Wynik wyszukiwania
Zapytanie: URZĘDNICZOK HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 85Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/85
Nr opisu: 0000131711
Microplastic pollutions - a new challenge for metrology.
[Aut.]: E. Wiśniowska, Katarzyna Moraczewska-Majkut, Witold Karol Nocoń, Marian Kampik, Michał Grzenik, Krzysztof Kubiczek, Krzysztof Musioł, Adam Pilśniak, Henryk Urzędniczok, Artur Skórkowski.
W: Quantum and Precision Metrology Conference. QPM 2019, Krakow, Poland, 17-19 June 2019. [Dokument elektroniczny]. [Warszawa] : [Wydaw. PAK], 2019, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2, bibliogr. 2 poz.

mikroplastik ; zanieczyszczenia ; analiza mikrocząstek ; pomiary środowiskowe ; monitoring środowiska

microplastics ; pollution ; microplastics ; microparticle analysis ; environmental measurements ; environmental monitoring

2/85
Nr opisu: 0000131694
Numeryczna metoda skrócenia czasu odpowiedzi czujnika stężenia gazu z filtrem węglowym.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Pomiary w nauce i technice. Pod red. Mariusza R. Rząsy. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2019, s. 323-330, bibliogr. 13 poz. (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 514 1429-6063). Punktacja MNiSW 20.000

czujnik gazu ; czas odpowiedzi ; własności dynamiczne ; korekcja numeryczna

gas sensor ; response time ; dynamical properties ; numerical correction

3/85
Nr opisu: 0000126914   
Laboratory stand for the analysis of conducted disturbances in the car electrical circuits.
[Aut.]: Damian Gonscz, Henryk Urzędniczok, Wiesław Domański.
-Meas. Autom. Monit. 2017 vol. 63 nr 8, s. 271-274, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

badanie kompatybilności w motoryzacji ; pomiar zaburzeń przewodzonych ; test odporności na typowe zaburzenia

automotive EMC testing ; measurement of conducted disturbances ; immunity test against typical disorders

4/85
Nr opisu: 0000106671   
Correction of dynamic errors of gas sensor based on an averaged dynamic model.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Problems and progress in metrology. PPM'16, Szczyrk, 05-08 June 2016. Polish Academy of Sciences. Katowice Branch. Katowice : Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, 2016, s. 80-85, bibliogr. 7 poz. (Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences ; Conferences ; nr 21)

czujnik gazowy ; czas odpowiedzi ; właściwości dynamiczne ; korekcja dynamiczna

gas sensor ; response time ; dynamic properties ; dynamic correction

5/85
Nr opisu: 0000111710   
Correction of the dynamic errors of a gas sensor based on the dynamic model with averaged parameters.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Meas. Autom. Monit. 2016 vol. 62 nr 7, s. 214-217, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

czujnik gazu ; czas odpowiedzi ; własności dynamiczne ; korekcja błędu dynamicznego

gas sensor ; response time ; dynamic properties ; dynamic error correction

6/85
Nr opisu: 0000114003   
Analiza wpływu błędów dynamicznych w torze sprzężenia zwrotnego na jakość regulacji automatycznej.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2015 R. 61 z. 109-124, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przetwornik pomiarowy ; właściwości dynamiczne ; układ regulacji ; korekcja dynamiczna

measuring transducer ; dynamic properties ; control system ; dynamic correction

7/85
Nr opisu: 0000105837   
Correction of gas sensor dynamic errors by means of neural networks.
[Aut.]: Jerzy Roj, Henryk Urzędniczok.
-Meas. Autom. Monit. 2015 vol. 61 nr 12, s. 538-541, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

czujnik gazu ; sztuczna sieć neuronowa ; korekcja dynamiczna

gas sensor ; artificial neural network ; dynamic correction

8/85
Nr opisu: 0000091071   
Numeryczna korekcja dynamiki półprzewodnikowych czujników gazów.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Pomiary Autom. Kontr. 2014 vol. 60 nr 2, s. 80-82, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

czujnik gazu ; czas odpowiedzi ; właściwości dynamiczne ; korekcja dynamiczna

gas sensor ; response time ; dynamical properties ; dynamic correction

9/85
Nr opisu: 0000093219   
Uproszczona metoda kalibracji przetworników do pomiaru stężenia gazów z czujnikami półprzewodnikowymi rezystancyjnymi.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Pomiary Autom. Kontr. 2014 vol. 60 nr 5, s. 269-271, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

czujnik gazu ; zmiana czasowa ; przetwornik ; kalibracja

gas sensor ; ageing effect ; converter ; calibration

10/85
Nr opisu: 0000089595   
A numerical method for correcting the influence of the additional quantities for nonselective sensors.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: 19th Symposium IMEKO TC-4 Symposium and 17th TC-4 IWADC. Workshop Advances in Instrumentation and Sensors Interoperability, Barcelona, 18-19 July 2013. [Dokument elektroniczny]. Barcelona : Universidad Politecnica de Catalunya, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 367-371, bibliogr. 9 poz.

11/85
Nr opisu: 0000081584   
Korekcja nieliniowości charakterystyk rezystencyjnych czujników gazów.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Prz. Elektrot. 2013 R. 89 nr 4, s. 224-226, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

czujnik nieliniowy ; czujnik gazu ; korekcja nieliniowości ; układ kondycjonowania ; przetwornik pomiarowy

nonlinear sensor ; gas sensor ; correction of nonlinearity ; conditioning device ; measuring transducer

12/85
Nr opisu: 0000089843
Korekcja właściwości dynamicznych półprzewodnikowych czujników gazów.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: XLV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2013, [Głuchołazy, 8-11 wrzesień 2013 r.] [Dokument elektroniczny]. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 3 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 17)

półprzewodnikowy czujnik gazu ; korekcja dynamiczna ; model dynamiczny

semiconductor gas sensor ; dynamic correction ; dynamic model

13/85
Nr opisu: 0000089429
Przekaźniki programowalne serii NEED w stanowiskach dydaktycznych.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Autom. Podzesp. Apl. 2013 nr 12, s. 76-78

14/85
Nr opisu: 0000089844
Zmiany modelu odwrotnego półprzewodnikowych rezystancyjnych czujników gazów wynikające z efektów starzeniowych.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Wiesław Domański.
W: XLV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2013, [Głuchołazy, 8-11 wrzesień 2013 r.] [Dokument elektroniczny]. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 3 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 17)

półprzewodnikowy rezystancyjny czujnik gazu ; przetwornik stężenia gazu ; zużycie

semiconductor resistive gas sensor ; gas concentration transducer ; wear

15/85
Nr opisu: 0000074596   
Korekcja wpływu wielkości dodatkowych dla czujników nieselektywnych w oparciu o model o zmiennych współczynnikach.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 10b, s. 110-114, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

czujnik gazu ; czujnik nieselektywny ; korekcja wyniku ; kalibracja ; model odwrotny

gas sensor ; nonselective sensor ; calibration ; result correction ; inverse model

16/85
Nr opisu: 0000072002
Laboratorium podstaw automatyki oraz wybór przykładów do ćwiczeń audytoryjnych.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Wiesław Domański. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 134 s., bibliogr.
Skrypt nr 2498

układ regulacji ; identyfikacja obiektów ; regulator PID ; regulacja automatyczna ; programowalny sterownik logiczny ; PLC

control system ; object identification ; PID controller ; automatic control ; programmable logic controller ; PLC

17/85
Nr opisu: 0000074980
Metoda korekcji wpływu wielkości dodatkowych dla czujników nieselektywnych w oparciu o model o zmiennych współczynnikach.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'2012. XII Konferencja naukowa, Karpacz, 24-27 czerwca 2012. Politechnika Wrocławska. [B.m] : [b.w.], 2012, s. 93

czujnik gazu ; czujnik nieselektywny ; korekcja wyniku

gas sensor ; nonselective sensor ; result correction

18/85
Nr opisu: 0000077181   
Przekaźniki programowalne Need na stanowiskach dydaktycznych.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Elektrosystemy 2012 nr 12, s. 66-69

przekaźnik programowalny ; automatyka przemysłowa ; układ sterowania ; programowalny sterownik logiczny ; programowanie ; stanowisko dydaktyczne

programmable relay ; industrial automation ; control system ; programmable logic controller ; programming ; didactic stand

19/85
Nr opisu: 0000074500
Układowa korekcja charakterystyk przetwarzania półprzewodnikowego czujnika gazów.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: XLIV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2012, Ustroń - Jaszowiec, 9-12 września 2012. [Dokument elektroniczny]. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 3 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 17)

20/85
Nr opisu: 0000074498   
Korekcja wpływu wielkości dodatkowych dla przetworników nieselektywnych.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'11, Krynica-Zdrój, 12-15 czerwca 2011. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2011, s. 235-239, bibliogr. 2 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 15)

przetwornik pomiarowy ; korekcja wyniku ; metoda multiplikatywna ; metoda dwukrokowa ; pomiar wielkości chemicznych ; pomiar wielkości biologicznych

measuring transducer ; result correction ; multiplicative method ; two steps method ; chemical measurement ; biological measurement

21/85
Nr opisu: 0000084577
Odtwarzanie stężeń gazów w mieszaninie dla matrycowych nieselektywnych czujników gazów.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2010. XI Konferencja naukowa, Nałęczów, 20-23 czerwca 2010. Streszczenia. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 69, bibliogr. 3 poz.

przetwornik matrycowy ; pomiar stężenia gazów ; mieszanina gazów ; czujnik gazowy

matrix transducer ; measurement of gas concentrations ; gas mixture ; gas sensor

22/85
Nr opisu: 0000059667   
Przetwornik do pomiaru stężeń gazów w mieszaninie gazowej.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Prz. Elektrot. 2010 R. 86 nr 10, s. 114-117, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.242

czujnik gazu ; czujnik nieselektywny ; układ nieselektywny

gas sensor ; nonselective sensor ; conditioning circuit

23/85
Nr opisu: 0000084556
Przetwornik do pomiaru stężeń gazów w mieszaninie gazowej.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2010. XI Konferencja naukowa, Nałęczów, 20-23 czerwca 2010. Streszczenia. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 47

mieszanina gazów ; pomiar stężenia gazów ; przetwornik matrycowy ; metrologia ; urządzenie elektroniczne

gaseous mixture ; measurement of gas concentrations ; matrix transducer ; metrology ; electronic device

24/85
Nr opisu: 0000059668   
Wyznaczanie stężeń gazów dla matrycowych nieselektywnych czujników gazów.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Prz. Elektrot. 2010 R. 86 nr 10, s. 118-121, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.242

czujnik gazu ; czujnik nieselektywny ; odtwarzanie wyniku ; korekcja wyniku ; model odwrotny

gas sensor ; nonselective sensor ; measurand reconstruction ; result correction ; inverse model

25/85
Nr opisu: 0000063857   
Comparative investigations of two kind of electronic circuits for multichannel SAW-based gas sensors.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Fundamental and applied metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisbon, Portugal, 6-11 September, 2009. Lisbon : IMEKO, 2009, s. 2247-2251, bibliogr. 9 poz.

czujnik gazu ; klimatyzacja ; akustyczna fala powierzchniowa

gas sensor ; air conditioning ; surface acoustic wave

26/85
Nr opisu: 0000038649   
Badania struktur warstwowych typu tlenek metalu - pallad w układzie z akustyczną falą powierzchniową do detekcji gazów.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Henryk Urzędniczok.
-Elektronika 2008 R. 49 nr 6, s. 89-91, bibliogr. 2 poz.

struktura warstwowa ; struktura sensorowa ; pallad ; tlenek metalu ; fala powierzchniowa

layered structure ; sensor structure ; palladium ; metal oxide ; surface wave

27/85
Nr opisu: 0000038648   
Badania wpływu temperatury na czujniki gazów z akustyczną falą powierzchniową.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Wiesław Jakubik.
-Elektronika 2008 R. 49 nr 6, s. 77-79, bibliogr. 4 poz.

czujnik gazu ; czujnik AFP ; fala powierzchniowa ; wpływ temperatury

gas sensor ; SAW sensor ; surface wave ; temperature dependence

28/85
Nr opisu: 0000038561
Laboratorium podstaw automatyki oraz wybór przykładów do ćwiczeń audytoryjnych.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Wiesław Domański. Wyd. 2 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 133 s., bibliogr.
Skrypt nr 2417

układ regulacji ; identyfikacja obiektów ; regulator PID ; regulacja automatyczna ; programowalny sterownik logiczny ; PLC

control system ; object identification ; PID controller ; automatic control ; programmable logic controller ; PLC

29/85
Nr opisu: 0000042391   
MilCAN - interfejs przeznaczony do stosowania w pojazdach wojskowych.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Pomiary Autom. Kontr. 2008 vol. 54 nr 11, s. 750-753, bibliogr. 9 poz.

magistrala CAN ; MilCAN ; wetronika ; pojazd wojskowy

CAN bus ; MilCAN ; vetronics ; military vehicle

30/85
Nr opisu: 0000074493   
Rozwój magistrali CAN w kierunku standardu MiLCAN.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Szybkobież. Pojaz. Gąsien. 2008 nr 1, s. 21-30, bibliogr. 8 poz.

wetronika ; pojazd wojskowy ; magistrala CAN ; MilCAN

vetronics ; military vehicle ; CAN bus ; MilCAN

31/85
Nr opisu: 0000039728
Wieloparametrowy przetwornik składu mieszanin gazowych z przetwornikami typu SAW.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Wiesław Jakubik.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2008 R. 54 z. 1 (205), s. 123-132, bibliogr. 15 poz.

czujnik SAW ; czujnik gazu ; przetwornik wieloparametrowy

SAW sensor ; gas sensor ; multiparameter converter

32/85
Nr opisu: 0000076037
Multichannel surface acoustic wave structure for gas detection.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
W: IX Electron Technology Conference. ELTE 2007, Kraków, 4-7.09.2007. Book of abstracts. Eds: K. Zakrzewska [et al.]. Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, 2007, s. 129

33/85
Nr opisu: 0000039285
Two-variable pressure and temperature measuring converter based on piezoresistive sensor.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Recent advances in mechatronics. Eds: R. Jabłoński, M. Turkowski, R. Szewczyk. Berlin : Springer, 2007, s. 581-585

34/85
Nr opisu: 0000021019
Cyfrowa korekcja charakterystyk częstotliwościowych wybranych piezorezystancyjnych przetworników ciśnienia.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: V Sympozjum nt. Pomiarów dynamicznych. PD'2005, Szczyrk, 7-8 listopad 2005. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. [Gliwice] : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, [2005], s. 141-152, bibliogr. 11 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 10)

35/85
Nr opisu: 0000021290
Niepewność odtwarzania metodą algorytmiczną dla przetwornika pomiarowego dwuparametrowego.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych. Materiały XV sympozjum, Krynica, 18-22 września 2005. Pod red. Janusza Gajdy. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Metrologii, 2005, s. 35-43

36/85
Nr opisu: 0000013148
Odtwarzanie wielkości mierzonych w torach pomiarowych dwuparametrowych metodą bisekcji.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'05. [Materiały konferencji naukowo-technicznej], Ustroń, 8-11 maj 2005. [Gliwice] : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2005, s. 431-438, bibliogr. 12 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 8)

metoda iteracyjna ; przetwornik dwuparametrowy ; wzorcowanie przetwornika

iterative method ; two-parameter converter ; converter calibration

37/85
Nr opisu: 0000008697   
Korekcja charakterystyk dynamicznych mikroelektronicznych czujników ciśnienia.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
-Pomiary Autom. Kontr. 2004 nr 6, s. 27-30, bibliogr. 9 poz.

czujnik ciśnienia ; korekcja dynamiczna ; charakterystyka częstotliwościowa ; model dynamiczny

pressure sensor ; dynamic correction ; frequency response ; dynamic model

38/85
Nr opisu: 0000010802
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 1: Pomiary wybranych wielkości fizycznych. Pod red. Brunona Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Józef** Parchański, O. Pasecka, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 9 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 208 s., bibliogr.

39/85
Nr opisu: 0000010803
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 2: Badania właściwości obiektów i sygnałów. Pod red. Brunona Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 9 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 232 s., bibliogr.

40/85
Nr opisu: 0000010256
Metody badań właściwości dynamicznych piezorezystancyjnych czujników ciśnienia o małych zakresach.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2004 z. 190, s. 115-132, bibliogr. 18 poz.

czujnik ciśnienia ; czujnik piezorezystancyjny ; właściwości dynamiczne ; charakterystyka częstotliwościowa

pressure sensor ; piezoresistive sensor ; dynamic properties ; frequency response

41/85
Nr opisu: 0000017043
Experimental verification of pressure sensors dynamic models.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
W: Measurement 2003. 4th International Conference on Measurement, Smolenice Castle, Slovak Republic, June 15-19, 2003. Bratislava : Institute of Measurement Science. Slovak Academy of Sciences, 2003, s. 487-490

42/85
Nr opisu: 0000016887
Pressure pulse generating system for dynamic calibration of silicon low range pressure sensors.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
W: Metrology on the 3rd millennium. XVII IMEKO World Congress, Dubrovnik, Croatia, 22-27 June 2003. Book of summaries. IMEKO, Internat, Measurement Confederation. Dubrovnik : HMD, 2003, s. 1999-2002

43/85
Nr opisu: 0000000302
Wyznaczanie współczynników modelu odwrotnego obszarowo-liniowego dla przetwornika dwuparametrowego nieliniowego.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2003 z. 184, s. 117-127, bibliogr. 8 poz.

przetwornik dwuparametrowy ; miernik ; metoda najmniejszych kwadratów

two-parameter converter ; meter ; least mean squares method

44/85
Nr opisu: 0000055975
Badania porównawcze metod wyznaczania właściwości dynamicznych krzemowych czujników ciśnień.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
W: IV Sympozjum Pomiarów Dynamicznych, Gliwice, 7 - 8 listopada 2002 r.. Materiały sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 14-18, bibliogr. 7 poz.

45/85
Nr opisu: 0000002764
Układy przetworników pomiarowych dwuparametrowych.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2002 z. 181, s. 199-208, bibliogr. 11 poz.

46/85
Nr opisu: 0000004855
Laboratorium podstaw automatyki oraz wybór przykładów do ćwiczeń audytoryjnych. Praca zbiorowa.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, W. Domański, Krzysztof* Wróbel.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 121 s., bibliogr.
Skrypt nr 2262

47/85
Nr opisu: 0000074464
Odtwarzanie wielkości wejściowych przetworników dwuparametrowych nieliniowych w oparciu o model obszarowo-liniowy.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych. Materiały XI sympozjum, Krynica, 17-21 września 2001. Zakład Metrologii. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej, 2001, s. 19-24, bibliogr. 7 poz.

48/85
Nr opisu: 0000074459   
A new two-dimensional transducer for sensors sensitive to influence quantity.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: XVI IMEKO World Congress. IMEKO 2000, Vienna, Austria, September 25-28, 2000. Proceedings. Vol. 5. Ed.: A. Afjehi-Sadat. International Measurement Confederation (IMEKO), Austrian Society for Measurement and Automation. Wien : [b.w.], 2000, s. 187-190, bibliogr. 7 poz.

49/85
Nr opisu: 0000116633
A new two-dimensional transducer for sensors sensitive to influence quantity.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: XVI IMEKO World Congress. IMEKO 2000, Vienna, Austria, Sept. 25 - 28, 2000. Proceedings. Vol. 1: Abstracts and plenary papers. Eds. M. N. Durakbasa, P. H. Osanna, A. Afjehi-Sadat. Wien : Austrian Society for Measurement and Automation, 2000, s. 114

przetwornik 2-D ; czujnik parametryczny

2-D tranducer ; parametric sensor ; frequency output transducer

50/85
Nr opisu: 0000017982
Zastosowanie mostków równoważonych częstotliwościowo w przetwornikach dwuparametrowych.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'2000. VI Konferencja naukowa, Gliwice, 13-16 czerwca 2000. T. 1: Prezentacje sesyjne. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2000, s. 392-397, bibliogr. 5 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 2)

51/85
Nr opisu: 0000004135   
Zastosowanie sieci neuronowej do rozwiązania zadania odwrotnego dla przetwornika dwuparametrowego nieliniowego.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2000 z. 169, s. 107-121, bibliogr. 7 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

52/85
Nr opisu: 0000005276   
Odtwarzanie wartości wielkości wejściowych przetwornika dwuparametrowego nieliniowego.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1999 z. 165, s. 29-38, bibliogr. 3 poz.

53/85
Nr opisu: 0000074451
Przetwornik typu "parametr/częstotliwość" w oparciu o układ mostka zrównoważonego częstotliwościowo.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Metrologia wspomagana komputerowo. MWK'99. IV Szkoła - konferencja, Rynia k/Warszawy, 7-10 czerwca 1999. T. 2: Referaty. Stare Babice k. Warszawy : Bilgraf, 1999, s. 141-146, bibliogr. 6 poz.

54/85
Nr opisu: 0000025579
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 1: Pomiary wybranych wielkości fizycznych. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Józef** Parchański, Otylia** Pasecka, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 8 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 208 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2103 0434-0825)

55/85
Nr opisu: 0000025270
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 2: Badania właściwości obiektów i sygnałów. Pod red. Brunona Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska-Kowalik, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 8 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 231 s., bibliogr.
(Skrypt ; [Politechnika Śląska] nr 2104 0434-0825)

56/85
Nr opisu: 0000055686   
Mostki równoważone częstotliwościowo jako przetworniki pomiarowe z wyjściem częstotliwościowym.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1998 z. 162, s. 47-61, bibliogr. 4 poz.

57/85
Nr opisu: 0000024272
Optymalizacja konstrukcji pewnej klasy przetworników typu "parametr/okres" ze względu na błędy dynamiczne.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Pomiary Autom. Kontr. 1998 R. 44 nr 2, s. 34-37, bibliogr. 6 poz.

58/85
Nr opisu: 0000026742   
Magnetoelastyczny przetwornik siły z samokompensacją wpływu temperatury.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1997 z. 158, s. 71-82, bibliogr. 6 poz.

59/85
Nr opisu: 0000000109
New magnetoelastic materials for force measuring transducers.
[Aut.]: Jan** Zakrzewski, Józef** Kwiczala, Henryk Urzędniczok.
W: Optoelectronic and electronic sensors II. [Conference], Szczyrk, Poland, 13-16 May 1996. Eds: Z. Jankiewicz, H. Madura. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1997, s. 111-117, bibliogr. 6 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 3054 0277-786X)

60/85
Nr opisu: 0000074449
Optymalizacja konstrukcji pewnej klasy przetworników typu "parametr/okres" ze względu na błędy dynamiczne.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Metrologia wspomagana komputerowo. MWK'97. III Szkoła - konferencja, Zegrze k/Warszawy, 19-22 maja 1997. T. 2: Referaty. Zegrze : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności, 1997, s. 55-60, bibliogr. 5 poz.

61/85
Nr opisu: 0000026508   
Składowa przypadkowa błędów dynamicznych przetworników pomiarowych typu "parametr-okres".
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1997 z. 157, s. 113-121, bibliogr. 8 poz.

62/85
Nr opisu: 0000026555
System sterowania linią wytłaczania tworzywa.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Pomiary Autom. Kontr. 1997 R. 43 nr 10, s. 309-310

63/85
Nr opisu: 0000017447
Nowe materiały magnetyczne czujniki wielkości mechanicznych.
[Aut.]: Jan** Zakrzewski, Józef** Kwiczala, Henryk Urzędniczok.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'96. IV Konferencja naukowa, Szczyrk, 13-16 maja 1996 r. Materiały konferencyjne. T. 2. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1996, s. 201-204

64/85
Nr opisu: 0000035532
Patenty. Polska, nr 168 692. Układ rozładowania baterii kondensatorów zgrzewarki kondensatorowej do kołków. Int. Cl. B23K 11/26.
Instytut Spawalnictwa, Polska
Twórcy: J. Warsz, Krzysztof Urzędniczok, Henryk Urzędniczok.
Zgłosz. nr 296 994 z 11.12.1992. Opubl. 29.03.1996, 3 s., 1 tabl.

65/85
Nr opisu: 0000034836
Właściwości metrologiczne i zastosowania laserowych głowic z elementami PSD.
[Aut.]: Juliusz* Grabczyk, Henryk Urzędniczok.
-Mechanik 1996 R. 69 nr 3, s. 115-118, bibliogr. 5 poz.

66/85
Nr opisu: 0000074753   
Wpływ parametrów toru transmisji sygnału częstotliwościowego na dokładność przetworników "parametr/okres".
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1996 z. 156, s. 75-84, bibliogr. 11 poz.

67/85
Nr opisu: 0000074448
Selfcompensation of temperature influence in magnetoelasitc force transducers.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
W: State of the art in force and mass measurement. Proceedings of the 14th international conference, Warszawa, Poland, September 5-8, 1995. International Measurement Confederation IMEKO. Technical Committee TC3 on Measurement of Force and Mass. Warszawa : POLSPAR - Polish Society for Measurement, Automatic Control and Robotics, 1995, s. 135-139, bibliogr. 3 poz.

68/85
Nr opisu: 0000074445
Comparative investigations of "parameter-to-period" measuring converters.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: From measurement to innovation. Proceedings of the XIII IMEKO World Congress, Torino, 5-9 September 1994. Vol. 2. International Measurement Confederation. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 978-981, bibliogr. 6 poz.

69/85
Nr opisu: 0000047237
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 1: Pomiary wybranych wielkości fizycznych. Pod. red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Józef** Parchański, Otylia** Pasecka, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 7 w całości zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 236 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1864 0434-0825)

70/85
Nr opisu: 0000047236
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 2: Badania właściwości obiektów i sygnałów. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska-Kowalik, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 7 w całości zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 221 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1865 0434-0825)

71/85
Nr opisu: 0000047316
Ocena właściwości metrologicznych laserowych głowic do pomiaru odległości.
[Aut.]: Juliusz* Grabczyk, Henryk Urzędniczok.
W: Mechatronika'94. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 22-23 września 1994. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1994, s. 365-368, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 3)

72/85
Nr opisu: 0000043725   
Wyniki badań właściwości statycznych wybranych przetwornikow typu "parametr/okres sygnału wyjściowego".
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1994 z. 134, s. 71-86, bibliogr. 7 poz.

73/85
Nr opisu: 0000045267
Dynamic properties of measuring circuits applied to frequency output transducers.
[Aut.]: Jan** Zakrzewski, Henryk Urzędniczok.
-Measurement 1993 vol. 11 nr 3, s. 265-278

74/85
Nr opisu: 0000052874   
Patent. Polska, nr 156 496. Sposób kompensacji błędów addytywnych pomiarowego przetwornika przemieszczenia. Int. Cl. G01D 3/00, G01B 7/16, G01R 17/20.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jan** Zakrzewski, Henryk Urzędniczok.
Zgłosz. nr 265 999 z 29.05.1987. Opubl. 31.03.1992, 3 s. 1 tabl.

75/85
Nr opisu: 0000056238
Symulacja numeryczna dynamiki nieliniowych przetworników pomiarowych - doświadczenia dydaktyczne.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. [Ogólnopolskie sympozjum], Kraków, 24-26.09.1992. Streszczenia referatów. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 28

76/85
Nr opisu: 0000053400   
Dynamika przetworników pomiarowych z wyjściem częstotliwościowym zawierającym generatory RC.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 114, s. 127-136, bibliogr. 8 poz.

77/85
Nr opisu: 0000053407   
Kompensacja termiczna pomiarowego przetwornika pojemnościowo-częstotliwościowego.
[Aut.]: K. Tkocz, W. Twardoń, Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 114, s. 17-27, bibliogr. 4 poz.

78/85
Nr opisu: 0000054450
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 1: Pomiary wybranych wielkości fizycznych. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Józef** Parchański, Otylia** Pasecka, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 6 w całości zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, 236 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1615 0434-0825)

79/85
Nr opisu: 0000054451
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 2: Badania właściwości obiektów i sygnałów. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska-Kowalik, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, 221 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1616 0434-0825)

80/85
Nr opisu: 0000054656
Porównanie właściwości dynamicznych dwóch rodzajów przetworników z wyjściem częstotliwościowym.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: XXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'91, Jachranka k/W-wy 24-27 września 1991. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991, s. 193-198, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska z. 1 Konferencje ; )

81/85
Nr opisu: 0000043184   
Analiza właściwości dynamicznych parametrycznych przetworników pomiarowych w wyjściu częstotliwościowym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
Gliwice, 1990, 106 s., bibliogr. 76 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: doc. dr hab. inż. Jan** Zakrzewski

82/85
Nr opisu: 0000060593   
Błąd kwantowania przy pomiarze metodą różnicową.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1989 z. 108, s. 141-148, bibliogr. 3 poz.

83/85
Nr opisu: 0000062210
Metodyka analizy właściwości dynamicznych przetworników o wyjściu czestotliwościowym z czujnikami parametrycznymi.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: XXI Międzyuczelniania Konferencja Metrologów. MKM-89, Wrocław 12-14 września 1989. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1989, s. 23-28, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej ; nr 33 Konferencje ; 15 0324-9557)

84/85
Nr opisu: 0000064900
Wpływ pojemności rozproszenia na charakterystykę statyczną przetwornika C/T.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: XX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM-88, Szczecin, wrzesień 1988. Materiały konferencyjne. Politechnika Szczecińska. Instytut Automatyki Przemysłowej. Szczecin : Politechnika Szczecińska, 1988, s. 199-203, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej ; nr 386)

85/85
Nr opisu: 0000065026
Zbiór zadań z miernictwa dynamicznego.
[Aut.]: Jan** Zakrzewski, Irena* Wiechuła, Henryk Urzędniczok.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1988, 188 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1435 0434-0825)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie