Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WYRWAŁ JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/28
Nr opisu: 0000129992   
Simplified conditions of initial observability for infinite-dimensional second-order damped dynamical systems.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
-J. Math. Anal. Appl. 2019 vol. 478 iss. 1, s. 33-57, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 1.220. Punktacja MNiSW 70.000

układy nieskończenie wymiarowe ; układy dynamiczne o parametrach rozłożonych ; elastyczne układy mechaniczne ; obserwowalność układów dynamicznych ; metody w dziedzinie częstotliwości

infinite-dimensional system ; distributed parameter dynamical systems ; mechanical flexible structure ; observability of dynamical systems ; frequency-domain methods

2/28
Nr opisu: 0000120234   
Patent. Polska, nr 225 486. Krzemowe ogniwo fotowoltaiczne i sposób jego wytwarzania. Int. Cl. H01L 31/00, H01L 31/042, H01L 31/18, C30B 28/00, C30B 29/06.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Leszek** Dobrzański, Aleksandra Drygała, Marek Szindler, Magdalena Szindler, Janusz Wyrwał, Ewa Jonda.
Zgłosz. nr 410 404 z 05.12.2014. Opubl. 28.04.2017, s. 1-4

ogniwo fotowoltaiczne ; krzem polikrystaliczny

photovoltaic cell ; polycrystalline silicon

3/28
Nr opisu: 0000118082   
Modelling of coupled vibro-acoustic interactions in an active casing for the purpose of control.
[Aut.]: Janusz Wyrwał, Radosław Zawiski, Marek Pawełczyk, Jerzy** Klamka.
-Appl. Math. Model. 2017 vol. 50, s. 219-236, bibliogr. 51 poz.. Impact Factor 2.617. Punktacja MNiSW 35.000

akustyka ; metoda analityczna ; modelowanie dynamiczne ; równanie różniczkowe cząstkowe ; teoria nieograniczonych operatorów różniczkowych

acoustics ; analytical method ; dynamic modelling ; partial differential equation ; theory of unbounded differential operators

4/28
Nr opisu: 0000117224   
On controllability of second order dynamical systems - a survey.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Janusz Wyrwał, Radosław Zawiski.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2017 vol. 65 no. 3, s. 279-295, bibliogr. 86 poz.. Impact Factor 1.361. Punktacja MNiSW 25.000

sterowalność przybliżona ; układ dynamiczny drugiego rzędu ; układ nieskończenie wymiarowy ; układ półliniowy ; sterowalność dokładna

approximate controllability ; second order dynamical system ; infinite dimensional system ; semilinear system ; exact controllability

5/28
Nr opisu: 0000116697
The clipped LQ control oriented on driving safety of a half-car model with magnetorheological dampers.
[Aut.]: Jerzy Kasprzyk, Piotr Krauze, Janusz Wyrwał.
W: Trends in advanced intelligent control, optimization and automation. Proceedings of KKA 2017 - the 19th Polish Control Conference, Kraków, Poland, June 18-21, 2017. Eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 214-223, bibliogr. 19 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 577 2194-5357)

6/28
Nr opisu: 0000112647   
Approximate controllability of infinite dimensional system with internal damping dependent on fractional powers of system operator.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
-IET Control Theory Appl. 2016 vol. 10 iss. 18, s. 2370-2377, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 2.536. Punktacja MNiSW 35.000

7/28
Nr opisu: 0000108222   
Approximate controllability of stochastic nonlinear infinite dimensional systems. A short survey.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Janusz Wyrwał.
W: 2016 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, Międzyzdroje, Poland, 29 August-1 September 2016. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 505-510, bibliogr. 20 poz.

sterowalność ; proces stochastyczny ; system stochastyczny ; przestrzeń Hilberta ; pomiar ruchu ; równanie różniczkowe ; pomiar Q

controllability ; stochastic process ; stochastic system ; Hilbert space ; motion measurement ; differential equation ; Q measurement

8/28
Nr opisu: 0000123227
Approximate controllability of stochastic nonlinear infinite dimensional systems. A short survey.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Janusz Wyrwał.
W: 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, 29 August - 01 September 2016, Międzyzdroje, Poland. Abstracts. Szczecin : ZAPOL Sobczyk, 2016, s. 59

9/28
Nr opisu: 0000106335   
Mathematical model of the state of acoustic field enclosed within a bounded domain.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Janusz Wyrwał, Radosław Zawiski.
W: 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 191-194, bibliogr. 26 poz.

pole akustyczne ; równanie różniczkowe cząstkowe ; teoria spektralna ; operator liniowy nieograniczony

acoustic field ; partial differential equation ; spectral theory ; linear unbounded operator

10/28
Nr opisu: 0000096318   
Automotive MR damper modeling for semi-active vibration control.
[Aut.]: Jerzy Kasprzyk, Janusz Wyrwał, Piotr Krauze.
W: 2014 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), Besacon , France, July 8-10, 2014. Piscatawy : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 500-505, bibliogr. 17 poz.

11/28
Nr opisu: 0000088918
Magnetorheological damper dedicated modelling of force-velocity hysteresis using all-pass delay filters.
[Aut.]: Piotr Krauze, Janusz Wyrwał.
W: Advances in systems science. Proceedings of the International Conference on Systems Science 2013. ICSS 2013. Eds.: J.Swiątek, A. Grzech, J. Świątek, J. Tomczak. Berlin : Springer, 2014, s. 425-433, bibliogr. 15 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 240 2194-5357)

ciecz magnetoreologiczna ; model behawioralny ; zachowanie histeretyczne

magnetorheological fluid ; behavioural model ; hysteretic behaviour ; all-pass delay filter

12/28
Nr opisu: 0000099337
Optimal placement of elastically mounted vibration actuators on a plate for active noise-vibration control.
[Aut.]: Stanisław Wrona, Marek Pawełczyk, Janusz Wyrwał.
W: Aktualne problemy automatyki i robotyki. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Malinowskiego, Jerzego Józefczyka, Jerzego Świątka. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2014, s. 465-476 (Monografie ; Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk t. 20)

13/28
Nr opisu: 0000081555
Identification of a magnetorheological damper for semi-active vibration control.
[Aut.]: Jerzy Kasprzyk, Krzysztof* Plaza, Janusz Wyrwał.
W: The 19th International Congress on Sound and Vibration. ICSV 19, Vilnius, Lithuania, July 08-12, 2012. Book of abstracts. Ed. D. Ciplys. Vilnius : International Institute of Acoustics and Vibration, 2012, s. 81
Pełny tekst na (CD-ROM)

14/28
Nr opisu: 0000084401
Identification of a magnetorheological damper for semi-active vibration control.
[Aut.]: Jerzy Kasprzyk, Krzysztof* Plaza, Janusz Wyrwał.
W: The 19th International Congress on Sound and Vibration. ICSV 19, Vilnius, Lithuania, 8-12 July 2012. Vol. 2. Vilnius : International Institute of Acoustics & Vibration, 2012, s. 1357-1364

15/28
Nr opisu: 0000085118   
Numerical treatment of carburising process.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
W: Trzydziesta Ósma Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane - Kościelisko, 7-15.IX.2009. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Warszawa : [b.w.], 2009, s. 80

16/28
Nr opisu: 0000051517   
Controllability measures and their relations to some aspects of control theory.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
W: Trzydziesta Siódma Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane - Kościelisko, 8-16.IX.2008. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 1

17/28
Nr opisu: 0000047625   
Controllability of second-order infinite-dimensional systems.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Janusz Wyrwał.
-Syst. Control Lett. 2008 vol. 57 iss. 5, s. 386-391, bibliogr. 21 poz.

układ nieskończenie wymiarowy ; układ dynamiczny ; układ o parametrach rozłożonych ; sterowalność ; analiza częstotliwości ; układ liniowy

infinite dimensional system ; dynamical system ; distributed parameter system ; controllability ; frequency-domain analysis ; linear system

18/28
Nr opisu: 0000051554
Programowanie sterowników PLC.
[Aut.]: T. Legierski, Jerzy Kasprzyk, Janusz Wyrwał, Janusz Hajda. Wyd. 2 zm..
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2008, 530 s.

19/28
Nr opisu: 0000032135
A unit for simulation in real-time of gas carburising in batch furnace.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
W: Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2007, Szczecin, Poland, 27-30 August 2007. [Dokument elektroniczny]. Ed. R. Kaszyński. [Szczecin] : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 797-802, bibliogr. 5 poz.

20/28
Nr opisu: 0000032153
Controllability of second order infinite dimensional linear systems.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Janusz Wyrwał.
W: Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2007, Szczecin, Poland, 27-30 August 2007. [Dokument elektroniczny]. Ed. R. Kaszyński. [Szczecin] : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 49-54, bibliogr. 21 poz.

21/28
Nr opisu: 0000040551
Moduł do symulacji w czasie rzeczywistym procesu nawęglania w systemie sterowania piecem komorowym do nawęglania.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
W: Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Huzara, Z. Mazura. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007, s. 421-432, bibliogr. 11 poz.

czas rzeczywisty ; nawęglanie ; piec komorowy ; PLC ; Simatic S7

real time ; recarburization ; chamber furnance ; PLC ; Simatic S7

22/28
Nr opisu: 0000031820
Initial observability of second order undamped infinite dimensional systems.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
W: Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2006, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2006. [Dokument elektroniczny]. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. [Szczecin] : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 201-206, bibliogr. 24 poz.

23/28
Nr opisu: 0000038829
Approximate controllability of second order undamped infinite dimensional systems.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
W: Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2004, Międzyzdroje, Poland, 30 August - 2 September 2004. Vol. 1: Control theory, control engineering, modeling and simulation. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, s. 365-370, bibliogr. 24 poz.

24/28
Nr opisu: 0000016647
Obserwowalność pewnej klasy liniowych nieskończeniewymiarowych układów dynamicznych.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
W: Trzydziesta Trzecia Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 14-21 IX 2004. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 2004, s. 107

układ dynamiczny ; liniowy układ nieskończenie wymiarowy

dynamic system ; infinitely dimensional linear system

25/28
Nr opisu: 0000012529   
Controllability and observability of infinite dimensional systems. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
Gliwice, 2001, 123 s., bibliogr. 92 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy** Klamka

26/28
Nr opisu: 0000000580   
Numerical methods.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Marek Pawełczyk, Janusz Wyrwał.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 185 s., bibliogr. 13 poz.

27/28
Nr opisu: 0000035323   
Analiza układu o parametrach rozłożonych.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 1996 z. 120, s. 275-299, bibliogr. 11 poz.

28/28
Nr opisu: 0000035322   
Approximate controllability of certain distributed system.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 1996 z. 120, s. 301-312

stosując format:
Nowe wyszukiwanie