Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHEMIA NOWYCH MATERIAŁÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/44
Nr opisu: 0000048243
Analiza form występowania metali w osadach dennych.
[Aut.]: D. Wiechuła, J. Kwapuliński, Krzysztof Loska, Piotr** Górka.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-47

2/44
Nr opisu: 0000048244
Badania nad otrzymywaniem związków magnezu specjalnej czystości.
[Aut.]: Antonina** Dębska-Horecka.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-4

3/44
Nr opisu: 0000048245
Badania nad wydzielaniem śladowych ilości zanieczyszczeń z roztworu siarczanu sodowego.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-8

4/44
Nr opisu: 0000048246
Badania równowagi procesu sorpcji SO2 na sorbencie węglowym stosowanym do odsiarczania spalin.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Krzysztof* Jastrząb.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-32

5/44
Nr opisu: 0000048240
Badania strukturalne strącanego wodorotlenku magnezu.
[Aut.]: Marian Turek, Alina** Dukowicz.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-9 P-23

6/44
Nr opisu: 0000048242
Badania własności termicznych wybranych azyn i diazyn.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska, Irena** Baranowska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-50

7/44
Nr opisu: 0000048238
Badania wpływu rodzaju nośnika zeolitowego na aktywność katalizatorów w procesie utleniania węglowodorów w fazie ciekłej.
[Aut.]: Stefania** Fiszer, Alina* Szaton, Katarzyna* Jasiulek.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5A P-52

8/44
Nr opisu: 0000048233
Badanie kinetyki procesu inwersji azotynu sodowego.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-2

9/44
Nr opisu: 0000048236
Chromatograficzne badanie właściwości ekstrakcyjnych kompleksu palladu z monotioureidem kwasu 3-cyklohekseno-1,2-diokarboksylowego.
[Aut.]: Arkadiusz* Chruściel, Jerzy** Ciba.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-10

10/44
Nr opisu: 0000048237
Diafragmy anizotropowe w procesie elektrolizy chlorku sodu.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, J. Dabiński.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-7

11/44
Nr opisu: 0000048234
Elekrolizer do produkcji chloru dopuszczający zasilanie solanką o wysokim stopniu zanieczyszczeń związkami nieorganicznymi.
[Aut.]: A. Gardela, A. Maciejewski, Adam* Korczyński.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B K-1

12/44
Nr opisu: 0000048224
Elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne badania procesów utleniania - redukcji polianiliny.
[Aut.]: K. Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-III P-1

13/44
Nr opisu: 0000048226
Elektrodialityczne odsalanie obiegowej wody chłodzącej.
[Aut.]: Julita Mrowiec, Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-20

14/44
Nr opisu: 0000048227
Immobilizacja enzymów wyodrębnionych ze szczepu bakterii pseudomonas na membranach ultrafiltracyjnych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Małgorzata Kowalska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-17

15/44
Nr opisu: 0000048219
Kinetyka reakcji katalitycznej dealkilacji mono i dialkilowych pochodnych pirydyny.
[Aut.]: Zygmunt** Specjał, Halina* Grelska, Zbigniew** Pruszowski, Wiesława** Specjał.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-8 P-34

16/44
Nr opisu: 0000048222
Korelacja między redoksowymi właściwościami oksysoli a ich katalityczną aktywnością w reakcjach utleniania węglowodorów.
[Aut.]: Wincenty** Turek.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-8 P-32

17/44
Nr opisu: 0000048223
Kształtowanie własności stopu bazaltowego w technologii produkcji włókien krzemianowych.
[Aut.]: Teresa** Buczek, Izabela** Glińska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-6

18/44
Nr opisu: 0000048220
Matematyczne podstawy spektrochronopotencjometrii. Przypadek nieodwracalnej i quasi-odwracalnej reakcji elektrodowej.
[Aut.]: Zbigniew** Uziel.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-69

19/44
Nr opisu: 0000048221
Matematyczne podstawy spektrochronopotencjometrii. Przypadek odwracalnej reakcji elektrodowej.
[Aut.]: Zbigniew** Uziel.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-30

20/44
Nr opisu: 0000045389
Model matematyczny równowag absorpcyjnych w układzie NH3-CO2-H2O-NaCl.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-1

21/44
Nr opisu: 0000048201
Oligometryczne produkty utleniania 3,4 -dihydro -2,5 -dimetylo -2H-piran -2 -karbaldehydu.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Arkadiusz* Macionga.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-2 P-82

22/44
Nr opisu: 0000048202
Oznaczanie tytanu w tlenku niobu (V) o specjalnym przeznaczeniu.
[Aut.]: Maria** Zołotajkin, Irena** Baranowska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-9

23/44
Nr opisu: 0000048204
Oznaczanie wybranych związków farmakologicznych za pomocą elektrod modyfikowanych cyklodekstrynami.
[Aut.]: Jerzy** Strojek, Martyna* Matelska-Jucha.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-49

24/44
Nr opisu: 0000048203
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji FeSO4 . 7H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik, Barbara* Lipowska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-9 P-25

25/44
Nr opisu: 0000048218
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji MgSO4 . 7H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-9 P-26

26/44
Nr opisu: 0000048194
Polaryzacja stężeniowa i współczynnik wnikania masy w procesie ultrafiltracji spożywczych preparatów enzymatycznych.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-15

27/44
Nr opisu: 0000048205
Porowate membrany z poliamidu.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus, D. Kapusta.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-16

28/44
Nr opisu: 0000048241
Reakcje 4-nitroimidazoli z donorami elektronów.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-1 K-10

29/44
Nr opisu: 0000048199
Regeneracja elektrod tytanowych do produkcji chloru metodą przeponową.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Rafał* Dzik.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-5

30/44
Nr opisu: 0000048228
Regeneracja przepracowanych olejów silnikowych.
[Aut.]: Zygmunt** Specjał, Halina* Grelska, Wiesława** Specjał, Zbigniew** Pruszowski.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-16

31/44
Nr opisu: 0000048229
Reprezentatywność prób środowiskowych w odniesieniu do ocen narażenia.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, D. Michalewicz, M. Wydra, Krzysztof Loska, A. Paukszto.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-48

32/44
Nr opisu: 0000048231
Spektrofotometryczne metody oznaczania manganu, cynku, ołowiu w bieli tytanowej.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Barbara** Kot.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-11

33/44
Nr opisu: 0000048193
Synteza nitroimidazoli znaczonych atomem azotu 15N w pierścieniu.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-1 P-69

34/44
Nr opisu: 0000048192
Synteza, własności i zastosowanie wybranych, organicznych kompleksów palladu (II) w reakcji winylowania związków aromatycznych.
[Aut.]: Jacek** Majewski.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-3 P-4

35/44
Nr opisu: 0000048190
Ultrafiltracja roztworów biologicznych.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II R-2

36/44
Nr opisu: 0000048191
Warunki uzdatniania solanek odpadowych zawierających zanieczyszczenia organiczne do wytwarzania chloru metodą diafragmową, na przykładzie solanki z produkcji epichlorodyny.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, D. Ryzner-Dabinska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-31

37/44
Nr opisu: 0000048189
Wpływ enkapsulacji na szybkość uwalniania biocydu z wymieniaczy karboksylowych.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Mirosław* Kluczka.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-I K-I

38/44
Nr opisu: 0000048186
Wpływ kondycjonującego działania CO2 i H2 na właściwości transportowe membran z polieteroimidu.
[Aut.]: Jacek Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-2

39/44
Nr opisu: 0000048187
Wpływ sposobu nanoszenia powłok aktywnych RuO2-TiO2-SnO2 na ich wlaściwości fizykochemiczne.
[Aut.]: Andrzej** Małachowski, Ginter** Nawrat, A. Jankowska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-3

40/44
Nr opisu: 0000048188
Wstępne badania elektrochemiczne polimerowych kompleksów z jonami metali przejściowych.
[Aut.]: Zbigniew** Uziel, Jolanta** Maślińska-Solich.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-2 P-36

41/44
Nr opisu: 0000048184
Wyznaczanie tła zanieczyszczenia metalami pochodzenia komunikacyjnego.
[Aut.]: J. Kwapuliński, J. Mirosławski, B. Nowak, Piotr** Górka, D. Wiechuła, R. Górny.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-44

42/44
Nr opisu: 0000048185
Zastosowanie 2,2-bichinoksalilu do oznaczania tytanu w rudzie wanadowo-tytanowej.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Celina Pieszko.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-12

43/44
Nr opisu: 0000048235
Zmiany potencjału wirującej elektrody dyskowej w czasie cementacji jonów kadmu z rozcieńczonych roztworów siarczanu (VI) cynku.
[Aut.]: Joachim* Bednorz, W. Gnot.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B K-3

44/44
Nr opisu: 0000048239
Zmiany właściwości katalitycznych centrów aktywnych heteropolikwasów w wyniku modyfikacji matrycą polimeru przewodzącego.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Mieczysław Łapkowski.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-2 P-42

stosując format:
Nowe wyszukiwanie