Wynik wyszukiwania
Zapytanie: AKTUALNE PROBLEMY CHEMII ANALITYCZNEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 51Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/51
Nr opisu: 0000129792
Badania nad zastosowaniem nowych procedur ekstrakcji flawonoidów z gryki i jej produktów.
[Aut.]: Patrycja Kasprzyk, Kornelia Śliwka, Sylwia Bajkacz, Jakub Adamek.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XIII Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 2019. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 37, bibliogr. 1 poz.

2/51
Nr opisu: 0000129793
Badanie aktywności naparów z ziela czystka.
[Aut.]: Celina Pieszko, Adam Kozubowski, Anita Daniel.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XIII Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 2019. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 39, bibliogr. 4 poz.

3/51
Nr opisu: 0000129799
Identyfikacja produktów przemian sulfametoksazolu w biofiltrach oczyszczających ścieki bytowe.
[Aut.]: Elżbieta* Kycia-Słocka, Katarzyna Kowalska, Ewa Felis, Sylwia Bajkacz, Adam Sochacki.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XIII Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 2019. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 73, bibliogr. 4 poz.

4/51
Nr opisu: 0000129800
Metabolity wtórne w procesie detoksyfikacji rośliny potraktowanej herbicydami.
[Aut.]: Joanna Płonka, Klaudia Kokoszka.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XIII Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 2019. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 74

5/51
Nr opisu: 0000129796
Metody usuwania niesteroidowych leków przeciwzapalnych ze środowiska wodnego.
[Aut.]: A. Środa, A. Świetlicka, V. Kozik, A. Bąk, Krzysztof Barbusiński.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XIII Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 2019. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 57, bibliogr. 3 poz.

6/51
Nr opisu: 0000129798
Oznaczanie związków biologicznie aktywnych uwalnianych z warstw tlenkowo-polimerowych.
[Aut.]: Katarzyna Leśniak, Joanna Płonka, Martyna Macek, Katrzyna Piekarczyk, Kinga Biernot, Alicja Kazek-Kęsik.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XIII Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 2019. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 71, bibliogr. 6 poz.

7/51
Nr opisu: 0000129794
Zastosowanie cieczy jonowych do wydzielania 20-hydroksyekdyson z próbek szpinaku.
[Aut.]: Anna Wolny, Karol Erfurt, Sylwia Bajkacz, Anna Chrobok.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XIII Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 2019. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 40, bibliogr. 2 poz.

8/51
Nr opisu: 0000129791
Zastosowanie polimerów z nadrukiem molekularnym jako sorbentów w wybranych technikach ekstrakcyjnych.
[Aut.]: Hanna Barchańska, Magdalena Danek.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XIII Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 2019. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 72, bibliogr. 7 poz.

9/51
Nr opisu: 0000123096
Badania nad stabilnością nityzynonu.
[Aut.]: Hanna Barchańska, Marta Mrachacz.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XII Seminarium naukowe, Katowice, 11 maj 2018 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 22, bibliogr. 2 poz.

10/51
Nr opisu: 0000123094
Dobór sorbentów i warunków wydzielania wybranych pestycydów oraz produktów ich degradacji z tkanek roślinnych techniką SPE.
[Aut.]: Hanna Barchańska, Magdalena Danek, A. Kocikowska, Marian Turek.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XII Seminarium naukowe, Katowice, 11 maj 2018 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 23

11/51
Nr opisu: 0000123095
Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska w analizie wielopierwiastkowej herbat (Camelia sinensis).
[Aut.]: Joanna Płonka, A. Graniczny.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XII Seminarium naukowe, Katowice, 11 maj 2018 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 25

12/51
Nr opisu: 0000123097
Zawartość wybranych metali w naparach z ziela czystka.
[Aut.]: Celina Pieszko, Dominika Petrus.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XII Seminarium naukowe, Katowice, 11 maj 2018 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 24, bibliogr. 3 poz.

13/51
Nr opisu: 0000117686
Oznaczanie wybranych składników w naparch herbacianych.
[Aut.]: Celina Pieszko, Agnieszka Jucha.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XI Seminarium naukowe, Katowice, 12 maj 2017 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 16, bibliogr. 1 poz.

herbata ; garbniki ; alkaloid

tea ; tannins ; alkaloid

14/51
Nr opisu: 0000106302
Abiotyczna i biotyczna degradacja tiametoksamu.
[Aut.]: Magdalena Beata Kurek, Hanna Barchańska.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. X Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2016 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 17

15/51
Nr opisu: 0000106301
Badanie oddziaływania pentacyklicznych dichinotiazyn z DNA z zastosowaniem dokowania molekularnego.
[Aut.]: J. Sochacka, Marcin Pacholczyk, M. Jeleń, B. Morak-Młodawska, K. Pluta.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. X Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2016 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 33, bibliogr. 3 poz.

16/51
Nr opisu: 0000106298
Fitoremediacja jako metoda oczyszczania wód z wybranych metali.
[Aut.]: Joanna Płonka, J. Rosiak.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. X Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2016 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 21 poz., bibliogr. 5 poz.

17/51
Nr opisu: 0000106303
Formaldehyd w kosmetykach.
[Aut.]: Celina Pieszko, I. Sadło.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. X Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2016 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 18, bibliogr. 4 poz.

18/51
Nr opisu: 0000106296
Nowe techniki wydzielania farmaceutyków w zastosowaniu do przygotowania próbek środowiskowych.
[Aut.]: Sylwia Magiera, P. Charmułowicz.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. X Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2016 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 19, bibliogr. 5 poz.

19/51
Nr opisu: 0000106299
Spektrofotometryczne oznaczanie losartanu potasu uwalnianego z mikrosfer suszonych rozpyłowo.
[Aut.]: B. Sarecka-Hujar, K. Łyczak, A. Jankowski, A. Ostróżka-Cieślik, A. Banyś, R. Balwierz, Dariusz Łukowiec.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. X Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2016 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 25, bibliogr. 1 poz.

20/51
Nr opisu: 0000106297
Wysokosprawna chromatografia cieczowa i medycyna ludowa.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Judyta* Hejniak, S. Stencel.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. X Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2016 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 20, bibliogr. 5 poz.

21/51
Nr opisu: 0000114982
Chromatograficzne określenie efektywności hydrolizy hesperydyny do hesperetyny.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Judyta* Hejniak.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IX Seminarium naukowe, Katowice, 15 maj 2015 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 33, bibliogr. 12 poz.

polifenole ; hesperydyna ; hesperetyna

polyphenols ; hesperidine ; hesperetine

22/51
Nr opisu: 0000114981
Chromatograficzne oznaczenie enancjomerow metoprololu i jego metabolitów α-hydroksy metoprololu i o-demetylo metoprololu oraz aplikacja do oznaczeń w moczu.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Weronika* Adolf.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IX Seminarium naukowe, Katowice, 15 maj 2015 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 32, bibliogr. 3 poz.

metoprolol ; enancjomery ; HPLC

metoprolol ; enantiomers ; HPLC

23/51
Nr opisu: 0000114980
Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska w analizie wielopierwiastkowej gleb aluwialnych rzeki Kłonicy.
[Aut.]: Joanna Płonka, B. Buchacz.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IX Seminarium naukowe, Katowice, 15 maj 2015 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 35

Kłodnica ; gleby aluwialne ; fluorescencyjna spektrometria rentgenowska

Kłodnica river ; alluvial soils ; X-ray fluorescence spectrometry

24/51
Nr opisu: 0000114984
Oznaczanie chromu w suplementach diety.
[Aut.]: Celina Pieszko, K. Petrus.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IX Seminarium naukowe, Katowice, 15 maj 2015 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 34, bibliogr. 2 poz.

suplement diety ; chrom ; spektrofotometria UV/VIS

dietary supplement ; chrome ; UV/VIS spectrophotometry

25/51
Nr opisu: 0000114979
Oznaczanie pozostałości wybranych herbicydów i produktów ich degradacji w wodach, glebach i osadach dennych.
[Aut.]: Hanna Barchańska, Magdalena Beata Kurek, K. Szczypka, M. Tworek.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IX Seminarium naukowe, Katowice, 15 maj 2015 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 35

środki ochrony roślin ; herbicydy ; skażenie środowiska

plant protection products ; herbicides ; environmental contamination

26/51
Nr opisu: 0000117682
Zawartość związków fenolowych w ekstraktach z próbek materiału roślinnego.
[Aut.]: Celina Pieszko, Agata Zaremba.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. VIII Seminarium naukowe, Katowice, 16 maj 2014 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 33, bibliogr. 3 poz.

związki fenolowe ; polifenole

phenolic compounds ; polyphenols

27/51
Nr opisu: 0000081614
Badania nad chromatograficznym rozdzieleniem enancjomerów karwedilolu i jego metabolitu 5-hydroksyfenylo karwedilolu z użyciem kolumny z chiralnym wypełnieniem.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Weronika* Adolf.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. VI Seminarium naukowe, Katowice, 18 maj 2012 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląsk. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 11

28/51
Nr opisu: 0000081388
Badanie wpływu budowy herbicydów triazynpowych i mezotrionu na ich parametry chromatograficzne.
[Aut.]: Hanna Barchańska, K. Figura.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. VI Seminarium naukowe, Katowice, 18 maj 2012 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląsk. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 13

herbicyd ; chromatografia cieczowa

herbicide ; liquid chromatography

29/51
Nr opisu: 0000081615
Oznaczanie milrinonu - nowego leku stosowanego w kardiologii obok leków należących do różnych grup terapeutycznych.
[Aut.]: Sylwia Magiera, Irena** Baranowska.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. VI Seminarium naukowe, Katowice, 18 maj 2012 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląsk. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 12, bibliogr. 1 poz.

milrinon ; kardiologia

milrinone ; cardiology

30/51
Nr opisu: 0000081613
Oznaczanie wybranych konserwantów w faramaceutykach i kosmetykach techniką ultraszybkiej chromatografii cieczowej.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Iwona* Wojciechowska.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. VI Seminarium naukowe, Katowice, 18 maj 2012 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląsk. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 10

31/51
Nr opisu: 0000081616
Oznaczanie wybranych pierwiastków w burakach na różnych etapach procesu przetwórczego metodą XRF.
[Aut.]: Joanna Płonka, H. Kurpas.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. VI Seminarium naukowe, Katowice, 18 maj 2012 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 14

burak ćwikłowy ; metoda XRF ; składnik mineralny

red beet ; XRF method ; mineral ingredient

32/51
Nr opisu: 0000081821
Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska na analizie wielopierwiastkowej mleka modyfikowanego dla niemowląt oraz suplementów diety.
[Aut.]: Joanna Płonka, A. Przyłęcka, M. Ledwoń.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. V Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2011 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 38

fluorescencyjna spektrometria rentgenowska ; analiza wielopierwiastkowa ; mleko modyfikowane ; suplement diety

X-ray fluorescence spectrometry ; multi-elements analysis ; modified milk ; dietary supplement

33/51
Nr opisu: 0000081826
Oznaczanie fenolokwasów w używkach.
[Aut.]: Celina Pieszko, A. Tyśkiewicz.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. V Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2011 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 36

kwas fenolowy ; używka

carbolic acid ; stimulant

34/51
Nr opisu: 0000081391
Wpływ mezotrionu, atrazyny i produktów jej degradacji na zawartość chlorofilu w różnych gatunkach roślin.
[Aut.]: Hanna Barchańska, B. Babilas.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. V Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2011 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 13

chlorofil ; rośliny ; herbicyd

chlorophyll ; plants ; herbicide

35/51
Nr opisu: 0000081619
Zastosowanie centralnego planu kompozycyjnego w celu optymalizacji warunków rozdzielania chromatograficznego.
[Aut.]: Sylwia Magiera, Irena** Baranowska.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. V Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2011 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 30, bibliogr. 2 poz.

optymalizacja ; izoflawony ; płyn ustrojowy

optimization ; isoflavones ; body fluids

36/51
Nr opisu: 0000084633
Zastosowanie metody UPLC do oznaczania wybranych środków konserwujących w kosmetykach.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Iwona* Wojciechowska, N. Solarz.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. V Seminarium naukowe, Katowice, 13 maj 2011 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii. Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 12, bibliogr. 2 poz.

kosmetyki ; środki konserwujące ; UPLC

cosmetics ; preservatives ; UPLC

37/51
Nr opisu: 0000057307
Identyfikacja/oznaczanie pozostałości mykoestrogenów w wodzie metodą SPE-derywatyzacja-GC-MS.
[Aut.]: Mariusz Dudziak.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium naukowe. Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2010, s. 15

mykoestrogeny ; zearalenon ; GC/MS

mycoestrogens ; zearalenone ; GC/MS

38/51
Nr opisu: 0000081390
Metody chromatograficzne w oznaczaniu wybranych leków oraz ich metabolitów w płynach ustrojowych.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Andrzej* Wilczek.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium naukowe. Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2010, s. 23, bibliogr. 2 poz.

płyny ustrojowe ; metody chromatograficzne ; mocz

body fluids ; chromatographic method ; urine

39/51
Nr opisu: 0000081392
Nowe metody analityczne w badaniach pozostałości środków dezynfekujących w ekosystemach wodnych.
[Aut.]: Iwona* Wojciechowska.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium naukowe. Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2010, s. 36, bibliogr. 5 poz.

środki dezynfekujące ; HPLC ; ekosystem ; woda

disinfection ; HPLC ; ecosystem ; water

40/51
Nr opisu: 0000081389
Oznaczanie triklosanu i triklokarbanu w wodach powierzchniowych techniką HPLC-DAD.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Sylwia Magiera.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium naukowe. Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2010, s. 20, bibliogr. 3 poz.

HPLC-DAD ; triklosan ; triklokarban

HPLC-DAD ; triclosan ; triclocarban

41/51
Nr opisu: 0000081385
Porównanie różnych układów chromotograficznych do rozdzielania wybranych leków należących do trzech grup terapeutycznych techniką UHPLC.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium naukowe. Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2010, s. 9, bibliogr. 3 poz.

leki terapeutyczne ; kolumna chromatograficzna ; UHPLC

therapeutic drugs ; chromatographic column ; UHPLC

42/51
Nr opisu: 0000081393
Spektrofotometryczne oznaczanie kwasu elagowego w owocach i ich przetworach.
[Aut.]: Celina Pieszko, M. Chrzanowska.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium naukowe. Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2010, s. 42

kwas elagowy ; owoce ; przetwory owocowe ; spektrofotometria

ellagic acid ; fruit ; fruit products ; spectrophotometry

43/51
Nr opisu: 0000081387
Woltamperometryczne oznaczanie leków przeciwzapalnych w próbkach wód na modyfikowanej elektrodzie z węgla szklistego.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Marta* Koper.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium naukowe. Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2010, s. 18, bibliogr. 2 poz.

elektroda z węgla szklistego ; farmaceutyki ; leki przeciwzapalne ; metoda woltamperometryczna

glassy carbon electrode ; pharmaceuticals ; anti-inflammatory drugs ; voltammetric method

44/51
Nr opisu: 0000081386
Zastosowanie ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UPLC) do analizy amin biogennych i metyloksantyn w żywności.
[Aut.]: Joanna Płonka, Irena** Baranowska.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium naukowe. Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2010, s. 17

ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa ; aminy biogenne ; metyloksantyny ; żywność

ultra high performance liquid chromatography ; biogenic amines ; methylxanthines ; food

45/51
Nr opisu: 0000081406
Elektrochemiczne badania podstawowe paracetamolu i jego metabolitów metodami woltamperometrycznymi.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Marta* Koper.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. III Seminarium naukowe. Red. Irena Baranowska [i in.]. Katowice : Wydaw. Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2009, s. 10, bibliogr. 3 poz.

paracetamol ; metabolit ; metoda woltamperometryczna

paracetamol ; metabolite ; voltammetric method

46/51
Nr opisu: 0000081407
Jednoczesne oznaczanie sotalolu, metoprololu, α-hydroxymetoprololu, paracetamolu oraz glukuronidu i siarczanu paracetamolu w moczu ludzkim z wykorzystaniem RP-HPLC.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Andrzej* Wilczek.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. III Seminarium naukowe. Red. Irena Baranowska [i in.]. Katowice : Wydaw. Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2009, s. 11, bibliogr. 2 poz.

płyny ustrojowe ; farmaceutyki ; mocz ; RP-HPLC

body fluids ; pharmaceuticals ; urine ; RP-HPLC

47/51
Nr opisu: 0000081396
Oznaczanie flawonoidów w czerwonym winie metodą chromatografii cieczowej.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Sylwia Magiera.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. III Seminarium naukowe. Red. Irena Baranowska [i in.]. Katowice : Wydaw. Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2009, s. 9, bibliogr. 2 poz.

flawonoidy ; czerwone wino ; chromatografia cieczowa

flavonoids ; red wine ; liquid chromatography

48/51
Nr opisu: 0000081410
Oznaczanie mezotrionu i atrazyny w próbkach środowiskowych.
[Aut.]: Hanna Barchańska.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. III Seminarium naukowe. Red. Irena Baranowska [i in.]. Katowice : Wydaw. Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2009, s. 52

mezotrion ; atrazyna ; próbka środowiskowa

mesotrione ; atrazine ; environmental sample

49/51
Nr opisu: 0000081408
Porównanie kolumn chromatograficznych do rozdzielania wybranych leków należących do trzech grup terapeutycznych.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. III Seminarium naukowe. Red. Irena Baranowska [i in.]. Katowice : Wydaw. Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2009, s. 12, bibliogr. 2 poz.

kolumna chromatograficzna ; leki terapeutyczne

chromatographic column ; therapeutic drugs

50/51
Nr opisu: 0000081409
Spektrofotometryczne oznaczanie garbników hydrolizujących w herbatach.
[Aut.]: Celina Pieszko.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. III Seminarium naukowe. Red. Irena Baranowska [i in.]. Katowice : Wydaw. Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2009, s. 45

garbniki ; herbata ; spektroelektrochemia UV-vis

tannins ; tea ; UV-Vis spectroscopy

51/51
Nr opisu: 0000081680
Metody rozdzielcze i woltamperometryczne w analizie leków z różnych grup terapeutycznych.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Piotr Markowski, Joanna Płonka, Marta* Koper.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. II Seminarium naukowe. Red. Irena Baranowska [i in.]. Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2008, s. 5

metoda woltamperometryczna ; metoda rozdzielcza ; leki terapeutyczne

voltammetric method ; separation method ; therapeutic drugs

stosując format:
Nowe wyszukiwanie