Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WOJTYNEK L
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000138038   
Deformability and quantitative description of the microstructure of hotdeformed a-286 superalloy.
[Aut.]: Kazimierz** Ducki, Jacek Mendala, L. Wojtynek.
W: METAL 2020. 29th International Conference on Metallurgy and Materials, May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. Ostrava : Tanger, 2020, s. 246-251, bibliogr. 15 poz. (Metal ; 2694-9296)

nadstop A-286 ; odkształcenie na gorąco ; własności plastyczne ; rekrystalizacja ; metalografia ilościowa

A-286 superalloy ; hot deformation ; plastic properties ; recrystallization ; quantitative metallography

2/17
Nr opisu: 0000134655
Deformability and quantitative description of the microstructure of hot-deformed in 718 superalloy.
[Aut.]: Kazimierz** Ducki, Jacek Mendala, L. Wojtynek.
W: METAL 2019. 28th International Conference on Metallurgy and Materials, May 22-24, 2019, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. Ostrava : Tanger, 2019, s. 385-390, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

nadstop IN 718 ; odkształcenie na gorąco ; rekrystalizacja ; metalografia ilościowa ; parametr Zenera-Hollomona

IN 718 superalloy ; hot deformation ; recrystallization ; quantitative metallography ; Zener-Hollomon parameter

3/17
Nr opisu: 0000127861
The characteristic of deformability of Fe-Ni superalloy during high-temperature deformation.
[Aut.]: Kazimierz** Ducki, Jacek Mendala, L. Wojtynek.
W: METAL 2018. 27th International Conference on Metallurgy and Materials, May 23rd - 25th, 2018, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 348-353. Punktacja MNiSW 15.000

nadstop A-286 ; energia aktywacji do pracy na gorąco ; odkształcanie na gorąco ; właściwości plastyczne ; parametr Zenera-Hollomona

A-286 superalloy ; activation energy for hot working ; hot deformation ; plastic properties ; Zener-Hollomon parameter

4/17
Nr opisu: 0000121681
The characteristic of deformability of Ni-Fe superalloy during high-temperature deformation.
[Aut.]: Kazimierz** Ducki, Adam Płachta, Jacek Mendala, L. Wojtynek.
W: METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials, May 24th - 26th, 2017, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 414-420, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

nadstop IN 718 ; odkształcanie na gorąco ; właściwości plastyczne ; parametr Zenera-Hollomona ; energia aktywacji do pracy na gorąco

IN 718 superalloy ; hot deformation ; plastic properties ; Zener-Hollomon parameter ; activation energy for hot working

5/17
Nr opisu: 0000011659
Oddziaływanie żelaza na oznaczanie niobu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, L. Wojtynek, Remigiusz** Sosnowski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 125-128, bibliogr. 11 poz.

spektrometria atomowa ; niob ; żelazo ; proces analityczny

atomic spectrometry ; niobium ; iron ; analytical process

6/17
Nr opisu: 0000011799
Zapewnienie satysfakcji klienta przez laboratorium badawcze w kontekście jego konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych.
[Aut.]: L. Wojtynek, Andrzej Wyciślik, Remigiusz** Sosnowski.
W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Materiały XII Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego, Poznań, 8-9 maja 2003 r. Analityka śladów. Materiały szkoły naukowej, Poznań, 7 maja 2003 r.. Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej, Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Poznań : [b.w.], 2003, s. 92

7/17
Nr opisu: 0000000490
Niektóre aspekty analityki odpadów przemysłowych.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, L. Wojtynek, Remigiusz** Sosnowski.
-Hutnik 2002 R. 69 nr 3, s. 96-100, bibliogr. 23 poz.

8/17
Nr opisu: 0000000498
Przesunięcia w zatrudnieniu wśród procowników hutnictwa i czasowa niezdolność do pracy z przyczyn ekonomiczno-społecznych i zdrowotnych w latach 1999-2001.
[Aut.]: L. Wojtynek, Andrzej Wyciślik, H. Konik.
-Hutnik 2002 R. 69 nr 12, s. 501-505, bibliogr. 11 poz.

9/17
Nr opisu: 0000000483
Walidacja metody jako istotny element działalności laboratoriów badawczych.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, L. Wojtynek.
-Hutnik 2002 R. 69 nr 5, s. 220-223, bibliogr. 16 poz.

10/17
Nr opisu: 0000000504
Wybrane instrumenty kształtowania zdolności konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw produkcyjnych w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
[Aut.]: L. Wojtynek, Andrzej Wyciślik, Remigiusz** Sosnowski.
-Hutnik 2002 R. 69 nr 8/9, s. 348-353, bibliogr. 22 poz.

11/17
Nr opisu: 0000001782
Kilka praktycznych uwag dotyczących klasyfikacji odpadów.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, L. Wojtynek.
-Hutnik 2001 R. 68 nr 12, s. 487-490, bibliogr. 5 poz.

12/17
Nr opisu: 0000013871
Koszty i korzyści dostosowania ochrony środowiska w Polsce do wymagań ekologicznych Unii Europejskiej.
[Aut.]: L. Wojtynek, Andrzej Wyciślik, Remigiusz** Sosnowski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 29-34, bibliogr. 12 poz.

13/17
Nr opisu: 0000002221
Wprowadzenie do problematyki wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, L. Wojtynek, Remigiusz** Sosnowski.
-Hutnik 2001 R. 68 nr 4, s. 157-161, bibliogr. 18 poz.

14/17
Nr opisu: 0000014147
Wybrane elementy kompetencji technicznych laboratoriów badawczych.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, L. Wojtynek, Remigiusz** Sosnowski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 417-420, bibliogr. 11 poz.

15/17
Nr opisu: 0000017598
Zarządzanie jakością jako narzędzie kształtowania zdolności konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
[Aut.]: Remigiusz** Sosnowski, L. Wojtynek, Andrzej Wyciślik.
W: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Konkurencyjność zasobów i umiejętności przedsiębiorstw w warunkach przedakcesyjnych. Pod red. A. Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach], 2001, s. 207-216

16/17
Nr opisu: 0000002198
Produkty nowej generacji i nowoczesne technologie w świetle nauk medycznych.
[Aut.]: L. Wojtynek, Jan** Szymszal, R. Pelc.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały VIII Seminarium naukowego, Katowice, 12 maja 2000. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2000], s. 387-390, bibliogr. 11 poz.

17/17
Nr opisu: 0000002196
Zastosowanie włóknistych materiałów węglowych w chirurgii stomatologicznej.
[Aut.]: L. Wojtynek, T. Cieślik, Jan** Łaskawiec.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały VIII Seminarium naukowego, Katowice, 12 maja 2000. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2000], s. 391-395, bibliogr. 17 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie