Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WĘGLORZ MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 58Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/58
Nr opisu: 0000134731   
The problem of compressive strength in direction perpendicular to the grains on example of tests of the load-bearing capacity of the continuously supported timber-frame sill plates.
[Aut.]: Janusz Brol, Jan Kubica, Marek Węglorz.
-Materials 2020 vol. 13 iss. 5, art. no. 1160 s. 1-14, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

efektywna powierzchnia kontaktu ; drewno ; świerk ; Eurokod 5 ; ściskanie w poprzek włókien

effective contact area ; timber ; spruce ; Eurocode 5 ; compression perpendicular to grain

2/58
Nr opisu: 0000128144   
Assessment of recycled concrete aggregate properties required for structural concretes.
[Aut.]: Marek Węglorz, Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz.
W: 64 Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB) (KRYNICA 2018), Krynica Zdrój, Poland, September 16-20, 2018 [online]. Eds. K. Wilde and M. Niedostatkiewicz. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) art. no. 06010 s. 1-6, bibliogr. 13 poz. (MATEC Web of Conferences ; vol. 262 2261-236X)
Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/matecconf/201926206010 [dostęp 1 lutego 2019]. Punktacja MNiSW 5.000

3/58
Nr opisu: 0000132677   
Test assessment of timber member compression strength perpendicular to the grain.
[Aut.]: Janusz Brol, Marek Węglorz.
W: 3rd International Scientific Conference WOOD - SCIENCE - ECONOMY, Poznań, October 21-22, 2019. Proceedings [online]. Ed. by A. Gałecka. Poznań : Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute, 2019, (plik pdf) s. 21
Dostępny w Internecie: https://www.wood-science-economy.pl/uploads/file/2019/WSE_2019_Materialy_konferencyjne_v_1_2.pdf [dostęp 15 listopada 2019]

efektywna powierzchnia kontaktu ; drewno ; konstrukcja drewniana ; ściskanie w poprzek włókien

effective contact area ; wood ; timber structure ; compression perpendicular to grain

4/58
Nr opisu: 0000125374
Ocena właściwości kruszyw z recyklingu wymaganych dla betonów konstrukcyjnych.
[Aut.]: Marek Węglorz, Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz.
W: 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Krynica 2018, Krynica Zdrój, 16-20.09.2018 r. Materiały konferencyjne. Red. Emilia Miszewska-Urbańska, Marcin Kowalik, Wojciech Drozd, Piotr Kozioł, Maciej Niedostatkiewicz, Krzysztof Wilde. Kraków : Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej, 2018, s. 163-164

kruszywo z recyklingu ; beton rozbiórkowy ; beton konstrukcyjny

recycled aggregate ; demolition concrete ; structural concrete

5/58
Nr opisu: 0000116495
Influence of headed anchor group layout on concrete failure in tension.
[Aut.]: Marek Węglorz.
W: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. AMCM'2017. 9th International Conference, Gliwice, June 5-7, 2017. Keynote Lectures and Abstracts. Eds. Jan Kubica, Barbara Klemczak, Marcin Górski. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, s. 185-186, bibliogr. 1 poz.

CEN/TS 1992-4 ; kotew ; rozpad betonu

CEN/TS 1992-4 ; anchor ; concrete failure

6/58
Nr opisu: 0000117149   
Influence of headed anchor group layout on concrete failure in tension.
[Aut.]: Marek Węglorz.
W: International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures. AMCM'2017, Gliwice, June 5-7, 2017. Ed. by Jan Kubica, Barbara Klemczak, Marcin Górski. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 242-249, bibliogr. 6 poz. (Procedia Engineering ; vol. 193 1877-7058). Punktacja MNiSW 15.000

CEN/TS 1992-4 ; kotew ; rozciąganie ; rozpad betonu

CEN/TS 1992-4 ; anchor ; tension ; concrete failure ; anchor reinforcement

7/58
Nr opisu: 0000116295
Some aspects of structural design of massive foundations for new power plant buildings.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Bernard Kotala, Marek Węglorz.
W: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. AMCM'2017. 9th International Conference, Gliwice, June 5-7, 2017. Keynote Lectures and Abstracts. Eds. Jan Kubica, Barbara Klemczak, Marcin Górski. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, s. 63-64, bibliogr. 2 poz.

masywna płyta fundamentowa ; elektrownia ; osiadanie gruntu

massive foundation slab ; power plant ; ground settlement

8/58
Nr opisu: 0000117187   
Some aspects of structural design of massive foundations for new power plant buildings.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Bernard Kotala, Marek Węglorz.
W: International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures. AMCM'2017, Gliwice, June 5-7, 2017. Ed. by Jan Kubica, Barbara Klemczak, Marcin Górski. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 321-328, bibliogr. 2 poz. (Procedia Engineering ; vol. 193 1877-7058). Punktacja MNiSW 15.000

masywna płyta fundamentowa ; elektrownia ; budynek ; osiadanie gruntu

massive foundation slab ; power plant ; building ; ground settlement

9/58
Nr opisu: 0000106280   
Posadowienie głównego budynku nowego bloku energetycznego z uwzględnieniem specyficznych warunków gruntowych.
[Aut.]: A. Knora, Janusz Brol, Marek Węglorz.
-Mater. Bud. 2016 nr 5, s. 14-15. Punktacja MNiSW 8.000

fundament ; elektrownia ; kotłownia ; podłoże gruntowe

foundation ; power plant ; boiler house ; subsoil

10/58
Nr opisu: 0000104934
Specyfika projektowania sprężenia kablami bez przyczepności.
[Aut.]: Rafał Krzywoń, Marek Węglorz.
-Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 3, s. 138-141, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

konstrukcja sprężona ; cięgno sprężające ; sprężanie ; nośność konstrukcji

prestressed construction ; prestressing tendon ; prestressing ; load capacity of the construction

11/58
Nr opisu: 0000099739   
Laboratory tests of thin-walled, textile reinforced concrete plates and RC-columns strengthened with textile fabrics.
[Aut.]: Bernard Kotala, Marek Węglorz.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2015 vol. 8 no. 2, s. 53-60, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

wzmocnienie słupa żelbetowego ; wzmocnienie tekstylne ; lekka płyta cienkościenna

strengthening of RC-column ; textile reinforcement ; thin-walled lightweight plate

12/58
Nr opisu: 0000106676
Porównanie teoretycznych wartości przyrostu naprężeń w cięgnach bez przyczepności z wynikami badań.
[Aut.]: Rafał Krzywoń, Marek Węglorz.
W: Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Serugi. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2015, s. 175-186, bibliogr. 22 poz. (Monografia ; Politechnika Krakowska 511 Inżynieria Lądowa ; 0860-097X)

konstrukcja sprężona ; kabel bez przyczepności

prestressed construction ; unbonded tendon

13/58
Nr opisu: 0000098735
Przyrost naprężeń w cięgnach bez przyczepności w świetle badań i przepisów normowych.
[Aut.]: Rafał Krzywoń, Marek Węglorz.
W: Konstrukcje sprężone. KS2015. Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 16-17 kwietnia 2015. Ed. Wit Derkowski, Piotr Gwoździkiewicz, Marek Pańtak, Wojciech Politalski, Andrzej Seruga, Mateusz Surma. Kraków : Pracownia Konstrukcji Sprężonych. Politechnika Krakowska, 2015, s. 177-180 + tekst na CD-ROM
tekst na CD-ROM

cięgno bez przyczepności ; naprężenie graniczne

unbounded tendon ; ultimate stress

14/58
Nr opisu: 0000103780   
Tests on structural enhancement of concrete surface as contribution to sustainable civil engineering.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Marek Węglorz.
W: Vasbeton. Cikkgyujtemeny es koszontesek Dr. Tassi Géza egyetemi tanar, a muszaki tudomany doktora (MTA) szuletesenek 90. evforduloja alkalmara. Reinforced concrete. Testimonials on the occasion of the 90th anniversary of the birth of Dr. Geza Tassi Professor Doctor of Technical Science (Hung. Acad. Sci.). Ed. Gyorgy L. Balazs. Budapest : Art Atelier Kft., 2015, s. 11-18, bibliogr. 10 poz.

15/58
Nr opisu: 0000093574
Efficiency of the textile fabrics used as reinforcement of thin-walled concrete plates and for the strengthening of RC-columns.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Bernard Kotala, Marek Węglorz.
W: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. AMCM'2014. 8th International conference, Wrocław, Poland, June 16-18, 2014. Eds. Jan Biliszczuk, Jan Bień, Paweł Hawryszków, Tomasz Kamiński. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2014, s. 202-203 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

wzmocnienie tekstylne ; lekka płyta cienkościenna ; wzmocnienie słupa żelbetowego

textile reinforcement ; thin-walled lightweight plate ; strengthening of RC-column

16/58
Nr opisu: 0000089688   
Kaskada błędów wiodąca do awarii - schody kaskadowe Stadionu Narodowego. Cz. 1, Błędy koncepcji i projektu pierwotnego.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Marek Węglorz.
-Prz. Bud. 2014 nr 2, s. 34-39, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

schody kaskadowe ; konstrukcja żelbetowa ; konstrukcja monolityczna ; błąd konstrukcyjny ; Stadion Narodowy ; Warszawa

cascade stairs ; reinforced concrete structure ; monolithic structure ; construction error ; National Stadium ; Warsaw

17/58
Nr opisu: 0000090165   
Kaskada błędów wiodąca do awarii - schody kaskadowe Stadionu Narodowego. Cz. 2, Błędy projektu zamiennego i realizacji.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Marek Węglorz.
-Prz. Bud. 2014 nr 3, s. 31-38, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

schody kaskadowe ; konstrukcja prefabrykowana ; konstrukcja monolityczna ; błąd konstrukcyjny ; Stadion Narodowy ; Warszawa

cascade stairs ; prefabricated construction ; monolithic structure ; construction error ; National Stadium ; Warsaw

18/58
Nr opisu: 0000093567   
Selected aspects of sustainable civil engineering in research works of professor Andrzej Ajdukiewicz.
[Aut.]: Marek Węglorz.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2014 vol. 7 no. 1, s. 41-47, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

beton na kruszywie z recyklingu ; BKR ; powtórne wykorzystanie ; beton zbrojony tekstyliami ; teksbet ; prefabrykat cienkościenny

recycled aggregate concrete ; RAC ; reuse ; textile reinforced concrete ; TRC ; thin-walled prefabricate

19/58
Nr opisu: 0000089209
Behaviour of precast concrete plates reinforced with textile fabrics under short-term and long-term loading.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Bernard Kotala, Marek Węglorz.
W: Concrete structures in urban areas. The 9th Central European Congress on Concrete Engineering. CCC 2013, Wrocław, Poland, September 4-6, 2013. Eds: J. Bliszczuk [et al.]. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2013, s. 276-279, bibliogr. 3 poz.
Toż na CD-ROM

beton zbrojony tekstyliami ; płyta cienka ; obciążenie krótkoterminowe ; obciążenie długoterminowe

textile reinforced concrete ; thin slab ; short-term load ; long-term load

20/58
Nr opisu: 0000084650   
Kaskada błędów wiodąca do awarii - schody kaskadowe Stadionu Narodowego.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Marek Węglorz.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXVI Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 21-24 maja 2013. Oprac. red. Maria Kaszyńska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013, s. 607-626, bibliogr. 14 poz.

schody kaskadowe ; konstrukcja prefabrykowana ; wzmocnienie konstrukcji ; Stadion Narodowy

cascade stairs ; prefabricated construction ; strengthening of construction ; National Stadium

21/58
Nr opisu: 0000087865   
Numerical analyses of thin textile reinforced concrete plates on basis of laboratory tests results.
[Aut.]: Bernard Kotala, Marek Węglorz.
W: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, October 3-4, 2013. Conference proceedings. Ed. by N. Jendzelovsky, A. Grmanova. Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Civil Engineering, Slovak Society of Mechanics SAS. Bratislava : Slovak University of Technology, 2013, s. 97-100 + tekst na CD-ROM, bibliogr. 3 poz.
Pełny tekst na USB PenDrive

beton zbrojony tekstyliami ; analiza MES ; cienka płyta żelbetowa

textile reinforced concrete ; FEM analysis ; thin RC-plate ; AR-Glass textile fabric

22/58
Nr opisu: 0000084043
Thin-walled textile reinforced concrete precast members made with almost-self compacting concrete.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Bernard Kotala, Marek Węglorz.
W: Engineering a concrete future: technology, modeling & construction. fib Symposium, Tel-Aviv, Israel, 22-24 April 2013. Proceedings. Ed. by A. N. Dancygier. TECHNION - Israel Institute of Technology. Faculty of Civil and Environmental Engineering, IACIE Israeli Association of Construction & Infrastructure Engineers, fib CEB-FIP. Lausanne : Israeli Association of Construction and Infrastructure Engineers, 2013, s. 479-482, bibliogr. 5 poz.

beton zbrojony tekstyliami ; prefabrykat cienkościenny ; włókno szklane odporne na alkalia ; włókno węglowe

textile reinforced concrete ; thin-walled prefabricate ; alkali resistant glass fibre ; carbon fibre

23/58
Nr opisu: 0000078799
Concept and practical applications of textile reinforced concrete.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Bernard Kotala, Marek Węglorz.
W: Structural analysis of historical constructions. Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. SAHC 2012, Wrocław, Poland, 15-17 October 2012. Vol. 1. Ed. J. Jasieńko. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2012, s. 760-766, bibliogr. 13 poz.

24/58
Nr opisu: 0000078806
Ocena efektywności zbrojenia elementów betonowych silnymi siatkami tekstylnymi.
[Aut.]: Bernard Kotala, Marek Węglorz.
W: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 18-20 listopada 2012. Materiały konferecyjne. Streszczenia referatów. Łódź : [b.w.], 2012, s. 79-80

25/58
Nr opisu: 0000078791   
Skutki oddziaływania pożaru na strunobetonowe elementy konstrukcji hali wystawowej. Cz. 1.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Ryszard* Maćkowski, Marek Węglorz.
-Nowocz. Hale 2012 nr 1, s. 60-62

26/58
Nr opisu: 0000078792   
Skutki oddziaływania pożaru na strunobetonowe elementy konstrukcji hali wystawowej. Cz. 2.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Ryszard* Maćkowski, Marek Węglorz.
-Nowocz. Hale 2012 nr 4, s. 58-60, bibliogr. 7 poz.

27/58
Nr opisu: 0000078803   
Strengthening of structures using non-metallic fabrics and mineral or mineral-polymer matrix.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Bernard Kotala, Marek Węglorz.
W: Conference on Civil Engineering Infrastructure Based on Polymer Composites. 1st CECOM 2012 Conference, Krakow, Poland, 22nd-23rd November 2012. Conference proceedings. Ed. by R. Kotynia. Łodź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2012, s. 25-26, bibliogr. 4 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

kompozyty ; matryca mineralno-polimerowa ; wzmocnienie strukturalne ; beton zbrojony tekstyliami ; teksbet

composites ; mineral-polymer matrix ; structural strengthening ; textile reinforced concrete ; TRC

28/58
Nr opisu: 0000075164
Wykorzystanie nowoczesnych technik GIS&GPS w nauczaniu rzutu cechowanego.
[Aut.]: Elżbieta* Węglorz, Marek Węglorz.
W: Proceedings of 19th Conference Geometry Graphics Computer. CGGC 2012, Ustroń, 25th-27th June 2012. Silesian University of Technology. Geometry and Engineering Graphics Centre. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej], 2012, s. 130-131, bibliogr. 6 poz.
Toż w jęz. ang. Tamże s. 132-133

rzut cechowany ; powierzchnia topograficzna ; GIS ; GPS ; cyfrowy model terenu ; cyfrowy model wysokości

marked projection ; topographic surface ; GIS ; GPS ; digital terrain model ; digital elevation model

29/58
Nr opisu: 0000076566   
Skutki oddziaływania pożaru na strunobetonowe elementy konstrukcji hali wystawowej.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Ryszard* Maćkowski, Marek Węglorz.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 24-27 maja 2011. T. 2. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011, s. 919-926, bibliogr. 7 poz.

hala wystawowa ; uszkodzenie budynku ; pożar

exhibition hall ; building damage ; fire

30/58
Nr opisu: 0000076291   
Zastosowanie siatek tekstylnych do zbrojenia elementów betonowych.
[Aut.]: Marek Węglorz.
W: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 16-18 października 2011. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 68

beton zbrojony ; teksbet ; materiały budowlane

reinforced concrete ; TRC ; building materials

31/58
Nr opisu: 0000078811
Shear resistance of pre-tensioned hollow core slabs - test results vs. standards.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: The Third International fib Congress incorporating the PCI Annual Convention and Bridge Conference 2010, Washington, USA, 29 May - 2 June 2010. Vol. 2. Washington : Precast Prestressed Concrete Institute, 2011, s. 1839-1851, bibliogr. 8 poz.

płyta kanałowa ; odporność na ścinanie ; test na ścinanie ; standardowa metoda badawcza ; prefabrykat strunobetonowy

hollow-core slab ; shear resistance ; test on shear ; standard testing method ; precast pretensioned member

32/58
Nr opisu: 0000055801
Sprężone płyty kanałowe - błędy produkcyjne, montażowe i eksploatacyjne.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
-Prz. Bud. 2010 nr 2, s. 34-40, bibliogr. 5 poz.

strop ; płyta betonowa ; płyta kanałowa ; błąd montażu ; błąd produkcyjny

floor ; concrete slab ; channel slab ; assembly fault ; manufacture fault

33/58
Nr opisu: 0000057163
Ścinanie sprężonych płyt kanałowych w ocenie badawczej i w nowych zaleceniach normowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 254-259, bibliogr. 14 poz.

ścinanie ; płyta sprężona ; płyta kanałowa

shear ; prestressed slab ; hollow-core slab

34/58
Nr opisu: 0000049387   
Application of non-metallic fabrics as reinforcement in thin-walled precast concrete members.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Bernard Kotala, Marek Węglorz.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2009 vol. 2 no. 2, s. 57-66, bibliogr. 10 poz.

beton zbrojony tekstyliami ; prefabrykat ; element cienkościenny ; beton samozagęszczalny

textile reinforced concrete ; prefabricate ; thin-walled element ; self-compacting concrete

35/58
Nr opisu: 0000078814   
Awaria sufitu podwieszonego - o krok od tragedii.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Jacek Hulimka, Janusz Brol, Marek Węglorz.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2009, s. 607-614, bibliogr. 6 poz.

sufit podwieszony ; katastrofa budowlana ; błędy wykonawcze

suspended ceiling ; building collapse ; execution errors

36/58
Nr opisu: 0000058043
Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych. Wyniki badań a zalecenia normowe.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r.. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 207-214

37/58
Nr opisu: 0000078810   
Strunobetonowe płyty kanałowe - błędy projektowe i wykonawcze.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2009, s. 739-746, bibliogr. 4 poz.

płyta strunobetonowa ; płyta kanałowa ; błędy projektowe ; błędy wykonawcze ; strop

pre-tensioned slab ; hollow-core slab ; design errors ; execution errors

38/58
Nr opisu: 0000058022
Strunobetonowe płyty kanałowe. Błędy projektowe i wykonawcze.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
-Builder 2009 no. 8 s. 70-73

39/58
Nr opisu: 0000079916
Tests on thin-walled concrete members reinforced with non-metallic fabrics.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Bernard Kotala, Marek Węglorz.
W: Concrete: 21st century superhero. Building a sustainable future. The 11th Annual International fib Symposium, London, 22nd-24th June 2009. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 1-1
Pełny tekst na CD-ROM

beton zbrojony tekstyliami ; prefabrykat cienkościenny ; włókno węglowe ; beton samozagęszczalny ; włókno szklane odporne na alkalia ; włókno z polialkoholu winylowego

textile reinforced concrete ; thin-walled prefabricate ; carbon fibre ; self-compacting concrete ; alkali resistant glass fibre ; poly-vinyl-alkohol fibre

40/58
Nr opisu: 0000037496   
Experimental study on effectiveness of interaction between pre-tensioned hollow-core slabs and concrete topping.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2008 vol. 1 no. 1, s. 57-66, bibliogr. 3 poz.

struktura kompozytowa ; analiza eksperymentalna ; prefabrykat betonowy ; element strunobetonowy ; płyta kanałowa

composite structure ; experimental analysis ; precast concrete ; pretensioned element ; hollow-core slab

41/58
Nr opisu: 0000050380
Skutki braku kontroli.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Jacek Hulimka, Marek Węglorz.
-Builder 2008 no. 1, s. 82-84

42/58
Nr opisu: 0000028518   
Awaria wielkopołaciowego dachu o konstrukcji drewnianej.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Jacek Hulimka, Marek Węglorz.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 23-26 maja 2007. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007, s. 201-206

konstrukcja dachu ; konstrukcja drewniana ; uszkodzenie ; stan techniczny

roof construction ; wooden construction ; damage ; technical condition

43/58
Nr opisu: 0000036612
Badania długotrwałe strunobetonowych płyt otworowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 39-46

44/58
Nr opisu: 0000036608
Behaviour of pre-tensioned hollow-core slabs with in-situ concrete topping.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: Concrete structures - stimulators of development. Proceedings of the fib Symposium Dubrovnik 2007, Dubrovnik, Croatia, May 20-23, 2007. Ed. J. Radi'c. International Federation for Structural Concrete. Zagreb : Structural Engineering Conferences, 2007, s. 459-466

45/58
Nr opisu: 0000023645
Problemy projektowania i nadzoru technologicznego nad realizacją wielkiej płyty fundamentowej.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 1, s. 3-9

nadzór ; wielka płyta ; płyta fundamentowa

surveillance ; slab ; foundation slab

46/58
Nr opisu: 0000032368
Tests on behaviour of hollow-core slabs with and without concrete topping.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: Prefabrication in Europe. International seminar, Cracow, October 18th, 2007. Ed. W. Derkowski. Cracow University of Technology. Kraków : [Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki], 2007, s. 117-125, bibliogr. 3 poz.

struktura kompozytowa ; element wstępnie naprężony ; płyta kanałowa ; analiza eksperymentalna

composite structure ; pre-tensioned element ; hollow-core slab ; experimental analysis

47/58
Nr opisu: 0000028867   
Zagrożenia wielkowymiarowego dachu o konstrukcji drewnianej.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Jacek Hulimka, Marek Węglorz.
-Mater. Bud. 2007 nr 6, s. 29-30

konstrukcja dachu ; awaria budowlana ; wada konstrukcyjna ; dach drewniany

roof construction ; building failure ; construction fault ; timber roof

48/58
Nr opisu: 0000032367
Badania strunobetonowych płyt otworowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: Pięćdziesiąta druga Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2006", Gdańsk - Krynica, 11-16 września 2006 r.. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 3: Budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe, materiały budowlane, organizacja i zarządzanie w budownictwie. Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2006, s. 81-88, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej ; nr 602 Budownictwo Lądowe ; nr 59)

49/58
Nr opisu: 0000020820
Direct method for improvement of durability of reinforced concrete structures.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Marek Węglorz.
-Arch. Civ. Eng. 2006 vol. 52 iss. 2, s. 215-235, bibliogr. 11 poz.

struktura betonu ; trwałość betonu ; poprawa wytrzymałości ; modyfikacja powierzchni ; właściwości powierzchni betonu

concrete structure ; durability of concrete ; durability improvement ; surface modification ; properties of concrete surface

50/58
Nr opisu: 0000018375
Direct method for improvement of durability of reinforced concrete structures.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Marek Węglorz.
W: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. AMCM'2005. 5th International conference, Gliwice - Ustroń, June 12-14, 2005. Proceedings. Gliwice : Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, 2005, s. 5-6
Pełny tekst na CD

51/58
Nr opisu: 0000019106   
Nośność i trwałość żelbetowych elementów konstrukcyjnych formowanych w deskowaniach selektywnie przepuszczalnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marek Węglorz.
Gliwice, 2005, 137 s., bibliogr. 93 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Promotor: prof. dr inż. Andrzej** Ajdukiewicz

52/58
Nr opisu: 0000015641
Stan awaryjny i sposób naprawy szczelinowego zbiornika na węgiel.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik, Marek Węglorz.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 17-20 maja 2005. Oprac. Maria Kaszyńska. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2005, s. 257-262

53/58
Nr opisu: 0000010014   
Wpływ formowania w deskowaniu selektywnie przepuszczalnym na wybrane aspekty trwałości betonu.
[Aut.]: Marek Węglorz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 2004 z. 102, s. 553-560, bibliogr. 7 poz.

trwałość betonu ; deskowanie selektywnie przepuszczalne ; korozja zbrojenia

concrete durability ; Controlled Permeability Formworks ; reinforcement corrosion

54/58
Nr opisu: 0000013891
Wpływ modyfikacji formowania powierzchni betonu na rysoodporność elementów żelbetowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: Pięćdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2004", Warszawa - Krynica, 12-17 września, 2004. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 3: Konstrukcje betonowe. Materiały budowlane. Geotechnika. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2004, s. 11-18, bibliogr. 7 poz.

55/58
Nr opisu: 0000078809
Awaria zbiornika na ścieki przemysłowe i metoda szybkiej naprawy.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: Awarie budowlane. Badania, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXI Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 20-23 maja 2003. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, s. 639-646, bibliogr. 3 poz.

56/58
Nr opisu: 0000078813   
Wpływ deskowań selektywnie przepuszczalnych na właściwości mechaniczne powierzchni betonu.
[Aut.]: Marek Węglorz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 2003 z. 101, s. 443-451, bibliogr. 12 poz.

deskowanie ; właściwości mechaniczne ; poprawa jakości ; beton

formwork ; mechanical properties ; quality improvement ; concrete

57/58
Nr opisu: 0000079009
Wielkowymiarowe konstrukcje żelbetowe wznoszone w zimie - doświadczenia realizacyjne.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2002", Opole - Krynica, 15-20 września 2002 r. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2: Teoria konstrukcji, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2002, s. 281-288, bibliogr. 7 poz.

mieszanka betonowa ; betonowanie ; beton konstrukcyjny

concrete mix ; concreting ; structural concrete

58/58
Nr opisu: 0000078807
Stany awaryjne sprężonych przekryć miejskich tuneli i cieków wodnych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
W: Awarie budowlane. XX Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 22-26 maja 2001. Referaty. T. 1. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, s. 229-236, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie