Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WERYŃSKI PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 84Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/84
Nr opisu: 0000137137
Bariery w innowacjach społecznych. Przypadek śląskich senioralnych NGOs.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Współczesne problemy i dylematy. 12. Red. Aleksandra Kuzior. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 371-390, bibliogr. 31 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 858)

innowacja społeczna ; organizacja pozarządowa ; mechanizm resentymentu ; efekt resentymentu ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; analiza jakościowa FGI

social innovation ; non-governmental organization ; ressentimental mechanism ; ressentimental effect ; morphogenetic root cause analysis ; FGI qualitative analysis

2/84
Nr opisu: 0000139106
Polska sfera publiczna jako kontekst i efekt resentymentalny. Założenia teoretyczne i metodologiczne badań oraz empiryczne ilustracje.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty. Praca zbiorowa. Red. Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska. Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2020, s. 175-198, bibliogr. 43 poz.

sfera publiczna ; resentyment ; badanie empiryczne

public sphere ; resentment ; empirical research

3/84
Nr opisu: 0000138419
Sprawstwo zobiektywizowane i świadomościowe. Konceptualizacje i ramy analizy badań innowacji społecznych.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania w organizacjach. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2020, s. 127-137, bibliogr. 21 poz. (Studia i Monografie ; z. 545 1429-6063)

sprawstwo zobiektywizowane ; sprawstwo świadomościowe ; innowacja społeczna ; organizacja pozarządowa ; morfogentyczna analiza przyczynowa

objectivized agency ; conscious agency ; social innovation ; non-governmental organization ; morphogenetic root cause analysis

4/84
Nr opisu: 0000137462
The value of innovative brands of enterprises from the MSME sector.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
W: Innovation and entrepreneurship. Theory and practice. Eds. Marcin Lis, Michał Szyszka. Berlin : Logos Verlag, 2020, s. 19-29, bibliogr. 13 poz.

marka ; marka innowacyjna ; zarządzanie innowacjami

brand ; innovative brand ; innovation management

5/84
Nr opisu: 0000135057   
Analysis of the emergence of barriers to development of social innovations. The case of senior NGOs.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 139, s. 587-606, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

innowacja społeczna ; organizacja pozarządowa ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; zogniskowany wywiad grupowy ; analiza jakościowa ; mechanizm resentymentu

social innovation ; non-governmental organization ; morphogenetic causal analysis ; focus group interview ; qualitative analysis ; ressentimental mechanism

6/84
Nr opisu: 0000135083   
Innovation as a remedy to group ressentiments inside an organization. Report from focus group interview.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 140, s. 49-61, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

innowacja ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; resentyment grupowy ; morfostaza ; morfogeneza ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; analiza jakościowa

innovation ; small and medium-sized enterprises ; group ressentiment ; morphostasis ; morphogenesis ; morphogenetic causal analysis ; qualitative analysis

7/84
Nr opisu: 0000131872
Innowacje jako remedium na resentymenty grupowe wewnątrz organizacji. Czy to możliwe?.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 151

innowacje ; analiza przyczynowa ; bariera rozwoju

innovations ; casual analysis ; barrier to development

8/84
Nr opisu: 0000128781
Konteksty resentymentalne jako otoczenie innowacji.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Prz. Organ. 2018 nr 12, s. 41-49, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

innowacje ; ekosystem innowacji ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; konteksty resentymentalne

innovation ; innovation ecosystem ; morphogenetic causal analysis ; resentimental contexts

9/84
Nr opisu: 0000126156
Systemowe uwarunkowania resentymentalne jako bariery rozwoju ekosystemów innowacji.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 września 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 121

resentyment ; ekosystem innowacji

resentment ; innovation ecosystem

10/84
Nr opisu: 0000127749   
Uwarunkowania resentymentalne jako bariery rozwoju innowacji w Polsce.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 571-583, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

konteksty resentymentalne ; efekty resentymentalne ; ekosystem innowacji ; morfogentyczna analiza przyczynowa

resentimental contexts ; resentimental effects ; innovation ecosystem ; morphogenetic causal analysis

11/84
Nr opisu: 0000122835
Interests and resentments of the Polish intelligentsia as the objects of morphogenetic analysis.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: 13th Conference of the European Sociological Association. (Un)Making Europe: Capitalism, solidarities, subjectivities. ESA 2017, Athens, 29.08 - 01.09. Abstract book. Paris : European Sociological Association, 2017, s. 891 (Abstract book ; European Sociological Association 2522-2562)

12/84
Nr opisu: 0000122827   
Morfostaza. Resentymentalne uwarunkowania sprawstwa w polskiej sferze publicznej.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Uniw. Czas. Socjol. 2017 nr 19, s. 27-37, bibliogr.. Punktacja MNiSW 3.000

resentyment ; morfostaza ; sfera publiczna ; struktura ; sprawstwo ; analiza przyczynowa

resentment ; morphostasis ; public sphere ; structure ; agency ; causal analysis

13/84
Nr opisu: 0000119156
Resentyment grupowy jako czynnik warunkujący polską morfostazę strukturalno-kulturową.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 września 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 120

morfostaza ; resentyment grupowy ; mechanizmy resentymentalne ; sfera publiczna ; historyczna analiza przyczynowa

morphostasis ; resentment group ; resentment mechanismus ; public sphere ; historical causal analysis

14/84
Nr opisu: 0000120627   
Resentyment grupowy jako czynnik warunkujący polską morfostazę strukturalno-kulturową.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 112, s. 405-416, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

morfostaza ; resentyment grupowy ; mechanizmy resentymentalne ; sfera publiczna ; historyczna analiza przyczynowa

morphostasis ; resentment group ; resentment mechanismus ; public sphere ; historical causal analysis

15/84
Nr opisu: 0000122823   
Sfera publiczna trwale warunkowana. Studium przypadku powiatowej debaty publicznej w ujęciu morfogentycznym.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Prz. Socjol. 2017 t. 66 z. 3, s. 73-96, bibliogr.. Punktacja MNiSW 15.000

sfera publiczna ; obserwacja uczestnicząca ; wzór aktywnego obywatelstwa ; morfostaza ; zbiorowy podmiot działania

public sphere ; participant observation ; pattern of active citizenship ; morphostasis ; collective action entity

16/84
Nr opisu: 0000112301   
Aksjologiczne bariery w rozwoju sfery publicznej. Studium lokalnego dyskursu publicznego.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 98, s. 193-210, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sfera publiczna ; dyskurs ; analiza ; aktywne obywatelstwo ; morfogeneza ; zbiorowy podmiot działania

public sphere ; discourse ; analysis ; active citizenship ; morphogenesis ; collective action actor

17/84
Nr opisu: 0000113137
Emergent levels of Polish public sphere and agency. Conceptualization of research project.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Soc. Komun. 2016 t. 2, s. 28-34, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sfera publiczna ; morfogeneza ; realizm krytyczny ; emergentne poziomy rzeczywistości

public sphere ; morphogenesis ; critical realism ; emergent levels of reality

18/84
Nr opisu: 0000113143   
Emergentne poziomy i przestrzenie w badaniach aktywnego obywatelstwa. Analiza morfogenetyczna.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Zarz. Publiczne. Public Gov. 2016 nr 3, s. 80-92, bibliogr. 51 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

morfogeneza ; sprawczość ; emergentne poziomy rzeczywistości ; sfera publiczna ; wzory uczestnictwa obywatelskiego

morphogenesis ; agency ; emergent levels of reality ; public sphere ; patterns of civil activity

19/84
Nr opisu: 0000120072
Interesy i resentymenty inteligenckie jako emergentne właściwości strukturalne i kulturowe.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 września 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 118

inteligencja ; sfera publiczna ; morfogeneza

intelligence ; public sphere ; morphogenesis

20/84
Nr opisu: 0000111255   
Percepcja innowacji wśród przedsiębiorców z sektora MŚP w województwie śląskim.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 103-117, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja ; percepcja ; zarządzanie innowacjami

innovation ; perception ; innovation management

21/84
Nr opisu: 0000102308
Emergent levels of the environment as the structural conditions of innovative (agency)behaviors.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju. Pod red. Sławomira Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015, s. 404-413, bibliogr. 14 poz.

22/84
Nr opisu: 0000101811   
Morfogeneza zbiorowych podmiotów działania. Metodologia badania polskiego sprawstwa obywatelskiego.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 587-598, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

pierwotny podmiot działania ; zbiorowy podmiot działania ; emergencja ; morfogeneza ; emergentne poziomy rzeczywistości ; sprawstwo obywatelskie

primary action actor ; collective action actor ; emergence ; morphogenesis ; emergent levels of reality

23/84
Nr opisu: 0000101902
Morfogeneza zbiorowych podmiotów działania. Metodologia badania polskiego sprawstwa obywatelskiego.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 114
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

pierwotny podmiot działania ; zbiorowy podmiot działania ; emergencja ; morfogeneza ; emergentne poziomy rzeczywistości

primary action actor ; collective action actor ; emergence ; morphogenesis ; emergent levels of reality

24/84
Nr opisu: 0000100083   
Pomiar innowacyjności w sektorze MŚP. Metodologia testowania narzędzia.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 79, s. 337-355, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zachowania innowacyjne ; triangulacja teoretyczna ; pragmatyzm ; badanie w działaniu ; plan eksperymentalny ; podejście triangulacyjne

innovative behaviour ; theoretical triangulation ; pragmatism ; action research ; experimental plan ; triangulative approach

25/84
Nr opisu: 0000102346
Procedura triangulacyjna w badaniach aktywności obywatelskiej oraz action research.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 114
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

aktywność obywatelska ; badanie w działaniu ; triangulacyjna procedura badawcza ; triangulacja perspektyw poznawczych ; triangulacja poziomów analizy ; metodologia mieszana

civil activity ; action research ; triangulation research procedure ; cognitive perspectives triangulation ; levels of analysis triangulation ; mixed methodology

26/84
Nr opisu: 0000101835
Public sphere in chosen theoretical approaches comparative analysis and methodological consequences.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Humanistyka. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Jacka Rąba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2015, s. 176-184, bibliogr. 23 poz.

27/84
Nr opisu: 0000102306
Research methodology of innovative behaviour.
[Aut.]: Piotr Weryński.
Warszawa : Difin, 2015, 153 s., bibliogr.

zachowania innowacyjne ; innowacja marketingowa ; matryca potrzeb marketingowych ; przedsiębiorca ; klient ; sektor MMŚP ; budowanie marki

innovative behaviour ; marketing innovation ; matrix of marketing needs ; entrepreneur ; customer ; MSME sector ; brand building

28/84
Nr opisu: 0000101631   
The triangulation procedure in the research of civil activity and action research.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 84, s. 231-245, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

aktywność obywatelska ; badanie w działaniu ; triangulacyjna procedura badawcza ; triangulacja perspektyw poznawczych ; metodologia mieszana

civil activity ; action research ; triangulation research procedure ; cognitive perspectives triangulation ; mixed methodology

29/84
Nr opisu: 0000093353   
Innowacyjne podejście do budowania relacji z klientem w opinii przedstawicieli śląskich MMŚP.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 72, s. 31-50, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

klient ; zarządzanie relacjami z klientami ; CRM ; matryca potrzeb marketingowych ; marketing innowacji ; sektor MMŚP

customer ; Customer Relationship Management ; CRM ; Matrix Marketing Needs ; marketing of innovation ; MSME sector

30/84
Nr opisu: 0000094943
Zarządzanie innowacjami w sektorze MŚP.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska, Joanna* Tokar.
Warszawa : Difin, 2014, 169 s., bibliogr. 147 poz.

innowacja ; otoczenie przedsiębiorstwa ; klient ; budowanie marki ; kompetencje ; małe i średnie przedsiębiorstwa

innovation ; business environment ; customer ; brand building ; competences ; small and medium enterprises

31/84
Nr opisu: 0000092547   
Marketing self-diagnostic tool for SMEs - assumptions of the project.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-J. Positive Manage. 2013 vol. 4 no. 1, s. 92-109, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

innowacja ; marketing ; potrzeby marketingowe ; relacje biznesowe ; społeczność naukowa ; świadomość marki ; strategia marketingowa

innovation ; marketing ; marketing needs ; business relationships ; scientific community ; branding awareness ; marketing strategy

32/84
Nr opisu: 0000089274
Matrix marketing needs - the tool for the small and medium sized enterprises.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Marketing trends in theory and practice. Scientific papers. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - University Publishing House, 2013, s. 63-65, bibliogr. 10 poz.

innowacyjna marka ; wizerunek ; e-komunikacja ; matryca potrzeb marketingowych

innovative brand ; image ; e-communication ; matrix of marketing needs

33/84
Nr opisu: 0000089459
Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego.
Warszawa : Difin, 2013, 201 s.

małe i średnie przedsiębiorstwa ; matryca potrzeb marketingowych ; badanie marketnigowe ; innowacyjność ; promocja

small and medium enterprises ; matrix of marketing needs ; marketing research ; innovation ; promotion

34/84
Nr opisu: 0000089461
Metodologia i procedura badawcza etapu testowania MPM.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 11-22, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; metody badawcze ; testowanie ; quasi-eksperyment

matrix of marketing needs ; research methods ; testing ; quasi-experiment

35/84
Nr opisu: 0000089473
Rezultaty zastosowanego planu quasi-eksperymantalnego i ewaluacji - relacja.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 79-92, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jakości ; ewaluacja

matrix of marketing needs ; quality assessment ; evaluation

36/84
Nr opisu: 0000089466
Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego.
[Aut.]: Anna* Piekacz, Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 23-33, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jakości ; zogniskowany wywiad grupowy

matrix of marketing needs ; quality assessment ; focus group interview

37/84
Nr opisu: 0000089481
Słownik terminów innowacyjnego przedsiębiorcy.
[Aut.]: Piotr Weryński, Aneta Aleksander, Dorota Dolińska-Weryńska, Joanna* Tokar.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 168-189, bibliogr.

innowacyjność ; przedsiębiorstwo ; marketing ; rozwój przedsiębiorstwa

innovation ; enterprise ; marketing ; enterprise development

38/84
Nr opisu: 0000090081
The self-diagnostic tool for SMEs - theoretical and methodological assumptions of the project.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Contemporary developmental challenges. Ed. Aleksandra Kuzior. Banska Bystrica : Belianum Matej Bel University Press, 2013, s. 149-178, bibliogr. 27 poz.

39/84
Nr opisu: 0000080298
Diagnoza postaw śląskich przedsiębiorstw sektora MMŚP. Klient.
[Aut.]: M. Huchrak, Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 94-110

potrzeby klienta ; pozyskiwanie klientów ; relacje z klientem

customer needs ; customer acquisition ; relationships with customer

40/84
Nr opisu: 0000080304
Diagnoza postaw śląskich przedsiębiorstw sektora MMŚP. Marka.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 117-136

zarządzanie marką ; promotion-mix ; kreowanie wizerunku

brand management ; promotion-mix ; image creation

41/84
Nr opisu: 0000080297
Diagnoza postaw śląskich przedsiębiorstw sektora MMŚP. Metodologia badań i charakterystyka grupy badawczej.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 83-94

metodologia badań ; profil społeczno-ekonomiczny

methodology of research ; socio-economic profile

42/84
Nr opisu: 0000080301
Diagnoza postaw śląskich przedsiębiorstw sektora MMŚP. Otoczenie.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 110-117

konkurencyjność przedsiębiorstw ; otoczenie przedsiębiorstwa

enterprises competitiveness ; business environment

43/84
Nr opisu: 0000080309
Diagnoza postaw śląskich przedsiębiorstw sektora MMŚP. Wnioski z badań diagnostycznych śląskich przedsiębiorstw sektora MMŚP.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 166-171

marka ; strategia ; klient ; kompetencje

brand ; strategy ; client ; competences

44/84
Nr opisu: 0000080289
Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badawczego. Klient i otoczenie.
[Aut.]: Anna* Piekacz, Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 37-49

potrzeby klienta ; pozyskiwanie klientów ; lojalność klienta

customer needs ; customer acquisition ; customer loyalty

45/84
Nr opisu: 0000074751
Kooperacja czy konkurencja?. Relacja instytucji samorządu i trzeciego sektora w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Analiza porównawcza Zabrza i Rybnika.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
W: Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 195-217, bibliogr. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 329)

organizacja pozarządowa ; samorząd regionalny ; wykluczenie społeczne ; Zabrze ; Rybnik ; analiza porównawcza

non-governmental organization ; local government ; social exclusion ; Zabrze ; Rybnik ; comparative analysis

46/84
Nr opisu: 0000080201
Matryca potrzeb marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego.
Warszawa : Difin, 2012

małe i średnie przedsiębiorstwa ; matryca potrzeb marketingowych ; innowacyjność

small and medium-sized enterprises ; matrix of marketing needs ; innovativeness

47/84
Nr opisu: 0000080206
O projekcie - założenia strategii.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 9-36

innowacyjna gospodarka ; kwalifikacje absolwenta ; przedsiębiorczość akademicka ; matryca potrzeb marketingowych

innovative economy ; graduate qualifications ; academic entrepreneurship ; matrix of marketing needs

48/84
Nr opisu: 0000086191
Resentymenty grupowe źródłem polskich wzorów uczestnictwa obywatelskiego.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Wartości w świecie polityki. Red. Joanna Miluska. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2012, s. 179-193

społeczeństwo ; partycypacja obywatelska ; resentyment

society ; civil participation ; resentment

49/84
Nr opisu: 0000074469
Sfera publiczna w wybranych ujęciach teoretycznych. Analiza porównawcza oraz jej konsekwencje metodologiczne.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 września 2012. Księga streszczeń. Pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka Rąba. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2012, s. 413-414

strefa publiczna ; społeczeństwo obywatelskie

public zone ; civil society

50/84
Nr opisu: 0000083238
Budowanie wizerunku Fiat Auto Poland S.A. w otoczeniu społecznym.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Public relations we współczesnym świecie. Między służbą organizacji i społeczeństwu. Wybór i red. nauk. Jerzy Olędzki. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2011, s. 233-259, bibliogr. 4 poz.

public relations ; Fiat Auto Poland S.A. ; wizerunek firmy

public relations ; Fiat Auto Poland S.A. ; company image

51/84
Nr opisu: 0000080315   
Procedura triangulacyjna w badaniach aktywności obywatelskiej.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Animacja Życia Publicznego 2011 nr 2, s. 20-24, bibliogr. 11 poz.

triangulacja danych ; triangulacja badacza ; triangulacja teoretyczna ; triangulacja wąskometodologiczna ; triangulacja perspektyw poznawczych ; triangulacja poziomów analizy

data triangulation ; investigator triangulation ; theoretical triangulation ; narrow-methodological triangulation ; cognitive perspectives triangulation ; levels of analysis triangulation

52/84
Nr opisu: 0000083232
Typy kapitałów społecznych a wzory uczestnictwa obywatelskiego.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego. Praca zbiorowa. Pod red. W. Misztala, A. Kościańskiego. Warszawa : Wydaw. IFIS PAN, 2011, s. 73-92, bibliogr. (Biblioteka Pożytku Publicznego ; )

kapitał społeczny ; partycypacja obywatelska ; społeczeństwo obywatelskie

social capital ; civil participation ; civil society

53/84
Nr opisu: 0000068186
Zinstytucjonalizowany konflikt w polskiej sferze publicznej - studium przypadku kampanii politycznej.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s. 291-303

sfera publiczna ; kampania polityczna ; konflikt

public sphere ; political campaign ; conflict

54/84
Nr opisu: 0000069927
O dwóch habitusach w polskiej lokalnej sferze publicznej.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010, s. 430-442

55/84
Nr opisu: 0000069924
Polska solidarna kontra Polska liberalna. Analiza w ujęciu paradygmatu konfliktowego.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce. Pod red. A. Kasińskiej-Metryki, R. Miernika. Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010, s. 293-303

56/84
Nr opisu: 0000068253
Problem doboru wskaźników uczestnictwa w sferze publicznej w Polsce i Europie.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. "Omnes homines aequales sunt". Praca zbiorowa. T. 2. Pod red.: Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2010, s. 98-108

sfera publiczna ; kapitał społeczny

public sphere ; social capital

57/84
Nr opisu: 0000069971
Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków.
[Aut.]: Piotr Weryński.
Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010, 355 s.

58/84
Nr opisu: 0000069961
Zasoby obywatelskie Śląska Opolskiego - relacje z badań 2.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Zasoby lokalne jako dobro wspólne. Red. K. Postrzednik-Lotko, P. Weryński. Opole : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2010, s. 55-110

59/84
Nr opisu: 0000058511
Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny Rąb, Aldony Musiał.
Kraków : Wydaw. Homini, 2009

60/84
Nr opisu: 0000058502
Jak współcześnie konceptualizować pojęcie społeczeństwa obywatelskiego?.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny Rąb, Aldony Musiał. Kraków : Wydaw. Homini, 2009, s. 23-40, bibliogr. 26 poz.

społeczeństwo obywatelskie ; demokracja

civil society ; democracy

61/84
Nr opisu: 0000058514
Polityka jako dyskurs publiczny. O metodologii i rezultatach badań nad kapitałem społecznym.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Polityka i politycy : diagnozy - oceny - doświadczenia. Red. J. Miluska. Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009, s. 41-57 (Badania Interdyscyplinarne ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 17 1895-376X)

62/84
Nr opisu: 0000058519
Prawa czy obowiązki?. Uwag kilka o liberalnej i republikańskiej wizji porządku społecznego.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 83-92 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 222)

porządek społeczny ; liberalizm ; republikanizm ; prawa człowieka ; obowiązki obywatela

social order ; liberalism ; republicanism ; human rights ; citizen obligations

63/84
Nr opisu: 0000058491
Społeczny wizerunek organizacji na przykładzie zakładu Fiat Auto Poland w Tychach.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Public relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce. Praca zbiorowa. Pod red. R. Maćkowskiej, H. Przybylskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 183-194 (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)

64/84
Nr opisu: 0000074432
Triangulation methods in qualitative research of public sphere.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Gromadâns'ke suspil'stvo ta problemi stanovlennâ osobistosti. Zbirka naukovih prac' = A civil society and some aspects of becoming of human personality. Vip. 4. Krivij Rig : Vidavnicij Dim, 2009, s. 244-247, bibliogr. 3 poz.

65/84
Nr opisu: 0000039909
O społecznej odpowiedzialności kapitału. Wizerunek Fiat Auto Poland w otoczeniu społecznym. Raport z badań.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Fenomenologia autostrady. Aspekt socjologiczny. Red.: Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj. Zabrze : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2008, s. 77-101

66/84
Nr opisu: 0000041254
Obszary sfery publicznej w wymiarze lokalnym - studium przypadku Rybnika.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 215-238, bibliogr. 10 poz.

społeczność lokalna ; organizacja pozarządowa ; samorząd terytorialny ; marginalizacja społeczna ; analiza funkcjonalna ; Rybnik

local community ; non-governmental organization ; local government ; social marginalisation ; functional analysis ; Rybnik

67/84
Nr opisu: 0000083235
Polskie wzory uczestnictwa w sferze publicznej. Próba typologizacji postaw.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką. Praca zbiorowa. Pod red. A. Kościańskiego, W. Misztala. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Warszawa : Wydaw. IFIS PAN, 2008, s. 136-150, bibliogr. 15 poz.

partycypacja obywatelska ; społeczeństwo ; demokracja ; społeczeństwo obywatelskie

civil participation ; society ; democracy ; civil society

68/84
Nr opisu: 0000040414
Resentyment polski wobec Holokaustu jako faktu społecznego.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Holokaust a teodycea. Pod red. Jerzego Diatłowickiego, Karoliny Rąb, Iwony Sobieraj. Kraków : Wydaw. Homini, 2008, s. 305-320
Zawiera referaty z konferencji "Holokaust a teodycea", Szczyrk, 28-30 września 2007 r.

69/84
Nr opisu: 0000040075
Typologia uczestnictwa obywatelskiego polskich liderów lokalnych.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny. Pod red. H. Podedwornej, P. Ruszkowskiego. Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2008, s. 167-182

70/84
Nr opisu: 0000051520
Współpraca instytucji samorządowych z oragnizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania marginalizacji społecznej.
[Aut.]: J. Kozioł, Adam* Lech, Jarosław* Mikołajec, Piotr Weryński.
W: Partnerstwo instytucji przeciw wykluczeniu społecznemu. Analiza badawcza. Red. P. Gogolok. Rybnik : Administrator Projektu Partnerstwo na Rzecz Edukacji Zawodowej "Odziedzicz pracę", 2008, s. 145-212, bibliogr. 16 poz.

marginalizacja społeczna ; wykluczenie społeczne ; organizacja pozarządowa ; samorząd lokalny

social marginalisation ; social exclusion ; non-governmental organization ; local self-government

71/84
Nr opisu: 0000051392
Współpraca instytucji samorządowych z trzecim sektorem w obszarze przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Studium przypadku.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Społeczne konsekwencje restrukturyzacji regionów górniczych na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Seminarium. [Red. T. Odlanicki-Poczobut]. Rybnik : Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych. Centrum Kształcenia Inżynierów. Politechnika Śląska, 2008, s. 81-90

72/84
Nr opisu: 0000068282
Wzory uczestnictwa obywatelskiego liderów lokalnych. Aplikacja koncepcji zasobów lokalnych.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 75-90, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

lider lokalny ; sfera publiczna ; społeczność lokalna

local leader ; public sphere ; local community

73/84
Nr opisu: 0000051373
Zasoby lokalne jako dobro wspólne. Aplikacja teorii.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Europa wielu wymiarów. Praca zbiorowa. Pod red. P. Stachowiaka. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008, s. 7-15

74/84
Nr opisu: 0000040019
Lokalna wspólnota obywatelska jako system. Uwagi o metodologii pomiaru aktywności w sferze publicznej.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Metody badania społeczeństwa obywatelskiego. Jak badać działanie społeczne?. Poznań : Garmond, 2007, s. 78-83

75/84
Nr opisu: 0000028766
O społeczeństwie organizacji. Źródła i zastosowania koncepcji trzeciego sektora P.F. Druckera.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 85-96, bibliogr. 16 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; organizacja pozarządowa

Drucker Peter Ferdinand ; non-governmental organization

76/84
Nr opisu: 0000040434
O trzech typach partycypacji obywatelskiej. Wzory a rzeczywistość.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Czy upadek demokracji?. Idee i wartości. Praca zbiorowa. Red. A. Stelmach. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007, s. 55-69

77/84
Nr opisu: 0000030809
Kapitał społeczny a partycypacja obywatelska Polaków.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005. Pod red. A. Bronowickiej. Uniwersytet Opolski. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006, s. 37-48

78/84
Nr opisu: 0000031336
Sektor organizacji pozarządowych. Wybrane teorie i fakty.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Visn. Miznar. Dosl. Centru "Ljudina: mova, kul'tura, piznannja" 2006 nr 8, s. 7-13

79/84
Nr opisu: 0000028751
Społeczne struktury pośredniczące. Studium przypadku organizacji pozarządowej.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 201-215, bibliogr. 14 poz.

organizacja pozarządowa ; studium przypadku

non-governmental organization ; case study

80/84
Nr opisu: 0000021120
Obywatele ojczyzny prywatnej czyli opolskie społeczeństwo obywatelskie.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność. Pod red. A. Gawkowskiej, P. Glińskiego, A. Kościańskiego. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2005, s. 260-279

81/84
Nr opisu: 0000015747
Zaufanie - imperatyw funkcjonowania mezostrukturalnej sfery publicznej.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 241-258, bibliogr. 48 poz.

zaufanie ; kultura ; społeczeństwo obywatelskie ; województwo opolskie

trust ; culture ; civil society ; Opole Voivodeship

82/84
Nr opisu: 0000015326
Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze regionalnym.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Samorząd ponadgminny w Polsce. Tradycja - odrodzenie - doświadczenia. Praca zbiorowa. Pod red. Bogdana Nawrota i Jacka Pokładeckiego. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004, s. 179-193

83/84
Nr opisu: 0000092554
Świadomość obywatelska elit Śląska Opolskiego.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Wykorzystywanie wspólnych szans = Opolske a opavske Slezsko ve smeru evropskych standardu. Vyuziti spolecnych sanci. Universytet Opolski. Instytut Nauk Społecznych, Slezska univerzita v Opave. Filozoficko-prirodovedecka fakulta. Ustav spolecenskych ved. Opava : Slezska Univerzita, 2002, s. 192-204

84/84
Nr opisu: 0000083234
Komunikat z badań nad społecznym odbiorem działalności władz samorządowych miasta Opola.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Samorząd gminny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy. Praca zbiorowa. Pod red. B. Nawrota, J. Pokładeckiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1999, s. 269-274

samorząd gminy ; Opole ; zaufanie ; społeczeństwo

local government ; Opole ; trust ; society

stosując format:
Nowe wyszukiwanie