Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHEMIA W OCHRONIE ZDROWIA I ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/37
Nr opisu: 0000056206
Absorpcyjna spektrometria atomowa w zastosowaniu do analizy łożysk ludzkich na zawartość metali.
[Aut.]: J. Baranowski, Irena** Baranowska, R. Aleksandrowicz, A. Cekański.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 25

2/37
Nr opisu: 0000056183
Aktywność polimerycznych katalizatorów w reakcji testowej.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Wincenty** Turek, Arkadiusz* Macionga.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 10: Nowe kierunki badań w nauce o polimerach. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 271

3/37
Nr opisu: 0000056214
Aktywowanie elektrod tytanowych powłokami z tlenków metali nieszlachetnych.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Rafał* Dzik.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 179

4/37
Nr opisu: 0000056191
Badania analityczne biologicznie aktywnych kopolimerów bezwodnika maleinowego.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Ryszard** Baranowski, C. Kubiak.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 38

5/37
Nr opisu: 0000056178
Badania nad syntezą 1,3-diazyn.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 4: Chemia leków i związków toksycznych. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 127

6/37
Nr opisu: 0000056193
Badania nad wydzielaniem śladowych ilości zanieczyszczeń z roztworu siarczanu sodowego.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Antonina** Dębska-Horecka.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 30

7/37
Nr opisu: 0000056194
Badania własności termicznych wybranych kompleksów palladu.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska, Jacek** Majewski.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 42

8/37
Nr opisu: 0000056176
Badanie kwasowości roztworów fosforanów amonowych.
[Aut.]: Jadwiga** Krop.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 9: Chemia i przemysł - technologie czyste ekologicznie. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 254

9/37
Nr opisu: 0000056174
Dewitryfikowane materiały o własnościach bioaktywnych.
[Aut.]: Izabela** Glińska, Alina** Dukowicz.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 9: Chemia i przemysł - technologie czyste ekologicznie. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 254

10/37
Nr opisu: 0000056195
Ekstrakcja śladowych ilości cynku i manganu z roztworu chlorku magnezu.
[Aut.]: Antonina** Dębska-Horecka, Teofil** Korolewicz.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 30

11/37
Nr opisu: 0000056221
Elektrolityczne polerowanie i pasywacja implantantów stosowanych w chirurgii kostnej.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Jan** Marciniak, Zbigniew Paszenda, J. Cieplak.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 5: Chemia w medycynie. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 160

12/37
Nr opisu: 0000056179
Immunotropowe działanie niektórych kopolimerów bezwodnika maleinowego.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, W. Król, Z. Czuba, S. Scheller.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 4: Chemia leków i związków toksycznych. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 133

13/37
Nr opisu: 0000056196
Interferencje spektralne dla S i P w zakresie nadfioletu próżniowego w metodzie ICP-AES.
[Aut.]: Andrzej** Grossman.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 31

14/37
Nr opisu: 0000052680
Korygowanie stężen jonów wapnia i jonów siarczanowych w procesie utylizacji solanek kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot, Julita Mrowiec.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 9: Chemia i przemysł - technologie czyste ekologicznie. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 254

15/37
Nr opisu: 0000056220
Metodyka nauczania przedmiotu "Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów".
[Aut.]: Joachim* Bednorz.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 8: Dydaktyka i historia chemii. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 220

16/37
Nr opisu: 0000056175
Modyfikacja składu i technologii otrzymywania ceramiki PZT w aspekcie wyeliminowania emisji tlenku ołowiu.
[Aut.]: Teresa** Zaremba.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 9: Chemia i przemysł - technologie czyste ekologicznie. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 253

17/37
Nr opisu: 0000056182
Modyfikacja szybkości uwalniania biocydu z nośnika polimerowego poprzez enkapsulację.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, E. Aniolkowska.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 10: Nowe kierunki badań w nauce o polimerach. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 282

18/37
Nr opisu: 0000056177
Nauka a przemysł.
[Aut.]: Zbigniew** Gregorowicz.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 9: Chemia i przemysł - technologie czyste ekologicznie. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 238

19/37
Nr opisu: 0000056207
Ocena przydatności reagentów w procesie regeneracji diafragm elektrolizerów do produkcji chloru.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, Teresa** Buczek, Alina** Dukowicz.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 187

20/37
Nr opisu: 0000056209
Określenie wpływu dodatku cynku do tlenkowych powłok rutenowo-tytanowych na wielkość powierzchni aktywnej i jej właściwości elektrochemiczne.
[Aut.]: Andrzej** Małachowski, Ginter** Nawrat, Marek* Barth, Adam* Korczyński.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 188

21/37
Nr opisu: 0000056210
Optymalizacja periodycznych elektrolizerów zbiornikowych.
[Aut.]: Maciej Gonet.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 178

22/37
Nr opisu: 0000056197
Oznaczanie ceru i lantanu w miedzi.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, A. Kremska.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 29

23/37
Nr opisu: 0000056198
Oznaczenie przenikalności dwutlenku węgla przez powłoki z farb do ochrony antykorozyjnej betonu.
[Aut.]: Jacek Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 49

24/37
Nr opisu: 0000056219
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji CuSO4 5H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 11: Krystalochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 293

25/37
Nr opisu: 0000056199
Polarograficzna redukcja 2,2'-bichinoksalilu i 2,2'-bipirazylu.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Irena** Baranowska.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 32

26/37
Nr opisu: 0000056269
Problemy korozji w przemyśle spożywczym.
[Aut.]: Alina** Dukowicz.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 2: Chemia środowiska. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 83

27/37
Nr opisu: 0000056180
Przeciwnowotworowe działanie niektórych syntetycznych polianionów z grupy kopolimerów bezwodnika maleinowego.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Z. Czuba, W. Król, S. Scheller.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 4: Chemia leków i związków toksycznych. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 131

28/37
Nr opisu: 0000056212
Spektrofotometryczna metoda badania korozji z pomocą diazyn.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 186

29/37
Nr opisu: 0000056201
Synteza wybranych organicznych kompleksów palladu (II).
[Aut.]: Jacek** Majewski, Danuta** Matysek-Majewska.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 41

30/37
Nr opisu: 0000056181
Synteza zespolonych 2-heterocyklobenzimidoli.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, M. Zaki.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 4: Chemia leków i związków toksycznych. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 130

31/37
Nr opisu: 0000056215
Układy do małotonażowego wytwarzania podchlorynu sodu metodą elektrochemiczną.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 178

32/37
Nr opisu: 0000056213
Własności elektrochemiczne podstawianych heteropoliwolframianów o strukturze Dawsona.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Marek* Barth.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 187

33/37
Nr opisu: 0000056217
Wpływ stężenia anionów domieszkujących na mechanizm reakcji utleniania - redukcji polianiliny.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 179

34/37
Nr opisu: 0000056216
Wskaźniki eksploatacyjne elektrolizerów wyposażonych w elektrody stalowymiarowe i diafragmy modyfikowane.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, Maciej Gonet, M. Rosiński.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 187

35/37
Nr opisu: 0000056268
Zastosowanie membran z krajowych polimerów do ultrafiltracji odpadowych ługów pocelulozowych.
[Aut.]: Ignacy** Tanistra, Michał** Bodzek.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 2: Chemia środowiska. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 70

36/37
Nr opisu: 0000056200
Zastosowanie spektrofotometrii ATR IR do badania procesów fizykochemicznych na powierzchni minerałów.
[Aut.]: Krystyna** Raszka.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 1: Chemia analityczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 35

37/37
Nr opisu: 0000056218
Zmiana struktury przepon w elektrolizerze do produkcji chloru.
[Aut.]: Teresa** Buczek, Alina** Dukowicz, Ginter** Nawrat, Adam* Korczyński.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 187

stosując format:
Nowe wyszukiwanie