Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZY DWIE KULTURY
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000015735
"Kultura życia" i "kultura śmierci" według Jana Pawła II.
[Aut.]: Tomasz* Kosiek.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 119-125

Jan Paweł II ; filozofia ; kultura

Jan Paweł II ; philosophy ; culture

2/20
Nr opisu: 0000015707
"Wiedza nowa".
[Aut.]: Jacek** Rąb.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 41-52

kultura ; kapitalizm

culture ; capitalism

3/20
Nr opisu: 0000015749
Bogactwo i bieda. Transformacja a przemiany struktury społeczno-przestrzennej polskich miast.
[Aut.]: Barbara Rożałowska.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 276-280, bibliogr. 14 poz.

dzielnica ; osiedle mieszkaniowe ; struktura społeczna

district ; housing estate ; social structure

4/20
Nr opisu: 0000015736
Dwie antropologie - dwie kultury.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 126-131

antropologia kultury ; kultura

culture anthropology ; culture

5/20
Nr opisu: 0000015732
Dwie kultury w perspektywie historycznej socjologii wiedzy.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 69-94, bibliogr. 49 poz.

socjologia ; globalizacja ; kultura

sociology ; globalization ; culture

6/20
Nr opisu: 0000015738
Gra jako przejaw kultury.
[Aut.]: Jan** Kałuski.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 143-146

kultura ; gra

culture ; game

7/20
Nr opisu: 0000015733
Jedna, czy dwie kultury?.
[Aut.]: Grażyna Osika.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 95-106

socjologia ; determinizm techniczny ; technopol ; kultura

sociology ; technical determinism ; technopol ; culture

8/20
Nr opisu: 0000015746
Kilka uwag o metodologii nauk humanistycznych.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 215-222

metodologia nauki ; humanistyka

methodology of science ; humanistics

9/20
Nr opisu: 0000015751
Między socjologią a geografią. Pytanie nie tylko metodologiczne.
[Aut.]: Jarosław* Mikołajec.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 293-299

socjologia ; geografia ; metodologia nauki

sociology ; geography ; methodology of science

10/20
Nr opisu: 0000015761
O kulturze ubóstwa.
[Aut.]: Jarosław* Lisowski.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 271-275, bibliogr. 4 poz.

wykluczenie społeczne ; bieda ; kultura

social exclusion ; poverty ; culture

11/20
Nr opisu: 0000015748
Próba reaktywnego monitoringu stanu świadomości o zagrożeniach w środowisku życia i pracy.
[Aut.]: Teresa** Musioł.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 267-270, bibliogr. 6 poz.

środowisko pracy ; środowisko życia ; świadomość

work environment ; living environment ; awareness

12/20
Nr opisu: 0000015743
Sir Charles Percy Snow i jego "Dwie kultury".
[Aut.]: Sylwia* Bijak.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 180-186, bibliogr. 6 poz.

Snow C. P. ; socjologia ; kultura

Snow C. P. ; sociology ; culture

13/20
Nr opisu: 0000015740
Symboliczno - identyfikacyjny charakter kultury.
[Aut.]: Jan* Róg.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 157-170, bibliogr. 14 poz.

socjologia ; kultura

sociology ; culture

14/20
Nr opisu: 0000021658
Tezy o wykluczeniu społecznym i edukacji.
[Aut.]: Jerzy* Kopel.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 233-240, bibliogr. 9 poz.

wykluczenie społeczne ; edukacja

social exclusion ; education

15/20
Nr opisu: 0000015737
Trzy - pięć - piętnaście.
[Aut.]: Andrzej** Zmysłowski.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 132-142, bibliogr. 3 poz.

kultura

culture

16/20
Nr opisu: 0000015742
Uczestnictwo w kulturze "wysokiej" a rozwój społeczny. Kilka uwag na temat wpływu sposobów zarządzania bazą materialną kultury na wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze "wysokiej".
[Aut.]: Brygida Smołka-Franke.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 171-179

kultura ; rozwój społeczny

culture ; social change

17/20
Nr opisu: 0000015739
Wartości - nauka - kultura.
[Aut.]: Jerzy** Broda.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 153-156, bibliogr. 3 poz.

wartość ; nauka ; kultura

value ; science ; culture

18/20
Nr opisu: 0000015744
Wpływ kultury na kształtowanie się kapitalizmu w Polsce.
[Aut.]: Małgorzata Nadziakiewicz.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 187-190, bibliogr. 8 poz.

kapitalizm ; kultura

capitalism ; culture

19/20
Nr opisu: 0000015745
Współczesne spojrzenie na romantyczną filozofię przyrody i poezję jako przejaw trzeciej kultury.
[Aut.]: Katarzyna Postrzednik-Lotko.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 191-198, bibliogr. 12 poz.

kultura ; filozofia ; poezja

culture ; philosophy ; poetry

20/20
Nr opisu: 0000015747
Zaufanie - imperatyw funkcjonowania mezostrukturalnej sfery publicznej.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 241-258, bibliogr. 48 poz.

zaufanie ; kultura ; społeczeństwo obywatelskie ; województwo opolskie

trust ; culture ; civil society ; Opole Voivodeship

stosując format:
Nowe wyszukiwanie