Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BETON I PREFABRYKACJA
Liczba odnalezionych rekordów: 20



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000032446
Projektowanie konstrukcji betonowych z uwzględnieniem okresu użytkowania.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
W: Beton i prefabrykacja. 20 Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2006", Serock k. Warszawy, 17-19 maja 2006 r.. Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2006, s. 11-22, bibliogr. 13 poz.
Toż na CD-ROM

2/20
Nr opisu: 0000061595
Urabialność i wytrzymałość betonów samozagęszczalnych modyfikowanych włóknami stalowymi.
[Aut.]: Tomasz Ponikiewski, Janusz** Szwabowski.
W: Beton i prefabrykacja. 20 Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2006", Serock k. Warszawy, 17-19 maja 2006 r.. Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2006, s. 22-29

3/20
Nr opisu: 0000029819
Wpływ powierzchni właściwej cementu na właściwości reologiczne zapraw z dodatkiem superplastyfikatorów.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski, Janusz** Szwabowski.
W: Beton i prefabrykacja. 20 Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2006", Serock k. Warszawy, 17-19 maja 2006 r.. Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2006, s. 133-140

4/20
Nr opisu: 0000073190
Cementy z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego - pełnowartościowe spoiwa w produkcji betonu i elementów prefabrykowanych.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny.
W: Beton i prefabrykacja. XIX Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2004", Serock k. Warszawy, 26-28 maja 2004. Referaty wiodące i indywidualne. Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2004, s. 443-450, bibliogr. 14 poz.

cement ; dodatek mineralny ; żużel wielkopiecowy ; kompozyt cementowy ; beton towarowy

cement ; mineral additive ; blast furnace slag ; cement composite ; ready-mix concrete

5/20
Nr opisu: 0000018529
Prefabrykacja betonowa w strategii zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
W: Beton i prefabrykacja. XIX Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2004", Serock k. Warszawy, 26-28 maja 2004. Referaty wiodące i indywidualne. Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2004, s. 11-22, bibliogr. 8 poz.

6/20
Nr opisu: 0000094068
Wpływ popiołu lotnego na interakcje układu cement - superplastyfikator.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski, Janusz** Szwabowski.
W: Beton i prefabrykacja. XIX Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2004", Serock k. Warszawy, 26-28 maja 2004. Referaty wiodące i indywidualne. Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2004, s. 248-256

7/20
Nr opisu: 0000073013
Wpływ włókien polipropylenowych na właściwości reologiczne zapraw i mieszanek betonowych.
[Aut.]: Tomasz Ponikiewski, Janusz** Szwabowski.
W: Beton i prefabrykacja. XIX Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2004", Serock k. Warszawy, 26-28 maja 2004. Referaty wiodące i indywidualne. Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2004, s. 383-390, bibliogr. 5 poz.

włókno polipropylenowe ; właściwości reologiczne ; mieszanka betonowa ; zaprawa

polypropylene fibre ; rheological properties ; concrete mix ; mortar

8/20
Nr opisu: 0000093917
Zastosowanie reometrycznego testu urabialności w projektowaniu betonów wysokowartościowych.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Jacek Gołaszewski.
W: Beton i prefabrykacja. XVIII Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2002", Popowo, 10-12 kwietnia 2002. T. 1: Referaty indywidualne. Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2002, s. 284-291, bibliogr. 9 poz.

urabialność betonu ; zaprawa ; reometr

concrete workability ; mortar ; rheometer

9/20
Nr opisu: 0000093874
Badanie efektów działania wybranych domieszek upłynniających wedug norm europejskich.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Jacek Gołaszewski.
W: Beton i prefabrykacja. XVII Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2000", Popowo, 10-13 kwietnia 2000. T. 2: Referaty indywidualne. Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2000, s. 279-286, bibliogr. 7 poz.

domieszka upłynniająca ; PN-EN 934-2 ; mieszanka betonowa

water-reducing admixture ; PN-EN 934-2 ; concrete mix

10/20
Nr opisu: 0000093873
Badanie efektywności działania domieszek uplastyczniających i upłynniających reometrycznym testem urabialności.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Jacek Gołaszewski.
W: Beton i prefabrykacja. XVII Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2000", Popowo, 10-13 kwietnia 2000. T. 2: Referaty indywidualne. Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2000, s. 287-294, bibliogr. 7 poz.

domieszka uplastyczniająca ; domieszka upłynniająca ; reologia ; reologiczny test urabialności

plasticizing admixture ; water-reducing admixture ; rheology ; rheological test of workability

11/20
Nr opisu: 0000059713
Kształtowanie betonów na bazie kruszyw ciężkich.
[Aut.]: Mohamed Alwaeli, Jan Rubin.
W: Beton i prefabrykacja. XVI Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin '98", Serock, 20-23 kwietnia 1998. T. 2: Referaty indywidualne. [Warszawa] : [Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet"], 1998, s. 113-116

12/20
Nr opisu: 0000067086
Praca poprzeczna stropów zespolonych typu 2K i innych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
W: Beton i prefabrykacja. XVI Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin '98", Serock, 20-23 kwietnia 1998. T. 2: Referaty indywidualne. [Warszawa] : [Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet"], 1998, s. 235-242

13/20
Nr opisu: 0000093757
Problemy pomiaru efektywności superplastyfikatora.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Jacek Gołaszewski, Sławomir* Suchoń.
W: Beton i prefabrykacja. XVI Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin '98", Serock, 20-23 kwietnia 1998. T. 2: Referaty indywidualne. [Warszawa] : [Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet"], 1998, s. 352-359, bibliogr. 9 poz.

superplastyfikator ; mieszanka betonowa ; PN-90/B-06240

superplasticizer ; concrete mix ; PN-90/B-06240

14/20
Nr opisu: 0000073153
Właściwości cementów będących w ofercie handlowej CGS Trade.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny.
W: Beton i prefabrykacja. XVI Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin '98", Serock, 20-23 kwietnia 1998. T. 2: Referaty indywidualne. [Warszawa] : [Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet"], 1998, s. 454-461, bibliogr. 7 poz.

cement portlandzki ; cement hutniczy ; właściwości cementu

Portland cement ; slag cement ; cement properties

15/20
Nr opisu: 0000129237
Kształtowanie struktury betonów lekkich na kruszywie elporytowym.
[Aut.]: Barbara** Rubińska-Jonczy, Jan Rubin.
W: Beton i prefabrykacja. XV Konferencja Naukowo-Techniczna Przemysłu Betonów "Jadwisin'95", Rynia, 26-28 kwietnia 1995. Cz. 2: Referaty szczegółowe. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 91-96, bibliogr. 4 poz.

beton lekki ; elporyt ; wykorzystanie odpadów ; właściwości betonu ; promieniotwórczość naturalna

lightweight concrete ; elporite ; refuse use ; concrete properties ; natural radioactivity

16/20
Nr opisu: 0000093766
Kształtowanie urabialności betonu wysokiej wytrzymałości.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Jacek Gołaszewski, Sławomir* Suchoń.
W: Beton i prefabrykacja. XV Konferencja Naukowo-Techniczna Przemysłu Betonów "Jadwisin'95", Rynia, 26-28 kwietnia 1995. Cz. 2: Referaty szczegółowe. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 122-128, bibliogr. 16 poz.

beton wysokiej wytrzymałości ; superplastyfikator ; reologia betonu

high-strength concrete ; superplasticizer ; concrete rheology

17/20
Nr opisu: 0000129239
Lekki kruszywowy beton natryskowy.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski.
W: Beton i prefabrykacja. XV Konferencja Naukowo-Techniczna Przemysłu Betonów "Jadwisin'95", Rynia, 26-28 kwietnia 1995. Cz. 2: Referaty szczegółowe. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 172-178, bibliogr. 6 poz.

beton lekki ; beton natryskowy ; właściwości betonu ; wytrzymałość betonu

lightweight concrete ; shotcrete ; concrete properties ; concrete strength

18/20
Nr opisu: 0000093765
Problem pomiaru urabialności betonów wysokiej wytrzymałości.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Sławomir* Suchoń, Jacek Gołaszewski.
W: Beton i prefabrykacja. XV Konferencja Naukowo-Techniczna Przemysłu Betonów "Jadwisin'95", Rynia, 26-28 kwietnia 1995. Cz. 2: Referaty szczegółowe. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 16-22, bibliogr. 14 poz.

beton wysokiej wytrzymałości ; reometr ; urabialność betonu

high-strength concrete ; rheometer ; concrete workability

19/20
Nr opisu: 0000034731
Projektowanie i analiza własności składów kruszyw i betonów zwykłych z zastosowaniem symulacji komputerowej.
[Aut.]: Rudolf** Maciejończyk, Henryk** Gliński.
W: Beton i prefabrykacja. XV Konferencja Naukowo-Techniczna Przemysłu Betonów "Jadwisin'95", Rynia, 26-28 kwietnia 1995. Cz. 2: Referaty szczegółowe. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 83-90, bibliogr. 4 poz.

kruszywo ; beton zwykły ; właściwości betonu ; analiza jakości ; symulacja komputerowa

aggregate ; ordinary concrete ; concrete properties ; quality analysis ; computer simulation

20/20
Nr opisu: 0000129238
Przydatność cementów specjalnych MPZ II i MPZ III do otrzymywania betonów wysokiej wytrzymałości i betonów żaroodpornych.
[Aut.]: Rudolf** Maciejończyk.
W: Beton i prefabrykacja. XV Konferencja Naukowo-Techniczna Przemysłu Betonów "Jadwisin'95", Rynia, 26-28 kwietnia 1995. Cz. 2: Referaty szczegółowe. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 66-71, bibliogr. 6 poz.

cement specjalny ; beton wysokiej wytrzymałości ; beton ogniotrwały ; właściwości betonu

special cement ; high strength concrete ; refractory concrete ; concrete properties

stosując format:
Nowe wyszukiwanie