Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TCHÓRZEWSKI SEWERYN
Liczba odnalezionych rekordów: 72Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/72
Nr opisu: 0000137336
Budowanie kompetencji praktycznych w obszarze zarządzania projektami na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Zarządzanie projektami w publicznej uczelni wyższej. Red. Krzysztof Wodarski. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 93-109, bibliogr. 14 poz.

Wydział Organizacji i Zarządzania ; zarządzanie projektem ; kształcenie ; kompetencje praktyczne

Faculty of Organization and Management ; project management ; education ; practical competences

2/72
Nr opisu: 0000137555
Recommendations for the efficient implementation of project management system in the Metropolitan Office and other self-governmental administration institution.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Project management in public administration. The case of Metropolis GZM. Red. Krzysztof Zamasz, Karolina Mucha-Kuś. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 140-150

3/72
Nr opisu: 0000137690   
The place of project management in the functioning of an organisation.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 749-755, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie projektem ; projekt w organizacji ; wpływ

project management ; project in organisation ; impact

4/72
Nr opisu: 0000137554
The system of project management in the Metropolitan Office.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk, K. Mucha-Kuś, Seweryn Tchórzewski, Krzysztof Zamasz.
W: Project management in public administration. The case of Metropolis GZM. Red. Krzysztof Zamasz, Karolina Mucha-Kuś. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 109-139

5/72
Nr opisu: 0000136557   
Zastosowanie metody wartości wypracowanej (EVM) do oceny projektów górniczych - podejście krytyczne. Cz. 1, Założenia metody.
[Aut.]: A. Getler, Seweryn Tchórzewski.
-Inż. Miner. 2020 R. 21 nr 1, s. 265-272, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

zarządzanie projektem ; projekt górniczy ; EVA ; EVM ; wartość wypracowana

project management ; mining project ; EVA ; EVM ; earned value method

6/72
Nr opisu: 0000131610
Kompetencje kierownika budowy współczesnych inwestycji.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski, Marek Salamak.
-Mater. Bud. 2019 nr 9, s. 72-73, bibliogr. 6 poz.

kierownik budowy ; kompetencje ; kierownik projektu

construction manager ; competences ; project manager

7/72
Nr opisu: 0000134234
Tworzenie warunków dla rozwoju Smart Metropolii.
[Aut.]: K. Mucha-Kuś, Krzysztof Zamasz, Seweryn Tchórzewski.
W: Wyzwania i uwarunkowania zarządzania inteligentnymi miastami. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 107-122, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 813). Punktacja MNiSW 20.000

inteligentne miasto ; inteligentna metropolia ; Górnośląski Związek Metropolitalny ; zarządzanie projektem

smart city ; smart metropolis ; Upper-Silesian Metropolitan Association ; project management

8/72
Nr opisu: 0000133596
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie górniczym. Wybrane zagadnienia. Red. Marian Turek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 395-459, bibliogr. 14 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 748). Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie projektem ; procedura ; narzędzia informatyczne

mining enterprise ; project management ; procedure ; information tools

9/72
Nr opisu: 0000123530   
Risk management in coal-mines - methodical proposal for polish and Czech hard coal mining industry.
[Aut.]: P. Tworek, Seweryn Tchórzewski, P. Valouch.
-Acta Montanistica Slovaca 2018 R. 23 nr 1, s. 72-80, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 0.938. Punktacja MNiSW 15.000

górnictwo węgla kamiennego ; zarządzanie ryzykiem ; ryzyko finansowe ; pomiar i ocena ryzyka ; zarządzanie ryzykiem korporacyjnym

hard coal mining industry ; risk management ; financial risk ; measurement and risk evaluation ; enterprise risk management

10/72
Nr opisu: 0000127347   
Zarządzanie projektem budowy nowej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 513-524, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie projektem ; budowa kopalni ; system zarządzania

project management ; building of mine ; system of managing

11/72
Nr opisu: 0000117385   
O możliwości zastosowania metody drogi krytycznej (CPM) w planowaniu robót górniczych oraz przezbrajaniu ścian.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 439-452, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie projektem ; metoda sieciowa ; metoda CPM ; roboty górnicze

project management ; network method ; CPM method ; mining works

12/72
Nr opisu: 0000106445   
Ryzyko w realizacji procesu zbrojenia i likwidacji ściany - czynniki tworzące - analiza ilościowa.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 465-478, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie projektem ; roboty górnicze ; ściana zbrojona ; likwidacja ściany

project management ; mining works ; reinforced masonry wall ; liquidation of longwall

13/72
Nr opisu: 0000107886
The ability to innovate in a coal mine - areas and limits.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 91, s. 75-88, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kopalnia węgla kamiennego ; transfer technologii ; innowacje ; Polska

hard coal mine ; technology transfer ; innovations ; Poland

14/72
Nr opisu: 0000109064   
Wskaźniki efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w górnictwie węgla kamiennego - krytyczne podejście do unifikacji i normalizacji.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Seweryn Tchórzewski.
-Inż. Gór. 2016 nr 4, s. 36-40, bibliogr. 18 poz.

efektywność ; górnictwo węgla kamiennego ; OEE ; maszyna ; urządzenie

effectiveness ; hard coal mining ; OEE ; machinery ; equipment

15/72
Nr opisu: 0000109337   
Wskaźniki efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w górnictwie węgla kamiennego - krytyczne podejście do unifikacji i normalizacji.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Seweryn Tchórzewski.
-Inż. Miner. 2016 R. 17 nr 2, s. 99-105, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

efektywność maszyn i urządzeń ; górnictwo węgla kamiennego ; uwarunkowania efektywności maszyn i urządzeń w górnictwie

effectiveness of machinery and equipment ; coal mining ; conditions of effectiveness of machinery and equipment in coal mining

16/72
Nr opisu: 0000100733   
Bariery w procesie transferu doświadczeń ze zrealizowanych projektów - badania wstępne.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 443-456, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie projektem ; transfer wiedzy ; PRINCE2 ; PMI ; IPMA ; Scrum

project management ; knowledge transfer ; PRINCE2 ; PMI ; IPMA ; Scrum

17/72
Nr opisu: 0000097388
Drążenie wyrobisk korytarzowych o znacznym nachyleniu w Przedsiębiorstwie Górniczym "Silesia".
[Aut.]: S. Adamecki, P. Adamiec, Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 2015 R. 66 nr 2, s. 72-77
Drążenie wyrobisk korytarzowych o znacznym nachyleniu w Przedsiębiorstwie Górniczym "Silesia" (wyjaśnienie) 2015 R. 66 nr 12, s. 652. Punktacja MNiSW 5.000

wyrobisko korytarzowe ; drążenie wyrobiska ; roboty górnicze ; nachylenie pokładu

dog heading ; excavation driving ; mining works ; inclination of coal bed

18/72
Nr opisu: 0000100016   
Postrzeganie przez studentów przydatności zarządzania projektami w przyszłej karierze zawodowej menedżera.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski, Karolina Wielicka-Gańczarczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 297-320, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kierownik projektu ; kompetencje ; studia ; badania ankietowe ; zarządzanie projektem

project manager ; learning ; competence ; survey ; project management

19/72
Nr opisu: 0000092023   
Jakościowa analiza ryzyka w projektach sektora prywatnego.
[Aut.]: M. Magdoń, Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 261-272, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

analiza jakościowa ; analiza ryzyka ; badania empiryczne ; zarządzanie projektem

quality analysis ; risk analysis ; empirical research ; project management

20/72
Nr opisu: 0000108421
Zarządzanie jakością projektu innowacyjnego.
[Aut.]: I. Jerzok, Marzena Podgórska, Seweryn Tchórzewski.
W: Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Red. Anna Francik, Marcin Lis, Viera Markova. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014, s. 109-119, bibliogr. 9 poz.

jakość projektu ; projekt innowacyjny ; zarządzanie projektem

project management ; quality ; innovation project

21/72
Nr opisu: 0000108404
Zarządzanie ryzykiem na przykładzie projektu PI-PWP CouveusePL.
[Aut.]: I. Jerzok, Marzena Podgórska, Seweryn Tchórzewski.
W: Projekty lokalne i regionalne - najlepsze praktyki. Red. Henryk Brandenburg, Przemysław Sekuła. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, s. 95-110

zarządzanie ryzykiem ; identyfikacja zagrożeń ; analiza ryzyka ; projekt

risk management ; hazard identification ; risk analysis ; project

22/72
Nr opisu: 0000088547   
Planowanie zakresu projektu oraz komunikacji w projekcie z uwzględnieniem interesariuszy wewnętrznych.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 393-403, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

interesariusze ; planowanie projektów ; komunikacja

stakeholders ; project planning ; communication

23/72
Nr opisu: 0000080892
System zarządzania projektami w Przedsiębiorstwie Górniczym "Silesia".
[Aut.]: A. Dobes, Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 2013 R. 64 nr 3, s. 122-126, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo górnicze

project management ; mining company

24/72
Nr opisu: 0000115025
Wykorzystanie serwera map w planowaniu produkcji węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Poniewiera, Seweryn Tchórzewski.
W: Geomatyka górnicza. Praktyczne zastosowania. Monografia. Praca zbiorowa. Pod red. Artura Dyczko i Artura Krawczyka. Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2013, s. 157-165

25/72
Nr opisu: 0000072183   
Planowanie produkcji w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem informacji zgromadzonych w systemach GIS.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski, Marian Poniewiera.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 335-344, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

produkcja węgla kamiennego ; roboty górnicze ; planowanie produkcji ; mapa cyfrowa ; GIS

hard coal production ; mining works ; production planning ; digital map ; GIS

26/72
Nr opisu: 0000076648
The most common mistakes in project management.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: OPTO meeting for young reserchers and 7th international SPIE student's chapter meeting, Gliwice, 17-20th May 2012. Book of abstracts. Ed. Sabina Drewniak, Przemysław Struk. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 19

27/72
Nr opisu: 0000073782   
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie planowania i monitorowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk, Seweryn Tchórzewski.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 9, s. 170-174, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

planowanie produkcji ; narzędzia informatyczne ; kopalnia węgla kamiennego ; roboty górnicze

production planning ; information tools ; hard coal mine ; mining works

28/72
Nr opisu: 0000073409   
Wykorzystanie Numerycznego Modelu Złoża do zarządzania wielkością i jakością produkcji węgla.
[Aut.]: Marian Poniewiera, Seweryn Tchórzewski.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 8, s. 218-224, bibliogr. 4 poz.
Referat wygłoszony na: Ochrona środowiska na terenach górniczych. IX Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 20-22 czerwca 2010. Punktacja MNiSW 7.000

planowanie produkcji ; numeryczny model złoża ; plan ruchu

production planning ; numerical deposit model ; operational plan

29/72
Nr opisu: 0000065832
Analiza i ocena systemów motywowania zespołów projektowych.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 2011 R. 62 nr 2, s. 77-81, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

zespół projektowy ; zarządzanie projektem ; motywowanie pracowników ; system motywacji

project team ; project management ; employees motivation ; motivation system

30/72
Nr opisu: 0000066667   
Funkcjonowanie zepołów interdyscyplinarnych w realizacji projektów wykonywanych przez administrację publiczną na przykładzie miasta Zabrze.
[Aut.]: Mirosław Matusek, Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 173-193, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

zespół projektowy ; zarządzanie projektem ; administracja publiczna

project team ; project management ; public administration

31/72
Nr opisu: 0000067490
Praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi informatycznych w planowaniu i harmonogramowaniu robót górniczych w KHW SA.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski, J. Stopa.
-Wiad. Gór. 2011 R. 62 nr 7/8, s. 414-418, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

roboty górnicze ; Katowicki Holding Węglowy SA ; kopalnia węgla kamiennego ; planowanie produkcji

mining works ; Katowice Coal Holding ; hard coal mine ; production planning

32/72
Nr opisu: 0000068515
Wymagania wobec informatycznego systemu planowania i monitorowania robót górniczych w kopalni węgla kaminnego.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: XVI Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011, [Krynica, 21-23 września 2011]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011, s. 160-163, bibliogr. 8 poz. (Przegląd Górniczy ; t. 67, nr 9 0033-216X)

roboty górnicze ; wydobycie węgla ; system informatyczny ; planowanie produkcji

mining works ; coal extraction ; information system ; production planning

33/72
Nr opisu: 0000058131
Planowanie powtarzalnych przedsięwzięć w kopalni węgla kamiennego na przykładzie uruchomienia eksploatacji nowej ściany.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 331-346, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie projektem ; górnictwo węgla kamiennego ; eksploatacja górnicza

project management ; hard coal mining ; mining exploitation

34/72
Nr opisu: 0000067174
Ryzyko w realizacji projektów w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Zachowania przedsiębiorcze w sytuacjach kryzysowych. Praca. Pod red. Katarzyny Tobór-Osadnik. Ruda Śląska : Advert, 2010, s. 61-67, bibliogr. 11 poz.

ryzyko ; zarządzanie ryzykiem ; górnictwo węgla kamiennego

risk ; risk management ; coal mining

35/72
Nr opisu: 0000090740
Sposoby motywowania zespołów projektowych na przykładzie projektów realizowanych w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Odchudzone zarządzanie - kierunki zmian. Konferencja naukowa, Gliwice, 16.06.2010. [Dokument elektroniczny]. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 8 poz.

zarządzanie projektem ; zespół projektowy ; motywowanie pracowników

project management ; project team ; employees motivation

36/72
Nr opisu: 0000059517
Wykorzystanie programu MS Project w planowaniu i kontroli projektów realizownaych w KHW S.A..
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Jubileuszowa XV Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2010, [Krynica, 15-17 września 2010]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010, s. 166-169, bibliogr. 4 poz. (Przegląd Górniczy ; t. 66, nr 9 0033-216X)

planowanie projektów ; zarządzanie projektem ; monitorowanie zadań ; standaryzacja informacji

project planning ; project management ; task monitoring ; information standardization

37/72
Nr opisu: 0000049213
Porównanie metodologii zarządzania projektami.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 171-187, bibliogr. 12 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 214)

zarządzanie projektem ; PMI ; PRINCE2 ; IPMA

project management ; PMI ; PRINCE2 ; IPMA

38/72
Nr opisu: 0000076821
Rozwijanie kompetencji i umiejętności Project Managera.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 396-403, bibliogr. 5 poz.

kierownik projektu ; zarządzanie projektem ; umiejętności ; rozwój zawodowy ; kompetencje menedżerskie

project manager ; project management ; skills ; professional development ; managerial competences

39/72
Nr opisu: 0000047017
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami w górnictwie.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 1, s. 41-47, bibliogr. 4 poz.

zarządzanie projektem ; MS Project ; Mind Mapping ; przedsiębiorstwo górnicze

project management ; MS Project ; Mind Mapping ; mining company

40/72
Nr opisu: 0000037790
Specyfika realizacji projektów z udziałem partnera zagranicznego na wybranych przykładach.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 231-236, bibliogr. 4 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 158)

zarządzanie projektem ; kultura organizacji ; kierownik projektu

project management ; organizational culture ; project manager

41/72
Nr opisu: 0000047828
Zmiany kompetencji kierowników projektów na przykładzie Gliwickiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM S.A..
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 599-606, bibliogr. 7 poz.

42/72
Nr opisu: 0000028300
Czynniki wpływające na zmianę podstawowych parametrów projektu.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 359-366, bibliogr. 3 poz.

budownictwo drogowe ; przemysł ; planowanie projektów ; zarządzanie projektem

road construction ; industry ; project planning ; project management

43/72
Nr opisu: 0000025827
Komputerowe wspomaganie planowania robót górniczych w kopalni.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 4, s. 211-219, bibliogr. 3 poz.

wspomaganie komputerowe ; roboty górnicze ; górnictwo

computer aiding ; mining works ; mining

44/72
Nr opisu: 0000038502
Koncepcja systemu planowania i kontroli stanu realizacji robót górniczych w przedsiębiorstwie wielozakładowym.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007, s. 399-406, bibliogr. 2 poz.

roboty górnicze ; zarządzanie produkcją ; przedsiębiorstwo wielozakładowe

mining works ; production management ; multi-plant enterprise

45/72
Nr opisu: 0000020618
Badania w zakresie wykorzystania informatycznych narzędzi dla wsparcia procesu planownaia produkcji w górnictwie węgla.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 343-348

planowanie produkcji ; górnictwo węgla ; kopalnia węgla ; narzędzia informatyczne

production planning ; mining ; coal mine ; information tools

46/72
Nr opisu: 0000073429
Cel projektu - początek sukcesu czy problemów?.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 411-416, bibliogr. 8 poz.

projekt ; zarządzanie projektem ; metryka projektu

design ; project management ; project metrics

47/72
Nr opisu: 0000038512
Integracja harmonogramów robót w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [IX Konferencja , Zakopane, 16-18 stycznia 2006]. Zbiór prac. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006, s. 553-558

przedsiębiorstwo produkcyjne ; harmonogramowanie ; system informacji

manufacturing company ; scheduling ; information system

48/72
Nr opisu: 0000076585
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty. Praca zbiorowa. Pod red. M. Trockiego, S. Gregorczyka. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2006, s. 321-330

49/72
Nr opisu: 0000022144
Ustalenie wymogów w procesie zarządzania projektem.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Adam Gumiński, Seweryn Tchórzewski.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 57-64 bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

zarządzanie projektem ; SZPIS ; program inwestycyjny

project management ; SZPIS ; investment program

50/72
Nr opisu: 0000024242
Informatyczne narzędzia dla wsparcia zarządzania projektami.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [VIII Konferencja, Zakopane, 10-12 stycznia 2005]. Zbiór prac. T. 2. Pod red. R. Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005, s. 573-578, bibliogr. 3 poz.

zarządzanie projektem ; narzędzia informatyczne

project management ; information tools

51/72
Nr opisu: 0000014543
System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie wielozakładowym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
-Prz. Organ. 2005 nr 9, s. 24-27, bibliogr. 6 poz.

przedsiębiorstwo wielozakładowe ; zarządzanie projektem ; system zarządzania

multiplant enterprise ; project management ; management system

52/72
Nr opisu: 0000018776   
Wdrażanie metody zarządzania projektami w organizacjach.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 27, s. 293-299, bibliogr. 6 poz.

53/72
Nr opisu: 0000011024
Kształcenie w zarządzaniu projektami z zastosowaniem programu MS Project.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 23, s. 35-44, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie projektem ; MS Project ; kierownik projektu

project management ; MS Project ; project manager

54/72
Nr opisu: 0000008615
Metoda optymalizacji wielkości produkcji węgla kamiennego grupy kopalń w perspektywie wieloletniej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 3, s. 94-99, bibliogr. 11 poz.

produkcja węgla kamiennego ; optymalizacja produkcji ; obliczenia

hard coal production ; production optimization ; calculations

55/72
Nr opisu: 0000010507
Możliwości wsparcia działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 107-118, bibliogr. 7 poz.

małe i średnie przedsiębiorstwa ; gospodarka polska ; działalność gospodarcza

small and medium enterprises ; Polish economy ; economic activity

56/72
Nr opisu: 0000015595
System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 32-41

57/72
Nr opisu: 0000013116   
Metoda wyznaczania optymalnej wielkości produkcji węgla kamiennego w Polsce w perspektywie wieloletniej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
Gliwice, 2003, 131 s., bibliogr. 86 poz
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

kopalnia węgla kamiennego ; węgiel energetyczny ; rentowność produkcji węgla ; popyt ; planowanie strategiczne ; wydobycie węgla ; optymalizacja ; inwestycja odtworzeniowa ; likwidacja kopalni

hard coal mine ; steam coal ; profitability in coal production ; demand ; strategic planning ; coal extraction ; optimization ; replacement investment ; mine liquidation

58/72
Nr opisu: 0000011626
Optymalizacja wielkości produkcji węgla kamiennego energetycznego w Polsce w perspektywie wieloletniej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 10-12 września 2003. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2003, s. 103-113

59/72
Nr opisu: 0000000955
Analiza kosztów likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 1991-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 4, s. 143-149, bibliogr. 11 poz.

60/72
Nr opisu: 0000003901
Analiza procesu likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 1991-2001.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 10, s. 103-113, bibliogr. 9 poz.

61/72
Nr opisu: 0000017463
Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w perspektywie wieloletniej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 19-28, bibliogr. 9 poz.

62/72
Nr opisu: 0000003812
Struktura organizacyjna i modelowanie systemu informacyjnego spółki węglowej.
[Aut.]: Józef* Bendkowski, Andrzej Karbownik, Jan Kaźmierczak, Krzysztof Wodarski, Stefan* Senczyna, Jolanta Bijańska, Seweryn Tchórzewski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 121 s., 5 tabl. bibliogr. 19 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 30)

63/72
Nr opisu: 0000017457
Zastosowanie mapy procesu do modelowania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Seweryn Tchórzewski.
W: Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 93-109

64/72
Nr opisu: 0000017490
Koncepcja systemu zarządzania dla spółek węglowych tworzonych w 2001 roku.
[Aut.]: Jan Brzóska, Krzysztof* Pałucha, Krzysztof Wodarski, Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług 2000. [XXII Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 41-50

65/72
Nr opisu: 0000017572
Wpływ spółek węglowych na działalność gmin z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług 2000. [XXII Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 96-101, bibliogr. 6 poz.

66/72
Nr opisu: 0000017494
Przesłanki do restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstwa - studium przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski, D. Ciuk.
W: Nowoczesność przemysłu i usług '99 - uwarunkowania regionalne. [XXI Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 1999. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Pyki. [Katowice] : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, [1999], s. 182-194, bibliogr. 7 poz.

67/72
Nr opisu: 0000007526
Zastosowanie siatek czynności PERT do planowania rozwoju kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1999 z. 4, s. 91-102, bibliogr. 4 poz.

68/72
Nr opisu: 0000077726
Aspekt regionalny reformy górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. XX Śląskie Dni Organizacji, Katowice - Ustroń, 1998 r. Materiały konferencyjne. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1998, s. 11-16

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja górnictwa ; aktywizacja gospodarcza

hard coal mining ; mining restructuring ; economic activation

69/72
Nr opisu: 0000024550
Ocena ekonomicznej efektywności programu inwestycyjnego kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1998 z. 3, s. 79-88, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt ten wydany został pod błędnym tytułem serii: Organizacja i Zarządzanie

70/72
Nr opisu: 0000065830
Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i możliwości inwestycyjnych w sektorach paliw stałych i energii w Polsce do roku 2015. Praca zbiorowa. Pod red. Henryka Przybyły.
[Aut.]: Karina* Baron, Seweryn Tchórzewski, Katarzyna Tobór-Osadnik, Krzysztof Wodarski.
Gliwice : [b.w.], 1998, 77 s., bibliogr. 24 poz.

71/72
Nr opisu: 0000026684
Kształtowanie sie zdolności produkcyjnych w polskich kopalniach węgla kamiennego energetycznego w latach 1997-2015.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 1997 R. 48 nr 12, s. 487-491, bibliogr. 4 poz.

72/72
Nr opisu: 0000077763
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w czynnej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '97. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 17-19 września 1997. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. Scriptum, 1997, s. 661-678

stosując format:
Nowe wyszukiwanie