Wynik wyszukiwania
Zapytanie: 53 ZJAZD PTCHEM SITPCHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 68Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/68
Nr opisu: 0000059394
1,3-dipolar cycloaddition reactions involving imine and oxime derivatives of 5-formyluracil.
[Aut.]: Dominika* Jakubiec, B. Główczyk, Krzysztof Walczak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 154, bibliogr. 5 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

2/68
Nr opisu: 0000059446
Acetalizacja alditoli aldehydem salicylowym - badania ESI-MS.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Sylwia Waśkiewicz.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 211 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

3/68
Nr opisu: 0000059442
Badania nad degradacją hydrolityczną poli(estro-bezwodników) opartych na oligobursztynianach.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 204 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

4/68
Nr opisu: 0000059341
Badania nad membranami polimerowymi do rozdziału składników powietrza.
[Aut.]: Agnieszka Stolarczyk, Roman Turczyn, Wojciech Domagała, Monika Kciuk.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 141 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

5/68
Nr opisu: 0000059321
Badania nad otrzymywaniem stereokompleksów z gwieździstych kopolimerów blokowych ε-kaprolaktonu i laktydu.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Piotr Edward* Jelonek, B. Trzebicka, K. Bury.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 117 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

6/68
Nr opisu: 0000059440
Badania nad syntezą i właściwościami żywic epoksydowych opartych na izosorbicie.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Bartosz* Janicki, M. Kaczmarek.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 203 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

7/68
Nr opisu: 0000059441
Badania nad syntezą polimeryzowalnych pochodnych izosorbitu.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Bartosz* Janicki, M. Kaczmarek, Ł. Pytlarz.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 203 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

8/68
Nr opisu: 0000059322
Badania podstawowe i aplikacyjne wybranych leków i ich metabolitów należących do różnych grup terapeutycznych.
[Aut.]: Irena** Staneczko-Baranowska, Marta* Koper.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 126 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

9/68
Nr opisu: 0000059478
Badania stabilności cieczy magnetoreologicznych zawierających żelazo karbonylkowe.
[Aut.]: Roman Turczyn, Monika Kciuk, Sławomir Kciuk, Agnieszka Stolarczyk, Wojciech Domagała.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 285, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

10/68
Nr opisu: 0000059470
Badanie właściwości katalitycznych soli cezowych heteropolikwasu 12-wolframofosforowego.
[Aut.]: Joanna* Strzezik, Agnieszka* Krowiak, A. Cudak, Wincenty** Turek.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 270 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

11/68
Nr opisu: 0000059448
Charakterystyka nowych biodegradowalnych cementów kostnych opartych na oligoestrach nienasyconych.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Jan** Łukaszczyk, Marcin Kaczmarek.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 218 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

12/68
Nr opisu: 0000059443
Charakterystyka usieciowanych materiałów polimerowych otrzymanych z funkcjonalnych poli(estro-bezwodników).
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 204 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

13/68
Nr opisu: 0000059439
Charakterystyka zależności pomiędzy strukturą i właściwościami diakrylanowych sieci polimerowych.
[Aut.]: Izabela Barszczewska-Rybarek, T. Żak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 196 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

14/68
Nr opisu: 0000059435
Chemoselektywna addycja pochodnych 3,4-dichloro-2(5H)-furanonów do glikali.
[Aut.]: Edyta* Gondela, Krzysztof Walczak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 193, bibliogr. 2 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

15/68
Nr opisu: 0000059391
Cykloaddycja (2+3) jako narzędzie w syntezie nowych zasad nukleinowych oraz nukleozydów.
[Aut.]: Dominika* Jakubiec, Krzysztof Walczak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 154, bibliogr. 4 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

16/68
Nr opisu: 0000059463
Elektrochemiczna funkcjonalizacja powierzchni monomolekularnymi warstwami organicznymi poprzez redukcję soli diazoniowych.
[Aut.]: Jerzy** Żak, Agata Blacha, R. Włodarski.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 259, bibliogr. 2 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

17/68
Nr opisu: 0000059461
Elektrochemiczna immobilizacja pochodnych fenotiazyny.
[Aut.]: Agata Blacha, Jerzy** Żak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 259, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

18/68
Nr opisu: 0000059327
Elektrody Ti/TiO2-RuO2 modyfikowane WO3 stosowane w fotoelektrochemicznym utlenianiu barwnika Acid Orange 7.
[Aut.]: E. Kuśmierek, E. Chrześcijańska, Ginter** Nawrat.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 134 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

19/68
Nr opisu: 0000059467
Elektropolerowanie i pasywacja anodowa stopu Ti6Al7Nb.
[Aut.]: Wojciech Simka, J. Chłodek, Ginter** Nawrat, Artur Maciej, Łukasz Nieużyła.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 270 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

20/68
Nr opisu: 0000059328
Fotodegradacja kwasu H na elektrodach Ti/TiO2-RuO2 modyfikowanych tlenkami metali przejściowych - efekt synergiczny.
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 134 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

21/68
Nr opisu: 0000059432
Glikokoniugaty genisteiny pochodne 2-deoksy-2-nitro i 2-deoksy-2-aminocukrów.
[Aut.]: Wiesław** Szeja, Katarzyna* Goj, G. Grynkiewicz.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 191, bibliogr. 2 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

22/68
Nr opisu: 0000059431
Glikokoniugaty pochodne genisteiny. Wpływ struktury cukru na aktywność biologiczną.
[Aut.]: Wiesław** Szeja, Jadwiga* Zawisza-Puchałka, A. Rusin, Zdzisław* Krawczyk.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 191, bibliogr. 1 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

23/68
Nr opisu: 0000059450
HPLC w analizie wybranych związków dezynfekujących w próbkach wód powierzchniowych.
[Aut.]: Irena** Staneczko-Baranowska, Iwona* Wojciechowska.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 228 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

24/68
Nr opisu: 0000059398
Inkrementy wybranych grup 4-nitroazolowych dla spektroskopii NMR.
[Aut.]: Rafał Jędrysiak, Jerzy** Suwiński.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 156, bibliogr. 2 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

25/68
Nr opisu: 0000059339
Koordynacyjne związki metali przejściowych jako materiały wybuchowe specjalnego przeznaczenia.
[Aut.]: Janusz* Bełzowski, Andrzej** Wojewódka.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 140 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

26/68
Nr opisu: 0000059438
Korelacja właściwości poli(uretanowo-dimetakrylanów) z ich strukturą cząsteczkową i nadcząsteczkową.
[Aut.]: Izabela Barszczewska-Rybarek, T. Żak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 195 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

27/68
Nr opisu: 0000059313
Metody elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne UVVIS w rozpoznaniu mechanizmu reakcji redoksowych oligotiofenów.
[Aut.]: Jerzy** Żak, Mieczysław Łapkowski.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 99 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

28/68
Nr opisu: 0000059325
Metody wydzielania i oznaczania fenolokwasów w próbkach żywności.
[Aut.]: Celina Pieszko, A. Orzoł.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 128 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

29/68
Nr opisu: 0000059455
Modelowanie agregacji przy użyciu automatów komórkowych.
[Aut.]: Monika Krasowska, W. Mańka, Anna Strzelewicz, Gabriela Dudek, Aleksandra Rybak, Zbigniew Grzywna.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 251, bibliogr. 1 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

30/68
Nr opisu: 0000059309
Nowa transformacja α-aminokwasów w ich fosforowe analogi - kwasy α-aminofosfonowe, α-aminofosfinowe bądź tlenki α-aminofosfin.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Kubik, K. Szymura, A. Kononienko.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 87, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

31/68
Nr opisu: 0000059324
Nowe procedury analityczne w analizie witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach w żywności i suplementach diety.
[Aut.]: Joanna Płonka, A. Toczek, V. Tomczyk.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 128 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

32/68
Nr opisu: 0000059476
Nowe sfunkcjonalizowane ciecze jonowe jako przenośniki tlenu w reakcjach epoksydacji olefin.
[Aut.]: Stefan** Baj, Maciej* Bełch.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 281 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

33/68
Nr opisu: 0000059474
Otrzymywanie ε - kaprolaktonu w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego.
[Aut.]: Stefan** Baj, Anna Chrobok, Agnieszka Siewniak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 281 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

34/68
Nr opisu: 0000059401
Otrzymywanie glikokoniugatów pochodnych kwasu chloromukowego.
[Aut.]: Edyta* Gondela, Anna Kasprzycka, Krzysztof Walczak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 171, bibliogr. 6 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

35/68
Nr opisu: 0000059437
Otrzymywanie i charakterystyka kopolimerów blokowych zawierających grupy tert-butylowe.
[Aut.]: K. Bury, K. Pendziałek, A. Swinarew, Dorota Neugebauer.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 195, bibliogr. 1 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

36/68
Nr opisu: 0000059323
Oznaczanie atrazyny w mleku krowim techniką ELISA.
[Aut.]: Hanna Barchańska, E. Jodo, R. Price, R. Abuknesha.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 128 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

37/68
Nr opisu: 0000059449
Pochodne oksiranowe cyklicznych acetali wybranych alditoli i O-glikozydów oraz ich modyfikacja chemiczna.
[Aut.]: Sylwia Waśkiewicz, Jolanta** Maślińska-Solich, A. Kuśmierska.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 220, bibliogr. 1 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

38/68
Nr opisu: 0000059329
Polerowanie elektrolityczne i pasywacja anodowa stopu Ti13Nb13Zr.
[Aut.]: Wojciech Simka, Ginter** Nawrat, Jerzy** Żak, J. Szade, A. Winiarski, K. Radwański, J. Gazdowicz.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 135 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

39/68
Nr opisu: 0000059447
Polietery glicydylowe wybranych cukrów - analiza ESI-MS i MALDI-ToF-MS.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Sylwia Waśkiewicz.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 211 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

40/68
Nr opisu: 0000059336
Porównanie reakcji odwodornienia etanolu i 2-propanolu w ocenie właściwości powierzchni katalizatorów tlenkowych.
[Aut.]: Agnieszka* Krowiak, A. Guzowski, Joanna* Strzezik, Wincenty** Turek.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 136 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

41/68
Nr opisu: 0000059396
Poszukiwanie nowych dróg syntezy 1-arylo-4-nitroimidazoli.
[Aut.]: Małgorzata* Jarosz, A. Maślak, Jerzy** Suwiński.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 155, bibliogr. 2 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

42/68
Nr opisu: 0000059314
Potencjalne środki kontrastowe Fe(III) do MRI. Synteza ligandów amoniwo-fenolowych.
[Aut.]: Nikodem Kuźnik, A. Chrobaczyński, A. Glenszczyk.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 106 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

43/68
Nr opisu: 0000059338
Reakcja Baeyera-Villigera w środowisku cieczy jonowych.
[Aut.]: Anna Chrobok.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 140 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

44/68
Nr opisu: 0000059404
Reakcje alkilowania pochodnych alkoholi oraz sacharydów.
[Aut.]: Agata* Ptaszek, Anna Kasprzycka, Wiesław** Szeja.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 188, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

45/68
Nr opisu: 0000059458
Spektrofotometria wodnych roztworów siarczanu(VI) cyrkonu(IV).
[Aut.]: Łukasz* Siepietowski, Marek** Smolik, Agata Jakóbik-Kolon.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 255, bibliogr. 5 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

46/68
Nr opisu: 0000059452
Struktura i morfologia membran magnetycznych stosowanych do rozdzielania powietrza.
[Aut.]: Anna Strzelewicz, Aleksandra Rybak, Gabriela Dudek, Monika Krasowska, Zbigniew Grzywna.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 248, bibliogr. 4 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

47/68
Nr opisu: 0000059433
Synteza 2,3-nienasyconych C-glikozydów pochodnych urydyny - potencjalnych inhibitorów glikozylotransferaz.
[Aut.]: Piotr* Świerk, Marta* Grec, Gabriela Pastuch, Wiesław** Szeja.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 192, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

48/68
Nr opisu: 0000059434
Synteza β-1-tioglikozydów pochodnych 2-chloro-5-nitropirydyny jako składników glikokoniugatów o potencjalnej aktywności biologicznej względem enzymów z grupy glikozylotransferaz.
[Aut.]: Piotr* Świerk, Roman* Komor, A. Sobania, Gabriela Pastuch, Wiesław** Szeja.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 192, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

49/68
Nr opisu: 0000059399
Synteza i właściwości N-arylo-C-nitroazoli.
[Aut.]: Marta* Kurpet, Jerzy** Suwiński.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 159, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

50/68
Nr opisu: 0000059436
Synteza kopolimerów metakrylanowych metodą kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (ATRP).
[Aut.]: K. Bury, T. Biela, Dorota Neugebauer.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 195, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

51/68
Nr opisu: 0000059311
Synteza kopolimerów szczepionych poprzez połączenie dwóch kontrolowanych metod polimeryzacji.
[Aut.]: Dorota Neugebauer.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 93 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

52/68
Nr opisu: 0000059400
Synteza monomerów zdolnych do elektropolimeryzacji zawierających reszty selenofenu.
[Aut.]: Radosław Motyka, A. Jeleszuk, Jerzy** Suwiński.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 164, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

53/68
Nr opisu: 0000059316
Synteza pochodnych 1,3,4-oksadiazolu z n-zabezpieczonych N2-etoksymetylidenohydrazydów kwasów α-aminokarboksylowych.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 112 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

54/68
Nr opisu: 0000059445
Synteza termoczułych hydrożeli posiadających zdolność wiązania wybranych związków biologicznie aktywnych w środowisku wodnym.
[Aut.]: Anna Korytkowska-Wałach, Katarzyna* Kajewska.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 205 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

55/68
Nr opisu: 0000059405
Tiokarbaminiany cukrowe w ortogonalnej syntezie oligosacharydów.
[Aut.]: Agata* Ptaszek, Anna Kasprzycka, Michał* Jadwiński, Wiesław** Szeja.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 189, bibliogr. 4 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

56/68
Nr opisu: 0000059402
Toxicity and imaging of chemically modified multi-walled carbon nanotubes in human macrophage cells.
[Aut.]: Sławomir Boncel, K. Muller, J. Skepper, Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak, K. Koziol.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 177, bibliogr. 1 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

57/68
Nr opisu: 0000059385
Transformacja N-acylo-α-aminokwasów w sole α-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowe z wykorzystaniem reakcji Hofer-Moesta.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Tadeusz* Gorewoda, Wojciech Simka.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 149 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

58/68
Nr opisu: 0000059388
Uniwersalna metoda otrzymywania pochodnych 2,2'-anhydroacyklonukleozydów pirymidynowych w warunkach reakcji Mitsunobu.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, M. Budzisz, Krzysztof Walczak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 153 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

59/68
Nr opisu: 0000059337
Utlenianie cykloheksenu na oksosolach miedzi naniesionych na nośnik γAl2O3.
[Aut.]: Agnieszka* Sołtysek, Wincenty** Turek, Anna Korytkowska-Wałach.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 137 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

60/68
Nr opisu: 0000059331
Właściwości elektrochemiczne N-dikarbazoli i ich elektropolimerów.
[Aut.]: Agata Blacha, Krzysztof Karoń, Przemysław Data, Mieczysław Łapkowski.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 135 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

61/68
Nr opisu: 0000059451
Woltamperometria pulsowa różnicowa w analizie związków dezynfekujących - triclosanu, chloraminy-T, 4-chloro-3-metylofenolu i 2-merkaptobenzotiazolu.
[Aut.]: Irena** Staneczko-Baranowska, Katarzyna* Bijak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 229 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

62/68
Nr opisu: 0000059454
Wpływ matrycy polimerowej i pola magnetycznego na proces rozdzielania powietrza.
[Aut.]: Aleksandra Rybak, Anna Strzelewicz, Gabriela Dudek, Monika Krasowska, Zbigniew Grzywna.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 248 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

63/68
Nr opisu: 0000059477
Wpływ parametrów procesu na optymalne warunki pracy nośników katalizatorów i wypełnień.
[Aut.]: W. Krajewski, Krystian** Kalinowski.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 284 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

64/68
Nr opisu: 0000059465
Wytwarzanie bezchromianowych powłok konwersyjnych na galwaniacznych powłokach stopowych cynk-kobalt.
[Aut.]: Artur Maciej, Jerzy** Piotrowski, Ginter** Nawrat, Wojciech Simka, K. Radwański, J. Gazdowicz.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 265 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

65/68
Nr opisu: 0000059330
Wytwarzanie powłok bioaktywnych na stopie Ti13Nb13Zr.
[Aut.]: Wojciech Simka, M. Masełbas, Joanna Kamila Michalska, J. Szade, A. Winiarski, G. Dercz, Ginter** Nawrat.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 135 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

66/68
Nr opisu: 0000059403
Zastosowanie izotiocyjanianów w syntezie substratów do funkcjonalizacji nanorurek węglowych pochodnymi 2'-amino-2'-deoksy-β-D-urydyny.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, A. Dołbniak, Sławomir Boncel, Krzysztof Walczak.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 181 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

67/68
Nr opisu: 0000059456
Zastosowanie zbiorów rozmytych do analizy widm NMR.
[Aut.]: Gabriela Dudek, Anna Korytkowska-Wałach, Anna Strzelewicz, Monika Krasowska, Aleksandra Rybak, Zbigniew Grzywna.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 251, bibliogr. 2 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

68/68
Nr opisu: 0000059342
Życie bez chemii? Życie to chemia!, czyli młodzież w słonecznej chemii.
[Aut.]: Janusz* Bełzowski, D. Wichary, A. Gawełczyk, A. Czumak-Bieniecka, M. Jamróz-Piegza.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 143 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie