Wynik wyszukiwania
Zapytanie: A JEDNAK CHEMIA
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/46
Nr opisu: 0000037612
4-Fosforanylideno-5(4H)-oksazolony - otrzymywanie, właściwości wykorzystania w syntezie.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, A. Mazurek.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-9 K-4

2/46
Nr opisu: 0000037620
Analiza termodynamiczna równowag fazowych i chemicznych w układzie H2O-H3PO4-NH3-CO2-H2S.
[Aut.]: Jadwiga** Krop.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 R-5

3/46
Nr opisu: 0000037621
Aspekty dydaktyczne zajęć koła ekologicznego.
[Aut.]: Piotr** Górka.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-14 P-15

4/46
Nr opisu: 0000037622
Badania form chemicznych żelaza i chromu w pyłach stalowniczych.
[Aut.]: Teresa** Suwińska.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-18

5/46
Nr opisu: 0000037623
Badania form występowania metali w kompoście z odpadów komunalnych.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-19

6/46
Nr opisu: 0000037625
Badania nad reaktywnością niesymetrycznych nadtlenków organicznych.
[Aut.]: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-9 P-39

7/46
Nr opisu: 0000037624
Badania nad syntezą związków powierzchniowo czynnych typu "Gemini".
[Aut.]: Ewa* Zielińska, Ewa** Łękawska.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-26

8/46
Nr opisu: 0000037619
Badania wpływu charakterystyki zespołu katodowo-anodowego na wskaźniki otrzymywania podchlorynu sodu metodą elektrochemiczną.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Rafał** Dylewski, Maciej Gonet, Jolanta* Bazanowska.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 K-26

9/46
Nr opisu: 0000037618
Badanie kinetyki procesu inwersji azotynu sodu za pomocą kwasu azotowego.
[Aut.]: Barbara* Lipowska, Jerzy** Piotrowski.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-8

10/46
Nr opisu: 0000037614
Badanie procesu absorpcji alkalicznej.
[Aut.]: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-9

11/46
Nr opisu: 0000037613
Budowa i trwałość włókien bazaltowych z układu SiO2-Al2O3-FexOy-CaO-MgO-Na2O.
[Aut.]: Teresa** Buczek-Karczewska.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-12 K-9

12/46
Nr opisu: 0000037609
Działanie wód kopalnianych na glebe.
[Aut.]: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-48

13/46
Nr opisu: 0000037611
Ekstrakcja cynku i kadmu w preparatyce spektralnie czystych związków potasu.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Janusz Wójcik.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-2

14/46
Nr opisu: 0000037610
Elektrodialityczne odsalanie serwatki.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-27

15/46
Nr opisu: 0000037627
Elektrolityczne wydzielanie wodoru na wybranych stopach amorficznych.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Janina** Dylewska, E. Kołodziejczyk.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-37

16/46
Nr opisu: 0000037606
Kinetyka wydzielania Cd z roztworów siarczanu (VI) cynku metodą cementacji.
[Aut.]: Joachim* Bednorz, Witold** Gnot.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-36

17/46
Nr opisu: 0000037628
Krystalizacja składników z NH4Cr(SO4)2 12H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-4

18/46
Nr opisu: 0000037605
Matematyczne podstawy spektrochronopotencjometrii. [Cz.] 2: Przypadek odwracalnych następczych reakcji elektrodowych.
[Aut.]: Zbigniew** Uziel.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-45

19/46
Nr opisu: 0000037626
Matematyczne podstawy spektrochronopotencjometrii.. [Cz.] 1: Przypadek odwracalnych równoległych reakcji elektrodowych.
[Aut.]: Zbigniew** Uziel.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-44

20/46
Nr opisu: 0000037607
Membrany enzymatyczne z usieciowanym enzymem w biodegradacji cyjanków.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-32

21/46
Nr opisu: 0000037603
Opracowanie teoretyczne chronoamperometrii i chronokulometrii w przypadku nieodwracalnej lub quasi-odwracalnej reakcji przebiegającej na elektrodzie pokrytej filmem polimerowym.
[Aut.]: Zbigniew** Uziel, Jerzy* Majnusz.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-42

22/46
Nr opisu: 0000037604
Opracowanie teoretyczne chronopotencjometrii w przypadku odwracalnej, nieodwracalnej lub quasi-odwracalnej reakcji przebiegającej na elektrodzie pokrytej filmem polimerowym.
[Aut.]: Zbigniew** Uziel, Jerzy* Majnusz.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-43

23/46
Nr opisu: 0000037633
Plazmochemiczne źródło uzyskiwania standardowych niskich ilości tlenków azotu dla badań w inżynierii środowiska.
[Aut.]: Alina** Dukowicz, Andrzej* Naróg, I. Pollo.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. M-3 P-16

24/46
Nr opisu: 0000037634
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji NH4Al(SO4)2 12H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-3

25/46
Nr opisu: 0000037635
Reakcja modelowa utleniania 2-styrylo-5,5-dimetylo-1,3-dioksanu wobec kompleksów metali przejściowych z polimerycznymi ligandami.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Arkadiusz* Macionga.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-21

26/46
Nr opisu: 0000037631
Samoorganizujące się monowarstwy tioalkoholi i ich pochodnych na zorientowanych powierzchniach złota.
[Aut.]: Jerzy** Żak.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-1 K-5

27/46
Nr opisu: 0000037632
Skaningowa mikroskopia tunelowa i mikroskopia sił atomowych w badaniach powierzchni.
[Aut.]: Jerzy** Żak.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-2 R-1

28/46
Nr opisu: 0000037629
Spektroelektrochemia stałego elektrolitu na bazie błękitu pruskiego.
[Aut.]: Andrzej* Deńca, P. Kulesza.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-1 P-24

29/46
Nr opisu: 0000037630
Spektroelektrochemiczne badania procesu domieszkowania polianiliny w roztworach wodnych i niewodnych.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, A. Proń.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 P-30

30/46
Nr opisu: 0000037600
Synteza i właściwości oligomerycznych ciekłych kryształów.
[Aut.]: Jerzy* Majnusz.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 K-26

31/46
Nr opisu: 0000037601
Synteza i właściwości termiczne wybranych organicznych kompleksów palladu (II) i rutenu (III).
[Aut.]: Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec, Danuta** Matysek-Majewska.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-23

32/46
Nr opisu: 0000037602
Synteza i zasadowość pochodnych 4-(N,N-dimetyloamino)-2-fenylochinazoliny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, Monika* Mazik.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-9 P-17

33/46
Nr opisu: 0000037598
Synteza wysokoenergetycznych związków pochodnych fosfokreatyny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, W. Tuganowski.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-11 K-1

34/46
Nr opisu: 0000037599
Synteza, własności elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne poli(3,3'-dibutoksy-2,2'-bitiofenu).
[Aut.]: A. Pron, Mieczysław Łapkowski, J. Glowczyk-Zubek, M. Zagórska, S. Lefrant.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 P-28

35/46
Nr opisu: 0000037597
Technologia chlorku poliglinowego - koagulanta do uzdatniania wody.
[Aut.]: Maria** Dzięgielewska, Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-13

36/46
Nr opisu: 0000037487
Tlenkowe materiały elektrodowe do przemysłowych procesów elektrochemicznych.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Rafał* Dzik, Alina** Dukowicz, A. Kurnyta.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-6

37/46
Nr opisu: 0000037486
Transport gazów w membranach z modyfikowanego polisulfonu.
[Aut.]: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński, W. Trochimczuk.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 P-63

38/46
Nr opisu: 0000037484
Ultrafiltracja ścieków zawierających emulsje lateksowe.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-31

39/46
Nr opisu: 0000037485
Usuwanie zanieczyszczeń w procesie otrzymywania siarczanu magnezu specjalnej czystości.
[Aut.]: Antonina** Dębska-Horecka.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-1

40/46
Nr opisu: 0000037478
Własności katalityczne poliimin domieszkowanych wybranymi heteropolikwasami.
[Aut.]: E. Stochmal, M. Hasik, Wincenty** Turek, Mieczysław Łapkowski.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-3 P-39

41/46
Nr opisu: 0000037483
Wpływ struktury anizotropowych diafragm azbestowych na przebieg procesu elektrolizy chlorku sodu.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, L. Konieczny.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-7

42/46
Nr opisu: 0000037482
Wpływ wysokości złoża na przebieg procesu sorpcji SO2 na sorbencie SWS-6.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-9

43/46
Nr opisu: 0000037481
Wybrane koncepcje wykorzystania polimerów w kontrolowanym uwalnianiu leków.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 R-6

44/46
Nr opisu: 0000037479
Wytrącanie wodorotlenku magnezu w warunkach dynamicznych.
[Aut.]: Marian Turek.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 K-13

45/46
Nr opisu: 0000037480
Wytwarzanie wodorofluorku sodu przez konwersję wodorofluorku potasu azotanem sodu.
[Aut.]: Marian** Krysowski.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-2

46/46
Nr opisu: 0000033846
Zmiany form występowania cynku i jego związków podczas kompostowania odpadów komunalnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Jan** Cebula.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-16

stosując format:
Nowe wyszukiwanie