Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TOCZYŃSKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 80Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/80
Nr opisu: 0000136385   
Analysis of the implementation of R&D projects of enterprises with EU funds in the Silesian Voivodeship.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 145, s. 515-532, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

fundusze europejskie ; działalność badawczo-rozwojowa ; Regionalny Program Operacyjny ; województwo śląskie

EU funds ; research and development activity ; Regional Operational Programme ; Silesian Voivodeship

2/80
Nr opisu: 0000138661
Społeczna odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw logistycznych.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Marketing i logìstika v sistemì menedžmentu. Tezi dopovìdej XIII Mìžnarodnoï naukovo-prkatičnoï konferencìï, Lviv, 22 žovtnâ 2020. Marketing and logistics in the management system. Abstracts of the XIII International scientific and practical conference. Ed. E.V. Krikavskij. Kafedra Marketingu ì Logìstiki Nacìonalnogo Unìversitetu Lvìvska Polìtehnika. Lviv : Vidavnictvo Lvìvskoï Polìtehnìki, 2020, s. 145-147, bibliogr. 12 poz.
To the 75th anniversary of the Department of Marketing and Logistics

3/80
Nr opisu: 0000132406
Uwarunkowania konkurencyjności funkcjonowania sektora transportu Unii Europejskiej.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Problemi formuvanniâ ta realizacii konkurentnoi politiki. Materiali VI Miżnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii, Lviv, 19-20 veresnâ 2019. Nacionalnij Universitet "Lvivska Politehnika". Lviv : Galicka Vidavnicá Cpilka, 2019, s. 152-153. Punktacja MNiSW 5.000

transport ; Unia Europejska ; konkurencyjność

transport ; European Union ; competitiveness

4/80
Nr opisu: 0000125018   
Digitalization as a tool for providing competitive advantages to enterprises in the machine-building industry.
[Aut.]: D. Tsvok, Joanna Toczyńska.
-Econ. Entrep. Manag. 2018 vol. 5 nr 1, s. 23-30, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

przewaga konkurencyjna ; digitalizacja ; modele biznesowe zorientowane na usługi

competitive advantage ; digitalization ; service-oriented business models

5/80
Nr opisu: 0000127348   
Uwarunkowania realizacji projektów unijnych w obszarze zdrowia w okresie programowania 2014-2020.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s.525-539, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

projekty europejskie w obszarze zdrowia ; opinia o celowości inwestycji

european projects in the area of health ; opinion on the purposefulness of investments

6/80
Nr opisu: 0000117386   
Analiza wdrażania projektów bezpośredniego wspomagania MMŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 453-471, bibilogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

projekt unijny ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ; Regionalny Program Operacyjny ; konkurencyjność przedsiębiorstw

EU project ; micro, small and medium enterprises ; Regional Operational Programme ; competitiveness

7/80
Nr opisu: 0000119953   
Analiza wdrożenia systemu informatycznego kodów kreskowych wspomagającego obsługę gospodarki magazynowej.
[Aut.]: Katarzyna Wołoszyn, Joanna Toczyńska.
-Organ. i Zarz. 2017 nr 2, s. 151-170, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

system automatycznej identyfikacji ; kod kreskowy

automatic identification system ; barcode

8/80
Nr opisu: 0000118203
Chcesz dopasować pomysł do działania - poznaj pięć sposobów, jak zrobić to najszybciej.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach 2017 nr 43, s. 14-16. Punktacja MNiSW 1.000

fundusz unijny ; pozyskiwanie ; praktyka

european fund ; acquisition ; practice

9/80
Nr opisu: 0000123123
Chcesz dopasować pomysł do działania - poznaj sposoby, jak zrobić to najszybciej.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów. Praca zbiorowa. Pod red. Iwony Jeleń. Warszawa : Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2017, s. 24-31. Punktacja MNiSW 5.000

projekt unijny ; program operacyjny ; fundusz unijny

EU project ; operational program ; european fund

10/80
Nr opisu: 0000117467
Kryterium efektywności zatrudnieniowej - pomyśl o nim, zanim wypełnisz wniosek.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach 2017 nr 41, s. 4-6. Punktacja MNiSW 1.000

efektywność zatrudnieniowa ; wskaźnik efektywności ; dofinansowanie ; zatrudnienie ; projekt ; aktywizacja zawodowa

employment effectiveness ; efficiency index ; financing ; employment ; project ; professional activation

11/80
Nr opisu: 0000118205
OCI złóż tylko wtedy, gdy organizator konkursu tego wymaga.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach 2017 nr 44, s. 1, 8-9. Punktacja MNiSW 1.000

fundusz unijny ; inwestycja ; dofinansowanie ; opieka zdrowotna

european fund ; investment ; financing ; health care

12/80
Nr opisu: 0000119926
Wsparcie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim ze środków Unii Europejskiej.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Problemi formuvannâ ta realìzacìï konkurentnoï polìtiki. Materìali V Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, 21-22 veresnâ 2017 r. Competitive polytics formation and realization problems. Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka". Kafedra teoretičnoï ta prikladnoï ekonomìki [et al.]. L'viv : Liga-Pres, 2017, s. 161-163. Punktacja MNiSW 5.000

konkurencyjność przedsiębiorstw ; województwo śląskie ; Unia Europejska ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

enterprises competitiveness ; Silesian Voivodeship ; European Union ; micro, small and medium enterprises

13/80
Nr opisu: 0000106446   
Modelowanie i symulacja systemu zarządzania procesem kształcenia na uczelni.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 479-494, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system kształcenia szkoły wyższej ; modelowanie procesów ; symulacja procesu ; proces kształcenia

higher education system ; process modelling ; process simulation ; education process

14/80
Nr opisu: 0000112074
Innowacyjna uczelnia jako uczelnia konkurencyjna.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Problemi formuvannâ ta realizacíï konkurentnoï polítiki. Competentive politics formation and realization problems. Materíali IV mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï, L'vív, 24-25 veresnâ 2015 r. Nacïonal'nij universitet L'vïvc'ka polïtehnïka [et al.]. L'vív : TzOV, 2015, s. 18-19, bibliogr. 3 poz.

innowacyjność ; przemysł ; uczelnia wyższa

innovation ; industry ; university

15/80
Nr opisu: 0000100734   
Innowacyjność usług edukacyjnych i uczelni.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 457-473, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacyjność ; usługi edukacyjne ; uczelnia

innovativeness ; educational services ; academy

16/80
Nr opisu: 0000092044   
Cele i perspektywy systemu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce.
[Aut.]: Joanna Toczyńska, M. Rzepka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 451-463, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system edukacji ; szkoła ponadgimnazjalna ; województwo śląskie ; jakość kształcenia

education system ; secondary school ; Silesian Voivodeship ; quality of education

17/80
Nr opisu: 0000092039   
Jakość kształcenia w szkole średniej.
[Aut.]: M. Rzepka, Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 409-423, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

jakość kształcenia ; szkoła średnia ; zarządzanie jakością ; diagram Ishikawy

quality of education ; high school ; quality management ; Ishikawa diagram

18/80
Nr opisu: 0000088548   
Aspekty organizacyjne i finansowe wdrażania projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w okresie 2007-2013.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 405-425, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Regionalny Program Operacyjny ; województwo śląskie ; projekt kluczowy

Regional Operational Programme ; Silesian Voivodeship ; key project

19/80
Nr opisu: 0000112084
Modeluvannâ faktorìv âkostì osvìti.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika 2013 no. 778, s. 334-341, bibliogr. 19 poz.
Tytuł numeru: Menedžment ta pìdpriěmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozvitku. Punktacja MNiSW 5.000

jakość kształcenia ; zarządzanie edukacyjne

quality of education ; education management

20/80
Nr opisu: 0000112086
Skutki finansowe programu łagodzenia kar dla uczestników kartelu.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Problemi formuvannâ ta realizacíï konkurentnoï polítiki. Competentive politics formation and realization problems. Materíali III mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï, L'vív, 19-20 veresnâ 2013 r. Nacïonal'nij universitet L'vïvs'ka polïtehnïka [et al.]. L'vív : TzOV, 2013, s. 282-283, bibliogr. 6 poz.

Unia Europejska ; kartel ; zmowa

European Union ; cartel ; collusion

21/80
Nr opisu: 0000073996   
Metody oceny jakości kształcenia.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność = Quality of life management determinants. The services and food. Pod red.: T. Sikory, U. Balon. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zarządzania Jakością. Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2012, s. 269-289, bibliogr. 21 poz.

jakość kształcenia ; szkoła wyższa ; cele kształcenia

quality of education ; university ; educational goals

22/80
Nr opisu: 0000072184   
Modelowanie procesów zarządzania w szkole wyższej.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 345-356, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

jakość kształcenia ; zarządzanie uczelnią ; szkoła wyższa

quality of education ; university management ; university

23/80
Nr opisu: 0000066674   
Model podziału zasobów uczelni w systemie zarządzania jakościa kształcenia.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 305-318, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

zarządzanie uczelnią ; jakość kształcenia ; zasoby uczelni ; model matematyczny ; zasada optymalności Bellmana

university management ; quality of education ; resources of university ; mathematical model ; Bellman principle of optimality

24/80
Nr opisu: 0000069907
Jakość i zarządzanie usługą edukacyjną.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Przedsiębiorstwo usługowe wobec wyzwań XXI wieku. Pod red. J. Staszewskiej. Katowice : Unikat 2, 2010, s. 40-61

25/80
Nr opisu: 0000069901
Mierniki jakości kształcenia specjalistów z marketingu i turystyki.
[Aut.]: Joanna Toczyńska, M. Furtak.
W: Marketing ta logistika v sistemi menedžmentu. Tezi dopovidej VIII mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii = Marketing and logistics in the system of management, L'viv, 4-5 listopada 2010. L'viv : Vidav. Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika", 2010, s. 513-515

26/80
Nr opisu: 0000058132
Ocena jakości kształcenia w szkole wyższej.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 347-361, bibliogr. 11 poz.

jakość kształcenia ; szkoła wyższa ; ocena jakości kształcenia

quality of education ; university ; evaluation of education quality

27/80
Nr opisu: 0000114315
Ocínka âkostí navčannâ specíalístiv z menedžmentuta turizmu.
[Aut.]: Joanna Toczyńska, M. Furtak.
-Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika, Logist. 2010 no. 690, s. 473-478, bibliogr. 11 poz.

szkoła wyższa ; jakość kształcenia

university ; quality of education

28/80
Nr opisu: 0000069910
Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w organizacji.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji. T. 1. Pod red. T. Sikory. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zarządzania Jakością. Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2010, s. 251-264, bibliogr. 6 poz.

ISO ; jakość ; utrzymanie ; doskonalenie

ISO ; quality ; maintenance ; betterment

29/80
Nr opisu: 0000049214
Ocena wpływu czynników otoczenia na strategię eksportową przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Joanna Toczyńska, M. Furtak.
W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 189-201, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 214)

przedsiębiorstwo ; strategia eksportowa ; handel zagraniczny ; analiza rynku

enterprise ; export strategy ; foreign trade ; market analysis

30/80
Nr opisu: 0000114309
Orientacja klienta w zarządzaniu jakością kształcenia na uczelni.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską. Pod red. Jerzego Mączyńskiego, Agnieszki Pawlak-Wolanin i Wacława Demeckiego. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2009, s. 125-134, bibliogr. 10 poz.

uczelnia wyższa ; jakość kształcenia ; system zarządzania jakością ; marka

university ; quality of education ; quality management system ; brand

31/80
Nr opisu: 0000114308
Projakościowe zmiany w przedsiębiorstwie w aspekcie ludzkim.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 393-400, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 43 Materiały konferencyjne ; 1899-3192)

system zarządzania jakością ; TQM ; przedsiębiorstwo

quality management system ; TQM ; enterprise

32/80
Nr opisu: 0000114307   
Analiza procesów dokumentowania systemu zarządzania jakością w aspekcie organizacyjnym.
[Aut.]: Joanna Toczyńska, W. Kurka.
-Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. Market. 2008 z. 13, s. 493-502, bibliogr. 6 poz.

system zarządzania jakością ; ISO 9001:2000

quality management system ; ISO 9001:2000

33/80
Nr opisu: 0000037791
Badanie satysfakcji klientów jako element systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
[Aut.]: Joanna Toczyńska, W. Kurka.
W: Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 237-250, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 158)

satysfakcja klienta ; zarządzanie jakością ; przedsiębiorstwo produkcyjne

client's satisfaction ; quality management ; manufacturing company

34/80
Nr opisu: 0000073591
Uwarunkowania współpracy partnerskiej w zakresie funkcjonowania i rozwoju Systemu Zarządzania Jakością.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 347-356, bibliogr. 13 poz.

system zarządzania jakością ; ISO ; certyfikacja

quality management system ; ISO ; certification

35/80
Nr opisu: 0000028301
Budowa i kreowanie image'u marki szkoły wyższej jako elementu systemu zarządzania jakością.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 367-376, bibliogr. 10 poz.

system edukacji ; jakość kształcenia ; szkoła wyższa ; marka ; wizerunek ; Politechnika Śląska ; zarządzanie jakością

education system ; quality of education ; university ; brand ; image ; Silesian University of Technology ; quality management

36/80
Nr opisu: 0000020619
Podwyższenie jakości kształcenia przesłanką budowy nowego systemu zarządzania uczelnią wyższą.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 349-360, bibliogr. 8 poz.

jakość kształcenia ; uczelnia wyższa ; system zarządzania

quality of education ; university ; management system

37/80
Nr opisu: 0000022152
Zintegrowany system zarządzania szkołą wyższą.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 199-208 bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

zintegrowany system zarządzania ; szkoła wyższa ; zarządzanie administracyjne ; zarządzanie procesem nauczania ; zarządzanie szkołą wyższą

integrated management system ; university ; administrative management ; teaching process management ; university management

38/80
Nr opisu: 0000021094
Problemy jakości e-edukacji w szkolnictwie wyższym.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pod red. M. Dąbrowskiego, M. Zając. Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005, s. 250-257

39/80
Nr opisu: 0000117883
Podsystem KADRA w informatycznym systemie zarządzania wyższą szkołą niepaństwową.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, A. Jurczenko.
W: W poszukiwaniu modelu wyższej szkoły niepaństwowej. Praca zbiorowa (2). Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2004, s. 179-186

40/80
Nr opisu: 0000117884
Stymulowanie nowoczesnych czynników wzrostu konkurencyjności usług edukacyjnych w segmencie niepublicznych szkół policealnych.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, J. Chromiński.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 287-296

41/80
Nr opisu: 0000117888
Zarządzanie systemem nauczania na odległość.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Kształcenie na odległość - metody i narzędzia. II Sympozjum, Gdynia, 18-19 października 2004. Red. Lilianna Anioła-Jędrzejek. Gdynia : Wydaw. Akademii Morskiej W Gdyni, 2004, s. 113-123

42/80
Nr opisu: 0000117879
Budowa całokształtu funkcjonalnych zagadnień kierowniczych systemu zarządzania w wyższej uczelni niepaństwowej.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: W poszukiwaniu modelu wyższej szkoły niepaństwowej. Praca zbiorowa. Pod red. Mieczysława Dudka. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003, s. 121-131

43/80
Nr opisu: 0000117880
Informatyka i socjologia w zarządzaniu szkołą wyższą.
[Aut.]: A. De Lorme, Joanna Jakymiw, S. Lebiediewa.
W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III. Cz. 2. Red. Czesław Kozak. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003, s. 41-52

44/80
Nr opisu: 0000122333
Podsystem STUDENT w systemie zarządzania wyższą szkołą niepaństwową.
[Aut.]: S. Lebiediewa, Joanna Jakymiw.
W: Rozprawy, studia, monografie. Nr 2. Pod. red. Stanisława Pajączkowskiego. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003, s. 13-28

zarządzanie ; system informatyczny ; baza danych

management ; information system ; database

45/80
Nr opisu: 0000122334
Audit u Respublìcì Pol'ŝì.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
-Visn. Ternopil's'koi akademii narodnogo gospodarstva 2002 vyp. 3, s. 23-27, bibliogr. 6 poz.

46/80
Nr opisu: 0000117878
Koncepcja systemu zarządzania podmiotem edukacyjnym w środowisku rynkowym.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II. Red. Jerzy Czupiał. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2002, s. 43-52

47/80
Nr opisu: 0000117877
Porównawcze aspekty definicji inwestycji oraz ich ujęcia w sprawozdawczości finansowej w Ukrainie i w Polsce.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Inwestycje w rachunkowości. Red. nauk. Teresa Cebrowska, Waldemar Dotkuś. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2002, s. 155-162 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 961 0324-8445)

48/80
Nr opisu: 0000118113
Zysk globalny - nowy miernik wyników finansowych przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Kształtowanie gospodarki rynkowej w Ukrainie. Finansowo-kredytowe regulowanie aktywności przedsiębiorczej podmiotów gospodarczych. Praca naukowa. Pod red. Z. Watamaniuk. [B.m.] : Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, 2002, s. 325-330

49/80
Nr opisu: 0000122336
Buhgalters'kij analìz rìvnâ samofìnansuvannâ ìnvesticìjnoï dìâl'nostì pìdpriêmstv.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
-Visn. Ekon., Kiiv. Nacional. Univ. im. Tarasa Sevcenka 2001 vyp. 53, s. 32-34

50/80
Nr opisu: 0000117876
Ocena działalności podmiotów gospodarczych jako przesłanka ewolucji rachunkowości.
[Aut.]: B. Micherda, Joanna Jakymiw.
W: Kształtowanie gospodarki rynkowej w Ukrainie. Kształtowanie nowego paradygmatu teorii ekonomicznej w Ukrainie. Praca naukowa. Pod red. Z. Watamaniuk. [B.m.] : Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, 2001, s. 480-486

51/80
Nr opisu: 0000117726
Przydatność sprawozdania o przepływach pieniężnych dla użytkowników sprawozdawczości finansowej.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Rachunkowość w Ukrainie na początku XX/ wieku. Praca zbiorowa. Pod red. J. Mnych. [B.m.] : Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, 2001, s. 369-373

52/80
Nr opisu: 0000122335
Rezervi zrostannâ pributku v umovah funkcìonuvaniâ logìstičnoï sisiemi na pìdpriêmctvì.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, Z. Ril'.
-Visn. L'viv. Univ., Ser. Ekon. 2001 vip. 30, s. 262-269, bibliogr. 8 poz.

53/80
Nr opisu: 0000117725
Kształtowanie kryterium oceny osiągania celów nauczania w szkole wyższej.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Kształtowanie nowego paradygmatu edukacji ekonomicznej w Ukrainie. [B.m.] : Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, 2000, s. 135-137

54/80
Nr opisu: 0000122337
Problems of Ukraine's integration with European economic zone.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Eastern borders of European integration processes. Ed. by Jerzy Kitowski. The Stanisław Leszczyński Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences in Warsaw, Faculty of Economics. The Maria Curie-Skłodowska University. Branch in Rzeszów, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw. Rzeszów : [b.w.], 2000, s. 325-331 (Papers and Monographs of the Department of Economy ; no. 19 1230-512X)

55/80
Nr opisu: 0000117718
Specyfika analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Kształtowanie gospodarki rynkowej w Ukrainie. Transformacja systemu ekonomicznego w Ukrainie. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Watamaniuk. Lwów : Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, 2000, s. 366-367

56/80
Nr opisu: 0000117723
System zagadnień funkcjonalnych w zarządzaniu personelem przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, A. Jurczenko.
W: Zarządzanie rozwojem systemów socjalnoekonomicznych: globalizacja, przedsiębiorczość, stały wzrost ekonomiczny. cz. 3. Donieck : [b.w.], 2000, s. 286-288

57/80
Nr opisu: 0000117719
Systematyzacja wskaźników finansowych w ujęciu nowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Ukrainie.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Rozwój nauki o rachunkowości. cz. 4. [B.m.] : Ministerstwo Edukacji Ukrainy, 2000, s. 204-208

58/80
Nr opisu: 0000117714
Aspekty analityczne rocznych sprawozdań spółek akcyjnych.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Problemy doskonalenia rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej. Połtawa : Centralny Związek Stowarzyszeń Spożywczych Ukrainy, 1999, s. 213-217

59/80
Nr opisu: 0000117886
Nowe warunki i możliwe tendencje ukraińsko-polskiego handlu drobno hurtowego.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia. Materiały pokonferencyjne. Pod red. A.Jarosza. Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, 1999, s. 131-133

60/80
Nr opisu: 0000122339
Ocìnka čistogo grošovogo potoku pìd čas planuvannâ ìnvesticìjnih proektìv.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
-Visn. L'viv. Univ., Ser. Ekon. 1998 vip. 28, s. 171-175

61/80
Nr opisu: 0000122353
Aktual'nì problemi privatnoï osvìti v Ukraïnì.
[Aut.]: S. Medvedcuk, A. Romancuk, A. Hanik, Joanna Jakymiw.
L'vìv : Academic Express, 1997, 135 s., bibliogr.

62/80
Nr opisu: 0000122355
Komp'ûteruzacìâ sìl's'kogospodars'kogo virobnictva.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, O. Jakymiw.
Kiïv : [b.w.], 1997, 186 s.

63/80
Nr opisu: 0000122359
Komp'ûterizacìâ navčal'nogo procesu na osnovì sistemnogo pìdhodu.
[Aut.]: O. Jakymiw, Joanna Jakymiw.
W: Vikoristannâ personal'nih eom u navčal'nomu procesì viŝih ta serednìh navčal'nih zakladìv. Četverta Ukraïns'ka Naukovo-Metodična Konferencìâ, 13-15 listopada 1996 roku. Materìali konferencìï. L'vìv : [b.w.], 1996, s. 99-101

64/80
Nr opisu: 0000117711
Komputeryzacja procesu naukowo-dydaktycznego przy podejściu systemowym.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, O. Jakymiw.
W: Zastosowanie komputerów personalnych w procesie naukowo-dydaktycznym na uczelniach wyższych. [B.m.] : Ministerstwo Edukacji Ukrainy, 1996, s. 99-101

65/80
Nr opisu: 0000122369
Osovlivostì obgruntuvannâ ìnvesticìjnih proektìv v agropromislovomu kompleksì.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
-Ekon. Visn. 1996 no. 2, s. 255-258

66/80
Nr opisu: 0000122368
Zauvažennâ ŝodo zmìstu okremih statej balansu pri analìzì fìnansovogo stanu pìdpriêmstva.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Tezi dopovìdej mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû kafedri ekonomìčnogo analìzu i 30-rìččû ìnstitutu oblìku i auditu. Ternopìl' : [b.w.], 1996, s. 179-182

67/80
Nr opisu: 0000117710
Kierunki doskonalenia kooperacji rolniczo przemysłowej w warunkach rynku.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, I. Grudzewycz.
W: Kształtowanie gospodarki narodowej Ukrainy. cz. 4. [B.m.] : Ministerstwo Edukacji Ukrainy, 1995, s. 69-71

68/80
Nr opisu: 0000117708
Problemy ekonomiczno-prawne kształtowania i rozwoju przedsiębiorczości.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Kształtowanie gospodarki narodowej Ukrainy. cz. 3. [B.m.] : Ministerstwo Edukacji Ukrainy, 1995, s. 43-44

69/80
Nr opisu: 0000122370
Komp'ûterizacìâ učbovogo procesu na osnovì sistemnogo pìdhodu.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Vikoristannâ personal'nih eom u navčal'nomu procesì viŝogo navčal'nogo zakladu. Druga Ukraïns'ka Naukovo Metodična Konferencìâ, 17-19 listopada 1993 r. Tezi dopovìdej i povìdomlen'. Častina 4. L'vìv : [b.w.], 1993, s. 4-5

70/80
Nr opisu: 0000122373
Mitnì lìcenzìjnì skladi.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
-L'viv. Ekon.-Birzovij Visn. 1993 no. 3/15/, s. 11

71/80
Nr opisu: 0000117707
Symulacyjny model zarządzania administracyjnego procesem naukowo-dydaktycznym.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Efektywność badań naukowych w przemyśle i rolnictwie. [B.m.] : Akademia Nauk Ukrainy, 1993, s. 142

72/80
Nr opisu: 0000117706
Model bazowy zarządzania podmiotem edukacyjnym.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, R. Dombrowski.
W: Zastosowanie techniki obliczeniowej i metod matematycznych w badaniach naukowych. Kijów : Politechnika Kijowska, 1990, s. 94-95

73/80
Nr opisu: 0000122378
"ASU-tehnikum" kak sostavnaâ čast' podsistemy "Obrazovanie" ASU L'vovskoj oblasti.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, R. Dombrovskij.
W: Informatika i avtomatizaciâ v regionah. Posvâŝaetsá XIX vsesoûznoj konferencii. Respublikanskaâ naučno-tehničeskajâ konferenciâ, 24 - 26 maâ 1988 g. Tezisy dokladov. Vinnica : [b.w.], 1988, s. 74

74/80
Nr opisu: 0000122377
Organizaciâ raboty kabineta vyčislitel'noj tehniki v srednem special'nom učebnom zavedenii.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Ispol'zovanie vyčislitel'noj tehniki, tehničeskih sredstv i programmirovannogo obučeniâ, naglâdnyh posobij v učebnom processe srednih special'nyh učebnyh zavedenij gosagroproma USSR. Informacionno-metodičeskij bûlleten'. Kiiv : [b.w.], 1988, s. 32-36

75/80
Nr opisu: 0000122375
Podsistema "Obrazovanie" v ASU regionom kak sredstvo povyšeniâ kačestva podgotovki specialistov.
[Aut.]: R. Dombrovskij, Joanna Jakymiw.
W: Ocenka i upravlenie kačestvom podgotovki specialistov kak faktor intensifikacii učebnogo processa. Tezisy dokladov Respublikanskoj naučno-metodičeskoj konferencii po voprosam ocenki i upravleniâ kačestvom podgotovki specialistov. Vyp. 1. Tomsk : [b.w.], 1988, s. 32

76/80
Nr opisu: 0000122382
Metodika sostavleniâ prostyh obučaûŝih i kontroliruûŝih programm na baze mikro-ÈVM. Metodičeskie rekomendacii.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, O. Jakymiw.
Kiiv : [b.w.], 1987, 54 s., bibliogr. 8 poz.

77/80
Nr opisu: 0000122380
Osobennosti primeneniâ programmiruemyh mikrokal'kulâtorov.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
-Srednee Spec. Obraz. 1987 no. 11, s. 17-18

78/80
Nr opisu: 0000122383
Metodika primeneniâ programmiruemyh mikrokal'kulâtorov v učebnom processe. Metodičeskie rekomendacii.
[Aut.]: Joanna Jakymiw, O. Jakymiw.
Kiiv : [b.w.], 1986, 59 s.

79/80
Nr opisu: 0000122384
Principy postroeniâ sistemy upravleniâ processom proektirovaniâ ASU.
[Aut.]: R. Dombrovskij, M. Kogut, A. Luckovskaa, V. Patak, Joanna Jakymiw.
-Vest. L'vov. Univ., Ser. Ekon. 1985 vyp. 17, s. 87-92, bibliogr. 4 poz.

80/80
Nr opisu: 0000122387
Stvorennâ pìdsistemi "Upravlìnnâ kadrami" v ASU virobničimi ob'êdnannâmi.
[Aut.]: V. Patak, Joanna Jakymiw, M. Kogut.
-Visn. L'viv. Univ., Ser. Ekon. 1984 vip. 16, s. 68-70

stosując format:
Nowe wyszukiwanie