Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZIOŁO KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 56Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/56
Nr opisu: 0000134358   
Muzeum Techniki Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Biul. Pol. Śl. 2020 nr 1, s. 28-29

Muzeum Techniki Politechniki Śląskiej

Museum of Antique of Technique of the Silesian University of Technology

2/56
Nr opisu: 0000119479
Profesor Stanisław Fryze - jeden z najwybitniejszych polskich elektrotechników (z badań archiwalnych Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach).
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: Biblioteki w kulturze Kresów. Pod red. nauk. Marii Kalczyńskiej, Danuty Szewczyk-Kłos, Anny Jańdziak, Pawła Melczewskiego. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2017, s. 38-51. Punktacja MNiSW 20.000

Fryze Stanisław ; elektrotechnika ; Politechnika Lwowska ; Politechnika Śląska ; Kresy

Fryze Stanislaw ; electrotechnics ; Lvov University of Technology ; Silesian University of Technology ; eastern borderlands

3/56
Nr opisu: 0000105948   
Politechnika Śląska członkiem zbiorowym MDPI.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Biul. Pol. Śl. 2016 nr 4, s. 21

Politechnika Śląska ; Open Access ; bibliometria ; MDPI

Silesian University of Technology ; Open Access ; bibliometry ; MDPI

4/56
Nr opisu: 0000105947   
Publikacje Open Access w prestiżowych czasopismach Springera.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Krzysztof Zioło.
-Biul. Pol. Śl. 2016 nr 4, s. 20

Open Access ; Springer ; bibliometria

Open Access ; Springer ; bibliometry

5/56
Nr opisu: 0000102995   
Systemy biblioteczne nowej generacji.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Biul. Pol. Śl. 2015 nr 11, s. 38-39

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ; sprawozdanie konferencyjne ; technologie informacyjne ; biblioteka akademicka

Central Library of The Silesian University of Technology ; conference report ; information technologies ; academic library

6/56
Nr opisu: 0000092657   
Biblioteka akademicka. Infrastruktura - uczelnia - otoczenie, Gliwice, 24-25 października 2013 r. Pod red. Moniki Odlanickiej-Poczobutt i Krzysztofa Zioło.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 410 s.

biblioteka ; informatyzacja ; komputeryzacja ; zarządzanie wiedzą ; usługi informacyjne

library ; informatization ; computerization ; knowledge management ; information services

7/56
Nr opisu: 0000089272      
Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Forum Bibl. Med. 2013 R. 6 nr 1, s. 168-195, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ; biblioteka szkoły wyższej ; historia

Central Library of The Silesian University of Technology ; academic library ; history

8/56
Nr opisu: 0000072485   
Bibliotheca Magna-Perennisque dl Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Bibliotekarz 2012 nr 6, s. 30-32

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ; biblioteka szkoły wyższej ; historia ; Medal Bibliotheca Magna-Perennisque

Central Library of The Silesian University of Technology ; academic library ; history ; Bibliotheca Magna-Perennisque Medal

9/56
Nr opisu: 0000070247
Gdzie jesteś czytelniku?. Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej. XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod red. Krzysztofa Zioło.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012
(Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ; nr 2 1899-6515)

biblioteka szkoły wyższej ; biblioteka naukowo-techniczna ; biblioteka przyjazna ; promocja biblioteki

academic library ; scientific and technical library ; friendly library ; promotion of library

10/56
Nr opisu: 0000071137      
Krótka historia Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Biul. Pol. Śl. 2012 nr 4, s. 22-23

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ; biblioteka szkoły wyższej ; historia

Central Library of The Silesian University of Technology ; academic library ; history

11/56
Nr opisu: 0000071136      
Medal Bibliotheca Magna-Perennisque dla Biblioteki Głównej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Biul. Pol. Śl. 2012 nr 4, s. 21

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ; biblioteka szkoły wyższej ; Medal Bibliotheca Magna-Perennisque

Central Library of The Silesian University of Technology ; academic library ; Bibliotheca Magna-Perennisque Medal

12/56
Nr opisu: 0000070704      
Od biblioteki do Library 2.0, czyli o bibliotekach uniwersyteckich słów kilka.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: Gdzie jesteś czytelniku?. Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej. XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod red. Krzysztofa Zioło. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 225-232 (Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ; nr 2 1899-6515)

biblioteka szkoły wyższej ; biblioteka naukowo-techniczna ; Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

academic library ; scientific and technical library ; Central Library of The Silesian University of Technology

13/56
Nr opisu: 0000093677   
Biblioteka Cyfrowa PŚ.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Biul. Pol. Śl. 2010 nr 6/7, s. 29

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ; biblioteka cyfrowa ; biblioteka szkoły wyższej

Central Library of The Silesian University of Technology ; digital library ; academic library

14/56
Nr opisu: 0000061541   
Biblioteka Główna rozbudowuje zasoby cyfrowe.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Biul. Pol. Śl. 2010 nr 11, s. 34-35

biblioteka szkoły wyższej ; repozytorium ; biblioteka cyfrowa

academic library ; repository ; digital library

15/56
Nr opisu: 0000057388   
Wykorzystanie typologii MBTI w bibliotece.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009. Praca zbiorowa. Pod red. H. Brzezińskiej-Stec, J. Kudrawiec. Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2010, s. 325-342, bibliogr. 5 poz.

biblioteka ; Mayes-Briggs Type Indicator ; osobowość pracownika ; pracownik ; psychologia pracy ; typologia MBTI ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; zespół pracowniczy

library ; Mayes-Briggs Type Indicator ; employee personality ; employee ; work psychology ; MBTI assessment ; human resources management ; working team

16/56
Nr opisu: 0000041970   
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Urszula Długaj, Krzysztof Zioło.
-Z Życia Pol. Śl. 2008/2009 nr 12, s. 23

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ; biblioteka cyfrowa ; biblioteka szkoły wyższej

Central Library of The Silesian University of Technology ; digital library ; academic library

17/56
Nr opisu: 0000043217
Miejsce metrologii na uczelni technicznej (na przykładzie Politechniki Śląskiej).
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 129-132

metrologia ; dydaktyka ; uczelnia techniczna ; Politechnika Śląska

metrology ; didactics ; technical university ; Silesian University of Technology

18/56
Nr opisu: 0000046235
Między IQ a empatią - dobry bibliotekarz to jaki?. XI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod red. Krzysztofa Zioło.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008
(Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ; nr 1)

empatia ; iloraz inteligencji ; bibliotekarz ; zarządzanie wiedzą ; organizacja ucząca się ; motywacja ; komunikacja interpersonalna ; broker informacji

empathy ; intelligence quotient (IQ) ; librarian ; knowledge management ; learning organization ; motivation ; interpersonal communication ; information broker

19/56
Nr opisu: 0000004841
Laboratorium elektroniki I. Elementy półprzewodnikowe i układy podstawowe. Praca zbiorowa. Pod red. K. Zioło.
[Aut.]: Władysław** Ciążyński, Krzysztof Zioło.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 269 s., bibliogr.
Skrypt nr 2322

20/56
Nr opisu: 0000004842
Laboratorium elektroniki II. Podstawowe układy analogowe, impulsowe i cyfrowe. Praca zbiorowa. Pod red. K. Zioło.
[Aut.]: Adam** Błaszkowski, Władysław** Ciążyński, Zenon Kidoń, Jerzy** Mazur, Wojciech Oliwa, Szymon Para, Grzegorz Wieczorek, Krzysztof Zioło. Wyd. 4.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 303 s., bibliogr.
Skrypt nr 2323

21/56
Nr opisu: 0000000709   
ISA "Knowledge Centre" w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech. 2002 t. 10 nr 2, s. 26-28, bibliogr. 4 poz.

22/56
Nr opisu: 0000000380   
Wykształcenie bibliotekarskie a potrzeby bibliotek wyższych uczelni technicznych.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Bibliotekarz 2002 nr 9, s. 13-16, bibliogr. 5 poz.

23/56
Nr opisu: 0000001008
ISA w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Z Życia Pol. Śl. 2001/2002 nr 4, s. 28-30

24/56
Nr opisu: 0000011833
Potrzeby bibliotek a kształcenie studentów wyższych uczelni technicznych.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji i pracy bibliotekarzy. Red. nauk. M. Kocójowa. Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 149-154, bibliogr. 4 poz. (Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; Uniwersytet Jagielloński nr 12 1505-9286)

25/56
Nr opisu: 0000008249   
Laboratorium elektroniki II. Podstawowe układy analogowe impulsowe i cyfrowe. Praca zbiorowa. Pod red. K. Zioło.
[Aut.]: Adam** Błaszkowski, Władysław** Ciążyński, Zenon Kidoń, Jerzy** Mazur, Wojciech Oliwa, Szymon Para, Grzegorz Wieczorek, Krzysztof Zioło. Wyd. 3 zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 303 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2212 0434-0825)

26/56
Nr opisu: 0000004461
Pomiary mocy dawki promieniowania gamma w polskich Karpatach.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 55-57

27/56
Nr opisu: 0000005494
Przenośny radiometr cyfrowy do zastosowań w warunkach polowych.
[Aut.]: Stanisław* Waluś, Krzysztof Zioło.
-Elektronizacja 2000 nr 3, s. 2-4, bibliogr. 12 poz.

28/56
Nr opisu: 0000000203   
Reorganizacja uczelni wyższych a sytuacja biblioteki głównej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Prz. Bibl. 2000 R. 68 z. 1/2, s. 77-84

29/56
Nr opisu: 0000008180   
Laboratorium elektroniki I. Elementy półprzewodnikowe i układy podstawowe. Praca zbiorowa. Pod red. K. Zioło.
[Aut.]: Władysław** Ciążyński, Krzysztof Zioło. Wyd. 3 zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 269 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2177 0434-0825)

30/56
Nr opisu: 0000006054   
The perspectives of creating of the Upper Silesian Group of PROLIB research libraries.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: Research libraries: cooperation in automation, Cracov 16-19 November 1998. Ed. by J. Woźniak, R.C. Miller. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warsaw : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1999, s. 110-119 (Formaty, Kartoteki ; nr 3)

31/56
Nr opisu: 0000005170   
Wpływ samodzielności finansowej na funkcjonowanie Biblioteki Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech. 1999 t. 7 nr 2, s. 10-14, bibliogr. 2 poz.

32/56
Nr opisu: 0000024491   
Komputeryzacja Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej - uwarunkowania i wnioski.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Bibliotekarz 1998 nr 11, s. 6-9, bibliogr. 2 poz.

33/56
Nr opisu: 0000024482
Komputeryzacja Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Problemy techniczne i organizacyjne.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech. 1998 t. 6 nr 2, s. 18-26, bibliogr. 8 poz.

34/56
Nr opisu: 0000024647
Naturalne tło promieniowania gamma w Pieninach w latach 1994-1997.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Pieniny Przyr. Człow. 1998 t. 6, s. 161-170, bibliogr. 12 poz.

35/56
Nr opisu: 0000024968   
Perspektywy utworzenia Górnośląskiego Zespołu Bibliotek Naukowych Eksploatujących System PROLIB.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: Materiały na międzynarodową konferencję nt.: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji, Kraków, 16-19.11.1998. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1998, s. 105-113

36/56
Nr opisu: 0000031801
Radiation contamination from natural and artificial sources - measurements in chosen places of Poland.
[Aut.]: Stanisław* Waluś, Krzysztof Zioło, Janusz** Żelezik.
W: Biomedical engineering and medical informatics. BEMI'97. International workshop, Gliwice, Poland, 2-5 September 1997. Proceedings. Gliwice : Silesian Technical University. Institute of Electronics, 1997, s. 19-23, bibliogr. 22 poz.

37/56
Nr opisu: 0000035459
Laboratorium elektroniki I. Elementy półprzewodnikowe i układy podstawowe. Praca zbiorowa. Pod red. S. Malzachera, K. Zioło. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996

38/56
Nr opisu: 0000035501   
Laboratorium elektroniki I. Elementy półprzewodnikowe i układy podstawowe. Praca zbiorowa. Pod red. S. Malzachera, K. Zioło.
[Aut.]: Władysław** Ciążyński, Zenon Kidoń, Krzysztof Zioło. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 192 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1961 0434-0825)

39/56
Nr opisu: 0000035469
Laboratorium elektroniki II. Podstawowe układy analogowe, impulsowe i cyfrowe. Praca zbiorowa. Pod red. S. Malzachera, K. Zioło. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996

40/56
Nr opisu: 0000035515
Laboratorium elektroniki II. Podstawowe układy analogowe, impulsowe i cyfrowe. Praca zbiorowa. Pod red. S. Malzachera, K. Zioło.
[Aut.]: Adam** Błaszkowski, Władysław** Ciążyński, Leszek Dziczkowski, Jan* Fischer, Maciej* Frączek, Zenon Kidoń, Jerzy** Mazur, Andrzej* Nowara, Wojciech Oliwa, Szymon Para, Grzegorz Wieczorek, Z. Wolny, Krzysztof Zioło. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 231 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 2008 0434-0825)

41/56
Nr opisu: 0000038125
Systemy ważenia i dozowania masy w hutnictwie.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 30

42/56
Nr opisu: 0000042436
Wiroprądowy defektoskop sortujący.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: 25 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. 25 KKBN, Szczyrk, 22-24 października 1996. Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 1996, s. 85-92, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Problemowe. Badania Nieniszczące ; nr 1)

43/56
Nr opisu: 0000037149
Możliwości wykorzystania mostków z niezależnym odczytem w konduktometrii wiroprądowej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: XXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'95. Materiały konferencyjne. T. 2. Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze. Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995, s. 460-467, bibliogr. 8 poz.

44/56
Nr opisu: 0000034352
Możliwości wykorzystania mostków z niezależnym równoważeniem w wiroprądowych pomiarach konduktywności.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: VIII Krajowa Konferencja Metrologii, Warszawa, 18-20 października 1995. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1995, s. 177-178, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 4)

45/56
Nr opisu: 0000033344
Problems of calibration of eddy current conductometer.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Arch. Electr. Eng. 1995 vol. 44 no. 4, s. 545-555, bibliogr. 10 poz.

46/56
Nr opisu: 0000037028
Przetwornik konduktometryczny z niezależnym odczytem.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: XXIV Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Poznań-Kiekrz, 24-26 października 1995 r.. Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Poznań : [b.w.], 1995, s. 205-213, bibliogr. 8 poz.

47/56
Nr opisu: 0000033040
Small-signal model of a bridge conductometric transducer.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 1995 vol. 43 no. 1, s. 13-21, bibliogr. 7 poz.

48/56
Nr opisu: 0000044400
Koncepcja konduktometru wiroprądowego wykorzystującego zasadę równoważenia niezależnego.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: 23 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Szczyrk, 15-17 listopada 1994. Towarzystwo Badań Nieniszczących SIMP. Warszawa : [b.w.], 1994, s. 117-124, bibliogr. 8 poz.

49/56
Nr opisu: 0000046839
Eksperymentalna weryfikacja własności modelu mostkowego przetwornika konduktometrycznego.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: Materiały 22 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, Szczyrk, 26-28 października 1993. Towarzystwo Badań Nieniszczących SIMP. Oddział Opole [i in.]. Chorzów : [b.w.], 1993, s. 151-156, bibliogr. 3 poz.

50/56
Nr opisu: 0000046178
Laboratorium elektroniki I. Elementy półprzewodnikowe i układy podstawowe. Praca zbiorowa. Pod red. S. Malzachera, K. Zioło.
[Aut.]: Władysław** Ciążyński, Zenon Kidoń, Krzysztof Zioło.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1993, 192 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1704 0434-0825)

51/56
Nr opisu: 0000046196   
Laboratorium elektroniki II. Podstawowe układy analogowe, impulsowe i cyfrowe. Praca zbiorowa. Pod red. S. Malzachera, K. Zioło.
[Aut.]: Adam** Błaszkowski, Władysław** Ciążyński, Leszek Dziczkowski, Jan* Fischer, Maciej* Frączek, Zenon Kidoń, Jerzy** Mazur, Andrzej* Nowara, Wojciech Oliwa, Szymon Para, Grzegorz Wieczorek, Zbigniew* Wolny, Krzysztof Zioło.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1993, 231 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1728 0434-0825)

52/56
Nr opisu: 0000046641
Wyniki doświadczeń z zastosowania niezrównoważonego mostka indukcyjnościowego w konduktometrii wiroprądowej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: XXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'93, Gliwice-Ustroń, 14-17 września 1993. Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej, 1993, s. 269-276, bibliogr. 2 poz. (Metrologia i Systemy Pomiarowe ; z. 16 0860-8229)

53/56
Nr opisu: 0000056277
Analiza mostków indukcyjnościowych do pomiaru konduktywności metodą wiroprądową.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: XXIV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'92, Gdańsk-Sobieszewo, 14-16 września 1992. Materiały konferencyjne. Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1992, s. 445-446, bibliogr. 1 poz. (Metrologia i Systemy Pomiarowe ; z. 12 0860-8229)

54/56
Nr opisu: 0000053208
Analiza własności niezrównoważonego mostka Maxwella w zastosowaniu do konduktometrii wiroprądowej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: Materiały 21 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, Szczyrk, 3-5 listopada 1992. Towarzystwo Badań Nieniszczących SIMP. Oddział Katowice, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących Chorzów, "JRL-Ekopol" Chorzów. Chorzów : [b.w.], 1992, s. 91-96, bibliogr. 4 poz.

55/56
Nr opisu: 0000054296   
Materiałoznawstwo elektryczne. Ćwiczenia laboratoryjne. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lebiedzkiego.
[Aut.]: Bogusław** Kasperczyk, Andrzej** Lebiedzki, K. Pająk, Krzysztof Zioło. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, 126 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1631 0434-0825)

56/56
Nr opisu: 0000061984
Nieniszcząca metoda określenia stopnia zawilgocenia impregnowanej olejem izolacji papierowej w oparciu o częstotliwościowe charakterystyki jej przenikalności dielektrycznej.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: Materiały Dziewiętnastej Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, Szczyrk, 15-16 listopada 1990 r.. Towarzystwo Badań Nieniszczących SIMP. Oddział Katowice, Zespół Badań Nieniszczących SITPH, JRL. Ekopol Górnośląski Chorzów. Chorzów : [b.w.], 1990, s. 201-204, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie