Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WALIGÓRA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000137900
Innovative summer schools as an international platform for creating young academic leaders in holistic ways.
[Aut.]: Anna Waligóra, Marcin Górski.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 5041-5048, bibliogr. 24 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

letnia szkoła ; innowacja w nauczaniu ; lider akademicki ; sposób holistyczny ; trening kompetencji

summer school ; teaching innovation ; academic leader ; holistic way ; competencies training

2/18
Nr opisu: 0000138620
Introduction.
[Aut.]: Anna Waligóra, Beata Pituła.
W: Modern aspects of teaching at technical university. Ed. by Beata Pituła, Anna Waligóra. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 5-10

3/18
Nr opisu: 0000137341
Komunikacja z interesariuszami jako kluczowy obszar zarządzania w ogólnouczelnianym projekcie dydaktycznym - studium przypadku w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Anna Waligóra, Karolina Wielicka-Gańczarczyk, Joanna Bartnicka.
W: Zarządzanie projektami w publicznej uczelni wyższej. Red. Krzysztof Wodarski. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 123-138, bibliogr. 37 poz.

projekt dydaktyczny ; zarządzanie komunikacją ; interesariusz

didactic project ; communication management ; stakeholder

4/18
Nr opisu: 0000138562
Modern aspects of teaching at technical university. Ed. by Beata Pituła, Anna Waligóra.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, 167 s.. Punktacja MNiSW 80.000

Politechnika Śląska ; nauczanie

Silesian University of Technology ; teaching

5/18
Nr opisu: 0000138568
Project-based learning and problem-based learning in higher education institutions.
[Aut.]: Anna Waligóra, Marcin Górski.
W: Modern aspects of teaching at technical university. Ed. by Beata Pituła, Anna Waligóra. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 51-72, bibliogr. 37 poz.

nauczanie przez projekty ; uczelnia wyższa

project based learning ; university

6/18
Nr opisu: 0000138569
The method of design thinking and learning-by-doing in educating university. Academic staff and students.
[Aut.]: Anna Waligóra, Beata Pituła.
W: Modern aspects of teaching at technical university. Ed. by Beata Pituła, Anna Waligóra. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 73-89, bibliogr. 50 poz.

myślenie projektowe ; kadra naukowa ; studenci

Design Thinking ; scientific staff ; students

7/18
Nr opisu: 0000131458
Kompetencje, role i zadania nauczyciela szkoły podstawowej ogólnodostępnej w odniesieniu do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
[Aut.]: Beata Pituła, Anna Waligóra.
W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Beaty Pituły, Jerzego Wolnego. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019, s. 63-82 (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 3). Punktacja MNiSW 20.000

8/18
Nr opisu: 0000133020
Diagnoza procesów integracji sensorycznej dziecka.
[Aut.]: Anna Waligóra-Huk.
W: Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Pod red. Joanny Skibskiej. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2017, s. 205-216, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

9/18
Nr opisu: 0000120782   
Kooperacja, współpraca i przyjaźń w gronie pedagogicznym w opinii aktywnych zawodowo nauczycieli.
[Aut.]: Beata Pituła, Anna Waligóra.
-Humanum 2017 vol. 25 nr 2, s. 183-190, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

współpraca ; przyjaźń ; nauczyciel ; relacje

cooperation ; friendship ; teacher ; relations

10/18
Nr opisu: 0000114305
Professional development according to teachers' opinions. Towards professionalism - research report.
[Aut.]: Beata Pituła, Anna Waligóra-Huk.
W: Proceedings of the 6th International Adult Education Conference. Vzdělávání dospělých 2016 - východiska a inspirace pro teorii a praxi. Adult Education 2016 - bases and inspiration for theory and practice, Prague, Czech Republic, 13-14th December 2016. Ed. Jaroslav Veteska. Prague : Ceska andragogicka spolecnost, 2017, s. 223-231, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

11/18
Nr opisu: 0000114425   
Nauczyciel wobec problemu ubóstwa.
[Aut.]: Beata Pituła, Anna Waligóra-Huk.
-Społ. Eduk. 2016 nr 20, s. 179-184, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

szkoła ; nauczyciel ; dzieci ; ubóstwo ; ubóstwo dzieci

school ; teacher ; children ; poverty ; children poverty

12/18
Nr opisu: 0000114426   
Zadania nauczyciela w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w odniesieniu do profilaktyki bezrobocia.
[Aut.]: Beata Pituła, Anna Waligóra-Huk.
-Społ. Eduk. 2016 nr 21, s. 217-225, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

nauczyciel ; szkoła ; doradztwo edukacyjno-zawodowe ; przeciwdziałanie bezrobociu ; orientacja edukacyjno-zawodowa

teacher ; school ; educational-career counseling ; prevention of unemployment ; educational-career orientation

13/18
Nr opisu: 0000135305
Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers. Ed. by B. Pituła, A. Waligóra-Huk.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2015, 261 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3321)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

14/18
Nr opisu: 0000135303
Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich.
[Aut.]: Anna Waligóra-Huk.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2015, 396 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3290)

cyberprzemoc ; młodzież szkolna ; szkoła wiejska ; bezpieczeństwo w sieci ; agresja elektroniczna ; przemoc w mediach

cyberbullying ; school youth ; village school ; online security ; electronic aggression ; media violence

15/18
Nr opisu: 0000135304
Teachers on the possibilities of cultivating regional traditions within the eTwinning framework of international collaboration of schools.
[Aut.]: Anna Waligóra-Huk.
W: Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers. Ed. by B. Pituła, A. Waligóra-Huk. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 123-131, bibliogr. 22 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3321)

edukacja regionalna ; kultywacja tradycji ; międzynarodowa współpraca szkół ; eTwinning ; metoda projektu

regional education ; tradition cultivation ; international collaboration of schools ; eTwinning ; project method

16/18
Nr opisu: 0000135480
Nauczyciele wiejskich szkół gimnazjalnych a problem cyberprzemocy.
[Aut.]: Anna Waligóra-Huk.
-Kogn. Media Eduk. 2013 nr 2, s. 41-49

nauczyciel ; szkoła wiejska ; gimnazjum ; cyberprzemoc

teacher ; village school ; grammar school ; cyberbullying

17/18
Nr opisu: 0000135481   
Sposoby stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego u dzieci ze spektrum autyzmu.
[Aut.]: Anna Waligóra-Huk.
-Konteksty Pedagog. 2013 nr 1, s. 91-105, bibliogr. 12 poz.
Tytuł zeszytu: Spektrum autyzmu

autyzm ; integracja sensoryczna ; układ przedsionkowy ; system przedsionkowo-proprioceptywny

autism ; sensory integration ; vestibular system ; vestibular-proprioceptive system

18/18
Nr opisu: 0000135328
Młodzież gimnazjalna z terenów wiejskich a używki - diagnoza i wnioski dla profilaktyki szkolnej.
[Aut.]: Anna Waligóra-Huk.
-Chowanna 2012 t. 2, s. 109-124, bibliogr. 9 poz.

alkohol ; narkotyki ; dopalacze ; młodość ; praktyki zapobiegawcze

alcohol ; drugs ; afterburners ; youth ; preventive practices

stosując format:
Nowe wyszukiwanie