Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WASILCZYK ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/42
Nr opisu: 0000138921   
Zmiany jakości węgla w procesie produkcyjnym na etapie złoża i węgla handlowego.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - jakość - efektywność. KOMEKO 2020. Monografia [Dokument elektroniczny]. Red. Andrzej Drwięga, Dariusz Prostański. Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2020, s. 27-36, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

jakość węgla ; złoże ; węgiel handlowy

coal quality ; deposit ; commercial coal

2/42
Nr opisu: 0000127603
Charakterystyka zmian rozmieszczenia typów węgla na kolejnych etapach rozpoznania złoża, przy wykorzystaniu programów Surfer i AutoCAD.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: Model złoża 3D - problemy, korzyści, cele. XXII Konferencja Geologiczna i Ochrony Środowiska Kopalń Zrzeszonych w Strukturach JSW i w Rybnickim Okręgu Przemysłowym, Bełchatów, 5-7 października 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 1

typy węgla ; kategorie rozpoznania złoża ; GZW

coal types ; categories of deposit recognition ; USCB

3/42
Nr opisu: 0000127343
Szacowanie kosztów drążenia wyrobisk przygotowawczych w kopalni węgla kamiennego GZW - badania wstępne.
[Aut.]: B. Borówka, Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 57

kopalnia węgla kamiennego ; drążenie wyrobiska ; szacowanie kosztów

hard coal mine ; excavation driving ; cost estimation

4/42
Nr opisu: 0000119898
Determination of water inflow from designing boreholes, drainages of the underground water reservoir on the example of selected Polish coal mine.
[Aut.]: Adam Wasilczyk, D. Kowalski.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Informatics, geoinformatics and remote sensing. Iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 231-238, bibliogr. 8 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

podziemny zbiornik wodny ; drenaż ; wyrobisko górnicze ; USCB

underground water reservoir ; drainage ; mining excavation ; USCB

5/42
Nr opisu: 0000117800   
Projektowanie przebiegu otworów wiertniczych badawczych, odwadniających podziemny zbiornik wodny, na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Adam Wasilczyk, D. Kowalski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 285-294, bibliogr. 5 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

otwór wiertniczy ; podziemny zbiornik wodny ; GZW

borehole ; underground water reservoir ; USCB

6/42
Nr opisu: 0000119896
Ultra clean coal from Polish coal deposits.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Adam Wasilczyk, Jacek Nowak.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 42, Renewable energy sources and clean technologies. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 659-666, bibliogr. 8 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

węgiel bezpopiołowy ; demineralizacja ; UCC ; badania rentgenograficzne

ash-free coal ; demineralization ; UCC ; X-ray investigation

7/42
Nr opisu: 0000111266
Characteristic of coal quality in deposit with the use of surfer program.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 1, Science and technologies in geology. Vol. 1, Exploration and mining. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 71-78, bibliogr. 5 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

parametry jakości węgla ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

coal quality parameters ; Upper Silesian Coal Basin ; ortobituminous coal

8/42
Nr opisu: 0000107120
Influence of chemical demineralization on the ash content of hard coals in the aspect of their use for the ultra clean coal (UCC) production.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 4, Energy and clean technologies. Vol. 1, Nuclear technologies, renewable energy sources and clean technologies. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 419-434, bibliogr. 7 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

UCC ; demineralizacja węgla ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel bezpopiołowy

UCC ; coal demineralization ; Upper Silesian Coal Basin ; ash-free coal

9/42
Nr opisu: 0000111620
Projektowanie otworów wiertniczych badawczych, odwadniających podziemny zbiornik wodny, na przykładzie wybranej kopalni wegla kamiennego.
[Aut.]: Adam Wasilczyk, D. Kowalski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 71

górnictwo podziemne ; podziemny zbiornik wodny ; odwodnienie ; bezpieczeństwo górnicze ; otwór wiertniczy

underground mining ; underground water reservoir ; dehydration ; mining safety ; borehole

10/42
Nr opisu: 0000112622
Stability of coal water slurry in the aspect of using different chemical additives.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 28 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 1, Science and technologies in geology. Vol. 2. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 1195-1202 (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

zawiesina węglowo-wodna ; stabilność zawiesiny węglowo-wodnej ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; stopień uwęglenia

coal water slurry ; stability of CWS ; Upper Silesian Coal Basin ; degree of carbonification

11/42
Nr opisu: 0000114341
Wstęp do szacowania kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalni węgla kamiennego GZW z zastosowaniem metody Monte Carlo.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka, M. Marcisz, Adam Wasilczyk.
W: Górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku. XXIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016. GZN 2016, Szczyrk, 8-10 listopada 2016 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2016, s. 33-34

wyrobisko korytarzowe ; kopalnia węgla ; metoda Monte Carlo ; analiza kosztów

dog heading ; coal mine ; Monte Carlo method ; cost analysis

12/42
Nr opisu: 0000115434
Changes of the ash content of hard coals differing in quality , degree of carbonification and petrographical composition, in the aspect of their use for the ultra clean coal (UCC) production.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: Mineral Engineering Conference. MEC 2015, Szczawnica, September 14-17, 2015. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 199-200

UCC ; demineralizacja węgla ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel bezpopiołowy

UCC ; coal demineralization ; Upper Silesian Coal Basin ; ash-free coal

13/42
Nr opisu: 0000103259
Obiekty geologiczne Republiki Cypru w aspekcie praktycznego wykorzystania skał.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2015. Konferencja naukowa, Gliwice, 25 listopada 2015. Jubileusz 65-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4

Republika Cypru ; geografia ; budowa geologiczna

The Republic of Cyprus ; geography ; geological structure

14/42
Nr opisu: 0000103268
Praktyka wiertnicza studentów specjalności geologia górnicza i poszukiwawcza w rejonie Olkusza.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2015. Konferencja naukowa, Gliwice, 25 listopada 2015. Jubileusz 65-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2

wiertnictwo ; praktyka studencka

drilling ; student practice

15/42
Nr opisu: 0000098130   
Changes of coal quality parameters in preparation process of coking coal, Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Proceedings of the Mineral Engineering Conference. MEC 2014, 15-18 September 2014, Istebna, Poland = Konferencja Inżynierii Mineralnej. MEC 2014. Materiały konferencyjne. Ed. by Marcin Lutyński, Tomasz Suponik. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2014, s. 173-181, bibliogr. 6 poz.

parametry jakości węgla ; ciąg technologiczny ; proces otrzymywania ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

coal quality parameters ; technological line ; preparation process ; Upper Silesian Coal Basin

16/42
Nr opisu: 0000095897
Nowoczesne urządzenie wiertnicze do poszukiwania gazu łupkowego w Polsce (otwór Lubycza Królewska I).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek** Pozzi, Adam Wasilczyk, W. Bernacki.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 259

17/42
Nr opisu: 0000095675
Praktyka złożowa na wybranych kopalniach: rud cynku i ołowiu, wapienia oraz węgla kamiennego.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2014. Konferencja naukowa, Gliwice, 26 listopada 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-3

praktyka studencka ; złoża ; kopalnia ; wydobycie surowców mineralnych

student practice ; deposits ; mine ; mineral extraction

18/42
Nr opisu: 0000095708   
Zmiany wartości parametrów jakościowych węgla koksowego w procesie przeróbczym (SW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 12, s. 20-26, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

jakość węgla ; przeróbka węgla ; proces technologiczny ; skład petrograficzny ; GZW

coal quality ; coal processing ; technological process ; petrography composition ; USCB

19/42
Nr opisu: 0000088822
Praktyka złożowa na wybranych kopalniach węgla brunatnego, węgla kamiennego, rud miedzi, soli kamiennej oraz bazaltów.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2013. Konferencja naukowa, Gliwice, 27 listopada 2013. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2

kopalnia węgla brunatnego ; kopalnia węgla kamiennego ; kopalnia rud miedzi ; kopalnia soli ; kopalnia bazaltu ; złoże ; budowa geologiczna ; eksploatacja górnicza

brown coal mine ; hard coal mine ; copper ore mine ; salt mine ; basalt mine ; deposit ; geologic structure ; mining exploitation

20/42
Nr opisu: 0000081082   
Petrographic characteristics of hard coals of different degree of carbonification in the aspect of use them for coal-water slurries (SWSs) production.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Adam Wasilczyk.
-Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 3, s. 131-141, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

petrografia ; węgiel kamienny ; zawiesina węglowo-wodna

petrography ; hard coal ; coal-water slurry

21/42
Nr opisu: 0000077585
Poszukiwanie za gazem łupkowym w Polsce na przykładzie otworu wiertniczego X.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2012. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2012. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 7 poz.

gaz łupkowy ; otwór wiertniczy ; przemysł wydobywczy

shale gas ; borehole ; mining industry

22/42
Nr opisu: 0000071274   
The effect of chemicals on the rheology of highly loaded coal water slurries (CWS).
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Adam Wasilczyk.
-Physicochem. Probl. Miner. Process. 2012 vol. 48 iss. 1, s. 141-148, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.580. Punktacja MNiSW 20.000

zawiesina węglowo-wodna ; zawiesinowe paliwo węglowo-wodne ; reologia ; substancja powierzchniowo czynna

coal-water slurry ; coal-water slurry fuel ; rheology ; sufactant

23/42
Nr opisu: 0000083470
Geoturistic objects and ancient monuments of the East part of Corsica Island.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Adam Wasilczyk.
W: Geotourism - a variety of aspects. Ed. by Tadeusz Słomka. Kraków : AGH University of Science and Technology, 2011, s. 163-172

24/42
Nr opisu: 0000070414
Obiekty przyrody nieożywionej Wyspy Teneryfa.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2011. Konferencja naukowa, Gliwice, 23 listopada 2011. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-14, bibliogr. 5 poz.

Teneryfa ; budowa geologiczna ; przyroda nieożywiona ; Park Narodowy Teide ; Montana de Chinyero ; Puerto de Santiago ; Masca ; Los Gigantes ; Garachico

Tenerife ; geologic structure ; inanimate nature ; National Teide Park ; Montana de Chinyero ; Puerto de Santiago ; Masca ; Los Gigantes ; Garachico

25/42
Nr opisu: 0000071149   
Obiekty przyrody nieożywionej Wyspy Teneryfa.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Adam Wasilczyk.
-Gór. i Geol. 2011 t. 6 z. 4, s. 113-127, bibliogr. 5 poz.

Teneryfa ; budowa geologiczna ; przyroda nieożywiona ; Park Narodowy Teide ; Montana de Chinyero ; Puerto de Santiago ; Masca ; Los Gigantes ; Garachico ; wulkan Teide ; trachit ; andezyt ; piasek wulkaniczny ; piroksen ; oliwin ; magnetyt

Tenerife ; geologic structure ; inanimate nature ; National Teide Park ; Montana de Chinyero ; Puerto de Santiago ; Masca ; Los Gigantes ; Garachico ; Teide volcano ; trachyte ; andesite ; volcanic sand ; pyroxene ; olivine ; magnetite

26/42
Nr opisu: 0000067934   
Wpływ dodatków chemicznych na sedymentację wysoko zagęszczonych zawiesin węglowo-wodnych.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Adam Wasilczyk.
-Prz. Gór. 2011 t. 67 nr 7/8, s. 117-121, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zawiesina węglowo-wodna ; sedymentacja ; zawiesinowe paliwo węglowo-wodne

coal-water slurry ; sedimentation ; coal-water slurry fuel

27/42
Nr opisu: 0000063386
Surface energy of the coal particles in a coal-water-chemical system and their relation to the stability of highly loaded coal-water slurries.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Adam Wasilczyk.
W: International Coal Preparation Congress 2010. XVI ICPC 2010, [Lexington, USA, April 25-29, 2010]. Conference proceedings. Ed. by Rick Q. Honaker. Littleton : Society for Mining, Metallurgy and Exploration, 2010, s. 931-936, bibliogr. 11 poz.

28/42
Nr opisu: 0000070870
Wybrane obiekty geoturystyczne Krety.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2009. [Konferencja naukowa, 2009]. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-17, bibliogr. 19 poz.

geoturystyka ; Kreta ; budowa geologiczna ; obiekt zabytkowy

geotourism ; Crete ; geologic structure ; historic building

29/42
Nr opisu: 0000043226
Atrakcje geoturystyczne zachodniej części Korsyki.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Adam Wasilczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 208-210

Korsyka ; Korsyka Waryscyjska ; Korsyka Alpejska ; geoturystyka

Corsica ; Hercynian Corsica ; Alpine Corsica ; geotourism

30/42
Nr opisu: 0000085736
Changes of quality in preparation process of coking coals from the coals from the south-western part of Upper Silesian Coal Basin, Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Freiberger Forschungsforum, 59. Lagerstättenkolloquium zum 59. Berg- und Hüttenmännischer Tag: Erze, Industrieminerale, Salze, Kohlen, 11. - 13. Juni 2008. Abstracts. Freiberg : [b.w.], 2008, s. A13

31/42
Nr opisu: 0000085743
Quality of coking coal in south-western part of Upper Silesian Coal Basin, Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Veroffentlichungen von der 16. Tagung fur Ingenieureologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, 07 bis 10 Marz 2007. Hrsg. O. Frank. Bochum : Technische Fachhochschule Georg Agricola, 2007, s. 413-417

32/42
Nr opisu: 0000023923
Monitoring petrologiczny jakości węgla kamiennego. (Pokłady węgla - procesy przeróbcze - produkt handlowy). Praca zbiorowa. Pod red. Krystiana Probierza.
[Aut.]: Stanisław** Błaszczyński, Wiesław** Gabzdyl, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, Marek Marcisz, Jan** Szpyrka, Adam Wasilczyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 188 s., bibliogr. 86 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 115)

węgiel kamienny ; jakość węgla kamiennego ; wzbogacanie węgla ; proces produkcyjny ; petrologia węgla ; petrografia ; petrograficzny skład węgla

hard coal ; hard coal quality ; coal cleaning ; production process ; petrology of coal ; petrography ; petrographic composition of coal

33/42
Nr opisu: 0000029042
Problematyka VI Europejskiej Konferencji Węglowej w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, Adam Wasilczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 168-171

górnictwo odkrywkowe ; węgiel kamienny ; zagospodarowanie odpadów

open-pit coal mining ; hard coal ; waste management

34/42
Nr opisu: 0000021817
Characteristic of quality of coking coal in the seam 401/1 (the South-Western part of Upper Silesian Coal Basin, Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: 6th European Coal Conference, Belgrade, 26-29 September 2005. Abstracts book. [Belgrade] : [b.w.], 2005, s. 29

35/42
Nr opisu: 0000016298
Weryfikacja dokładności map parametrów jakości węgla koksowego za pomocą kontrolnych próbek bruzdowych.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla. 25 lat Instytutu Geologii Stosowanej. VI Konferencja, Gliwice, 23 listopada 2005. Instytut Geologii Stosowanej. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski Sosnowiec. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 183-193, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1696 Górnictwo ; z. 268)

36/42
Nr opisu: 0000014264
Jakość węgla koksowego w pokładzie 401/1 KWK "Pniówek" (SW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XXVII Sympozjum, Kraków 21-22 kwietnia 2004. [Kraków] : [Akademia Górniczo-Hutnicza], [2004], s. 171-176

37/42
Nr opisu: 0000012084   
Jakość węgla koksowego w złożu oraz jej zmiany w procesie produkcyjnym KWK "Pniówek". Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
Gliwice, 2004, 235 s. 1 tabl., bibliogr. 118 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Krystian** Probierz

38/42
Nr opisu: 0000013862   
Jakość węgla koksowego w złożu oraz jej zmiany w procesie produkcyjnym KWK "Pniówek". Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
Gliwice, 2004, 235 s., bibliogr. 118 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Krystian** Probierz

39/42
Nr opisu: 0000010308
Zmiany składu petrograficznego węgla koksowego w procesie przeróbczym KWK Pniówek (SW część GZW).
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 81-95, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

40/42
Nr opisu: 0000003707
Zawartość alkaliów w węglu koksowym pokładu 361 KWK "Pniówek" (SW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Zając.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 157-167, bibliogr. 10 poz.

41/42
Nr opisu: 0000003521   
Jakość węgla koksowego w pokładzie 360/1 KWK "Pniówek" (SW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Zając.
W: IV Konferencja "Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla", Gliwice, 15-16 listopada 2001. Instytut Geologii Stosowanej. Wydział Gónictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, s. 147-155, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1515 Górnictwo ; z. 249)

42/42
Nr opisu: 0000002046
Analiza zmian warunków hydrogeologicznych w likwidowanych kopalniach "Siemianowice" Sp. z o.o. i w Zakładzie Górniczym "Rozalia".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Zając.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 6, s. 283-288, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie