Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TRZASKA BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/44
Nr opisu: 0000128124
Aspekt środowiskowy modernizacji zbiorników na substancje płynne z wykorzystaniem technologii kompozytowych.
[Aut.]: Dawid Gacki, Barbara* Trzaska.
W: Ład energetyczny: idee i rzeczywistość. Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Witold Ostant, Bogusław Jagusiak. Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2019, s. 243-254, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

skażenie gleby ; zagrożenie środowiskowe ; bezpieczeństwo ekologiczne ; zbiornik podziemny ; kompozyty ; odpady laminatowe

soil contamination ; environmental hazard ; ecological safety ; underground tank ; composites ; laminate waste

2/44
Nr opisu: 0000131443
Kreowanie marki przez spółdzielnie socjalne świadczące usługi budowlane w świetle badań własnych.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko. Red. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski. Warszawa : CeDeWu, 2019, s. 119-131. Punktacja MNiSW 20.000

3/44
Nr opisu: 0000128125
Monitoring jako instrument zarządzania bezpieczeństwem ochrony środowiska w gminie.
[Aut.]: Barbara* Trzaska, Dawid Gacki.
W: Ład energetyczny: idee i rzeczywistość. Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Witold Ostant, Bogusław Jagusiak. Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2019, s. 279-290, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

monitoring ; zarządzanie bezpieczeństwem ; zagrożenie ekologiczne ; ochrona środowiska ; niska emisja

monitoring ; safety management ; ecological threat ; environmental protection ; low emission

4/44
Nr opisu: 0000122324
Funkcje podmiotów ekonomii społecznej w zmiennym otoczeniu.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem. Red. Dorota Murzyn, Janina Pach. Warszawa : Difin, 2018, s. 248-259, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

ekonomia społeczna ; trzeci sektor ; otoczenie

social economy ; third sector ; environment

5/44
Nr opisu: 0000110214
Rodzaje kontaktów placówek oświatowych z otoczeniem - ich znaczenie i uwarunkowania.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Public management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Witolda Kieżuna, Jarosława Wołejszo, Stanisława Sirko. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013, s. 134-143, bibliogr. 12 poz.

edukacja ; otoczenie organizacji ; rynek pracy

education ; environment of organization ; labor market

6/44
Nr opisu: 0000110222
Determinanty jakości w funkcjonowaniu organizacji non profit.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The practice of quality management in the XXI century. Pod red. T. Sikory, M. Giemzy. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zarządzania Jakością. Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2012, s. 223-239, bibliogr. 21 poz.

organizacja niedochodowa ; pojęcie jakości ; konkurencja ; produkcja ; otoczenie

non-profit organization ; notion of quality ; competition ; product ; environment

7/44
Nr opisu: 0000117577
Marketing aspects of managing a non-profit organization.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Management of organizations in real and virtual environment : opportunities and challenges IV. Proceedings of scientific papers. Manazment organizacii v realnom a virtualnom prostredi: prilezitosti a vyzvy IV. Banska Bystrica : Universita Mateja Bela, Ekonomicka Fakulta v banskej Bystrici, 2012, s. 100-101
Pełny tekst na CD-ROM

8/44
Nr opisu: 0000110392
Marketing aspects of managing a public organization.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges IV. Proceedings of scientific papers. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomicka fakulta, Politechnika Opolska. Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 100-117

9/44
Nr opisu: 0000110237
Proces budowy wizerunku organizacji niedochodowej i czynniki go warunkujące.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Public management 2012. Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Witolda Kieżuna, Jarosława Wołejszo, Stanisława Sirko. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2012, 408-424, bibliogr. 26 poz.

organizacja non-profit ; sektor publiczny ; wizerunek ; procesy ; procedury marketingu ; komunikacja

non-profit organization ; public sector image ; processes ; marketing procedures ; communication

10/44
Nr opisu: 0000110393
The significance of appropriate definition of the mission of non-profit organization.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Management for efficiency. Ed. by Krystyna Bobińska. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2012, s. 63-80

11/44
Nr opisu: 0000110398
Zarządzanie bezpieczeństwem. Wybrane obszary problemowe.
[Aut.]: B. Batko, Barbara* Trzaska.
W: Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności. Pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego, Klaudii Cendy-Miedzińskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, s. 195-211 (Prace Monograficzne ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 607 0239-6025)

12/44
Nr opisu: 0000110274
Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy jako efekt działań marketingowych.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
-Biblioteka Regionalisty 2011 nr 11, s. 337-346, bibliogr.

konkurencja ; rynek ; marketing oświatowy ; segmentacja rynku

competition ; market ; educational marketing ; market segmentation

13/44
Nr opisu: 0000110326
Marketing a efektywność zarządzania szkołą publiczną w warunkach niepewności.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Public management 2011. Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. II Międzynarodowa konferencja naukowa. T. 2. Red. Jarosław Wołejszo, Arkadiusz Letkiewicz. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Szczytno : Wydział Wydaw. i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011, s. 381-392, bibliogr. 23 poz.

szkoła publiczna ; organizacja niedochodowa ; otoczenie organizacji ; marketing

public school ; non-profit organization ; environment of organization ; marketing

14/44
Nr opisu: 0000110357
Marketing a efektywność zarządzania szkołą publiczną w warunkach niepewności.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Kooperacje organizacji publicznych. T. 2. Red. Witold Kieżun, Arkadiusz Letkiewicz, Jarosław Wołejszo. Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2011, s. 343-355, bibliogr. 23 poz.

szkoła publiczna ; organizacja niedochodowa ; otoczenie organizacji ; marketing

public school ; non-profit organization ; environment of organization ; marketing

15/44
Nr opisu: 0000110090
Marketingowe aspekty zarządzania organizacją non profit.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach. Pod red. Dariusza Fatuły. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, 2011, s. 33-52, bibliogr.

organizacja non-profit ; marketing ; finansowanie działalności

non-profit organization ; marketing ; financing activities

16/44
Nr opisu: 0000110353
Strategies of non-profit organisations and their determinants.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Managing the organization. Chosen problems of theory and practice. Monography. Ed. Eva Sikorova, Joanna Dzieńdziora. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna,, 2011, s. 175-189, bibliogr. 35 poz.

17/44
Nr opisu: 0000110324
Efektywność działań marketingowych w organizacjach sektora publicznego.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Public management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Witolda Kieżuna, Leopolda Ciborowskiego, Jarosława Wołejszo. Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej [et al.]. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2010, s. 198-207, bibliogr. 25 poz.

organizacja niedochodowa ; sektor publiczny ; marketing

non-profit organization ; public sector ; marketing

18/44
Nr opisu: 0000110359
Jakość jako efekt działań marketingowych w sektorze publicznym.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji. T. 2. Pod red. T. Sikory. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zarządzania Jakością. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 235-243, bibliogr. 6 poz.

jakość ; sektor publiczny ; marketing ; placówka oświatowa

quality ; public sector ; marketing ; educational institution

19/44
Nr opisu: 0000110387
Odpowiedzialność administracji publicznej a rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
[Aut.]: B. Batko, Barbara* Trzaska.
W: Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów. Pod red. Danuty Walczak-Duraj. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 199-216

20/44
Nr opisu: 0000110095
Strategie marketingowe placówek oświatowych i ich modele.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Współczesne koncepcje i strategie zarządzania. Teoria a praktyka. Red. Jan Wnuk, Jakub Ryśnik. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Bielsko-Biała : Wydaw. Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, 2010, s. 225-239, bibliogr. 15 poz.

marketing placówek oświatowych ; rynek edukacyjny ; model strategii marketingowych ; segmentacja rynku

marketing of educational institutions ; educational market ; model marketing strategies ; market strategy

21/44
Nr opisu: 0000110401
Kształtowanie kultury organizacji zhierarchizowanych sektora publicznego.
[Aut.]: Barbara* Trzaska, B. Batko.
W: Zarządzanie instytucjami publicznymi. Teoria i praktyka. Materiały z I krajowej konferencji naukowej. Red. Leopold Ciborowski, Jarosław Wołejszo. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, 2009, s. 142-151, bibliogr. 16 poz.

kultura organizacyjna ; sektor publiczny ; jakość informacji

organizational culture ; public sector ; information quality

22/44
Nr opisu: 0000109871
Marketing jako efektywne podejście do zarządzania placówką oświatową w dobie kryzysu światowego.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu. Wybrane aspekty. Pod red. Dariusza Fatuły. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 113-122, bibliogr. 18 poz.

marketing ; szkoła publiczna ; segmentacja rynku

marketing ; public school ; market segmentation

23/44
Nr opisu: 0000109873
Marketing placówek oświatowych - strategie, modele.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Strategie marketingowe na wybranych rynkach. Aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit. Praca zbiorowa. Pod red. Krystyny Śliwińskiej. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 69-91 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )

marketing ; segmentacja rynku ; szkoła publiczna ; strategia marketingowa

marketing ; market segmentation ; public school ; marketing strategy

24/44
Nr opisu: 0000110400
Misja jako wartość w kontaktach szkoły z jej otoczeniem rynkowym.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Wartości w komunikacji różnych grup społecznych. Red. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. Polskie Centrum Certyfikacji. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009, s. 190-199

misja ; organizacja niedochodowa ; placówka oświatowa ; otoczenie rynkowe

mission ; non-profit organization ; educational institution ; market environment

25/44
Nr opisu: 0000110097
Monitoring jako instrument zarządzania bezpieczeństwem w gminie.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu. Aspekty psychospołeczne i ekonomiczne. Red. Leszek Woszczek, Tadeusz Grabiński, Adam Tabor. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie i Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2009, s. 127-135, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie bezpieczeństwem ; monitoring ; gmina

safety management ; monitoring ; commune

26/44
Nr opisu: 0000110399
Procedury marketingowe a bezpieczeństwo rynkowe przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Współczesne dylematy bezpieczeństwa. Teoria i praktyka. Red. nauk. Jan Pięta, Bogusław Purski. Warszawa : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony, 2009, s. 126-145

27/44
Nr opisu: 0000117572
Procedury marketingowe, a bezpieczeństwo rynkowe przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka. Red. Jan Pięta, Bogusław Purski. Warszawa : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony, 2009, s. 126-133, bibliogr. 10 poz.

bezpieczeństwo rynkowe ; segmentacja rynku ; marketing

market security ; segmentation of market ; marketing

28/44
Nr opisu: 0000114360
Rynkowy charakter szkolnictwa zawodowego a rola informacji o rynku pracy.
[Aut.]: B. Batko, Barbara* Trzaska.
W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Red. Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009, s. 33-38

rynek edukacyjny ; rynek pracy ; informacja

educational market ; labor market ; information

29/44
Nr opisu: 0000110330
Wybrane aspekty wykorzystania marketingu w zarządzaniu antykryzysowym.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe - wybrane problemy. Pod red. Tadeusza Pokusy, Mariana Duczmala. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2009, s. 335-348, bibliogr. 20 poz.

marketing ; zarządzanie antykryzysowe ; sektor publiczny

marketing ; anticrisis management ; public safety

30/44
Nr opisu: 0000110348
Bariery w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy i ich strategiczne konsekwencje.
[Aut.]: Barbara* Trzaska, B. Batko.
W: Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco-edukacyjnych. Praca zbiorowa. Cz. 2. Pod red. Mariana Duczmala, Witolda Potwory. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2008, s. 110-135

szkoła ponadgimnazjalna ; otoczenie organizacji ; rynek pracy ; edukacja

secondary school ; environment of organization ; labor market ; education

31/44
Nr opisu: 0000110343
Cykl działań marketingowych szkoły.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Przejawy i formy nowoczesnego zarządzania i komunikacji społecznej. Pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2008, s. 173-178, bibliogr. 6 poz. (Monografie i Opracowania ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)

marketing placówek oświatowych ; rynek edukacyjny ; szkoła

marketing of educational institutions ; educational market ; school

32/44
Nr opisu: 0000110403
Marketing as a method of improving the educational institution management.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Zarządzanie, doskonalenie, zmiany. Red. Leopold Jeziorski, Stanisław Borkowski. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2008, s. 97-103, bibliogr. 11 poz.

marketing ; otoczenie rynkowe ; rynek edukacyjny ; marketing oświatowy ; szkoła publiczna

marketing ; market environment ; educational market ; educational marketing ; public school

33/44
Nr opisu: 0000110405
Marketingowe aspekty zarządzania antykryzysowego w sektorze publicznym.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej. Red. Adam Szecówka, Joanna Dzieńdziora, Sabina Musioł. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008, s. 251-260, bibliogr.

marketing ; zarządzanie antykryzysowe ; sektor publiczny

marketing ; anticrisis management ; public sector

34/44
Nr opisu: 0000109872
Rola i funkcje organizacji non-profit w gospodarce społecznej.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Gospodarka społeczna w Europie. Red. Ewa Pancer-Cybulska. Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2008, s. 259-266, bibliogr. 18 poz. (Monografie ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)

organizacja non-profit ; gospodarka społeczna

non-profit organization ; social economy

35/44
Nr opisu: 0000110402
Specyfika narzędzi marketingu oświatowego.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Współczesne koncepcje zarządzania. Red. Joanna Gonicka. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 49-58, bibliogr.

marketing oświatowy ; edukacja ; dystrybucja ; promocja

educational marketing ; education ; distribution ; promotion

36/44
Nr opisu: 0000117575
The culture of a public sector organisation as an asset in contacts with the market enviroment.
[Aut.]: B. Batko, Barbara* Trzaska.
W: Organizacna kultura ozbrojenych sil Slovenskej Republiky, Liptovsky Mikulas, 23-24 oktober 2008. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. [Dokument elektroniczny]. Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika v Liptovskom Mikulasi. Katedra Humanitnych a Socialnych Vied. [B.m.] : [b.w.], 2008, dysk optyczny CD-ROM s. 1-10, bibliogr. 13 poz.

37/44
Nr opisu: 0000110306
Wartościowanie informacji a bariery w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w świetle badań.
[Aut.]: Barbara* Trzaska, B. Batko.
W: Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości. Red. Tadeusz Grabiński, Leszek Woszczek, Adam Tabor. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008, s. 53-61, bibliogr. 9 poz.

rynek pracy ; informacja ; edukacja

labor market ; information ; education

38/44
Nr opisu: 0000110339
Źródła finansowania placówek oświatowych w dobie eurointegracji.
[Aut.]: Barbara* Trzaska, J. Dzieńdziora.
W: Ekonomiczno-społeczne problemy współczesnego zarządzania i komunikacji. Pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2008, s. 54-61, bibliogr. (Monografie i Opracowania ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)

marketing placówek oświatowych ; finansowanie ; program edukacyjny ; Unia Europejska

marketing of educational institutions ; financing ; education program ; European Union

39/44
Nr opisu: 0000110418
Praktyczne aspekty formułowania celów i segmentacji rynku przez instytucje niedochodowe.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Doświadczenia i perspektywy nowoczesnego zarządzania. Pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2007, s. 104-121

40/44
Nr opisu: 0000110415
Rynkowy wymiar kontaktów placówek edukacyjnych z otoczeniem.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Doświadczenia i perspektywy nowoczesnego zarządzania. Pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2007, s. 269-284

41/44
Nr opisu: 0000110419
Organizacje non profit i specyfika ich produktów.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Dylematy teorii i praktyki zarządzania. T. 1: Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania. Pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2006, s. 108-125, bibliogr.

organizacja niedochodowa ; produkt

non-profit organization ; product

42/44
Nr opisu: 0000110421
Proces formułowania misji mikrofirm i jego znaczenie.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Trendy i tendencje w zarządzaniu MŚP. Pod red. Witolda Potwory. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2006, s. 194-199, bibliogr.

mikrofirma ; misja ; organizacja

microenterprises ; mission ; organization

43/44
Nr opisu: 0000110272
Studium przypadków jako metoda efektywna w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
W: Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Grzegorza Poloka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 65-72 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )

metody nauczania ; studium przypadku ; efektywność ; kształcenie studentów

teaching methods ; case study ; effectiveness ; education of students

44/44
Nr opisu: 0000109870
Zarys marketingu organizacji non-profit. Zagadnienia teoretyczne, studia przypadków. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Kolegium Zarządzania.
[Aut.]: Barbara* Trzaska.
Katowice : AE, 2001, 102 s., bibliogr.
Podręcznik z ćwiczeniami

marketing ; organizacja non-profit ; finansowanie działalności

marketing ; non-profit organization ; financing activities

stosując format:
Nowe wyszukiwanie