Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TOBOREK J
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/34
Nr opisu: 0000025489   
Metody kształtowania i oceny właściwości użytkowych cementów chirurgicznych.
[Aut.]: Alicja Balin, J. Toborek.
-Inż. Mater. 2007 R. 28 nr 2, s. 83-90, bibliogr. 50 poz.

cement chirurgiczny ; endoprotezoplastyka ; staw biodrowy ; implant

surgical cement ; arthroplasty ; hip joint ; implant

2/34
Nr opisu: 0000031660   
Wpływ domieszek na zachowanie się cementu chirurgicznego w warunkach obciążeń zmiennych.
[Aut.]: Alicja Balin, Grzegorz Junak, Maria Sozańska, Ewa* Kolczyk, J. Toborek.
-Eng. Biomater. 2007 R. 10 nr 65/66, s. 8-10, bibliogr. 7 poz.
Tekst równoległy w j. ang.

cement chirurgiczny ; własności mechaniczne ; Palamed 40

surgical cement ; mechanical properties ; Palamed 40

3/34
Nr opisu: 0000021472
Examination of heat flow in a model of the biomechanical prosthesis-cement-bone system.
[Aut.]: Alicja Balin, Sylwia* Ziemba, Marek** Plaza, Jerzy Myalski, J. Toborek.
W: Biomechanika'06. Międzynarodowa konferencja, Zakopane, 06-08 IX 2006. Red. Wojciech Wolański. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006, s. 29-34, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika Śląska] nr 26)

4/34
Nr opisu: 0000023879
Wpływ domieszek w cemencie chirurgicznym na skurcz i temperaturę układu polimeryzującego.
[Aut.]: Alicja Balin, Sylwia* Ziemba, Marek** Plaza, Jerzy Myalski, J. Toborek.
W: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn. XI seminarium, Kraków, 25-28 września 2006. Politechnika Krakowska. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2006, s. 17-20, bibliogr. 4 poz. (Czasopismo Techniczne ; Politechnika Krakowska R. 103, z. 6-M Mechanika ; 0011-4561)

cement chirurgiczny ; układ polimeryzujący ; skurcz ; temperatura polimeryzacji

surgical cement ; polymerizing system ; shrinkage ; polymerization temperature

5/34
Nr opisu: 0000022621   
Wpływ domieszki materiału ceramicznego na właściwości fizykochemiczne cementu chirurgicznego.
[Aut.]: Alicja Balin, Jerzy Myalski, Grzegorz** Pucka, J. Toborek.
-Polimery 2006 t. 51 nr 11/12, s. 852-858, bibliogr. 27 poz.

cement chirurgiczny ; PMMA ; wytrzymałość

surgical cement ; PMMA ; strength

6/34
Nr opisu: 0000021999
Wpływ domieszki tytanu na właściwości fizykochemiczne cementu chirurgicznego.
[Aut.]: Alicja Balin, Sylwia* Ziemba, Jerzy Myalski, J. Toborek.
-Inż. Biomater. 2006 R. 9 nr 58/60, s. 60-62, bibliogr. 6 poz.
Tekst równoległy w j. ang.

właściwości fizykochemiczne ; cement chirurgiczny ; domieszka ; tytan

physico-chemical properties ; surgical cement ; addition ; titanium

7/34
Nr opisu: 0000020358
Wpływ środowiska organizmu na właściwości bakteriostatyczne i mechaniczne cementu Palacos R z domieszką antybiotyku. Cz. 2.
[Aut.]: J. Toborek, Z. Gajda, Alicja Balin.
-Chir. Narz. Ruchu 2005 t. 70 nr 2, s. 115-118

8/34
Nr opisu: 0000011881
Czynniki wpływające na skurcz kompozytów polimerowych stosowanych w ortopedii.
[Aut.]: Alicja Balin, Grzegorz** Pucka, Jerzy Myalski, J. Toborek.
W: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn. X Seminarium, Kraków, 29.IX-1.X. 2003. Referaty. Kraków : Politechnika Krakowska, 2003, s. 11-14

9/34
Nr opisu: 0000011692
Modelowanie procesu kształtowania właściwości w warunkach zabiegu operacyjnego kompozytów stosowanych w chirurgii kostnej.
[Aut.]: S. Ziemba, Alicja Balin, Grzegorz** Pucka, J. Toborek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 273-276, bibliogr. 6 poz.

chirurgia kostna ; operacja ; proces kształtowania ; cement kostny

bone surgery ; operation ; forming process ; bone cement

10/34
Nr opisu: 0000003759
Czynniki decydujące o pękaniu domieszkowanych cementów chirurgicznych.
[Aut.]: Alicja Balin, Maria Sozańska, J. Toborek.
W: Biomechanics' 2001. Proceedings of the 17th Scientific Conference = Biomechanika' 2001. Materiały XVII konferencji naukowej, Gliwice-Zakopane, 3-6.09.2001. Department of Mechanics, Robots and Machines Silesian University of Technology [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 27-34, bibliogr. 15 poz. (Acta of Bioengineering and Biomechanics ; vol. 3, suppl. 2 1509-409X)

11/34
Nr opisu: 0000002005
Czynniki wpływające na trwałość cementowej alloplastyki stawu biodrowego.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Alicja Balin, J. Toborek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały VIII Seminarium naukowego, Katowice, 12 maja 2000. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2000], s. 397-400, bibliogr. 18 poz.

12/34
Nr opisu: 0000009992
Rola mechanicznych czynników w procesie biologicznej adaptacji implantów.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, D. Kusz, J. Toborek.
W: Nowe kierunki rozwoju mechaniki. III Konferencja PTMTS, [Wisła], 27-29.10.2000. Red. E. Opoka. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 117-122, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika Śląska nr 14)

13/34
Nr opisu: 0000007133
Prognozowanie zmian właściwości polietylenowej komponenty panewkowej endoprotezy stawu biodrowego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Jerzy Myalski, J. Toborek, D. Kusz, J. Cybo, P. Duda.
W: Biomechanika w implantologii. Materiały II Sympozjum, Ustroń Jaszowiec 22-24 październik 1999. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : [Śląska Akademia Medyczna], 1999, s. 128-133, bibliogr. 16 poz. (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 29 0208-5607)

14/34
Nr opisu: 0000006766
Właściwości fizyczne cementu chirurgicznego modyfikowanego ceramiką.
[Aut.]: Alicja Balin, J. Toborek, Jerzy Myalski.
W: Materiały IV Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Biomechanika'99", Wrocław - Polanica Zdrój, 8-11.09.1999. Wrocław University of Technology [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 51-54, bibliogr. 8 poz. (Acta of Bioengineering and Biomechanics ; vol. 1, Supplement 1 1509-409X)

15/34
Nr opisu: 0000006632
Właściwości mechaniczne "cementu chirurgicznego" w zależności od sposobu jego modyfikacji.
[Aut.]: Alicja Balin, Jerzy Myalski, J. Toborek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VII Seminarium naukowe, Katowice, 13-14 maja 1999. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 51-56, bibliogr. 14 poz.

16/34
Nr opisu: 0000007128
Wpływ stanu fiozykochemicznego powierzchni tytanu i stopu Ti6A14V na przebieg ich korozji w roztworze fizjologicznym Tyrode'a.
[Aut.]: Jan** Łaskawiec, Rafał Michalik, J. Toborek, J. Łaskawiec, Alicja Balin.
W: Biomechanika w implantologii. Materiały II Sympozjum, Ustroń Jaszowiec 22-24 październik 1999. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : [Śląska Akademia Medyczna], 1999, s. 91-96, bibliogr. 7 poz. (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 29 0208-5607)

17/34
Nr opisu: 0000006141
Zastosowanie metod mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenowskiej do identyfikacji elementów struktury cementów chirurgicznych.
[Aut.]: Alicja Balin, J. Toborek, Rafał Michalik, Jan** Łaskawiec, Z. Gajda, J. Łaskawiec.
W: Biomechanika w implantologii. Materiały II Sympozjum, Ustroń Jaszowiec 22-24 październik 1999. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : [Śląska Akademia Medyczna], 1999, s. 17-20, bibliogr. 15 poz. (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 29 0208-5607)

18/34
Nr opisu: 0000013700
Badania spektroskopowe cementu kostnego z antybiotykiem jako nowego biomateriału w chirurgii kostnej.
[Aut.]: J. Toborek, J. Łaskawiec, Jan** Łaskawiec, Alicja Balin, Z. Gajda, Janusz Cebulski, Maria Sozańska.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VI Seminarium naukowe, Katowice, 22 maja 1998. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 303-305, bibliogr. 6 poz.

19/34
Nr opisu: 0000013455
Badania symulacyjne cementu chirurgicznego.
[Aut.]: Alicja Balin, J. Toborek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. V Seminarium naukowe, Katowice, 16 maja 1997. [B.m.] : [b.w.], [1997], s. 91-94, bibliogr. 7 poz.

20/34
Nr opisu: 0000026462
Mechaniczne uwarunkowania biofunkcjonalności sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, J. Toborek.
-Inż. Mater. 1997 R. 18 nr 2, s. 67-70, bibliogr. 20 poz.

21/34
Nr opisu: 0000013454
Medyczne zastosowania mechaniki materiałów.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, J. Toborek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. V Seminarium naukowe, Katowice, 16 maja 1997. [B.m.] : [b.w.], [1997], s. 87-90, bibliogr. 13 poz.

22/34
Nr opisu: 0000028017
Rola modelowania stanów mechanicznych sztucznego stawu biodrowego w prognozowaniu jego trwałości.
[Aut.]: Alicja Balin, J. Toborek.
W: Biomechanika w implantologii, Ustroń 17-18 października. Materiały seminarium. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 9-13, bibliogr. 12 poz.

23/34
Nr opisu: 0000013456
Struktura a właściwości mechaniczne współczesnych materiałów na implanty krótkotrwałe.
[Aut.]: Alicja Balin, Jan** Łaskawiec, J. Łaskawiec, Maria Sozańska, J. Toborek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. V Seminarium naukowe, Katowice, 16 maja 1997. [B.m.] : [b.w.], [1997], s. 95-98, bibliogr. 3 poz.

24/34
Nr opisu: 0000028015
Wpływ biologiczno-mechanicznego sprzężenia na proces adaptacji organizmu po zabiegu endoprotezoplastyki.
[Aut.]: J. Toborek, Jerzy Okrajni.
W: Biomechanika w implantologii, Ustroń 17-18 października. Materiały seminarium. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 141-147, bibliogr. 26 poz.

25/34
Nr opisu: 0000028014
Wpływ własności cementu chirurgicznego na biofunkcjonalność sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: Alicja Balin, J. Toborek.
W: Biomechanika w implantologii, Ustroń 17-18 października. Materiały seminarium. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 14-21, bibliogr. 20 poz.

26/34
Nr opisu: 0000042131
Rola parametrów tłumienia drgań przez komponenty sztucznego stawu biodrowego w zagadnieniu jego modelowania.
[Aut.]: T. Nowara, Alicja Balin, J. Toborek.
W: Modelowanie w mechanice. XXXV Sympozjon, [Wisła, 13.02-17.02.1996]. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Technicznej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Technicznej, 1996, s. 165-168, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej ; Politechnika Śląska nr 2)

27/34
Nr opisu: 0000043544
Badania niskocykliczne w symulacji obciążeń sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: K Dobosiewicz, J. Toborek, Alicja Balin.
-Chir. Narz. Ruchu 1994 t. 59 supl. 4, s. 88-93, bibliogr. 7 poz.

28/34
Nr opisu: 0000043588
Kryteria oceny trwałości sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: K Dobosiewicz, J. Toborek, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Alicja Balin.
-Inż. Mater. 1994 R. 15 nr 6, s. 154-158, bibliogr. 21 poz.

29/34
Nr opisu: 0000043347
Mechaniczne i materiałowe uwarunkowania rozwoju endoprotezoplastyki.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Marek** Hetmańczyk, Alicja Balin, J. Toborek.
-Inż. Mater. 1994 R. 15 nr 3/4, s. 73-76, bibliogr. 22 poz.

30/34
Nr opisu: 0000043545
Symulacja względnych przemieszczeń elementów sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: K Dobosiewicz, J. Toborek, Jerzy Okrajni.
-Chir. Narz. Ruchu 1994 t. 59 supl. 4, s. 94-98, bibliogr. 10 poz.

31/34
Nr opisu: 0000044449
Wpływ zmodyfikowanego kotwiczenia trzpienia endoprotezy na biofunkcjonalność sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: J. Toborek, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Alicja Balin.
W: Biomechanika'94. XII Szkoła Biomechaniki, Wrocław - Szklarska Poręba, 20-23 października 1994 r.. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1994, s. 305-308, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej ; nr 75 Seria: Konferencje ; nr 21 0324-9646)

32/34
Nr opisu: 0000045321
Badania symulacyjne modelu sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: Alicja Balin, Jerzy Myalski, Józef** Śleziona, J. Toborek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mech. 1993 z. 113, s. 33-38, bibliogr. 8 poz.

33/34
Nr opisu: 0000052345
Materiałowe aspekty w numerycznej ocenie stabilności ruchowej sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, J. Toborek.
-Inż. Mater. 1992 R. 13 nr 6, s. 137-139, bibliogr. 9 poz.

34/34
Nr opisu: 0000052360
Zastosowanie metody badań niskocyklicznych do oceny trwałości cementowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego.
[Aut.]: Alicja Balin, J. Toborek.
-Inż. Mater. 1992 R. 13 nr 6, s. 134-136, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie