Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WANDZIK GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 73Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/73
Nr opisu: 0000130602   
Discontinuous terrain deformation - forecasting and consequences of their occurrence for building structures.
[Aut.]: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: 29th International Conference on Structural Failures. ICSF 2019, Miedzyzdroje, Poland, May 20-24, 2019. Ed. M. Kaszynska. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) art. no. 03010 s. 1-12, bibliogr. 8 poz. (MATEC Web of Conferences ; vol. 284 2261-236X). Punktacja MNiSW 5.000

2/73
Nr opisu: 0000129917
Nieciągłe deformacje terenu - prognozowanie oraz konsekwencje ich występowania dla budynków.
[Aut.]: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Monografia. Red. Maria Kaszyńska. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2019, s. 513-516, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

teren górniczy ; deformacja nieciągła ; uszkodzenie budynku

mining area ; discontinuous deformation ; building damage

3/73
Nr opisu: 0000122746   
Wpływ deformacji górniczych terenu na słupy linii elektroenergetycznych.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 297 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 711). Punktacja MNiSW 80.000

deformacja terenu górniczego ; linia elektroenergetyczna ; konstrukcja wsporcza ; mechanika cięgien ; wieloprzęsłowe sekcje naciągowe ; obciążenie słupów ; interakcja słupy-przewody ; program komputerowy SWN 2015

mining area deformation ; power line ; supporting structure ; mechanics of conductors ; multi-span tensioning sections ; towers load ; interaction towers-conductors ; computer program SWN 2015

4/73
Nr opisu: 0000112364
Projektowanie stalowych słupów linii elektroenergetycznych.
[Aut.]: Z. Mandera, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2017, 418 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

5/73
Nr opisu: 0000117420
Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych zgodnie z Eurokodem 2. Materiały do kontroli stanów granicznych i wspomagania projektowania elementów żelbetowych.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik, Arkadiusz Bula, Jacek Hulimka.
Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, 232 s., bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

konstrukcja żelbetowa ; projektowanie konstrukcji ; obliczenia wytrzymałościowe ; Eurokod 2

reinforced concrete structure ; construction designing ; strength calculations ; Eurocode 2

6/73
Nr opisu: 0000102299
Projektowanie linii elektroenergetycznych w Europie widziane przez pryzmat załączników krajowych do normy EN 50341.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
W: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. VI Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 13-14 października 2015 r. Poznań : [b.w.], 2015, s. 87-98, bibliogr. 5 poz.

7/73
Nr opisu: 0000090890
Improving performance of buildings subjected to mining deformation.
[Aut.]: Szymon Dawczyński, Marcin Górski, Rafał Krzywoń, Grzegorz Wandzik.
W: Improving performance of concrete structures. The Fourth International fib Congress 2014, Mumbai, February 10-February 14, 2014. Proceedings. Vol. 1, Summary papers. Hyderabad : Universities Press (India) Private Limited, 2014, s. 165-168 + tekst na CD-ROM, bibliogr. 4 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

projektowanie ; odkształcenie poziome ; oddziaływanie górnicze ; niecka górnicza ; wzmocnienie strukturalne ; ochrona budynku

designing ; horizontal deformation ; mining impact ; mining subsidence ; structural strengthening ; building protection

8/73
Nr opisu: 0000093575   
Numerical modeling of concrete structures - research achievements of professor Stanisław Majewski.
[Aut.]: Rafał Krzywoń, Grzegorz Wandzik.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2014 vol. 7 no. 1, s. 19-26, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

MES ; modelowanie numeryczne ; sprężysto-plastyczny model materiałowy

FEM ; numerical modelling ; elasto-plastic material model

9/73
Nr opisu: 0000084631   
Kontrola przebicia zgodnie z Eurokodem 2.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
-Mater. Bud. 2013 nr 5, s. 45-47, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

Eurokod 2 ; przebicie przez ścinanie ; obciążenie ; zbrojenie ; nośność konstrukcji ; normy międzynarodowe

Eurocode 2 ; punching shear ; load ; reinforcement ; load capacity of the construction ; international standards

10/73
Nr opisu: 0000099383   
Kontrola zarysowania elementów żelbetowych w świetle wymagań Eurokodu 2.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
-Mater. Bud. 2013 nr 7, s. 68-71, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

element żelbetowy ; zarysowanie ; kontrola zarysowania ; szerokość rysy ; Eurokod 2

reinforced concrete element ; cracking ; cracking control ; crack width ; Eurocode 2

11/73
Nr opisu: 0000077364   
Projektowanie ściskanych elementów żelbetowych wg Eurokodu 2 - kryterium smukłości i długość efektywna.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
-Mater. Bud. 2013 nr 1, s. 72-75, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

element żelbetowy ; element ściskany ; Eurokod 2 ; smukłość ; długość efektywna

reinforced concrete element ; compressioned element ; Eurocode 2 ; slenderness ratio ; effective length

12/73
Nr opisu: 0000082388   
Projektowanie żelbetowych elementów skręcanych wg Eurokodu 2.
[Aut.]: Rafał Krzywoń, Grzegorz Wandzik.
-Mater. Bud. 2013 nr 4, s. 74-77, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

element żelbetowy ; Eurokod 2 ; skręcanie ; element skręcany ; metody obliczeniowe ; ścinanie

reinforced concrete element ; Eurocode 2 ; torsion ; torsion element ; calculation methods ; cutting

13/73
Nr opisu: 0000099382   
Przebicie mimośrodowe i elementy ze zbrojeniem na przebicie - projektowanie zgodnie z Eurokodem 2.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
-Mater. Bud. 2013 nr 6, s. 34-37, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

Eurokod 2 ; połączenie płyta-słup ; obciążenie niesymetryczne ; przebicie mimośrodowe ; zbrojenie na ścinanie ; projektowanie

Eurocode 2 ; slab-column connection ; asymmetric load ; eccentric punching ; shear reinforcement ; designing

14/73
Nr opisu: 0000086373   
Przyczyny powstania oraz sposób naprawy uszkodzeń żelbetowej wieży szybowej.
[Aut.]: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik, Ryszard* Maćkowski.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXVI Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 21-24 maja 2013. Oprac. red. Maria Kaszyńska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013, s. 743-750, bibliogr. 4 poz.

konstrukcja żelbetowa ; wieża wyciągowa ; stan techniczny ; naprawa

reinforced concrete construction ; headframe ; technical state ; repair

15/73
Nr opisu: 0000080388
Analiza wpływu deformacji podłoża wywołanych eksploatacja górniczą na awaryjny stan żelbetowych zbiorników na wodę.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Ochrona obiektów na terenach górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. A. Kowalskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 9-16, bibiogr. 2 poz.

zbiornik żelbetowy ; eksploatacja górnicza ; deformacja podłoża ; zabezpieczenie

reinforced concrete tank ; mining exploitation ; subsoil deformation ; protection

16/73
Nr opisu: 0000078706
Koncepcja sprężenia zbiorników żelbetowych zagrożonych wpływami górniczymi.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Konstrukcje sprężone. KS2012. Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 21-23 marca 2012. Materiały konferencji naukowo-technicznej. Ed. Andrzej Seruga [i in.]. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków : Wydział Inżynierii Lądowej. Politechnika Krakowska, 2012, s. 157-158
Pełny tekst na CD-ROM

szkody górnicze ; zbiornik cylindryczny ; sprężenie ściany

mining damage ; cylindrical tank ; wall prestressing

17/73
Nr opisu: 0000078694   
Projektowanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 - krótki przegląd zmian w stosunku do PN-B-03264:2002.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
-Mater. Bud. 2012 nr 8, s. 56-59, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

Eurokod 2 ; projektowanie konstrukcji ; bezpieczeństwo konstrukcji ; PN-B-03264:2002 ; trwałość konstrukcji

Eurocode 2 ; constructional design ; construction safety ; PN-B-03264: 2002 ; structure durability

18/73
Nr opisu: 0000076357   
Projektowanie przekrojów żelbetowych obciążonych momentem zginającym i siłą podłużną zgodnie z wymaganiami Eurokodu 2.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
-Mater. Bud. 2012 nr 12, s. 48-51, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przekrój żelbetowy ; moment zginający ; siła osiowa ; Eurokod 2

reinforced concrete cross-section ; bending moment ; axial force ; Eurocode 2

19/73
Nr opisu: 0000079454
Projektowanie słupów kratowych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
[Aut.]: Zbigniew* Mendera, Grzegorz Wandzik.
W: Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne. Konstrukcje metalowe. XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 7-10 marca 2012 roku. T. 3, Wykłady. Katowice : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, 2012, s. 403-506, bibliogr. 41 poz.

20/73
Nr opisu: 0000078691
Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Projektowanie według norm europejskich. Red. Z. Mendera.
[Aut.]: Z. Mendera, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012, 269 s., bibliogr. 86 poz.

linia napowietrzna ; linia elektroenergetyczna ; konstrukcja wsporcza ; konstrukcja stalowa ; normy

overhead line ; power line ; supporting structure ; steel structure ; standards

21/73
Nr opisu: 0000071062   
Stan zagrożenia żelbetowych zbiorników na wodę poddanych wpływom ciągłych i nieciągłych deformacji górniczych terenu.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
-Prz. Bud. 2012 nr 4, s. 96-99, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

zbiornik żelbetowy ; woda pitna ; deformacja terenu ; eksploatacja górnicza

reinforced concrete tank ; drinking water ; ground deformation ; mining exploitation

22/73
Nr opisu: 0000057173
Wykorzystanie złożonych modeli materiałowych w analizie konstrukcji budowlanych w przestrzennych stanach naprężenia.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Barbara Klemczak, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 304-311, bibliogr. 14 poz.

model materiałowy ; analiza nieliniowa ; model sprężysto-plastyczny ; analiza konstrukcji ; analiza numeryczna

material model ; nonlinear analysis ; elastic-plastic model ; construction analysis ; numerical analysis

23/73
Nr opisu: 0000049386   
MWW3 model for concrete - adjustment of failure and yield surfaces for use in computational FEM system Mafem3D.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2009 vol. 2 no. 2, s. 33-44, bibliogr. 21 poz.

beton ; sprężysto-plastyczny model materiałowy ; uszkodzenie ; naprężenie ; analiza nieliniowa ; MES

concrete ; elasto-plastic material model ; failure ; stress ; nonlinear analysis ; FEM

24/73
Nr opisu: 0000050681
Analiza numeryczna wpływu wzmocnień budynku murowego poddanego oddziaływaniom znacznych deformacji podłoża.
[Aut.]: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 5: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 589-596, bibliogr. 9 poz.
Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.

budynek murowy ; deformacja podłoża ; wzmocnienie budynku ; uszkodzenie budynku ; analiza numeryczna

masonry building ; subsoil deformation ; strengthening of building ; building damage ; numerical analysis

25/73
Nr opisu: 0000050642
Inclination angle as an alternative for the deflection control.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
W: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. AMCM'2008. 6th International conference, Łódź, June 9-11, 2008. Proceedings. Eds: R. Kotynia, D. Gawin. Łódź : Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Technical University of Łódź, 2008, s. 213-214
Pełny tekst na CD-ROM

26/73
Nr opisu: 0000050639
Numerical analysis of building subjected to the ground subsidence.
[Aut.]: Rafał Krzywoń, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. AMCM'2008. 6th International conference, Łódź, June 9-11, 2008. Proceedings. Eds: R. Kotynia, D. Gawin. Łódź : Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Technical University of Łódź, 2008, s. 331-332, bibliogr. 24 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

MES ; osiadanie gruntu ; oddziaływanie podłoże-konstrukcja ; struktura murowana ; analiza numeryczna

FEM ; ground settlement ; ground-structure interaction ; masonry structure ; numerical analysis

27/73
Nr opisu: 0000037498   
Numerical models of masonry based on experimental data.
[Aut.]: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2008 vol. 1 no. 1, s. 113-122, bibliogr. 14 poz.

mur ; powierzchnia graniczna ; model materiałowy ; analiza MES ; naprężenia złożone

masonry ; failure structure ; material model ; FEM analysis ; complex state of stress

28/73
Nr opisu: 0000050614
The numerical analysis of the masonry building strengthening subjected to the considerable ground subsidence.
[Aut.]: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Reprocity resume. Research and training on restoration and protection of the city environment in industrial regions. [Monography]. Eds: Marcin Górski, Rafał Krzywoń. Gliwice : [Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej], 2008, s. 111-118

29/73
Nr opisu: 0000036618
Analiza zabezpieczeń budynków podlegających intensywnym deformacjom terenu górniczego.
[Aut.]: Rafał Krzywoń, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 3: Materiały, technologie i organizacja w budownictwie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 37-44, bibliogr. 3 poz.

teren górniczy ; deformacja podłoża ; uszkodzenie budynku ; zabezpieczenie budowli

mining area ; ground deformation ; building damage ; building protection

30/73
Nr opisu: 0000036616
Homogeniczny, sprężystoplastyczny model materiałowy do analizy konstrukcji murowych.
[Aut.]: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 355-362

31/73
Nr opisu: 0000079476
Możliwość adaptacji zbiornika w oczyszczalni ścieków do nowych obciążeń klimatycznych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze. XIII Konferencja, Wrocław - Szklarska Poręba, 26-29.09.2007 r. [Dokument elektroniczny]. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 6 poz.

32/73
Nr opisu: 0000036617
Powierzchnie graniczne dla cegły i zaprawy określone w trójosiowym stanie naprężenia.
[Aut.]: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 363-370

33/73
Nr opisu: 0000030095   
Sprężysto-plastyczny model materiałów geologicznych.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Rafał Krzywoń, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 305-314, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

geometriał ; model materiałowy

geomaterial ; material model

34/73
Nr opisu: 0000028521   
Stan awaryjny kamienicy mieszkalnej spowodowany przeciążeniem.
[Aut.]: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 23-26 maja 2007. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007, s. 323-330, bibliogr. 3 poz.

budynek mieszkalny ; rozbudowa ; osiadanie podłoża ; uszkodzenie budynku

residential building ; expansion ; ground subsidence ; building damage

35/73
Nr opisu: 0000028522   
Zabezpieczanie budynków w obszarach ujawniania się nieciągłych deformacji terenu.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik, Leszek Szojda, Andrzej** Ajdukiewicz.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 23-26 maja 2007. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007, s. 341-348, bibliogr. 3 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu górniczego ; deformacja nieciągła ; zabezpieczenie budowli ; budynek murowy ; uszkodzenie budynku ; uskok ; pęknięcia w murze ; teren górniczy ; deformacja terenu ; odkształcenie poziome

mining exploitation ; mining surface deformation ; discontinuous deformation ; building protection ; masonry building ; building damage ; fault ; cracked masonry ; mining area ; ground deformation ; horizontal deformation

36/73
Nr opisu: 0000018380
Method of calculating the course of deflection line for the RC beams.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
W: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. AMCM'2005. 5th International conference, Gliwice - Ustroń, June 12-14, 2005. Proceedings. Gliwice : Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, 2005, s. 127-128
pełny tekst na CD

37/73
Nr opisu: 0000015641
Stan awaryjny i sposób naprawy szczelinowego zbiornika na węgiel.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik, Marek Węglorz.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 17-20 maja 2005. Oprac. Maria Kaszyńska. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2005, s. 257-262

38/73
Nr opisu: 0000018381
The computational designing of the reinforcement for the complex RC sections subjected to axial force and bending moment.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
W: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. AMCM'2005. 5th International conference, Gliwice - Ustroń, June 12-14, 2005. Proceedings. Gliwice : Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, 2005, s. 129-130
Pełny tekst na CD

39/73
Nr opisu: 0000021797
The computational designing of the reinforcement for the complex RC sections subjected to axial force and bending moment.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
W: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. AMCM'2005. 5th International conference, Gliwice - Ustroń, June 12-14, 2005. Proceedings. Gliwice : Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, 2005, s. 129-130, bibliogr. 3 poz.
Pełny tekst na CD

40/73
Nr opisu: 0000018616
Współpraca murowanego budynku ścianowego z deformującym się podłożem gruntowym.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Współpraca budowli z podłożem gruntowym. II Problemowa Konferencja Geotechniki, Białowieża, 17-18 czerwca 2004 r.. T. 1: Problemy interakcji budowla-podłoże, fundamentowanie płytkie i głębokie. Białystok : Politechnika Białostocka, 2004, s. 161-170, bibliogr. 9 poz.

41/73
Nr opisu: 0000018608
Zagrożenia budynków nowowzniesionego osiedla mieszkaniowego wynikające z eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik, Szymon Dawczyński.
W: Problemy projektowania i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. II Konferencja naukowo-techniczna, Rudy Raciborskie, 27-28 maja 2004 r.. Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2004, s. 269-276, bibliogr. 6 poz.

eksploatacja górnicza ; szkody górnicze ; zespół mieszkaniowy

mining exploitation ; mining damage ; housing estate

42/73
Nr opisu: 0000030200
Obliczanie żelbetowych przekrojów kołowych poddanych działaniu momentu zginającego i siły osiowej.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
W: Księga jubileuszowa z okazji 70. lecia Prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego. Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Gliwice : [Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej], 2003, s. 433-440, bibliogr. 5 poz.

43/73
Nr opisu: 0000079475
Zagrożenia żelbetowych zbiorników na węgiel w warunkach ciągłej eksploatacji.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze. XII Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 19-21 listopada 2003. Politechnika Krakowska. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Kraków : Kontekst, 2003, s. 23-30

44/73
Nr opisu: 0000078784
Application of Mafem3D software package for numerical analyses of masonry structures.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: New trends in statics and dynamics of buildings. International conference, Bratislava, October 24-25, 2002. Conference proceedings. Ed. J. Kralik. Bratislava : Slovak University of Technology, 2002, s. 15-18, bibliogr. 5 poz.

45/73
Nr opisu: 0000078787
MWW3 - modyfikacja powierzchni granicznej trójparametrowego modelu Willama-Warnke.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: New trends in statics and dynamics of buildings. International conference, Bratislava, October 24-25, 2002. Conference proceedings. Ed. J. Kralik. Bratislava : Slovak University of Technology, 2002, s. 39-42, bibliogr. 5 poz.

model Williama-Warnkego ; wytrzymałość betonu ; mechanika betonu

William-Warnke model ; concrete strength ; concrete mechanics

46/73
Nr opisu: 0000079541
Analysis of 3D stress-state in RC slab-column connection.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
W: Solids, structures and coupled problems in engineering. ECCM-2001. 2nd European Conference on Computational Mechanics, Cracow, Poland, June 26-29, 2001. Abstracts. Vol. 2. Ed. Z. Waszczyszyn, J. Pamin. Kraków : Fundacja Zdrowia Publicznego "Vesalius", 2001, s. 1098-1099, bibliogr. 3 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

47/73
Nr opisu: 0000078711
Awaria budynków wielkopłytowych w warunkach intensywnych wpływów górniczych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Awarie budowlane. XX Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 22-26 maja 2001. Referaty. T. 1. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, s. 313-320, bibliogr. 4 poz.

48/73
Nr opisu: 0000002474
Numeryczne wyznaczanie nośności żelbetowej płyty poddanej przebiciu.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
W: XLVI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Wrocław - Krynica, [17-22 września] 2000.. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2: Konstrukcje betonowe, materiały budowlane. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2000, s. 127-134, bibliogr. 8 poz.

49/73
Nr opisu: 0000078750
Two-stage numerical analysis of RC slabs' punching capacity.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
W: International Workshop on Punching Shear Capacity of RC Slabs. Dedicated to Professor Sven Kinnunen. Proceedings. Eds: J. Silfwerbrand, G. Hassanzadeh. Stockholm : Royal Institute of Technology, 2000, s. 387-396, bibliogr. 5 poz. (Trita-BKN. Bulletin ; 57 1103-4270)

50/73
Nr opisu: 0000020148
Awaria zbiornika w budynku płuczki węgla.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Marcin Górski, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Awarie budowlane. XIX Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 19-22 maja 1999. Referaty. T. 2. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 773-780, bibliogr. 2 poz.

51/73
Nr opisu: 0000078872
Failure criteria in estimation of ultimate load capacity of RC members.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Rafał Krzywoń, Grzegorz Wandzik.
W: Analytical models and new concepts in mechanics of concrete structures. Proceedings of the 3rd international conference, Wrocław - Świeradów Zdrój, June 16-19, 1999. Ed. by Mieczysław Kamiński. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 175-178, bibliogr. 4 poz.

52/73
Nr opisu: 0000078902
Numeryczna i doświadczalna weryfikacja pakietu pogramów MAFEM do nieliniowej analizy konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Rafał Krzywoń, Grzegorz Wandzik.
W: XLV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. Krynica'99, Wrocław - Krynica, 13-18 września 1999 r. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2: Konstrukcje betonowe. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, s. 167-174, bibliogr. 4 poz.

pakiet MAFEM ; konstrukcja żelbetowa ; analiza nieliniowa

MAFEM package ; reinforced concrete structure ; nonlinear analysis

53/73
Nr opisu: 0000012179   
Numeryczna symulacja przebicia płyty żelbetowej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Grzegorz Wandzik.
Gliwice, 1999, 215 s., bibliogr. 142 poz. + aneks: 22 s.
Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Promotor: dr hab. inż. Stanisław* Majewski

54/73
Nr opisu: 0000079675
Stan awaryjny budynków 5-kondygnacyjnych zlokalizowanych na wychodniach uskoków.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Problemy projektowania i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Rudy Raciborskie, 25-26 marca 1999. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 1999, s. 209-220, bibliogr. 6 poz.

konstrukcja budowlana ; deformacja terenu ; uszkodzenie budynku

building structure ; ground deformation ; building damage

55/73
Nr opisu: 0000078942
Badania laboratoryjne i numeryczne gęsto perforowanych ścian betonowych poddanych jednoczesnemu ścinaniu i zginaniu.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak, Grzegorz Wandzik.
W: XLIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Poznań - Krynica, 1998. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 4: Konstrukcje betonowe. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 77-85, bibliogr. 10 poz.

56/73
Nr opisu: 0000028538
Stan awaryjny obiektu pompowni zatopionego w wyniku powodzi i obecne działania profilaktyczne.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Marek** Właszczuk, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Powódź'97. Koleje - drogi - mosty. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 21-23 październik 1998. Gliwice : Wydaw. Eurex, 1998, s. 19-26

57/73
Nr opisu: 0000078068
Analiza numeryczna skuteczności niektórych metod zabezpieczania budynków przed wpływem górniczych deformacji terenu.
[Aut.]: Barbara Klemczak, Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik, Leszek Szojda.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 8: Geotechnika. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 69-76, bibliogr. 5 poz.

58/73
Nr opisu: 0000078941
Badania laboratoryjne i numeryczne gęsto perforowanych ścian betonowych poddanych ściskaniu.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak, Grzegorz Wandzik.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 4: Konstrukcje betonowe. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 87-94, bibliogr. 11 poz.

59/73
Nr opisu: 0000078390
Elasto-plastic cap-model for cohesive friction materials.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Barbara Klemczak, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: NAFEMS World Congress' 97. Design, simulation and optimisation; reliability and applicability of computational methods, Stuttgart, Germany, 9-11 April 1997. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 1002-1013

60/73
Nr opisu: 0000028259
Numerical analysis of the influence of ground subsidence for wall structures.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Barbara Klemczak, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Computer methods in mechanics. Proceedings of the XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań, Poland, 5-8 May, 1997. Vol. 3. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Structural Engineering, 1997, s. 839-846

61/73
Nr opisu: 0000078931
Doświadczalna i teoretyczna weryfikacja metod badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Stanisław** Majewski, Alina** Kliszczewicz, Grzegorz Wandzik.
W: XLII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kraków - Krynica, 1996. T. 4: Konstrukcje betonowe. Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1996, s. 5-12, bibliogr. 5 poz.

62/73
Nr opisu: 0000035766
Modele stosowane w ocenie betonu konstrukcyjnego - analiza doświadczalna i numeryczna.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Stanisław** Majewski, Alina** Kliszczewicz, Grzegorz Wandzik.
W: Modelowanie w mechanice. XXXV Sympozjon, [Wisła, 13.02-17.02.1996]. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Technicznej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Technicznej, 1996, s. 7-12, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej ; Politechnika Śląska nr 1)

63/73
Nr opisu: 0000078389
Numerical analysis of reinforced masonry walls subjected to the influence of mining ground subsidence.
[Aut.]: S. Majewski, Grzegorz Wandzik, Barbara Klemczak, Leszek Szojda.
W: Proceedings of the Seventh North American Masonry Conference, South Bend, USA, June 2-5 1996. Vol. 1. Boulder Colo. : Masonry Society, 1996, s. 559-570

64/73
Nr opisu: 0000079527
Numerical analysis of reinforced masonry walls subjected to the influence of mining ground subsidence.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik, Barbara Klemczak, Leszek Szojda.
W: Seventh North American Masonry Conference, South Bend, Indiana, USA, June 2-5, 1996. Proceedings. Vol. 1. Ed. M. Bailly. Boulder Colorado : Masonry Society, 1996, s. 559-570

65/73
Nr opisu: 0000079546
Numerical and experimental analysis of models used at testing of compressive strength.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Stanisław** Majewski, Alina** Kliszczewicz, Grzegorz Wandzik.
W: Analytical models and new concepts in mechanics of concrete structures. II International scientific conference, Łódź, June 12-14, 1996. Proceedings. Red. A. Czkwianianc. Łódź : Technical University of Łódź, 1996, s. 31-36

66/73
Nr opisu: 0000079551
Elasto-plastic model with isotropic strain hardening and anisotropic softening rule for concrete.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
W: Computer methods in mechanics. Proceedings of the XII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Warsaw-Zegrze, Poland, 9-13 May 1995. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1995, s. 216-217

67/73
Nr opisu: 0000037694   
Jedno- i dwuosiowe testy numeryczne sprężysto-plastycznego modelu betonu.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIV Sympozjon, Wisła, 14-18 luty 1995. [T. 1]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, s. 219-224, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1266 Mechanika ; z. 121)

68/73
Nr opisu: 0000079536
Modelling of masonry structures by FEM.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
W: Proceedings of the Fourth International Masonry Conference, London, 23rd-25th October, 1995. Vol. 2. Ed. H. West. Stoke-on-Trent : British Masonry Society, 1995, s. 281-285, bibliogr. 6 poz.

69/73
Nr opisu: 0000033422   
Modelowanie konstrukcji w komputerowych obliczeniach statycznych.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 1995 z. 81, s. 517-526

70/73
Nr opisu: 0000037263   
Numeryczna analiza zachowania żelbetowej stopy fundamentowej.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
W: Geotechnika w Ośrodku Gliwickim. Konferencja Środowiskowa Sekcji Mechaniki Gruntów i Skał oraz Fundamentowania Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, [Gliwice-Ustroń, 08.06.-09.06.1995]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, s. 53-64, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1288 Budownictwo ; z. 80)

71/73
Nr opisu: 0000078929
Numeryczna ocena badań wytrzymałościowych betonu.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
W: XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kraków - Krynica, 1995. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 5: Konstrukcje betonowe. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 1995, s. 133-140

72/73
Nr opisu: 0000078922
Numeryczna analiza zachowania naroży żelbetowych ram portalowych.
[Aut.]: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XL Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1994. T. 3: Konstrukcje betonowe. Red. M. Gałda. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1994, s. 193-200, bibliogr. 4 poz.

73/73
Nr opisu: 0000046953
Ocena wpływu niepionowego wykonania słupów na bezpieczeństwo monolitycznej konstrukcji szkieletowej.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
W: Awarie budowlane. Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 26-28 maja 1994. Referaty. T. 2. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 653-660

stosując format:
Nowe wyszukiwanie