Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BADANIA I ANALIZY WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z BUDOWNICTWA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000081231
A Timoshenko finite element beam with the shear locking problem.
[Aut.]: Robert Cybulski.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 499-509, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

element skończony belki ; belka Timoshenki ; interpolacja ; blokada ścinania

beam finite element ; Timoshenko beam ; interpolation ; shear locking

2/18
Nr opisu: 0000065887
Analiza porównawcza przemieszczeń ściany oporowej z grodzic stalowych na wybranym przykładzie.
[Aut.]: Tomasz* Żyrek.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 187-194, bibliogr. 5 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

głęboki wykop ; grodzica stalowa ; ściana oporowa ; ściana wspornikowa

deep excavation ; sheet pile ; retaining wall ; support wall

3/18
Nr opisu: 0000065889
Analiza pracy statycznej mostu w sytuacji zniszczenia kabla extradosed.
[Aut.]: Magda* Lubecka.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 215-222, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

konstrukcja mostu ; most extradosed ; most podwieszony

bridge construction ; extradosed bridge ; cable-stayed bridge

4/18
Nr opisu: 0000065876
Badania modelowe kształtu wbijanych kolumn kamiennych.
[Aut.]: Piotr* Kanty.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 87-94, bibliogr. 3 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

wzmocnienie podłoża ; kolumna kamienna ; badanie modelowe ; ubijak

soil strengthening ; stone column ; model test ; rammer

5/18
Nr opisu: 0000065892
Badania prętów złożonych bliskogałęziowych z połączeniami podatnymi.
[Aut.]: Kamil Słowiński.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 359-367, bibliogr. 5 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

połączenie konstrukcyjne ; połączenie podatne ; pręt złożony bliskogałęziowy

construction joint ; flexible joint ; built-up closely spaced steel member

6/18
Nr opisu: 0000065886
Koncepcja kalibracji modelu FC+MCC za pomocą badań w aparacie trójosiowego ściskania na przykładzie podłoża fundamentu stopowego.
[Aut.]: Rafał Uliniarz.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 151-160, bibliogr. 8 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

badanie gruntu ; aparat trójosiowego ściskania ; geotechnika

soil test ; triaxial apparatus ; geotechnics

7/18
Nr opisu: 0000065877
Metody oceny naporu gruntu na ścianę pionową na terenie górniczym.
[Aut.]: Magda* Lubecka.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 105-112, bibliogr. 34 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

teren górniczy ; ściana oporowa ; napór gruntu

mining area ; retaining wall ; earth pressure

8/18
Nr opisu: 0000065818
Metody wyznaczania czasu pogłosu w przestrzeni zamkniętej.
[Aut.]: Marcelina Olechowska.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 407-414, bibliogr. 8 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

pogłos ; wzór Sabine'a ; wzór Eyringa ; wzór Neubauera ; pole izotropowe ; pole nieizotropowe

reverberation ; Sabine's formula ; Eyring's formula ; Neubauer's formula ; isotropic field ; nonisotropic field

9/18
Nr opisu: 0000065893
Migracja jonów chlorkowych w cementach z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (W).
[Aut.]: Monika* Dąbrowska.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 371-378, bibliogr. 11 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

korozja cementu ; cement portlandzki ; popiół lotny krzemionkowy ; żużel

corrosion of cement ; Portland cement ; siliceous fly ash ; slag

10/18
Nr opisu: 0000065879
Nierównomierne obciążenie gruntem walcowej ściany żelbetowego zbiornika.
[Aut.]: Ewelina* Sankiewicz.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 113-120, bibliogr. 5 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

zbiornik żelbetowy ; układ zbiornik - podłoże ; zbiornik cylindryczny

reinforced concrete tank ; tank - ground base system ; cylindrical tank

11/18
Nr opisu: 0000065897
Pewne zagadnienia statyczne interakcji konstrukcji z poprzecznie niejednorodnym podłożem sprężystym.
[Aut.]: Sylwia* Czarnecka.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 511-518, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

technika uśredniania tolerancyjnego ; podłoże typu Vlasova ; podłoże niejednorodne

tolerance averaging technique ; Vlasov-type soil ; erratic subsoil

12/18
Nr opisu: 0000065896
Quality function deployment (QFD) jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w inwestycjach deweloperskich.
[Aut.]: Dawid* Stolarczyk.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 479-487, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

Rozwinięcie Funkcji Jakości ; QFD ; działalność deweloperska ; rynek nieruchomości

Quality Function Deployment ; QFD ; developer's activity ; real estate market

13/18
Nr opisu: 0000065875
Rola modelu obliczeniowego układu konstrukcja warstwowa - podłoże w ocenie trwałości konstrukcji drogowej.
[Aut.]: Marta* Kadela.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 79-86, bibliogr. 10 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

konstrukcja drogowa ; model numeryczny ; zmęczenie nawierzchni drogowej

road construction ; numerical model ; fatigue of road pavement

14/18
Nr opisu: 0000065880
Stabilizacja powierzchniowa gruntów spoistych w technologii katalitycznej.
[Aut.]: Aleksandra* Siódmok.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 123-132, bibliogr. 10 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

stabilizacja gruntu ; grunt spoisty ; technologia katalityczna

soil stabilization ; cohesive soil ; catalytic technology

15/18
Nr opisu: 0000065895
Szkło jako materiał konstrukcyjny.
[Aut.]: Marcin Kozłowski.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 389-396, bibliogr. 8 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

szkło konstrukcyjne ; wzmocnienie szkła ; szkło hartowane ; szkło wzmocnione termiczne

structural glass ; glass tempering ; tempered glass ; heat strengthened glass

16/18
Nr opisu: 0000065894
Właściwości cementów zawierających popiół lotny wapienny.
[Aut.]: Damian* Dziuk.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 379-387, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

cement ; popiół lotny wapienny ; żużel wielkopiecowy

cement ; calcareous fly ash ; blast furnace slag

17/18
Nr opisu: 0000065890
Wpływ kształtu zakotwienia strzemion na zarysowanie ukośne i przerwy nośności stref przypodporowych belek żelbetowych.
[Aut.]: Radosław Kupczyk.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 309-319, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

belka żelbetowa zbrojona ; kotwienie strzemienia ; konstrukcja żelbetowa

reinforced concrete column ; stirrups anchorage ; reinforced concrete construction

18/18
Nr opisu: 0000065891
Wpływ naprężeń ściskających w betonie na nośność zakotwień strzemion.
[Aut.]: Radosław Kupczyk.
W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 321-329, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 312)

belka żelbetowa zbrojona ; kotwienie strzemienia ; zbrojenie betonu ; naprężenie ściskające

reinforced concrete column ; stirrups anchorage ; concrete reinforcement ; compressive stress

stosując format:
Nowe wyszukiwanie