Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TROCKA-LESZCZYŃSKA E
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/11
Nr opisu: 0000128567
Międzynarodowe warsztaty studenckie nt. ochrony zanikającej ludowej architektury łużyckiej.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska-Augustin, A. Nowicka.
W: Wieś miniona, lecz obecna. Ślady dawnych wsi i ich badania. Red. Przemysław Nocuń, Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Fokt. Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2018, s. 283-312, bibliogr. 12 poz. (Monografie i Materiały ; Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 13). Punktacja MNiSW 20.000

architektura łużycka ; architektura ludowa ; warsztaty studenckie ; zagospodarowanie przestrzenne ; Seifhennersdorf

Lusatian architecture ; folk architecture ; students workshop ; site planning ; Seifhennersdorf

2/11
Nr opisu: 0000128561
Wsie łużyckie - ich układy przestrzenne i architektura.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska-Augustin, A. Nowicka.
W: Wieś miniona, lecz obecna. Ślady dawnych wsi i ich badania. Red. Przemysław Nocuń, Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Fokt. Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2018, s. 253-282, bibliogr. 20 poz. (Monografie i Materiały ; Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 13). Punktacja MNiSW 20.000

Łużyce ; konstrukcja przysłupowa ; architektura ; dziedzictwo kulturowe

Lusatia ; half-timbered construction ; architecture ; cultural heritage

3/11
Nr opisu: 0000103164   
Ochrona drewnianych domów przysłopowych na terenie województwa dolnośląskiego.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska-Augustin.
-Mater. Bud. 2015 nr 11, s. 151-153, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

łużycki dom przysłupowy ; ochrona budynku ; konstrukcja przysłupowa

Lusatian wooden house ; building protection ; pillared structure

4/11
Nr opisu: 0000110992
Architektura przyszłości. Pod red. E. Przesmyckiej, E. Trockiej-Leszczyńskiej.
Wrocław : Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 2014, 307 s.
(Monografia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; )
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

5/11
Nr opisu: 0000109250
Przyszłość architektury. Pod red. E. Przesmyckiej, E. Trockiej-Leszczyńskiej.
Wrocław : Wydział Architektury. Politechnika Wrocławska, 2014, 290 s.
(Monografia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; )
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

6/11
Nr opisu: 0000058258
Przystosowanie domów przysłupowych do współczesnych potrzeb na terenie Górnych Łużyc.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska, E. Trocka-Leszczyńska.
W: Remo 2009. XIII Konferencja naukowo-techniczna. Naprawa, konserwacja i wzmacnianie obiektów wzniesionych metodami tradycyjnymi i obiektów zabytkowych, Wrocław, 24 grudnia 2009. Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 2009, s. 325-336 (Wiadomości Konserwatorskie ; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków nr 26 0860-2395)

7/11
Nr opisu: 0000051173
Granice i bramy Pekinu - od miasta chińskiego do miasta olimpijskiego.
[Aut.]: Nina** Juzwa, E. Trocka-Leszczyńska.
W: ULAR 3. Odnowa krajobrazu miejskiego. Bramy i granice miasta. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, 08-09 listopada 2007 = Urban landscape renewal. Gates and urban borders. Proceedings of international scientific conference Silesian University of Technology Faculty of Architecture. Red. Nina Juzwa [i in.]. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2007, s. 111-117, 2 tabl.
Tłum. w j. ang., s. 118-124

brama miasta ; granica miasta ; Pekin ; krajobraz miejski

city gate ; city border ; Beijing ; urban landscape

8/11
Nr opisu: 0000078396
Problemy związane z zachowaniem zabudowy przysłupowej w eurogionie Nysa.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska, E. Trocka-Leszczyńska.
W: Europa, region, turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Białowieża, 20-22 maja 2004. ECOVAST Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast. Sekcja Polska, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Białostocki. Białowieża : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2004, s. 67-75

9/11
Nr opisu: 0000077998
Budownictwo przysłupowe jako wspólne dziedzictwo trzech narodów - walory artystyczne detalu architektonicznego.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska.
W: Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo. ANTIKON 2003. IV Polsko-Niemiecka Konferencja, Szczecin, 18-20 września 2003 = Fachwerk-Architektur - gemeinsames Erbe. Die 4. Polnisch-Deutsche Konferenz. Materiały konferencyjne. Red.: A. Łazowski, M. Sztark. Szczecin : Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin-Expo, 2003, s. 235-240, bibliogr. 6 poz.

konstrukcja przysłupowa ; architektura ryglowa

pillared structure ; bolt architecture

10/11
Nr opisu: 0000078022
Domy Łużyckie w Polsce.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska.
W: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. REMO 2002. X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław - Zamek Kliczków, 5-7 grudnia 2002. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 429-438, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 82 Seria: Konferencje ; nr 31)

11/11
Nr opisu: 0000078401
Kierunki modernizacji budynków przysłupowych w Niemczech.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska.
W: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. REMO 2002. X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław - Zamek Kliczków, 5-7 grudnia 2002. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 449-456, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 82 Seria: Konferencje ; nr 31)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie