Wynik wyszukiwania
Zapytanie: 13TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION RESEARCH AND INNOVATION
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/11
Nr opisu: 0000138212
Design for ecology: academic research project.
[Aut.]: Natalia Bąba-Ciosek.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 9382-9390, bibliogr. 8 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

projekt ; badania ; ekologia ; inteligentne miasto

design ; research ; ecology ; smart city

2/11
Nr opisu: 0000138226
Environmental awareness of students, designers and users, in the field of residential interiors design.
[Aut.]: Beata Kucharczyk-Brus, M. Żebrowska.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 2631-2637, bibliogr. 4 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

świadomość ekologiczna ; architektura ; ekologia ; nauczanie projektowania wnętrz ; wnętrze mieszkalne

environmental awareness ; architecture ; ecology ; interior design teaching ; residential interior

3/11
Nr opisu: 0000138223
Experiences in implementing the project based learning in stem-courses.
[Aut.]: M. Fojcik, M. K. Fojcik, Krzysztof Tokarz, B. Pollen.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 6937- 6945, bibliogr. 15 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

nauczanie oparte na projekcie ; innowacyjne metody nauczania ; uczenie zorientowane na ucznia ; umiejętności 21 wieku

project-based learning ; innovative teaching methods ; student-centred learning ; 21st century skills

4/11
Nr opisu: 0000138227
Higher education under crisis conditions - experiences from the remote teaching of artistic and design subjects.
[Aut.]: Beata Kucharczyk-Brus, M. Mielcarski.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 2582-2589, bibliogr. 3 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

nauczanie zdalne ; przedmioty artystyczne ; przedmioty związane z projektowaniem ; szkolnictwo wyższe

remote teaching ; artistic subjects ; design subjects ; higher education

5/11
Nr opisu: 0000138214
Improving the quality of life of dependent elderly persons by using automated furniture based on the example of a mobile table project.
[Aut.]: Iwona Chuchnowska, Iwona Benek, Katarzyna Białas, Agnieszka Labus.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 9964-9967, bibliogr. 6 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

edukacja dla doświadczenia ; zależne osoby starsze ; otoczenie ułatwiające powrót do zdrowia

education for experience ; dependent elderly persons ; healing environment

6/11
Nr opisu: 0000138217
Improving the working conditions of caregivers of dependent elderly persons through a utility equipment element project - a rolling med cabinet for the caregiver.
[Aut.]: Iwona Benek, Iwona Chuchnowska, Katarzyna Białas.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 6773-6776, bibliogr. 7 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

edukacja dla doświadczenia ; profesjonalny opiekun ; otoczenie ułatwiające powrót do zdrowia

education for experience ; professional caregiver ; healing environment

7/11
Nr opisu: 0000137900
Innovative summer schools as an international platform for creating young academic leaders in holistic ways.
[Aut.]: Anna Waligóra, Marcin Górski.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 5041-5048, bibliogr. 24 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

letnia szkoła ; innowacja w nauczaniu ; lider akademicki ; sposób holistyczny ; trening kompetencji

summer school ; teaching innovation ; academic leader ; holistic way ; competencies training

8/11
Nr opisu: 0000138229   
Student zones in academic space - in practice and research.
[Aut.]: Katarzyna Rosłon.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 7269-7274, bibliogr. 3 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

nowe trendy ; doświadczenia i badania ; wnętrza akademickie ; wspólna przestrzeń

new trends ; experiences and research ; academic interiors ; common space

9/11
Nr opisu: 0000138235
The application of virtual reality for cognitive functions' diagnosis of the geriatric hospital's patients.
[Aut.]: Ewa Lach, Iwona Benek, A. Bednorz.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 3756-3760, bibliogr. 6 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

rzeczywistość wirtualna z zanurzeniem ; diagnozowanie demencji Alzheimera ; proces projektowania architektonicznego

immersive virtual reality ; diagnosing Alzheimer's dementia ; architectural design process

10/11
Nr opisu: 0000138225
The issue of visual information in teaching at the faculty of architecture of the Silesian University of Technology.
[Aut.]: Beata Komar.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 8823-8829, bibliogr. 8 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

informacja wizualna ; proces dydaktyczny ; sztuki piękne w przestrzeni publicznej ; inteligentne miasto

visual information ; didactic process ; fine arts in public space ; smart cities

11/11
Nr opisu: 0000138237
Virtual reality simulation of open space dedicated to elderly people.
[Aut.]: Ewa Lach, Iwona Benek.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 3751-3755, bibliogr. 4 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

rzeczywistość wirtualna z zanurzeniem ; projekt dla osób starszych ; proces projektowania architektonicznego

immersive virtual reality ; design for the elderly ; architectural design process

stosując format:
Nowe wyszukiwanie