Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TUREK MARIAN CZESŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 298Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/298
Nr opisu: 0000129893   
Economic aspects of reducing low-stack emission in Poland.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
-System Safety: Human - Technical Facility - Environment 2019 vol. 1 iss. 1, s. 343-351, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

emisja niskopoziomowa ; zanieczyszczenie powietrza ; koszty redukcji emisji niskopoziomowej

low-stack emission ; air pollution ; costs of reducing low-stack emission

2/298
Nr opisu: 0000133580
Kluczowe problemy zarządzania w górnictwie - stan obecny i pożądany kierunek zmian.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie górniczym. Wybrane zagadnienia. Red. Marian Turek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 23-75, bibliogr. 25 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 748). Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie w górnictwie węglowym ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; rachunek kosztów ; wynagrodzenie kadry menedżerskiej

mining enterprise ; management in coal mining ; enterprise restructuring ; cost accounting ; managers remuneration

3/298
Nr opisu: 0000134089   
The state and conditions of the future functioning of hard coal mining in Poland.
[Aut.]: A. Tajduś, Marian Czesław Turek.
-Arch. Mining Sci. 2019 vol. 64 iss. 3, s. 547-559, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.770. Punktacja MNiSW 40.000

górnictwo węgla kamiennego ; wyniki techniczno-ekonomiczne ; rentowność działania

hard coal mining ; technical and economic results ; operational efficiency

4/298
Nr opisu: 0000133578
Zarządzanie w przedsiębiorstwie górniczym. Wybrane zagadnienia. Red. Marian Turek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 458 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 748). Punktacja MNiSW 80.000

5/298
Nr opisu: 0000126551
Aspekty zarządcze zwalczania niskiej emisji.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Niska emisja - węgiel tak, smog nie. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2018, s. 147-159, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

niska emisja ; zarządzanie niską emisją ; zanieczyszczenie powietrza ; źródła zanieczyszczeń ; likwidacja niskiej emisji

low emission ; low emission management ; air pollution ; pollution sources ; low emission elimination

6/298
Nr opisu: 0000128649
Factors determining the effectiveness of young scientists' scientific research in the light of a survey.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Iwona Zdonek.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Science & society. Iss. 3.4, Education and educational research. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 341-348, bibliogr. 7 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

efektywność badań naukowych ; młody naukowiec

effectiveness of scientific research ; young scientist

7/298
Nr opisu: 0000126509   
Improving the management of a mining enterprise a condition for increasing the efficiency of hard coal production.
[Aut.]: S. Prusek, Marian Czesław Turek.
-Inż. Miner. 2018 R. 19 nr 2, s. 73-80, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie procesami ; wydajność ; koszty

mining enterprise ; process management ; efficiency ; productivity ; costs

8/298
Nr opisu: 0000126465   
Increasing productivity - a way to improve efficiency of operational management in hard coal mines.
[Aut.]: S. Prusek, Marian Czesław Turek, J. Dubiński, Izabela Jonek-Kowalska.
-Arch. Mining Sci. 2018 vol. 63 iss. 3, s. 567-581, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.589. Punktacja MNiSW 20.000

koszty ; przemysł wydobywczy ; operacja wydobywcza ; kierownictwo operacyjne ; wydajność

costs ; mining industry ; mining operation ; operational management ; productivity

9/298
Nr opisu: 0000127760   
Kierunki i rezultaty badań w zakresie zarządzania kosztami produkcji górniczej w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 143-156, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ekonomika górnictwa ; zarządzanie kosztami ; kontroling produkcji górniczej ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce

mining economics ; cost management ; mining production controlling ; hard coal mining in Poland

10/298
Nr opisu: 0000125739
Metodyczne i organizacyjne podstawy prac promocyjnych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 183 s., bibliogr. 98 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

praca promocyjna ; seminarium dyplomowe ; badania naukowe ; metody badawcze ; obrona pracy dyplomowej

promotional work ; thesis ; scientific research ; research methods ; thesis defense

11/298
Nr opisu: 0000125820
The desirable directions of reducing air pollution induced by low-stack emission in the light of a survey.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.2, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 929-935, bibliogr. 6 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

emisja niskopoziomowa ; redukcja zanieczyszczenia powietrza

low-stack emission ; air pollution reduction

12/298
Nr opisu: 0000127764   
Tożsamość ekonomiki i organizacji górnictwa we współczesnym systemie wiedzy.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 171-184, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ekonomika górnictwa ; organizacja górnictwa ; zarządzanie ; inżynieria produkcji

mining economics ; mining organization ; management ; production engineering

13/298
Nr opisu: 0000127763   
Trychotomiczne podejście do zarządzania kosztami w zakresie ekonomiki górnictwa w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 157-169, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ekonomika górnictwa ; zarządzanie kosztami produkcji górniczej ; koszty w procesie inwestycji górniczych ; koszt kapitału w przedsiębiorstwie górniczym

mining economics ; mining production cost management ; costs in the process of mining investments ; capital cost in mining enterprise

14/298
Nr opisu: 0000120401   
Assessment of development prospects for the industrial heritage protection institutions in Poland on the example of the Górny Śląsk Region.
[Aut.]: Małgorzata Mańka-Szulik, Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Ann. UMCS, H 2017 vol. 51 no. 3, s. 95-105, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

rozwój instytucji ; analiza SWOT ; analiza PESTEL ; dziedzictwo przemysłowe

development of institutions ; SWOT analysis ; PESTEL analysis ; industrial heritage

15/298
Nr opisu: 0000128533   
Czynniki rozwoju naukowego młodych naukowców w świetle badań ankietowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Iwona Zdonek.
W: Rozważania różnorodne. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 67-82, bibliogr. 20 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 4 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

rozwój naukowy ; badania doktorantów ; młody naukowiec

academic development ; doctoral students' research ; young scientist

16/298
Nr opisu: 0000119944   
Dependence of total production costs on production and infrastructure parameters in the Polish hard coal mining industry.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Energies 2017 vol. 10 iss. 10, art. no. 1480 s. 1-22, bibliogr. 74 poz.. Impact Factor 2.676. Punktacja MNiSW 25.000

całkowite koszty produkcji ; parametry produkcji węgla ; parametry infrastruktury kopalnianej ; wydobywanie węgla

total production costs ; coal production parameters ; coal-mines infrastructure parameters ; coal mining

17/298
Nr opisu: 0000117752
Evolution of consolidation processes in polish hard coal mining industry in the context of enterprise life cycle.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: The propensity to changes in the competitive and innovative economic environment. Processes - structures - concepts. Ed. by Ryszard Borowiecki, Jarosław Kaczmarek. Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 207-214, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

18/298
Nr opisu: 0000114261   
Górnictwo, górnictwo... i co dalej?.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2017 t. 73 nr 1, s. 1-12, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja ; efektywność ; reorientacja strategiczna

hard coal mining ; restructuring ; efficiency ; strategic reorientation

19/298
Nr opisu: 0000122995   
Macierzowa ocena ryzyka w ujęciu branżowym na przykładzie polskiego górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 113, s. 147-159, bibliogr. 41 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

analiza ryzyka ; ocena ryzyka ; matryca ryzyka ; analiza PESTEL ; górnictwo węgla kamiennego

risk analysis ; risk assessment ; risk matrix ; PESTEL analysis ; hard coal mining

20/298
Nr opisu: 0000120400   
The institutional protection of industrial heritage in the strategic perspective in Poland on the example of the Górny Śląsk Region.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Ann. UMCS, H 2017 vol. 51 no. 3, s. 59-69, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

strategia ; identyfikacja oczekiwań interesariuszy ; dziedzictwo przemysłowe

strategy ; identification of stakeholders ; industrial heritage

21/298
Nr opisu: 0000117396   
Uwarunkowania procesów konsolidacyjnych w polskich przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 487-503, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

współdziałanie przedsiębiorstw ; przedsiębiorstwo górnicze ; konsolidacja

enterprises cooperation ; mining enterprise ; consolidation

22/298
Nr opisu: 0000120700   
Zmodyfikowana metoda Famy-Frencha w wycenie kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. Inst. Gosp. Sur. Miner. Energ. PAN 2017 nr 99, s. 5-15, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

koszt kapitału własnego ; wycena ; metoda Famy-Frencha

Cost of equity ; valuation ; Fama-French method

23/298
Nr opisu: 0000111465
Data Envelopment Analysis in the measurement and optimization of technical efficiency in the Polish hard coal mines.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy. Red. Włodzimierz Sroka. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, s. 42-58, bibliogr.

DEA ; polskie górnictwo węgla kamiennego ; pomiar efektywności

DEA ; Polish hard coal mining ; efficiency measurement

24/298
Nr opisu: 0000109334   
Determinanty efektywności w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych i geologiczno-górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Inż. Miner. 2016 R. 17 nr 2, s. 81-90, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

efektywność wydobycia w polskich kopalniach ; determinanty efektywności w górnictwie węgla kamiennego

mining effectiveness in Polish mines ; determinants of effectiveness in hard coal mining

25/298
Nr opisu: 0000114353   
Efektywność wydobycia węgla kamiennego z perspektywy cyklu życia produktu.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 99, s. 157-168, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

efektywność ; polskie górnictwo węgla kamiennego ; optymalizacja efektywności ; cykl życia produktu

efficiency ; Polish hard coal mining ; efficiency optimizing ; product life cycle

26/298
Nr opisu: 0000106402   
Eksport netto węgla kamiennego w Polsce w aspekcie konkurencyjności cenowej polskich przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 507-520, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; import ; eksport węgla kamiennego

mining enterprise ; hard coal mining industry in Poland ; import ; hard coal exports

27/298
Nr opisu: 0000114363   
Koszty stałe i zmienne a efektywność produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 nr 97, s. 153-167, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

koszt stały ; koszt zmienny ; polskie górnictwo węgla kamiennego ; efektywność

fixed cost ; variable cost ; Polish hard coal mining ; efficiency

28/298
Nr opisu: 0000106215   
Mechanizm kształtowania cen rynkowych w aspekcie polskiego górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 4, s. 81-86, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ekonomika górnictwa ; cena rynkowa ; konkurencyjność ; węgiel kamienny

economics of mining industry ; market price ; competitiveness ; hard coal

29/298
Nr opisu: 0000106075   
Metoda kompleksowego audytu kopalń węgla kamiennego w kontekście oceny ich perspektyw rozwojowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 87, s. 415-428, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

górnictwo węgla kamiennego ; audyt ; rozwój

hard coal mining ; audit ; development

30/298
Nr opisu: 0000115874
Metodologiczne, organizacyjne i prawne aspekty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
Gliwice : Politechnika Śląska, 2016, 161 s., bibliogr. 62 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 652)

praca naukowa ; badanie naukowe ; doktorat ; habilitacja ; metodologia ; aspekt prawny

scientific working ; scientific research ; doctorate ; qualifying as assistant professor ; methodology ; legal aspect

31/298
Nr opisu: 0000102224
Ekspercka metoda prognozowania importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Beata Hysa.
W: Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska. Warszawa : CeDeWu, 2015, s. 117-132

32/298
Nr opisu: 0000102213
Funkcjonowanie i konkurencyjność rynku węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2013.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska. Warszawa : CeDeWu, 2015, s. 11-28

33/298
Nr opisu: 0000104493
Instytut Ekonomii i Informatyki (ROZ-1).
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: 20 lat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Red. Aleksandra Kuzior, Izabela Jonek-Kowalska. Zabrze : M-Studio, 2015, s. 35-48

Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; Instytut Ekonomii i Informatyki ; działalność dydaktyczna ; kadra naukowa ; działalność naukowo-badawcza ; historia nauki

Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; Institute of Economy and Informatics ; teaching activity ; scientific staff ; scientific-research activities ; history of science

34/298
Nr opisu: 0000100139   
Konkurencyjność przedsiębiorstw górniczych - propozycja praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania kosztami w aspekcie jej poprawy.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 475-488, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

konkurencyjność przedsiębiorstw ; przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie kosztami

enterprises competitiveness ; mining enterprise ; cost management

35/298
Nr opisu: 0000104498
Perspektywy i plany rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Jan Brzóska.
W: 20 lat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Red. Aleksandra Kuzior, Izabela Jonek-Kowalska. Zabrze : M-Studio, 2015, s. 113-115

Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; plan rozwoju

Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; development plan

36/298
Nr opisu: 0000104308
Powstanie i rozwój Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: 20 lat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Red. Aleksandra Kuzior, Izabela Jonek-Kowalska. Zabrze : M-Studio, 2015, s. 17-33

Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; kampus uniwersytecki ; struktura organizacyjna ; kadra naukowa ; działalność dydaktyczna ; działalność naukowo-badawcza ; historia nauki

Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; university campus ; organizational structure ; scientific staff ; teaching activity ; scientific-research activities ; history of science

37/298
Nr opisu: 0000101074
Produktywność pracy a efektywność przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Ekon. Organ. Przeds. 2015 nr 6, s. 105-116, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

przedsiębiorstwo górnicze ; produktywność pracy ; analiza porównawcza

mining enterprise ; workforce productivity ; comparative analysis

38/298
Nr opisu: 0000102230
Prognoza eksportu i importu węgla kamiennego w perspektywie do 2030 roku - wyniki badań heurystycznych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Beata Hysa.
W: Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska. Warszawa : CeDeWu, 2015, s. 171-182

39/298
Nr opisu: 0000102229
Prognoza produkcji węgla kamiennego w perspektywie do 2030 roku - wyniki badań heurystycznych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Beata Hysa.
W: Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska. Warszawa : CeDeWu, 2015, s. 155-170, bibliogr. 6 poz.

40/298
Nr opisu: 0000106198   
Regionalny przemysł węglowy w kontekście inteligentnych specjalizacji dla województwa śląskiego i zmian struktury bilansu energetycznego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 139-150, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

energetyka ; górnictwo węgla kamiennego ; specjalizacja inteligentna ; bilans energetyczny

power engineering ; hard coal mining ; intelligent specialization ; energy balance

41/298
Nr opisu: 0000102138      
Rozwój polskiego górnictwa węglowego w świetle prognozowanych potrzeb energetycznych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 691-701, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorstwo górnicze ; energia elektryczna ; struktura zapotrzebowania ; Polska ; badanie eksperckie

mining enterprise ; electricity ; structure of demand ; Poland ; expert study

42/298
Nr opisu: 0000101554
Rozwój Wydziału Organziacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej - przykład sprawnie zarządzanej organizacji.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Prz. Organ. 2015 nr 6, s. 49-56, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; historia ; zarządzanie organizacją ; działalność naukowo-badawcza ; współpraca ; strategia rozwoju

Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; history ; organization management ; scientific-research activities ; cooperation ; development strategy

43/298
Nr opisu: 0000100165   
Techniczno-organizacyjne aspekty zgazowywania węgla w podziemiach czynnej kopalni, na przykładzie eksperymentu przeprowadzonego w kopalni Wieczorek.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 6, s. 1012-1017, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

podziemne zgazowanie węgla ; kopalnia czynna ; zagrożenia górnicze ; eksploatacja węgla kamiennego

underground coal gasification ; active mine ; mining hazards ; hard coal exploitation

44/298
Nr opisu: 0000103348
Zmiany cen nieodnawialnych surowców energetycznych a efektywność polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2011-2014.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Ekon. Organ. Przeds. 2015 nr 10, s. 90-101, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

surowce nieodnawialne ; wydobycie węgla ; koszty wydobycia węgla ; efektywność górnictwa

non-renewable resources ; coal extraction ; costs of coal mining ; mining efficiency

45/298
Nr opisu: 0000097220
Accounting and IT tools of cost planning in mining enterprises.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges = Zarządzanie organizacją w realnym i wirtualnym środowisku: szanse i wyzwania. Pod red. Viery Markovej [et al.]. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2014, s. 99-110, bibliogr. 22 poz.

zarządzanie kosztami ; przedsiębiorstwo górnicze ; planowanie kosztów

cost management ; mining company ; cost planning

46/298
Nr opisu: 0000092045   
Analiza systemu oceniania kadry zarządzającej w spółkach z udziałem skarbu państwa na przyykładzie przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 465-475, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

spółka skarbu państwa ; menedżer ; przedsiębiorstwo górnicze

state treasury company ; manager ; mining enterprise

47/298
Nr opisu: 0000098308   
Chances and threats of hard coal mining development in Poland - the results of experts research.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
-Arch. Mining Sci. 2014 vol. 59 iss. 2, s. 359-411, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

górnictwo węgla kamiennego ; koszty wydobycia węgla ; czynniki rozwoju

hard coal mining ; costs of coal mining ; development factors

48/298
Nr opisu: 0000098309   
Development of sustainability assessment method of coal mines.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol, P. Krawczyk, Krystyna Czaplicka-Kolarz, Marian Czesław Turek, W. Borkowski.
-J. Sust. Min. 2014 vol. 13 no. 4, s. 5-11, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

zrównoważony rozwój ; kopalnia węgla kamiennego ; ocena cyklu życia ; analiza zysków i strat

sustainability ; hard coal mine ; life cycle assessment ; cost-benefit analysis

49/298
Nr opisu: 0000097178
Diagnoza stanu i perspektywy rozwojowe górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy. Elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju. Red. Stanisław Nowak. Warszawa : Oficyna Wydaw. Edward Mitek, 2014, s. 339-353, bibliogr. 36 poz.

analiza SWOT ; kopalnia węgla kamiennego ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; ocena ekonomiczna ; ocena eksploatacyjna

SWOT analysis ; hard coal mine ; Upper Silesian Coal Basin ; economic assessment ; exploitation assessment

50/298
Nr opisu: 0000096243   
Kierunki rozwoju energetyki a rynek węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 449-460, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

energetyka zawodowa ; tendencje rozwojowe ; rynek węgla kamiennego ; węgiel energetyczny ; import ; producent węgla ; konkurencyjność

professional energy sector ; development trends ; hard coal market ; steam coal ; import ; coal producer ; competitiveness

51/298
Nr opisu: 0000090342
System zarządzania kosztami w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Wiad. Gór. 2014 R. 65 nr 2, s. 103-111, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie kosztami ; wyrobisko wybierkowe ; rachunek kosztów

cost management ; coal excavation ; cost accounting

52/298
Nr opisu: 0000098307   
Wybrane aspekty dokumentacyjnego przygotowania prowadzenia eksperymentalnej eksploatacji metodą podziemnego zgazowania węgla.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 12, s. 5-10, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

podziemne zgazowanie węgla ; projekt ; dokumentacja techniczna

underground coal gasification ; project ; technical documentation

53/298
Nr opisu: 0000091127
Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Red. Marian Turek.
Warszawa : Difin, 2013, 182 s.

54/298
Nr opisu: 0000090971
Business process reengineering - an oportunity for development.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Knowledge, economy, society. Challenges of the contemporary management. Ed. by A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek. Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 325-348

55/298
Nr opisu: 0000091204
Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego - zmiany i determinanty.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 57-67

węgiel kamienny ; koszt produkcji ; kopalnia węgla kamiennego

hard coal ; production cost ; hard coal mine

56/298
Nr opisu: 0000090972
Cost account adaptation to needs of sectorial implementation.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Knowledge, economy, society. Challenges of the contemporary management. Ed. by A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek. Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 881-900

57/298
Nr opisu: 0000085272      
Cost rationalization of maintaining post-industrial regions.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2013 vol. 22 no. 3, s. 727-740, bibliogr. 57 poz.. Impact Factor 0.600. Punktacja MNiSW 15.000

teren poprzemysłowy ; likwidacja kopalni ; odwadnianie kopalni ; racjonalizacja kosztów

post-industrial area ; mine liquidation ; mine dewatering ; costs rationalization

58/298
Nr opisu: 0000092323   
Determination of enterprise value by using the fuzzy pay-off method for real option valuation.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Adam Sojda.
W: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. IDAACS' 2013, Berlin, Germany, September 12-14, 2013. Vol. 2. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 597-600, bibliogr. 7 poz.

wartość przedsiębiorstwa ; metoda pay-off ; opcja rzeczowa

enterprise value ; pay-off method ; real option

59/298
Nr opisu: 0000087524      
Efektywność w polskim górnictwie węgla kamiennego w makro- i mikroperspektywie.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 9, s. 176-179, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego ; efektywność

mining enterprise ; hard coal mining ; effectiveness

60/298
Nr opisu: 0000091135
Eksploatacja pokładów węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Praca zbiorowa. T. 1, Górnictwo i środowisko. Pod red. W. Kopko. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013, s. 42-110, bibliogr. 40 poz.

eksploatacja górnicza ; kombajn ścianowy ; kombajn chodnikowy ; urabianie węgla

mining exploitation ; longwall shearer ; roadheader ; coal mining

61/298
Nr opisu: 0000091232   
Identyfikacja zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji georeaktora podziemnego zgazowania węgla.
[Aut.]: E. Krause, Marian Czesław Turek, M. Pieszczek.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 2, s. 17-25, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

bezpieczeństwo ; górnictwo ; kopalnia węgla ; zgazowanie ; georeaktor ; zagrożenia ; pokład węgla

safety ; mining ; coal mine ; gasification ; georeactor ; hazards ; coal bed

62/298
Nr opisu: 0000091235
Kierunki badań naukowych wspierających górnictwo węgla kamiennego na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego SA.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2013 R. 64 nr 6, s. 356-363, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Katowicki Holding Węglowy SA ; produkcja węgla ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; zrównoważony rozwój

Katowice Coal Holding ; coal production ; occupational safety in mining ; sustainable development

63/298
Nr opisu: 0000088356
Kierunki doskonalenia zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 175-188

64/298
Nr opisu: 0000091434
Kompleksowa analiza ekonomiczna projektu wybrania resztki pokładu węgla.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik.
W: Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Praca zbiorowa. Pod red. J. Dubińskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013, s. 163-176

analiza ekonomiczna ; wybieranie resztek pokładu węgla ; koszty

economic analysis ; extraction of residual coal seam ; costs

65/298
Nr opisu: 0000089766
Koszt jako kwantyfikator zużycia zasobów w przedsiębiorstwie - rachunkowe spojrzenie na koszty.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Prognozowanie i racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. Red. Adam Sojda. Warszawa : Difin, 2013, s. 9-20

rachunkowość finansowa ; koszty ; zasoby finansowe

financial accounting ; costs ; financial resources

66/298
Nr opisu: 0000089767
Koszt jako przedmiot prognozowania - zarządcze spojrzenie na koszty.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Prognozowanie i racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. Red. Adam Sojda. Warszawa : Difin, 2013, s. 21-33

zarządzanie kosztami ; planowanie kosztów ; budżetowanie

cost management ; cost planning ; budgeting

67/298
Nr opisu: 0000091431
Mierniki geologiczno-górnicze oceny możliwości wybrania resztki pokładu węgla - wyniki badań.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik, A. Wrana.
W: Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Praca zbiorowa. Pod red. J. Dubińskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013, s. 80-99

wybieranie resztek pokładu węgla ; złoże resztkowe ; technologia wydobycia

extraction of residual coal seam ; residual bed ; mining technology

68/298
Nr opisu: 0000091393
Ocena możliwości wybrania resztki pokładu węgla.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek, Z. Lubosik.
W: Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Praca zbiorowa. Pod red. J. Dubińskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013, s. 59-62

złoże resztkowe ; ryzyko eksploatacyjne ; wybieranie pokładów węgla

residual deposit ; operational risk ; coal seam extraction

69/298
Nr opisu: 0000091432
Pojęcie, klasyfikacja oraz rachunek kosztów.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik.
W: Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Praca zbiorowa. Pod red. J. Dubińskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013, s. 124-143

rachunek kosztów ; przedsiębiorstwo górnicze ; podejmowanie decyzji

cost account ; mining company ; decision making

70/298
Nr opisu: 0000088642
Proefektywnościowy system premiowania w przedsiębiorstwach górniczych - podstawowe założenia.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s.397-407, bibliogr. 20 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

przedsiębiorstwo górnicze ; proefektywnościowy system premiowania ; motywacja ; analiza kosztów

mining enterprise ; pro-effective bonus system ; motivation ; cost analysis

71/298
Nr opisu: 0000088341
Rachunkowe i informatyczne aspekty zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 89-99

72/298
Nr opisu: 0000091208
Rachunkowe i zarządcze aspekty kosztów w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 11-25

koszty ; rachunkowość finansowa ; rachunkowość zarządcza ; przedsiębiorstwo

costs ; financial accounting ; management accounting ; enterprise

73/298
Nr opisu: 0000089054   
Racjonalizacja procesów i zasobów zorientowana na poprawę efektywności produktu w fazie schyłkowej na przykładzie kopalni piasku X.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 207-217, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

efektywność inwestycji ; cykl życia produktu ; racjonalizacja

investment effectiveness ; product life cycle ; rationalization

74/298
Nr opisu: 0000088638   
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego - cele i efekty.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych. Oprac. red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 249-266

75/298
Nr opisu: 0000091134
Specyfika środowiska pracy podziemnej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, S. Prusek, P. Rosmus.
W: Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Praca zbiorowa. T. 1, Górnictwo i środowisko. Pod red. W. Kopko. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013, s. 33-41, bibliogr. 8 poz.

zakład górniczy ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; warunki pracy ; środowisko pracy

mining plant ; occupational safety in mining ; work conditions ; work environment

76/298
Nr opisu: 0000091435
Studium przypadku wybrania resztek pokładów węgla.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik, A. Wrana.
W: Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Praca zbiorowa. Pod red. J. Dubińskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013, s. 177-221

wybieranie resztek pokładu węgla ; Kopalnia Węgla Kamiennego Pokój ; Zakład Górniczy Piekary

extraction of residual coal seam ; Pokój Hard Coal Mine ; Mining Plant Piekary

77/298
Nr opisu: 0000091126
System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
Warszawa : Difin, 2013, 315 s., bibliogr.

78/298
Nr opisu: 0000088637   
Ścieżki restrukturyzacji w polskim górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych. Oprac. i red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 235-248

79/298
Nr opisu: 0000091394
Technologie wybierania resztek pokładów węgla - analiza możliwości stosowania.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik, S. Prusek.
W: Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Praca zbiorowa. Pod red. J. Dubińskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013, s. 106-123

złoże resztkowe ; eksploatacja węgla kamiennego ; system eksploatacji złóż ; technologia wydobycia

residual bed ; hard coal exploitation ; deposit exploitation system ; mining technology

80/298
Nr opisu: 0000089643
The possibilities of improvement of production effectiveness in the Polish hard coal mining.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: 23rd World Mining Congress & Expo, Montreal, 11-15 August 2013. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2013, pamięć USB (PenDrive) s. 1-10

81/298
Nr opisu: 0000089051   
Współczesne rachunki kosztów jako inspiracja dla rachunku kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 173-184, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

rachunek kosztów ; przedsiębiorstwo górnicze ; przodek ścianowy

cost account ; mining enterprise ; longwall

82/298
Nr opisu: 0000091433
Zakres i cele analizy finansowej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik.
W: Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Praca zbiorowa. Pod red. J. Dubińskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013, s. 144-162

analiza finansowa ; przedsiębiorstwo górnicze ; projekt inwestycyjny

financial analysis ; mining company ; investment project

83/298
Nr opisu: 0000088343
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych - konfrontacja praktyki z zaleceniami teorii.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 144-159

84/298
Nr opisu: 0000086154
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie górniczym - istotny czynnik utrzymania konkurencyjności.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2013, Kraków, 18-22 lutego 2013. Streszczenia referatów. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków : [b.w.], 2013, s. 140 + pełny tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie kosztami ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; koszt produkcji ; analiza zmian kosztów ; ekonomika górnictwa

mining enterprise ; cost management ; enterprises competitiveness ; production cost ; analysis of cost changes ; economics of mining industry

85/298
Nr opisu: 0000079503
A method of mining enterprises evaluation in the restructuring process of the hard coal industry.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes. Ed. by Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek. Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 173-190, bibliogr. 13 poz.

86/298
Nr opisu: 0000074610   
A method of pricing an asset lost in a mining catastrophe.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Arch. Mining Sci. 2012 vol. 57 iss. 3, s. 799-814, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.319. Punktacja MNiSW 20.000

katastrofa górnicza ; środki trwałe ; wycena ; ocena eksploatacyjna

mining catastrophe ; capital assets ; valuation ; exploitation assessment

87/298
Nr opisu: 0000079875
Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012

88/298
Nr opisu: 0000077982   
Cost analysis as a premise of enterprise's restructuring process.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes. Ed. by Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek. Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 205-218, bibliogr. 10 poz.

89/298
Nr opisu: 0000080200   
Key aspects of building financing models in Polish mining.
[Aut.]: Aneta Michalak, Marian Czesław Turek.
W: Building competences, synergy and competitiveness for the future. TIIM - Technology, Innovation and Industrial Management 2012 Conference , Lublin, Poland, 22-25 May 2012. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. Eds. Z. Pastuszak [et al.]. Lublin : Maria Sklodowska-Curie University, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 97

źródło finansowania ; inwestycja

financing source ; investment

90/298
Nr opisu: 0000073042   
Model systemu informacji logistycznej w kanałach dystrybucji węgla kamiennego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jadwiga Grabowska.
Zabrze, 2012, 192 k., bibliogr. 149 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Czesław Turek

system informacji logistycznej ; informacja logistyczna ; kanał dystrybucji ; węgiel kamienny ; dystrybucja węgla kamiennego

logistic information system ; logistic information ; distribution channel ; coal ; hard coal distribution

91/298
Nr opisu: 0000076253
Ocena systemów zarządzania kosztami w ujęciu sektorowym.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 137-149, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

system zarządzania ; zarządzanie kosztami ; przedsiębiorstwo górnicze

management system ; cost management ; mining company

92/298
Nr opisu: 0000070123   
Problemy wyceny środka trwałego utraconego w wyniku katastrofy górniczej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 1, s. 27-33, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wycena środków trwałych ; analiza rynku ; zużycie techniczne ; ocena eksploatacyjna ; katastrofa górnicza

fixed assets valuation ; market analysis ; technical wear ; exploitation assessment ; mining catastrophe

93/298
Nr opisu: 0000075584
Szanse i zagrożenia rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2012 R. 63 nr 11, s. 626-633, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

górnictwo węgla kamiennego ; bezpieczeństwo energetyczne ; Polska ; prognoza ; gospodarka energetyczna

hard coal mining ; energy security ; Poland ; forecast ; energy management

94/298
Nr opisu: 0000072094   
Wybrane rozwiązania konstrukcyjne wskaźników obciążenia kotwi.
[Aut.]: S. Prusek, Marian Czesław Turek, M. Rotkegel, M. Witek.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 6, s. 37-44, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

indykator obciążenia ; górnictwo ; kotew ; bezpieczeństwo

load indicator ; mining ; roof bolt ; safety

95/298
Nr opisu: 0000080055
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Ekon. Organ. Przeds. 2012 nr 3, s. 87-96, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zarządzanie kosztami ; przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego ; rachunkowość zarządcza ; cykl życia wyrobiska wybierkowego

cost management ; mining company ; hard coal mining ; management accounting ; pit mining life cycle

96/298
Nr opisu: 0000079607   
Badanie wpływu wartości wybranych parametrów na kształtowanie się jednostkowego kosztu wydobycia w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Adam Sojda, Maciej Wolny.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 76/77, s. 143-156, bibliogr. 5 poz.

koszty wydobycia węgla ; ekonomika górnictwa

costs of coal mining ; economics of mining industry

97/298
Nr opisu: 0000065719   
Determinanty innowacyjności w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Z. Ganszczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 55, s. 159-172, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przedsiębiorstwo górnicze ; innowacyjność

mining company ; innovation

98/298
Nr opisu: 0000079830   
Directions of changes of hard coal output technologies in Poland.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Min. Sci. Technol. 2011 vol. 21 iss. 1, s. 1-5, bibliogr. 14 poz.

rozwój ; technologia ; mechanizacja ; wóz osobowy ; transport materiałów

development ; technology ; mechanization ; manriding ; material transport

99/298
Nr opisu: 0000091197
Financial conditions of mining enterprises activities in Poland, years 2003-2009.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Technical and geoinformational systems in mining. School of Underground Mining 2011. Eds. G. Pivnyak, V. Bondarenko, I. Kovalevs'ka. Boca Raton : CRC Press, 2011, s. 247-253, bibliogr. 17 poz.

100/298
Nr opisu: 0000068295
Hierarchia źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie górniczym w kontekście uwarunkowań branżowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: XVI Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011, [Krynica, 21-23 września 2011]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011, s. 57-60, bibliogr. 24 poz. (Przegląd Górniczy ; t. 67, nr 9 0033-216X)

przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego ; inwestycja ; źródła finansowania inwestycji

mining company ; hard coal mining ; investment ; sources of investment financing

101/298
Nr opisu: 0000077262
Identyfikacja i ocena zagrożeń naturalnych w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 213-242

102/298
Nr opisu: 0000077484
Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011

103/298
Nr opisu: 0000080130   
New performance funding models as the way of finance management improvement in mining enterprises.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Equilibrium 2011 vol. 6 iss. 2, s. 77-90, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie finansami ; finansowanie ; przedsiębiorstwo górnicze

financial management ; financing ; mining enterprise

104/298
Nr opisu: 0000069830   
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Identyfikacja szans i zagrożeń.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 37-50, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

partnerstwo publiczno-prywatne ; inwestycja publiczno-prywatna ; samorząd terytorialny

public-private partnership ; public-private investment ; local government

105/298
Nr opisu: 0000069806   
Partnerstwo publiczno-prywatne na tle innych organizacyjno-własnościowych modeli finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 7-21, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

partnerstwo publiczno-prywatne ; model inwestycyjny ; samorząd terytorialny ; źródła finansowania inwestycji

public-private partnership ; investment model ; local self-government

106/298
Nr opisu: 0000077255
Podstawy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 33-54

107/298
Nr opisu: 0000077073      
Possibilities of improving the efficiency of mining companies by controlling cost of coal.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Equilibrium 2011 vol. 6 iss. 2, s. 91-107, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

koszty ; efektywność ; przedsiębiorstwo górnicze

costs ; efficiency ; mining company

108/298
Nr opisu: 0000080221
Procedura budowy modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska, Adam Sojda.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, 32 s.

109/298
Nr opisu: 0000077259
Przedsiębiorstwo górnicze jako przedmiot badań - fundamenty funkcjonowania.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 131-154

110/298
Nr opisu: 0000077064
Restrukturyzacja jako źródło redukcji kosztów w przedsiębiorstwie - działania i efekty.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 765-774 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 686 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 47 1733-2842)

111/298
Nr opisu: 0000077980
Ryzyko finansowania inwestycji a wartość przedsiębiorstwa w teorii i praktyce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie: strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - komunikacja ryzyka. Red. J. Bizon-Górecka. Bydgoszcz : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Bydgoszczy, 2011, s. 431-453

112/298
Nr opisu: 0000079843
The benchmark of Polish mining enterprises in the view of determinants of geological-mining activity.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: 22nd World Mining Congress & Expo, Istambul, 11-16 September 2011. vol. 2. Ed. S. Eskikaya. Ankara : Aydogdu Ofset, 2011, s. 69-80

113/298
Nr opisu: 0000077088
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011

114/298
Nr opisu: 0000077268
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011

115/298
Nr opisu: 0000067931   
Zmiany w górnictwie węgla kamiennego - geneza, przebieg, efekty.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2011 t. 67 nr 7/8, s. 11-18, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja górnictwa ; zatrudnienie w kopalniach

hard coal mining ; mining restructuring ; employment in mines

116/298
Nr opisu: 0000071297
Assessment of the strategy of financing Polish companies at the time of economic crisis.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Enterprise in modern economy. Vol. 3: Management aspects. Ed. by E. Lechman. Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2010, s. 16-33, bibliogr. 16 poz.

117/298
Nr opisu: 0000055396
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 10: Zbrojenie i likwidacja ścian kompleksowo zmechanizowanych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2010 R. 61 nr 1, s. 50-57, bibliogr. 2 poz.

eksploatacja podziemna ; likwidacja ; ściana ; zbrojenie

underground exploitation ; liquidation ; wall ; reinforcement

118/298
Nr opisu: 0000056115
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 12: Wybieranie pokładów węgla systemami krótkofrontowymi.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2010 R. 61 nr 3, s. 190-204, bibliogr. 13 poz.

eksploatacja podziemna ; górnictwo ; system krótkofrontowy

mining exploitation ; mining ; short front system

119/298
Nr opisu: 0000056758
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 13: Wybieranie grubych pokładów węglowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2010 R. 61 nr 4, s. 251-261, bibliogr. 4 poz.

eksploatacja podziemna ; górnictwo ; pokład węgla

underground exploitation ; mining ; coal bed

120/298
Nr opisu: 0000057111
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 14: Sporządzanie planów ruchu, projektów i dokumentacji technicznych w zakładach górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2010 R. 61 nr 5, s. 315-321, bibliogr. 3 poz.

dokumentacja techniczna ; zakład górniczy ; eksploatacja podziemna

technical documentation ; mining plant ; underground exploitation

121/298
Nr opisu: 0000055692
Eksploatacja podziemna węgla kamiennego - wpółczesne wyzwania. Cz. 11: Systemy ścianowe z podsadzką.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2010 R. 61 nr 2, s. 120-126, bibliogr. 2 poz.

eksploatacja podziemna ; górnictwo ; system ścianowy

underground exploitation ; mining ; longwall shearer

122/298
Nr opisu: 0000059471
Koncentracja przedsiębiorstw przemysłowych. Przyczyny - przebieg - efekty.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 149 s., bibliogr. 188 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 257)

koncentracja przedsiębiorstw ; przejęcie ; fuzja

concentration of enterprises ; acquisition ; merger

123/298
Nr opisu: 0000071328
Methodical aspects of forecasting natural hazards in the hard coal mines.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, J. Dubiński.
W: Advanced mining for sustainable development. International Mining Conference, Ha Long, 23-25 Sep. 2010. Proceedings. Hanoi : [b.w.], 2010, s. 544-553

124/298
Nr opisu: 0000059444
Metodyka pracy badawczej w naukach ekonomicznych dla inżynierów.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 107 s., bibliogr. 107 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 258)

metodologia nauki ; proces badawczy ; nauki ekonomiczne

methodology of science ; research process ; economics

125/298
Nr opisu: 0000069589
Numeryczna analiza dynamicznego oddziaływania wstrząsów górotworu na obudowę wyrobiska korytarzowego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, W. Masny.
W: Polski Kongres Górniczy 2010. Materiały Konferencyjne Kongresu Górnictwa Podziemnego, Gliwice, 9-10 września 2010. T. 1: Górnictwo podziemne. Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2010, s. 267-279, bibliogr. 38 poz.

wyrobisko korytarzowe ; obudowa górnicza ; wstrząs górotworu ; obciążenie dynamiczne

dog heading ; mining support ; rock mass tremor ; dynamic load

126/298
Nr opisu: 0000079825
Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, 356 s., bibliogr.

127/298
Nr opisu: 0000058316   
Prediction of absolute methane emissions into roadway workings driven by means of heading machines in hard coal mines.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, H. Koptoń.
-Arch. Mining Sci. 2010 vol. 55 iss. 2, s. 279-294, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.312

bezpieczeństwo ; górnictwo ; zagrożenie metanowe ; metan ; prognozowanie

safety ; mining ; methane hazard ; methane ; prediction

128/298
Nr opisu: 0000071319
Racjonalizacja modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych z wykorzystaniem koncepcji wartości.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich. Red. A. Arent. Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania. Lublin : Politechnika Lubelska, 2010, s. 334-357, bibliogr. 17 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; koncepcja wartości ; ryzyko finansowe

mining company ; value conception ; financial risk

129/298
Nr opisu: 0000069761
Rozwój Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej a proces restrukturyzacji przemysłu i regionu.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Organ. i Kier. 2011 nr 2, s. 123-132

restrukturyzacja przemysłu ; zarządzanie zmianami ; Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; przedsiębiorczość

industry restructuring ; changes management ; Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; entrepreneurship

130/298
Nr opisu: 0000056675
Ryzyko finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego o skutkach dla biorcy kapitału.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2010, s. 288-297, bibliogr. 4 poz.

ryzyko finansowe ; przedsiębiorstwo górnicze ; działalność operacyjna

financial risk ; mining company ; operating activity

131/298
Nr opisu: 0000090741
Ryzyko finansowania przedsiębiorstwa górniczego w świetle badań ankietowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Odchudzone zarządzanie - kierunki zmian. Konferencja naukowa, Gliwice, 16.06.2010. [Dokument elektroniczny]. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12

przedsiębiorstwo górnicze ; finansowanie przedsiębiorstwa ; ryzyko finansowe

mining enterprise ; financing of companies ; financial risk

132/298
Nr opisu: 0000082520
Strategie finansowania w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 2003-2007.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Odchudzone zarządzanie - kierunki zmian. Konferencja naukowa, Gliwice, 16.06.2010. [Dokument elektroniczny]. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-14, bibliogr. 9 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; finansowanie ; spółka węglowa

hard coal mining ; financing ; coal company

133/298
Nr opisu: 0000071320
Strategie finansowe jako determinanty przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich. Red. A. Arent. Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania. Lublin : Politechnika Lubelska, 2010, s. 358-379, bibliogr.

przedsiębiorstwo górnicze ; strategia finansowa ; kapitał przedsiębiorstwa

mining company ; financial strategy ; enterprise capital

134/298
Nr opisu: 0000079828
Strategies of financing in the Polish hard coal mining in the period 2003-2007.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Mehanizmi upravlinnâ rozvitkom social'no-ekonomičnih sistem. Doneck : DonNTU, 2010, s. 512-520

135/298
Nr opisu: 0000071329
The effects of technological and organizational changes of the polish hard coal mines in the last twenty-year period.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Advanced mining for sustainable development. International Mining Conference, Ha Long, 23-25 Sep. 2010. Proceedings. Hanoi : [b.w.], 2010, s. 1-21

136/298
Nr opisu: 0000079829
The risk of financing a mining company in the light of research surveys.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Mehanizmi upravlinnâ rozvitkom social'no-ekonomičnih sistem. Doneck : DonNTU, 2010, s. 563-572

137/298
Nr opisu: 0000056711
Udział procesowego rachunku kosztów w kształtowaniu wyniku finansowego przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2010, s. 1019-1028, bibliogr. 13 poz.

rachunek kosztów działań ; przedsiębiorstwo górnicze ; efektywność ; wynik finansowy

activity based costing ; mining company ; efficiency ; financial result

138/298
Nr opisu: 0000059514
Uwarunkowania budowy modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Jubileuszowa XV Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2010, [Krynica, 15-17 września 2010]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010, s. 20-23, bibliogr. 1 poz. (Przegląd Górniczy ; t. 66, nr 9 0033-216X)

przedsiębiorstwo górnicze ; model finansowania ; działalność operacyjna

mining company ; financing model ; operative activity

139/298
Nr opisu: 0000059513
Źródła efektów koncentracji na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Jubileuszowa XV Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2010, [Krynica, 15-17 września 2010]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010, s. 16-19, bibliogr. 4 poz. (Przegląd Górniczy ; t. 66, nr 9 0033-216X)

przedsiębiorstwo górnicze ; koncentracja przedsiębiorstw ; zasoby

mining company ; enterprises concentration ; resources

140/298
Nr opisu: 0000048562
Analiza struktury kapitału w kontekście źródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009, Kraków, 16-20 lutego 2009. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 99-113, bibliogr. 7 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 74 2081-0237)

struktura kapitału ; kapitał własny ; pasywa ; przedsiębiorstwo górnicze

capital structure ; equity ; liabilities ; mining company

141/298
Nr opisu: 0000079834   
Determination of a potential set of factors which influence the situation of methane emission into roadways being driven.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-J. Coal Sci. Eng. 2009 vol. 15 nr 4, s. 337-345, bibliogr. 11 poz.

zagrożenie metanowe ; emisja gazów ; kompetencje eksperta ; współczynnik konkordancji ; kwestionariusz ; współczynnik

methane hazard ; gas emission ; experts' competency ; coefficient of concordance ; questionnaire ; factor

142/298
Nr opisu: 0000051495
Dylematy kalkulacji kosztu kapitału w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 9, s. 16-20, bibliogr. 12 poz.

kapitał obcy ; kapitał własny ; przedsiębiorstwo górnicze ; rachunek kosztów

foreign capital ; own capital ; mining enterprise ; cost account

143/298
Nr opisu: 0000048768
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 1: Pokłady węgla jako przedmiot eksploatacji podziemnej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 3, s. 191-198, bibliogr. 6 poz.

eksploatacja podziemna ; górnictwo ; kopaliny użyteczne ; węgiel kamienny

underground exploitation ; mining engineering ; useful minerals ; hard coal

144/298
Nr opisu: 0000049591
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 2: Geologiczne uwarunkowania eksploatacji podziemnej pokładów węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 4, s. 251-262, bibliogr. 12 poz.

geologia ; złoże węgla kamiennego ; eksploatacja podziemna ; zaburzenia geologiczne ; dokumentacja geologiczna

geology ; coal bed ; underground operation ; geological disturbances ; feological documentation

145/298
Nr opisu: 0000049594
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 3: Podstawowe zasady udostępniania pokładów węgla kamiennego - podział i charakterystyka wyrobisk górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 5, s. 334-340, bibliogr. 8 poz.

eksploatacja podziemna ; wyrobisko górnicze ; pokład węgla kamiennego

mining exploitation ; mining works ; hard coal seam

146/298
Nr opisu: 0000050287
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 4: Urabianie skał materiałami wybuchowymi.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 6, s. 391-401, bibliogr. 4 poz.

eksploatacja podziemna ; materiał wybuchowy ; urabianie skał

underground exploitation ; explosive material ; rock mining

147/298
Nr opisu: 0000050803
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 5: Maszynowe urabianie skał.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 7/8, s. 475-485, bibliogr. 5 poz.

eksploatacja podziemna ; urabianie skał ; kombajn chodnikowy ; kombajn ścianowy ; strug węglowy

underground exploitation ; rock mining ; roadheader ; longwall shearer ; coal plough

148/298
Nr opisu: 0000051014
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 6: Obudowa wyrobisk korytarzowych - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 9, s. 559-569, bibliogr. 17 poz.

obudowa korytarzowa ; eksploatacja podziemna ; wyrobisko korytarzowe

roadway support ; underground exploitation ; dog heading

149/298
Nr opisu: 0000051812
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 7: Drążenie, pogłębianie, obudowa i utrzymywanie szybów.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 10, s. 619-627, bibliogr. 10 poz.

eksploatacja podziemna ; szyb ; głębienie szybu ; podszybie ; wyrobisko

underground exploitation ; shaft ; shaft deeping ; shaft bottom ; excavation

150/298
Nr opisu: 0000054352
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 8: Systemy wybierania złóż kopalin użytecznych w górnictwie podziemnym; zarys wiadomości.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 11, s. 685-691, bibliogr. 7 poz.

eksploatacja podziemna ; system wybierania ; urabianie kopaliny ; kierowanie stropem

underground exploitation ; extraction system ; mineral mining ; strata management

151/298
Nr opisu: 0000054974
Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 9: System ścianowy podłużny z zawałem stropu w pokładach o małym nachyleniu.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 12, s. 747-757, bibliogr. 8 poz.

eksploatacja podziemna ; system ścianowy podłużny z zawałem stropu ; ściana zawałowa

underground exploitation ; longitudinal longwall system with roof cave-in ; breaking down longwall

152/298
Nr opisu: 0000083654
New method of prediction of absolute methane emissions into roadway workings driven means of heading machines in hard coal mines against the background of applied methods.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, H. Koptoń.
W: 33rd Conference of Safety in Mines Research Institutes, Wisła, Poland, September,15-18, 2009. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 264-277, bibliogr. 16 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 3 1643-7608)

zagrożenie metanowe ; prognozowanie metanowości ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie

methane hazard ; methane prediction ; occupational safety in mining

153/298
Nr opisu: 0000048563
Ocena płynności finansowej jako kryterium podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009, Kraków, 16-20 lutego 2009. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 115-125 bibliogr. 21 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 74 2081-0237)

płynnośc finansowa ; wskaźnik płynności bieżącej ; wskaźnik środków pieniężnych ; wskaźnik płynności szybkiej ; decyzje zarządcze ; przedsiębiorstwo górnicze

financial liquidity ; current ratio ; cash ratio ; quick ratio ; management decisions ; mining company

154/298
Nr opisu: 0000051494
Ocena struktury i dynamiki zmian kosztów w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 9, s. 11-15, bibliogr. 2 poz.

koszt produkcji ; analiza zmian kosztów ; przedsiębiorstwo górnicze

production cost ; analysis of cost changes ; mining enterprise

155/298
Nr opisu: 0000046440
Prawne, metodologiczne, oragnizacyjne i finansowe aspekty przewodów doktorskich - badania ankietowe.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Prz. Organ. 2009 nr 1, s. 22-24

doktorat ; badanie ankietowe ; prawo o szkolnictwie wyższym

Ph. D. programme ; survey ; higher education law

156/298
Nr opisu: 0000059526
Review of key factors of changes in the Polish hard coal mining industry.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Gluckauf 2009 Jg 145 nr 7/8, s. 396-404, bibliogr. 4 poz.

157/298
Nr opisu: 0000059527
The relation between the technical and organizational parameters of collieries: data set analysis.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, K. Skrzyński, A. Smoliński.
-Gluckauf 2009 Jg 145 nr 10, s. 516-521, bibliogr. 11 poz.

158/298
Nr opisu: 0000051265   
Wybrane aspekty zmian restrukturyzacyjnych w polskim górnictwie węgla kamiennego (w latach 1990-2008).
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
-Pr. Nauk. GIG, Gór. 2009 nr 2, s. 5-19

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja górnictwa

hard coal mining ; mining restructuring

159/298
Nr opisu: 0000051379
Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 202 s., bibliogr. 38 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 212)

szkolnictwo wyższe ; prawo ; finanse ; badanie naukowe ; przewód doktorski ; przewód habilitacyjny

higher education ; law ; finance ; scientific research ; PhD course ; habilitation course

160/298
Nr opisu: 0000059623
Assessment of mining possibility of hard coal seam remainders.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik.
W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 201-215 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)

161/298
Nr opisu: 0000036655
Badania oczekiwań dyplomantów wobec seminariów dyplomowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Organ. 2008 nr 2, s. 25-28, bibliogr. 11 poz.

edukacja ; seminarium dyplomowe ; praca dyplomowa ; promotor ; ankieta

education ; diploma seminar ; thesis ; promoter ; questionnaire

162/298
Nr opisu: 0000047762
Finansowanie procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego w latach 2003-2006.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 561-572, bibliogr. 19 poz.

restrukturyzacja ; górnictwo węgla kamiennego ; finansowanie ; kryzys ; przedsiębiorstwo górnicze

restructuring ; hard coal mining ; financing ; crisis ; mining company

163/298
Nr opisu: 0000076993
Foresight technologiczny w programie zmian w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie: doświadczenia i problemy. Red. W. Sitko. Lublin : System-Graf, 2008, s. 95-120

164/298
Nr opisu: 0000041894   
Formy współdziałania przedsiębiorstw usług logistycznych z usługobiorcami. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Edyta Przybylska.
Zabrze, 2008, 205 k., [41] k. tabl., bibliogr. 133 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Marian Czesław Turek

usługi logistyczne ; przedsiębiorstwo logistyczne ; łańcuch logistyczny ; usługobiorca ; relacje z klientem

logistic services ; logistic enterprise ; logistic chain ; recipient ; relationships with customer

165/298
Nr opisu: 0000036769
Identyfikacja resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 3, s. 182-189, bibliogr. 32 poz.

złoże resztkowe ; pokład węgla kamiennego ; zasoby węgla kamiennego

residual deposit ; hard coal bed ; hard coal resources

166/298
Nr opisu: 0000079821
Istota foresightu i jego znaczenie.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 9-19

167/298
Nr opisu: 0000079822
Istota i zakres scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 39-52

168/298
Nr opisu: 0000047763
Koncentracja przedsiębiorstw i jej efekty na przykładzie Kompanii Węglowej S.A..
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 573-587, bibliogr. 17 poz.

koncentracja przedsiębiorstw ; współpraca przedsiębiorstw ; górnictwo węgla kamiennego ; Kompania Węglowa SA ; studium przypadku ; związek przedsiębiorstw

enterprises concentration ; enterprises cooperation ; hard coal mining ; Kompania Węglowa SA ; case study ; association of enterprises

169/298
Nr opisu: 0000050742
Ocena innowacyjności technologii eksploatacji węgla kamiennego metodą AHP.
[Aut.]: Józef* Kabiesz, Marian Czesław Turek, Jan* Drzewiecki, J. Makówka.
-Gosp. Sur. Miner. 2008 t. 24 z. 1/2, s. 103-123, bibliogr. 5 poz.

węgiel kamienny ; AHP ; eksploatacja górnicza ; innowacyjność

hard coal ; AHP ; mining exploitation ; innovation

170/298
Nr opisu: 0000079824
Perspektywy rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 324-341

171/298
Nr opisu: 0000036853
Postęp dobowy ścian ważnym składnikiem procesu restrukturyzacji technicznej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2008 t. 64 nr 2, s. 3-9, bibliogr. 12 poz.

restrukturyzacja ; górnictwo węgla kamiennego ; obudowa zmechanizowana ; kombajn ścianowy

restructuring ; hard coal mining ; powered roof support ; longwall shearer

172/298
Nr opisu: 0000079820
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008

173/298
Nr opisu: 0000059620
Some aspects of use of the scenario method for the construction of a strategic plan of the coal sector.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Probl. Ekol., [Ukraina] 2008 nr 1/2, s. 166-175

174/298
Nr opisu: 0000038028
Sposoby wybierania resztkowych parcel pokładów węgla.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 5, s. 314-327, bibliogr. 34 poz.

wydobycie węgla ; złoże węgla ; złoże resztkowe ; system ścianowy ; system krótkofrontowy

coal extraction ; coal deposit ; residual deposit ; longwall system ; short front system

175/298
Nr opisu: 0000050741
Sposób tworzenia scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
-Gosp. Sur. Miner. 2008 t. 24 z. 1/2, s. 13-31, bibliogr. 6 poz.

scenariusz rozwoju technologii ; wydobycie węgla

scenario of technology development ; coal extraction

176/298
Nr opisu: 0000046365
Stan i perspektywy funkcjonowania Kompanii Węglowej SA.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, M. Kugiel.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 12, s. 710-719, bibliogr. 7 poz.

Kompania Węglowa SA ; rynek węglowy ; sprzedaż węgla ; wydobycie węgla

coal company ; carbon market ; coal sale ; coal extraction

177/298
Nr opisu: 0000050704
Structure and changes for production costs in 1995-2005 in Polish Hard Coal Industry.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, K. Skrzyński.
-Gluckauf 2008 Jg 144 nr 10, s. 597-604

178/298
Nr opisu: 0000059619
Student's expectations of a final seminars - methodology and results of research.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Probl. Ekol., [Ukraina] 2008 nr 1/2, s. 159-166, bibliogr. 19 poz.

179/298
Nr opisu: 0000050724
Understanding technology and technological change. Pt 1.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-World Coal 2008 nr 10, s. 10-15

180/298
Nr opisu: 0000050725
Understanding technology and technological change. Pt 2.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-World Coal 2008 nr 15, s. 55-62

181/298
Nr opisu: 0000038851
Wybrane aspekty sposobu prowadzenia badań rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 6, s. 15-25, bibliogr. 9 poz.

przemysł górniczy ; zarządzanie projektem ; analiza wielokryterialna ; analiza hierarchiczna ; metoda Delphi

mining industry ; project management ; multi-criteria analysis ; hierarchical analysis ; Delphi method

182/298
Nr opisu: 0000040891
Zasady tworzenia prac promocyjnych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 191 s., bibliogr. 78 poz.

183/298
Nr opisu: 0000051313
Zmiany w zarządzaniu kosztami w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Red. W. Krawczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 419-437 (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; Uniwersytet Szczeciński nr 5 1899-2382)

184/298
Nr opisu: 0000079854
Charakterystyka obszarów technologicznych.
[Aut.]: H. Aleksa, S. Chwaszczewski, P. Czerski, K. Dreszer, A. Froński, Z. Gebhardt, T. Golec, S. Jarema-Suchorowska, H. Jędrzejowska-Tyczkowska, M. Klisińska, A. Klupa, B. Kozdryk, J. Lubaś, M. Łuszcz, A. Myszkowska, R. Ney, W. Ociepka, J. Rakowski, M. Rudkowski, K. Stańczyk, K. Steczko, J. Szczurek, T. Szczygielski, J. Świądrowski, Marian Czesław Turek, R. Wasielewski, J. Zuwała.
W: Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Praca zbiorowa. Cz. 1: Studium gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 55-110, bibliogr. 52 poz.

technologie energetyczne ; polski sektor energetyczny ; surowce energetyczne ; zasoby naturalne ; gospodarka światowa

power engineering technologies ; Polish energy sector ; energy materials ; natural resources ; global economy

185/298
Nr opisu: 0000037730   
Dostępność zasobów węgla dla polskiej energetyki.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
-Pr. Nauk. GIG, Gór. 2007 nr 2, s. 5-17, bibliogr. 6 poz.

energetyka węglowa ; węgiel kamienny ; węgiel brunatny ; zasoby węgla ; elektrownia węglowa

coal power engineering ; hard coal ; brown coal ; coal resources ; coal-fired power plant

186/298
Nr opisu: 0000059630
Hard coal mining and the idea of sustainable development.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek, Jan* Wachowicz.
W: S~31kola Pidziemnoj Razrobotki, Mižnarodna Naukovo-Praktična Konferenciâ, 17-22.09.2007 r., Dinepropietrowsk, Ukraina. Nacionalnyj Girniczyj Uniwersytet. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 27-38

187/298
Nr opisu: 0000028302
Inwestycje w kopalniach ważnym elementem procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 377-388, bibliogr. 8 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; proces inwestycyjny ; restrukturyzacja górnictwa ; efektywność inwestycji

hard coal mine ; investment process ; mining restructuring ; investment effectiveness

188/298
Nr opisu: 0000059546
Istota i zakres scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek, J. Kabiesz.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Szczyrk, 19-23 lutego 2007. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 21-30, bibliogr. 4 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 69 2081-0237)

technologia ; scenariusz ; rozwój technologiczny ; górnictwo węgla kamiennego

technology ; scenario ; technological development ; hard coal mining

189/298
Nr opisu: 0000025748
Koncentracja produkcji w procesie restrukturyzacji technicznej w kopalniach.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 3, s. 13-22, bibliogr. 4 poz.

restrukturyzacja kopalni ; organizacja produkcji ; koncentracja wydobycia

mining restructuring ; production organization ; concentration of coal extraction

190/298
Nr opisu: 0000025826
Kształtowanie się średniej długości ściany w procesie restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 4, s. 201-208, bibliogr. 5 poz.

restrukturyzacja kopalni ; mechanizacja górnictwa ; kopalnia węgla kamiennego

mining restructuring ; mechanization of mining ; hard coal mine

191/298
Nr opisu: 0000028635
Minimalizacja długości wykonywanych wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 5, s. 27-36, bibliogr. 4 poz.

wyrobisko korytarzowe ; kopalnia węgla kamiennego ; zakład górniczy

dog heading ; hard coal mine ; mining plant

192/298
Nr opisu: 0000079840   
Natężenie robót przygotowawczych w restrukturyzacji technicznej kopalni.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Masz. Gór. 2007 R. 25 nr 1, s. 35-43, bibliogr. 5 poz.

wyrobisko korytarzowe ; restrukturyzacja techniczna kopalni ; roboty przygotowawcze ; drążenie wyrobiska

dog heading ; technical restructuring of mine ; preparatory works ; excavation driving

193/298
Nr opisu: 0000040050
Nowe technologie szansą na rozwój przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce. Red. W. Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2007, s. 45-58

194/298
Nr opisu: 0000059624
Prognoza wydobycia węgla kamiennego dla energetyki.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
W: Uwarunkowania wdrożenia zero-emisyjnych technologii węglowych w energetyce. Praca zbiorowa. Pod red. M. Ściążko. Zabrze : Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 2007, s. 27-33

195/298
Nr opisu: 0000079856
Przegląd technologii związanych z gospodarką energetyczną.
[Aut.]: H. Aleksa, S. Chwaszczewski, P. Czerski, K. Dreszer, A. Froński, Z. Gebhardt, T. Golec, N. Howaniec, S. Jarema-Suchorowska, H. Jędrzejowska-Tyczkowska, K. Kapusta, M. Klisińska, A. Klupa, B. Kozdryk, J. Lubaś, M. Łuszcz, A. Myszkowska, W. Ociepka, R. Ney, J. Rakowski, M. Rudkowski, A. Smoliński, Krzysztof* Stańczyk, K. Steczko, J. Szczurek, T. Szczygielski, J. Świądrowski, Marian Czesław Turek, R. Wasielewski, J. Zuwała.
W: Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Praca zbiorowa. Cz. 1: Studium gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 111-258, bibliogr.

energetyka gazowa ; energetyka jądrowa ; energetyka węglowa ; technologie wodorowe ; odnawialne źródła energii

gas power engineering ; nuclear power engineering ; coal power engineering ; hydrogen technologies ; renewable energy sources

196/298
Nr opisu: 0000024093
Redukcja liczby ścian wydobywczych w procesie restrukturyzacji technicznej kopalń.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 2, s. 58-67, bibliogr. 6 poz.

ściana wydobywcza ; restrukturyzacja techniczna kopalni ; górnictwo węgla kamiennego ; produkcja górnicza

wall mining ; technical restructuring of mine ; hard coal mining ; mine production

197/298
Nr opisu: 0000079864   
Scenariusze rozwoju energetyki.
[Aut.]: Krystyna Czaplicka-Kolarz, A. Gajda, K. Kapusta, J. Stańczyk, J. Świądrowski, Marian Czesław Turek, J. Wachowicz, M. Wójciak.
W: Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Praca zbiorowa. Cz. 2: Scenariusze opracowane na podstawie foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 142-168, bibliogr. 16 poz.

198/298
Nr opisu: 0000079863
Scenariusze rozwoju technologicznego obszarów sektora energetyki.
[Aut.]: H. Aleksa, A. Barbacki, H. Bartosiewicz-Burczy, M. Błesznowski, W. Bujakowski, S. Chwaszczewski, P. Czerski, U. Dąbrowska, K. Dreszer, K. Dreszer, F. Dyduch, A. Froński, Z. Gebhardt, T. Golec, N. Howaniec, S. Jarema-Suchorowska, K. Kapusta, M. Klisińska, A. Klupa, A. Kostecki, B. Kozdryk, J. Lubaś, M. Ludwik-Pardała, M. Łuszcz, A. Myszkowska, A. Myśko, R. Ney, L. Pająk, A. Piłatowicz, J. Rogut, A. Smoliński, K. Steczko, J. Szczurek, T. Szczygielski, J. Świądrowski, B. Świątkowski, Marian Czesław Turek, H. Tyczkowska-Jędrzejowska, R. Wasielewski, K. Wierzchowski.
W: Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Praca zbiorowa. Cz. 2: Scenariusze opracowane na podstawie foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 16-141, bibliogr. 84 poz.

199/298
Nr opisu: 0000041270
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego.
[Aut.]: A. Kozieł, Marian Czesław Turek.
W: Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego. KOMTECH 2007. [VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna], [Szczyrk], 13-15 listopada 2007. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 7-18, bibliogr. 10 poz.

scenariusz technologiczny ; foresight ; przemysł górniczy

technology scenario ; foresight ; mining industry

200/298
Nr opisu: 0000079837
Szanse rozwojowe przedsiębiorstw górniczych w innowacjach.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 5: Innowacyjne Górnictwo. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 55-65 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 1 wyd. spec.)

201/298
Nr opisu: 0000059524
Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, 481 s., bibliogr.

górnictwo ; węgiel kamienny ; wydobycie ; restrukturyzacja kopalni ; zatrudnienie ; park przemysłowy ; park technologiczny

mining ; hard coal ; output ; employment ; mine restructuring ; industrial park ; technology park

202/298
Nr opisu: 0000059622
The report represents in labour safety and environmental protection. Ensuring the sustainable development in coal process in Poland.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
W: Safety and Environmental Protection in Minerals Mining and Processing Activities. The 18th National Conference on Mining Science and Technology, Hanoi, 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 439-442

203/298
Nr opisu: 0000059542
Węgiel kamienny na rynku energetycznym w Polsce.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Szanse i zagrożenia rozwoju rynku energetycznego w Europie i Polsce. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 27-42, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)

węgiel kamienny ; rynek energii ; zrównoważony rozwój ; bezpieczeństwo energetyczne ; polityka energetyczna ; czyste technologie węglowe

hard coal ; electricity market ; sustainable development ; energy security ; energy policy ; clean coal technologies

204/298
Nr opisu: 0000079836
Wpływ wybranych parametrów technicznych organizacyjnych kopalń węgla kamiennego na wielkość jednostkowego kosztu wydobycia.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, K. Skrzyński, A. Smoliński.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 5: Innowacyjne Górnictwo. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 207-220 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 1 wyd. spec.)

205/298
Nr opisu: 0000025410
Wskaźnik koncentracji wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 2, s. 34-43, bibliogr. 6 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja kopalni ; wyrobisko korytarzowe ; koncentracja wydobycia

hard coal mining ; mine restructuring ; dog heading ; concentration of coal extraction

206/298
Nr opisu: 0000029025   
Wysokość ścian prowadzonych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Pr. Nauk. GIG, Gór. 2007 nr 1, s. 5-15, bibliogr. 3 poz.

eksploatacja węgla kamiennego ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; ściana wydobywcza ; ekonomika górnictwa

hard coal exploitation ; Upper Silesian Coal Basin ; longwall ; economics of mining industry

207/298
Nr opisu: 0000025497
Zmiana długości frontu eksploatacyjnego w procesie restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 3, s. 114-123, bibliogr. 3 poz.

front ścianowy ; restrukturyzacja kopalni ; roboty górnicze ; wydobycie węgla

longwall front ; mining restructuring ; mining works ; coal extraction

208/298
Nr opisu: 0000025409
Zmiana liczby poziomów w kopalniach węgla kamiennego w latach 1990-2005.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 2, s. 17-22, bibliogr. 5 poz.

wydobycie węgla ; kopalnia węgla kamiennego ; restrukturyzacja kopalni ; wyrobisko górnicze

coal extraction ; hard coal mine ; mine restructuring ; mine working

209/298
Nr opisu: 0000025309
Zmiany długości wyrobisk korytarzowych w procesie restrukturyzacji technicznej kopalń.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 1, s. 9-19, bibliogr. 5 poz.

wyrobisko korytarzowe ; restrukturyzacja techniczna kopalni ; drążenie wyrobiska ; model kopalni

dog heading ; technical restructuring of mine ; excavation driving ; model of mine

210/298
Nr opisu: 0000059547
Zmiany w wielkości kopalń w latach 1990-2005.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Szczyrk, 19-23 lutego 2007. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 31-46, bibliogr. 6 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 69 2081-0237)

restrukturyzacja ; zasoby ; wydobycie węgla

restructuring ; resources ; coal extraction

211/298
Nr opisu: 0000031325
Assumptions for development of new technologies for exploitation the coal.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
W: International Coal Congress & EXPO 2006, New Delhi, India. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 109-115

212/298
Nr opisu: 0000030763
Osadniki wód dołowych i popłuczkowych - czy jeszcze potrzebne?.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, H. Aleksa, F. Dyduch.
W: Ochrona środowiska na terenach górniczych. VI Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 31 maj - 2 czerwiec 2006 r.. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa [i in.]. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2006, s. 441-448, bibliogr. 5 poz.

213/298
Nr opisu: 0000068300
Postęp w technologii i technice przeróbki mechanicznej węgla w polskich kopalniach.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek, H. Aleksa.
W: Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych. KOMEKO 2006, Zakopane, 21-23.03.2006 r. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [et al.]. Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2006, s. 5-20, bibliogr. 18 poz.

przeróbka mechaniczna węgla ; postęp technologiczny

coal mechanical beneficiation ; technological progress

214/298
Nr opisu: 0000030906   
Postęp w technologii i technice przeróbki mechanicznej węgla w polskich kopalniach.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek, H. Aleksa.
-Masz. Gór. 2006 R. 24 nr 2, s. 12-20, bibliogr. 18 poz.

węgiel kamienny ; przeróbka mechaniczna węgla ; geologia złóż węgla ; technologia ; Polska

hard coal ; coal mechanical processing ; geology of coal deposits ; technology ; Poland

215/298
Nr opisu: 0000030908
Proces restrukturyzacji a ochrona środowiska na terenach górniczych.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 12, s. 4-9, bibliogr. 9 poz.

restrukturyzacja górnictwa ; ochrona terenu górniczego ; zrównoważony rozwój ; ochrona środowiska ; wpływ na środowisko

mining restructuring ; mining area protection ; sustainable development ; environmental protection ; environmental impact

216/298
Nr opisu: 0000030686
Przyjazne przedsiębiorstwo - zrównoważony rozwój.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2006, s. 37-52, bibliogr. 5 poz.

przedsiębiorstwo ; zrównoważony rozwój

enterprise ; sustainable development

217/298
Nr opisu: 0000076593
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-2004.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków. Praca zbiorowa. Pod red. H. Króla. Warszawa : Vizja Press&It, 2006, s. 279-290

218/298
Nr opisu: 0000020621
Rynek zbytu węgla kamiennego - stan aktualny, tendencje rozwojowe.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 361-379, bibliogr. 6 poz.

węgiel kamienny ; dostawca ; odbiorca

hard coal ; supplier ; recipient

219/298
Nr opisu: 0000023253
Zmiana liczby szybów w procesie restrukturyzacji technicznej kopalń węgla kamiennego w latach 1990-2005.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2006 R. 57 nr 12, s. 626-640, bibliogr. 5 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja kopalni ; restrukturyzacja techniczna kopalni ; likwidacja szybu

hard coal mining ; mining restructuring ; technical restructuring of mine ; shaft liquidation

220/298
Nr opisu: 0000059618
Innowacje jako element wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Problemy współczesnego zarządzania. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2005, s. 51-61, bibliogr. 3 poz.

innowacja ; konkurencyjność przedsiębiorstw

innovation ; enterprises competitiveness

221/298
Nr opisu: 0000018777   
Możliwości zastosowania algorytmów ewolucyjnych w procesie zarządzania projektami.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 27, s. 301-311, bibliogr. 14 poz.

222/298
Nr opisu: 0000015537
Nie pozostawiajmy pokładów cienkich.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 10, s. 15-19, bibliogr. 5 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; opłacalność ; eksploatacja górnicza ; pokład cienki

hard coal mining ; profitability ; mining exploitation ; thin coal layer

223/298
Nr opisu: 0000018746   
Ocena skuteczności górniczego pakietu socjalnego w restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 27, s. 7-14, bibliogr. 5 poz.

224/298
Nr opisu: 0000059608
Perspektywy węgla w świetle polityki energetycznej państwa.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2005 R. 56 nr 2, s. 50-56, bibliogr. 8 poz.

zużycie energii ; bezpieczeństwo energetyczne ; paliwo ; zapotrzebowanie na energię ; węgiel kamienny ; prognozowanie ; Polska

energy consumption ; energy security ; fuel ; energy demand ; hard coal ; forecasting ; Poland

225/298
Nr opisu: 0000086578
Project management in the process of creation and realization of hard coal mining industry's restructuring.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-VISTI Donec'kogo Girničogo Inst. 2005 nr 1, s. 63-71

226/298
Nr opisu: 0000014402   
Rynek zbytu węgla kamiennego w Polsce - stan aktualny, przewidywania.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Pr. Nauk. GIG, Gór. 2005 nr 2, s. 109-122, bibliogr. 6 poz.

węgiel kamienny ; polityka energetyczna Polski ; rynek węgla kamiennego

hard coal ; Polish energy policy ; hard coal market

227/298
Nr opisu: 0000021282
Szanse i możliwości węgla kamiennego - wybrane problemy badawcze.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek, Jan* Wachowicz.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 9, s. 3-11, bibliogr. 24 poz.

węgiel kamienny ; gospodarka energetyczna ; bezpieczeństwo energetyczne

hard coal ; energy management ; energy security

228/298
Nr opisu: 0000021277
Technologie wydobywania węgla kamiennego - stan aktualny i perspektywy.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek, S. Prusek.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 7/8, s. 2-10, bibliogr. 35 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; wybieranie pokładów węgla ; eksploatacja węgla kamiennego ; wydobycie węgla ; system eksploatacji złóż

hard coal mining ; extraction of residual coal seam ; hard coal exploitation ; coal extraction ; deposit exploitation system

229/298
Nr opisu: 0000076787
Uwarunkowania, przebieg i rezultaty procesu restrukturyzacji zatrudnienia w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, S. Jędrychowski.
W: Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 72-102, bibliogr. 8 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 80)

230/298
Nr opisu: 0000015291   
Węgiel a pozostałe nośniki energii w polityce energetycznej Polski.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Polit. Energ. 2005 t. 8 z. 1, s. 5-25, bibliogr. 9 poz.

polityka energetyczna ; węgiel ; energia elektryczna

energy policy ; carbon ; electricity

231/298
Nr opisu: 0000021279   
Węgiel kamienny dla energetyki zawodowej w aspekcie wymogów ekologicznych.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek, H. Aleksa.
-Pr. Nauk. GIG, Gór. 2005 nr 2, s. 5-21, bibliogr. 22 poz.

węgiel kamienny ; energetyka zawodowa ; ochrona środowiska

hard coal ; professional energy sector ; environmental protection

232/298
Nr opisu: 0000021281
Wzrost konkurencyjności kopalń węgla kamiennego wyzwaniem dla jednostek badawczo-rozwojowych.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek, Jan* Wachowicz.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 8, s. 4-8, bibliogr. 2 poz.

233/298
Nr opisu: 0000010520
Analiza zmian struktur wybranych kopalń i wskaźników techniczno-ekonomicznych w latach 1990-2002.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 291-304, bibliogr. 7 poz.

restrukturyzacja górnictwa ; kopalnia węgla kamiennego ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

mining restructuring ; hard coal mine ; Upper Silesian Coal Basin

234/298
Nr opisu: 0000012305
Otoczenie sektora jako jeden z istotnych warunków jego restrukturyzacji.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 25, s. 109-116, bibliogr. 3 poz.

restrukturyzacja górnictwa ; otoczenie organizacji ; system wczesnego ostrzegania

mining restructuring ; environment of organization ; early warning system

235/298
Nr opisu: 0000004947
Efekty realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 10, s. 426-432, bibliogr. 3 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; reforma

hard coal mining ; reform

236/298
Nr opisu: 0000057656
Kadra inżynieryjno-techniczna w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, K. Tausz, Krzysztof Wodarski, Adam Gumiński, W. Sobula.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2003, 112 s.

237/298
Nr opisu: 0000010632
Koncentracja produkcji w odniesieniu do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 6, s. 260-266, bibliogr. 5 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja górnictwa ; koncentracja wydobycia

hard coal mining ; mining restructuring ; concentration of coal extraction

238/298
Nr opisu: 0000076283
Reestructuración de la industria de la hulla en Polonia. Elementos del programa y resultados obtenidos.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Ind. Min. 2003 nr 6, s. 35-43

239/298
Nr opisu: 0000011619
Rola i uwarunkowania ekonomiczne eksploatacji pokładów cienkich węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003, Szczyrk, 17-21 lutego 2003. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2003, s. 595-606 (Sympozja i Konferencje ; nr 58 2081-0237)

240/298
Nr opisu: 0000007798
Sekurytyzacja sposobem na obniżenie kosztów finansowych przedsiębiorstw.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, M. Piechota.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 55-67, bibliogr. 24 poz.

sekurytyzacja ; finanse przedsiębiorstwa ; koszty przedsiębiorstwa

securitization ; company finance ; company costs

241/298
Nr opisu: 0000012200
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i produkcji w warunkach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, A. Pakura.
W: V Międzynarodowa konferencja pt.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie. Sosnowiec, 24-25.02.2003. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 17-21

242/298
Nr opisu: 0000008702
Zmiany struktur kopalń i wskaźników techniczno-ekonomicznych w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2003, 219 s., bibliogr. 201 poz.
(Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; no. 855)
Rozprawa habilitacyjna

restrukturyzacja górnictwa ; restrukturyzacja kopalni ; górnictwo węgla kamiennego ; struktura ; modelowanie statystyczne

mining restructuring ; mine restructuring ; hard coal mine ; structure ; statistical modelling

243/298
Nr opisu: 0000059583
Analiza ekonomicznej efektywności wybierania pokładów cienkich.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2002 t. 58 nr 5, s. 1-8, bibliogr. 4 poz.

244/298
Nr opisu: 0000076556
Działania podjęte dla restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2001 i ich efekty.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Krzysztof Wodarski.
W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and development processes of enterprises and their value creation. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 562-575

245/298
Nr opisu: 0000076468
Efekty realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, H. Paszcza.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 111-136

246/298
Nr opisu: 0000000827
Efekty realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, H. Paszcza.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 7/8, s. 290-302, bibliogr. 15 poz.

247/298
Nr opisu: 0000076471
Efekty realizacji rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 177-194

248/298
Nr opisu: 0000076469
Efekty restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, S. Jędrychowski.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 193-220

249/298
Nr opisu: 0000059562
Effects of restructuring of the Polish hard coal industry between 1998 and 2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Gluckauf 2002 Jg 138 nr 10, s. 509-514, bibliogr. 4 poz.

250/298
Nr opisu: 0000000961
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2001 r..
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 4, s. 136-142

251/298
Nr opisu: 0000076472
Prognozowanie zużycia węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 195-214

252/298
Nr opisu: 0000076473
Ranking kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 215-230

253/298
Nr opisu: 0000076555
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001 jako przykład zarządzania projektem.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Józef* Bendkowski, Marian Czesław Turek.
W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and development processes of enterprises and their value creation. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 554-561

254/298
Nr opisu: 0000000964
Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001 - decyzje i działania.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 2, s. 46-54, bibliogr. 6 poz.

255/298
Nr opisu: 0000000966
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w 2001 r..
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, S. Jędrychowski.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 3, s. 88-93, bibliogr. 4 poz.

256/298
Nr opisu: 0000059564
The course of restructuring of the Polish hard coal industry in 1998 to 2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Gluckauf 2002 Jg 138 nr 6, s. 289-295, bibliogr. 7 poz.

257/298
Nr opisu: 0000076569
Wpływ procesów restrukturyzacyjnych w latach 1989 - 2000 na kształtowanie się wielkości parametrów struktury i modelu kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Marian Czesław Turek.
W: Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002, s. 11-32

258/298
Nr opisu: 0000121545
Wykorzystanie sekurytyzacji w warunkach polskiej gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, M. Piechota, W. Wcisło.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2002, s. 11-19, bibliogr. 13 poz.

gospodarka rynkowa ; sekurytyzacja ; górnictwo węgla kamiennego

market economy ; securitization ; hard coal mining

259/298
Nr opisu: 0000008004
Wzrost koncentracji produkcji to dla polskiego górnictwa węgla kamiennego konieczność.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: XVI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski, Zakopane, 6-9 października 2002 r.. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002, s. 357-370, bibliogr. 6 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 57 2081-0237)

260/298
Nr opisu: 0000076467
Zarządzanie procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Józef* Bendkowski, Marian Czesław Turek.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 5-20

261/298
Nr opisu: 0000000828
Zarządzanie procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Józef* Bendkowski, Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 7/8, s. 283-289, bibliogr. 6 poz.

262/298
Nr opisu: 0000003897
Zarządzanie procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 10, s. 51-58, bibliogr. 7 poz.

263/298
Nr opisu: 0000061179
Analiza ewolucji systemu zarządzania w górnictwie węgla kamiennego w latach 1999-2001.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: XI Międzynarodowa konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi pt. Przekształcenia własnościowe przemysłu surowcowego oraz możliwości wspomagania i finansowania małych i średnich firm surowcowych, Szklarska Poręba, 14-16 listopada 2001. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001, s. 285-302, bibliogr. 8 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 53 2081-0237)

264/298
Nr opisu: 0000076460
Budżetowanie i kontrola kosztów drogą minimalizacji kosztów produkcji górniczej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 12-14 września 2001. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2001, s. 211-230

265/298
Nr opisu: 0000079250
Controlling - praktyczna koncepcja poprawy efektywności i skuteczności zarządzania w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Henryk Dźwigoł.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - zarządzanie innowacjami. Konferencja naukowa, Gliwice, 2001 r. Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 10-20

266/298
Nr opisu: 0000059588
Efekty ekologiczne zmian w sektorze węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 273-288, bibliogr. 13 poz.

267/298
Nr opisu: 0000017459
Efekty realizacji rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, E. Pawełczyk.
W: Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 211-225

268/298
Nr opisu: 0000076461
Finansowanie reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, H. Paszcza.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 12-14 września 2001. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2001, s. 231-252

269/298
Nr opisu: 0000059590
Innowacje w sferze przeróbki mechanicznej węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 289-304, bibliogr. 4 poz.

270/298
Nr opisu: 0000061180
Inwestycje ekologiczne w sektorze górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: XI Międzynarodowa konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi pt. Przekształcenia własnościowe przemysłu surowcowego oraz możliwości wspomagania i finansowania małych i średnich firm surowcowych, Szklarska Poręba, 14-16 listopada 2001. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001, s. 303-312, bibliogr. 7 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 53 2081-0237)

271/298
Nr opisu: 0000001780
Inwestycje w sektorze górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2001 t. 57 nr 12, s. 18-24, bibliogr. 7 poz.

272/298
Nr opisu: 0000059536
Konsolidacja w procesie transformacji przemysłu (na przykładzie sektora górnictwa węgla kamiennego).
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: XV Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002-2030, Zakopane, 14-17 października 2001 r.. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001, s. 121-134, bibliogr. 5 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 52 2081-0237)

273/298
Nr opisu: 0000059571
Krajowy rynek węgla koksowego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, E. Rupik, J. Polok, R. Nycz.
-Karbo 2001 R. 46 nr 10, s. 327-336, bibliogr. 9 poz.

274/298
Nr opisu: 0000121536
Metody wdrażania rozwiązań innowacyjnych a restrukturyzacja przemysłu.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej, Kazimierz Dolny, październik 2001. Materiały konferencyjne. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2001, s. 23-33, bibliogr. 20 poz.

restrukturyzacja przemysłu ; innowacja ; zarządzanie innowacjami

industry restructuring ; innovation ; innovation management

275/298
Nr opisu: 0000001799
Model budowy i realizacji sektorowego programu restrukturyzacji.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 11, s. 432-436

276/298
Nr opisu: 0000076281
Perspektywy rozwoju polskiego górnictwa węgla kamiennego na tle górnictwa światowego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Polit. Energ. 2001 t. 4 z. 2, s. 5-36, bibliogr. 20 poz.

277/298
Nr opisu: 0000059538
Podstawowe aspekty metodologiczne prywatyzacji przemysłu.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: XV Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002-2030, Zakopane, 14-17 października 2001 r.. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001, s. 111-120, bibliogr. 6 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 52 2081-0237)

278/298
Nr opisu: 0000059591
Problematyka zarządzania środowiskiem w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 305-318, bibliogr. 20 poz.

279/298
Nr opisu: 0000059568
Problemy techniczno-technologiczne górnictwa w procesie restrukturyzacji.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Masz. Gór. 2001 R. 19 nr 2, s. 7-16

280/298
Nr opisu: 0000076551
Prospects of the energy market in Poland with a view to supplying it with hard coal.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: 18th World Energy Congress, Buenos Aires, Argentina, 21-25 October 2001. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 1-12

281/298
Nr opisu: 0000076458
Przekształcenia własnościowe w sektorze górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 12-14 września 2001. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2001, s. 191-210

282/298
Nr opisu: 0000121533
Sektorowy program restrukturyzacji a model zarządzania przedsiębiorstwami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej, Kazimierz Dolny, październik 2001. Materiały konferencyjne. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2001, s. 13-22, bibliogr. 12 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja ; zarządzanie przedsiębiorstwem

hard coal mining ; restructuring ; enterprise management

283/298
Nr opisu: 0000001904
Stan realizacji rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 8, s. 7-10, bibliogr. 5 poz.

284/298
Nr opisu: 0000001870
Strategia prywatyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, E. Pawełczyk.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 9, s. 338-342, bibliogr. 21 poz.

285/298
Nr opisu: 0000077747
Zasady wykorzystania informacji, z uwzględnieniem poziomu zarządzania i decyzyjności.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, M. Chaber.
W: Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Kraków : GEO, 2001, s. 15-38 (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej ; Seria z Lampką Górniczą ; nr 6)
Referat ze specjalnej sesji Szkoły Eksploatacji Podziemnej wygłoszony w dniu 20.02.2001 r.

286/298
Nr opisu: 0000059537
Zmiany struktury kopalń zaistniałe w latach 1989-2000 wskutek prowadzonej restrukturyzacji górnictwa.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: XV Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002-2030, Zakopane, 14-17 października 2001 r.. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001, s. 135-157 (Sympozja i Konferencje ; nr 52 2081-0237)

287/298
Nr opisu: 0000076517
Hard coal role in covering the energy requirements of Poland.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Cz. Maszczyk.
W: 4-th European Coal Conference, Ustroń, Poland, September 26-28, 2000. Programme and abstracts. Polish Geological Institute. Upper Silesian Branch. Sosnowiec : Polish Geological Institute, 2000, s. 1

288/298
Nr opisu: 0000076348
Konsolidacja podmiotów gospodarczych jako sposób na poprawę efektywności gospodarowania (na przykładzie sektora górnictwa węgla kamiennego).
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym, Kazimierz Dolny, październik 2000. Materiały konferencyjne. Red. W. Sitko. Kazimierz Dolny : [b.w.], 2000, s. 9-24

289/298
Nr opisu: 0000076353
Przyszłość górnictwa węgla kamiennego z Polsce w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: XIV Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Kompleks paliwowo-energetyczny w obliczu integracji Polski z Unią Europejską, Zakopane, 5-8 listopada 2000. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2000, s. 27-50

290/298
Nr opisu: 0000076511
Restructuring process of Polish hard coal industry and its influence upon economic effectiveness of the sector.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Z. Smolec.
W: Coaltrans Conferences. Conference documentation, Madrid, Spain, October 23 - 25, 2000. 20th anniversary event. London : [b.w.], 2000, s. 119-134

291/298
Nr opisu: 0000076641
Wybrane uwarunkowania wielkości sprzedaży i produkcji węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem sezonowości w sferze popytu na to paliwo.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2000. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 13-15 września 2000. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2000, s. 121-131, bibliogr. 10 poz.

produkcja węgla ; sprzedaż węgla ; eksport węgla kamiennego

coal production ; coal sale ; coal exports

292/298
Nr opisu: 0000076613
Monitorowanie realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998 - 2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, H. Paszcza, Marian Czesław Turek.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - monitorowanie realizacji, Ustroń, 10-11 czerwca 1999. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 3-16

293/298
Nr opisu: 0000007081
Stan aktualny i potrzeby przyszłościowe maszyn wyciągowych w aspekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, M. Ćwik.
W: Wyciągi szybowe u progu XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk [26-28] kwiecień 1999. [Gliwice] : [KOMAG - Centrum Mechanizacji Górnictwa], [1999], [Ref. 1] s. 1-6

294/298
Nr opisu: 0000076696
Zmiany w zarządzaniu w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń 15-17 września 1999. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 1999, s. 253-264

295/298
Nr opisu: 0000059567
Minimalizacja kosztów produkcji górniczej w Gliwickiej Spółce Węglowej S.A..
[Aut.]: Marian Czesław Turek, J. Czabanka.
-Prz. Gór. 1995 t. 51 nr 2, s. 15-18

296/298
Nr opisu: 0000059565
Wprowadzanie nowych systemów bezpiecznej pracy w kopalniach Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. na przykładzie KWK "Knurów".
[Aut.]: M. Kwaitkowski, Marian Czesław Turek, L. Wizner, Cz. Bartoszek.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 3, s. 41-42

297/298
Nr opisu: 0000090866
Strategia rozwoju grupy kopalń.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
W: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego i jej społeczne skutki. Konferencja naukowa, Gliwice, 26 listopada 1993 r. Materiały. Pod red. Witolda Wagnera. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 63-75

strategia rozwoju ; Gliwicka Spółka Węglowa SA

development strategy ; Gliwice Coal Company SA

298/298
Nr opisu: 0000059585
Próba kompleksowej mechanizacji wybierania pokładów cienkich, silnie nachylonych i stromo zalegających w kopalni "Sośnica".
[Aut.]: S. Łyda, Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 1988 t. 44 nr 4, s. 1-5

stosując format:
Nowe wyszukiwanie