Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WÓJCIK DARIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/53
Nr opisu: 0000136528   
High port-to-port isolation dual-polarized antenna array dedicated for full-duplex base stations.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Maciej Surma, Artur Noga, Mirosław Magnuski.
-IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett. 2020 vol. 19 iss. 7, s. 1098-1102, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 3.726. Punktacja MNiSW 140.000

układ antenowy ; polaryzacja podwójna ; izolacja ; antena mikropaskowa ; jednokanałowe systemy full-dupleks

antenna array ; dual polarization ; isolation ; microstrip antenna ; single-channel full-duplex systems

2/53
Nr opisu: 0000138067   
On the design of dual-polarised linear antenna arrays with enhanced port-to-port isolation.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Maciej Surma, Artur Noga, Mirosław Magnuski.
-Sensors 2020 vol. 20 iss. 21, s. 1-19, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 3.275. Punktacja MNiSW 100.000

układ antenowy ; polaryzacja podwójna ; antena mikropaskowa ; izolacja

antenna array ; dual polarization ; microstrip antenna ; isolation

3/53
Nr opisu: 0000124316
Immunity of medical electrical equipment to radiated RF disturbances.
[Aut.]: J. Mocha, Dariusz Wójcik, Maciej Surma.
W: 2017 Radioelectronic Systems Conference, Jachranka, Poland, 14-16 November 2017. Eds.: Adam Kawalec, Andrzej Witczak. Bellingham : SPIE, 2018, art. no. 1071507, bibliogr. 17 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 10715 0277-786X). Punktacja MNiSW 15.000

rejestracja sygnałuw bioelektrycznego ; wzmacniacze różnicowe ; zgodność elektromagnetyczna ; urządzenie elektroniczne ; EMC

bioelectrical signal registration ; differential amplifiers ; electromagnetic compatibility ; electronic device ; EMC

4/53
Nr opisu: 0000121525   
Influence of layer stackup and decoupling capacitors placement on power delivery network impedance.
[Aut.]: Artur Noga, Dariusz Wójcik, Maciej Surma.
-Prz. Elektrot. 2018 R. 94 nr 2, s. 66-69, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

obwód zasilania ; obwód drukowany

power delivery network ; printed circuit board

5/53
Nr opisu: 0000123498   
Patent. Polska, nr 229 032. Ogniwo filtru pasmowoprzepustowego o szerokim zakresie przestrajania do obwodów wejściowych mikrofalowych odbiorników radiowych, zwłaszcza odbiorników radia programowalnego. Int. Cl. H04B 1/18, H03J 3/28, H03H 5/12.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski, Maciej Surma, Dariusz Wójcik.
Zgłosz. nr 407 888 z 14.04.2014. Opubl. 30.05.2018, 4 s.

filtr pasmowoprzepustowy ; przestrajanie filtra

band-pass filter ; filter retuning

6/53
Nr opisu: 0000121527   
Pełnofalowa analiza odporności elektroencefalografu na zaburzenia promieniowane.
[Aut.]: Artur Noga, Dariusz Wójcik, Maciej Surma.
-Prz. Elektrot. 2018 R. 94 nr 2, s. 70-73, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

elektroencefalograf ; odporność promieniowana ; analiza numeryczna ; kompatybilność elektromagnetyczna

EEG device ; radiated immunity ; numerical analysis ; electromagnetic compatibility

7/53
Nr opisu: 0000121529   
Weryfikacja pomiarowa podatności wzmacniaczy operacyjnych na zaburzenia radioelektryczne.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Maciej Surma, Mirosław Magnuski, Artur Noga, J. Mocha.
-Prz. Elektrot. 2018 R. 94 nr 2, s. 84-87, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

wzmacniacz operacyjny ; zaburzenia radioelektryczne ; kompatybilność elektromagnetyczna ; odporność promieniowana

operational amplifier ; RF interferences ; electromagnetic compatibility ; radiated immunity

8/53
Nr opisu: 0000112180   
Efekty nieliniowe w obwodach wejściowych aparatury elektromedycznej a odporność na zaburzenia promieniowane.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, J. Mocha, Maciej Surma, Artur Noga, Mirosław Magnuski, Andrzej* Karwowski, Tomasz Topa.
-Prz. Elektrot. 2017 R. 93 nr 1, s. 225-228, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

aparatura medyczna ; kompatybilność elektromagnetyczna ; EMC ; wzmacniacz operacyjny

medical equipment ; electromagnetic compatibility ; EMC ; operational amplifier

9/53
Nr opisu: 0000108047   
Design of dual-polarized MIMO linear antenna arrays with increased port-to-port isolation.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Maciej Surma, Artur Noga, Mirosław Magnuski.
W: 2016 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications. MIKON 2016, Krakow, Poland 9-11 May 2016. Ed. A. Rydosz. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 578-580, bibliogr. 12 poz.

antena MIMO ; odbiór zbiorczy polaryzacyjny ; linniowy układ antenowy ; anteny mikropaskowe sprzężone elektromagnetycznie

MIMO antenna ; polarization diversity ; linear antenna array ; electromagnetically coupled microstrip antenna

10/53
Nr opisu: 0000111153   
Odporność elektroencefalografu na zaburzenia promieniowane - przykłady analizy numerycznej.
[Aut.]: Artur Noga, Dariusz Wójcik, Maciej Surma, Andrzej* Karwowski, Tomasz Topa.
-Prz. Elektrot. 2016 R. 92 nr 12, s. 109-112, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

EKG ; analiza numeryczna ; kompatybilność elektromagnetyczna ; odporność promieniowana

EEG ; numerical analysis ; electromagnetic compatibility ; rediated immunity

11/53
Nr opisu: 0000120601   
Patent. Polska, nr 224 092. Układ antenowy z antenami sprzężonymi pojemnościowo o poszerzonym zakresie dopasowania impedancyjnego. Int.Cl. H01Q 13/00, H01Q 21/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik.
Zgłosz. nr 403 370 z 29.03.2013. Opubl. 30.11.2016, 4 s.

antena Vivaldiego ; dopasowanie impedancyjne ; układ antenowy

Vivaldi's antenna ; impedance matching ; antenna array

12/53
Nr opisu: 0000120604   
Patent. Polska, nr 224 091. Układ dwóch anten Vivaldiego o poszerzonym zakresie dopasowania impedancyjnego. Int.Cl. H01Q 13/00, H01Q 21/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik.
Zgłosz. nr 403 369 z 29.03.2013. Opubl. 30.11.2016, 4 s.

antena Vivaldiego ; układ antenowy ; dopasowanie impedancyjne

Vivaldi's antenna ; antenna array ; impedance matching

13/53
Nr opisu: 0000111154   
Zastosowanie techniki radia programowalnego w badaniach odporności aparatury medycznej na zaburzenia pochodzące od urządzeń sieci bezprzewodowych.
[Aut.]: Maciej Surma, Dariusz Wójcik, J. Mocha, Artur Noga, Andrzej* Karwowski, Tomasz Topa.
-Prz. Elektrot. 2016 R. 92 nr 12, s. 165-168, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

odporność promieniowana ; radio zdefiniowane programowo ; kompatybilność elektromagnetyczna

radiated immunity ; software defined radio ; electromagnetic compatibility

14/53
Nr opisu: 0000102752   
Cyfrowe izolatory magnetyczne a kompatybilność elektromagnetyczna - studium przypadku.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, J. Mocha, T. Woźnica.
-Prz. Elektrot. 2015 R. 91 nr 11, s. 94-97, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

kompatybilność elektromagnetyczna ; EMC ; emisja zaburzeń promieniowanych ; separacja galwaniczna

electromagnetic compatibility ; EMC ; radiated emission ; galvanic separation

15/53
Nr opisu: 0000098194   
Obwody zasilania dwupolaryzacyjnych układów antenowych o dużej izolacji między wrotami.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Artur Noga, Maciej Surma.
-Prz. Telekom. 2015 R. 89 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 278-281, bibliogr. 11 poz.
CD-ROM zawiera materiały z Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Łódź, 8-10 kwietnia, 2015. Punktacja MNiSW 9.000

układ antenowy ; obwód zasilania ; sieć bezprzewodowa ; MIMO ; polaryzacja liniowa

antenna array ; power delivery network ; wireless network ; MIMO ; linear polarization

16/53
Nr opisu: 0000102751   
Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń medycznych w kontekście zmian w normie IEC 60601-1-2:2014.
[Aut.]: J. Mocha, T. Woźnica, Dariusz Wójcik.
-Prz. Elektrot. 2015 R. 91 nr 11, s. 65-68, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

aparatura medyczna ; kompatybilność elektromagnetyczna ; normy ; EMC

medical equipment ; electromagnetic compatibility ; standards ; EMC

17/53
Nr opisu: 0000099456   
Broadband input block of radio receiver for software-defined radio devices.
[Aut.]: Mirosław Magnuski, Maciej Surma, Dariusz Wójcik.
-Int. J. Electron. Telecommun. 2014 vol. 60 no. 3, s. 233-238, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

radio programowalne ; odbiornik radiowy ; antena szerokopasmowa ; filtr rezonansowy

software defined radio ; radio receiver ; broadband antenna ; tuned filter

18/53
Nr opisu: 0000092522   
Problematyka zabezpieczenia aparatury elektromedycznej przed skutkami defibrylacji.
[Aut.]: J. Mocha, Dariusz Wójcik, A. Sobotnicki.
-Prz. Elektrot. 2014 R. 90 nr 7, s. 210-213, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

defibrylacja ; aparatura pomiarowa ; EMC ; udar ; kompatybilność elektromagnetyczna

defibrillation ; measurement equipment ; EMC ; stroke ; electromagnetic compatibility

19/53
Nr opisu: 0000093854
Szerokopasmowy blok wejściowy odbiornika radiowego dla układów radia programowalnego.
[Aut.]: Mirosław Magnuski, Maciej Surma, Dariusz Wójcik.
W: Trzynasta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłowo, 09-13.06.2014]. Materiały konferencji. [Gdańsk] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gdańsk], 2014, s. 42 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

radio programowalne ; odbiornik radiowy ; antena szerokopasmowa ; filtr przestrajany

software defined radio ; radio set ; broadband antenna ; tunable filter

20/53
Nr opisu: 0000089524
Badanie możliwości zastosowania scalonych układów nadawczo-odbiorczych do budowy urządzeń radiowych dla nielicencjonowanych pasm subgigahercowych.
[Aut.]: Maciej Surma, Dariusz Wójcik, Jerzy Fiołka.
W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2012, Gdańsk, 14-16 maja 2012. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 248-251, bibliogr. 9 poz.
CD-ROM stanowi dodatek do czasopisma Przegląd Telekomunikacyjny. Wiadomości Telekomunikacyjne 2012 vol. 85, nr 4

scalony układ nadawczo-odbiorczy ; transceiver ; wzmacniacz ; transmisja danych ; łącze radiowe

IC transceiver circuit ; transceiver ; amplifier ; data transmission ; radio connection

21/53
Nr opisu: 0000070140   
Badanie odporności aparatury medycznej na zaburzenia elektromagnetyczne pochodzące od współczesnych systemów radiokomunikacyjnych.
[Aut.]: Jan* Mocha, T. Woźnica, Dariusz Wójcik, Artur Noga, Maciej Surma.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 2, s. 42-44, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

kompatybilność elektromagnetyczna ; sprzęt medyczny ; emisja zaburzeń promieniowanych ; system radiokomunikacyjny

electromagnetic compatibility ; medical equipment ; radiated emission ; radio communication system

22/53
Nr opisu: 0000082109
Low cost dual-polarized suspended microstrip antenna array for 5.8 GHz point-to-point links.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Maciej Surma.
W: Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012, Brno, Czech Republic, 2012, April 17-18, 2012. Brno : Department of Radio Electronics. Brno University of Technology, 2012, s. 179-182, bibliogr. 14 poz.

23/53
Nr opisu: 0000076104   
Ocena wpływu zaburzeń emitowanych przez urządzenia telefonii komórkowej GSM na aparaturę elektrokardiograficzną.
[Aut.]: T. Woźnica, J. Mocha, G. Badura, Dariusz Wójcik, Maciej Surma.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 12b, s. 151-154, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

kompatybilność elektromagnetyczna ; urządzenie medyczne ; badanie ; odporność na zaburzenia promieniowane

electromagnetic compatibility ; medical device ; research ; radiated emission immunity

24/53
Nr opisu: 0000070137   
Szerokopasmowa analiza impedancji obwodów zasilania w wielowarstwowych obwodach drukowanych.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Artur Noga.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 2, s. 14-16, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

obwód drukowany ; obwód zasilania ; impedancja

printed circuit board ; power delivery network ; impedance

25/53
Nr opisu: 0000070139   
Układ do demonstracji zaburzeń promieniowanych w obwodach drukowanych.
[Aut.]: Artur Noga, Dariusz Wójcik, Ł. Kołodziej.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 2, s. 20-22, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

obwód drukowany ; emisja zaburzeń promieniowanych

printed circuit board ; radiated emission

26/53
Nr opisu: 0000082105
Hybrid FDFD-MoM method for analysis of dielectric-covered thin-wire antennas.
[Aut.]: Dariusz Wójcik.
W: Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011, Brno, Czech Republic, April 19-21, 2011. Brno : Department of Radio Electronics. Brno University of Technology, 2011, s. 93-96, bibliogr. 11 poz.

27/53
Nr opisu: 0000070266
Aparatura do analizy sygnału tętna odbieranego metodą kontaktową oraz krzywej ciśnienia obwodowego.
[Aut.]: Włodzimierz** Szmelcer, Dariusz Wójcik, A. Górecki, Jacek Łęski, A. Gacek, P. Gibiński, J. Śledzik.
W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XVI Krajowa konferencja, Warszawa, 26-29 kwietnia 2010. Warszawa : IBIB PAN, 2010, s. 194

28/53
Nr opisu: 0000056320   
Emisja zaburzeń promieniowanych przez obwody rukowane - przykład analizy numerycznej.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Artur Noga.
-Prz. Elektrot. 2010 R. 86 nr 3, s. 182-184, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.242

obwód elektryczny ; emisja zakłóceń promieniowanych ; integralność sygnałów

printed circuit board ; radiated emission ; signal integrity

29/53
Nr opisu: 0000063342   
SPICE-equivalent model for predicting effects of electromagnetic field coupling to transmission lines.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Andrzej* Karwowski.
W: Proceedings of 15th Conference on Microwave Techniques. COMITE 2010, Brno, Czech Republic, 19-21 April 2010. Ed. by Z. Fedra [et al.. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 187-190, bibliogr. 10 poz.

linia przesyłowa ; sprzężenie pól electromagnetycznych ; metoda momentów ; aproksymacja wymierna ; vector fitting ; schemat zastępczy

transmission line ; electromagnetic field coupling ; method of moments ; rational approximation ; vector fitting ; equivalent circuit

30/53
Nr opisu: 0000063321   
Wide-band evaluation of antennas using adaptive Stoer-Bulirsch algorithm and vector fitting combined with MoM.
[Aut.]: Andrzej* Karwowski, Dariusz Wójcik.
W: Proceedings of the Fourth European Conference on Antennas and Propagation. EuCAP, Barcelona, Spain, 12-16 April 2010. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 1-4, bibliogr. 9 poz.

31/53
Nr opisu: 0000055104   
Analiza złożonych struktur promieniujących za pomocą hybrydowej metody FDTD/MoM-PO.
[Aut.]: Tomasz Topa, Artur Noga, Dariusz Wójcik.
-Biul. WAT 2009 vol. 58 nr 4, s. 115-123, bibliogr. 14 poz.

elektromagnetyzm obliczeniowy ; metoda FDTD ; metoda momentów ; metoda hybrydowa ; optyka fizyczna ; antena

computational electromagnetics ; FDTD method ; method of moments ; hybrid method ; physical optics ; antenna

32/53
Nr opisu: 0000063840   
Analysis of complex radiating structures by hybrid FDTD/MoM-PO method.
[Aut.]: Artur Noga, Tomasz Topa, Dariusz Wójcik.
W: Progress in Electromagnetics Research Symposium. PIERS 2009, Moscow, Russia, August 18-21, 2009. Proceedings. Cambridge : The Electromagnetics Academy, 2009, s. 594-598, bibliogr. 16 poz.

33/53
Nr opisu: 0000061211   
Analysis of Complex Radiating Structures by Hybrid FDTD/MoM-PO Method.
[Aut.]: Artur Noga, Tomasz Topa, Dariusz Wójcik.
-PIERS Online 2009 vol. 5 no. 8, s. 711-715, bibliogr. 16 poz.

34/53
Nr opisu: 0000059123   
Numeryczna analiza poziomów emisji zaburzeń promieniowanych przez obwody drukowane.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Artur Noga.
W: Kompatybilność elektromagnetyczna w elektrotechnice i elektronice. EMC'09. VI Krajowe sympozjum, Łódź, 08-09.10.2009. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 36-38

obwód drukowany ; emisja zaburzeń promieniowanych ; analiza numeryczna ; metoda FIT

printed circuit board ; radiated emission ; numerical analysis ; FIT method

35/53
Nr opisu: 0000059185   
Transient response analysis of conducting bodies by combination of MoM/AWE and vector fitting techniques.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Maciej Surma.
W: Progress in Electromagnetics Research Symposium. PIERS 2009, Moscow, Russia, August 18-21, 2009. Proceedings. Cambridge : The Electromagnetics Academy, 2009, s. 585-589, bibliogr. 11 poz.

36/53
Nr opisu: 0000050847
Prediction of exposure condition in vicinity of cellular telephony base station antennas.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Andrzej* Karwowski.
W: Electromagnetic compatibility 2008. [EMC 2008]. Nineteenth International Wrocław Symposium and Exhibition, Wrocław, June 11-13, 2008. Eds: G. Lewandowski [et al.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 161-164

37/53
Nr opisu: 0000051614
Zależności impedancyjne w polu bliskim liniowych układów antenowych.
[Aut.]: Dariusz Wójcik.
W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT'2008, Wrocław, 9-11 kwietnia 2008 r. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 613-616, bibliogr. 5 poz. (Przegląd Telekomunikacyjny ; R. 81, nr 4 1230-3496)

impedancja ; układ antenowy ; pole bliskie ; pole elektryczne ; pole magnetyczne

impedance ; antenna array ; near field ; electric field ; magnetic field

38/53
Nr opisu: 0000040561
Dekompozycja i interpolacja macierzy impedancyjnej generowanej metodą momentów.
[Aut.]: Maciej Surma, Dariusz Wójcik.
W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Gdańsk, 13-15 czerwca 2007. Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 2007, s. 385-388 (Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ; Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja ; nr 1 1898-0066)

39/53
Nr opisu: 0000040379
Prediction of exposure conditions in vicinity of UMTS base station antennas.
[Aut.]: Dariusz Wójcik.
-Visn. Dnipropetrovs'kogo Nacional. Univ. Zaliznicnogo Transp. 2007 nr 19, s. 21-22

40/53
Nr opisu: 0000032044
Structure decomposition technique and impedance matrix interpolation for efficient broad band analysis by method of moments.
[Aut.]: Maciej Surma, Dariusz Wójcik.
W: The Second European Conference on Antennas and Propagation. EuCAP 2007, Edinburgh, UK, 11-16 November 2007. [Book of abstracts]. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 507-508

41/53
Nr opisu: 0000031542
Improvement of efficiency of hybrid method of moments / finite difference time-domain technique.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Tomasz Topa.
W: Electromagnetic compatibility 2006. [EMC 2006]. Eighteen International Wrocław Symposium and Exhibition [on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, June 28-30, 2006]. Eds: G. Lewandowski, J. Janiszewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, [2006], s. 50-55

42/53
Nr opisu: 0000031541
Specific absorption rate calculation in human head due to hand-held phone using hybrid MoM-FDTD method.
[Aut.]: Tomasz Topa, Dariusz Wójcik, D. Meiser.
W: Electromagnetic compatibility 2006. [EMC 2006]. Eighteen International Wrocław Symposium and Exhibition [on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, June 28-30, 2006]. Eds: G. Lewandowski, J. Janiszewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, [2006], s. 56-59

43/53
Nr opisu: 0000019970   
Absorption of EM energy by human body in the vicinity of the GSM base station antenna.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, T. Topa, K. Szczepański.
-J. Telecom. Inf. Technol. 2005 no. 2, s. 34-38, bibiliogr. 16 poz.

GSM ; antena ; pole bliskie ; pochłanianie właściwe

GSM ; antenna ; near field ; specific absorption ; human exposure to EM fields

44/53
Nr opisu: 0000021698
Metoda hybrydowa MoM-FDTD w analizie złożonych układów promieniujących fale elektromagnetyczne.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Tomasz Topa.
W: XI Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych. URSI 2005, Poznań, 7-8 kwietnia 2005 r.. Politechnika Poznańska. Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Akademia Nauk, Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych. Poznań : Komitet Organizacyjny URSI, 2005, s. 364-369

45/53
Nr opisu: 0000016728   
Metodyka prognozowania narażeń elektromagnetycznych w polu bliskim anten stacji bazowych GSM.
[Aut.]: Dariusz Wójcik.
-Prz. Telekom. 2005 R. 78 nr 12, s. 447-451, bibliogr. 10 poz.

telefonia komórkowa ; stacja bazowa GSM ; pole elektromagnetyczne ; zagrożenie elektromagnetyczne ; prognozowanie

mobile telephony ; GSM base station ; electromagnetic field ; electromagnetic hazard ; forecasting

46/53
Nr opisu: 0000021685
Pole bliskie anten stacji bazowych sieci telefonii komórkowej.
[Aut.]: Dariusz Wójcik.
W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2005, Kraków, 15-17 czerwca 2005. Materiały konferencyjne. Kraków : Wydaw. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2005, s. 537-540

47/53
Nr opisu: 0000021686
Poprawa efektywności metody FDTD w modelowaniu pola bliskiego anten.
[Aut.]: Dariusz Wójcik.
W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2005, Kraków, 15-17 czerwca 2005. Materiały konferencyjne. Kraków : Wydaw. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2005, s. 59-62

48/53
Nr opisu: 0000013926
Absorpcja energii elektromagnetycznej przez ciało człowieka w bliskim sąsiedztwie anteny stacji bazowej GSM.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, K. Szczepański, T. Topa.
W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 16-18 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Warszawa : Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, 2004, s. 385-388

49/53
Nr opisu: 0000013903
Hybrid MMPO method combined with Z-matrix interpolation for broadband analysis of scattering and radiation problems.
[Aut.]: A. Noga, Maciej Surma, Dariusz Wójcik.
W: Electromagnetic compatibility 2004. EMC 2004. 17th International Wrocław Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, June 29 - July 1, 2004. Eds: G. Lewandowski, J. M. Janiszewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, [2004], s. 131-134

50/53
Nr opisu: 0000013897
Prognozowanie narażeń elektromagnetycznych w polu bliskim anten stacji bazowych GSM.
[Aut.]: E. Grudziński, Dariusz Wójcik.
W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 16-18 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Warszawa : Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, 2004, s. 381-384

51/53
Nr opisu: 0000013924
Simple method for evaluation of the near field of the GSM base-station antennas.
[Aut.]: Dariusz Wójcik.
W: 17th International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility. EMC2004, Wrocław, 29.06-1.07.2004. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 127-130

52/53
Nr opisu: 0000016618
Efficient wideband analysis of electromagnetic scattering and radiation problem using the AWE/MBPE adaptive method with the method of moments.
[Aut.]: Andrzej* Karwowski, Maciej Surma, Dariusz Wójcik.
W: Proceedings of the 15th International Zurich Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Zurich, Switzerland, February 18-20, 2003. Zurich : ETH Zurich, 2003, s. 263-266

53/53
Nr opisu: 0000013831   
Pole bliskie anten stacji bazowych sieci telefonii komórkowej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Dariusz Wójcik.
Gliwice, 2003, 178 s., bibliogr. 145 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Andrzej* Karwowski

telefonia komórkowa ; stacja bazowa GSM ; antena ; antena nadawcza ; pole elektromagnetyczne ; GSM ; UMTS

mobile telephony ; GSM base station ; antenna ; transmitting aerial ; electromagnetic field ; GSM ; UMTS

stosując format:
Nowe wyszukiwanie