Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TARASZKIEWICZ-ŁYDA MAJA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000138030
Analiza działalności i współpracy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie śląskim.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 3. Red. Jacek Smereka, B. Zysiak-Christ. Wrocław : Ad Verbum Iwona Kresak, 2017, s. 25-38 bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ratownictwo medyczne ; System Państwowego Ratownictwa Medycznego ; zarządzanie kryzysowe

emergency medical services ; System of State Medical Emergency ; crisis management

2/20
Nr opisu: 0000136005
Edukacja w kontekście bezpieczeństwa publicznego na przykładzie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Studium wybranych czynników efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych. Red. nauk. Małgorzata Wyganowska, Katarzyna Tobór-Osadnik. Katowice : Śląsk, 2020, s. 236-246, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

bezpieczeństwo publiczne ; Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

public safety ; Silesian University of Technology ; Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation

3/20
Nr opisu: 0000137981   
Study of the level of knowledge, response, and behaviour in the event of possible threats at the Campus of the Silesian University of Technology among the students of Safety Engineering.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda, Natalia Koch.
-Sci. J. Milit. Univ. Land Forces 2020 vol. 52 nr 3, s. 632-642, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zagrożenia ; inżynieria bezpieczeństwa ; ocena ryzyka

hazards ; safety engineering ; risk assessment

4/20
Nr opisu: 0000137974
Impact of knowledge and awareness of potential hazards, methods and rules of conduct among individuals provided with information on hazards within self-governing areas.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Decisions in situations of endangerment multidisciplinary of the decision making process. Pt. 2. Eds. Maciej Popławski, Stanisław Stanek. Wrocław : Publishing House of the General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, 2019, s. 87-96, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie kryzysowe ; niebezpieczeństwo ; alert

crisis management ; hazard ; alert

5/20
Nr opisu: 0000136726
Rola administracji samorządowej w zakresie ochrony przeciewpowodziowej.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych. Red. Zbigniew Ciekanowski, Sebastian Niedzwiecki. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019, s. 223-233, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

administracja samorządowa ; ochrona przeciwpowodziowa ; system wczesnego ostrzegania

local government ; flood protection ; early warning system

6/20
Nr opisu: 0000137977
Badanie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród studentów kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego. Red. Helena Marek, Magdalena Szulca. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018, s. 201-206, bibliogr. 6 poz.

bezpieczeństwo ; porządek publiczny ; polityka

security ; public order ; policy

7/20
Nr opisu: 0000129639   
Organizacja i funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami na przykładzie miasta Gliwic.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
-Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Tech. Inform. Inż. Bezp. 2018 t. 6, s. 637-647, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

system wczesnego ostrzegania ; system alarmowy ; zagrożenia

early warning system ; alarm system ; threats

8/20
Nr opisu: 0000120998   
A mine as an object of crisis management.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
-Zesz. Nauk. WSO Wojsk Ląd. 2017 vol. 49 nr 3, s. 44-53, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zarządzanie kryzysowe ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; górnictwo ; ocena ryzyka

crisis management ; occupational safety in mining ; mining ; risk assessment

9/20
Nr opisu: 0000120997
Application of the method to point out the set of technical infrastructure elements in order to evaluate objects especially important for safety.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Decisions in situations of endangerment. Interdisciplinarity of the decision making process. Red. Romuald Grocki, Maciej Popławski, Tomasz Smal, Stanisław Stanek. The General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces. Wrocław : Publishing House of the General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, 2017, s. 82-93, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

obiekty ważne dla bezpieczeństwa i obrony narodowej ; zarządzanie kryzysowe ; ocena ryzyka

objects important for safety and national defense ; emergency management ; risk evaluation

10/20
Nr opisu: 0000121640
Edukacja w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, ratownictwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na wyższej uczelni technicznej - cel i proces realizacji projektu.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 3. Red. Jacek Smereka, B. Zysiak-Christ. Wrocław : Ad Verbum Iwona Kresak, 2017, s. 235-244, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

inżynieria bezpieczeństwa ; pierwsza pomoc ; służba ratownicza ; zarządzanie kryzysowe

safety engineering ; first aid ; emergency services ; crisis management

11/20
Nr opisu: 0000111588
Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa jako obiekty zarządzania kryzysowego.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. 2, Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Red. Małgorzata Kuć, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 365-370, bibliogr. 6 poz.

obiekty ważne dla bezpieczeństwa i obrony narodowej ; zarządzanie kryzysowe ; ocena ryzyka

objects important for safety and national defense ; crisis management ; risk assessment

12/20
Nr opisu: 0000107327
Ocena ryzyka kryzysowego kopalni w ramach systemu zarządzania kryzysowego.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
-Wiad. Gór. 2016 R. 67 nr 6, s. 404-407, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie kryzysowe ; ryzyko kryzysowe ; kopalnia ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; system zarządzania kryzysowego

crisis management ; crisis risk ; mine ; occupational safety in mining ; emergency management system

13/20
Nr opisu: 0000103012
Ocena ryzyka kryzysowego kopalni w ramach systemu zarządzania kryzysowego.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie. [Konferencja naukowa], Gliwice, 30.09.2015. [Dokument elektroniczny]. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie kryzysowe ; ryzyko kryzysowe ; kopalnia ; przedsiębiorstwo górnicze ; system zarządzania kryzysowego

crisis management ; crisis risk ; mine ; mining enterprise ; emergency management system

14/20
Nr opisu: 0000112516
Mine as a crisis management area.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Decisions in situations of endangerment. Decyzje w sytuacjach zagrożeń. Praca zbiorowa. Pod red. Stanisława Stanka. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki. Wrocław : General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, 2014, s. 257-266, bibliogr. 10 poz.

zarządzanie kryzysowe ; higiena pracy w górnictwie ; górnictwo ; ocena ryzyka

crisis management ; occupational health in mining ; mining ; risk assessment

15/20
Nr opisu: 0000086612
Identyfikacja obiektów infrastruktury krytycznej kopalni ze względu na rodzaj i wielkość ryzyka skutków wystąpienia stytuacji kryzysowcyh. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
Gliwice, 2013, 130 k., [58] k. tabl., bibliogr. 135 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Stanisław** Krzemień

zarządzanie kryzysowe ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; sytuacja kryzysowa

crisis management ; occupational safety in mining ; crisis situation

16/20
Nr opisu: 0000101646
Kierowanie na zasadach coachingu.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Pracownicy - kreatorzy zmian w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa. Pod red. Anny Kijewskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 104-111, bibliogr. 3 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 227)

coaching ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie zasobami ludzkimi

coaching ; enterprise management ; human resources management

17/20
Nr opisu: 0000065955
Analiza udziału kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym w zakładach ubezpieczeń działu II w latach 1999-2006.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda, Ewelina Włodarczyk-Komenda, Aurelia Rybak.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 17. seminare, Dolni Lomna, 2.6-4.6.2008. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie, Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2008, s. 182-186, bibliogr. 9 poz.

18/20
Nr opisu: 0000065959
Prognoza wielkości ogólnego zatrudnienia w Kompanii Węglowej S.A..
[Aut.]: Ewelina Włodarczyk-Komenda, Maja Taraszkiewicz-Łyda, Aurelia Rybak.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 17. seminare, Dolni Lomna, 2.6-4.6.2008. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie, Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2008, s. 217-221, bibliogr. 4 poz.

19/20
Nr opisu: 0000065958
Wpływ konkurencji na pozycję firmy na przykładzie rynku ubezpieczeń.
[Aut.]: Ewelina Włodarczyk-Komenda, Maja Taraszkiewicz-Łyda, Aurelia Rybak.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 17. seminare, Dolni Lomna, 2.6-4.6.2008. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie, Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2008, s. 212-216, bibliogr. 6 poz.

20/20
Nr opisu: 0000065870
Model prognozy kształcenia w zakresie ratownictwa na wyższych uczelniach technicznych.
[Aut.]: Maja Taraszkiewicz-Łyda.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 16. seminare, Dolni Lomna, 4.6-6.6.2007. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie, Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2007, s. 281-285, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie