Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WALA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/38
Nr opisu: 0000139081
Śląskie wieże ciśnień - zapomniane perły epoki industrialnej.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T., Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego jako forma zachowania pamięci o przeszłości. Pod. red.: Bożeny Popiołek, Urszuli Kicińskiej i Agnieszki Słaby. Kraków : Wydaw. LIBRON - Filip Lohner, 2020, s. 277-290

2/38
Nr opisu: 0000136106   
Szklane budynki w poszukiwaniu relacji z otoczeniem.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: Zagadnienia badawcze, projektowe i edukacyjne w architekturze. T. 4, Natura - architektura - kultura. Nature - architecture - culture. Pod red. Beaty Komar, Jana Rabieja. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 81-92, bibliogr. 18 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 821). Punktacja MNiSW 20.000

budynek szklany ; estetyka budynku ; szklana architektura

glass building ; building aesthetics ; glass architecture

3/38
Nr opisu: 0000120378   
Szkło we współczesnej architekturze.
[Aut.]: Ewa Wala.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 291 s., bibliogr. 280 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 690). Punktacja MNiSW 80.000

architektura szklana ; architektura współczesna ; wizerunek miasta ; fasada ; transparentność ; wnętrze

glass architecture ; contemporary architecture ; image of city ; facade ; transparency ; interior

4/38
Nr opisu: 0000114660   
Współczesne metamorfozy - Dolni Oblast Vitkovice.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Biul. Pol. Śl. 2017 nr 3, s. 27-30

rewitalizacja terenów poprzemysłowych ; teren poprzemysłowy ; adaptacja budynku ; obiekt poprzemysłowy ; wycieczka

post-industrial area revitalization ; post-industrial area ; adaptation of building ; post-industrial building ; excursion

5/38
Nr opisu: 0000112866   
Założenia ogrodowo-parkowe we współczesnych miastach.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Biul. Pol. Śl. 2017 nr 1, s. 28-29

Politechnika Śląska ; Śląski Ogród Botaniczny ; Mikołów ; współpraca

Silesian University of Technology ; Silesian Botanical Garden ; Mikołów ; cooperation

6/38
Nr opisu: 0000107543
Architecture of absurd.
[Aut.]: Klaudiusz Fross, Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Ewa Wala, Dorota Winnicka-Jasłowska, Anna Gumińska, Michał Sitek, A. Sempruch.
W: Universal access in human-computer interaction. Methods, techniques, and best practices. 10th International conference, UAHCI 2016 held as part of HCI International 2016, Toronto, ON, Canada, July 17-22, 2016. Proceedings. Pt. 1. Eds. Margherita Antona, Constantine Stephanidis. Cham : Springer, 2016, s. 251-261, bibliogr. 14 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9737 0302-9743)

projekt architektoniczny ; ergonomia ; ewaluacja jakości budynku ; rewitalizacja ; budynek uzupełniający ; budynek energooszczędny

architectural design ; ergonomics ; building quality evaluation ; revitalization ; supplementary building ; energy-efficient construction

7/38
Nr opisu: 0000111402
Działania rewitalizacyjne w kreowaniu tożsamości i wizerunku miasta - przykład Mikołowa.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: Założenia ogrodowo-parkowe we współczesnych miastach. Wybrane aspekty programowania przekształceń Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Red. Jan Rabiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, s. 35-46, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 612)

miasto ; rewitalizacja ; przestrzeń publiczna ; wizerunek miasta ; Mikołów

town ; revitalization ; public space ; image of city ; Mikołów

8/38
Nr opisu: 0000113633
Szkło we współczesnej architekturze.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: Prace Komisji Naukowych. z. 39-40. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2016, s. 350-354

szkło ; architektura współczesna

glass ; contemporary architecture

9/38
Nr opisu: 0000092424   
Nowe życie wieży ciśnień.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Biul. Pol. Śl. 2014 nr 6/7, s. 56

Politechnika Śląska ; Wydział Architektury ; Łaziska Dolne ; teren poprzemysłowy ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Silesian University of Technology ; Faculty of Architecture ; Łaziska Dolne ; post-industrial area ; post-industrial area revitalization

10/38
Nr opisu: 0000093407
Transparentność szklanych fasad.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Builder 2014 R. 18 nr 9, s. 29-31, bibliogr. 4 poz.
Dodatek: Architektura & Design. Punktacja MNiSW 5.000

architektura szklana ; fasada ; transparentność

glass architecture ; facade ; transparency

11/38
Nr opisu: 0000093429
The importance of place in the creation of social activity space - case study of Mikołów.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: ULAR 7. Urban landscape renewal. Monograph = Odnowa krajobrazu miejskiego. Vol. 2, Middle-sized cities tomorrow. [Dokument elektroniczny]. Red. Nina Juzwa, Anna Szulimowska-Ociepka. Gliwice : Department of Architecture. Silesian University of Technology, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 309-316, bibliogr. 5 poz.

Mikołów ; przestrzeń publiczna ; kreowanie społecznej aktywności ; jakość przestrzeni

Mikołów ; public space ; activity space creation ; quality of space

12/38
Nr opisu: 0000093331   
Znaczenie miejsca w kreowaniu społecznej aktywności przestrzeni publicznej na przykładzie Mikołowa.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: ULAR 7. Odnowa krajobrazu miejskiego. Monografia = Urban landscape renewal. T. 1, Przyszłość miast średniej wielkości. Red. Nina Juzwa, Anna Szulimowska-Ociepka. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2013, s. 303-310, bibliogr. 5 poz.

Mikołów ; przestrzeń publiczna ; kreowanie społecznej aktywności ; jakość przestrzeni

Mikołów ; public space ; activity space creation ; quality of space

13/38
Nr opisu: 0000075282
Sony Center - a friendly place in the contemporary Berlin.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: ULAR 6. The urban landscape renewal. City - people friendly places. Ideas - projects - realisations. Monograph. Proceeding of international scientific conference Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Science, The Faculty of Architecture, Silesian University of Technology. Vol. 2. Eds: Nina Juzwa, Anna Szulimowska-Ociepka. Gliwice : Silesian University of Technology. Faculty of Architecture, 2012, s. 407-410, bibliogr. 5 poz.

Berlin ; miejsce przyjazne ; Sony Center ; przestrzeń publiczna

Berlin ; good place ; Sony Center ; public space

14/38
Nr opisu: 0000075266
Sony Center - miejsce przyjazne we współczesnym Berlinie.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: ULAR 6. Odnowa krajobrazu miejskiego. Miasto - miejsca ludziom przyjazne. Idee - koncepcje - realizacje. Monografia. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. T. 1. Red. Nina Juzwa, Anna Szulimowska-Ociepka. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2012, s. 423-426, bibliogr. 5 poz.

Berlin ; miejsce przyjazne ; Sony Center ; przestrzeń publiczna

Berlin ; good place ; Sony Center ; public space

15/38
Nr opisu: 0000083103   
Szkło we współczesnej architekturze.
[Aut.]: Ewa Wala.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 286 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 416)
Rozprawa habilitacyjna

architektura współczesna ; szkło ; elewacja ; architektura wnętrz

modern architecture ; glass ; elevation ; interior design

16/38
Nr opisu: 0000075565
Architektura i technologia: siedziba główna firmy Solon w Berlinie - Adlershof.
[Aut.]: Beata* Kuc-Słuszniak, Ewa Wala.
-Archivolta 2011 nr 3, s. 52-59, bibliogr. 1 poz.

Berlin ; budynek biurowy ; nowoczesna architektura ; projektowanie architektoniczne

Berlin ; office building ; modern architecture ; architectural design

17/38
Nr opisu: 0000083104   
Krajobrazy przekształcone.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Biul. Pol. Śl. 2011 nr 1, s. 34-35

Dolnołużyckie Zagłębie Węglowe ; przekształcenie krajobrazu ; krajobraz poprzemysłowy ; kultura poprzemysłowa

Lower Lusiatian Coal Basin ; landscape transformation ; post-industrial landscape ; post-industrial culture

18/38
Nr opisu: 0000058205
Szklana architektura w kontekście miejskim.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: ULAR 4. Odnowa krajobrazu miejskiego. Uroda miasta. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Ustroń, 28-29 maj 2009 = Urban landscape renewal. Attractiveness of the city. Proceedings of international scientific conference Silesian University of Technology Faculty of Architecture. Red. Anna Sulimowska-Ociepka, Katrzyna Ujma-Wąsowicz, Krzysztof Zalewski, Szymon Rendchen. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2009, s. 263-268, bibliogr. 11 poz.
Tłum. w j. ang., s. 268-274

architektura szklana ; architektura nowoczesna ; wizerunek miasta

glass architecture ; modern architecture ; image of city

19/38
Nr opisu: 0000072774   
Szklana architektura w kontekście trwałości, użyteczności i piękna.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Czas. Tech., A 2009 z. 1-A, s. 568-572, bibliogr. 9 poz.

architektura szklana ; trwałość ; użyteczność ; piękno

glass architecture ; durability ; usefulness ; beauty

20/38
Nr opisu: 0000051083   
Sony Center. Nowa przestrzeń, nowa estetyka.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Czas. Tech., A 2008 z. 6-A, s. 567-571, bibliogr. 6 poz.

atrium ; przestrzeń publiczna ; szkło ; percepcja ; architektura emocjonalna

atrium ; public space ; glass ; perception ; emotional architecture

21/38
Nr opisu: 0000040707   
Transparentne fasady medialne.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Czas. Tech., A 2007 z. 6-A, s. 450-456, bibliogr. 6 poz.

światło ; szkło ; przestrzeń ; oświetlenie budynku ; fasada

light ; glass ; space ; building lights ; facade

22/38
Nr opisu: 0000029894
Serigrafia czyli transparentny dekoracjonizm.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Czas. Tech., A 2006 R. 103 z. 9-A, s. 421-426

23/38
Nr opisu: 0000014235
Współpraca polsko-niemiecko-włoska w europejskim projekcie Recula. Pochwała różnorodności.
[Aut.]: Nina** Juzwa, Ewa Wala.
-Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 2-A, s. 50-55, bibliogr. 4 poz.

24/38
Nr opisu: 0000086610
Postindustrielle Landschaft in der oberschlesischen Agglomeration. Chancen für eine neue Entwicklung?.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: Landscape international. Partner region convention 2004. Dokumentation zur Konferenz "Landschaft International". Treffen der Partnerregionen 2004. Red. H. Seidler. Dresden : Saxoprint GmbH, 2004, s. 118-125

25/38
Nr opisu: 0000086609
REKULA - projekt europejski.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Z Życia Pol. Śl. 2002/2003 nr 7, s. 16-18

projekt Rekula ; krajobraz kulturowy ; przekształcenie krajobrazu

Rekula project ; cultural landscape ; landscape transformation

26/38
Nr opisu: 0000086608
Ochrona przeciwsłoneczna ścian przeszklonych.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Okno 2002 nr 1, s. 97-104, bibliogr. 8 poz.

27/38
Nr opisu: 0000004845
Odnawialne źródła energii w architekturze. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lisika.
[Aut.]: Adam** Lisik, Maria Bielak, Klaudiusz Fross, Andrzej* Karawaj, Krzysztof Kozak, Beata* Lisik, Wiesława** Mikoś-Rytel, Jan Rabiej, Ewa Wala.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 237 s., bibliogr. 82 poz.
Skrypt nr 2314

28/38
Nr opisu: 0000086607
Atria i pasaże klimatycznie ukierunkowane.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Okno 2001 nr 3, s. 134-148, bibliogr. 7 poz.

29/38
Nr opisu: 0000086605
Elementy architektury słonecznej w projektowaniu struktur przeszklonych.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Okno 2001 nr 1, s. 97-104, bibliogr. 13 poz.

30/38
Nr opisu: 0000086604
Geneza i rozwój struktur szklanych.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Okno 2000 nr 4, s. 110-117, bibliogr. 10 poz.

31/38
Nr opisu: 0000086600
Zagadnienia proekologiczne w architektonicznym kształtowaniu struktur przeszklonych.
[Aut.]: Ewa Wala.
W: Ekologia a budownictwo. XII Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała, 12-14.10.2000. Bielsko-Biała : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej, 2000, s. 153-159, bibliogr. 4 poz.

32/38
Nr opisu: 0000025264
Odnawialne źródła energii w architekturze. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lisika.
[Aut.]: Adam** Lisik, Maria Bielak, Klaudiusz Fross, Andrzej* Karawaj, Krzysztof Kozak, Beata* Lisik, Wiesława** Mikoś-Rytel, Jan Rabiej, Ewa Wala. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 237 s., bibliogr. 82 poz.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2038 0434-0825)

33/38
Nr opisu: 0000027632
Modernizacja otoczenia wybranych budynków Waltera Gropiusa i Carla Fiegera - warsztaty studenckie BAUHAUS - DESSAU'97.
[Aut.]: Ewa Wala, Adam Gil.
W: Restrukturyzacja terenów i starych obiektów przemysłowych, Gliwice, grudzień 1997. (Materialy seminaryjne). Pod red. N. Juzwy. Zakład Architektury Przemysłowej. Katedra Architektury i Metodyki Projektowania. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 92-104, bibliogr. 4 poz.

34/38
Nr opisu: 0000041884   
Architektoniczne kształtowanie struktur przeszklonych w aspekcie pasywnego wykorzystania energii słonecznej ze szczególnym uwzględnieniem ogrodów zimowych i przeszklonych atriów. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Ewa Wala.
Gliwice, 1996, 213 s., bibliogr. 156 poz. + zał.: 71 k., bibliogr. 15 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Nina* Juzwa

35/38
Nr opisu: 0000034969   
Szklarnia jako źródło ciepła oraz nowa jakość projektowania architektonicznego.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1996 z. 27, s. 61-82, bibliogr. 13 poz.

36/38
Nr opisu: 0000033598   
Odnawialne źródła energii w architekturze. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lisika.
[Aut.]: Adam** Lisik, Maria Bielak, Klaudiusz Fross, Andrzej* Karawaj, Krzysztof Kozak, Beata* Lisik, Wiesława** Mikoś-Rytel, Jan Rabiej, Ewa Wala.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 237 s., bibliogr. 82 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1944 0434-0825)

37/38
Nr opisu: 0000060158
Cele i zasady kształtowania mieszkalnych budynków ekologicznych i energooszczędnych.
[Aut.]: Józef* Gawłowski, Adam** Lisik, Jan* Mikoś, Ewa Wala.
-Zesz. Nauk. PCzęst., Bud. 1990 z. 3, s. 211-217

38/38
Nr opisu: 0000086588
Kształtowanie technologiczno-architektoniczne mieszkalnych budynków ekologicznych i energooszczędnych.
[Aut.]: Józef* Gawłowski, Adam** Lisik, Jan* Mikoś, Ewa Wala.
W: Architektura energooszczędna dziś i jutro, Kazimierz Dolny, 13-16.04.1989. Zbiór referatów. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 33-44, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie