Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WOJNAR WACŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/70
Nr opisu: 0000136318   
Mechanical hazards to stack coatings.
[Aut.]: Wacław Wojnar, Marek Pronobis, Krzysztof Nawrat.
-Eng. Fail. Anal. 2020 vol. 115, s. 1-10, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 2.897. Punktacja MNiSW 100.000

2/70
Nr opisu: 0000128379
Przegrzewacze pary kotłów energetycznych - konstrukcja, obliczenia i eksploatacja.
[Aut.]: Wacław Wojnar.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 275 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 734). Punktacja MNiSW 80.000

kocioł energetyczny ; przegrzewacz pary ; korozja ; erozja ; rozwiązania konstrukcyjne

power boiler ; steam superheater ; corrosion ; erosion ; design solutions

3/70
Nr opisu: 0000128205   
Studies on the effectiveness of SCR catalysts during combustion of pulverized coal.
[Aut.]: Marek Pronobis, Sylwester Kalisz, Kazimierz Mroczek, Andrzej** Walewski, Robert Wejkowski, Wacław Wojnar, Waldemar* Gądek, Tomasz* Kress, Mateusz Tymoszuk, Izabella Maj.
W: 13th International Conference on Boiler Technology (ICBT Poland 2018), Szczyrk, Poland, October 23-26, 2018 [online]. Eds. M. Pronobis, B. Hernik and K. Jagodzińska. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-8, bibliogr. 10 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 82 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/08/e3sconf_icbt2018_01014/e3sconf_icbt2018_01014.html [dostęp 7 lutego 2019]. Punktacja MNiSW 5.000

4/70
Nr opisu: 0000121059   
Selective catalytic reduction in a rotary air heater (RAH-SCR).
[Aut.]: Robert Wejkowski, Wacław Wojnar.
-Energy 2018 vol. 145, s. 367-373, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 5.537. Punktacja MNiSW 45.000

kocioł ; obrotowy podgrzewacz powietrza ; SCR ; redukcja NOx

boiler ; rotary air heater ; SCR ; NOx reduction

5/70
Nr opisu: 0000128157
Studies on the effectiveness of SCR catalysts during combustion of pulverized coal.
[Aut.]: Marek Pronobis, Sylwester Kalisz, Kazimierz Mroczek, Andrzej** Walewski, Robert Wejkowski, Wacław Wojnar, Waldemar* Gądek, Tomasz* Kress, Mateusz Tymoszuk, Izabella Maj.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa ICBT. Poland 2018, Szczyrk, 23-26 października 2018. 13th International Conference on Boiler Technology 2018. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2018, s. 241-242 + tekst na USB PenDrive, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 48 1506-9702)
Pełny tekst na USB PenDrive. Punktacja MNiSW 20.000

spalanie pyłu węglowego ; katalizator SCR ; skuteczność katalizatora ; reaktor z rurą opadową

coal dust combustion ; SCR catalyst ; catalyst effectiveness ; drop tube reactor

6/70
Nr opisu: 0000116190   
Experimental verification of a CFD model intended for the determination of restitution coefficients used in erosion modelling.
[Aut.]: Bartłomiej Hernik, Marek Pronobis, Robert Wejkowski, Wacław Wojnar.
W: 4th Scientific and Technical Conference on Modern Technologies and Energy Systems. WTiUE 2016, Cracow, Poland, October 12-14, 2016 [online]. Eds.: J. Taler, B. Węglowski, T. Sobota. Les Ulis : EDP Sciences, 2017, (plik pdf) s. 1-9, bibliogr. 13 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 13 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/01/e3sconf_wtiue2017_05001.pdf. Punktacja MNiSW 15.000

7/70
Nr opisu: 0000120876   
Patent. Polska, nr 225 929. Sposób i system ciągłego monitorowania temperatury wypełnień regeneracyjnego obrotowego podgrzewacza powietrza, zwłaszcza kotła energetycznego. Int.Cl. F28D 19/04.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Sylwester Kalisz, Piotr** Ostrowski, Michał* Polok, Marek Pronobis, Robert Wejkowski, Wacław Wojnar.
Zgłosz. nr 410 105 z 12.11.2014. Opubl. 30.06.2017, 4 s.

monitorowanie temperatury ; regeneracyjny obrotowy podgrzewacz powietrza ; kocioł energetyczny

temperature monitoring ; regeneration rotatable air heater ; power boiler

8/70
Nr opisu: 0000120871   
Patent. Polska, nr 224 858. Przegrzewacz grodziowy do wyrównywania temperatury pary zwłaszcza w kotłach parowych. Int.Cl. F22G 3/00.
Politechnika Śląska, Gliwice
Twórcy: Piotr** Ostrowski, Marek Pronobis, Wacław Wojnar.
Zgłosz. nr 407 401 z 04.03.2014. Opubl. 28.02.2017, 4 s.

przegrzewacz grodziowy ; kocioł parowy ; wyrównywanie temperatury

platen superheater ; steam boiler ; thermal equalization

9/70
Nr opisu: 0000108789
RAH-SCR selective catalytic reduction in rotary air heater.
[Aut.]: Robert Wejkowski, Wacław Wojnar.
W: Proceedings of 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2016, Gliwice - Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska, Karolina Petela. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 269-281, bibliogr. 13 poz.

kocioł węglowy ; redukcja NO ; zanieczyszczenie NOx

coal-fired boiler ; NO reduction ; NOx pollution

10/70
Nr opisu: 0000099144
Analiza zagrożeń erozyjnych wskutek eksfoliacji tlenków żelaza w przegrzewaczach pary.
[Aut.]: Marek Pronobis, Wacław Wojnar, Bartłomiej Hernik, Robert Wejkowski.
W: Wybrane aspekty eksploatacji i diagnostyki bloków energetycznych nowych generacji. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Rusina. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 87-157, bibliogr. 66 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 554)

eksfoliacja tlenków żelaza ; przegrzewacz kotła ; przegrzewacz pary ; erozja ; analiza ryzyka ; kocioł nadkrytyczny ; modelowanie numeryczne ; analiza ekonomiczna

exfoliation of iron oxides ; boiler superheater ; steam superheater ; erosion ; risk analysis ; supercritical boiler ; numerical modelling ; economic analysis

11/70
Nr opisu: 0000103883
Development of a rotary air heater control system (RAH+) for better availability and a safe lowering of exit flue gas temperature.
[Aut.]: Sylwester Kalisz, Michał* Polok, Robert Wejkowski, Wacław Wojnar, Marek Pronobis.
W: EPRI International Conference on Corrosion in Power Plants, Palo Alto, USA, October 13-15, 2015. Proceedings [online]. Palo Alto : Electric Power Research Institute, 2015, (plik pdf) s. 5-40 - 5-60
Dostepny w Internecie: https://www.dropbox.com/sh/q2kllpxrpffxo8p/AACB8wImaMUdY2HVho4c6aJ0a?dl=0 [dostęp 22 stycznia 2016]

12/70
Nr opisu: 0000102600   
Instalacje odzysku i zagospodarowania ciepła niskotemperaturowych spalin kotłowych.
[Aut.]: Marek Pronobis, Piotr** Ostrowski, Franciszek** Gramatyka, Sylwester Kalisz, Robert Wejkowski, Wacław Wojnar.
W: Modernizacja kotłów rusztowych. Spalanie niskoemisyjne w kotłach rusztowych. XIII konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, CKiR Orle Gniazdo, 26-28 października 2015 r. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO Bielsko-Biała. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2015, s. 111-131 (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 42 1506-9702)

efektywność energetyczna ; odzysk ciepła odpadowego ; ciepło niskotemperaturowe ; kocioł parowy ; kocioł wodny

energy effectiveness ; waste heat recovery ; low-temperature heat ; steam boiler ; water boiler

13/70
Nr opisu: 0000094632   
Zmniejszenie rozrzutu temperatur rur przegrzewacza grodziowego poprzez zróżnicowanie powierzchni grodzi.
[Aut.]: Wacław Wojnar, Marek Pronobis, Piotr** Ostrowski.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014, Szczyrk, 21-24 października 2014. 12th International Conference on Boiler Technology 2014. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO S.A. Racibórz. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2014, s. 395-396 + tekst na CD-ROM (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 35 1506-9702)
Pełny tekst na CD-ROM

kocioł parowy ; przegrzewacz grodziowy ; rozkład temperatury

steam boiler ; platen superheater ; temperature distribution

14/70
Nr opisu: 0000094474   
Erosion of heat exchangers due to sootblowing.
[Aut.]: Wacław Wojnar.
-Eng. Fail. Anal. 2013 vol. 33, s. 473-489, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.130. Punktacja MNiSW 35.000

15/70
Nr opisu: 0000094666   
Preliminary calculations of erosion wear resulting from exfoliation of iron oxides in austenitic superheaters.
[Aut.]: Marek Pronobis, Wacław Wojnar.
-Eng. Fail. Anal. 2013 vol. 32, s. 54-62, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.130. Punktacja MNiSW 35.000

kocioł parowy ; złuszczanie ; warstwa tlenkowa ; erozja

steam boiler ; exfoliation ; oxide layer ; erosion

16/70
Nr opisu: 0000094458   
The impact of biomass co-combustion on the erosion of boiler convection surfaces.
[Aut.]: Marek Pronobis, Wacław Wojnar.
-Energy Convers. Manage. 2013 vol. 74, s. 462-470, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 3.590. Punktacja MNiSW 45.000

kocioł parowy ; złuszczanie ; warstwa tlenkowa ; erozja

steam boiler ; exfoliation ; oxide layer ; erosion

17/70
Nr opisu: 0000112994
Zagrożenia wynikające z procesu eksfoliacji powstałej w przegrzewaczach pary kotłów na parametry nadkrytyczne.
[Aut.]: Marek Pronobis, Wacław Wojnar.
W: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700oC. III Międzynarodowa N-T Konferencja Spawalnicza Powerwelding 2013, Ostaniec, 3-4 październik 2013. Praca zbiorowa. Pod red. A. Hernasa, J. Pasternaka. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 349-360, bibliogr. 11 poz.

przegrzewacz pary ; kocioł ; erozja ; eksfoliacja ; parametry nadkrytyczne

steam superheater ; boiler ; erosion ; exfoliation ; supercritical parameters

18/70
Nr opisu: 0000078021
The impact of biomass co-combustion on erosion of boiler convention surfaces.
[Aut.]: Marek Pronobis, Wacław Wojnar.
W: Proceedings of 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2012, Gliwice, Poland, September 18-20, 2012. Eds: Wojciech Stanek, Michał Budnik, Lucyna Czarnowska. Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, 2012, s. 243-244, bibliogr. 8 poz.

kocioł parowy ; biomasa ; erozja

steam boiler ; biomass ; erosion

19/70
Nr opisu: 0000071257   
The rate of corrosive wear in superheaters of boilers for supercritical parameters of steam.
[Aut.]: Marek Pronobis, Wacław Wojnar.
-Eng. Fail. Anal. 2012 vol. 19, s. 1-12, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.855. Punktacja MNiSW 30.000

kocioł parowy ; przegrzewacz ; korozja

steam boiler ; superheater ; reheater ; corrosion

20/70
Nr opisu: 0000074442
Korozja i erozja spowodowana współspalaniem biomasy z węglem.
[Aut.]: Marek Pronobis, Szymon Ciukaj, Kazimierz Mroczek, Wacław Wojnar, W. Kordylewski, T. Hardy.
W: Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy. Monografia. Pod red. P. Bocian, T. Golec, J. Rakowski. Warszawa : Instytut Energetyki, 2010, s. 337-362, bibliogr.

współspalanie ; biomasa ; korozja ; erozja ; kocioł energetyczny

co-combustion ; biomass ; corrosion ; erosion ; power boiler

21/70
Nr opisu: 0000063944
Selektywna redukcja katalityczna NOx przy użyciu katalizatora zabudowanego w regeneracyjnym podgrzewaczu powietrza.
[Aut.]: Robert Wejkowski, Wacław Wojnar, Szymon Ciukaj, Rafał* Litka.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT 2010, Szczyrk, 19-22 października 2010 = 11th International Conference on Boiler Technology 2010. T. 3. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary [i in.]. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2010, s. 339-361, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 25 1506-9702)

redukcja NOx ; podgrzewacz powietrza ; redukcja katalityczna

NOx reduction ; air heater ; catalytic reduction

22/70
Nr opisu: 0000063945
Wpływ obniżenia emisji NOx na warunki pracy powierzchni ogrzewalnych kotła.
[Aut.]: Wacław Wojnar, Marek Pronobis, Bartłomiej Hernik.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT 2010, Szczyrk, 19-22 października 2010 = 11th International Conference on Boiler Technology 2010. T. 3. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary [i in.]. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2010, s. 363-385, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 25 1506-9702)

redukcja emisji NOx ; przegrzewacz ; SCR/SNCR

NOx emission reduction ; superheater ; SCR/SNCR

23/70
Nr opisu: 0000058672
Zagrożenia dla prawidłowej eksploatacji kotła i urządzeń pomocniczych związane z pracą przy obniżonej emisji NOx.
[Aut.]: Marek Pronobis, Robert Wejkowski, Bartłomiej Hernik, R. Lewtak, T. Golec, Wacław Wojnar, Piotr** Ostrowski, Rafał* Litka.
W: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin. Praca zbiorowa. Pod red. Wojciecha Nowaka, Marka Pronobisa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 275-357, bibliogr. 73 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 265)

tlenek azotu ; redukcja emisji NOx ; kocioł pyłowy ; korozja wysokotemperaturowa ; rura ekranowa kotła

nitrogen oxide ; NOx emission reduction ; PC boiler ; high-temperature corrosion ; radiant tube

24/70
Nr opisu: 0000056000
Zagrożenie trwałości powierzchni ogrzewalnych kotła w wyniku stosowania parowych zdmuchiwaczy popiołu.
[Aut.]: Wacław Wojnar.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Jubileuszowa Konferencja Kotłowa 2009, Szczyrk, 13-15 października 2009. T. 3. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Fabryka Kotłów RAFAKO SA. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2009, s. 285-297, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 23 1506-9702)

kocioł energetyczny ; osad ; przegrzewacz pary

power boiler ; deposit ; superheater

25/70
Nr opisu: 0000048088   
Identyfikacja zagrożeń termicznych i erozyjnych przegrzewaczy pary w celu zmiejszenia ich awaryjności. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wacław Wojnar.
Gliwice, 2008, 132 k., bibliogr. 57 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

kocioł energetyczny ; przegrzewacz pary ; obciążenie cieplne ; erozja ; rura kotłowa

power boiler ; superheater ; thermal load ; erosion ; boiler tube

26/70
Nr opisu: 0000043129
Model cieplno-przepływowy przegrzewacza pary w kotle energetycznym.
[Aut.]: Wacław Wojnar, Marek Pronobis.
-Rynek Energ. 2008 nr 6, s. 39-46, bibliogr. 5 poz.

kocioł parowy ; przegrzewacz ; rozkład temperatury

steam boiler ; superheater ; temperature distribution

27/70
Nr opisu: 0000043134
Selektywna redukcja katalityczna (SCR) tlenków azotu w regeneracyjnym obrotowym podgrzewaczu powietrza.
[Aut.]: M. Kułażyński, Marek Pronobis, Andrzej** Walewski, Robert Wejkowski, Wacław Wojnar.
-Rynek Energ. 2008 nr 6, s. 82-87, bibliogr. 5 poz.

kocioł parowy ; podgrzewacz powietrza ; redukcja emisji NOx

steam boiler ; air heater ; NOx emission reduction

28/70
Nr opisu: 0000042381
Zagrożenie trwałości powierzchni ogrzewalnych kotłów o nadkrytycznych parametrach pary wynikające z ograniczeń emisji gazów.
[Aut.]: Marek Pronobis, Mirosław* Krupa, Wacław Wojnar.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 2, s. 165-174, bibliogr. 15 poz.

blok energetyczny ; kocioł ; przegrzewacz pary ; korozja wysokotemperaturowa ; korozja niskotemperaturowa ; fouling ; erozja

power unit ; boiler ; steam superheater ; high-temperature corrosion ; low-temperature corrosion ; fouling ; erosion

29/70
Nr opisu: 0000018720
Ocena opłacalności zastosowania przegrzewacza konwekcyjnego z rur ożebrowanych.
[Aut.]: Bartłomiej Hernik, Marek Pronobis, Wacław Wojnar.
-Energetyka 2006 nr 4, s. 241-244, bibliogr. 5 poz.

przegrzewacz ; rura ożebrowana ; kocioł OP140

superheater ; finned pipe ; OP140 boiler

30/70
Nr opisu: 0000075176
Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych i warunków pracy przegrzewaczy pary na rozkład temperatur wężownic.
[Aut.]: Ludwik* Cwynar, Mirosław* Krupa, Marek Pronobis, Wacław Wojnar.
W: Powierzchnie ogrzewalne kotłów. Dobór, eksploatacja i modernizacje. Konferencja, Stok k/Bełchatowa, 9-10 marca 2006 r. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 1-10, bibliogr. 15 poz.

przegrzewacz pary ; wężownica ; rozkład temperatury

steam superheater ; coil pipe ; temperature distribution

31/70
Nr opisu: 0000011913
Wpływ powstawania i usuwania osadów popiołowych na trwałość przegrzewaczy pary kotłów.
[Aut.]: Marek Pronobis, Wacław Wojnar.
W: Kongres nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60-lecia Uczelni. 50-lecie kierunku Inżynieria Środowiska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 155-161, bibliogr. 5 poz.

osad popiołowy ; przegrzewacz pary ; kocioł energetyczny ; trwałość eksploatacyjna ; rozkład temperatury ; rozkład naprężeń

ash sludge ; steam superheater ; power boiler ; service life ; temperature distribution ; stress distribution

32/70
Nr opisu: 0000017723   
Influence of non-uniform heating on the stresses in tubes of superheaters in boilers.
[Aut.]: Marek Pronobis, Wacław Wojnar, Jan** Czepelak.
-Forsch. Ingenieurswes. 2004 vol 69 iss. 1, s. 29-37, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.213

33/70
Nr opisu: 0000074438
The influence of ash deposits and their removal on the expected lifetime of superheaters in boilers.
[Aut.]: Wacław Wojnar, Marek Pronobis.
-Acta Mech. Slovaca 2004 nr 3-A, s. 99-103, bibliogr. 5 poz.

34/70
Nr opisu: 0000003256
Optymalizacja spalania w kotle z paleniskiem pyłowym z pośrednim zasobnikiem pyłu.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Kazimierz Mroczek, Wacław Wojnar.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. IX Konferencja Kotłowa 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 12-15 listopada 2002 r.. T. 4. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 155-180, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 10 1506-9702)

35/70
Nr opisu: 0000003248
Wpływ nierównomiernego ogrzewania na naprężenia w rurach przegrzewacza grodziowego.
[Aut.]: Marek Pronobis, Wacław Wojnar, Jan** Czepelak.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. IX Konferencja Kotłowa 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 12-15 listopada 2002 r.. T. 3. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 91-110, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 10 1506-9702)

36/70
Nr opisu: 0000003428
Degradacja termiczna z energetycznym wykorzystaniem odpadów porafinacyjnych.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar, K. Janik.
W: Paliwa z odpadów. T. 3: [Materiały z III międzynarodowej konferencji, Wisła, 17-19 października 2001]. Praca zbiorowa pod red. J. W. Wandrasza i J. Nadziakiewicza. Gliwice : Helion, 2001, s. 31-40, bibliogr. 15 poz.

37/70
Nr opisu: 0000003421
Energetyczne wykorzystanie odpadów z procesu wzbogacania węgla w kotłach z paleniskami fluidalnymi.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar.
W: Paliwa z odpadów. T. 3: [Materiały z III międzynarodowej konferencji, Wisła, 17-19 października 2001]. Praca zbiorowa pod red. J. W. Wandrasza i J. Nadziakiewicza. Gliwice : Helion, 2001, s. 157-168, bibliogr. 10 poz.

38/70
Nr opisu: 0000004709   
Patent. Polska, nr 181 993. Sposób degradacji termicznej i utylizacji odpadów porafinacyjnych. Int. Cl. C10M 175/02, F23G 7/05.
Politechnika Śląska, Rafineria TRZEBINIA Spółka Akcyjna, Polska
Twórcy: Andrzej** Walewski, K. Janik, E. Skinderowicz, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar, A. Mączyński, R. Olejniczak, K. Rusak.
Zgłosz. nr 314 027 z 26.04.1996. Opubl. 31.10.2001, 4 s.

39/70
Nr opisu: 0000036762
Utylizacja energetyczna odpadów z procesu wzbogacania węgla z zastosowaniem nowoczesnych technik fluidalnych.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Janusz Kotowicz, Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: Materiały konferencji naukowej pt. Bezodpadowe technologie w kompleksie górniczo-energetycznym. Zbiór referatów z realizacji projektu celowego nr 2160/C. T12-9/98 pt. Kompleksowe zagospodarowanie odpadów w KWK "Janina", Gliwice-Libiąż, 31 stycznia 2000 r.. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 39-60

40/70
Nr opisu: 0000036775
Wpływ spalania wysokokalorycznych węgli na trwałość i awaryjność paleniska rusztowego.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: Możliwości modernizacji kotłów rusztowych. Materiały Sympozjum Ciepłowniczego, 16-17 listopada 2000 r.. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 51-66

41/70
Nr opisu: 0000005319
Kotły na parametry nadkrytyczne dla polskiej energetyki.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
-Energetyka 1999 R. 53 nr 12, s. 31-44, bibliogr. 22 poz.

42/70
Nr opisu: 0000006875
Kotły na parametry nadkrytyczne dla polskiej energetyki.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: Przemysł kotłowy u progu XXI wieku. Jubileuszowa Konferencja Kotłowa'99, Szczyrk "Orle Gniazdo", 14-16 września 1999 r. 50-lecie Fabryki Kotłów RAFAKO w Raciborzu. T. 1. Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 1999, s. 251-282, bibliogr. 22 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; [Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych] z. 4 1506-9702)

43/70
Nr opisu: 0000007553
Utylizacja energetyczna odpadów ze wzbogacania węgla z zastosowaniem nowoczesnych technik fluidalnych.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar.
W: Konferencja naukowo-techniczna'99 nt.: Modernizacja i oszczędności w energetyce, Solina "Jawor", [12-15 kwietnia] 1999. Centrum Koordynacji Technologii - Energia i Środowisko. Rzeszów [i in.]. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 203-228, bibliogr. 38 poz. (Materiały Konferencyjne ; z. 5)

44/70
Nr opisu: 0000006877
Wstępne parowe podgrzewacze powietrza. Rozwój konstrukcji, metod doboru, obliczeń i regulacji.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar, Zbigniew** Rataj.
W: Przemysł kotłowy u progu XXI wieku. Jubileuszowa Konferencja Kotłowa'99, Szczyrk "Orle Gniazdo", 14-16 września 1999 r. 50-lecie Fabryki Kotłów RAFAKO w Raciborzu. T. 2. Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 1999, s. 139-167, bibliogr. 19 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; [Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych] z. 4 1506-9702)

45/70
Nr opisu: 0000024029
Wybór optymalnych parametrów i rozwiązań konstrukcyjnych kotłów do bloków nadkrytycznych krajowej energetyki.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar.
W: Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii. II Konferencja naukowa, Bielsko-Biała, 27-28 maja 1999 r.. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, SIMP Katowice. Sekcja Energetyczna. Gliwice : [b.w.], 1999, s. 103-130, bibliogr. 31 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 3 1506-9702)

46/70
Nr opisu: 0000007014
Zasady automatyzacji pracy parowych podgrzewaczy powietrza kotłów energetycznych.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar.
W: Konferencja naukowo-techniczna'99 nt.: Automatyka w energetyce, Solina "Jawor", [12-14 października] 1999. Centrum Koordynacji Technologii - Energia i Środowisko. Rzeszów [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 27-41, bibliogr. 6 poz. (Materiały Konferencyjne ; z. 6)

47/70
Nr opisu: 0000036805
Analiza studialna wielkości i rozwiązań konstrukcyjnych kotłów pyłowych na parametry nadkrytyczne dla warunków krajowej energetyki.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. VIII Konferencja Kotłowa '98, Szczyrk, 24-27 listopada 1998 r. T. 3. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 1998, s. 223-246, bibliogr. 25 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 2 1506-9702)

48/70
Nr opisu: 0000036801
Analiza termodynamiczna systemu zdmuchiwania powierzchni ogrzewalnych kotła.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. VIII Konferencja Kotłowa '98, Szczyrk, 24-27 listopada 1998 r. T. 3. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 1998, s. 15-29, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 2 1506-9702)

49/70
Nr opisu: 0000036802
Maksymalizacja stopnia wykorzystania potencjału energii odpadowej spalin kotłów w nowoczesnych blokach - ocena sprawności i bilansowanie.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. VIII Konferencja Kotłowa '98, Szczyrk, 24-27 listopada 1998 r. T. 3. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 1998, s. 31-46, bibliogr. 16 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 2 1506-9702)

50/70
Nr opisu: 0000025918
Problemy eksploatacyjne remontowe systemów podgrzewu powietrza kotłów energetycznych i przemysłowych. Niezawodność i dyspozycyjność urządzeń.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar.
W: Konferencja naukowo-techniczna'98 nt.: Awaryjność i diagnostyka w energetyce, Solina, 20-22 października 1998. Centrum Koordynacji Technologii - Energia i Środowisko. Rzeszów [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 543-562, bibliogr. 7 poz. (Materiały Konferencyjne ; z. 4)

51/70
Nr opisu: 0000036788
Wykorzystanie potencjału energii odpadowej spalin kotłowych dla zwiększenia stopnia konwersji energii chemicznej paliw.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: III Konferencja naukowo-techniczna'98 nt.: Urządzenia i systemy energetyczne dla potrzeb ciepłowni i elektrociepłowni, Solina, 24-26 marca 1998. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej. Gliwice, Centrum Koordynacji Technologii - Energia i Środowisko. Rzeszów, Wydział Elektryczny Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 35-50, bibliogr. 14 poz. (Materiały Konferencyjne ; z. 3)

52/70
Nr opisu: 0000026133
Zorientowana stanowo strategia remontowania urządzeń energetycznych.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: Konferencja naukowo-techniczna'98 nt.: Awaryjność i diagnostyka w energetyce, Solina, 20-22 października 1998. Centrum Koordynacji Technologii - Energia i Środowisko. Rzeszów [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 529-541, bibliogr. 10 poz. (Materiały Konferencyjne ; z. 4)

53/70
Nr opisu: 0000036720
Modernizacja kotłów rusztowych w kierunku spalania oleju opałowego.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar, K. Janik.
W: Materiały I konferencji naukowo-technicznej nt. Modernizacja kotłów rusztowych. Aspekty techniczno-ekonomiczne i ochrony środowiska, Szczyrk, 4-5 marca 1997. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 121-140

54/70
Nr opisu: 0000027987
Niskotemperaturowa degradacja termiczna palnych substancji toksycznych w instalacji z RAND ROTO O FIRE.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar.
W: II Konferencja naukowo-techniczna'97 nt.: Zabezpieczenie ekologiczne małych i średnich obiektów energetycznych, Ustroń Zawodzie, 27-29 listopada 1997. Materiały konferencyjne. Z. 2. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Gliwice, Centrum Koordynacji Technologii. Energia i Środowisko. Rzeszów, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Warszawa. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 199-224, bibliogr. 22 poz.

55/70
Nr opisu: 0000036718
Perspektywy doskonalenia przemysłowych kotłów rusztowych na tle uwarunkowań ekologicznych i ekonomicznych.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar.
W: Materiały I konferencji naukowo-technicznej nt. Modernizacja kotłów rusztowych. Aspekty techniczno-ekonomiczne i ochrony środowiska, Szczyrk, 4-5 marca 1997. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 23-47

56/70
Nr opisu: 0000027991
Problemy ochrony środowiska przed negatywnym oddziaływaniem obiektów energetycznych.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: II Konferencja naukowo-techniczna'97 nt.: Zabezpieczenie ekologiczne małych i średnich obiektów energetycznych, Ustroń Zawodzie, 27-29 listopada 1997. Materiały konferencyjne. Z. 2. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Gliwice, Centrum Koordynacji Technologii. Energia i Środowisko. Rzeszów, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Warszawa. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 17-46, bibliogr. 12 poz.

57/70
Nr opisu: 0000036719
Problemy w eksploatacji dużych kotłów z paleniskiem narzutowym w świetle oddziaływania na środowisko.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar, K. Janik.
W: Materiały I konferencji naukowo-technicznej nt. Modernizacja kotłów rusztowych. Aspekty techniczno-ekonomiczne i ochrony środowiska, Szczyrk, 4-5 marca 1997. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 101-120

58/70
Nr opisu: 0000074446
Audyting energetyczny podstawą opracowania zakresu modernizacji i wymiany urządzeń kotłowych w cukrowniach.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: III Zimowe Spotkania z Cukrownictwem, Ustroń-Jaszowiec, styczeń 1996. Energomotaż PW Spółka Akcyjna. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 41-57, bibliogr. 22 poz.

cukrownictwo ; audyt energetyczny ; kocioł rusztowy

sugar industry ; energy audit ; stoker-fired boiler

59/70
Nr opisu: 0000074444
Nowoczesne wymienniki ciepła w systemach suszarniczych procesów energotechnologicznych przemysłu cukrowniczego.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar.
W: III Zimowe Spotkania z Cukrownictwem, Ustroń-Jaszowiec, styczeń 1996. Energomotaż PW Spółka Akcyjna. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 6-22, bibliogr. 17 poz.

suszenie ; cukrownictwo ; wymiennik ciepła

drying process ; sugar industry ; heat exchanger

60/70
Nr opisu: 0000042046   
Systemy podgrzewu powietrza do kotłów. Rozwój konstrukcji i metod obliczeniowych.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: Rozwój maszyn i urządzeń energetycznych. Konferencja naukowo-techniczna. Jubileuszowy zjazd'96, [Szczyrk, 5-7 listopada 1996]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, s. 259-284, bibliogr. 19 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1350 Energetyka ; z. 127 [a])

61/70
Nr opisu: 0000046982
Instalacja katalitycznego oczyszczania gazów odlotowych z regeneracyjnym autotermicznym niecyklicznym dopalaczem RAND ROTOFIRE.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wisła-Głębce, 6-8 października 1994. Streszczenia referatów. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 33

62/70
Nr opisu: 0000047320
Modernizacja układu podgrzewu powietrza w kotle OP 380 z palnikami niskoazotującymi typu HTRN stork boilers.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Joachim** Otte, Wacław Wojnar.
W: Gospodarka remontowa energetyki. GRE'94. IV Konferencja, Bielsko-Biała. Opole : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1994, s. 295-299, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu ; nr 199 Elektryka ; z. 38 0209-0805)

63/70
Nr opisu: 0000047530   
Systemy schłodzenia i podgrzewu spalin w układach odsiarczania spalin ciepłowni z kotłami rusztowymi.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Zbigniew** Rataj, Wacław Wojnar.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. VII Konferencja Kotłowa, Szczyrk, 7-10 listopada 1994 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 209-225, bibliogr. 29 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1262 Energetyka ; z. 122)

64/70
Nr opisu: 0000085947
Modernizacja układu podgrzewu powietrza w kotle OP380 z palnikami niskoazotującymi typu HTRN Stork Boilers.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Joachim** Otte, Wacław Wojnar.
-Zesz. Nauk. WSI Opole, Elektr. 1994 z. 38, s. 295-300

65/70
Nr opisu: 0000052947   
Patent. Polska, nr 159 567. Sposób odsiarczania i końcowego odpylania spalin kotłowych oraz urządzenie do odsiarczania i końcowego odpylania spalin kotłowych. Politechnika Śląska. Polska Int. Cl. B01D 53/34, B01D 53/14.
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Spółka z o.o., Polska
Twórcy: Andrzej** Walewski, Tadeusz** Chmielniak, S. Janusz, H. Adamczyk, E. Krajewski, A. Maczynski, Wacław Wojnar.
Zgłosz. nr 276 978 z 30.12.1988. Opubl. 31.12.1992, 4 s. 1 tabl.

66/70
Nr opisu: 0000052717
Wstępne parowe podgrzewacze powietrza nowej generacji.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: Gospodarka remontowa energetyki. GRE'92. III Konferencja, Bielsko-Biała. Opole : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1992, s. 113 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu ; nr 180 Elektryka ; z. 34 0209-0805)

67/70
Nr opisu: 0000061823   
Parowe podgrzewacze powietrza kotłów energetycznych. Konstrukcja, obliczenia, badania.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar, Stanisław** Pękala.
W: Budowa i eksploatacja kotłów. VI Konferencja Kotłowa, Szczyrk, 28-30 listopada 1990 r.. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1990, s. 323-339, bibliogr. 29 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1101 Energetyka ; z. 113)

68/70
Nr opisu: 0000064074
Analiza pracy kotła przy obniżonych parametrach pary.
[Aut.]: Ludwik* Cwynar, Mirosław* Krupa, Wacław Wojnar.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1988 z. 104, s. 41-56, bibliogr. 10 poz.

69/70
Nr opisu: 0000064075
Badania doświadczalne oporów przepływu układów pęczkowych bimetalowych rur ożebrowanych.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Jan** Czepelak, Stanisław** Pękala, Wacław Wojnar.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1988 z. 104, s. 101-112, bibliogr. 15 poz.

70/70
Nr opisu: 0000064633   
Patent. Polska, nr 138 875. Sposób przygotowania powietrza do wentylacji kabiny malarskiej oraz urządzenie do przygotowania powietrza do wentylacji kabiny malarskiej. Int. Cl. F24F 7/06, B05C 15/00, B08B 15/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Andrzej** Walewski, Marceli** Baran, Wacław Wojnar, J. Thamm, A. Mączyński, K. Czupryna, A. Kozłowski, S. Klimek, B. Ozdobiński.
Zgłosz. nr P 241 082 z 16.03.1983. Opubl. 29.02.1988, 3 s., 1 tabl.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie