Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIOREMEDIACJA GRUNTÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/10
Nr opisu: 0000003012
Efekty zastosowania biopreparatów naturalnych i komercyjnych w bioremediacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Korneliusz** Miksch.
W: Bioremediacja gruntów. III Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 10-13 grudnia 2002 r.. [B.m.] : [b.w.], [2002], s. 23-31, bibliogr. 25 poz.

2/10
Nr opisu: 0000016174
Wpływ przepracowanego oleju silnikowego na wybrane organizmy roślinne.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
W: Bioremediacja gruntów. III Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 10-13 grudnia 2002 r.. [B.m.] : [b.w.], [2002], s. 105-116, bibliogr. 10 poz.

3/10
Nr opisu: 0000003011
Wpływ szczepionek grzybowych na ubytek zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, K. Ulfig, Korneliusz** Miksch, A. Witała, J. Szdzuj.
W: Bioremediacja gruntów. III Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 10-13 grudnia 2002 r.. [B.m.] : [b.w.], [2002], s. 165-175, bibliogr. 31 poz.

4/10
Nr opisu: 0000003010
Zastosowanie węgli aktywnych w usuwaniu fenolu z wód gruntowych.
[Aut.]: Anna Raszka, E. Rowińska, A. Sobolewski, Joanna Surmacz-Górska.
W: Bioremediacja gruntów. III Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 10-13 grudnia 2002 r.. [B.m.] : [b.w.], [2002], s. 213-223, bibliogr. 7 poz.

5/10
Nr opisu: 0000004249
Rola ryzosfery roślin jedno- i dwuliściennych w usuwaniu WWA, TPH oraz frakcji ciężkich ze środowiska glebowego.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
W: Bioremediacja gruntów. II Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 5-8 grudnia 2000 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 75-88, bibliogr. 21 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1487 Inżynieria Środowiska ; z. 45)

6/10
Nr opisu: 0000004253
Toksyczność i biodegradacja oleju antracenowego w glebie.
[Aut.]: Jolanta Turek-Szytow, Korneliusz** Miksch, K. Bartosiewicz.
W: Bioremediacja gruntów. II Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 5-8 grudnia 2000 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 171-181, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1487 Inżynieria Środowiska ; z. 45)

7/10
Nr opisu: 0000004257
Wstępne badania usuwania węglowodorów ropy naftowej przez grzyby keratynolityczne.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, K. Ulfig, Korneliusz** Miksch, I. Grabowska.
W: Bioremediacja gruntów. II Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 5-8 grudnia 2000 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 195-202, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1487 Inżynieria Środowiska ; z. 45)

8/10
Nr opisu: 0000025188
Ocena wpływu wybranych WWA oraz modyfikacji układu na zmiany jakościowo-ilościowe głównych grup mikroorganizmów w glebie piaszczysto-bielicowej.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, K. Buczkowska-Wesołowska.
W: Bioremediacja gruntów. Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Bukowa, 08-11 grudnia 1998. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 59-73, bibliogr. 18 poz.

9/10
Nr opisu: 0000025999
Wpływ oleju antracenowego na właściwości fizyczno-chemiczne gleby.
[Aut.]: Jolanta Turek-Szytow, M. Popławska, Korneliusz** Miksch.
W: Bioremediacja gruntów. Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Bukowa, 08-11 grudnia 1998. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 107-116, bibliogr. 4 poz.

10/10
Nr opisu: 0000026013
Wpływ ryzosfery na stopień usunięcia WWA, węglowodorów ropopochodnych TPH oraz frakcji ciężkich z gleby narażonej na długotrwałe działanie tych związków.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch, Wioletta Przystaś.
W: Bioremediacja gruntów. Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Bukowa, 08-11 grudnia 1998. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 157-170, bibliogr. 26 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie