Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TUREK MARIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 237Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/237
Nr opisu: 0000138112   
A novel ionic exchange membrane crystallizer to recover magnesium hydroxide from seawater and industrial brines.
[Aut.]: D. La Corte, F. Vassallo, A. Cipollina, Marian Turek, A. Tamburini, G. Micale.
-Membranes 2020 vol. 10 iss. 11, s. 1-14, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 3.094. Punktacja MNiSW 100.000

krystalizator membranowy ; waloryzacja solanki ; ścieki ; surowiec krytyczny

membrane crystallizer ; brine valorisation ; wastewater ; critical raw material ; bittern

2/237
Nr opisu: 0000138101   
Scaling risk assessment in nanofiltration of mine waters.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, E. Laskowska, Marian Turek, Piotr Dydo, Krzysztof Piotrowski.
-Membranes 2020 vol. 10 iss. 10, s. 1-17, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 3.094. Punktacja MNiSW 100.000

modelowanie membran ; ryzyko wytrącania się siarczanu wapnia ; współczynniki retencji jonów

membrane modelling ; calcium sulfate precipitation risk ; ionic rejection coefficients

3/237
Nr opisu: 0000137721
Patent. Polska, nr 235 945. Sposób oczyszczania mieszaniny oligoeteroli otrzymanych w reakcji (epi)chlorohydryny z gliceryną. Int. Cl. C07C 41/03, C07C 41/34, C07C 43/13, C08G 65/24, C08G 65/34, B01J 39/04, B01J 41/04, B01D 61/44.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Dorota Babilas, Piotr Dydo, Agata Jakóbik-Kolon, A. Milewski, Marian Turek.
Zgłosz. nr 419 029 z 07.10.2016. Opubl. 22.06.2020, 5 s.

oligoeterole ; epichlorohydryna ; glicerol

oligoetherols ; epichlorohydrin ; glycerol

4/237
Nr opisu: 0000139083   
Patent. Polska, nr 236 277. Sposób zatężania oczyszczonych roztworów gliceryny. Int. Cl. C07C 29/76, C07C 31/22, B01D 61/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Ewa Laskowska, Marian Turek, Piotr Dydo, Krzysztof Mitko, Agata Jakóbik-Kolon, Dymitr Czechowicz.
Zgłosz. nr 421 039 z 29.03.2017. Opubl. 28.12.2020, 3 s.

gliceryna ; zatężanie

glycerol ; concentration

5/237
Nr opisu: 0000132645
Autorskie rozwiązania EDR i EDI do produkcji wody zdemineralizowanej.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo, Ewa* Laskowska, D. Sąkol-Sikora, T. Stawiarz, W. Krzyżak.
W: Diagnostyka i chemia dla energetyki. XII Forum Dyskusyjne, Szczyrk, 22-24 maja, 2019 r. Gliwice : Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR", 2019, s. 121-135, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

EDR ; EDI ; woda zdemineralizowana

EDR ; EDI ; deminaralized water

6/237
Nr opisu: 0000126201
Concentration of mine saline water in high-efficiency hybrid RO-NF system.
[Aut.]: Ewa* Laskowska, Marian Turek, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo.
-Desalin. Water Treat. 2018 vol. 128, s. 414-420, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.234. Punktacja MNiSW 20.000

nanofiltracja ; odzysk energii ; solanka nasycona ; wody kopalniane

nanofiltration ; energy recovery ; saturated brine ; mine water

7/237
Nr opisu: 0000123094
Dobór sorbentów i warunków wydzielania wybranych pestycydów oraz produktów ich degradacji z tkanek roślinnych techniką SPE.
[Aut.]: Hanna Barchańska, Magdalena Danek, A. Kocikowska, Marian Turek.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XII Seminarium naukowe, Katowice, 11 maj 2018 rok. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 23

8/237
Nr opisu: 0000121535   
Energy consumption and gypsum scaling assessment in a hybrid nanofiltration-reverse osmosis-electrodialysis system.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Ewa* Laskowska, M. Chorążewska, Krzysztof Piotrowski, Agata Jakóbik-Kolon, Piotr Dydo.
-Chem. Eng. Technol. 2018 vol. 41 no. 2, s. 392-400, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 2.418. Punktacja MNiSW 30.000

zakład odsalania ; elektrodializa ; nanofiltracja ; odwrócona osmoza

desalination plant ; electrodialysis ; nanofiltration ; reverse osmosis

9/237
Nr opisu: 0000122437   
Mało energochłonna utylizacja zasolonych wód kopalnianych w zintegrowanym systemie membranowo-wyparnym.
[Aut.]: Marian Turek, Ewa* Laskowska, Krzysztof Mitko, Agata Jakóbik-Kolon.
-Masz. Gór. 2018 R. 36 nr 1, s. 39-48, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

wody kopalniane ; odsalanie ; nanofiltracja

mine water ; desalination ; nanofiltration

10/237
Nr opisu: 0000124700
Małoodpadowa utylizacja zasolonych wód kopalnianych w zintegrowanym systemie membranowo-wyparnym.
[Aut.]: Marian Turek, Ewa* Laskowska, Krzysztof Mitko, Agata Jakóbik-Kolon.
W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - jakość - efektywność. Komeko 2018. Monografia. Praca zbiorowa. [Dokument elektroniczny]. Red. Adam Klich, Dariusz Prostański. Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 107-115, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

słone wody kopalniane ; utylizacja wód kopalnianych ; nanofiltracja ; zintegrowany system membranowo-wyparny

saline mine water ; utilization of mine water ; nanofiltration ; integrated membrane-thermal system

11/237
Nr opisu: 0000124501   
Research Project: "Design, environmental impact and performance of energized fluids for fracturing oil and gas reservoir rocks of Central Europe" (ENFLUID) - assumptions, evolution and results.
[Aut.]: Sylwia* Lutyńska, Marian Turek, A. A. Hamouda, R. Cicha-Szot, G. Leśniak, P. Kasza, K. Wilk.
-Nafta-Gaz 2018 R. 74 nr 6, s. 479-483, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

szczelinowanie hydrauliczne ; niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego ; płyn zwrotny ; interakcja woda-skała-gaz

hydraulic fracturing ; unconventional natural gas deposit ; flowback water ; water-rock-gas interaction

12/237
Nr opisu: 0000122790
Review of sample preparation techniques for the analysis of selected classes of pesticides in plant matrices.
[Aut.]: Hanna Barchańska, Magdalena Danek, M. Sajdak, Marian Turek.
-Crit. Rev. Anal. Chem. 2018 vol. 48 iss. 6, s. 467-491, bibliogr. 111 poz.. Impact Factor 4.325. Punktacja MNiSW 40.000

ANOVA ; techniki ekstrakcyjne ; przygotowanie próbek ; sorbent ; pestycydy

ANOVA ; extraction techniques ; sample preparation ; sorbent ; pesticides

13/237
Nr opisu: 0000126192
The required membrane length in electrodialytic desalination of river water.
[Aut.]: Marian Turek, Daniel Gierzkiewicz, Ewa* Laskowska, Marek Słowik, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo, D. Sąkol-Sikora, T. Stawiarz, W. Krzyżak.
-Desalin. Water Treat. 2018 vol. 128, s. 272-277, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.234. Punktacja MNiSW 20.000

elektrodializa ; woda rzeczna ; koszty odsalania

electrodialysis ; river water ; desalination costs

14/237
Nr opisu: 0000121609
Usuwanie boru ze ścieków z mokrego odsiarczania spalin.
[Aut.]: Marian Turek, Jolanta Trojanowska, A. Litwinowicz.
-Energetyka 2018 nr 1, s. 46-49, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

bor ; usuwanie boru ; mokre odsiarczanie spalin

boron ; boron removal ; wet flue gas desulphurisation

15/237
Nr opisu: 0000123765
Wymagana długość membrany w elektrodialitycznym odsalaniu wody rzecznej.
[Aut.]: Marian Turek, Daniel Gierzkiewicz, Ewa* Laskowska, Marek Słowik, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. MEMPEP 2018. XII Konferencja naukowa, 13-16 czerwca 2018 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. MEMPEP 2018. 12th Scientific conference, June 13-16, 2018, Zakopane, Poland. Red. Irena Korus i Mariola Rajca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 58-59

elektrodializa ; woda rzeczna ; koszty odsalania

electrodialysis ; river water ; desalination costs

16/237
Nr opisu: 0000123780
Zatężanie solanki kopalnianej w hybrydowym układzie RO-NF.
[Aut.]: Ewa* Laskowska, Marian Turek, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. MEMPEP 2018. XII Konferencja naukowa, 13-16 czerwca 2018 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. MEMPEP 2018. 12th Scientific conference, June 13-16, 2018, Zakopane, Poland. Red. Irena Korus i Mariola Rajca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 106-107

nanofiltracja ; odzysk energii ; solanka nasycona ; wody kopalniane

nanofiltration ; energy recovery ; saturated brine ; mine water

17/237
Nr opisu: 0000114232
A concept of hydraulic fracturing flowback treatment using electrodialysis reversal.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Labus, Piotr Dydo, Krzysztof Mitko, Ewa* Laskowska, Agata Jakóbik-Kolon.
-Desalin. Water Treat. 2017 vol. 64, s. 228-232, bibliogr.. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 20.000

szczelinowanie hydrauliczne ; elektrodializa ; ścieki przemysłowe

hydraulic fracturing ; electrodialysis ; industrial wastewater

18/237
Nr opisu: 0000114224
Application of nanofiltration and electrodialysis for improved performance of a salt production plant.
[Aut.]: Marian Turek, Ewa* Laskowska, Krzysztof Mitko, M. Chorążewska, Piotr Dydo, Krzysztof Piotrowski, Agata Jakóbik-Kolon.
-Desalin. Water Treat. 2017 vol. 64, s. 244-250, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 20.000

produkcja soli warzonej ; elektrodializa ; nanofiltracja ; wody kopalniane

evaporated salt production ; electrodialysis ; nanofiltration ; mine water

19/237
Nr opisu: 0000117162
Charakterystyka kompleksów prepolimeryzacyjnych z zastosowaniem techniki 1H NMR.
[Aut.]: Magdalena Beata Kurek, Hanna Barchańska, Marian Turek.
W: Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Red. Dorota Kołodyńska. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017, s. 86-88, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

polimery z nadrukiem molekularnym ; 1H NMR

molecularly imprinted polymers ; 1H NMR

20/237
Nr opisu: 0000112456
Degradation processes of pesticides used in potato cultivations.
[Aut.]: Magdalena Beata Kurek, Hanna Barchańska, Marian Turek.
-Rev. Environ. Contam. Toxicol. 2017 vol. 242, s. 105-151, bibliogr. 160 poz.. Impact Factor 7.000. Punktacja MNiSW 40.000

ziemniak ; pestycydy ; tiametoksam ; lambda-cyhalotryna ; deltametryna ; rimsulfuron ; metalaksyl ; biodegradacja ; hydroliza ; fotodegradacja ; toksyczność pestycydów

potato ; pesticides ; thiamethoxam ; lambda-cyhalothrin ; deltamethrin ; rimsulfuron ; metalaxyl ; biodegradation ; hydrolysis ; photodegradation ; pesticides toxicity

21/237
Nr opisu: 0000118279
Elaboration of new analytical procedures for selected pesticides and their degradation products determination in potato tissues.
[Aut.]: Magdalena Beata Kurek, Hanna Barchańska, Marian Turek.
W: Chromatography in pharmacy and bioanalysis. Chromatografia w farmacji i bioanalizie. ITP 2017. 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation, PKChrom 2017. XI Polska Konferencja Chromatograficzna. Abstract book. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 101

22/237
Nr opisu: 0000117449
Electrodialytic utilization of coal mine brines.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, Błażej Podleśny, Agata Jakóbik-Kolon, Marian Turek.
-Desalin. Water Treat. 2017 vol. 75, s. 363-367, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 20.000

wody kopalniane ; odsalanie ; elektrodializa

coal-mine waters ; desalination ; electrodialysis

23/237
Nr opisu: 0000115898   
Laboratory experiments on forming the chemical composition of flowback brine from hydraulic fracturing with energized fluid.
[Aut.]: Krzysztof Labus, P. Kasza, Marian Turek, Piotr Dydo, Agata Jakóbik-Kolon, Klaudia* Wilk, Piotr Dydo.
W: 15th Water-Rock Interaction International Symposium. WRI-15, Evora, Portugal, 16-21 October 2017. Ed. by Jose Manuel Marques, Antonio Chambel. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 582-585, bibliogr. 6 poz. (Procedia Earth and Planetary Science ; vol. 17 1878-5220). Punktacja MNiSW 15.000

szczelinowanie hydrauliczne ; skład chemiczny płynu zwrotnego ; ciecz energetyzowana

hydraulic fracturing ; flowback chemical composition ; energized fluid

24/237
Nr opisu: 0000120794
Płyn zwrotny po szczelinowaniu cieczami energetyzowanymi i możliwość jego recyklingu.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Marian Turek, Piotr Dydo, P. Kasza, K. Wilk, Krzysztof Mitko, Ewa* Laskowska, Agata Jakóbik-Kolon.
W: Hydrogeologia w praktyce, praktyka w hydrogeologii. Praca zbiorowa. Pod red. Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 22-30, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

ciecz zwrotna ; szczelinowanie hydrauliczne ; interakcja woda-skała-gaz ; recykling

flowback ; hydraulic fracturing ; water-rock-gas interaction ; recycling

25/237
Nr opisu: 0000109825   
Prospects for high water recovery membrane desalination.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Krzysztof Piotrowski, Piotr Dydo, Ewa* Laskowska, Agata Jakóbik-Kolon.
-Desalination 2017 vol. 401, s. 180-189, bibliogr. 105 poz.. Impact Factor 6.603. Punktacja MNiSW 45.000

odwrócona osmoza ; elektrodializa ; odzysk wody ; blokowanie membran ; system zintegrowany ; utylizacja solanek RO

reverse osmosis ; electrodialysis ; water recovery ; membrane fouling ; integrated system ; RO brine utilization

26/237
Nr opisu: 0000118923   
Zastosowanie polimerów z nadrukiem molekularnym jako sorbentów do wydzielania wybranych pestycydów z żywno..ci.
[Aut.]: Magdalena Beata Kurek, Hanna Barchańska, Marian Turek.
W: II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Technicznych. InterTechDoc'2017, Gliwice-Ustroń, 2017. Red. Mirosław Bonek, Anna Filipowska, Łukasz Kohlbrenner. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2017, s. 42-52, bibliogr. 19 poz. (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; )

pestycydy ; polimery z nadrukiem molekularnym ; sorbent ; żywność

pesticides ; molecularly imprinted polymers ; food sample ; sorbent

27/237
Nr opisu: 0000105274   
Comments on the 'Electrodialysis aided desalination of crude glycerol in the production of biodiesel from oil feed stock'.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Ewa* Laskowska.
-Desalination 2016 vol. 384, s. 78-80, bibliogr. 4poz.. Impact Factor 5.527. Punktacja MNiSW 45.000

28/237
Nr opisu: 0000114704
Eksperymenty laboratoryjne dla odtworzenia składu płynu zwrotnego podczas szczelinowania cieczami energetyzowanymi.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Marian Turek, Piotr Dydo, Agata Jakóbik-Kolon, K. Wilk, P. Kasza.
-Pr. Nauk. Inst. Nafty Gazu 2016 nr 209 wyd. konferencyjne, s. 767-771, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt zawiera materiały z: Geopetrol 2016. Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Zakopane 19-22.09.2016

szczelinowanie ; ciecz energetyzowana ; płyn zwrotny ; oddziaływanie na środowisko

fracturing ; energized fluid ; flowback water ; environmental impact

29/237
Nr opisu: 0000115806
Electrodialysis as an alternative EDI pretreatment method.
[Aut.]: Dorota Babilas, Marian Turek, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo, Marek Słowik, Ewa* Laskowska.
W: Separation science - theory and practice 2016. Proceedings of the IVth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Brunów (Lwówek Śląski), Poland, 4-8 September 2016. Eds. A. Jakubiak-Marcinkowska, A. W. Trochimczuk. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 51-54, bibliogr. 1 poz.

30/237
Nr opisu: 0000107358
Koncepcja utylizacji metodą elektrodializy odwracalnej płynu zwrotnego ze szczelinowania łupków gazonośnych.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Labus, Piotr Dydo, Krzysztof Mitko, Ewa* Laskowska, Agata Jakóbik-Kolon.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. XI Konferencja Naukowa MEMPEP 2016, 15-18 czerwca 2016 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. 11th Scientific Conference MEMPEP 2016, June 15-18, 2016, Zakopane, Poland. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 52-53

łupek gazonośny ; szczelinowanie hydrauliczne ; płyn zwrotny ; elektrodializa odwracalna

gas-bearing shale ; hydraulic fracturing ; flowback water ; electrodialysis reversal

31/237
Nr opisu: 0000114735   
Lab experiments on the formation artificial flowback from hydraulic fracturing with energized fluid.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Agata Jakóbik-Kolon, Piotr Dydo, Marian Turek, P. Kasza, K. Wilk.
W: 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, August 27 - September 4, 2016. [B.w.] : International Geological Congress, 2016, paper 2042 s. 1

32/237
Nr opisu: 0000107580   
Patent. Polska, nr 221 086. Laboratoryjny moduł ciśnieniowy do separacji membranowej w przepływie krzyżowym. Int. Cl. B01D 63/08.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marian Turek, Marzena* Chorążewska.
Zgłosz. nr 396 203 z 05.09.2011. Opubl. 29.02.2016, s. 1-10

separacja membranowa ; moduł ciśnieniowy ; przepływ krzyżowy

membrane separation ; pressure module ; cross flow

33/237
Nr opisu: 0000113790   
Nowe sorbenty na bazie węgla aktywnego Filtrasorb 400 do usuwania boru z roztworów wodnych.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Marian Turek.
W: 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016, s. 181

sorbent ; węgiel aktywny ; usuwanie boru

sorbent ; activated carbon ; boron removal

34/237
Nr opisu: 0000111732
Reverse electrodialysis (RED).
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek.
W: Encyclopedia of membranes. Eds.: Enrico Drioli, Lidietta Giorno. Berlin : Springer, 2016, s. 1732-1734, bibliogr. 4 poz.

35/237
Nr opisu: 0000111733
Reverse electrodialysis in high supersaturation mode.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek.
W: Encyclopedia of membranes. Eds.: Enrico Drioli, Lidietta Giorno. Berlin : Springer, 2016, s. 1734-1735, bibliogr. 6 poz.

36/237
Nr opisu: 0000114005   
Surowce magnezjowe z alternatywnych źródeł.
[Aut.]: M. Skalska, M. Darłak, E. Śnieżek, D. Madej, Marian Turek, J. Szczerba.
-Mater. Ceram. 2016 R. 68 nr 4, s. 346-354, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

woda zasolona ; kruszywo magnezjowe ; kalcynacja ; topienie ; mikrostruktura

saline water ; magnesia aggregate ; calcination ; fusion ; microstructure

37/237
Nr opisu: 0000107319
Zastosowanie nanofiltracji i elektrodializy w produkcji soli warzonej.
[Aut.]: Marian Turek, Ewa* Laskowska, Krzysztof Mitko, M. Chorążewska, Piotr Dydo, Krzysztof Piotrowski, Agata Jakóbik-Kolon.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. XI Konferencja Naukowa MEMPEP 2016, 15-18 czerwca 2016 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. 11th Scientific Conference MEMPEP 2016, June 15-18, 2016, Zakopane, Poland. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 29

produkcja soli warzonej ; elektrodializa ; nanofiltracja ; solanka kopalniana

evaporated salt production ; electrodialysis ; nanofiltration ; mine brine

38/237
Nr opisu: 0000114727   
Zastosowanie żywicy jonowymiennej w formie włókniny w procesie elektrodejonizacji.
[Aut.]: M. Słowik, Ewa* Laskowska, Dorota Babilas, Krzysztof Mitko, Agata Jakóbik-Kolon, Piotr Dydo, Marian Turek.
W: 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016, s. 189

żywica jonowymienna ; elektrodejonizacja

ion exchange resin ; electrodeionization

39/237
Nr opisu: 0000116046
A method for determination of metals contained in carbon nanotubes.
[Aut.]: Joanna Bok-Badura, Agata Jakóbik-Kolon, Marian Turek, Krzysztof Karoń, A. Łamacz.
W: GAMS Dubai 2015. The Global Advanced Materials and Surfaces Conference, 7th - 9th December, 2015. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 42

nanorurki węglowe ; ICP-AES ; pobieranie próbek szlamu ; zanieczyszczenie metalowe ; katalizator metaliczny

carbon nanotubes ; ICP-AES ; slurry sampling ; metal impurity ; metal catalyst

40/237
Nr opisu: 0000103232   
A novel method for simultaneous determination of selected elements in dolomite and magnesia by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy with slurry sample introduction.
[Aut.]: Joanna Bok-Badura, Agata Jakóbik-Kolon, Marian Turek, J. Szczerba, Marcin Lemanowicz, Krzysztof Karoń.
-Spectrochim. Acta, B At. Spectrosc. 2015 vol. 113, s. 79-83, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 3.289. Punktacja MNiSW 35.000

dolomit ; magnezja ; oznaczanie zanieczyszczeń ; ICP-AES

dolomite ; magnesia ; determination of impurities ; ICP-AES

41/237
Nr opisu: 0000103870   
A versatile method for direct determination of iron content in multi-wall carbon nanotubes by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with slurry sample introduction.
[Aut.]: Joanna Bok-Badura, Agata Jakóbik-Kolon, Marian Turek, Sławomir Boncel, Krzysztof Karoń.
-RSC Adv. 2015 vol. 5, s. 101634-101640, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 3.289. Punktacja MNiSW 35.000

42/237
Nr opisu: 0000115793
Badanie składu płynu zwrotnego z symulacji szczelinowania łupków gazonośnych w autoklawie ciśnieniowym.
[Aut.]: Agata Jakóbik-Kolon, Marian Turek, Piotr Dydo, Krzysztof Labus, Dymitr Czechowicz, Andrzej** Koszorek.
W: Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Z. Hubickiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2015, s. 631-635, bibliogr. 4 poz.

płyn zwrotny ; szczelinowanie ; łupek gazonośny ; autoklaw

flowback water ; fracturing ; gas-bearing shale ; autoclave

43/237
Nr opisu: 0000103128
Electrodialytic concentration of NaCl for the chlor-alkali industry.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, W. Mikołajczak, Marian Turek.
-Desalin. Water Treat. 2015 vol. 56 iss. 12, s. 317-3180, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.272. Punktacja MNiSW 20.000

elektrodializa ; przepływ masy ; jednowartościowa membrana selektywna ; nasycenie solanką

electrodialysis ; mass transfer ; univalent permselective membranes ; brine saturation

44/237
Nr opisu: 0000104353
Innovations in electromembrane processes.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, Marian Turek.
W: Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych. XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa, 18-21 października 2015, Toruń - Przysiek. Program, książka abstraktów, lista uczestników. Polskie Towarzystwo Membranowe. Ed. by: Wojciech Kujawski & Karolina Jarzynka. Toruń : Dział Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 70-77, bibliogr. 29 poz.

elektrodializa ; elektroliza odwracalna ; elektrodejonizacja

electrodialysis ; reversal electrodialysis ; electrodeionization ; membrane capacitive deionization

45/237
Nr opisu: 0000102126
Laboratoryjne eksperymenty nad formowaniem chemizmu płynu zwrotnego z procesu szczelinowania cieczą energetyzowaną.
[Aut.]: Krzysztof Labus, P. Kasza, Marian Turek, Piotr Dydo, Agata Jakóbik-Kolon, K. Wilk, Andrzej** Koszorek.
W: III Polski Kongres Górniczy 2015, Wrocław, 14-16.09.2015. Rozszerzone abstrakty. Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015, s. 339-341, bibliogr. 3 poz.
Toż na CD-ROM

szczelinowanie hydrauliczne ; gaz łupkowy ; ochrona środowiska ; flowback

hydraulic fracturing ; shale gas ; environmental protection ; flowback

46/237
Nr opisu: 0000115825
Mine water nanofiltration - separation of mono and polyvalent ions.
[Aut.]: Ewa* Laskowska, Krzysztof Mitko, Marian Turek.
W: Separation science - theory and practice 2015. Proceedings of the IIIrd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Karpacz, Poland, 6-10 September 2015. Eds. A. Jakubiak-Marcinkowska, A. W. Trochimczuk. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2015, s. 93

47/237
Nr opisu: 0000101310
Otrzymywanie i właściwości chloru i bromu.
[Aut.]: Marian Turek, B. Bandura-Zalska.
W: Eksperymentalna chemia nieorganiczna. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Smolika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 231-240, bibliogr. 4 poz.

chlor ; brom ; preparatyka nieorganiczna

chlorine ; bromine ; practical inorganic chemistry

48/237
Nr opisu: 0000104356
Removal of sulphates from brackish water by ED.
[Aut.]: Ewa* Laskowska, Piotr Dydo, Marian Turek.
W: Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych. XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa, 18-21 października 2015, Toruń - Przysiek. Program, książka abstraktów, lista uczestników. Polskie Towarzystwo Membranowe. Ed. by: Wojciech Kujawski & Karolina Jarzynka. Toruń : Dział Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 177-178, bibliogr. 1 poz.

siarczan wapnia ; elektrodializa ; woda słonawa

calcium sulphate ; electrodialysis ; brackish water

49/237
Nr opisu: 0000106154
Zastosowanie wybranych technik ekstrakcyjnych do wydzielania wybranych pestycydów z tkanek roślinnych.
[Aut.]: Magdalena Beata Kurek, Hanna Barchańska, I. Manikowska, Marian Turek.
W: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", Poznań, 6-10 lipca 2015 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 248

50/237
Nr opisu: 0000090909   
90-lecie prof. Józefa Szarawary.
[Aut.]: Marian Turek.
-Biul. Pol. Śl. 2014 nr 3, s. 29

Szarawara Józef ; Wydział Chemiczny ; Politechnika Śląska

Szarawara Józef ; Faculty of Chemistry ; Silesian University of Technology

51/237
Nr opisu: 0000095417   
Assessment of gypsum scaling risk in electrodialytic desalination. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Mitko.
Gliwice, 2014, 87 k., bibliogr. 24 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Turek

elektrodializa ; blokowanie membran ; krystalizacja ; transport masy ; membrana jonowymienna

electrodialysis ; membrane fouling ; crystallization ; mass transport ; ion exchange membrane

52/237
Nr opisu: 0000097184
Badanie palności modyfikowanych pianek poliuretanowych pochodzenia naturalnego.
[Aut.]: M. Świątek, P. Skorupa, Andrzej Milewski, Marian Turek.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. III Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 26 września 2014, Chorzów. Ed. Emil Kaptur. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 139, bibliogr. 6 poz.

pianka poliuretanowa ; palność ; antypireny ; wodorotlenek magnezu

polyurethane foam ; flammability ; flame retardants ; magnesium hydroxide

53/237
Nr opisu: 0000091274   
Concentration distribution along the electrodialyzer.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, Marian Turek.
-Desalination 2014 vol. 341, s. 94-100, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 3.756. Punktacja MNiSW 45.000

elektrodializa ; rozkład stężenia ; modelowanie wymiany masy ; polaryzacja stężeniowa ; skalowanie ryzyka

electrodialysis ; concentration distribution ; mass transfer modelling ; concentration polarization ; scaling risk

54/237
Nr opisu: 0000095372   
Electrodialytic separation of boric and hydrochloric acids.
[Aut.]: R. Białek, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo, Marian Turek.
-Desalination 2014 vol. 342, s. 29-34, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 3.756. Punktacja MNiSW 45.000

elektrodializa ; usuwanie boru ; przenikanie masy ; model Nernsta-Plancka ; ponowne wykorzystanie kwaśnych ścieków

electrodialysis ; boron removal ; mass transfer ; Nernst-Planck model ; acidic effluents reuse

55/237
Nr opisu: 0000094844   
Gypsum layer growth on a cation-exchange membrane.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, Marian Turek.
W: Membranes and membrane processes in environmental protection. Ed. by Michał Bodzek, Jacek Pelczar. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2014, s. 373-380, bibliogr. 12 poz. (Monographs ; Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee vol. 119)

skaling ; reflektometria ultradźwiękowa ; siarczan wapnia

scaling ; ultrasonic reflectometry ; calcium sulphate

56/237
Nr opisu: 0000094841   
Membrane treatment of flowback from fracturing of shale gas formations.
[Aut.]: Piotr Dydo, Krzysztof Labus, Marian Turek.
W: Membranes and membrane processes in environmental protection. Ed. by Michał Bodzek, Jacek Pelczar. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2014, s. 299-308, bibliogr. 15 poz. (Monographs ; Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee vol. 119)

gaz łupkowy ; płyn zwrotny ; procesy membranowe

shale gas ; flowbacks ; membrane processes

57/237
Nr opisu: 0000097180
Modyfikacja pianek poliuretanowych pochodzenia naturalnego z zastosowaniem antypirenów.
[Aut.]: P. Skorupa, M. Świątek, Andrzej Milewski, Marian Turek.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. III Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 26 września 2014, Chorzów. Ed. Emil Kaptur. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 129, bibliogr. 3 poz.

pianka poliuretanowa ; palność ; antypireny ; wodorotlenek magnezu

polyurethane foam ; flammability ; flame retardants ; magnesium hydroxide

58/237
Nr opisu: 0000096539   
Removal of boric acid, monoborate and boron complexes with polyols by reverse osmosis membranes.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Andrzej Milewski.
-Desalination 2014 vol. 334 iss. 1, s. 39-45, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 3.756. Punktacja MNiSW 45.000

bor ; odwrócona osmoza ; kwas borowy ; związki kompleksowe boru

boron ; reverse osmosis ; boric acid ; boron complexes

59/237
Nr opisu: 0000094837   
Removal of sulphate in an integrated membrane - crystallization system.
[Aut.]: E. Laskowska, Piotr Dydo, Marian Turek.
W: Membranes and membrane processes in environmental protection. Ed. by Michał Bodzek, Jacek Pelczar. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2014, s. 279-288, bibliogr. 9 poz. (Monographs ; Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee vol. 119)

siarczan wapnia ; nanofiltracja ; wody kopalniane

calcium sulphate ; nanofiltration ; mine water

60/237
Nr opisu: 0000095373   
Residence time distribution of the electrodialyzer under electric field conditions.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko.
-Desalination 2014 vol. 342, s. 139-147, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 3.756. Punktacja MNiSW 45.000

elektrodializa ; rozkład czasu przebywania ; rozkład prędkości ; model dyspersji ; moduł płytowy ; zapobieganie tworzeniu się kamienia

electrodialysis ; residence time distribution ; velocity distribution ; dispersion model ; plate-and-frame module ; scaling prevention

61/237
Nr opisu: 0000108578
Solanki kopalniane jako nowe źródło chlorku sodu w przemyśle chloro-alkalicznym.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, Marian Turek.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów II, Kraków 12.04.2014 r. Materiały konferencyjne - streszczenia. [Dokument elektroniczny]. Kraków : Creativetime, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 79, bibliogr. 4 poz.

solanka ; elektrodializa ; chlorek sodu

brine ; electrodialysis ; sodium chloride

62/237
Nr opisu: 0000097153
Synteza antypirenów na bazie melaminy do modyfikacji pianek poliuretanowych.
[Aut.]: M. Kasprów, Andrzej Milewski, Marian Turek.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. III Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 26 września 2014, Chorzów. Ed. Emil Kaptur. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 87, bibliogr. 3 poz.

pianka poliuretanowa ; palność ; antypireny ; związki melaminy

polyurethane foam ; flammability ; flame retardants ; melamine compounds

63/237
Nr opisu: 0000096218   
The concept for an ED-RO integrated system for boron removal with simultaneous boron recovery in the form of boric acid.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek.
-Desalination 2014 vol. 342, s. 35-42, bibliogr. 16 poz.
Special Issue: Electromembrane Processes for Desalination. Impact Factor 3.756. Punktacja MNiSW 45.000

bor ; odwrócona osmoza ; kwas borowy ; związki kompleksowe boru

boron ; reverse osmosis ; boric acid ; boron complexes

64/237
Nr opisu: 0000097162
Usuwania jonów siarczanowych w procesie odwróconej osmozy z wód kopalnianych.
[Aut.]: E. Laskowska, Piotr Dydo, Marian Turek.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. III Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 26 września 2014, Chorzów. Ed. Emil Kaptur. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 98

wody kopalniane ; oczyszczanie wód kopalnianych ; odwrócona osmoza

mine water ; mine water purifying ; reverse osmosis

65/237
Nr opisu: 0000108533
Usuwanie jonów cynku z wód kopalnianych.
[Aut.]: Ewa* Laskowska, Dorota Babilas, Marian Turek.
-Dokonania Młod. Naukowców 2014 nr 4, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 501-503, bibliogr. 6 poz.

cynk ; nanofiltracja ; wody kopalniane

zinc ; nanofiltration ; mine water

66/237
Nr opisu: 0000108563
Usuwanie jonów cynku z wód kopalnianych.
[Aut.]: Ewa* Laskowska, Łukasz* Siepietowski, Marian Turek.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów II, Kraków 12.04.2014 r. Materiały konferencyjne - streszczenia. [Dokument elektroniczny]. Kraków : Creativetime, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 55, bibliogr. 3 poz.

wody kopalniane ; usuwanie jonów cynku ; sorpcja

mine water ; zinc ions removing ; sorption

67/237
Nr opisu: 0000077590   
Boron transport and removal using ion-exchange membranes. A critical review.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek.
-Desalination 2013 vol. 310, s. 2-8, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 3.960. Punktacja MNiSW 45.000

bor ; oksoborany ; kwas borny ; membrana jonowymienna ; elektrodializa ; dializa Donnana

boron ; borates ; boric acid ; ion exchange membrane ; electrodialysis ; Donnan dialysis

68/237
Nr opisu: 0000089977   
Concentration distribution along the electrodialyzer.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, Marian Turek.
W: Separation science - theory and practice 2013. Proceedings of the IInd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Świeradów Zdrój, Poland, 9-13 June 2013. Eds. A. Jakubiak-Marcinkowska, A. W. Trochimczuk. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2013, s. 150, bibliogr. 3 poz.

69/237
Nr opisu: 0000089981   
Electrodialysis and reverse osmosis as an electrodeionization pretreatment.
[Aut.]: Magdalena* Wróbel, Marian Turek, E. Dbaj, Krzysztof Mitko.
W: Separation science - theory and practice 2013. Proceedings of the IInd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Świeradów Zdrój, Poland, 9-13 June 2013. Eds. A. Jakubiak-Marcinkowska, A. W. Trochimczuk. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2013, s. 197, bibliogr. 1 poz.

70/237
Nr opisu: 0000091277
Hydrodynamics of the single-pass electrodialyzer.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko.
W: Membranes for liquid separation and water treatment: environmental applications and future perspectives, Torino, October 10-11, 2013. Book of abstracts. Politechnico di Torino. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 25, bibliogr. 2 poz.

71/237
Nr opisu: 0000077591   
The concept of a system for electrodialytic boron removal into alkaline concentrate.
[Aut.]: M. Kijański, B. Bandura-Zalska, Piotr Dydo, Marian Turek.
-Desalination 2013 vol. 310, s. 75-80, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 3.960. Punktacja MNiSW 45.000

bor ; kwas borny ; oksoborany ; elektrodializa ; membrana jonowymienna

boron ; boric acid ; borates ; electrodialysis ; ion exchange membrane

72/237
Nr opisu: 0000091273
Ultra-pure water production by integrated electrodialysis-ion exchange/electrodeionization.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, B. Bandura-Zalska, K. Ciecierska, Piotr Dydo.
-Membrane Water Treat. 2013 vol. 4 iss.4, s. 237-249, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.436. Punktacja MNiSW 15.000

elektrodializa ; wymiana jonowa ; elektrodejonizacja ; woda ultra czysta ; analiza kosztów

electrodialysis ; ion exchange ; electrodeionization ; ultra-pure water ; cost analysis

73/237
Nr opisu: 0000091246
Use of the desalination brines in the saturation of membrane electrolysis feed.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Marzena* Chorążewska, Piotr Dydo.
-Desalin. Water Treat. 2013 vol. 51 iss. 13/15, s. 2749-2754. Impact Factor 0.988. Punktacja MNiSW 20.000

elektrodializa ; solanka chloro-alkaliczna ; utylizacja solanki ; elektroliza membranowa ; jednowartościowa membrana selektywna ; transport wapnia ; transport magnezu

electrodialysis ; chlor-alkali brines ; brine reuse ; membrane electrolysis feed ; univalent permselective membranes ; calcium transport ; magnesium transport

74/237
Nr opisu: 0000077588   
Boron removal and its concentration by reverse osmosis in the presence of polyol compounds.
[Aut.]: Piotr Dydo, I. Nemś, Marian Turek.
-Sep. Purif. Technol. 2012 vol. 89, s. 171-180, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 2.894. Punktacja MNiSW 40.000

ścieki ; odwrócona osmoza ; bor ; poliol

wastewater ; reverse osmosis ; boron ; polyol

75/237
Nr opisu: 0000103430
Elektrodializa w przemyśle i ochronie środowiska.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Podstawy, aplikacje, przyszłość. XII Ogólnopolska Szkoła Membranowa, Toruń - Jażdżówki, 2012. Red. Wojciech Kujawski & Karolina Jarzynka. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 25

techniki membranowe ; elektrodializa ; elektrodejonizacja

membrane techniques ; electrodialysis ; electrodeionization

76/237
Nr opisu: 0000072490
Residence time distribution experiments for the investigation of scaling in electrodialysis.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, Marian Turek.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. T. 2. Pod red. Michała Bodzka, Jacka Pelczara. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2012, s. 379-386, bibliogr. 17 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 96)

elektrodializa ; rozkład czasu przebywania ; RTD ; membrana jonowymienna

electrodialysis ; residence time distribution ; RTD ; ion-exchanger membrane

77/237
Nr opisu: 0000079630
Scaling prediction in electrodialytic desalination.
[Aut.]: Marian Turek, Joanna* Waś, Krzysztof Mitko.
-Desalin. Water Treat. 2012 vol. 44 iss. 1/3, s. 255-260, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.852. Punktacja MNiSW 20.000

elektrodializa ; skalowanie ; siarczan wapnia ; węglan wapnia ; rozkład czasu przebywania

electrodialysis ; scaling ; calcium sulfate ; calcium carbonate ; residence time distribution

78/237
Nr opisu: 0000103433
Transport wapnia i magnezu przez membrany selektywne względem jonów jednowartościowych.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, Marian Turek.
W: Podstawy, aplikacje, przyszłość. XII Ogólnopolska Szkoła Membranowa, Toruń - Jażdżówki, 2012. Red. Wojciech Kujawski & Karolina Jarzynka. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 50

elektrodializa ; membrana jonowymienna ; transport jonów

electrodialysis ; ion exchange membrane ; ion transport

79/237
Nr opisu: 0000072491
Usuwanie związków boru z wody i ścieków w zintegrowanym układzie ED-RO z równoczesnym otrzymywaniem kwasu borowego.
[Aut.]: Piotr Dydo, M. Kijański, Marian Turek.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. T. 2. Pod red. Michała Bodzka, Jacka Pelczara. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2012, s. 387-392, bibliogr. 7 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 96)

elektrodializa ; odwrócona osmoza ; oczyszczanie wody ; oczyszczanie ścieków ; usuwanie boru

electrodialysis ; reverse osmosis ; wastewater treatment ; water treatment ; boron removal

80/237
Nr opisu: 0000081908
Badanie aktywności wanadynianu żelaza i kobaltu w reakcji utleniania cykloheksenu.
[Aut.]: Agnieszka* Sołtysek, Marian Turek, Anna Korytkowska-Wałach.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 125

81/237
Nr opisu: 0000069637   
Electrodialytic saturation of chlor-alkali depleted brine.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Marzena* Chorążewska.
W: Separation science - theory and practice 2011. Proceedings of the Ist International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Kudowa Zdrój, Poland, 5-9 June 2011. Eds: A. Jakubiak-Marcinkowska, A. W. Trochimczuk. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 176, bibliogr. 1 poz.

82/237
Nr opisu: 0000069810
Nanofiltration in an integrated desalination system with simultaneous production of evaporated salt. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marzena* Chorążewska.
Gliwice, 2011, 129 k., bibliogr. 21 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Marian Turek

nanofiltracja ; system zintegrowany ; sól warzona

nanofiltration ; integrated system ; evaporated salt

83/237
Nr opisu: 0000063927
Otrzymywanie i własności chloru i bromu.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura-Zalska.
W: Eksperymentalna chemia nieorganiczna. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Smolika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 231-240, bibliogr. 4 poz.

preparatyka nieorganiczna ; chlor ; brom

practical inorganic chemistry ; chlorine ; bromine

84/237
Nr opisu: 0000069633   
Performance of woven and non - woven specars in membrane separation processes.
[Aut.]: Marzena* Chorążewska, Piotr Dydo, Marian Turek.
W: Separation science - theory and practice 2011. Proceedings of the Ist International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Kudowa Zdrój, Poland, 5-9 June 2011. Eds: A. Jakubiak-Marcinkowska, A. W. Trochimczuk. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 145, bibliogr. 3 poz.

85/237
Nr opisu: 0000079635   
Patent. Polska, nr 209 082. Sposób usuwania boru z wody lub ścieków. B01D61/02; B01D61/42; C02F1/44; C02F1/469; C02F1/58.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marian Turek, Piotr Dydo, Jolanta Trojanowska.
Zgłosz. nr 377 098 z 16.09.2005. Opubl. 17.02.2011, 4 s.

usuwanie ; bor ; woda

removal ; boron ; water

86/237
Nr opisu: 0000079647   
Patent. Polska, nr 211 619. Sposób usuwania związków boru, w szczególności kwasu borowego i oksoboranów z wody i ścieków z równoczesnym otrzymywaniem kwasu borowego lub jego soli w postaci stałej lub roztworu. C01B35/10; C02F1/44; C02F1/469.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Piotr Dydo, Marian Turek, Barbara* Bandura-Zalska.
Zgłosz. nr 384 927 z 14.04.2008. Opubl. 28.12.2011

związki boru ; woda ; ścieki ; kwas borowy ; sole kwasu borowego

bor compounds ; water ; wastewater ; boric acid ; salts of borid acid

87/237
Nr opisu: 0000069634   
The concept of boron removal and concentration in an integrated membrane system.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek.
W: Separation science - theory and practice 2011. Proceedings of the Ist International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Kudowa Zdrój, Poland, 5-9 June 2011. Eds: A. Jakubiak-Marcinkowska, A. W. Trochimczuk. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 151, bibliogr. 4 poz.

88/237
Nr opisu: 0000080119
Transport of calcium and magnesium during electrodialytic saturation of membrane electrolysis brine.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo.
W: 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey, Cesme, 25-29 September 2011. Abstract Book. Ed. I. Gokcel. Ege University Science Faculty. Chemistry Department. Analytical Chemistry. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 305

89/237
Nr opisu: 0000079717
Assessment of environmental impact of integrated seawater desalination system.
[Aut.]: Marian Turek, Marzena* Chorążewska.
W: Proceedings of the Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries with Wider International Participation. PERMEA 2010, Tatranske Matliare, Slovakia, September 4-8, 2010. Ed. by S. Schlosser. Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava : [b.w.], 2010, s. 190-195, bibliogr. 14 poz.

nanofiltracja ; odsalanie ; system zintegrowany ; oddziaływanie na środowisko

nanofiltration ; desalination ; integrated system ; environmental impact

90/237
Nr opisu: 0000061480   
Badania procesu usuwania boru z roztworów wodnych metodą elektrodializy. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Barbara* Bandura-Zalska.
Gliwice, 2010, 180 k., bibliogr. 216 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Marian Turek

elektrodializa ; bor ; usuwanie boru ; ścieki przemysłowe ; metoda membranowa

electrodialysis ; boron ; boron removal ; industrial wastewater ; membrane method

91/237
Nr opisu: 0000080112
Boron esters removal by reverse osmosis.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, Piotr Dydo, Marian Turek.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. T. 2. Pod red. Michała Bodzka, Jacka Pelczara. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2010, s. 61-70 (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 66)

92/237
Nr opisu: 0000079722
Economical and environmental aspects of integrated UF - NF - RO -MED/MSF-crystallization seawater desalination system.
[Aut.]: Marzena* Chorążewska, Marian Turek.
W: Women chemists and innovation. The role of women in chemistry and innovation in the European research area, with a focus on the visegrad countries, Hungary, Keszthely, 20-22 October 2010. Programme and book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 49, bibliogr. 1 poz.

93/237
Nr opisu: 0000065112   
Patent. Polska, nr 207 070. Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej. Int. Cl. C02F 1/469, B01D 61/44.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marian Turek.
Zgłosz. nr 353 699 z 30.04.2002. Opubl. 29.10.2010, 4 s.

solanka ; woda odsolona ; woda zasolona ; woda morska ; elektrodializa ; elektrodializa odwracalna ; uzdatnianie wody

brine ; desalinated water ; salt water ; seawater ; electrodialysis ; reversal electrodialysis ; water treatment

94/237
Nr opisu: 0000065113   
Patent. Polska, nr 207 136. Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej. Int. Cl. C02F 1/469, B01D 61/44.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marian Turek.
Zgłosz. nr 388 369 z 30.04.2002. Opubl. 30.11.2010, 4 s.

solanka ; woda odsolona ; woda zasolona ; woda morska ; uzdatnianie wody ; elektrodializa ; odwrócona osmoza

brine ; desalinated water ; salt water ; seawater ; water treatment ; electrodialysis ; reverse osmosis

95/237
Nr opisu: 0000065114   
Patent. Polska, nr 207 135. Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej. Int. Cl. C02F 1/469, B01D 61/44.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marian Turek.
Zgłosz. nr 388 368 z 30.04.2002. Opubl. 30.11.2010, 4 s.

solanka ; woda odsolona ; woda zasolona ; woda morska ; uzdatnianie wody ; elektrodializa ; nanofiltracja

brine ; desalinated water ; salt water ; seawater ; water treatment ; electrodialysis ; nanofiltration

96/237
Nr opisu: 0000080651
Ultra-pure water production in integrated electrodialysis-electrodeionization.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo.
W: 5th International Conference on the Membrane Science and Technology. PERMEA 2010, Slovakia, TatranskE Matliare, September 4-8, 2010. Ed. S. Schlosser. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 205
Pełny tekst na CD-ROM

97/237
Nr opisu: 0000079718
Ultra-pure water production in interated electrodialysis-electrodeionization system.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo.
W: Proceedings of the Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries with Wider International Participation. PERMEA 2010, Tatranske Matliare, Slovakia, September 4-8, 2010. Ed. by S. Schlosser. Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava : [b.w.], 2010, s. 742-747, bibliogr. 14 poz.

elektrodializa ; elektrodejonizacja ; woda ultra czysta ; analiza kosztów

electrodialysis ; electrodeionization ; ultra-pure water ; cost analysis

98/237
Nr opisu: 0000057018
Boron removal by Donnan dialysis.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura-Zalska, Piotr Dydo.
-Desalin. Water Treat. 2009 vol. 10 iss. 1/3, s. 53-59

99/237
Nr opisu: 0000057019
Boron removal from dual-staged seawater nanofiltration permeate by electrodialysis.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Barbara* Bandura-Zalska.
-Desalin. Water Treat. 2009 vol. 10 iss. 1/3, s. 60-63

100/237
Nr opisu: 0000057052
Brackish water desalination in RO-single pass EDR system.
[Aut.]: Marian Turek, J. Was, Piotr Dydo.
-Desalin. Water Treat. 2009 vol. 7 iss. 1/3, s. 263-266

101/237
Nr opisu: 0000057118   
Desalination of boron-containing wastewater at no boron transport.
[Aut.]: Barbara* Bandura-Zalska, Piotr Dydo, Marian Turek.
-Desalination 2009 vol. 241 iss. 1/3, s. 133-137, bibliogr. 3 poz.. Impact Factor 2.034

odsalanie ; elektrodializa ; usuwanie boru ; oczyszczanie ścieków

desalination ; electrodialysis ; boron removal ; wastewater treatment

102/237
Nr opisu: 0000057051
Nanofiltration process for seawater desalination-salt production integrated system.
[Aut.]: Marian Turek, Marzena* Chorążewska.
-Desalin. Water Treat. 2009 vol. 7 iss. 1/3, s. 178-181

103/237
Nr opisu: 0000055517   
Opracowanie mechanizmu blokowania membran w procesie elektrodializy odwracalnej w warunkach przesycenia siarczanem i węglanem wapnia. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Joanna* Waś.
Gliwice, 2009, 147 k., bibliogr. 221 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Marian Turek

membrana jonowymienna ; elektrodializa ; krystalizacja ; siarczan wapnia ; węglan wapnia

ion exchange membrane ; electrodialysis ; crystallization ; calcium sulfate ; calcium carbonate

104/237
Nr opisu: 0000079708
Oznaczanie boru w roztworach wodnych.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek.
W: Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Hubickiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2009, s. 236-242, bibliogr. 23 poz.

bor ; roztwór wodny

boron ; aqueous solution

105/237
Nr opisu: 0000051921
Zastosowanie elektrodializy i elektrodializy odwracalnej do odsalania wody.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Membrany i techniki membranowe. Od pomysłu do przemysłu. Pod red. M. Szwasta. Warszawa : Polymem, 2009, s. 138-162, bibliogr. 31 poz.

odsalanie wody ; elektrodializa ; elektrodializa odwracalna

water desalination ; electrodialysis ; reversal electrodialysis

106/237
Nr opisu: 0000038432
Badanie efektywności membran nanofiltracyjnych w procesie odsalania wody morskiej.
[Aut.]: Marian Turek, Marzena* Chorążewska.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2008, s. 265-268, bibliogr. 7 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 49)

membrana nanofiltracyjna ; odsalanie wody ; membrana NF200 ; membrana NF270 ; membrana Desal 5-DL ; membrana FTC-SR2 KOCH

nanofiltration membrane ; water desalination ; NF200 membrane ; NF270 membrane ; membrane Desal 5 DL ; FTC-SR2 KOCH membrane

107/237
Nr opisu: 0000038434
Blokowanie membran w procesie elektrodializy w warunkach przesycenia siarczanem wapnia i węglanem wapnia.
[Aut.]: Marian Turek, Joanna* Waś.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2008, s. 295-298, bibliogr. 4 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 49)

procesy membranowe ; elektrodializa ; siarczan wapnia ; węglan wapnia ; membrana CMX ; membrana AMX

membrane processes ; electrodialysis ; calcium sulfate ; calcium carbonate ; CMX membrane ; AMX membrane

108/237
Nr opisu: 0000047663   
Comprehensive utilization of brackish water in ED - thermal system.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo.
-Desalination 2008 vol. 221 iss. 1/3, s. 455-461, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.155

woda słonawa ; odsalanie ; elektrodializa ; parowanie

brackish water ; desalination ; electrodialysis ; evaporation

109/237
Nr opisu: 0000047673   
Electrodialytic boron removal from SWRO permeate.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura, Piotr Dydo.
-Desalination 2008 vol. 223 iss. 1/3, s. 17-22, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 1.155

permeat SWRO ; usuwanie boru ; elektrodializa

SWRO permeate ; boron removal ; electrodialysis

110/237
Nr opisu: 0000047672   
Electrodialytic utilization of boron IE column post-regeneration lyes.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Jolanta Trojanowska.
-Desalination 2008 vol. 223 iss. 1/3, s. 113-118, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.155

usuwanie boru ; wymiana jonowa ; elektrodializa

boron removal ; ion exchange ; electrodialysis ; IE column regeneration

111/237
Nr opisu: 0000036526
Otrzymywanie i własności chloru i bromu.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura-Zalska.
W: Eksperymentalna chemia nieorganiczna. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Smolika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 228-237, bibliogr. 4 poz.

chlor ; brom ; preparatyka nieorganiczna

chlorine ; bromine ; practical inorganic chemistry

112/237
Nr opisu: 0000047682   
Power production from coal-mine brine utilizing reversed electrodialysis.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura, Piotr Dydo.
-Desalination 2008 vol. 221 iss. 1/3, s. 462-466, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 1.155

energia odnawialna ; elektrodializa odwracalna

renewable energy ; reversal electrodialysis

113/237
Nr opisu: 0000038433
Proces elektrodialitycznego usuwania boru wspomagany dializą Donnana.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura-Zalska.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2008, s. 290-294, bibliogr. 6 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 49)

dializa Donnana ; elektrodializa ; usuwanie boru

Donnan dialysis ; electrodialysis ; boron removal

114/237
Nr opisu: 0000047665   
Salt production from coal-mine brine in NF - evaporation - crystallization system.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, R. Klimek.
-Desalination 2008 vol. 221 iss. 1/3, s. 238-243, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 1.155

odsalanie ; solanka ; NF ; parowanie

desalination ; brine ; NF ; evaporation

115/237
Nr opisu: 0000047683   
The influence of concentrate alkalinity on electrodialytic boron transport.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura, Piotr Dydo.
-Desalination 2008 vol. 223 iss. 1/3, s. 119-125, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 1.155

uzdatnianie wody ; usuwanie boru ; elektrodializa

water treatment ; boron removal ; electrodialysis

116/237
Nr opisu: 0000051675
Usuwanie boru z wody i ścieków.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Szkoła Jakości Wody '08 na temat: Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska, Koszalin - Kołobrzeg, 28-31 maja 2008 r.. Red.: A. M. Anielak, K. Piaskowski. Politechnika Koszalińska. Katedra Technologii Wody i Ścieków [ i in.]. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2008, s. 281-289 (Monografia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Politechnika Koszalińska nr 149 0239-7129)

117/237
Nr opisu: 0000041562
Utleniające odwodornienie cykloheksanu jako reakcja przydatności katalizatorów redoksowych do procesów wysokotemperaturowych.
[Aut.]: Marian Turek, Agnieszka* Śniechota, M. Lenartowicz.
W: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Opole, 7-11 września 2008. Księga streszczeń. Ed. P. Dżygiel [i in.]. [Opole] : [b.w.], 2008, s. 158

reakcja testowa ; cykloheksan ; oksysole

test reaction ; cyclohexane ; oxysalts

118/237
Nr opisu: 0000040046   
Adsorption/co-precipitation-reverse osmosis system for boron removal.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Jolanta Trojanowska, A. Campen.
-Desalination 2007 vol. 205 iss. 1/3, s. 192-199, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.875

usuwanie boru ; osmoza odwrócona ; elektrodializa ; oczyszczanie wody ; absorpcja

boron removal ; reverse osmosis ; electrodialysis ; water treatment ; adsorption

119/237
Nr opisu: 0000024699
Boron removal from wastewater using adsorbents.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jolanta Trojanowska, Maria** Zołotajkin, Jerzy** Ciba, Marian Turek, Piotr Dydo.
-Environ. Technol. 2007 vol. 28 iss. 1, s. 105-113, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.735

120/237
Nr opisu: 0000030775
Brackish water reverse osmosis concentrate treatment by single-pass EDR.
[Aut.]: Marian Turek, Joanna* Waś, Piotr Dydo.
W: Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries. PERMEA 2007, Siofok, Hungary, September 2-6, 2007. Book of abstracts. Hungarian Chemical Society [et al.]. Siofok : [b.w.], 2007, s. 211
Pełny tekst na CD-ROM

121/237
Nr opisu: 0000030777
Desalination of boron containing wastewater at no boron transport.
[Aut.]: Barbara* Bandura-Zalska, Piotr Dydo, Marian Turek.
W: Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries. PERMEA 2007, Siofok, Hungary, September 2-6, 2007. Book of abstracts. Hungarian Chemical Society [et al.]. Siofok : [b.w.], 2007, s. 65
Pełny tekst na CD-ROM

122/237
Nr opisu: 0000030778
Effect of supersaturation conditions and sodium chloride concentration on calcium sulphate scaling in ED.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Joanna* Waś.
W: Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries. PERMEA 2007, Siofok, Hungary, September 2-6, 2007. Book of abstracts. Hungarian Chemical Society [et al.]. Siofok : [b.w.], 2007, s. 131
Pełny tekst na CD-ROM

123/237
Nr opisu: 0000030779
Electrodialytic boron removal from dual-staged seawater nanofiltration permeate.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Barbara* Bandura-Zalska, Marzena* Chorążewska.
W: Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries. PERMEA 2007, Siofok, Hungary, September 2-6, 2007. Book of abstracts. Hungarian Chemical Society [et al.]. Siofok : [b.w.], 2007, s. 212
Pełny tekst na CD-ROM

124/237
Nr opisu: 0000040052   
Electrodialytic treatment of boron-containing wastewater.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Jolanta Trojanowska, Barbara* Bandura.
-Desalination 2007 vol. 205 iss. 1/3, s. 185-191, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.875

usuwanie boru ; oczyszczanie wody ; elektrodializa ; składowisko przemysłowe ; odciek składowiskowy

boron removal ; wastewater treatment ; electrodialysis ; industrial landfill ; landfill leachate

125/237
Nr opisu: 0000040049   
High efficiency electrodialysis reversal of concentrated calcium sulfate and calcium carbonate solutions.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, J. Was.
-Desalination 2007 vol. 205 iss. 1/3, s. 62-66, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.875

elektrodializa odwracalna ; siarczan wapnia ; węglan wapnia ; przesycenie

reversal electrodialysis ; calcium sulfate ; calcium carbonate ; supersaturation

126/237
Nr opisu: 0000054390
Odsalanie wód powierzchniowych i podziemnych.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Membrany i techniki membranowe w ochronie środowiska. IX Szkoła Membranowa, Pyskowice, 6-9 maj 2007. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 39 poz.

odsalanie wody ; woda morska ; woda podziemna ; EDR ; MSF-RO

desalination ; seawater ; ground water ; EDR ; MSF-RO

127/237
Nr opisu: 0000025784   
Odsalanie wód powierzchniowych i podziemnych.
[Aut.]: Marian Turek.
-Wodoc. - Kanaliz. 2007 nr 4, s. 42-46, bibliogr. 37 poz.

odsalanie wody ; woda powierzchniowa ; woda podziemna ; elektrodializa ; odwrócona osmoza

water desalination ; surface water ; underground water ; electrodialysis ; reverse osmosis

128/237
Nr opisu: 0000040045   
Removal of boron dissolved in water.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska, Maria** Zołotajkin, Marian Turek, Piotr Dydo.
-Environ. Prog. 2007 vol. 26 iss. 1, s. 71-77, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.000

węgiel aktywny ; nasycenie ; adsorpcja boru ; mannit

activated carbon ; impregnation ; boron adsorption ; mannitol

129/237
Nr opisu: 0000040051   
Renewable energy by reverse electrodialysis.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura.
-Desalination 2007 vol. 205 iss. 1/3, s. 67-74, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.875

energia odnawialna ; elektrodializa odwracalna

renewable energy ; reversal electrodialysis

130/237
Nr opisu: 0000038232
Usuwanie boru z roztworów wodnych przez współstrącanie z wodorotlenkiem glinu.
[Aut.]: Jolanta Trojanowska, Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Marian Turek, Piotr Dydo.
W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. Abstract book. Eds: B. Buszewski, M. Michel. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 239
Tyt. okł.: 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 11th International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. ICCE-DCE'2007. Chemistry, environment & human activity in civilization development

131/237
Nr opisu: 0000025380   
Electrodialysis reversal in high CaSO4 supersaturation mode.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, J. Waś.
-Desalination 2006 vol. 198 iss. 1/3, s. 288-294, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.917

elektroliza odwracalna ; siarczan wapnia ; przesycenie

electrodialysis reversal ; calcium sulfate ; supersaturation

132/237
Nr opisu: 0000107822   
Patent. Polska, nr 190 851. Sposób otrzymywania solanki z rozcieńczonego roztworu soli. Int. Cl. C01B 9/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marian Turek.
Zgłosz. nr 309 427 z 28.06.1995. Opubl. 28.02.2006, s. 1-6

solanka ; otrzymywanie solanki ; roztwór soli

brine ; brine preparation ; salt solution

133/237
Nr opisu: 0000020775
Usuwanie boru w zintegrowanym układzie adsorpcja/współstrącanie - odwrócona osmoza.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Jolanta Trojanowska.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2006, s. 93-101, bibliogr. 9 poz. 36 (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 36)

odpady chemiczne ; składowisko odpadów ; usuwanie boru ; odwrócona osmoza ; adsorpcja

chemical waste ; waste landfill ; boron removal ; reverse osmosis ; adsorption

134/237
Nr opisu: 0000019611   
Boron removal from landfill leachate by means of nanofiltration and reverse osmosis.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska, Joanna Kluczka.
-Desalination 2005 vol. 184 iss. 1/3, s. 131-137, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.955

135/237
Nr opisu: 0000022795
Brackish water desalination in RO-EDR system.
[Aut.]: Marian Turek, J. Waś.
W: Rationalizing water use to guarantee sustainability. 4th International Water Conference in Arab Countries. ARWATEX 2005, Beirut, Lebanon, 27-30 June 2005. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 89-95

136/237
Nr opisu: 0000018096
Column system in removal of oxoborates from wastewater using granular activated carbon.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska, Marian Turek, Piotr Dydo, Maria** Zołotajkin.
W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Poznań, September 18-22, 2005. Year 2005, vol. 2. Poznań : BETAGRAF, 2005, s. 185-189, bibliogr. 15 poz.

137/237
Nr opisu: 0000019612   
Electrodialytic treatment of boron-containing wastewater with univalent permselective membranes.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska, Joanna Kluczka, Barbara* Palka-Kupczak.
-Desalination 2005 vol. 185 iss. 1/3, s. 139-145, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.955

138/237
Nr opisu: 0000104040
Membrane boron containing chemical landfill leachate utilization concept.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jolanta Trojanowska.
W: Membrane processes in development of green technologies, water treatment and environmental protection. Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries. PERMEA 2005, Polanica Zdrój, Poland, September 18-22, 2005. Book of abstracts. Eds: Marek Bryjak [et al.]. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Faculty of Environmental Engineering. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 205, bibliogr. 2 poz.

usuwanie boru ; odciek składowiskowy ; utylizacja ; elektrodializa ; nanofiltracja ; odwrócona osmoza

boron removal ; landfill leachate ; utilization ; electrodialysis ; nanofiltration ; reverse osmosis

139/237
Nr opisu: 0000012967   
Obliczenia chemiczne. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Ciby.
[Aut.]: J. Bednorz, Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, B. Lipowska, Marek** Smolik, Teresa** Suwińska, Jolanta Trojanowska, Marian Turek, Maria** Zołotajkin.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 228 s., bibliogr. 5 poz.

140/237
Nr opisu: 0000104041
pH dependent electrodialytic boron transport.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Barbara* Palka-Kupczak.
W: Membrane processes in development of green technologies, water treatment and environmental protection. Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries. PERMEA 2005, Polanica Zdrój, Poland, September 18-22, 2005. Book of abstracts. Eds: Marek Bryjak [et al.]. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Faculty of Environmental Engineering. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 241, bibliogr. 2 poz.

elektrodializa ; oczyszczalnia ścieków ; usuwanie boru ; bor

electrodialysis ; wastewater treatment ; boron removal ; boron

141/237
Nr opisu: 0000019684
Removal of heavy metals from sewage sludge used as soil fertilizer.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba.
-Soil Sediment Contam. 2005 vol. 14 no. 2, s. 143-154. Impact Factor 0.600

142/237
Nr opisu: 0000019609   
Salt production from coal-mine brine in ED-evaporation-crystallization system.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, R. Klimek.
-Desalination 2005 vol. 184 iss. 1/3, s. 439-446, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.955

143/237
Nr opisu: 0000022760   
The concept of utilizing a boron-containing landfill leachate by means of membrane techniques.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jolanta Trojanowska.
-Environ. Prot. Eng. 2005 vol. 31 nr 3/4, s. 127-133, bibliogr. 16 poz.

usuwanie boru ; odciek składowiskowy ; elektrodializa ; nanofiltracja ; osmoza odwrócona

boron removal ; landfill leachate ; electrodialysis ; nanofiltration ; reverse osmosis

144/237
Nr opisu: 0000012446   
Utylizacja wód zasolonych.
[Aut.]: Marian Turek.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 434-436, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.104

woda zasolona ; utylizacja

salt water ; utilization

145/237
Nr opisu: 0000019608   
Zero discharge utilization of saline waters from "Wesola" coal-mine.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, A. Surma.
-Desalination 2005 vol. 185 iss. 1/3, s. 275-280, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.955

146/237
Nr opisu: 0000011173
Distribution of traces during precipitation of barium carbonate.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Marian Turek, Janusz Wójcik.
-Sep. Sci. Technol. 2004 vol. 39 iss. 3, s. 683-698. Impact Factor 0.896

147/237
Nr opisu: 0000011300   
Electrodialytic desalination and concentration of coal-mine brine.
[Aut.]: Marian Turek.
-Desalination 2004 vol. 162 iss. 1/3, s. 355-359. Impact Factor 1.057

148/237
Nr opisu: 0000011307   
Laboratory RO and NF processes fouling investigation by residence time distribution curves examination.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jerzy** Ciba.
-Desalination 2004 vol. 164 iss. 1, s. 33-40. Impact Factor 1.057

149/237
Nr opisu: 0000011308   
Optimum membrane length in electrodialytic desalination of diluted solutions.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, A. Krzakala.
-Desalination 2004 vol. 167 iss. 1/3, s. 411-415. Impact Factor 1.057

150/237
Nr opisu: 0000011298   
Scaling analysis of nanofiltration systems fed with saturated calcium sulfate solutions in the presence of carbonate ions.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jerzy** Ciba.
-Desalination 2004 vol. 159 iss. 3, s. 245-251, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.057

151/237
Nr opisu: 0000011306   
The nucleation kinetic aspects of gypsum nanofiltration membrane scaling.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jerzy** Ciba, K. Wandachowicz, J. Misztal.
-Desalination 2004 vol. 164 iss. 1, s. 41-52. Impact Factor 1.057

152/237
Nr opisu: 0000008064   
Cost effective electrodialytic seawater desalination.
[Aut.]: Marian Turek.
-Desalination 2003 vol. 153 iss. 1/3, s. 371-376. Impact Factor 0.694

woda morska ; odsalanie wody ; elektrodializa ; produkcja wody pitnej ; szacowanie kosztów

seawater ; water desalination ; electrodialysis ; drinking water production ; cost estimation

153/237
Nr opisu: 0000008065   
Dual-purpose desalination - salt production electrodialysis.
[Aut.]: Marian Turek.
-Desalination 2003 vol. 153 iss. 1/3, s. 377-381. Impact Factor 0.694

odsalanie ; produkcja soli ; elektrodializa ; woda pitna ; produkcja ; szacowanie kosztów ; system zintegrowany

desalination ; salt production ; electrodialysis ; drinking water ; production ; cost estimation ; integrated system ; dual-purpose desalination

154/237
Nr opisu: 0000008060   
Electrodialysis reversal of calcium sulphate and calcium carbonate supersaturated solution.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo.
-Desalination 2003 vol. 158 iss. 1/3, s. 91-94, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.694

odsalanie ; elektrodializa odwracalna ; siarczan wapnia ; węglan wapnia ; skalowanie ; geometria przestrzenna

desalination ; reversal electrodialysis ; calcium sulphate ; calcium carbonate ; scaling ; space geometry

155/237
Nr opisu: 0000008059   
Hybrid membrane - thermal versus simple membrane systems.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo.
-Desalination 2003 vol. 157 iss. 1/3, s. 51-56, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.694

woda morska ; odsalanie wody ; elektrodializa ; nanofiltracja ; odwrócona osmoza ; parowanie ; system hybrydowy ; produkcja soli

seawater ; water desalination ; electrodialysis ; nanofiltration ; reverse osmosis ; evaporation ; hybrid system ; salt production

156/237
Nr opisu: 0000005746
Koncepcja zagospodarowania wód zasolonych z KWK "Wesoła".
[Aut.]: Marian Turek, A. Surma, Piotr Dydo.
-Masz. Gór. 2003 R. 21 nr 2, s. 49-51, bibliogr. 10 poz.

Kopalnia Węgla Kamiennego Wesoła ; woda zasolona ; utylizacja

Wesola Hard Coal Mine ; salt water ; utilization

157/237
Nr opisu: 0000006410
Koncepcja zagospodarowania wód zasolonych z KWK Wesoła.
[Aut.]: Marian Turek, A. Surma, Piotr Dydo.
W: Technika w służbie środowiska. KOMEKO 2003, 17-19.03.2003. T. 2. Gliwice : Komdruk-Komag, 2003, s. 203-208, bibliogr. 10 poz.

wody kopalniane ; woda zasolona ; zagospodarowanie ; utylizacja ; gospodarka wodna ; nanofiltracja ; elektrodializa ; tężnia ; wyparka ; krystalizator ; sól warzona ; solanka kopalniana ; Kopalnia Węgla Kamiennego Wesoła

mine water ; disposal ; utilization ; water economy ; nanofiltration ; electrodialysis ; graduation tower ; evaporator ; crystallizer ; evaporated salt ; mine brine ; Wesola Hard Coal Mine

158/237
Nr opisu: 0000008066   
Optimization of electrodialytic desalination in diluted solutions.
[Aut.]: Marian Turek.
-Desalination 2003 vol. 153 iss. 1/3, s. 383-387. Impact Factor 0.694

elektrodializa ; odsalanie wody ; optymalizacja ; szacowanie kosztów

electrodialysis ; water desalination ; optimization ; cost estimation

159/237
Nr opisu: 0000008030
Recovery of NaCl from saline mine water in an electrodialysis-evaporation system.
[Aut.]: Marian Turek.
-Chem. Pap. - Chem. Zvesti 2003 vol. 57 iss. 1, s. 50-52. Impact Factor 0.226

160/237
Nr opisu: 0000008061   
Seawater desalination and salt production in a hybrid membrane-thermal process.
[Aut.]: Marian Turek.
-Desalination 2003 vol. 153 iss. 1/3, s. 173-177. Impact Factor 0.694

odsalanie wody ; produkcja soli ; nanofiltracja ; system zintegrowany

water desalination ; salt production ; nanofiltration ; integrated system ; dual-purpose desalination

161/237
Nr opisu: 0000004659
Elektrodializa odwracalna w warunkach przesycenia siarczanu wapnia.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. IV Konferencja naukowa, Zakopane, 5-8 czerwca 2002. [T. 1.]. Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych, Sekcja Membranowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 275-282, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1536 Inżynieria Środowiska ; z. 46)

162/237
Nr opisu: 0000004645
Identyfikacja osadów powodujących fouling procesu nanofiltracji w warunkach wysokiego stężenia jonów Ca2+, SO42- oraz CO32-.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jerzy** Ciba.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. IV Konferencja naukowa, Zakopane, 5-8 czerwca 2002. [T. 2.]. Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych, Sekcja Membranowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 145-152, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1537 Inżynieria Środowiska ; z. 47)

163/237
Nr opisu: 0000000331
Metodyka postępowania z nieopisanymi odczynnikami chemicznymi przeznaczonymi do utylizacji lub eliminacji.
[Aut.]: Andrzej** Skibiński, Teofil** Korolewicz, Jacek** Majewski, M. Majka, Andrzej** Rajca, Marian Turek.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 2, s. 107-125, bibliogr. 17 poz.

164/237
Nr opisu: 0000001156   
Sequential extraction and determination of chemical forms of zinc in sulfate sludge.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba, Jan** Cebula.
-Water Air Soil Pollut. 2002 vol. 135 iss. 1/4, s. 311-323. Impact Factor 0.526

165/237
Nr opisu: 0000000333
Usuwanie metali ciężkich z ciekłych odpadów z laboratorium dydaktycznego chemii nieorganicznej.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jacek** Majewski.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 2, s. 127-133, bibliogr. 11 poz.

166/237
Nr opisu: 0000003888   
Badania wpływu właściwości powierzchni katalizatorów tlenkowych na selektywność i i kinetykę reakcji utleniania wybranych związków organicznych.
[Aut.]: Marian Turek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 155 s., bibliogr. 193 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1497 Chemia ; z. 144)
Rozprawa habilitacyjna

167/237
Nr opisu: 0000019755
Boron removal from coal mine brine by ion exchange method.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot, J. Mrowiec-Białoń.
W: Annals of the Polish Chemical Society. XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Katowice, September 9-13, 2001. Year 2001. Warszawa : [Polish Chemical Society], 2001, s. 200, bibliogr. 6 poz.
Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society

168/237
Nr opisu: 0000019756
Calcium and sulfate ions removal in the process of coal mine brine utilization.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Annals of the Polish Chemical Society. XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Katowice, September 9-13, 2001. Year 2001. Warszawa : [Polish Chemical Society], 2001, s. 201, bibliogr. 3 poz.
Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society

169/237
Nr opisu: 0000019757
Electrodialytic desalination of water in a closed cooling system.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Annals of the Polish Chemical Society. XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Katowice, September 9-13, 2001. Year 2001. Warszawa : [Polish Chemical Society], 2001, s. 202, bibliogr. 5 poz.
Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society

170/237
Nr opisu: 0000037489
Utylizacja solanek kopalnianych w układzie membranowo termicznym.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Jakość środowiska techniki i technologie. KOMEKO 2001, Szczyrk, 13-15.03.2001. Red. K. F. Reich. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [et al.]. Gliwice : Komdruk-Komag, 2001, s. 199-210, bibliogr. 25 poz.

171/237
Nr opisu: 0000003035
Efektywność elektrodialitycznego odsalania i zatężania wód kopalnianych miernie zasolonych.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2000 z. 141, s. 59-66, bibliogr. 18 poz.

172/237
Nr opisu: 0000005479
Extraction removal of lead from soil.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Marian Turek, Jerzy** Ciba.
-Arch. Ochr. Środ. 2000 vol. 26 nr 1, s. 83-91, bibliogr. 20 poz.

173/237
Nr opisu: 0000016028
Ocena efektywności ekonomicznej utylizacji wód zasolonych z zastosowaniem elektrodializy.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 343-346, bibliogr. 6 poz.

174/237
Nr opisu: 0000004808
Utilisation of saline waters by means of electrodialysis.
[Aut.]: Marian Turek.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 131

175/237
Nr opisu: 0000005303
Efektywność utylizacji solanek kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek.
-Wiad. Gór. 1999 R. 50 nr 12, s. 500-506, bibliogr. 28 poz.

176/237
Nr opisu: 0000008174   
Instrukcja do ćwiczeń z chemii nieorganicznej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Ciby.
[Aut.]: Joachim* Bednorz, Antonina** Dębska-Horecka, Teofil** Korolewicz, Joanna Kluczka, Barbara* Lipowska, Marek** Smolik, Teresa** Suwińska, Jolanta Trojanowska, Marian Turek, Maria** Zołotajkin. Wyd. 2 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 207 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2168 0434-0825)

177/237
Nr opisu: 0000007732   
Occurrence of metals in composted municipal wastes and their removal.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Teofil** Korolewicz, Marian Turek.
-Water Air Soil Pollut. 1999 vol. 111 iss. 1, s. 159-170, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.971

178/237
Nr opisu: 0000004961
Opłacalność utylizacji miernie zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek.
-Gaz Woda 1999 t. 73 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 13 poz.

179/237
Nr opisu: 0000082812
Pre-treatment of coal mine brines by means of nanofiltration.
[Aut.]: Marian Turek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 288
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

180/237
Nr opisu: 0000006043
Uzdatnianie solanek kopalnianych metodą nanofiltracji.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. III Ogólnopolska konferencja naukowa, Szczyrk, 21-23 października 1999. Cz. 1: Referaty. Oprac. red.: Michał Bodzek, Irena Korus. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, s. 61-72, bibliogr. 25 poz.

181/237
Nr opisu: 0000028412
Badanie form występowania i usuwania ołowiu z gleby.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Teofil** Korolewicz, Marian Turek.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 8-10 czerwca 1998 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 13-14

182/237
Nr opisu: 0000020157
Chemiczne i membranowe uzdatnianie zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2. Materiały II Kongresu Technologii Chemicznej, Wrocław, 15-18 września 1997. T. 2. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1998, s. 471-474, bibliogr. 15 poz.

183/237
Nr opisu: 0000025266
Obliczenia chemiczne. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Ciby.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Teresa** Suwińska, Krystyna** Dubik, Joachim* Bednorz, Joanna Kluczka, Barbara* Lipowska, Jolanta Trojanowska, Marian Turek, Piotr** Górka. Wyd. 3 zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 261 s.
(Skrypt ; [Politechnika Śląska] nr 2069 0434-0825)

184/237
Nr opisu: 0000020164
Specjacja i usuwanie metali ciężkich z kompostowanych odpadów komunalnych.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2. Materiały II Kongresu Technologii Chemicznej, Wrocław, 15-18 września 1997. T. 2. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1998, s. 575-578, bibliogr. 6 poz.

185/237
Nr opisu: 0000019659
Usuwanie ołowiu z gleby w układzie: ługowanie - elektroliza.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Teofil** Korolewicz, Marian Turek.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 183

186/237
Nr opisu: 0000019697
Utylizacja mało zasolonych wód kopalnianych z zastosowaniem elektrodializy.
[Aut.]: Marian Turek.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 324

187/237
Nr opisu: 0000028404
Utylizacja zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 8-10 czerwca 1998 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 36-37

188/237
Nr opisu: 0000019652
Własności wytrącanego wodorotlenku magnezu w funkcji rozkładu wielkości krystalitów.
[Aut.]: Marian Turek.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 206

189/237
Nr opisu: 0000019581
Chemiczne i membranowe uzdatnianie zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2, Wrocław, 15-18 września 1997. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 1. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 83

190/237
Nr opisu: 0000063734
Efektywność elektrodialitycznego odsalania i zatężania wód kopalnianych miernie zasolonych.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Ustroń-Jaszowiec, 23-25 października 1997. Cz. 1: Referaty. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych. Gliwice : HABEX, 1997, s. 159-164, bibliogr. 18 poz.

191/237
Nr opisu: 0000028237
Effectiveness of electrodialytic desalination and concentration of low salinity mine waters.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 14

192/237
Nr opisu: 0000026899   
Nanofiltration in the utilization of coal-mine brines.
[Aut.]: Marian Turek, Maciej Gonet.
-Desalination 1997 vol. 108 iss. 1/3, s. 171-177

193/237
Nr opisu: 0000019592
Specjacja i usuwanie metali ciężkich z kompostowych odpadów komunalnych.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2, Wrocław, 15-18 września 1997. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 1. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 160

194/237
Nr opisu: 0000036124
Aglomeracja osadów z uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Marian Turek.
W: HYDROFORUM III 96. Gospodarka wodna, ochrona wód, uzdatnianie wody. Sympozjum ogólnokrajowe, Wisła 1996 r. Materiały. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 213-222, bibliogr. 12 poz.

195/237
Nr opisu: 0000042655
Badanie form występowania metali i ich usuwanie z kompostowanych odpadów komunalnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Teofil** Korolewicz, Marian Turek.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 4-5 czerwca 1996 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Zakład Toksykologii. Wydział Farmaceutyczny. Śląska Akademia Medyczna. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 45-46

196/237
Nr opisu: 0000042534
Efektywność elektrodializy w procesie utylizacji wód kopalnianych miernie zasolonych.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, F-1

197/237
Nr opisu: 0000042540
Formowanie i dojrzewanie wodorotlenku magnezu.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, J-21

198/237
Nr opisu: 0000035514   
Instrukcja do ćwiczeń z chemii nieorganicznej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Ciby.
[Aut.]: Joachim* Bednorz, A. Horecka, Joanna Kluczka, Teofil** Korolewicz, Barbara* Lipowska, Marek** Smolik, Teresa** Suwińska, Jolanta Trojanowska, Marian Turek, Maria** Zołotajkin.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 196 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1958 0434-0825)

199/237
Nr opisu: 0000037623
Badania form występowania metali w kompoście z odpadów komunalnych.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-19

200/237
Nr opisu: 0000038385
Elektrodialityczne odsalanie obiegowej wody chłodzącej.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot, Julita Mrowiec-Białoń.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 23

201/237
Nr opisu: 0000037610
Elektrodialityczne odsalanie serwatki.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-27

202/237
Nr opisu: 0000037681
Elektrodialityczne odsalanie serwatki podpuszczkowej.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. I Ogólnopolska konferencja naukowa, Wisła, 19-21 październik 1995. Politechnika Śląska w Gliwicach. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych. Gliwice : HABEX, 1995, s. 143-146, bibliogr. 8 poz.

203/237
Nr opisu: 0000038392
Katalityczne właściwości molekularnie zdysperowanych heteropolikwasów w polimerach przewodzących.
[Aut.]: Marek* Barth, Marian Turek, Mieczysław Łapkowski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 49

204/237
Nr opisu: 0000037209
Kompleksowe rozwiązanie problemu wód zasolonych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Przekształcenia własnościowe w gospodarce wodno-ściekowej, ochrona wód, uzdatnianie wody. Sympozjum "HYDROFORUM II '95", Wisła 1995. Materiały. Katowice : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1995, s. 105-116, bibliogr. 13 poz.

205/237
Nr opisu: 0000032978
Precipitation of magnesium hydroxide from brine.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
-Ind. Eng. Chem. Res. 1995 vol. 34 nr 1, s. 244-250, bibliogr. 15 poz.

206/237
Nr opisu: 0000033616   
Patent. Polska, nr 166 136. Sposób bezodpadowej utylizacji wody zasolonej zwłaszcza kopalnianej. Int. Cl. C02F 1/46, C01D 3/06.
Politechnika Śląska; Główny Instytut Górnictwa, Polska
Twórcy: Marian Turek, Witold** Gnot, Julita Mrowiec, A. Magdziorz, I. Motyka, H. Szczypa.
Zgłosz. nr 286 335 z 03.08.1990. Opubl. 28.04.1995, 4 s.

207/237
Nr opisu: 0000033315
The influence of magnesium hydroxide precipitation conditions on the boron content.
[Aut.]: Marian Turek.
-Pol. J. Appl. Chem. 1995 vol. 39 nr 2, s. 211-213, bibliogr. 14 poz.

208/237
Nr opisu: 0000038350
Usuwanie boru z solanki kopalnianej metodą jonitową.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 24

209/237
Nr opisu: 0000038357
Usuwanie jonów wapnia i siarczanów w procesie utylizacji solanek kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 26

210/237
Nr opisu: 0000032977   
Utilization of coal mine brines in the chlorine production process.
[Aut.]: Marian Turek, J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
-Desalination 1995 vol. 101 no. 1, s. 57-68, bibliogr. 14 poz.

211/237
Nr opisu: 0000042672
Właściwości katalityczne RuO2 w matrycy polimeru przewodzącego.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Marian Turek, J. Muszyński, Marek* Barth.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 95, Gliwice, 21 września 1995. Materiały. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1995, s. 305-308, bibliogr. 4 poz.

212/237
Nr opisu: 0000038352
Wpływ warunków wytrącania wodorotlenku magnezu na zawartość boru.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 24

213/237
Nr opisu: 0000037479
Wytrącanie wodorotlenku magnezu w warunkach dynamicznych.
[Aut.]: Marian Turek.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 K-13

214/237
Nr opisu: 0000043444
Ekonomiczny aspekt wyboru technologii utylizacji solanek kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, Julita Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
-Wiad. Gór. 1994 R. 45 nr 9, s. 334-337, bibliogr. 9 poz.

215/237
Nr opisu: 0000043860
Electrodialytic desalination of low salinity mine water.
[Aut.]: Marian Turek, Julita Mrowiec, Witold** Gnot.
-Pol. J. Appl. Chem. 1994 vol. 38 nr 1, s. 49-56, bibliogr. 6 poz.

216/237
Nr opisu: 0000044004
Elektrochemiczne wydzielanie metali ciężkich z kompostowanych odpadów komunalnych.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-7

217/237
Nr opisu: 0000044017
Elektrodialityczne odsalanie wody dla elektrociepłowni.
[Aut.]: Julita Mrowiec-Białoń, Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-6

218/237
Nr opisu: 0000044640
Odsalanie wód mało zasolonych.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Racjonalna gospodarka wodna - uzdatnianie wody. Sympozjum "HYDROFORUM '94", Wisła, 11-13 października 1994. Materiały. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice, NOT Gliwice. Katowice : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1994, s. 75-78

219/237
Nr opisu: 0000019516
Racjonalna utylizacja zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 788-791, bibliogr. 8 poz.

220/237
Nr opisu: 0000047001
Racjonalna utylizacja zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, Julita Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 602-603

221/237
Nr opisu: 0000044203   
Patent. Polska, nr 164 372. Sposób przygotowania roztworu do wytwarzania chloru i wodorotlenku sodowego metodą przeponową. Int. Cl. C01D 3/14, C01B 7/03, C01D 1/04, C25B 1/46.
Politechnika Śląska; Główny Instytut Górnictwa, Polska
Twórcy: Marian Turek, Witold** Gnot, Julita Mrowiec, A. Magdziorz, I. Motyka, H. Szczypa.
Zgłosz. nr 286 336 z 03.08.1990. Opubl. 31.07.1994, 3 s.

222/237
Nr opisu: 0000043990
Wytrącanie wodorotlenku magnezu z roztworem o dużym stężeniu chlorku sodu.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-7 P-18

223/237
Nr opisu: 0000048240
Badania strukturalne strącanego wodorotlenku magnezu.
[Aut.]: Marian Turek, Alina** Dukowicz.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-9 P-23

224/237
Nr opisu: 0000048257
Electrodialytic desalination of water in a closed system.
[Aut.]: Marian Turek, Julita Mrowiec, Witold** Gnot.
W: Modern electrochemistry in industry and for the protection of the environment. International conference, Krakow, October 18-22, 1993. [B.m.] : [b.w.], 1993, Ref. 5.3 s.1

225/237
Nr opisu: 0000048226
Elektrodialityczne odsalanie obiegowej wody chłodzącej.
[Aut.]: Julita Mrowiec, Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-20

226/237
Nr opisu: 0000048172
Usuwanie jonów magnezu z wód zasolonych w trakcie ich utylizacji.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowe, Ustroń-Zawodzie, 29.09-1.10.1993. Zakład Chemii Nieorganicznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 17

227/237
Nr opisu: 0000053119
Electrodialytic desalination and concentration of low salinity mine waters.
[Aut.]: Marian Turek, Julita Mrowiec, Witold** Gnot.
W: Frontiers in membrane science and technology. Proceedings of the East Europe-Japan Workshop, Torun, Poland, july 20-23, 1992. [Toruń] : [Uniwersytet Mikołaja Kopernika], 1992, s. 162-164

228/237
Nr opisu: 0000052680
Korygowanie stężen jonów wapnia i jonów siarczanowych w procesie utylizacji solanek kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot, Julita Mrowiec.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 9: Chemia i przemysł - technologie czyste ekologicznie. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 254

229/237
Nr opisu: 0000053825
Bezodpadowa technologia utylizacji zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Witold** Gnot, Julita Mrowiec, Marian Turek, A. Magdziorz, I. Motyka.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 4. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 99

230/237
Nr opisu: 0000053822
Elektrodialityczne odsalanie i zatężanie wód kopalnianych miernie zasolonych.
[Aut.]: Witold** Gnot, Julita Mrowiec, Marian Turek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 12: Membrany i techniki membranowe. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 125

231/237
Nr opisu: 0000043205   
Oczyszczanie solanki kopalnianej o dużym stężeniu jonów magnezu dla potrzeb elektrolizy przeponowej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marian Turek.
Gliwice, 1991, 109 s., bibliogr. 113 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Witold** Gnot

232/237
Nr opisu: 0000061909
Bezodpadowa technologia wykorzystania solanek kopalnianych do elektrolitycznego wytwarzania chloru.
[Aut.]: Witold** Gnot, Julita Mrowiec, Marian Turek, Zygmunt* Walburg.
W: Zagospodarowanie odpadów i technologie bezodpadowe w przemyśle nieorganicznym. Materiały ogólnokrajowego sympozjum, 23-24 czerwca 1987. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1990, s. 25-37, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej ; nr 366 Instytut Technologii Chemicznej ; nr 11)

233/237
Nr opisu: 0000061929
Utylizacja zasolonych wód kopalnianych w aspekcie poprawy sytuacji ekologicznej i rozszerzenia bazy surowcowej dla przemysłu chemicznego.
[Aut.]: Witold** Gnot, Julita Mrowiec, Marian Turek.
W: Materiały sympozjum na temat: Ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego w warunkach ograniczoności zasobów naturalnych w Polsce, Kraków - grudzień 1990. Resortowy Program Badań Podstawowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nr III.43: "Ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego". Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Instytut Nauk Ekonomicznych. [B.m.] : [b.w.], 1990, s. 221-231

234/237
Nr opisu: 0000060251
Wytrącanie wodorotlenku magnezowego z solanki kopalnianej prażonym dolomitem.
[Aut.]: Witold** Gnot, Julita Mrowiec, Marian Turek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Szczecin, 5-8 wrzesień 1990. Sekcje I-II. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1990, s. 26

235/237
Nr opisu: 0000062409
Elektroliza przeponowa z zawracaniem ścieków zawierających chloran sodowy.
[Aut.]: Witold** Gnot, Marian Turek, Julita Mrowiec, Zygmunt* Walburg.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 94

236/237
Nr opisu: 0000061628
Utlenianie jodków w ługach pokrystalizacyjnych metodą elektrochemiczną.
[Aut.]: Witold** Gnot, Julita Mrowiec, Marian Turek, Zygmunt* Walburg.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 117

237/237
Nr opisu: 0000061630
Zachowanie się jonów metali w procesie oczyszczania solanki i elektrolizy przeponowej.
[Aut.]: Witold** Gnot, Zygmunt* Walburg, Marian Turek, Julita Mrowiec.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 116

stosując format:
Nowe wyszukiwanie