Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 114Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/114
Nr opisu: 0000048208
Eliminacja farmaceutyków ze ścieków - przegląd technologii.
[Aut.]: Sebastian Żabczyński, Dagmara* Buntner, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. Praca zbiorowa. T. 9. Pod red. Korneliusza Mikscha. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2008, s. 17-23, bibliogr. 6 poz.
Zawiera materiały prezentowane na IX Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Technicznym "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła-Jarzębata, 4-5 grudnia 2008 r.

ścieki przemysłowe ; ścieki komunalne ; oczyszczanie ścieków ; farmaceutyki

industrial wastewater ; municipal waste ; wastewater treatment ; pharmaceuticals

2/114
Nr opisu: 0000048137
Mikroorganizmy a korozja metali.
[Aut.]: Beata Cwalina.
W: Biotechnologia środowiskowa. Praca zbiorowa. T. 9. Pod red. Korneliusza Mikscha. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2008, s. 5-16, bibliogr. 24 poz.
Zawiera materiały prezentowane na IX Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Technicznym "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła-Jarzębata, 4-5 grudnia 2008 r.

mikroorganizm ; korozja metali ; biokorozja ; korozja mikrobiologiczna ; metale

microorganism ; metals corrosion ; biocorrosion ; microbial corrosion ; metals

3/114
Nr opisu: 0000048209
Monitoring zmienności bakterii nitryfikacyjnych osadu czynnego w bioreaktorze membranowym z użyciem elektroforezy w gradiencie denaturacji.
[Aut.]: Aleksandra Ziembińska, S. Ciesielski, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. Praca zbiorowa. T. 9. Pod red. Korneliusza Mikscha. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2008, s. 25-35, bibliogr. 25 poz.
Zawiera materiały prezentowane na IX Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Technicznym "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła-Jarzębata, 4-5 grudnia 2008 r.

denitryfikacja ; nitryfikacja ; osad czynny ; bioreaktor membranowy ; elektroforeza ; oczyszczalnia ścieków ; DGGE ; elektroforeza w gradiencie denaturacji

denitrification ; nitrification ; activated sludge ; membrane bioreactor ; electrophoresis ; wastewater ; DGGE ; denaturing gradient gel electrophoresis

4/114
Nr opisu: 0000048210
Wrażliwość koniczyny białej na efekt bioremediacji gruntów skażonych przepracowanym olejem silnikowym.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, W. Janosz, J. Kukuła.
W: Biotechnologia środowiskowa. Praca zbiorowa. T. 9. Pod red. Korneliusza Mikscha. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2008, s. 147-156, bibliogr. 15 poz.
Zawiera materiały prezentowane na IX Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Technicznym "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła-Jarzębata, 4-5 grudnia 2008 r.

bioremediacja gruntu ; olej silnikowy ; koniczyna biała ; samooczyszczanie ; fitoremediacja ; żelazo metaliczne

soil bioremediation ; engine oil ; white claver ; selfcleaning ; phytoremediation ; metallic iron

5/114
Nr opisu: 0000036397
Lipazy-struktura, właściwości i zastosowanie w oczyszczaniu ścieków.
[Aut.]: Anna Wiechetek, Jolanta Turek-Szytow, Dariusz Choiński, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIV Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 7-9 grudnia 2007 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 37-40, bibliogr. 17 poz.

oczyszczalnia ścieków ; lipaza

wastewater treatment ; lipase

6/114
Nr opisu: 0000036357
Usuwanie farmaceutyków ze ścieków za pomocą ultradźwięków.
[Aut.]: Dagmara* Buntner.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIV Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 7-9 grudnia 2007 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 27-31, bibliogr. 10 poz.

oczyszczanie ścieków ; farmaceutyki ; ultradźwięki

wastewater treatment ; pharmaceuticals ; ultrasounds

7/114
Nr opisu: 0000036398
Użycie metod biologii molekularnej w badaniach nitryfikatorów osadu czynnego.
[Aut.]: Aleksandra Ziembińska.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIV Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 7-9 grudnia 2007 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 59-61, bibliogr. 6 poz.

osad czynny ; nitryfikacja ; biologia molekularna

activated sludge ; nitrification ; molecular biology

8/114
Nr opisu: 0000041311
Wpływ obecności wybranych kwasów fenolowych na rozkład 4-chlorofenolu przez mikroorganizmy.
[Aut.]: Agnieszka* Materna, I. Greń.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIV Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 7-9 grudnia 2007 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 183-187, bibliogr. 22 poz.

chlorofenol ; mikroorganizm

chlorophenol ; microorganism

9/114
Nr opisu: 0000036399
Zastosowanie nadtlenku wapnia w bioremediacji gleb zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi.
[Aut.]: Beata* Ptak, Korneliusz** Miksch, B. Walawska, J. Gluzińska, Jolanta Turek-Szytow.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIV Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 7-9 grudnia 2007 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 101-104, bibliogr. 14 poz.

nadtlenek wapnia ; bioremediacja gruntu ; związki ropopochodne

calcium peroxide ; soil bioremediation ; petroleum organic compounds

10/114
Nr opisu: 0000030909
Ocena toksyczności wybranej cieczy jonowej oraz produktów biodegradacji powstałych w procesie aerobowego oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Adrian* Dmuchowski.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIII Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 8-10 grudnia 2006 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 217-222, bibliogr. 12 poz.

ciecz jonowa ; toksyczność ; ekosystem

ionic liquid ; toxicity ; ecosystem

11/114
Nr opisu: 0000024216
Organizmy wyższe w osadzie czynnym.
[Aut.]: Anna Raszka.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIII Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 8-10 grudnia 2006 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 21-24, bibliogr. 25 poz.

osad czynny ; bakterie nitryfikacyjne ; pierwotniaki ; drapieżnictwo

activated sludge ; nitrifying bacteria ; protozoans ; predation

12/114
Nr opisu: 0000024226
Szczepionki DNA.
[Aut.]: Anna* Płowucha.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIII Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 8-10 grudnia 2006 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 295-299, bibliogr. 21 poz.

choroba nowotworowa ; leczenie nowotworów ; szczepionka DNA

cancer ; cancer therapy ; DNA vaccine

13/114
Nr opisu: 0000030910
Toksyczne oddziaływanie substancji ropopochodnych na wybrane gatunki roślin, ich ryzosferę i arbuskularne grzyby mikoryzowe.
[Aut.]: Dorota* Chromy.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIII Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 8-10 grudnia 2006 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], [2006], 233-238, bibliogr. 8 poz.

zanieczyszczenie gleby ; substancja ropopochodna ; ekosystem ; remediacja ; usuwanie zanieczyszczeń ; oczyszczanie gleby

soil pollution ; petroleum substance ; ecosystem ; remediation ; pollutants removal ; soil purification

14/114
Nr opisu: 0000024221
Usuwanie farmaceutyków za pomocą AOPs.
[Aut.]: Dorota* Marciocha, Joanna Surmacz-Górska.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIII Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 8-10 grudnia 2006 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 57-60, bibliogr. 14 poz.

farmaceutyki ; oczyszczanie ścieków ; zaawansowany proces utleniania

pharmaceuticals ; wastewater treatment ; advanced oxidation process

15/114
Nr opisu: 0000030905
Usuwanie wysokich stężeń wybranych farmaceutyków ze ścieków w procesach osadu czynnego.
[Aut.]: Dagmara* Buntner.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIII Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 8-10 grudnia 2006 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 49-56, bibliogr. 15 poz.

farmaceutyki ; oczyszczanie ścieków ; osad czynny ; biotechnologia

pharmaceuticals ; wastewater treatment ; activated sludge ; biotechnology

16/114
Nr opisu: 0000024223
Wpływ dodatku oleju napędowego i paliwa Biodiesel do gruntu na efektywność biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
[Aut.]: Katarzyna* Przybyła, Krzysztof* Ulfig.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIII Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 8-10 grudnia 2006 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 111-114, bibliogr. 14 poz.

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne ; zanieczyszczenie gleby ; WWA ; ekosystem ; bioremediacja gruntu

polycyclic aromatic hydrocarbons ; soil pollution ; PAHs ; ecosystem ; soil bioremediation

17/114
Nr opisu: 0000030907
Wpływ różnych izomerów chlorofenoli na aktywność 1,2-dioksygenazy (chloro)katecholowej wyizolowanej z komórek szczepu Pseudomonas sp. N6.
[Aut.]: Anna Wiechetek.
W: Biotechnologia środowiskowa. XIII Ogólnopolskie seminarium studentów i doktorantów, Wisła-Jarzębata, 8-10 grudnia 2006 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 85-90, bibliogr. 8 poz.

węglowodór aromatyczny ; toksyczność ; zagrożenie środowiskowe ; biodegradacja

aromatic hydrocarbon ; toxicity ; environmental risk ; biodegradation

18/114
Nr opisu: 0000016543
Biodegradacja sulfametaksazolu oraz mieszaniny poreakcyjnej otrzymanej w wyniku jego chemicznego utleniania.
[Aut.]: D. Marciocha, Ewa Felis, Joanna Surmacz-Górska.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 199-206, bibliogr. 14 poz.

19/114
Nr opisu: 0000016551
Biologiczne utlenianie mieszanych odpadów pirytów powęglowych z przemysłu energetycznego.
[Aut.]: Małgorzata** Pacholewska.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 337-348, bibliogr. 19 poz.

20/114
Nr opisu: 0000016539
Fitotoksyczność odcieków z gleb zanieczyszczonych węglowodorami ropopochodnymi i zaszczepionych preparatem grzybowym.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 169-183, bibliogr. 38 poz.

21/114
Nr opisu: 0000016547
Fitotoksyczność odcieków z gleb zanieczyszczonych węglowodorami ropopochodnymi i zaszczepionych preparatem bakteryjnym.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 259-272, bibliogr. 40 poz.

22/114
Nr opisu: 0000016528
Metody biologicznego oczyszczania wód gruntowych zanieczyszczonych THT.
[Aut.]: Jolanta Turek-Szytow, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 107-114, bibliogr. 3 poz.

23/114
Nr opisu: 0000016549
Ocena możliwości zastosowania osadów ściekowych do użyźniania stawów rybnych.
[Aut.]: M. Pilarczyk, Joanna Surmacz-Górska.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 307-312, bibliogr. 13 poz.

24/114
Nr opisu: 0000016541
Oznaczanie mieszaniny leków przeciwzapalnych przy zastosowaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
[Aut.]: Ewa Felis, Joanna Surmacz-Górska, B. Wilk, N. Huffmeier.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 193-198, bibliogr. 16 poz.

25/114
Nr opisu: 0000016588
Porównanie wzrostu szczepów Aspergillus niger var. awamori wyodrębnionych z nasion roślin oleistych na oleju biodiesel i oleju napędowym.
[Aut.]: Katarzyna* Przybyła, Krzysztof* Ulfig, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 163-168, bibliogr. 12 poz.

26/114
Nr opisu: 0000016535
Porównanie wzrostu szczepów Aspergillus niger var. niger wyodrębnionych z suszów roślin leczniczych na oleju biodiesel, oleju napędowym i oleju rzepakowym.
[Aut.]: K. Janda, Krzysztof* Ulfig.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 129-134, bibliogr. 10 poz.

27/114
Nr opisu: 0000016552
Rozkład kwasów humusowych w środowisku wodnym z wykorzystaniem słonecznej fotokatalizy.
[Aut.]: Jarosław* Wiszniowski, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 399-408, bibliogr. 24 poz.

28/114
Nr opisu: 0000016540
Rozkład naproksenu przy zastosowaniu zaawansowanych metod utleniania.
[Aut.]: Ewa Felis, D. Marciocha, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 185-191, bibliogr. 12 poz.

29/114
Nr opisu: 0000016546
Skażenie sanitarno-epidemiologiczne powietrza na wybranych oczyszczalniach ścieków.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, H. Wojdyła.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 221-228, bibliogr. 7 poz.

30/114
Nr opisu: 0000016548
Zastosowanie INT do oznaczania aktywności dehydrogenaz osadu czynnego w warunkach obecności znacznej ilości azotanów.
[Aut.]: Anna Raszka, Joanna Surmacz-Górska.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 273-280, bibliogr. 13 poz.

31/114
Nr opisu: 0000000979
Analiza pracy osadników wtórnych pod kątem optymalizacji systemu sterowania oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: Lesław Płonka, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 39-51, bibliogr. 8 poz.

32/114
Nr opisu: 0000000951
Efekty uboczne stosowania insektycydów pyretroidowych.
[Aut.]: Joanna Kalka, Korneliusz** Miksch, Elżbieta Grabińska-Sota, A. Zbróg.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 289-296, bibliogr. 12 poz.

33/114
Nr opisu: 0000000946
Fitotoksyczność oleju antracenowego.
[Aut.]: Jolanta Turek-Szytow, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 315-325, bibliogr. 7 poz.

34/114
Nr opisu: 0000000943
Małe oczyszczalnie ścieków - planowanie, budowa i eksploatacja.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch, Jan** Sikora.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.], [2001], s. 21-26, bibliogr. 9 poz.

35/114
Nr opisu: 0000000956
Obecność farmaceutyków w środowisku.
[Aut.]: U. Rychta, E. Woźniak, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 277-288, bibliogr. 22 poz.

36/114
Nr opisu: 0000000978
Oczyszczanie ścieków z przemysłu mięsnego metodą osadu czynnego.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, H. Sroka, Ewa Natalia Łobos.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 89-99, bibliogr. 9 poz.

37/114
Nr opisu: 0000000959
Przebieg nitryfikacji wysokich stężeń azotu amonowego w reaktorze biomembranowym.
[Aut.]: Sebastian Żabczyński, Joanna Surmacz-Górska.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 177-186, bibliogr. 12 poz.

38/114
Nr opisu: 0000000944
Usuwanie węglowodorów ropy naftowej przez wybrane grzyby keratynolityczne podczas biodegradacji białek.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, K. Ulfig, Korneliusz** Miksch, Grażyna Płaza, J. Szdzuj.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.], [2001], s. 419-426, bibliogr. 11 poz.

39/114
Nr opisu: 0000000948
Wpływ sorpcji gleby na aktywność dehydrogenaz wyznaczoną przy użyciu testu TTC.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch, P. Kulczyk.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.], [2001], s. 305-314, bibliogr. 7 poz.

40/114
Nr opisu: 0000000945
Wpływ zmian liczebności bakterii i bakterii z rodzaju Pseudomonas na efektywność biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych w glebach modyfikowanych.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Korneliusz** Miksch, R. Kuźmińska.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.], [2001], s. 327-336, bibliogr. 26 poz.

41/114
Nr opisu: 0000000965
Zastosowanie immobilizowanej biomasy osadu czynnego do oczyszczania odcieków wysypiskowych o zmiennym składzie.
[Aut.]: J. Wiszniowski, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.], [2001], s. 121-135, bibliogr. 21 poz.

42/114
Nr opisu: 0000000958
Zmiany jakościowe fosforu ogólnego w osadzie podczas fermentacji metanowej.
[Aut.]: B. Cora, Sebastian Żabczyński.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 205-214, bibliogr. 9 poz.

43/114
Nr opisu: 0000007971
Podatność odcieków ze składowisk odpadów miejskich na oczyszczanie metodami biologicznymi.
[Aut.]: Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz** Miksch, Tatiana* Kita.
W: Biotechnologia środowiskowa. VI Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne w ramach 14 sekcji "Biotechnologia w ochronie środowiska" I Krajowego Kongresu Biotechnologii, Wrocław, 23-24 września 1999 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 97

44/114
Nr opisu: 0000006106
Stan aktualny i perspektywy rozwoju biotechnologii środowiskowej w Polsce.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. VI Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne w ramach 14 sekcji "Biotechnologia w ochronie środowiska" I Krajowego Kongresu Biotechnologii, Wrocław, 23-24 września 1999 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 9-14, bibliogr. 7 poz.

45/114
Nr opisu: 0000027600
Badania biodegradacji związków organicznych wchodzących w skład szamponu.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, J. Siminiak.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 181-186, bibliogr. 5 poz.

46/114
Nr opisu: 0000028002
Biodegradacja fenoli i cyjanków za pomocą membran ultrafiltracyjnych z polikrylonitrylu immobilizowanych chemicznie.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 1. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 279-288, bibliogr. 8 poz.

47/114
Nr opisu: 0000028027
Biodegradacja NSPC w układach hybrydowych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Ewa Natalia Łobos.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 133-142, bibliogr. 7 poz.

48/114
Nr opisu: 0000028003
Chemiczne i biologiczne utlenianie zanieczyszczeń występujacych w odciekach wysypiskowych.
[Aut.]: Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz** Miksch, T. Kierońska, M. Kita.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 1. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 239-247, bibliogr. 4 poz.

49/114
Nr opisu: 0000028038
Ocena toksyczności chlorków pirydyniowych oraz ich metabolitów pobiodegradacyjnych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 143-152, bibliogr. 13 poz.

50/114
Nr opisu: 0000028042
Oczyszczanie wód podziemnych zalegających pod składowiskiem odpadów przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, M. Majer.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 219-224, bibliogr. 5 poz.

51/114
Nr opisu: 0000028044
Peryfiton saprobowego i troficznego zbiornika zaporowego Elektrowni Rybnik.
[Aut.]: Barbara** Wodzińska, S. Żabczyński.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 247-256, bibliogr. 8 poz.

52/114
Nr opisu: 0000028043
Pomiary aktywności enzymatycznej w kontroli procesu biologicznej defosfatacji.
[Aut.]: Bernadetta* Czerska, Korneliusz** Miksch, B. Kulejewska, D. Kotasińska.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 125-131, bibliogr. 8 poz.

53/114
Nr opisu: 0000027524
Przeróbka i zagospodarowanie nadmiernych osadów ściekowych z przemysłu mięsnego.
[Aut.]: K. Filipek, Krzysztof Barbusiński, H. Aleksa.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 1. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 127-134, bibliogr. 10 poz.

54/114
Nr opisu: 0000028041
Symulacja pracy oczyszczalni ścieków z osadem czynnym - przykłady oprogramowania.
[Aut.]: Lesław Płonka, Jan** Sikora.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 57-65, bibliogr. 8 poz.

55/114
Nr opisu: 0000028040
Wpływ nadtlenku wodoru na strukturę i efekty pracy osadu czynnego.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 7-14, bibliogr. 8 poz.

56/114
Nr opisu: 0000028005
Wpływ pola ultradźwiękowego na generowanie lotnych kwasów tłuszczowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 1. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 201-203, bibliogr. 4 poz.

57/114
Nr opisu: 0000028004
Wpływ WWA na aktywność mikrobiologiczną gleby w zmodyfikowanych układach modelowych.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Joanna* Mrozowska.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 1. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 61-72, bibliogr. 12 poz.

58/114
Nr opisu: 0000028039
Wpływ wybranych związków miedzi na szybkość rozkładu igieł sosnowych.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Jacek* Pacha, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 195-207, bibliogr. 17 poz.

59/114
Nr opisu: 0000028035
Wyznaczanie zakresu optymalnego stężenia chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolowego podczas oznaczania aktywności dehydrogenaz w glebie.
[Aut.]: Jolanta Turek-Szytow, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 187-194, bibliogr. 4 poz.

60/114
Nr opisu: 0000028006
Zagęszczanie osadu nadmiernego na membranach ultrafiltracyjnych.
[Aut.]: E. Neczaj, J. Bień, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 1. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 185-192, bibliogr. 3 poz.

61/114
Nr opisu: 0000028028
Zastosowanie bakterii denitryfikacyjnych w układzie biomembranowym MBR do usuwania azotanów z wody pitnej.
[Aut.]: Ewa* Wąsik, M. Błaszczyk, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 103-114, bibliogr. 21 poz.

62/114
Nr opisu: 0000037222
Badania własności osadu czynnego w warunkach skokowych przeciążeń substratowych.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 83-92, bibliogr. 12 poz.

63/114
Nr opisu: 0000037220
Bioakumulacja fosforu przez czyste kultury bakteryjne.
[Aut.]: Joanna* Mrozowska, Beata* Twarda, Ewa Zabłocka-Godlewska, A. Stępień.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 121-128, bibliogr. 10 poz.

64/114
Nr opisu: 0000037652
Bioakumulacja fosforu przez czyste kultury bakteryjne.
[Aut.]: Joanna* Mrozowska, Beata* Twarda, Ewa Zabłocka-Godlewska.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 57

65/114
Nr opisu: 0000037653
Biodegradacja fenoli i cyjanków przy użyciu membran z immobilizowanymi mikroorganizmami.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 15

66/114
Nr opisu: 0000037221
Biodegradacja węglowodorów przy użyciu natywnych mikroorganizmów.
[Aut.]: K. Postulka, Jolanta Turek-Szytow, Joanna* Mrozowska, Wiesław** Szeja.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 169-176, bibliogr. 7 poz.

67/114
Nr opisu: 0000037651
Biodegradacja węglowodorów przy użyciu natywnych mikroorganizmów.
[Aut.]: K. Postulka, J. Turek, Joanna* Mrozowska, Wiesław** Szeja.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 28

68/114
Nr opisu: 0000037219
Ekologia mikroorganizmów ryzosfery występujących w warunkach skażenia gleby WWA.
[Aut.]: Beata* Twarda, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 141-145, bibliogr. 9 poz.

69/114
Nr opisu: 0000037650
Ko-oksydacja wybranych niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (NSPC).
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, E. Litwin.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 26

70/114
Nr opisu: 0000037649
Korelacja między budową łańcucha hydrofobowego kationowych substancji powierzchniowo-czynnych (KSPC) a ich toksycznością.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, A. Raszka.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 34

71/114
Nr opisu: 0000034531
Nowy sposób interpretacji zmian właściwości fizycznych osadu czynnego w oparciu o pomiar wielkości kłaczków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 75-82, bibliogr. 10 poz.

72/114
Nr opisu: 0000037648
Ocena toksyczności w oparciu o współczynniki kinetyki.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, E. Aksamit, P. Konopka.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 35

73/114
Nr opisu: 0000037647
Podatność na biodegradację produktów wspomagających proces flotacji węgla.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, G. Bekierz.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 59

74/114
Nr opisu: 0000037223
Porównanie metod wyznaczania parametrów technologicznych usuwania związków azotu w procesie biologicznego oczyszczania ścieków.
[Aut.]: M. Zieliński, Korneliusz** Miksch, Jan** Sikora.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 113-120, bibliogr. 9 poz.

75/114
Nr opisu: 0000037644
Porównanie metod wyznaczania parametrów technologicznych usuwania związków azotu w procesie biologicznego oczyszczania ścieków.
[Aut.]: M. Zieliński, Korneliusz** Miksch, Jerzy** Sikora.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 17

76/114
Nr opisu: 0000037224
Powierzchnia właściwa osadu czynnego w różnych systemach oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 101-111, bibliogr. 13 poz.

77/114
Nr opisu: 0000037645
Powierzchnia właściwa osadu czynnego w różnych systemach oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 54

78/114
Nr opisu: 0000037646
Preparowanie kłaczków osadu czynnego do badań struktury wewnętrznej.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 21

79/114
Nr opisu: 0000037643
Próby intensyfikacji biologicznej defosfatacji w procesie osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 55

80/114
Nr opisu: 0000037642
Sukcesja organizmów peryfitonowych w miejscu dopływu do zbiornika zaporowego ścieków gospodarczych i przemysłowych.
[Aut.]: K. Henel, Barbara** Wodzińska.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 47

81/114
Nr opisu: 0000037641
Usuwanie azotu ze scieków o wysokim stężeniu azotu amonowego na drodze skróconej nitrifikacji i denitryfikacji.
[Aut.]: Joanna Surmacz-Górska, A. Cichoń, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 53

82/114
Nr opisu: 0000037640
Wpływ napowietrzania hypolimnionu zbiornika wody podgrzanej na zmiany form występowania metali w osadach dennych.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Jan** Cebula, Jacek* Pelczar.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 46

83/114
Nr opisu: 0000037225
Wpływ powierzchniowych własności elektrycznych kłaczków na proces sedymentacji osadu czynnego.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Anna** Księżyk-Sikora.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 93-100, bibliogr. 8 poz.

84/114
Nr opisu: 0000037639
Zastosowanie pomiaru aktywności enzymatycznej do oceny właściwości osadu czynnego w procesie biologicznej defosfatacji.
[Aut.]: Bernadetta* Czerska, Korneliusz** Miksch, N. Matsche, A. Franz.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 56

85/114
Nr opisu: 0000037227
Zastosowanie procesu filtracji żelowej do określenia dystrybucji mas cząsteczkowych składników ciekłych preparatów enzymatycznych po ich ultrafiltracyjnym oczyszczeniu i zatężeniu.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, L. Warzecha.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 51-62, bibliogr. 1 poz.

86/114
Nr opisu: 0000037638
Zastosowanie procesu filtracji żelowej do określenia dystrybucji mas cząsteczkowych składników ciekłych preparatów enzymatycznych po ich ultrafiltracyjnym oczyszczeniu i zatężeniu.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 43

87/114
Nr opisu: 0000033891
Zmiany aktywności biologicznej gleby w zmodyfikowanych układach modelowych poddanych działaniu WWA.
[Aut.]: Joanna* Mrozowska, Ewa Zabłocka-Godlewska, Beata* Twarda, Maria* Kozielska.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 64

88/114
Nr opisu: 0000037230
Zmiany aktywności biologicznej gleby w zmodyfikowanych układach modelowych poddanych działaniu WWA.
[Aut.]: Joanna* Mrozowska, Ewa Zabłocka-Godlewska, Anna Małachowska-Jutsz, Beata* Twarda, Maria* Kozielska.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 195-203, bibliogr. 9 poz.

89/114
Nr opisu: 0000037232
Zwarte systemy oczyszczania ścieków - układy biomembranowe.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Ewa Natalia Łobos.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 41-49, bibliogr. 10 poz.

90/114
Nr opisu: 0000037636
Zwarte systemy oczyszczania ścieków - układy biomembranowe.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Ewa Natalia Łobos.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 42

91/114
Nr opisu: 0000048313
Adaptacja drobnoustrojów do składników ścieków rafineryjnych i sposób jej kontroli.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch, Bernadetta* Czerska, Joanna Surmacz-Górska.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. P21

92/114
Nr opisu: 0000048312
Biodegradacja fenoli przy użyciu membran z immobilizowanymi enzymami.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. P55

93/114
Nr opisu: 0000046091
Kontrola nitryfikacji w oparciu o pomiar aktywności oddechowej osadu czynnego w reaktorach typu SBR.
[Aut.]: Joanna Surmacz-Górska, W. Verstraete, Korneliusz** Miksch, Bernadetta* Czerska.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Ustroń - Jaszowiec, 8-9 grudnia 1993 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Sekcja Biotechnologii. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 19-27, bibliogr. 3 poz.

94/114
Nr opisu: 0000048308
Kontrola nitryfikacji w oparciu o pomiar aktywności oddechowej osadu czynnego w reaktorach typu SBR.
[Aut.]: Joanna Surmacz-Górska, W. Verstraete, Korneliusz** Miksch, Bernadetta* Czerska.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. P7

95/114
Nr opisu: 0000048306
Ocena jakości procesu oczyszczania ścieków na podstawie mikrofauny osadu czynnego.
[Aut.]: Barbara** Wodzińska, J. Watrobska, Jacek* Grodzki.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. P32

96/114
Nr opisu: 0000048307
Ocena toksyczności dipolietylenoalkiloamin i produktów biodegradacji tych substancji.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, M. Bienia.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. R20

97/114
Nr opisu: 0000048309
Proces bioakumulacji fosforu oraz denitryfikacji w komórkach szczepów wyizolowanych z osadu czynnego.
[Aut.]: Bernadetta* Czerska, G. Kortstee, Korneliusz** Miksch, Joanna Surmacz-Górska.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. P8

98/114
Nr opisu: 0000048305
Sposoby i możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. R7

99/114
Nr opisu: 0000045475
Węgiel aktywny Lurgi.
[Aut.]: S. Bertram, Łucja** Fukas-Płonka, D. Machowski.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. P47

100/114
Nr opisu: 0000048311
Zastosowanie procesów biotechnologicznych do utylizacji odpadów.
[Aut.]: Renata** Przywarska, Krzysztof* Pszczółka.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. R6

101/114
Nr opisu: 0000048310
Zastosowanie węgla aktywnego do oczyszczania gleb.
[Aut.]: R. Wildner, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. R13

102/114
Nr opisu: 0000062503
Aparat do ciągłego pomiaru aktywności oddechowej mikroorganizmów.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch, Janusz** Mędrych, Piotr** Ostrowski, Leszek Remiorz, Joanna Surmacz-Górska, Jerzy** Widenka.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 1

103/114
Nr opisu: 0000062504
Badania nad biodegradacją i szkodliwym działaniem środków stosowanych do korekcji wody przemysłowej.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Stanisław** Jurkiewicz, Maria** Zdybiewska.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 15

104/114
Nr opisu: 0000062501
Biomembranowe oczyszczanie ścieków zawierających związki organiczne.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Zuzanna* Dębkowska.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 37

105/114
Nr opisu: 0000062499
Budowa kationowych substancji powierzchniowo-czynnych jako czynnik decydujący o możliwości ich rozkładu na drodze biologicznej.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 8

106/114
Nr opisu: 0000062498
Intensyfikacja procesu osadu czynnego przez zastosowanie technologii AB dla ścieków miejskich GOP-u.
[Aut.]: Jakub* Krawczyk, Wacław** Kusznik, Kalina** Kwiatkowska.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 20

107/114
Nr opisu: 0000062497
Nowy sposób interpretacji zmian własności fizycznych osadu czynnego w oparciu o pomiar wielkości kłaczków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 19

108/114
Nr opisu: 0000062496
Oczyszczanie ścieków przemysłowych w beztlenowym bioreaktorze z immobilizowaną biomasą.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Michał* Szendzielorz.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 31

109/114
Nr opisu: 0000062495
Praktyczna ocena równań kinetyki rozkładu zanieczyszczeń w procesie osadu czynnego.
[Aut.]: Jerzy** Sikora, Krzysztof Barbusiński.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 45

110/114
Nr opisu: 0000062494
Przydatność pomiarów aktywności metabolicznej drobnoustrojów do oceny toksycznego wpływu wybranych substancji na osad czynny.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch, Marta* Janosz-Rajczyk, Maria** Zdybiewska.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 11

111/114
Nr opisu: 0000052713
Przydatność pomiarów ATP, aktywności dehydrogenaz oraz szybkości zużycia tlenku do oceny intensywności procesu osadu czynnego.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 2

112/114
Nr opisu: 0000060245
Ultrafiltracja białek enzymów z grupy hydrolaz.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 54

113/114
Nr opisu: 0000062493
Wpływ powierzchniowych własności elektrycznych kłaczków na proces sedymentacji osadu czynnego.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Anna** Księżyk-Sikora.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 18

114/114
Nr opisu: 0000062492
Wykorzystanie techniki widmowej IR i H NMR do badań biodegradacji trudnorozkładowych substratów na przykładzie KSPC.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 10

stosując format:
Nowe wyszukiwanie