Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WOŹNIAK M
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000138638   
Overcoming hypoxia-induced chemoresistance in cancer using a novel glycoconjugate of methotrexate.
[Aut.]: M. Woźniak, Gabriela Pastuch-Gawołek, S. Makuch, J. Wiśniewski, P. Ziółkowski, Wiesław** Szeja, Monika Krawczyk, S. Agrawal.
-Pharmaceuticals 2021 vol. 14 iss. 1, s. 1-16, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 4.286. Punktacja MNiSW 100.000

glikokoniugaty ; mikrośrodowisko guza ; koniugaty metotreksatu ; niedotlenienie ; nowotwór

glycoconjugates ; tumor microenvironment ; methotrexate conjugates ; hypoxia ; cancer

2/15
Nr opisu: 0000138204   
Glucose-conjugation enhances the anticancer effect of methotrexate via increase of apoptosis in MCF-7 breast cancer cells in hypoxic and aglycemic conditions.
[Aut.]: S. Makuch, M. Nowak, M. Woźniak, Gabriela Pastuch-Gawołek, Wiesław** Szeja, Monika Krawczyk, S. Agrawal.
W: 24rd Gliwice Scientific Meetings 2020, Gliwice, November 20-21, 2020. [online]. [B.m.] : [b.w.], 2020, (plik pdf) s. 116
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2020.pdf [dostęp 3 grudnia 2020]

3/15
Nr opisu: 0000134879   
Glycoconjugation as a promising treatment strategy for psoriasis.
[Aut.]: S. Makuch, M. Woźniak, Monika Krawczyk, Gabriela Pastuch-Gawołek, Wiesław** Szeja, S. Agrawal.
-J. Pharmacol. Exp. Ther. 2020 vol. 373 iss. 2., s. 204-212, bibliogr. 95 poz.. Impact Factor 3.561. Punktacja MNiSW 140.000

łuszczyca ; transport membranowy ; projektowanie leku ; celowane w leki molekularne

psoriasis ; membrane transport ; drug design ; molecular drug targeting

4/15
Nr opisu: 0000138008   
Overcoming chemoresistance in SW480 colon cancer cells cancer using novel glycoconjugate of methotrexate in hypoxic/aglycemic conditions.
[Aut.]: M. Woźniak, M. Nowak, S. Makuch, Gabriela Pastuch-Gawołek, Wiesław** Szeja, Monika Krawczyk, S. Agrawal.
W: 24rd Gliwice Scientific Meetings 2020, Gliwice, November 20-21, 2020. [online]. [B.m.] : [b.w.], 2020, (plik pdf) s. 118
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2020.pdf [dostęp 23 listopada 2020]

5/15
Nr opisu: 0000133385
Prodrug delivery system. Increased effectiveness, selectivity, and tolerability of glycoconjugate derivative of mototrexate in cancer.
[Aut.]: S. Agrawal, Wiesław** Szeja, Gabriela Pastuch-Gawołek, Monika Krawczyk, M. Woźniak.
W: XXIIIrd Gliwice Scientific Meetings 2019, Gliwice, November 22-23, 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 37

podawanie leku ; glikokoniugaty ; metotreksat ; efekt Warburga ; in vitro ; działanie przeciwnowotworowe

drug delivery ; glycoconjugates ; methotrexate ; Warburg effect ; in vitro ; anticancer activity

6/15
Nr opisu: 0000132536
Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań. Cz. 2.
Waleńczów : Wydaw. Naukowe INTELLECT, 2018, 263 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 20.000

7/15
Nr opisu: 0000120771   
Insulin and novel thioglycosides exert suppressive effect on human breast and colon carcinoma cells.
[Aut.]: S. Agrawal, M. Woźniak, M. Luc, K. Walaszek, E. Pielka, Wiesław** Szeja, Gabriela Pastuch-Gawołek, A. Gamian, P. Ziółkowski.
-Oncotarget 2017 vol. 8 iss. 69, s. 114173-114182, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 5.168. Punktacja MNiSW 40.000

terapia przeciwnowotworowa ; tioglikozyd ; insulina ; rak piersi ; rak jelita grubego

cancer therapy ; thioglycosides ; insulin ; breast cancer ; colon cancer

8/15
Nr opisu: 0000109170
Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015. Eds. Robert Burduk, Konrad Jackowski, Marek Kurzyński, Michał Woźniak, Andrzej Żołnierek.
[B.m.] : Springer International Publishing, 2016, 855 s.
(Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 403 2194-5357)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

9/15
Nr opisu: 0000109367
Intelligent data engineering and automated learning - IDEAL 2015. 16th International conference, Wroclaw, Poland, October 14-16, 2015. Proceedings. Eds.: Konrad Jackowski, Robert Burduk, Krzysztof Walkowiak, Michał Woźniak, Hujun Yin.
Cham : Springer, 2015, 560 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9375 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

10/15
Nr opisu: 0000110653
Administracja dóbr i usług publicznych. [Red.] Marta Woźniak.
Warszawa : Difin, 2013, 207 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

11/15
Nr opisu: 0000112397
Hybrid artificial intelligence systems. HAIS 2013. 8th International Conference, Salamanca, Spain, September 11-13, 2013. Proceedings. Eds. Jeng-Shyang Pan, Marios M. Polycarpou, Michał Woźniak, Andre C. P. L. F. de Carvalho, Hector Quintian, Emilio Corchado.
Berlin : Springer, 2013, 691 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 8073 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

12/15
Nr opisu: 0000058106   
Modelling of transient state phenomena of composite superconducting conductors during pulse Ic(B) measurements.
[Aut.]: Sebastian* Krosny, M. Woźniak, S. Hopkins, Mariusz Stępień, Bogusław** Grzesik, B. Głowacki.
W: 9th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS'09), Dresden, Germany, 13-17 September 2009. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2010, [art. no. 022019] s. 1-8, bibliogr. 10 poz. (Journal of Physics ; Conference Series ; vol. 234, pt 2 1742-6588)

kompozytowy przewód nadprzewodnikowy ; MES ; metoda elementów skończonych ; pomiar impulsowy

composite superconducting conductor ; FEM ; finite element method ; pulse measurement

13/15
Nr opisu: 0000055539
Modeling of transient state phenomena of composite superconducting conductors during pulse Ic(B) measurements.
[Aut.]: Sebastian* Krosny, M. Woźniak, Mariusz Stępień, Bogusław** Grzesik, B. Głowacki.
W: 9th European Conference on Applied Superconductivity. EUCAS'09. Dresden, Germany, 13-17 September 2009. Abstract book. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, (plik php) P-552, s. 168

14/15
Nr opisu: 0000039060
Structure, physical properties and multifractal characteristics of the PVD and CVD coatings deposition onto the Al2O3 + TiC ceramics.
[Aut.]: Waldemar Kwaśny, M. Woźniak, Jarosław Mikuła, Leszek** Dobrzański.
-Int. J. Comput. Mater. Sci. Surf. Eng. 2007 vol. 1 no. 1, s. 97-113, bibliogr. 16 poz.

analiza ; modelowanie ; komputerowa nauka o materiałach ; powłoka PVD ; geometria multifraktalna ; mikroskopia sił atomowych ; AFM ; powłoka CVD ; ceramika narzędziowa ; skład fazowy ; własności mechaniczne ; badanie grubości ; badanie twardości ; badanie chropowatości ; struktura powierzchni ; topografia powierzchni

analysis ; modelling ; computational materials science ; PVD coating ; multifractal geometry ; atomic force microscopy ; AFM ; CVD coating ; tool ceramics ; phase composition ; mechanical properties ; thickness test ; hardness test ; roughness test ; surface structure ; surface topography

15/15
Nr opisu: 0000081828
Wyniki badań testujących przydatność geotkaniny EE/100/100 do wzmacniania drogowego podłoża górniczego.
[Aut.]: Barbara** Strycharz, Krzysztof** Chlipalski, M. Woźniak.
W: INFRABUD. II Międzynarodowe Targi Budowy Dróg i Mostów, Katowice, 4-7.09.1996. Katalog. Katowice : Międzynarodowe Targi Katowickie, 1996, s. 64-66, bibliogr. 8 poz.

nawierzchnia drogowa ; szkody górnicze ; geotkanina EE/100/100

road pavement ; mining damage ; EE/100/100 geotextile

stosując format:
Nowe wyszukiwanie