Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZWAJCA DANUTA
Liczba odnalezionych rekordów: 178Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/178
Nr opisu: 0000135533
Wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0 w wybranych funkcjonalnych obszarach zarządzania przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej : próba diagnozy.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Danuta Szwajca, Mirosław Matusek, Radosław Wolniak.
Warszawa : CeDeWu, 2021, 209 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

Przemysł 4.0 ; branża motoryzacyjna ; zarządzanie przedsiębiorstwem

Industry 4.0 ; motor industry ; enterprise management

2/178
Nr opisu: 0000137596
Cyfrowe kompetencje Polaków jako konsumentów i obywateli - próba diagnozy.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 111-125, bibliogr. 20 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)

cyfryzacja ; kompetencje cyfrowe ; Polska ; konsument

digitization ; digital competences ; Poland ; consumer

3/178
Nr opisu: 0000135641   
Enterprise stakeholders prioritization for the purpose of management of reputation risk.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 144, s. 523-535, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; interesariusz

enterprise reputation ; reputation risk ; stakeholder

4/178
Nr opisu: 0000137604
Model zarządzania przedsiębiorstwem z branży motoryzacyjnej w kontekście rozwijania Przemysłu 4.0.
[Aut.]: Mirosław Matusek, Radosław Wolniak, Danuta Szwajca, Ewa Stawiarska.
W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 201-223, bibliogr. 44 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)

przemysł motoryzacyjny ; Przemysł 4.0 ; ocena wdrażania

automotive industry ; Industry 4.0 ; evaluation of implementation

5/178
Nr opisu: 0000136404   
Requirements of digital consumers as a source of innovative solutions for contemporary enterprises.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 145, s. 501-514, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

konsument cyfrowy ; innowacja marketingowa ; technologia mobilna

digital consumer ; marketing innovation ; mobile technology

6/178
Nr opisu: 0000130186   
Assessing reputation of an enterprise as a socially responsible organization.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
W: Strategic Innovative Marketing. 6th IC-SIM, Pafos, Cyprus 2017. Eds. Damianos P. Sakas, Dimitrios K. Nasiopoulos. Cham : Springer, 2019, s. 143-150, bibliogr. 16 poz. (Springer Proceedings in Business and Economics ; 2198-7246). Punktacja MNiSW 20.000

reputacja korporacyjna ; CSR ; pomiar CSR ; interesariusze przedsiębiorstwa

corporate reputation ; CSR ; CSR management ; enterprise's stakeholders

7/178
Nr opisu: 0000133818   
Corporate reputation and assessment of companies by the capital market: evidence from the polish banking sector.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
-Organ. Manage. 2019 nr 3, s. 111-121, bibliogr. 46 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

ocena reputacji przedsiębiorstwa ; analiza korelacji ; wskaźnik rynku giełdowego

corporate reputation assessment ; correlation analysis ; stock market indicator

8/178
Nr opisu: 0000132330
Determinants of success in building the image and reputation of the company based on the example of the largest Polish bank.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. 26 August - 01 September 2019, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 6, Iss. 2, Economics and Finance, Business and Management. Sofia : STEF92 Technology, 2019, s. 487-494 (International Scientific Conference on Social Sciences SWS ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

9/178
Nr opisu: 0000133561   
Digital customer as a creator of the reputation of modern companies.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Found. Manag. 2019 vol. 11 iss. 1, s. 255-266, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

klient cyfrowy ; reputacja korporacyjna ; zarządzanie reputacją ; interesariusz

digital customer ; corporate reputation ; reputation management ; stakeholder

10/178
Nr opisu: 0000127769   
Aktywność pracowników w mediach społecznościowych a ryzyko reputacyjne przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Monika* Prandzioch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 124, s. 77-90, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

media społecznościowe ; reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacyjne ; zasoby ludzkie

social media ; corporate reputation ; reputational risk ; human resources

11/178
Nr opisu: 0000126747   
Assessing corporate reputation on the example of Polish banks listed on the Warsaw Stock Exchange.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2018. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2018, s. 795-806, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

ocena reputacji przedsiębiorstwa ; logika rozmyta ; inwestorzy giełdowi

corporate reputation assessment ; fuzzy logic ; stock market investors

12/178
Nr opisu: 0000128936   
Competences of Polish consumers as stakeholders of the company.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: 8th International Conference on Management "Leadership, innovativeness and entrepreneurship in a sustainable economy". ICoM 2018, Czestochowa, 7-8th June 2018. Book of proceedings. Eds. Felicjan Bylok, Anna Albrychiewicz-Słocińska, Leszek Cichobłaziński. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018, s. 602-607, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

interesariusz firmy ; kompetencje konsumentów ; prawa konsumenta

company stakeholder ; consumer competences ; consumer rights

13/178
Nr opisu: 0000127460
Consumer social responsibility (CnSR) and CSR in the context of sustainable development.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands. Proceedings of the 17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Poland, 18-19 June 2018. Ed. by Adam Nalepka and Anna Ujwary-Gil. Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 465-480 (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition ; vol. 17 2543-540X). Punktacja MNiSW 20.000

CnSR ; CSR ; zrównoważony rozwój ; jakość życia

CnSR ; CSR ; sustainable development ; quality of life

14/178
Nr opisu: 0000125626
Dilemmas of reputation risk management: theoretical study.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Corp. Reputation Rev. 2018 vol. 21 iss. 4, s. 165-178, bibliogr. 76 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

reputacja firmy ; ryzyko reputacji ; interesariusze ; zarządzanie ryzykiem

corporate reputation ; reputation risk ; stakeholders ; risk management

15/178
Nr opisu: 0000125744   
Green marketing as part of corporate social responsibility: IT companies in the Slovak Republic.
[Aut.]: S. Chovanova Supekova, Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2018 t. 78 nr 2, s. 41-54, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Management and Finance i a "Flat World". Ed. by Wiesława Caputa. Punktacja MNiSW 8.000

zielony marketing ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; środowisko ; determinanty

green marketing ; corporate social responsibility ; environment ; determinants

16/178
Nr opisu: 0000126737   
Ocena reputacji przedsiębiorstw jako organizacji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
-Przeds. Zarz. 2018 t. 19 z. 3, cz. 2, s. 163-177, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Zastosowanie metod ilościowych do oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych. Red. Maria Magdalena Grzelak, Jadwiga Gawryś. Punktacja MNiSW 14.000

reputacja przedsiębiorstwa ; CSR ; pomiar CSR ; interesariusze przedsiębiorstwa ; wielowymiarowa analiza porównawcza

corporate reputation ; CSR ; CSR measurement ; enterprise's stakeholders ; multidimensional comparative analysis

17/178
Nr opisu: 0000126377   
Relationship between corporate image and corporate reputation in Polish banking sector.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Oecon. Copernicana 2018 vol. 9 iss. 3, s. 493-509, bibliogr. 53 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

reputacja firmy ; wizerunek firmy ; zasoby niematerialne ; sektor bankowości

corporate reputation ; corporate image ; intangible resources ; banking sector

18/178
Nr opisu: 0000127123   
Reputacja kraju jako determinanta rozwoju regionalnego.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 207-218, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

reputacja kraju ; wizerunek kraju ; rozwój regionalny ; marka narodowa

country reputation ; country image ; regional development ; country brand

19/178
Nr opisu: 0000126749   
Reputation risk insurance as a challenge for insurance companies.
[Aut.]: Danuta Szwajca, W. Caputa.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2018. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2018, s. 1037-1047, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

reputacja firmy ; ryzyko utraty reputacji ; ubezpieczenie ryzyka reputacji

corporate reputation ; reputation risk ; reputation risk insurance

20/178
Nr opisu: 0000125753   
Reputation risk insurance as a new product on the insurance market.
[Aut.]: Danuta Szwajca, S. Chovanova Supekova.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2018 t. 78 nr 2, s. 55-68, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Management and Finance i a "Flat World". Ed. by Wiesława Caputa. Punktacja MNiSW 8.000

reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; ubezpieczenie ryzyka reputacji ; nowy produkt ubezpieczeniowy

corporate reputation ; reputation risk ; reputation risk insurance ; new insurance product

21/178
Nr opisu: 0000129187   
Ubezpieczenie ryzyka reputacji jako innowacja produktowa - perspektywy rozwoju.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Alina Rydzewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 130, s. 639-652, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; ubezpieczenie ryzyka reputacji

corporate reputation ; reputation risk ; reputation risk insurance

22/178
Nr opisu: 0000128934   
Wielowymiarowy charakter reputacji przedsiębiorstwa - implikacje dla zarządzania.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Stud. Ekon. 2018 nr 351, s. 152-163, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

reputacja przedsiębiorstwa ; zarządzanie reputacją ; wymiary reputacji

corporate reputation ; reputation management ; reputation dimensions

23/178
Nr opisu: 0000121859
Budowanie kapitału marki.
[Aut.]: W. Caputa, M. Łuczak, Danuta Szwajca.
Warszawa : Texter, 2017, 126 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

24/178
Nr opisu: 0000119790   
Corporate reputation and corporate image - empirical analysis on the example of Polish banking sector.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: 9th International Conference on Applied Economics Contemporary issues in economy, 22-23 June 2017, Toruń, Poland. Ed. by Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. Institute of Economic Research, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch in Toruń. Toruń : Institute of Economic Research, 2017, s. 297 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

reputacja firmy ; wizerunek firmy ; zasoby niematerialne ; sektor bankowości

corporate reputation ; corporate image ; intangible resources ; banking sector

25/178
Nr opisu: 0000120215   
Corporate reputation evaluation and analysis on the example of Polish banks listed on the Warsaw Stock Exchange.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
W: International Conference on Advanced Marketing 2017. ICAM 2017 [online]. Department of Marketing Management. University of Kelaniya. Sri Lanka. [B.m.] : Digital Repository University of Kelaniya, 2017, (plik pdf) s. 53
Dostępny w Internecie: http://repository.kln.ac.lk/handle/123456789/17588 [dostęp 4 grudnia 2017]

ocena reputacji firmy ; logika rozmyta ; model rozmyty ; inwestorzy giełdowi

corporate reputation evaluation ; fuzzy logic ; fuzzy model

26/178
Nr opisu: 0000120213   
Is it easy to change corporate image - case study of the largest Polish bank PKO BP.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: International Conference on Advanced Marketing 2017. ICAM 2017 [online]. Department of Marketing Management. University of Kelaniya. Sri Lanka. [B.m.] : Digital Repository University of Kelaniya, 2017, (plik pdf) s. 54
Dostępny w Internecie: http://repository.kln.ac.lk/handle/123456789/17589 [dostęp 4 grudnia 2017]

wizerunek firmy ; identyfikacja przedsiębiorstwa ; kampania reklamowa ; komunikacja

corporate image ; corporate identity ; advertising campaign ; communication

27/178
Nr opisu: 0000123064   
Kreowanie innowacji społecznych w kontekście budowania reputacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 114, s. 477-490, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja społeczna ; reputacja przedsiębiorstwa ; interesariusz

social innovation ; corporate reputation ; stakeholder

28/178
Nr opisu: 0000120207   
Media społecznościowe jako źródło ryzyka reputacyjnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Stud. Ekon. 2017 nr 322, s. 230-242, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

reputacja ; ryzyko reputacji ; media społecznościowe

reputation ; reputational risk ; social media

29/178
Nr opisu: 0000118484   
Ryzyko reputacji w łańcuchu dostaw.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 103, s. 231-242, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; łańcuch dostaw

corporate reputation ; reputation risk ; supply chain

30/178
Nr opisu: 0000112323
The concept of corporate reputation assessment model-the stock market investors perspective.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
W: Strategic Innovative Marketing. 4th IC-SIM, Mykonos, Greece 2015. Eds.: Androniki Kavoura, Damianos P. Sakas, Petros Tomaras. Cham : Springer, 2017, s. 165-171, bibliogr. 14 poz. (Springer Proceedings in Business and Economics ; 2198-7246). Punktacja MNiSW 15.000

reputacja korporacyjna ; ocena/pomiar reputacji ; inwestorzy giełdowi ; logika rozmyta

corporate reputation ; assessment/measurement of reputation ; stock market investors ; fuzzy logic

31/178
Nr opisu: 0000120210   
The importance of reputation of a country in the process of building its competitive advantage on the global market.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Sci. J. Bielsko-Biała Sch. Financ. Law 2017 no. 1, s. 99-114, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

reputacja kraju ; obraz kraju ; marka narodowa ; wskaźnik reputacji

country reputation ; country image ; national brand ; reputation indicator

32/178
Nr opisu: 0000116116   
The role of social media in corporate reputation management - the results of the Polish enterprises.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Found. Manag. 2017 vol. 9, s. 161-174, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

reputacja firmy ; zarządzanie reputacją ; komunikacja korporacyjna ; media społecznościowe

corporate reputation ; reputation management ; corporate communication ; social media

33/178
Nr opisu: 0000121855   
Zaangażowanie w rozwój lokalny jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Barometr Region. 2017 t. 15 nr 4, s. 101-106, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

reputacja przedsiębiorstwa ; rozwój regionalny ; społeczność lokalna

corporate reputation ; regional development ; local community

34/178
Nr opisu: 0000111518   
Corporate reputation and customer loyalty as the measures of competitive enterprise position - empirical analyses on the example of Polish banking sector.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Oecon. Copernicana 2016 vol. 7 nr 1, s. 91-106, bibliogr.. Punktacja MNiSW 11.000

reputacja ; lojalność klienta ; pozycja konkurencyjna ; sektor bankowości

reputation ; customer loyalty ; competitive position ; banking sector

35/178
Nr opisu: 0000111529
Corporate reputation management in the face of challenges of the modern media.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: The 4th International Conference on Marketing. ICOM-2016, 26th-27th May 2016, Bangkok, Thailand. Book of abstracts. Nugegoda : The International Institute of Knowledge Management, 2016, s. 42

reputacja przedsiębiorstwa ; zarządzanie reputacją ; komunikacja marketingowa ; media społecznościowe

corporate reputation ; reputation management ; marketing communication ; social media

36/178
Nr opisu: 0000116202   
Determinants of success in the process of reputation recovery after company's crisis.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: International Conference on Management: Trends of management in the contemporary society, Brno, June 9th - 10th 2016. Peer-reviewed conference proceedings. Ed. by Sylvie Formankova. Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2016, s. 23-27, bibliogr. 26 poz.

ryzyko reputacji ; odzyskiwanie reputacji ; zarządzanie kryzysowe

reputation risk ; reputation recovery ; crisis management

37/178
Nr opisu: 0000111533   
Ethical and legal sources of corporate reputation risk.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2016. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2016, s. 996-1005, bibliogr. 25 poz.

reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; zarządzanie kryzysowe

corporate reputation ; reputation risk ; crisis management

38/178
Nr opisu: 0000120307   
Implementation of intelligent solutions in Polish companies - opportunities and barriers.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2016 R. 4 c. 2, s. 36-47, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

organizacja inteligentna ; zarządzanie wiedzą ; inteligentne rozwiązania

intelligent organization ; knowledge management ; intelligent solutions

39/178
Nr opisu: 0000111932
Logistics customer service in building reputation of company-participant in the supply chain.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Logistyka 2016 nr 6, s. 2-5, bibliogr. 14 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane

logistyczna obsługa klienta ; zrównoważony łańcuch dostaw ; koszt cyklu życia ; środowiskowe koszty cyklu życia

logistic customer service ; sustainable supply chain ; life cycle cost ; environmental life cycle cost

40/178
Nr opisu: 0000106860   
Macierz aspiracji innowacyjnych jako narzędzie zarządzania portfelem innowacji w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 88, s. 322-333, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacje ; zarządzanie innowacjami ; macierz aspiracji innowacyjnych

innovation ; innovation management ; innovation ambition matrix

41/178
Nr opisu: 0000111516
Marketing communications in the conditions of V4 countries.
[Aut.]: S. Chovanova Supekova, M. Foret, Danuta Szwajca, E. Happ, P. Prusa.
Nitra : ForPress Nitrianske tlaciarne, 2016, 155 s., bibliogr. 60 poz.

42/178
Nr opisu: 0000105464
Możliwości oceny zaangażowania przedsiębiorstw w działania społecznie odpowiedzialne a ich polityka informacyjna w zakresie CSR.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Tomasz Nawrocki.
-Prz. Organ. 2016 nr 4, s. 44-52, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

CSR ; polityka informacyjna przedsiębiorstwa ; reputacja ; spółka giełdowa ; udziałowiec

CSR ; information policy of enterprise ; reputation ; listed company ; shareholder

43/178
Nr opisu: 0000111479
Reputacja jako miara pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa - studium teoretyczno-empiryczne.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy. Red. Włodzimierz Sroka. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, s. 127-139, bibliogr.

reputacja przedsiębiorstwa ; pozycja konkurencyjna ; miara pozycji konkurencyjnej

corporate reputation ; competitive position ; measure of competitive position

44/178
Nr opisu: 0000113655
Rola nowoczesnych mediów w komunikacji przedsiębiorstwa z interesariuszami.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Człowiek i jego relacje w perspektywie życia codziennego. Red. Mariusz Jabłoński, Katarzyna Ciuła-Urbanek, Bogdan Koperski, Bogusław Piotrowski. Krosno : Wydaw. Novum, 2016, s. 61-73

komunikacja ; interesariusz ; nowoczesne media

communication ; stakeholder ; modern media

45/178
Nr opisu: 0000111483
Ryzyko reputacji jako nowa kategoria ryzyka w bankowości.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu. Red. Agnieszka Bitkowska i Elżbieta Weiss. Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2016, s. 167-179, bibliogr. 25 poz.

reputacja ; ryzyko reputacji ; zarządzanie ryzykiem reputacji

reputation ; reputation risk ; management of reputation risk

46/178
Nr opisu: 0000115323   
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w kontekście redukcji ryzyka reputacyjnego.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w organizacjach i gospodarce. Pod red. Izabeli Jonek-Kowalskiej. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, s. 163-173, bibliogr. 27 poz poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 3 2451-456X)

reputacja ; ryzyko reputacji ; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

reputation ; reputational risk ; corporate social responsibility

47/178
Nr opisu: 0000111384   
Strategie zarządzania relacjami z interesariuszami w kontekście ograniczania ryzyka pogorszenia lub utraty reputacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2016 nr 420, s. 324-336, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Strategie. Procesy i praktyki. Punktacja MNiSW 10.000

relacje z interesariuszami ; strategia zarządzania ; reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko utraty reputacji

relations with stakeholders ; management strategy ; enterprise reputation ; risk of losing reputatation

48/178
Nr opisu: 0000112320   
Use of fuzzy logic in the corporate reputation assessment: stock market investors' perspective.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
-World Acad. Sci. Eng. Technol., Int. J. Soc. Behav. Educ. Econ. Bus. Ind. Eng. [online] 2016 vol. 10 no. 5, s. 1724-1733, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

reputacja korporacyjna ; logika rozmyta ; model rozmyty ; inwestorzy giełdowi

corporate reputation ; fuzzy logic ; fuzzy model ; stock market investors

49/178
Nr opisu: 0000115555   
W poszukiwaniu metody pomiaru społecznej odpowiedzialności.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Wymiary odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, s. 101-115, bibliogr. 34 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 4 2451-456X)

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; pomiar CSR ; raportowanie w zakresie CSR

corporate social responsibility ; CSR measurement ; reporting on CSR

50/178
Nr opisu: 0000113650
Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Budowa i odbudowa zaufania interesariuszy.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
Warszawa : CeDeWu, 2016, 212 s., bibliogr.

reputacja ; zaufanie ; interesariusz przedsiębiorstwa

reputation ; trust ; stakeholder of the company

51/178
Nr opisu: 0000111528   
Determinants of the effectiveness of social advertising impact.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2015 R. 3 c. 2, s. 1-9, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

reklama społeczna ; social marketing ; CSR

social advertising ; social marketing ; CSR

52/178
Nr opisu: 0000111539
Implementation of intelligent solutions as a determinant of improving the competetiveness of modern enterprises.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Aktualne otazky ekonomickej teorie a praxe v medzinarodnom podnikani V. Zbornik abstraktov z medzinarodnej vedeckej konferencie. Paneuropska vysoka skola v Bratislave. Fakulta ekonomie a podnikania. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 32

53/178
Nr opisu: 0000111392
Kultura organizacyjna jako fundament w budowaniu reputacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca, M. Gąsiorek.
W: Człowiek i relacyjność. Ujęcie socjologiczno-filozoficzne. Pod red. Katarzyny Ciuły-Urbanek, Mariusza Jabłońskiego, Bogdana Koperskiego, Bogusława Piotrowskiego. Krosno : Wydaw. Novum, 2015, s. 190-203, bibliogr. 18 poz.

kultura organizacyjna ; reputacja przedsiębiorstwa

organizational culture ; corporate reputation

54/178
Nr opisu: 0000100082   
Współpraca z interesariuszami w zakresie CSR w kontekście budowania reputacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 79, s. 323-335, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

CSR ; interesariusz ; reputacja firmy ; zarządzanie

CSR ; stakeholder ; corporate reputation ; enterprise

55/178
Nr opisu: 0000106193   
Zarządzanie sytuacją kryzysową jako weryfikator inteligencji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 115-126, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

organizacja inteligentna ; sytuacja kryzysowa ; zarządzanie kryzysowe

intelligent organization ; crisis situation ; crisis management

56/178
Nr opisu: 0000106196   
Znaczenie dialogu z interesariuszami w kreowaniu reputacji przedsiębiorstwa jako inteligentnej organizacji.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 127-137, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

organizacja inteligentna ; interesariusz ; reputacja firmy

intelligent organization ; stakeholder ; corporate reputation

57/178
Nr opisu: 0000096732   
Budowanie reputacji przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 617-629, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorstwo ; reputacja firmy ; innowacyjność ; interesariusz

enterprise ; corporate reputation ; innovativeness ; stakeholder

58/178
Nr opisu: 0000092797
Identyfikacja kosztów pogorszenia reputacji przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Alina Rydzewska, Tomasz Nawrocki.
-Prz. Organ. 2014 nr 4, s. 10-15, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

reputacja firmy ; interesariusz ; sytuacja kryzysowa

corporate reputation ; stakeholder ; crisis situation

59/178
Nr opisu: 0000092566   
Identyfikacja stylów zarządzania w aspekcie kreowaniaa reputacji przedsiębiorstwa jako pracodawcy.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Organ. i Zarz. 2014 nr 2, s. 99-112, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

styl zarządzaania ; reputacja firmy ; interesariusz ; marka przedsiębiorstwa

management style ; company reputation ; stakeholder ; corporate brand

60/178
Nr opisu: 0000098593   
Manager as a creator of corporate reputation.
[Aut.]: Danuta Szwajca, M. Gąsiorek.
-Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2014 R. 2 c. 1, s. 1-10, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

reputacja firmy ; zarządzanie ; interesariusz

corporate reputation ; management ; stakeholder

61/178
Nr opisu: 0000098473   
Premium brand project - the reputation measurement concept of companies operating on the Polish market.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Manage. Sci. Educ. 2014 vol. 3 no. 2, s. 67-70, bibliogr. 14 poz.

62/178
Nr opisu: 0000097418   
Reputation crisis response strategies on the example of selected polish companies.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Alina Gorczyńska, Tomasz Nawrocki.
-Ad Alta 2014 vol. 4 iss. 1, s. 54-57, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

reputacja firmy ; reputacja kryzysowa ; strategia reagowania kryzysowego

corporate reputation ; crisis reputation ; crisis response strategy

63/178
Nr opisu: 0000098591
Reputation risk as a new area of modern enterprises management.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Management and managers facing challenges of the 21st century. Theoretical background and practical applications. Monograph. Eds. Felicjan Bylok, Iveta Ubreziova, Leszek Cichobłaziński. Godollo : Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft, 2014, s. 122-129

64/178
Nr opisu: 0000098466   
Rola społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w budowaniu jego reputacji.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Pragmata tes Oikonomias 2014 z. 8, s. 341-351, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

reputacja firmy ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; interesariusz

corporate reputation ; corporate social responsibility ; stakeholder

65/178
Nr opisu: 0000098595   
Ryzyko reputacji jako wyzwanie dla menedżerów w erze globalizacji.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Organ. i Kier. 2014 nr 4, s. 141-156, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

reputacja firmy ; ryzyko reputacji ; interesariusz ; zarządzanie ryzykiem

corporate reputation ; reputational risk ; stakeholder ; risk management

66/178
Nr opisu: 0000097421   
Sources of reputation crisis and possibilities of its management.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Alina Gorczyńska, Tomasz Nawrocki.
-Ad Alta 2014 vol. 4 iss. 1, s. 74-77, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

reputacja firmy ; interesariusz ; ryzyko reputacji ; zarządzanie kryzysowe

corporate reputation ; stakeholder ; reputational risk ; crisis management

67/178
Nr opisu: 0000091944   
Strategie reagowania na sytuację kryzysową a ryzyko reputacji.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Mark. i Rynek 2014 R. 21 nr 5, dysk optyczny (CD-ROM) s. 628-634, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

sytuacja kryzysowa ; zarządzanie kryzysowe ; ryzyko reputacji

crisis ; crisis management ; reputational risk

68/178
Nr opisu: 0000098650
The effectiveness of the repositioning campaign of PKO BP brand on the basis of questionnaire research.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: International Science Conference. International Conference on Marketing Management ICMM 2014, May 29-30, 2014, Tokyo, Japan. [B.m.] : World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, s. 1622-1627, bibliogr. 17 poz. (International Science Index ; vol. 8, no. 5)

kampania reklamowa ; repozycjonowanie marki ; wizerunek banku

advertising campaign ; brand repositioning ; image of bank

69/178
Nr opisu: 0000097429   
The possibility of using the Mystery Shopping method to evaluate the corporate reputation.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2014 R. 2 c. 2, s. 46-52, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

reputacja firmy ; pomiar reputacji ; mystery shopping

corporate reputation ; reputation measurement ; mystery shopping

70/178
Nr opisu: 0000109248   
Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa wobec sprzeczności oczekiwań interesariuszy.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Stud. Ekon. 2014 nr 202, s. 90-99, bibliogr. 14 poz.
Tytuł zeszytu: Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorstwo w sieci. Red. Paweł Kosiń. Punktacja MNiSW 10.000

interesariusz ; wizerunek firmy ; przewaga konkurencyjna ; reputacja firmy

stakeholder ; company image ; competitive advantage ; company reputation

71/178
Nr opisu: 0000092441   
Communication of company with the environment in process building reputation.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca.
-Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2013 R. 1 c. 2, s. 1-7, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

reputacja firmy ; komunikacja ; interesariusze ; nowe formy mediów ; klasyfikacja JEL

company reputation ; communication ; stakeholders ; media new forms ; JEL classification

72/178
Nr opisu: 0000091205   
Corporate social responsibility versus marketing - theoretical and practical perspective.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Hum. Resour. Manage. Ergon. 2013 vol. 7 nr 1, s. 100-114, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

społeczna odpowiedzialność biznesu ; marketing ; zasoby ludzkie ; wartości korporacyjne

corporate social responsibility ; marketing ; human resources ; corporate values

73/178
Nr opisu: 0000089029   
Działania marketingowe jako determinanty kosztów w cyklu życia produktu.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 79-89, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

marketing ; cykl życia produktu ; koszty marketingu

marketing ; product life cycle ; marketing costs

74/178
Nr opisu: 0000089009   
Efektywność działań marketingowych w cyklu życia produktu - podstawy metodyki pomiaru.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 23-32, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

efektywność ; cykl życia produktu ; koszty marketingu

effectiveness ; product life cycle ; marketing costs

75/178
Nr opisu: 0000089052   
Koncepcja pomiaru skuteczności produktu w kontekście przedłużania jego cyklu życia na rynku.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Grażyna** Storoniak-Palczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 185-194, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

skuteczność ; cykl życia produktu ; struktura produktu ; produkt podstawowy ; produkt poszerzony ; elastyczność przychodów

effectiveness ; product life cycle ; product structure ; basic product ; extended product ; income elasticity

76/178
Nr opisu: 0000089019   
Skuteczność produktu.
[Aut.]: Grażyna** Storoniak-Palczak, Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 45-54, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

skuteczność produktu ; efektywność produktu ; konfrontacja produktu z rynkiem ; ex ante ; ex post ; użyteczność produktu ; poziomy produktu ; instrumentalna struktura produktu ; efekt synergiczny

efficacy of product ; effectiveness of the product ; product comparison with market ; ex ante ; ex post ; product levels ; instrumental texture of product ; synergic effect ; utility of product

77/178
Nr opisu: 0000089277
Total loyalty marketing - how to build the true customer loyalty.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Marketing trends in theory and practice. Scientific papers. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - University Publishing House, 2013, s. 144-147, bibliogr. 10 poz.

lojalność klienta ; lojalność pracownika ; Total Loyalty Marketing ; TLM

customer loyalty ; employee loyalty ; Total Loyalty Marketing ; TLM

78/178
Nr opisu: 0000088240   
Źródła i determinanty ryzyka reputacji firmy.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Mark. i Rynek 2013 R. 20 nr 10, s. 2-8. Punktacja MNiSW 9.000

zarządzanie przedsiębiorstwem ; ryzyko reputacji ; zarządzanie ryzykiem ; wizerunek firmy ; studium przypadku

enterprise management ; reputational risk ; risk management ; company image ; case study

79/178
Nr opisu: 0000078019
Dekoniunktura gospodarcza a restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca.
W: Ekonomia. Pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G. Węgrzyn. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 88-97 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 245 1899-3192)

restrukturyzacja naprawcza ; dekoniunktura gospodarcza ; cykl koniunkturalny

remedial restructuring ; economic downturns ; business cycle

80/178
Nr opisu: 0000080258
Financial aspects of the competitiveness of the enterprise.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca.
W: Theory of management 5. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 23-29

konkurencyjność przedsiębiorstw ; przewaga konkurencyjna ; zasoby ; kompetencje

enterprises competitiveness ; competitive advantage ; resources ; competences

81/178
Nr opisu: 0000070790   
Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 267 s., bibliogr. 266 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 378)
Rozprawa habilitacyjna

zasoby marketingowe ; przedsiębiorstwo ; konkurencyjność przedsiębiorstw

marketing resources ; enterprise ; enterprises competitiveness

82/178
Nr opisu: 0000075045   
Zintegrowane zarządzanie lojalnością jako koncepcja budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 430-438, bibliogr. 8 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; zintegrowane zarządzanie lojalnością ; lojalność klienta ; lojalność pracownika ; lider lojalności

enterprise management ; enterprises competitiveness ; integrated loyalty management ; customer loyalty ; employee loyalty ; leader of loyalty

83/178
Nr opisu: 0000078552
Customer asset management - the core and basic strategies.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Theory of management 3. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 180-184, bibliogr. 6 poz.

aktywa klienta ; zadowolenie klienta ; zarządzanie aktywami klientów

customer asset ; customer satisfaction ; customer asset management

84/178
Nr opisu: 0000067317
Czy można skutecznie zarządzać reputacją firmy?.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Mark. i Rynek 2011 R. 18 nr 7, s. 8-13

zarządzanie ; reputacja firmy ; wizerunek firmy

management ; company image

85/178
Nr opisu: 0000078521
Development of innovative ability of the Polish companies.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Inovácie: riadenie, hodnotenie, podpora, financovanie a transfer = Innovations: management, evaluation, support, financing and transfer. Ed. M Zajko [et al.]. Slovenska Technicka Univerzita v Bratislavie. Bratislava : [Slovenska Technicka Univerzita], 2011, s. 103-108, bibliogr. 16 poz.

86/178
Nr opisu: 0000074816   
Dylematy pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 78, s. 61-76, bibliogr. 15 poz.

innowacyjność ; przedsiębiorstwo ; pomiar innowacyjności przedsiębiorstw

innovativeness ; enterprise ; measurement of innovativeness of enterprises

87/178
Nr opisu: 0000065712   
Marketing lateralny jako alternatywna metoda generowania idei nowych produktów.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 55, s. 21-33, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

innowacja ; nowy produkt ; marketing lateralny ; marketing tradycyjny

innovation ; new product ; lateral marketing ; traditional marketing

88/178
Nr opisu: 0000077863
Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Alina Gorczyńska-Dybek, Danuta Szwajca.
Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2011, 157 s., bibliogr.

rynek finansowy ; giełda papierów wartościowych ; globalizacja rynku ; bank ; marketing relacji ; kapitał klientów

financial market ; stock exchange ; market globalisation ; bank ; relationship marketing ; customers capital

89/178
Nr opisu: 0000071327
Lateral marketing towards challenges of contemporary competition.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Marketing development in theory and practice. Red. J. Striss. Zilina : EDIS - Vydav. Zilinskej Univerzity, 2010, s. 66-70

90/178
Nr opisu: 0000071298
Marketing resources as an opportunity for companies to survive in a competitive market.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Wiesława* Caputa.
W: Enterprise in modern economy. Vol. 3: Management aspects. Ed. by E. Lechman. Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2010, s. 113-133

91/178
Nr opisu: 0000071333   
The innovativeness of Polish companies according to research results.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Forum. Stat. Slovacum 2010 nr 6, s. 83-88, bibliogr. 16 poz.

innowacyjność ; pomiar innowacyjności

innovation ; measure innovation

92/178
Nr opisu: 0000071418
Zadowolenie klienta jako miara efektów działań marketingowych przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce. Po red. W. Krawczyka, J. Mielcarka. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2010, s. 353-366 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ; nr 28 1426-9724)

93/178
Nr opisu: 0000071395
Zasoby marketingowe jako determinanty przychodów i kosztów przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Red. J. Sobiech. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010, s. 212-223 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 142)

94/178
Nr opisu: 0000071261
Zasoby marketingowe w procesie budowania globalnej konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Red. W. Caputa, D. Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2010, s. 137-154

95/178
Nr opisu: 0000071262
Zasoby związanie z wiedzą - kapitał intelektualny.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Red. W. Caputa, D. Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2010, s. 91-114

96/178
Nr opisu: 0000058100
Analiza motywów lojalności klienta w kontekście budowania relacji partnerskich.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo w marketingu. Red. G. Rosa, A. Smalec. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 157-164 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 558 Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 41)

97/178
Nr opisu: 0000058098
Budżetowanie kosztów działań marketingowych.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Budżetowanie jako narzędzie zarządzania. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 389-398 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 545 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 19)

98/178
Nr opisu: 0000047553
Jak zmienić wizerunek miasta.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Mark. i Rynek 2009 nr 2, s. 21-26

tożsamość miasta ; wizerunek miasta ; Bytom

identity of city ; image of city ; Bytom

99/178
Nr opisu: 0000080898
Marka i reputacja firmy jako zasoby kreujące zaufanie klientów.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców. Red. nauk. L. Garbarski, J. Tkaczyk. Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 645-655

marka ; reputacja firmy ; marketing ; relacje z klientem ; zrównoważona marka

brand ; company image ; marketing ; relationships with customer ; balanced brand

100/178
Nr opisu: 0000078565
Market resources as a competitive advantage source of the contemporary enterprise.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Organizácia založená na vedomostiach v obdobi globalizácie a internacionalizácie. Zbornik prispevkov z I. ročnika vedeckiej konferencie s medzinárodnou účast'ou dňa 22. a 23. aprila 2009. Katolicka Univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka Fakulta. Katedra Manazmentu a Marketingu. Katedra Ekonomiky a Cestovneho Ruchu. Katedra Spoloecenskych Vied a Socialnej Nauky Cirkvi. Ruzomberok : [Pedagogicka Fakulta Katolickiej Univerzity v Ruzomberku], 2009, s. 243-249, bibliogr. 13 poz.

przewaga konkurencyjna ; zasoby rynkowe ; marka ; lojalność klienta ; reputacja firmy

competitive advantage ; market resources ; brand ; customer loyalty ; corporate reputation

101/178
Nr opisu: 0000058238   
Measuring customer loyalty - methods and indices.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Forum. Stat. Slovacum 2009 nr 4, s. 93-98, bibliogr. 11 poz.

lojalność klienta ; aktywa firmy ; badanie lojalności klienta

customer loyalty ; assets of business ; measuring customer loyalty

102/178
Nr opisu: 0000078522   
Pozycjonowanie marki na rynku globalnym - możliwości i ograniczenia.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Ekon. Zarz. 2009 t. 1 nr 1, s. 44-59, bibliogr. 22 poz.

pozycjonowanie marki ; rynek globalny ; promocja marketingowa

brand positioning ; global market ; marketing promotion

103/178
Nr opisu: 0000058498
Rozwój rynku, produktu, narzędzi promocji i dystrybucji.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania. Red. H. Zadora. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 247-269

dystrybucja ; promocja marketingowa ; rozwój produktu ; polityka cenowa

distribution ; marketing promotion ; product development ; price policy

104/178
Nr opisu: 0000078447
Segmentacja eurokonsumentów oparta na kryteriach psychograficznych.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Pod red. K. Heffnera. Opole : PRO BULICO, 2009, s. 270-280, bibliogr. 7 poz.

rozwój przedsiębiorstwa ; konsumpcjonizm ; rynek docelowy ; eurokonsument

development of enterprise ; consumerism ; target market ; euro-consumer

105/178
Nr opisu: 0000078532
Segmentation of Polish consumers based on lifestyles.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Podnikanie, inovacie, spolocnost. No. 2. Ed. M. Pribula. Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia v Presove. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2009, s. 328-334, bibliogr. 7 poz.

segmentacja rynku ; styl życia ; profile konsumenckie

market segmentation ; lifestyle ; consumer profiles

106/178
Nr opisu: 0000078412
Wybór rynku, produktu, sposobu promocji i dystrybucji.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania. Red. H. Zadora. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 208-225

rynek docelowy ; produkt ; dystrybucja ; promocja marketingowa

target market ; product ; distribution ; marketing promotion

107/178
Nr opisu: 0000058641
Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca.
Warszawa : CeDeWu, 2009

108/178
Nr opisu: 0000051310
Budowa lojalności klienta jako niematerialna inwestycja współczesnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 35-44

109/178
Nr opisu: 0000076835
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca.
Gliwice : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008

zarządzanie finansami ; rynek kapitałowy ; globalizacja ; polityka gospodarcza ; finanse przedsiębiorstwa ; wartość przedsiębiorstwa

financial management ; capital market ; globalization ; economic policy ; company finance ; enterprise value

110/178
Nr opisu: 0000050958   
Measuring brand equity and brand market value.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Forum. Stat. Slovacum 2008 nr 3, s. 39-43

siła marki ; wartość rynkowa marki ; wizerunek marki

brand equity ; brand market value ; brand image

111/178
Nr opisu: 0000051260
Monitorowanie i ocena efektów promocji regionu.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Monitorowanie rozwoju regionu. Wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. T. 1. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2008, s. 365-378

112/178
Nr opisu: 0000051307
Ocena megaproduktu miasta na wybranym przykładzie.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Konsument - przedsiębiorstwo - rynek. Czynnik ludzki w marketingu. VII Konferencja naukowa, Olsztyn, 5-6 września 2008r.. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 214-220

113/178
Nr opisu: 0000047871
Pomiar relacji z klientem - ujęcie wskaźnikowe.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji. Red. Wiesława Caputa. Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 193-205, bibliogr. 16 poz.

114/178
Nr opisu: 0000080812
Postawy konsumentów wobec reklamy telewizyjnej.
[Aut.]: Danuta Szwajca, K. Fudel.
-Mark. i Rynek 2008 R. 15 nr 1, s. 36-41

reklama telewizyjna ; postawa klienta ; zachowanie konsumenta ; potrzeby klienta

television advertising ; customer attitude ; consumer behaviour ; customer needs

115/178
Nr opisu: 0000081566
Proeuropejskie inicjatywy władz lokalnych jako czynnik rozwoju miasta - na przykładzie Bytomia.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Inovacie, podnikanie, spolocnost. Ed. M. Pribula. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2008, s. 66-73, bibliogr. 9 poz.

samorząd terytorialny ; Unia Europejska ; fundusz unijny ; rozwój regionalny ; miasto przemysłowe ; Bytom

local government ; European Union ; european fund ; regional development ; industrial town ; Bytom

116/178
Nr opisu: 0000083366
Regiony sprzedaży jako ośrodki odpowiedzialności w controllingu działalności marketingowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Red. W. Krawczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 397-410, bibliogr. 14 poz. (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; Uniwersytet Szczeciński nr 5 1899-2382)

marketing ; sprzedaż ; controlling ; ośrodek odpowiedzialności

marketing ; sale ; controlling ; responsibility center

117/178
Nr opisu: 0000051261
Strategiczna Karta Wyników w procesie opracowania i realizacji strategii wybranej jednostki samorządu terytorialnego.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
W: Monitorowanie rozwoju regionu. Wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. T. 1. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2008, s. 88-99

118/178
Nr opisu: 0000051326
Strategie pozycjonowania marki na konkurencyjnych rynkach.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw. Pod red. A. Birskiego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw. Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 95-101

119/178
Nr opisu: 0000051319
Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w kreowaniu jego wartości.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. E. Urbańczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 603-614 (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; Uniwersytet Szczeciński nr 7 1899-2382)

wizerunek firmy ; reputacja firmy ; kreowanie wartości ; wartość przedsiębiorstwa

company image ; corporate reputation ; value creating ; enterprise value

120/178
Nr opisu: 0000076811
Wykorzystanie narzędzi finansowych BEP i ROI w zarządzaniu zasobami marketingowymi - możliwości i ograniczenia.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008, s. 191-203, bibliogr. 11 poz.

model progu rentowności ; BEP ; stopa zwrotu z inwestycji ; ROI ; zasoby marketingowe

Break Even Point ; BEP ; Return on Investment ; ROI ; marketing resources

121/178
Nr opisu: 0000073599
Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa w aspekcie wzrostu jego wartości.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 474-484, bibliogr. 14 poz.

reputacja firmy ; wizerunek firmy ; public relations ; wiarygodność

company image ; public relations ; credibility

122/178
Nr opisu: 0000051264
Zarządzanie wizerunkiem miasta jako element strategii jego rozwoju.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
W: Monitorowanie rozwoju regionu. Wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2008, s. 330-343

123/178
Nr opisu: 0000080876
Zasoby i kompetencje marketingowe w procesie budowania globalnej konkurencyjności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 163-171, bibliogr. 20 poz.

przewaga konkurencyjna ; globalizacja rynku ; zasoby marketingowe ; kompetencje marketingowe ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; szkoła zasobowa

competitive advantage ; market globalisation ; marketing resources ; marketing competences ; enterprises competitiveness ; resources-based theory

124/178
Nr opisu: 0000039885
Badanie konkurencyjności produktu miasta.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju, ład społeczny. Pod red. K. Malika. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej [i in.]. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2007, s. 183-191

125/178
Nr opisu: 0000040201
Koszty i progi opłacalności obsługi klienta.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. USzczec., Finanse 2007, s. 507-522

126/178
Nr opisu: 0000040053
Wizerunek i świadomość marki jako wskaźnik jej siły.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Konsument - przedsiębiorstwo - rynek. Marketing w gospodarce opartej na wiedzy. VI Konferencja naukowa, Olsztyn, 6-8 września 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 533-542

127/178
Nr opisu: 0000032408
Zadowolenie i lojalność klienta jako miary pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 519-528, bibliogr. 15 poz.

przewaga konkurencyjna ; satysfakcja klienta ; lojalność klienta ; pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa

competitive advantage ; customer satisfaction ; customer loyalty ; competitive enterprise position

128/178
Nr opisu: 0000039343
Zasoby marketingowe jako źródło konkurencyjności w polskich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Konferencja, Katowice, 23-24 listopada 2006 r. Praca zbiorowa. Pod red. Wiesława M. Grudzewskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęzków Obcych], 2007, s. 157-164

przedsiębiorstwo ; zasoby marketingowe ; konkurencyjność przedsiębiorstw

enterprise ; marketing resources ; enterprises competitiveness

129/178
Nr opisu: 0000039883
Znaczenie wiedzy o klientach w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1. Pod red. S. Lachiewicza. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 529-538 (Monografie Politechniki Łódzkiej ; nr 1165)

130/178
Nr opisu: 0000028502
Controlling marketingowy w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa - nowe wyzwania.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Cz. 7. Pod red. W. Krawczyka. Kraków : Agencja Wydaw.-Poligraficza "Art-Tekst", 2006, s. 41-51, bibliogr. 12 poz.

131/178
Nr opisu: 0000078465
Uwarunkowania lojalności klientów.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Zmiany zachowań podmiotów rynkowych. Cz. 1: Zmiany zachowań konsumentów indywidualnych i ich wykorzystanie w firmach. Pod red. R. Milic-Czerniak. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2006, s. 71-79

klient ; lojalność klienta

client ; customer loyalty

132/178
Nr opisu: 0000028508
Zarządzanie portfelem klientów.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Wiesława* Caputa.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 173-182, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie portfelem klientów ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; macierz strategii

customer portfolio management ; enterprise management ; strategic matrix

133/178
Nr opisu: 0000028509
Zasoby marketingowe w polskich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 319-329, bibliogr. 7 poz.

zasoby marketingowe ; przedsiębiorstwo ; konkurencyjność ; przewaga konkurencyjna

marketing resources ; enterprise ; competitiveness ; competitive advantage

134/178
Nr opisu: 0000018727
Analiza wartości klienta.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 30, s. 291-308, bibliogr. 14 poz.

135/178
Nr opisu: 0000012580
Attitudes of Euro-consumers to domestic and foreign products.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: EU's ability to compete in global world before and after enlargement. Proceedings of the international conference, Bratislava, Slovak Republic, June 16, 2005. Eds: L. Fabova [i in.]. Department of Economics and Management. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. Slovak University of Technology. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 149-157

konsument ; eurokonsument ; cechy związane z krajem pochodzenia

consumer ; Euroconsumer ; country of origin effects

136/178
Nr opisu: 0000047794
Lojalność klienta jako źródło konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 481-491, bibliogr. 10 poz.

klient ; strategia przedsiębiorstwa ; satysfakcja klienta ; lojalność klienta ; konkurencyjność przedsiębiorstw

customer ; enterprise strategy ; customer satisfaction ; customer loyalty ; enterprises competitiveness

137/178
Nr opisu: 0000018813
Metodologiczne problemy pomiaru skuteczności i efektywności działań promocyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 28, s. 241-259, bibliogr. 14 poz.

138/178
Nr opisu: 0000080862
Klienci jako pierwotne źródło informacji marketingowej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Marketing ta logistika v systemi menedžmentu. Tezy dopovidej V mižnarodnoï naukovo-praktičnoi konferenciï = Marketing and logistics in the system of management, L'viv, 7-9 žovtniâ 2004. L'viv : Vidav. Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika", 2004, s. 359-360

139/178
Nr opisu: 0000015303
Strategiczny wymiar zasobów marketingowych przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 360-370

140/178
Nr opisu: 0000015306
Venture capital jako źródło finansowania działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Praca zbiorowa. Pod red. Wiktora Krawczyka. Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. , s. 365-373

141/178
Nr opisu: 0000011572
Wartość w naukach ekonomicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Haliny Zadory.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Franciszek** Grzesiok, K. Karcz, Aneta Michalak, M. Mitręga, E. Okoń-Horodyńska, Grażyna** Storoniak-Palczak, Stanisław* Swadźba, Danuta Szwajca, M. Szymura-Tyc, M. Wieczorek, Halina* Zadora, U. Zagóra-Jonszta, Mariusz* Zieliński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 328 s., bibliogr. 210 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 75)

142/178
Nr opisu: 0000077434
Orientacja marketingowa a ekonomiczno-finansowy standing przedsiębiorstw.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Marketing w ekonomii i finansach. Wybrane zagadnienia. Praca. Pod red. Haliny Zadory. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 111-123, bibliogr. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 37)

orientacja marketingowa ; sytuacja finansowa ; przedsiębiorstwo

marketing orientation ; financial situation ; enterprise

143/178
Nr opisu: 0000011594
Problem szacowania kosztów działań marketingowych na potrzeby controllingu.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. IV Konferencja naukowa, Kraków-Zakopane, 16-18 czerwca 2003. Pod red. nauk. Wiktora Kowalczyka. [Kraków] : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania], 2003, s. 321-331

144/178
Nr opisu: 0000006606
Rola marki w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach otoczenia. [Konferencja, Szczyrk, listopad 2002 r.]. Materiały pokonferencyjne. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 327-339, bibliogr. 15 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1593 Organizacja i Zarządzanie ; z. 13)

marka przedsiębiorstwa ; wartość przedsiębiorstwa

corporate brand ; company value

145/178
Nr opisu: 0000079558
Podstawy decyzji ekonomicznych producenta.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Wybrane problemy mikroekonomii. Skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Red. M. Goik. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002, s. 93-115, bibliogr. 6 poz.

producent ; gospodarka rynkowa ; efektywność ekonomiczna

producer ; market economy ; economic efficiency

146/178
Nr opisu: 0000079557
Popyt konsumenta.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Wybrane problemy mikroekonomii. Skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Red. M. Goik. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002, s. 82-92, bibliogr. 6 poz.

popyt ; krzywe Engla ; dochód

demand ; Engel curves ; income

147/178
Nr opisu: 0000080714
Priprava malych a strednich podnikov na europsku integraciu.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Pripravenost' Slovenska a Pol'ska na vstup do EU. Zbornik vedeckych prac. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2002, s. 147-157, bibliogr. 7 poz.

148/178
Nr opisu: 0000079587
Rola inicjatyw samorządowych w społeczno-ekonomicznym rozwoju gmin.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Wiesława* Caputa.
W: Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej. Red. A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002, s. 354-365, bibliogr. 10 poz.

samorząd terytorialny ; rozwój regionalny ; administracja samorządowa

local government ; regional development ; local government administration

149/178
Nr opisu: 0000080593
Analiza portfelowa jako narzędzie controllingu personalnego.
[Aut.]: Grażyna** Storoniak-Palczak, Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. Kat. Nauk Ekon. WSEiA 2001 nr 1, s. 48-56

konkurencyjność przedsiębiorstw ; analiza portfelowa ; controlling personalny ; controlling ; zarządzanie personelem

enterprises competitiveness ; portfolio analysis ; personnel controlling ; controlling ; personnel management

150/178
Nr opisu: 0000077886
Marketing.
[Aut.]: Grażyna** Storoniak-Palczak, Danuta Szwajca.
W: Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Wyd. 2 rozsz.. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej], 2001, s. 40-53, bibliogr. 7 poz.

151/178
Nr opisu: 0000080498
Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej regionów.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Grażyna** Storoniak-Palczak.
W: Rozwój regionalny w perspektywie integracji europejskiej. Red. A. Zagórowskiej, K. Malika, M. Miszewskiego. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2001, s. 97-107

marketing terytorialny ; konkurencyjność ; polityka regionalna

territorial marketing ; competitiveness ; regional policy

152/178
Nr opisu: 0000077885
Metody badania rynku.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Wyd. 2 rozsz.. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej], 2001, s. 32-39, bibliogr. 4 poz.

153/178
Nr opisu: 0000080605
Możliwości rozwoju polskiego rynku usług logistycznych na tle wymagań konkurencji międzynarodowej.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 2: Procesy integracji i globalizacji a konkurencyjność polskich firm. Pod red. A. Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach], 2001, s. 139-147

rynek usług ; logistyka ; usługi logistyczne ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; magazynowanie ; e-marketing ; cross-docking

service market ; logistics ; logistic services ; enterprises competitiveness ; storage ; e-marketing ; cross-docking

154/178
Nr opisu: 0000003606
Problemy kształtowania orientacji marketingowej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemowej.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2001 z. 3, s. 343-356, bibliogr. 9 poz.

155/178
Nr opisu: 0000083127
Wykorzystanie hipotetycznego rachuku kosztów zapasów w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. II Międzynarodowa konferencja naukowa, 1-2 luty 2001 roku. Materiały konferencyjne. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2001, s. 154-159, bibliogr. 6 poz. (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ; Seminaria i konferencje ; 5 1428-1597)

rachunek kosztów ; zarządzanie logistyczne

cost account ; logistic management

156/178
Nr opisu: 0000082817
Konkurencne postavenie podnikov a metody jeho hodnotenia v obdobi systemovej transformacie vo svetle vyskumov vo vybranych podnikoch.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
W: Strategia hospodarskeho rozvoja v podmienkach europskej integrace. Zbornik vedeckych prac. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita. Vydavatel'stvo STU, 1999, s. 179-188

157/178
Nr opisu: 0000077949
Metody badania rynku.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej], 1999, s. 23-30, bibliogr. 4 poz.

158/178
Nr opisu: 0000005384
Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw i metody jej oceny w okresie transformacji systemowej w świetle badań w wybranych przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1999 z. 5, s. 195-204

159/178
Nr opisu: 0000077952
Zarządzanie strategiczne.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej], 1999, s. 43-48, bibliogr. 5 poz.

160/178
Nr opisu: 0000024555
Koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1998 z. 3, s. 5-15
Zeszyt ten wydany został pod błędnym tytułem serii: Organizacja i Zarządzanie

161/178
Nr opisu: 0000080647
Marketing personalny jako koncepcja efektywnego zarządzania kadrami.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Problemy współczesnego marketingu. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustroń, 23-24.04.1998. Pod red. T. Kramera. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 1998, s. 143-152

marketing personalny ; kadry ; zarządzanie ; marketing wewnętrzny

personnel marketing ; staff ; management ; internal marketing

162/178
Nr opisu: 0000085356
Obsługa klienta jako obszar zarządzania marketingowo-logistycznego.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. III Konferencja naukowa, Zielona Góra, 1998. Politechnika Zielonogórska. Instytut Organizacji i Zarządzania. Zielona Góra : [b.w.], 1998, s. 234-241, bibliogr. 6 poz.

obsługa klienta ; zarządzanie marketingowo-logistyczne

customer service ; marketing and logistics management

163/178
Nr opisu: 0000078684
Istota i zakres logistycznej obsługi klienta.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Transformacja ekonomiczna gospodarki polskiej - prywatyzacja, zatrudnienie, płace, poziom życia. Praca zbiorowa. Pod red. Mariusza Zielińskiego i Franciszka Grzesioka. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, s. 78-94, bibliogr. 23 poz.

164/178
Nr opisu: 0000085311
Przedsiębiorstwo w okresie transformacji systemowej - wybrane problemy. Praca zbiorowa. Pod red. Danuty Szwajcy i Wiesławy Caputy.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997

transformacja systemowa ; przedsiębiorstwo ; transformacja gospodarcza ; rynek pracy ; zatrudnienie

system transformation ; enterprise ; economic transformation ; labour market ; employment

165/178
Nr opisu: 0000085290
Wybrane metody ustalania wymaganego poziomu obsługi klienta.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Przedsiębiorstwo w okresie transformacji systemowej - wybrane problemy. Pod red. Danuty Szwajcy i Wiesławy Caputy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, s. 20-33, bibliogr. 19 poz.

logistyczna obsługa klienta ; dom jakości ; benchmarking

logistic customer service ; house of quality ; benchmarking

166/178
Nr opisu: 0000085359
Marketing-logistics relationship at the management process of the enterprise.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Marketing ta logistika v sistemi menedžmentu. Materiali mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferenciï, L'viv, 24-25 žovtiâ, 1996 r = Marketing and logistics in the system of management. L'viv : Deržavnij Universitet "L'vivs'ka Politehnika", 1996, s. 19-21

167/178
Nr opisu: 0000035292
System oceny logistycznej obsługi klienta dla potrzeb formułowania strategii i programu obsługi w polskich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1996 z. 2, s. 35-51

168/178
Nr opisu: 0000033601   
Materiały do studiowania ekonomii. Praca zbiorowa. T. 2: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Pod red. F. Grzesioka, F. Kabsy.
[Aut.]: Fryderyk* Kabsa, Danuta Szwajca, Wiesława* Caputa, Arkadiusz* Wawiernia.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 79 s., bibliogr. 26 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1898 0434-0825)

169/178
Nr opisu: 0000033445
Obsługa klienta w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
-Ekon. Organ. Przeds. 1995 nr 7, s. 16-17

170/178
Nr opisu: 0000085345
Biuro Pracy a przeciwdziałanie bezrobociu.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
W: Problemy bezrobocia w województwie katowickim. Raport z II etapu badań przeprowadzonych z Bytomiu, Gliwicach, Tychach i Zawierciu. Red. Franciszek Grzesiok. Gliwice : Habex-Universum, 1993, s. 88-99

biuro pracy ; bezrobocie ; rynek pracy ; pracownik

office work ; unemployment ; labour market ; employer

171/178
Nr opisu: 0000085259
Czy ECU zastąpi markę?.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
-Businessman Mag. 1992 nr 5, s. 23-24

ECU ; waluta ; Europejska Jednostka Monetarna

ECU ; currency ; European Currency Unit

172/178
Nr opisu: 0000085282
ECU.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
-Firma 1992 nr 5, s. 24

ECU ; Europejska Jednostka Monetarna

ECU ; European Currency Unit

173/178
Nr opisu: 0000085254
Europieniądz.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
-Gaz. Bankowa 1992 nr 21, s. 29

Europejska Jednostka Monetarna ; ECU ; EWG ; Europejska Wspólnota Gospodarcza ; waluta ; reforma walutowa

European Currency Unit ; ECU ; EEC ; European Economic Community ; currency ; currency reform

174/178
Nr opisu: 0000085256
Poznać konsumenta.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Wiesława* Caputa.
-Prz. Piek. Cukier. 1992 nr 2 nr 2, s. 16-17

konsumeryzm ; przemysł spożywczy

consumerism ; food industry

175/178
Nr opisu: 0000078690
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Współczesna terminologia ekonomiczna. Praca zbiorowa. Pod red. Bronisława Miszewskiego.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, L. Cieślik, Grażyna** Cyran, Franciszek** Grzesiok, Fryderyk* Kabsa, Jan* Konopka, Bronisław** Miszewski, G. Palczak, Janusz** Rychlewski, Danuta** Skalska-Budzyna, Izabela** Szupejko, Danuta Szwajca, Arkadiusz* Wawiernia, Mariusz* Zieliński. Wyd. 2 rozsz..
Gliwice : [b.w.], 1992, 65 s., bibliogr. 12 poz.
(Konsultacje Ekonomiczne ; Politechnika Śląska. Ośrodek Nauk Społecznych - Zespół Ekonomii z. 9)

przedsiębiorstwo ; ekonomia ; gospodarka

business ; economy

176/178
Nr opisu: 0000087348
Rola biur pracy w ograniczaniu bezrobocia.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
W: Problemy bezrobocia w województwie katowickim w świetle badań w wybranych miastach w 1991 r. Pod red. F. Grzesioka. Politechnika Śląska. Ośrodek Nauk Społecznych. Zakład Ekonomii. Gliwice : [b.w.], 1992, s. 117-129

177/178
Nr opisu: 0000078744
Leksykon ekonomiczny. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Praca zbiorowa. Pod red. Bronisława Miszewskiego.
[Aut.]: A. Bulkowska, Wiesława* Caputa, L. Cieślak, Grażyna** Cyran, Franciszek** Grzesiok, A. Jaruga, Fryderyk* Kabsa, Jan* Konopka, Bronisław** Miszewski, G. Palczak, Janusz** Rychlewski, Danuta** Skalska-Budzyna, Izabela** Szupejko, Danuta Szwajca, Arkadiusz* Wawiernia, Mariusz* Zieliński.
Warszawa : [b.w.], 1990, 67 s., bibliogr. 21 poz.

ekonomia ; przedsiębiorstwo

economy ; enterprise

178/178
Nr opisu: 0000079869
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Współczesna terminologia ekonomiczna. Praca zbiorowa. Pod red. Bronisława Miszewskiego.
[Aut.]: A. Bulkowska, Wiesława* Caputa, L. Cieślak, Grażyna** Cyran, Franciszek** Grzesiok, Fryderyk* Kabsa, Jan* Konopka, Bronisław** Miszewski, G. Palczak, Janusz** Rychlewski, Danuta** Skalska-Budzyna, Izabela** Szupejko, Danuta Szwajca, Arkadiusz* Wawiernia, Mariusz* Zieliński.
Gliwice : [b.w.], 1990
(Konsultacje Ekonomiczne ; Politechnika Śląska. Instytut Nauk Społecznych - Zespół Ekonomii z. 2)

przedsiębiorstwo ; ekonomia ; klauzula najwyższego uprzywilejowania

enterprise ; economy ; most favoured clause

stosując format:
Nowe wyszukiwanie