Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZROMEK ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 191Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/191
Nr opisu: 0000137859   
Sustainable development of industrial heritage tourism - s case study of the Industrial Monuments Route in Poland.
[Aut.]: Adam Szromek, Krzysztof Herman, Mateusz Naramski.
-Tour. Manage. 2021 vol. 83, s. 1-12, bibliogr. 89 poz.. Impact Factor 7.432. Punktacja MNiSW 200.000

turystyka poprzemysłowa ; szlak zabytków techniki ; organizacja turystyki ; model

post-industrial tourism ; industrial monuments route ; tourism organization ; model

2/191
Nr opisu: 0000134935   
A model of the sustainable management of the natural environment in national parks - a case study of national parks in Poland.
[Aut.]: P. Oleśniewicz, S. Pytel, J. Markiewicz-Patkowska, Adam Szromek, S. Jandova.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 7, art. no. 2704 s. 1-28, bibliogr. 113 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

rozwój zrównoważony ; park narodowy ; zarządzanie ; turystyka

sustainability ; national park ; management ; tourism

3/191
Nr opisu: 0000135848   
Job satisfaction and problems among academic staff in higher education.
[Aut.]: Adam Szromek, Radosław Wolniak.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 12, art. no. 4865 s. 1-38, bibliogr. 120 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

satysfakcja ; uczelnia ; pracownik naukowo-badawczy ; praca naukowa ; praca

satisfaction ; academy ; researcher ; scientific working ; job

4/191
Nr opisu: 0000135861   
Model of business relations in spa tourism enterprises and their business environment.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 12, s. 1-20, bibliogr. 59 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

rozwój zrównoważony ; model biznesu ; turystyka uzdrowiskowa ; otoczenie przedsiębiorstwa

sustainability ; business model ; spa tourism ; business environment

5/191
Nr opisu: 0000133557
Sustainability. Special Issue "Sustainable Business Models in Tourism". Ed. Adam Szromek.
Basel : MDPI, 2020

6/191
Nr opisu: 0000135909   
The analysis of stress and negative effects connected with scientific work among Polish researchers.
[Aut.]: Radosław Wolniak, Adam Szromek.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 12, art. no. 5117 s. 1-21, bibliogr. 119 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

stres ; pracownik naukowo-badawczy ; praca naukowa ; satysfakcja z pracy ; jakość życia

stress ; researcher ; scientific working ; job satisfaction ; quality of life

7/191
Nr opisu: 0000133642   
The attitude of tourist destination residents towards the effects of overtourism - Kraków case study.
[Aut.]: Adam Szromek, Z. Kruczek, B. Walas.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 1, art. no. 228 s. 1-17, bibliogr. 60 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

zrównoważony rozwój ; Kraków ; indeks Doxye'a ; postawa ; rezydent ; dostawca usług ; zbyt duża liczba turystów

sustainability ; Kraków ; Doxey's index ; attitude ; resident ; service provider ; overtourism

8/191
Nr opisu: 0000134453   
The identification of values in business models of tourism enterprises in the context of the phenomenon of overtourism.
[Aut.]: Z. Kruczek, Adam Szromek.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 4, art. no. 1457 s. 1-12, bibliogr. 52 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

zrównoważony rozwój ; zbyt duża liczba turystów ; model biznesu ; indeks Doxye'a ; Kraków

sustainability ; overtourism ; business model ; Doxey's index ; Kraków

9/191
Nr opisu: 0000136088   
The importance of spiritual values in the process of managerial decision-making in the enterprise.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 13, s. 1-15, bibliogr. 65 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

podejmowanie decyzji ; kompetencje ; menedżer ; wartości duchowe

decision making ; competences ; manager ; spiritual values

10/191
Nr opisu: 0000136125   
The sustainable business model of health resort enterprise and the role of education in pro-ecological behavior.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Advances in human factors in training, education, and learning sciences. Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences, July 16-20, 2020, Washington, USA. Eds.: Salman Nazir, Tareq Ahram, Waldemar Karwowski. Cham : Springer International Publishing, 2020, s. 144-150, bibliogr. 16 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 963 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

kształcenie menedżerów ; zrównoważony rozwój ; uzdrowisko ; turystyka uzdrowiskowa ; model biznesu

education of managers ; sustainability ; health resort ; spa tourism ; business model

11/191
Nr opisu: 0000136201
Wpływ kompetencji menedżerów na procesy naprawcze przedsiębiorstw. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna Wybrańczyk.
Zabrze, 2020, 197 k., bibliogr. 286 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Adam Szromek, dr inż. Beata Hysa

menedżer ; kompetencje menedżerskie ; zmiana ; proces naprawczy ; przedsiębiorstwo

manager ; manager competences ; change ; remedial process ; enterprise

12/191
Nr opisu: 0000137947   
Wybrane aspekty modeli biznesu przedsiębiorstw uzdrowiskowych w kontekście wyników badań własnych.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Turystyka w naukach społecznych. T. 2, Nauki o zarządzaniu i jakości (cz. 2). Red. Ewa Wszendybył-Skulska. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 87-102, bibliogr. 25 poz.

model biznesu ; przedsiębiorstwo uzdrowiskowe ; propozycja wartości ; turystyka uzdrowiskowa

business model ; spa enterprise ; value proposition ; spa tourism

13/191
Nr opisu: 0000128971   
A business creation in post-industrial tourism objects: case of the industrial monuments route.
[Aut.]: Adam Szromek, Krzysztof Herman.
-Sustainability 2019 vol. 11 iss. 5, art. no. 1451 s. 1-17, bibliogr. 61 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

turystyka poprzemysłowa ; szlak zabytków techniki ; model biznesowy

post-industrial tourism ; industrial monuments route ; business model

14/191
Nr opisu: 0000130075   
A business model in spa tourism enterprises: case study from Poland.
[Aut.]: Adam Szromek, Mateusz Naramski.
-Sustainability 2019 vol. 11 iss. 10, art. no. 2880 s. 1-22, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

uzdrowisko ; zarządzanie ; Polska

health resort ; management ; Poland

15/191
Nr opisu: 0000133406   
An analytical model of tourist destination development and characteristics of the development stages: example of the Island of Bornholm.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Sustainability 2019 vol. 11 iss. 24, art. no. 6989 s. 1-16, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

zrównoważony rozwój ; model biznesowy ; funkcja logistyczna ; TALC ; cykl życia obszaru turystycznego

sustainability ; business model ; logistic function ; TALC ; tourism area life cycle

16/191
Nr opisu: 0000130790   
Analysis of tourism development in the Polish spas.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: III Spring Symposium on Challenges in Tourism Development. Gran Canaria SSTD 2018, June 7th and 8th, 2018, Gran Canaria Island, Spain. Conference proceedings. Las Palmas : Tides Institute. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2018, s. 23
Dostępny w Internecie: http://tides.ulpgc.es/pdf/libro-sstd2018.pdf [dostęp 13 sierpnia 2019]

turystyka zdrowotna ; cykl życia obszaru turystycznego ; uzdrowisko

health tourism ; tourism area life cycle ; spa

17/191
Nr opisu: 0000130270   
Business models in tourism enterprises.
[Aut.]: Adam Szromek, Krzysztof Herman.
-Przeds. Zarz. 2019 t. 20 z. 2, cz. 1, s. 225-234, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Marketing turystyczny. Red. Ewa Wszendybył-Skulska, Maciej Dębski. Punktacja MNiSW 5.000

model biznesowy ; turystyka ; wartość ; strategia

business model ; tourism ; value ; strategy

18/191
Nr opisu: 0000130267   
Configuring a trust-based inter-organizational cooperation network for post-industrial tourist organizations on a tourist route.
[Aut.]: Mateusz Naramski, Adam Szromek.
-Sustainability 2019 vol. 11 iss. 13, art. no. 3542 s. 1-20, bibliogr. 69 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

współpraca ; sieć międzyorganizacyjna ; szlak turystyczny

cooperation ; inter-organizational network ; touristic route

19/191
Nr opisu: 0000133405   
Incorporating the value proposition for society with business models of health tourism enterprises.
[Aut.]: R. Butler, Adam Szromek.
-Sustainability 2019 vol. 11 iss. 23, art. no. 6711 s. 1-19, bibliogr. 65 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

zrównoważony rozwój ; uzdrowisko ; turystyka uzdrowiskowa ; model biznesowy

sustainability ; health resort ; spa tourism ; business model

20/191
Nr opisu: 0000130781   
Measuring trust in business relations between tourist facilities on one thematic touristic route.
[Aut.]: Adam Szromek, Mateusz Naramski.
-Sustainability 2019 vol. 11 iss. 14, art. no. 3935 s. 1-18, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

zaufanie między organizacjami ; sprawność komunikacji ; tematyczny szlak turystyczny

inter-organizational trust ; efficiency of communication ; thematic tourist route

21/191
Nr opisu: 0000130272
Model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego.
[Aut.]: Adam Szromek.
Warszawa : CeDeWu, 2019, 262 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

22/191
Nr opisu: 0000130263   
Proposal of value for customer of spas: expectations of spa patients and tourist in Polish spas.
[Aut.]: Adam Szromek, Katarzyna Wybrańczyk.
-Sustainability 2019 vol. 11 iss. 13, art. no. 3598 s. 1-15, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

model biznesowy ; propozycja wartości ; przedsiębiorstwo uzdrowiskowe ; Polska

business model ; proposal of value ; spa enterprise ; Poland

23/191
Nr opisu: 0000128100
Przedsiębiorstwo turystyczne w ujęciu modelowym. Model biznesu w przedsiębiorstwie turystyki dziedzictwa przemysłowego.
[Aut.]: Krzysztof Herman, Adam Szromek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 228 s., bibliogr. 269 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 749). Punktacja MNiSW 80.000

przedsiębiorstwo turystyczne ; model biznesu ; innowacyjny model biznesu ; turystyka kulturowa ; dziedzictwo przemysłowe ; szlak zabytków techniki

tourist enterprise ; business model ; innovative business model ; cultural tourism ; industrial heritage ; industrial monuments route

24/191
Nr opisu: 0000130076   
Sieć współpracy obiektów turystycznych jako element wspomagający model biznesu.
[Aut.]: Adam Szromek, Mateusz Naramski.
-Przeds. Zarz. 2019 t. 20 z. 2, cz. 1, s. 43-53, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Marketing turystyczny. Red. Ewa Wszendybył-Skulska, Maciej Dębski. Punktacja MNiSW 5.000

model biznesu ; turystyka ; strategia ; sieć ; zarządzanie

bussines model ; tourism ; strategy ; network ; management

25/191
Nr opisu: 0000133497   
The perception of overtourism from the perspective of different generations.
[Aut.]: Adam Szromek, Beata Hysa, A. Karasek.
-Sustainability 2019 vol. 11 iss. 24, art. no. 7151 s. 1-19, bibliogr. 61 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

rozwój zrównoważony ; generacja X ; generacja Y ; generacja Z

sustainable development ; generation X ; generation Y ; generation Z

26/191
Nr opisu: 0000127018   
Application of optimization methods in planning of patients accommodation in the spa companies.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 119, s. 289-300, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

uzdrowisko ; optymalizacja ; programowanie liniowe ; działania kluczowe ; model biznesowy

spa ; optimization ; linear programming ; key activities ; business model

27/191
Nr opisu: 0000126745   
Attributes of touristic objects that affect interorganizational trust - case study the industrial monuments route.
[Aut.]: Mateusz Naramski, Adam Szromek.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2018. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2018, s. 787-793, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

zaufanie między organizacjami ; turystyka poprzemysłowa ; sieć międzyorganizacyjna ; współpraca ; model biznesowy

inter-organizational trust ; post-industrial tourism ; inter-organizational network ; cooperation ; business model

28/191
Nr opisu: 0000128275   
Changes in the activities of health resorts enterprises in the context of its business model.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 127, s. 273-287, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

uzdrowisko ; struktura ; komponent ; model biznesowy

spa ; structure ; component ; business model

29/191
Nr opisu: 0000123612   
Changes in the management model of health care institutions in health resorts in the context of social and economic changes in the years 1989-2018.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Health Prim. Care 2018 vol. 2 iss. 2, s. 1-2, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

30/191
Nr opisu: 0000126374
Development models of ski resorts - selected examples from Poland.
[Aut.]: M. Żemła, Adam Szromek.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 1 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5. Iss. 5.3. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 1-8, bibliogr. 15 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

model rozwoju ; ośrodek narciarski ; Polska

development model ; ski resort ; Poland

31/191
Nr opisu: 0000126341
Development of health tourism in Polish spas in the context of air pollution, an aging population and changes in business models.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.3, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 1-8, bibliogr. 13 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

zanieczyszczenie powietrza ; starzenie się społeczeństwa ; turystyka zdrowotna ; uzdrowisko

air pollution ; aging population ; health tourism ; spa

32/191
Nr opisu: 0000123658   
Health systems and their assessment: a methodological proposal of the synthetic outcome measure.
[Aut.]: P. Romaniuk, K. Kaczmarek, M. Syrkiewicz-Świtała, T. Holecki, Adam Szromek.
-Front. Public Health 2018 vol. 6, art. no. 126 s. 1-10, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.031. Punktacja MNiSW 15.000

system zdrowotny ; wyniki systemu opieki zdrowotnej ; ocena systemu opieki zdrowotnej ; wydajność systemu opieki zdrowotnej ; Europa Środkowo-Wschodnia

health system ; health system outcomes ; health system assessment ; health system performance ; Central and Eastern Europe

33/191
Nr opisu: 0000122819   
Mapping health needs to support health system management in Poland.
[Aut.]: T. Holecki, P. Romaniuk, J. Woźniak-Holecka, Adam Szromek, M. Syrkiewicz-Świtała.
-Front. Public Health 2018 vol. 6, s. 1-5, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 2.031. Punktacja MNiSW 15.000

mapowanie potrzeb zdrowotnych ; system opieki zdrowotnej ; zarządzanie opieką zdrowotną ; Polska ; Polska ; polityka zdrowotna

health needs mapping ; health care system ; health management ; Poland ; health policy

34/191
Nr opisu: 0000124255
Model sieci współpracy podmiotów turystycznych.
[Aut.]: Mateusz Naramski, Adam Szromek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 236 s., bibliogr. 294 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 704). Punktacja MNiSW 80.000

obiekt turystyczny ; turystyka poprzemysłowa ; sieć międzyorganizacyjna ; szlak turystyczny ; komunikacja ; zaufanie ; szlak zabytków techniki ; sieć współpracy ; model

touristic object ; post-industrial tourism ; inter-organizational network ; touristic route ; communication ; trust ; industrial monuments route ; cooperation network ; model

35/191
Nr opisu: 0000127691
Modele biznesu przedsiębiorstw turystyki dziedzictwa przemysłowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Herman.
Zabrze, 2018, 241 k., bibliogr. 286 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Adam Szromek, dr inż. Marek Krannich

model biznesowy ; przedsiębiorstwo turystyczne ; dziedzictwo przemysłowe ; turystyka kulturowa ; ruch turystyczny ; organizacja ; zarządzanie przedsiębiorstwem

business model ; tourist enterprise ; industrial heritage ; cultural tourism ; tourist traffic ; organization ; enterprise management

36/191
Nr opisu: 0000122312   
Oddziaływanie mediów internetowych na współczesnego człowieka.
[Aut.]: Adam Szromek, Beata Hysa.
W: Media w rodzinie w perspektywie pastoralno-społecznej. Red. Ireneusz Celary, Grzegorz Polok. Katowice : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 155-165, bibliogr. 20 poz. (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 88 1643-0131). Punktacja MNiSW 20.000

internet ; media cyfrowe ; zagrożenia

internet ; digital media ; threats

37/191
Nr opisu: 0000127019   
Order optimization of health resorts treatment using Palmer's algorithm as one of the key activities describing the business model.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 119, s. 301-311, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

optymalizacja ; algorytm Palmera ; uzdrowisko ; model biznesowy

optimization ; Palmer's algorithm ; health resort ; business model

38/191
Nr opisu: 0000121103   
Possibilities of using the tourism area life cycle model to understand and provide sustainable solution for tourism development in the antarctic region.
[Aut.]: Z. Kruczek, M. Kruczek, Adam Szromek.
-Sustainability 2018 vol. 10 iss. 1, s. 1-16, bibliogr. 59 poz.. Impact Factor 2.592. Punktacja MNiSW 20.000

Antarktyda ; eksploatacja ; turystyka ; cykl Butlera ; granice rozwoju ; zrównoważony rozwój

Antarctica ; exploration ; tourism ; Butler cycle ; development boundaries ; sustainable development

39/191
Nr opisu: 0000128919   
Postawy pracownika wobec zmian oraz wybrane koncepcje wprowadzania zmian w postawach pracowniczych.
[Aut.]: Katarzyna Wybrańczyk, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 131, s. 611-622, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zmiana organizacyjna ; akceptacja zmiany ; brak akceptacji zmiany ; determinanty akceptacji zmiany

organisational change ; change acceptance ; change non-acceptance ; determinants of change acceptance

40/191
Nr opisu: 0000130786   
Propozycja wartości dla klienta przedsiębiorstwa uzdrowiskowego.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Folia Tur. 2018 vol. 47, s. 9-25, bibliogr. 47 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

model biznesu ; produkt uzdrowiskowy ; propozycja wartości dla klienta ; łańcuch wartości

business model ; spa product ; value propositions for the client ; value chain

41/191
Nr opisu: 0000128920   
Przebieg procesu zmian w organizacji - przegląd wybranych koncepcji zmian.
[Aut.]: Katarzyna Wybrańczyk, G. Polok, Mateusz Naramski, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 131, s. 623-634, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zmiana organizacyjna ; determinanty zmian ; przebieg zmian ; model zmian

organizational change ; changes determinants ; course of changes ; model of changes

42/191
Nr opisu: 0000127147
Satisfaction of scientific work among Polish researchers.
[Aut.]: Adam Szromek, Radosław Wolniak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 137 s., bibliogr. 239 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 739). Punktacja MNiSW 80.000

nauczyciel akademicki ; satysfakcja z pracy ; badania naukowe

academic teacher ; job satisfaction ; scientific research

43/191
Nr opisu: 0000126375
Selected methods of business model designing in the context of historic transformation of health resort enterprises sector business model in Poland.
[Aut.]: Adam Szromek, Krzysztof Herman.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 1 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5. Iss. 5.3. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 1-8, bibliogr. 12 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

model biznesowy ; uzdrowisko ; turystyka uzdrowiskowa

business model ; spa ; spa tourism

44/191
Nr opisu: 0000120613   
The impact of antipsychotics as a risk factor for thromboembolism.
[Aut.]: E. Ogłodek, M. Just, A.. Grzesińska, A. Araszkiewicz, Adam Szromek.
-Pharmacol. Rep. 2018 vol. 70 iss. 3, s. 533-539, bibliogr. 89 poz.. Impact Factor 2.761. Punktacja MNiSW 25.000

atypowe leki przeciwpsychotyczne ; immobilizacja ; żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

atypical antipsychotics drugs ; immobilization ; venous thromboembolism

45/191
Nr opisu: 0000126370   
To be human is to be a tourist. Obituary of the late Dr. Krzysztof Przecławski [online].
[Aut.]: Adam Szromek, W. Alejziak, Z. Kruczek.
Kowloon : International Academy for the Study of Tourism, 2018, (plik php) 3 s.
Dostępny w Internecie: https://www.polyu.edu.hk/htm/academy/memoriam_przeclawski.php [dostęp 06 listopada 2018]

46/191
Nr opisu: 0000128910   
Wpływ uzależnienia od pracy zawodowej, rozpadu rodziny oraz alkoholizmu na współistniejące zachowania wśród osób do 35 roku życia.
[Aut.]: G. Polok, Adam Szromek, Marek Krannich, Katarzyna Wybrańczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 131, s. 453-465, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

dysfunkcja ; alkoholizm ; pracoholizm

dysfunction ; alcoholism ; workaholism

47/191
Nr opisu: 0000119209   
Assessing the serum concentration levels of NT-4/5, GPX-1, TNF-α, and l-arginine as biomediators of depression severity in first depressive episode patients with and without posttraumatic stress disorder.
[Aut.]: E. A. Ogłodek, M. J. Just, Adam Szromek, A. Araszkiewicz.
-Pharmacol. Rep. 2017 vol. 69 iss. 5, s. 1049-1058, bibliogr. 56 poz.. Impact Factor 2.787. Punktacja MNiSW 25.000

depresja ; peroksydaza glutationowa-1 ; L-arginina ; neurotrofina 4/5 ; czynnik martwicy nowotworu-alfa

depression ; glutathione peroxidase-1 ; L-arginine ; neurotrophin 4/5 ; tumor necrosis factor-alpha

48/191
Nr opisu: 0000126379
Attributes of touristic objects that affect interorganizational trust - case study the industrial monuments route.
[Aut.]: Mateusz Naramski, Adam Szromek.
W: Current Problems of the Corporate Sector 2017. International scientific conference, 18th - 19th may 2017, Raztocno (Handlova). [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 1-7, bibliogr. 15 poz.

zaufanie między organizacjami ; turystyka poprzemysłowa ; sieć międzyorganizacyjna ; współpraca ; model biznesowy

inter-organizational trust ; post-industrial tourism ; inter-organizational network ; cooperation ; business model

49/191
Nr opisu: 0000121986   
Kształtowanie sieci współpracy w turystyce poprzemysłowej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mateusz Naramski.
Zabrze, 2017, 236 k., bibliogr. 271 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Adam Szromek, dr inż. Marek Krannich

turystyka ; zarządzanie ; sieć międzyorganizacyjna ; sieć współpracy ; turystyka poprzemysłowa ; szlak zabytków techniki ; Industriada

tourism ; management ; inter-organizational network ; cooperation network ; post-industrial tourism ; industrial monuments route ; Industriada

50/191
Nr opisu: 0000115490
Organizacja turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego.
[Aut.]: Adam Szromek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 295 s., bibliogr. 197 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

turystyka ; uzdrowisko ; funkcja uzdrowiskowa ; zarządzanie ; optymalizacja ; przedsiębiorstwo uzdrowiskowe

tourism ; health resort ; spa function ; management ; optimization ; spa enterprise

51/191
Nr opisu: 0000116239   
Próba zastosowania modelu TALC i teorii chaosu w analizie rozwoju karpackiego uzdrowiska Żegiestów-Zdrój.
[Aut.]: Z. Kruczek, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 s. 102, s. 179-189, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

uzdrowisko ; TALC ; teoria chaosu ; Żegiestów Zdrój

health resort ; TALC ; chaos theory ; Żegiestów Zdrój

52/191
Nr opisu: 0000120547   
Satysfakcja z pracy naukowej - przegląd badań.
[Aut.]: E. Ogłodek, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 105, s. 293-306, bibliogr. 67 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

satysfakcja ; praca naukowa ; stres

satisfaction ; scientific working ; stress

53/191
Nr opisu: 0000120129
Zarządzanie ewangeliczne. Studium ewangelicznych postaw przedsiębiorczości i przywództwa chrześcijańskiego.
[Aut.]: Adam Szromek.
Gliwice : Wydaw. Księży Sercanów DEHON, 2017, 238 s.. Punktacja MNiSW 20.000

54/191
Nr opisu: 0000106577   
A study of chemokines, chemokine receptors and interleukin-6 in patients with panic disorder, personality disorders and their co-morbidity.
[Aut.]: E. A. Ogłodek, A. M. Szota, M. J. Just, Adam Szromek, A. Araszkiewicz.
-Pharmacol. Rep. 2016 vol. 68 iss.4, s. 756-763, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 2.587. Punktacja MNiSW 25.000

chemokiny ; zespół lęku napadowego ; zaburzenia osobowości

chemokines ; panic disorders ; personality disorders

55/191
Nr opisu: 0000114365   
Charakterystyka zjawiska dysonansu poznawczego na przykładzie młodzieży akademickiej - wprowadzenie do badań empirycznych. Cz. 1.
[Aut.]: Adam Szromek, Mateusz Naramski, Krzysztof Herman.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 97, s. 275-288, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

dysonans poznawczy ; psychologia społeczna

cognitive dissonance ; social psychology

56/191
Nr opisu: 0000114366   
Charakterystyka zjawiska dysonansu poznawczego na przykładzie młodzieży akademickiej - wprowadzenie do badań empirycznych. Cz. 2.
[Aut.]: Adam Szromek, Krzysztof Herman, Mateusz Naramski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 97, s. 289-307, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

dysonans poznawczy ; psychologia społeczna

cognitive dissonance ; social psychology

57/191
Nr opisu: 0000108683   
Frekwencja w wybranych obiektach szlaku zabytków techniki województwa śląskiego w latach 2009-2014.
[Aut.]: Krzysztof Herman, Mateusz Naramski, Adam Szromek.
-Ekon. Probl. Tur. 2016 nr 2 (34), s. 135-146, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

szlak zabytków techniki ; atrakcja turystyczna ; frekwencja

industrial monuments route ; tourist attraction ; attendance

58/191
Nr opisu: 0000114370   
Introduction to concept of management by enthusiasm sharing.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 97, s. 505-512, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie ; entuzjazm ; motywacja

management ; enthusiasm ; motivation

59/191
Nr opisu: 0000107270   
Melatonin and neurotrophins NT-3, BDNF, NGF in patients with varying levels of depression severity.
[Aut.]: E. A. Ogłodek, M. J. Just, Adam Szromek, A. Araszkiewicz.
-Pharmacol. Rep. 2016 vol. 68 iss. 5, s. 945-951, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 2.587. Punktacja MNiSW 25.000

depresja ; neurotrofiny ; melatonina

depression ; neurotrophins ; melatonin

60/191
Nr opisu: 0000108677
Ocena wizerunku medialnego zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na przykładzie uzdrowisk zrzeszonych w Unii Uzdrowisk Polskich - wyniki badań.
[Aut.]: Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam Szromek.
W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Pod red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2016, s. 27-48, bibliogr. 18 poz. (Monografie o Tematyce Turystycznej ; nr 25)

wizerunek ; uzdrowisko ; media internetowe ; Unia Uzdrowisk Polskich ; uzdrowisko

image ; spa ; internet media ; Polish Spa Union ; health resort

61/191
Nr opisu: 0000106324   
Sense of alexithymia in patients with anxiety disorders comorbid with recurrent urticaria.
[Aut.]: E. A. Ogłodek, A. M. Szota, M. J. Just, A. Araszkiewicz, Adam Szromek.
-Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2016 vol. 12, s. 995-1004, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 2.198. Punktacja MNiSW 25.000

aleksytymia ; uczucie niepokoju ; nawracająca pokrzywka

alexithymia ; anxiety ; recurrent urticaria

62/191
Nr opisu: 0000108675
Sprawność operacyjna procesu zarządzania komunikacją internetową z klientem w polskich przedsiębiorstwach uzdrowiskowych z uwzględnieniem potrzeb osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
[Aut.]: A. Otremba, Adam Szromek.
W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Pod red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2016, s. 49-60, bibliogr. 11 poz. (Monografie o Tematyce Turystycznej ; nr 25)

mystery shopping ; ankieta zamaskowana ; sprawność komunikacji ; turystyka uzdrowiskowa ; niepełnosprawność

mystery shopping ; survey masked ; efficiency of communication ; tourism spa ; disability

63/191
Nr opisu: 0000108681   
Strategiczna Karta Wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi.
[Aut.]: Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam Szromek.
-Ekon. Probl. Tur. 2016 nr 2 (34), s. 131-141, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

Strategiczna Karta Wyników ; turystyka ; hotelarstwo

Balanced Scorecard ; tourism ; hospitality industry

64/191
Nr opisu: 0000105909   
The evolution of the health system outcomes in Central and Eastern Europe and their association with social, economic and political factors: an analysis of 25 years of transition.
[Aut.]: P. Romaniuk, Adam Szromek.
-BMC Health Serv. Res. 2016 vol. 16, art. no. 95, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.827. Punktacja MNiSW 25.000

wyniki systemu opieki zdrowotnej ; reforma służby zdrowia ; transformacja systemu opieki zdrowotnej ; Europa Środkowo-Wschodnia ; kraje postkomunistyczne

health system outcomes ; health reform ; health system transition ; Central and East Europe ; post-communist countries

65/191
Nr opisu: 0000106638   
The privatization of spa companies in Poland - an evaluation of policy assumptions and implementation.
[Aut.]: Adam Szromek, P. Romaniuk, A. Hadzik.
-Health Policy 2016 vol. 120 nr 4, s. 362-368, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 2.119. Punktacja MNiSW 30.000

uzdrowisko ; spółka uzdrowiskowa ; prywatyzacja ; Polska

health resort ; spa company ; privatization ; Poland

66/191
Nr opisu: 0000108673
Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym. Pod red. Adama R. Szromka.
Kraków : Wydaw. Proksenia, 2016, 210 s.
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; nr 25)

67/191
Nr opisu: 0000108682   
Wykorzystanie algorytmu Conwaya w procesie optymalizacji obsługi ruchu turystycznego w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Ekon. Probl. Tur. 2016 nr 2 (34), s. 261-272, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

uzdrowisko ; logistyka ; algorytm

spa ; logistics ; algorithm

68/191
Nr opisu: 0000108678
Wykorzystanie mediów internetowych w promocji marki zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
[Aut.]: Krzysztof Herman, Mateusz Naramski, Adam Szromek.
W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Pod red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2016, s. 11-25, bibliogr. 35 poz. (Monografie o Tematyce Turystycznej ; nr 25)

marka ; wizerunek ; ZLU ; media internetowe

brand ; image ; spa ; internet media

69/191
Nr opisu: 0000104912   
Analiza porównawcza wybranych sposobów prezentacji oferty turystycznej - studium przypadku.
[Aut.]: Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam Szromek.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2015 nr 379, s. 278-287, bibliogr. 13 poz.
Tytuł zeszytu: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Red. Andrzej Rapacz. Punktacja MNiSW 10.000

oferta turystyczna ; broszura ; ulotka ; przewodnik ; strona WWW ; kanał przekazu

tourism offer ; brochure ; flyer ; guide ; website ; media channel

70/191
Nr opisu: 0000102403
Application of the mystery shopping method in quality assessment of tourist attractions based on a survey of museums in Krakow.
[Aut.]: Z. Kruczek, Adam Szromek, P. Cuka.
W: Innovation vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth. Proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference, Amsterdam, Netherlands, May 7-8, 2015. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2015, s. 218-230, bibliogr. 42 poz.

atrakcja turystyczna ; muzeum ; mystery shopping

tourist attraction ; museum ; mystery shopping

71/191
Nr opisu: 0000101268   
Elementy zarządzania wiedzą i innowacjami w turystyce poprzemysłowej na przykładzie szlaku zabytków techniki Województwa Śląskiego.
[Aut.]: Krzysztof Herman, Mateusz Naramski, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 82, s. 61-72, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

turystyka przemysłowa ; wiedza ; innowacja

industrial tourism ; knowledge ; innovation

72/191
Nr opisu: 0000101270   
Potrzeby turystyczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich znaczenie w kreowaniu produktów turystycznych.
[Aut.]: Krzysztof Herman, Mateusz Naramski, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 82, s. 73-87, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

turystyka szkolna ; potrzeby turystyczne ; usługi turystyczne

school tourism ; touristic needs ; travel services

73/191
Nr opisu: 0000101313   
Realizacja funkcji uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych województwa świętokrzyskiego.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 82, s. 289-299, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

uzdrowisko ; produkt turystyczny ; funkcja turystyczna

spa ; tourism product ; tourist function

74/191
Nr opisu: 0000103140   
Serum concentrations of chemokines (CCL-5 and CXCL-12), chemokine receptors (CCR-5 and CXCR-4), and IL-6 in patients with posttraumatic stress disorder and avoidant personality disorder.
[Aut.]: E. A. Ogłodek, A. M. Szota, D. M. Moś, A. Araszkiewicz, Adam Szromek.
-Pharmacol. Rep. 2015 vol. 67 iss. 6, s. 1251-1258, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.251. Punktacja MNiSW 25.000

chemokiny ; zaburzenia osobowości ; zespół stresu pourazowego

chemokines ; personality disorders ; posttraumatic stress disorder

75/191
Nr opisu: 0000106192   
Turystyka dziedzictwa przemysłowego jako czynnik rozwoju obszaru na przykładzie miasta Zabrze.
[Aut.]: Adam Szromek, Krzysztof Herman, Mateusz Naramski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 103-114, bibligr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja ; przedsiębiorczość ; konkurencyjność ; turystyka

innovation ; entrepreneurship ; competitiveness ; tourism

76/191
Nr opisu: 0000104915   
Zjawisko dysonansu i konsonansu poznawczego w zachowaniach konsumentów produktu turystycznego - wprowadzenie do zagadnienia.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2015 nr 379, s. 348-355, bibliogr. 14 poz.
Tytuł zeszytu: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Red. Andrzej Rapacz. Punktacja MNiSW 10.000

dysonans poznawczy ; konsonans poznawczy ; konsument produktu turystycznego ; psychologia ; Festinger

cognitive dissonance ; cognitive consonance ; tourism product consumer ; psychology ; Festinger

77/191
Nr opisu: 0000101289   
Znaczenie nazewnictwa elementów przestrzeni miejskiej w kreowaniu strategii marketingowej miasta i zarządzaniu jego przestrzenią - studium na przykładzie miasta Zabrze.
[Aut.]: Marek* Synowiec, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 82, s. 273-288, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

marketing terytorialny ; tożsamość przestrzenna ; Zabrze

territorial marketing ; spatial identity ; Zabrze

78/191
Nr opisu: 0000104895   
A survey of the attractivness of museum services in Krakow : a proposal for methodology.
[Aut.]: Z. Kruczek, Adam Szromek.
-Folia Tur. 2014 vol. 33, s. 109-131, bibliogr. 50 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

atrakcja turystyczna ; muzeum ; badania mystery shopping

tourist attraction ; museum ; mystery shopping research

79/191
Nr opisu: 0000091769   
Analiza porównawcza wybranych stron internetowych służących do przeprowadzania badań ankietowych.
[Aut.]: Mateusz Naramski, Adam Szromek, K. Herman.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 68, s. 355-365, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

strona internetowa ; badania ankietowe ; cykl życia produktu

website ; survey ; product life cycle

80/191
Nr opisu: 0000095928
Atrakcyjność uzdrowiska Szczawnica-Zdrój w ocenie kuracjuszy i turystów uzdrowiskowych.
[Aut.]: K. Karkoszka, Adam Szromek.
W: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym. Pod. red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. Proksenia, 2014, s. 59-74, bibliogr. 16 poz.

atrakcyjność ; uzdrowisko ; Szczawnica-Zdrój

attractiveness ; spa ; Szczawnica-Zdrój

81/191
Nr opisu: 0000096235   
Cykl życia przedsiębiorstwa w kontekście obiektów turystyki poprzemysłowej.
[Aut.]: Krzysztof Herman, Mateusz Naramski, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 305-323, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

cykl życia produktu ; cykl życia przedsiębiorstwa ; turystyka przemysłowa ; budynek poprzemysłowy

product life cycle ; enterprise life cycle ; industrial tourism ; post-industrial building

82/191
Nr opisu: 0000095981
Działalność uzdrowiskowa i zasoby lecznicze w uzdrowiskach Ziemi Świętokrzyskiej.
[Aut.]: Adam Szromek, M. Brożyna, E. Letka-Paralusz.
W: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym. Pod. red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. Proksenia, 2014, s. 75-94, bibliogr. 27 poz.

funkcja uzdrowiskowa ; Busko-Zdrój ; Solec-Zdrój ; turystyka

spa function ; Busko-Zdrój ; Solec-Zdrój ; tourism

83/191
Nr opisu: 0000124520   
Istrumenty promocji produktu turystycznego i ich rola w promowaniu aktywności turystycznej.
[Aut.]: Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam Szromek.
-Rozpr. Nauk. Akad. Wychow. Fiz. Wroc. 2014 t. 45, s. 119-129, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

promocja ; turystyka ; marketing mix

promotion ; tourism ; mix marketing

84/191
Nr opisu: 0000095996
Measuring the efficiency of health reforms in CEE countries. An approach proposal and study report.
[Aut.]: P. Romaniuk, Adam Szromek.
-Eur. J. Pub. Health 2014 vol. 24 iss. 2, s. 283. Impact Factor 2.591. Punktacja MNiSW 35.000

85/191
Nr opisu: 0000095984
Perspektywy powstania nowych uzdrowisk w Polsce.
[Aut.]: Krzysztof Herman, Mateusz Naramski, Adam Szromek.
W: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym. Pod. red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. Proksenia, 2014, s. 109-125, bibliogr. 22 poz.

uzdrowisko ; rozwój ; lecznictwo uzdrowiskowe ; Polska

spa ; development ; spa treatment ; Poland

86/191
Nr opisu: 0000095994
Porównanie przestrzennej koncepcji rozwoju zdrojowiska W. Pencakowskiej oraz modelu ewolucji obszaru turystycznego R. W. Butlera.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Tur. Rozw. Region. 2014 nr 1, s. 121-132

87/191
Nr opisu: 0000095998
Preference for domestic offer in tourism among students in Central European countries.
[Aut.]: M. Żemła, Adam Szromek.
-Eur. J. Tour. Hospit. Recreat. 2014 vol. 5 spec. iss., s. 183-196, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

turystyka krajowa ; Polska ; Republika Czeska

domestic tourism ; Poland ; Czech Republic

88/191
Nr opisu: 0000095997   
Prospektywność koncepcji ewolucji obszarów turystycznych - próba identyfikacji czynników podnoszących użyteczność koncepcji deskryptywnych.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Tur. 2014 nr 2 (26), s. 263-279, bibliogr. 24 poz.
Tytuł zeszytu: Podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny. Punktacja MNiSW 13.000

cykl życia obszaru turystycznego ; uzdrowisko ; koncepcja rozwoju obszaru

tourism area life cycle ; spa ; conception of area development

89/191
Nr opisu: 0000095924
Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym. Pod red. Adama R. Szromka.
Kraków : Wydaw. Proksenia, 2014, 283 s.

90/191
Nr opisu: 0000104911   
SPA function indicator as a measure of tourist and healing activity in a SPA.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Econ. Probl. Tour. 2014 vol. 4(28), s. 71-82, bibliogr. 6 poz.
Tytuł zeszytu: Contemporary issues of functioning of tourism economy. Punktacja MNiSW 13.000

uzdrowisko ; turystyka zdrowotna ; turystyka uzdrowiskowa ; wskaźnik

spa ; health tourism ; spa tourism ; pointer

91/191
Nr opisu: 0000093387   
Sprawność obsługi internetowej polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych.
[Aut.]: Adam Szromek, S. Pytel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 71, s. 271-280, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

uzdrowisko ; internet ; obsługa klienta ; strona internetowa

spa ; internet ; customer service ; website

92/191
Nr opisu: 0000091764   
Sprawność wykorzystania narzędzi komunikacji e-mailowej w sprzedaży produktu turystycznego.
[Aut.]: K. Herman, Adam Szromek, Mateusz Naramski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 68, s. 299-311, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ankieta zamaskowana ; sprawność komunikacji ; turystyka

mystery survey ; efficiency of communication ; tourism

93/191
Nr opisu: 0000095989   
The management of spa tourism centres in Poland. Structure of boards, and their perception of different types of visitors, with regard to the funding source of treatment.
[Aut.]: Adam Szromek, P. Romaniuk.
-Am. J. Tour. Manage. 2014 vol. 3 nr 1, s. 9-16, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

spółka uzdrowiskowa ; turystyka uzdrowiskowa ; zarządzanie ; Polska

spa company ; spa tourism ; management ; Poland

94/191
Nr opisu: 0000095926
Wybrane koncepcje zagospodarowania przestrzennego współczesnych uzdrowisk.
[Aut.]: Adam Szromek, I. Gąsior.
W: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym. Pod. red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. Proksenia, 2014, s. 45-58, bibliogr. 13 poz.

uzdrowisko ; zagospodarowanie przestrzenne ; obiekt SPA

spa ; site planning ; SPA structure

95/191
Nr opisu: 0000088572   
Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 64, s. 251-264, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

uzdrowisko ; Krynica-Zdrój ; Polanica-Zdrój ; Kołobrzeg ; jakość usług ; ruch turystyczny ; turystyka zdrowotna

spa ; Krynica-Zdrój ; Polanica-Zdrój ; Kołobrzeg ; service quality ; tourist traffic ; health tourism

96/191
Nr opisu: 0000090398   
Ocena jakości usług prozdrowotnych świadczonych przez górnośląskie uzdrowiska.
[Aut.]: A. Hadzik, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Tur. 2013 nr 3 (23), s. 99-106. Punktacja MNiSW 13.000

jakość usług prozdrowotnych ; goście uzdrowiskowi ; uzdrowiska górnośląskie

quality of wholesome services ; health resorts guests ; Silesian health resort

97/191
Nr opisu: 0000109943   
Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Stud. Ekon. 2013 nr 132, s. 91-103, bibliogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu. Red. J. Mika, K. Zeug-Żebro. Punktacja MNiSW 10.000

turystyka ; funkcja turystyczna ; obszar turystyczny

tourism ; tourist function ; tourist area

98/191
Nr opisu: 0000090435   
Retrospektywna ocena skuteczności realizacji programów profilaktycznych na przykładzie programu profilaktyki chorób tarczycy.
[Aut.]: M. Just, Adam Szromek, B. Zubelewicz-Szkodzińska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 76 s., bibliogr. 86 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 518)

tarczyca ; profilaktyka zdrowotna ; Program Profilaktyki Chorób Tarczycy

thyroid ; health prophylaxis ; Thyroid Disease Prevention Program

99/191
Nr opisu: 0000090396   
The validity and quality of the components of pro-health services in the Upper Silesian spas.
[Aut.]: A. Hadzik, J. Kantyka, Adam Szromek.
-J. Tour. Recreat. Sport Manage. 2013 vol. 1 nr 1, s. 27-33, bibliogr. 9 poz.

usługi prozdrowotne ; jakość usług prozdrowotnych ; goście uzdrowiskowi ; śląski resort zdrowia

wholesome services ; quality of wholesome services ; health resorts visitors ; Silesian health resort

100/191
Nr opisu: 0000109995   
Wskaźniki funkcji turystycznej i ich współzależność z innymi wskaźnikami ekonomicznymi na przykładzie polskiej gospodarki w latach 2000-2010.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 nr 304, s. 325-338, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny. Współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju. Red. A. Rapacz. Punktacja MNiSW 10.000

funkcja turystyczna ; wskaźnik ekonomiczny ; gospodarka polska

tourist function ; economic indicator ; Polish economy

101/191
Nr opisu: 0000080913   
Changes of systemic microinflammation after weight loss and regain - a five-year follow up study.
[Aut.]: M. Olszanecka-Glinianowicz, J. Chudek, Adam Szromek, B. Zahorska-Markiewicz.
-Endokrynol. Pol. 2012 t. 63 nr 6, s. 432-438, bibliogr. 49 poz.. Impact Factor 1.070. Punktacja MNiSW 10.000

martwica nowotworów ; interleukina 6 ; zmiana masy ciała

tumour necrosis ; interleukin 6 ; body mass change

102/191
Nr opisu: 0000075961   
Charakterystyka ruchu turystycznego jako miara rozwoju popytu turystycznego - przykład ruchu turystycznego wybranych parków krajobrazowych.
[Aut.]: S. Pytel, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Usług 2012 nr 84, s. 109-122. Punktacja MNiSW 6.000

ruch turystyczny ; park krajobrazowy

tourist traffic ; landscape park

103/191
Nr opisu: 0000075945   
Dekompozycja krzywej liczby odwiedzających obszar turystyczny i próba jej implementacji w pomiarze rozwoju funkcji turystycznej obszaru.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Usług 2012 nr 83, s. 523-535. Punktacja MNiSW 6.000

obszar turystyczny ; funkcja turystyczna

tourist area ; tourist function

104/191
Nr opisu: 0000075914   
Demographic phenomena and demand for health tourism services correlated in Poland.
[Aut.]: Adam Szromek, M. Januszewska, P. Romaniuk.
-Am. J. Tour. Manage. 2012 vol. 1 nr 1, s. 10-20, bibliogr. 22 poz.

zmiany demograficzne ; uzdrowisko ; turystyka zdrowotna ; Polska

demographic changes ; spa ; health tourism ; Poland

105/191
Nr opisu: 0000075922
Determinants of participation in sport and tourism of visitors to Polish health resorts. A case study.
[Aut.]: A. Hadzik, Adam Szromek, E. Sadowska-Krępa.
-Stud. Phys. Cult. Tour. 2012 vol. 19 no. 1, s. 42-49, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sport ; uzdrowisko ; turystyka zdrowotna ; aktywność fizyczna ; rekreacja

sport ; spa ; health tourism ; physical activity ; recreation

106/191
Nr opisu: 0000075956
Dostępność komunikacji drogowej i transportu publicznego w gminach uzdrowiskowych, czyli jak dostać się do uzdrowiska.
[Aut.]: Adam Szromek, I. Gąsior.
W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Pod red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2012, s. 313-330 (Monografie o Tematyce Turystycznej ; nr 13)

107/191
Nr opisu: 0000080953
Dwuwymiarowy wskaźnik funkcji turystycznej i jego zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Metod.-Nauk. AWF Katowice 2012 nr 34, s. 127-142

108/191
Nr opisu: 0000075928   
Emigration preferences and plans among medical students in Poland.
[Aut.]: K. Krajewski-Siuda, Adam Szromek, P. Romaniuk, C. A. Gericke, A. Szpak, K. Kaczmarek.
-Hum. Resour. Health 2012 vol. 10 April, s. 1-6, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.828. Punktacja MNiSW 25.000

lekarz ; student medycyny ; emigracja ; mobilność zawodowa ; Polska

doctor ; medical student ; emigration ; professional mobility ; Poland

109/191
Nr opisu: 0000075940
Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Pod red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2012, s. 35-57, bibliogr. 68 poz. (Monografie o Tematyce Turystycznej ; nr 13)

uzdrowisko ; turystyka ; gmina ; ekonomia ; funkcja uzdrowiskowa ; funkcja turystyczna

spa ; tourism ; community ; economy ; spa function ; tourist function

110/191
Nr opisu: 0000075952
Historyczny kontekst działalności uzdrowiskowej w Polsce.
[Aut.]: Adam Szromek, I. Gąsior.
W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Pod red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2012, s. 15-34 (Monografie o Tematyce Turystycznej ; nr 13)

111/191
Nr opisu: 0000080921
Kibice międzynarodowych widowisk sportowych jako nowa kategoria konsumentów turystyki w Polsce.
[Aut.]: Adam Szromek, A. Hadzik, R. Tomik.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012 nr 258, s. 68-78. Punktacja MNiSW 7.000

112/191
Nr opisu: 0000080919
Multidimensional segmentation of Polish ski resorts visitors.
[Aut.]: Adam Szromek, M. Żemła, A. Hadzik.
-J. Tour. Chall. Trends 2012 vol. 5 no. 1, s. 41-46

sport zimowy ; segmentacja rynku ; turystyka sportowa

winter sport ; market segmentation ; sport tourism

113/191
Nr opisu: 0000075953
Prognoza rozwoju funkcji uzdrowiskowej w kontekście zmian wskaźników demograficznych w Polsce.
[Aut.]: Adam Szromek, M. Januszewska, P. Romaniuk.
W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Pod red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2012, s. 195-215 (Monografie o Tematyce Turystycznej ; nr 13)

114/191
Nr opisu: 0000075726   
Prywatyzacja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i jej implikacje społeczne.
[Aut.]: A. Hadzik, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 61, s. 71-83, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

uzdrowisko ; przedsiębiorstwo ; służba zdrowia ; analiza ekonomiczna ; prywatyzacja ; koszt społeczny

health resort ; enterprise ; health service ; economic analysis ; privatization ; social cost

115/191
Nr opisu: 0000075927   
Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 61, s. 295-309, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

wskaźnik funkcji turystycznej ; rozwój turystyki ; rozwój lokalny ; województwo śląskie

tourist function indicator ; tourism development ; local development ; Silesian Voivodeship

116/191
Nr opisu: 0000075962   
Symptomy stronniczości turystów w ocenie atrakcyjności krajowej oferty turystycznej na przykładzie Polski i Czech.
[Aut.]: M. Żemła, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Usług 2012 nr 82, s. 165-178. Punktacja MNiSW 6.000

rynek turystyczny ; atrakcyjność turystyczna ; Polska ; Republika Czeska

tourist market ; tourist attractiveness ; Poland ; Czech Republic

117/191
Nr opisu: 0000080893   
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego jako czynnik aktywizacji turystycznej w Aglomeracji Górnego Śląska.
[Aut.]: A. Nitkiewicz-Jankowska, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Tur. 2012 nr 3 (19), s. 99-112. Punktacja MNiSW 5.000

turystyka dziedzictwa ; turystyka przemysłowa ; szlak zabytków techniki ; Aglomeracja Górnośląska

heritage tourism ; industrial tourism ; industrial monuments route ; Upper Silesian Agglomeration

118/191
Nr opisu: 0000075954
Ubezpieczenie uzdrowiskowe kuracjuszy - trzy propozycje rozwiązań systemowych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
[Aut.]: Adam Szromek, P. Romaniuk.
W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Pod red. Adama R. Szromka. Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2012, s. 275-296 (Monografie o Tematyce Turystycznej ; nr 13)

119/191
Nr opisu: 0000075939
Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Pod red. Adama R. Szromka.
Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2012

120/191
Nr opisu: 0000070761
Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej.
[Aut.]: Adam Szromek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 239 s., bibliogr. 183 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 362)

funkcja turystyczna ; uzdrowisko ; turystyka ; wskaźnik funkcji turystycznej

tourist function ; spa ; tourism ; tourist function index

121/191
Nr opisu: 0000069863   
Analiza wybranych zagadnień turystyki z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak, Beata Hysa, Katarzyna* Jakowska-Suwalska, Anna Mularczyk, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 65-83, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

turystyka ; osoba niepełnosprawna ; Śląski Szlak Zabytków Techniki

tourism ; disabled person ; The Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship

122/191
Nr opisu: 0000071313   
Body fat changes and activity of tumor necrosis factor α system - a 5-year follow-up study.
[Aut.]: M. Olszanecka-Glinianowicz, J. Chudek, P. Kocełak, Adam Szromek, B. Zahorska-Markiewicz.
-Metab. - Clin. Exp. 2011 vol. 60 iss.4, s. 531-536, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.538

123/191
Nr opisu: 0000075919
Characteristics of polish national football team fans as sports tourists.
[Aut.]: A. Hadzik, R. Tomik, Adam Szromek.
-Stud. Phys. Cult. Tour. 2011 vol. 18 no. 1, s. 51-58, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kibic piłki nożnej ; impreza sportowa ; turystyka sportowa ; aktywność fizyczna

football fan ; sport event ; sport tourism ; physical activity

124/191
Nr opisu: 0000075941
Działalność turystyczno-lecznicza Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego. Transformacja działalności przedsiębiorstw uzdrowiskowych w latach 1989-2010.
[Aut.]: Adam Szromek.
Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2011, 140 s., bibliogr. 154 poz.
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; nr 11)

uzdrowisko ; balneologia ; zdrowie ; opieka zdrowotna

spa ; balneology ; health ; health care

125/191
Nr opisu: 0000066543
Informatyka w zarządzaniu w przykładach i zadaniach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL. Praca zbiorowa. Pod red. Iwony Zdonek.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak, Beata Hysa, Anna Mularczyk, Marcin Sobota, Adam Szromek, Maciej Wolny, Marcin Wyskwarski, Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 241 s., bibliogr. 12 poz.

arkusz kalkulacyjny ; Excel ; statystyka ; zarządzanie

spreadsheet ; Excel ; statistics ; management

126/191
Nr opisu: 0000069804
Metody statystyczne i optymalizacyjne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Statystyka i badania operacyjne.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak, Dorota Gawrońska, Katarzyna* Jakowska-Suwalska, Agnieszka Kowalska-Styczeń, Anna** Męczyńska, Anna Mularczyk, Tomasz Owczarek, Adam Szromek, Maciej Wolny, Iwona Zdonek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 265 s., bibliogr.

MS Excel ; metody statystyczne ; metoda optymalizacyjna ; statystyka matematyczna ; statystyka opisowa ; badania operacyjne ; programowanie liniowe ; wnioskowanie statystyczne

MS Excel ; statistical methods ; optimization method ; mathematical statistics ; descriptive statistics ; operations research ; linear programming ; statistical inference

127/191
Nr opisu: 0000075960
Możliwość uprawiania turystyki poprzemysłowej przez osoby niepełnosprawne na przykładzie szlaku zabytków techniki województwa śląskiego.
[Aut.]: Adam Szromek, Beata Hysa, Agnieszka Kowalska-Styczeń, A. Nitkiewicz-Jankowska.
W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. Red. A. Rapacz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 687-699 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 157 1899-3192)

128/191
Nr opisu: 0000075963
Osiedle górnicze fińskich domków w Hołdunowie jako przykład dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska.
[Aut.]: Adam Szromek, E. Szromek.
-Zesz. Nauk. Górnośl. Wyż. Szkoła Handl. 2011 z. 46, s. 115-122

129/191
Nr opisu: 0000069865   
Postrzeganie barier stawianych osobom niepełnosprawnym w ich aktywności turystycznej.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak, Anna Mularczyk, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 85-96, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

osoba niepełnosprawna ; turystyka ; bariera architektoniczna ; bariera społeczna ; bariera finansowa ; bariera psychologiczna ; bariera organizacyjna ; bariera sprzętowa

disabled person ; tourism ; architectural barrier ; social barrier ; financial barrier ; psychological barrier ; organizational barrier ; equipment barrier

130/191
Nr opisu: 0000075916   
Using R. W. Butler's model to interpret the development of tourist attractions, based on the example of the Salt Mine in Wieliczka.
[Aut.]: Z. Kruczek, Adam Szromek.
-Folia Tur. 2011 vol. 25 nr 1, s. 249-263, bibliogr. 20 poz.

atrakcja turystyczna ; Kopalnia Soli w Wieliczce ; cykl życia obszaru turystycznego ; TALC ; cykl Butlera ; model Butlera

tourist attraction ; Salt Mine in Wieliczka ; tourism area life cycle ; TALC ; Butler cycle ; Butler model

131/191
Nr opisu: 0000070888
Analiza strategiczna TOWS/SWOT sektora przedsiębiorstw uzdrowiskowych.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej. Red.: J. Stacharska-Targosz, J. Szostak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2010, 287-300

132/191
Nr opisu: 0000066833
Charakterystyka cech odróżniających kuracjuszy kontraktowych i komercyjnych na przykładzie uzdrowiska Wysowa.
[Aut.]: Adam Szromek, A. Hadzik, Jolanta* Staszewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 54, s. 343-352, bibliogr. 9 poz.

uzdrowisko ; turystyka zdrowotna ; zarządzanie turystyką

spa ; health tourism ; tourism management

133/191
Nr opisu: 0000070932
Charakterystyka ruchu pielgrzymkowego w sanktuarium św. Jakuba Większego w Santiago de Compostela.
[Aut.]: Adam Szromek, I. Kulik, A. Hadzik.
W: Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela. Pod red. A. Jackowskiego, F. Mroza, I. Hodorowicz. Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych. Kraków : Wydaw. "Czuwajmy", 2010, s. 57-62

134/191
Nr opisu: 0000070928
Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Pod red. A. R. Szromka. Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2010, s. 17-40

135/191
Nr opisu: 0000077517
Dostosowanie systemów informacji turystycznej do turystyki poprzemysłowej niepełnosprawnych - założenia do systemu.
[Aut.]: Adam Szromek, Agnieszka Kowalska-Styczeń.
W: Konsument na rynku turystycznym. Informacja turystyczna w Europie. Praca zbiorowa.. Pod red. D. Chudy-Hyski, M. Żemły. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010, s. 303-309
Materiały pokonferencyjne z Międzynarodowej Konferencji nt.: "Konsument na rynku turystycznym. Informacja turystyczna w Europie", która odbyła się w dniach 27-28 października 2010 roku w Katowicach.

136/191
Nr opisu: 0000070924
Heritage tourism as product on the industrial estate of Poland case study of the silesian industrial monuments route.
[Aut.]: Adam Szromek, Adrian Kapczyński.
W: Marketing development in theory and practice. Ed. J. Striss. Zilina : EDIS - Vydav. Zilinskej Univerzity, 2010, s. 255-260

137/191
Nr opisu: 0000070935
Informatyczne narzędzie klasyfikacji diagnostycznej niskorosłych pacjentów - wykorzystanie metody Szromka - Krajewskiej-Siudy (SKSM).
[Aut.]: Tomasz Owczarek, Adam Szromek.
W: Społeczeństwo informacyjne: wybrane zagadnienia. Pod red. C. F. Halesa. Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 51-56

138/191
Nr opisu: 0000066826
Klasyfikacja diagnostyczna pacjentów z niskorosłością na podstawie sieci bayesowskiej.
[Aut.]: Tomasz Owczarek, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 54, s. 249-260, bibliogr. 20 poz.

diagnostyka medyczna ; dzieci ; niskorosłość ; sieć Bayesa

medical diagnostics ; children ; short stature ; Bayes network

139/191
Nr opisu: 0000075917   
Konkurencyjność produktu turystycznego uzdrowiska Kołobrzeg.
[Aut.]: A. Hadzik, Adam Szromek, D. Żylak.
-Acta Sci. Pol., Oecon. 2010 vol. 9 nr 4, s. 153-164, bibliogr. 19 poz.

turystyka zdrowotna ; konkurencyjność ; Kołobrzeg ; uzdrowisko ; służba zdrowia

health tourism ; competitiveness ; Kołobrzeg ; spa ; health service

140/191
Nr opisu: 0000070897
Kwestie sporne w modelu ewolucji obszaru turystycznego S.C. Ploga oraz ich znaczenie w turystyce uzdrowiskowej.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Współczesne tendencje w zarządzaniu kulturą fizyczną i turystyką. Pod red. J. Kantyki. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2010, s. 73-97

141/191
Nr opisu: 0000071235
Międzynarodowe widowisko piłkarskie jako przykład globalizacji we współczesnej turystyce sportowej.
[Aut.]: Adam Szromek, A. Hadzik.
W: Kultura fizyczna a globalizacja. Praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Piotra Rymarczyka. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2010, s. 459-468

142/191
Nr opisu: 0000070929
Model powiązań podmiotów związanych z działalnością turystyczno-leczniczą w uzdrowisku.
[Aut.]: Adam Szromek, A. Hadzik, J. Kantyka.
W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. Red. J. Sala. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2010, s. 722-732

143/191
Nr opisu: 0000070930
Opis ewolucji obszaru turystycznego za pomocą badania profilu typologicznego osób odwiedzających obszar recepcji turystycznej - konstrukcja narzędzia badawczego.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. Red. J. Sala. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2010, s. 343-359

144/191
Nr opisu: 0000066831
Rozwój obszarów turystycznych i uzdrowiskowych w koncepcjach S.C. Ploga i R.W. Butlera.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 54, s. 305-322, bibliogr. 38 poz.

turystyka ; zarządzanie turystyką ; turystyka zdrowotna ; uzdrowisko ; rynek turystyczny ; atrakcyjność turystyczna

tourism ; tourism management ; health tourism ; spa ; tourist market ; tourist attractiveness

145/191
Nr opisu: 0000066234
The problem of thermal spas location on the example of Poland.
[Aut.]: Adam Szromek, Adrian Kapczyński.
W: Knowledge base for management. Theory and practice. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - Vydav. Zilinskej Univerzity, 2010, s. 313-328

146/191
Nr opisu: 0000070944   
Turystyka a zasady zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Adam Szromek, A. Nitkiewicz-Jankowska.
-Kształt. Środ. Geogr. Ochr. Przyr. 2010 nr 42 s. 52-59, bibliogr.

147/191
Nr opisu: 0000066830
Typologia turystów a typologia odwiedzających uzdrowisko. Przegląd typologii.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 54, s. 291-303, bibliogr. 25 poz.

turystyka ; aktywność turystyczna ; zarządzanie turystyką ; typologia turystów

tourism ; tourism activity ; tourism management ; typology of toursits

148/191
Nr opisu: 0000070892
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Pod red. A. R. Szromka.
Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2010

149/191
Nr opisu: 0000075947
Wskaźniki ekonomiczne stosowane w zarządzaniu działalnością turystyczno-leczniczą w gminach i przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Probl. Zarz. 2010 vol. 8 nr 3, s. 108-118, bibliogr. 17 poz.

przedsiębiorstwo uzdrowiskowe ; wskaźnik ekonomiczny ; gmina uzdrowiskowa ; zarządzanie turystyką

spa enterprise ; economic indicator ; spa community ; tourism management

150/191
Nr opisu: 0000075958
Wybrane czynniki rozwoju zdrowotnej turystyki wellness w statutowych uzdrowiskach w Polsce.
[Aut.]: Adam Szromek, A. Hadzik, J. Kantyka.
W: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Praca zbiorowa. T. 7, Aspekty społeczne: ruch turystyczny, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka zdrowotna, przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej. Pod red. Zygmunta Młynarczyka i Aliny Zajadacz. Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2010, s. 127-138 (Seria Turystyka i Rekreacja ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Studia i Prace ; nr 7)

151/191
Nr opisu: 0000066832
Wykorzystanie modeli ewolucyjnych w zarządzaniu rozwojem uzdrowiska. Założenia do badań.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 54, s. 323-341, bibliogr. 19 poz.

uzdrowisko ; turystyka zdrowotna ; zarządzanie turystyką ; model ewolucyjny

spa ; health tourism ; tourism management ; evolutionary model

152/191
Nr opisu: 0000075951
Health tourism and wellness as modern forms of spa tourism.
[Aut.]: Adam Szromek, A. Hadzik, J. Kantyka.
W: Wellness and success. Monografia. [Vol. 1]. Pod red. Józefa Bergiera. Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2009, s. 97-112

153/191
Nr opisu: 0000058246
Is the metabolic syndrome associated per se with chronic inflammation.
[Aut.]: M. Olszanecka-Glianowicz, B. Zahorska-Markiewicz, P. Kocełak, J. Janowska, Adam Szromek.
-Int. J. Med. Biol. Front. 2009 vol. 15 iss. 9/10, s. 847-866

154/191
Nr opisu: 0000058830
Model konkurencji i współpracy przedsiębiorstw uzdrowiskowych jako gra typu Dylemat Więźnia.
[Aut.]: Adam Szromek, Maciej Wolny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2009 z. 49, s. 363-371, bibliogr. 10 poz.

uzdrowisko ; teoria gier ; konkurencyjność

spa ; games theory ; competitiveness

155/191
Nr opisu: 0000058828
Propozycja pomiaru intensywności ruchu turystycznego w pijalni uzdrowiskowej.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2009 z. 49, s. 337-348, bibliogr. 12 poz.

uzdrowisko ; turystyka zdrowotna ; wypoczynek

spa ; health tourism ; leisure

156/191
Nr opisu: 0000058831
Ranking polskich uzdrowisk- egzemplifikacja wykorzystania wielowymiarowej analizy porównawczej w konstruowaniu rankingów uzdrowisk.
[Aut.]: Adam Szromek, Maciej Wolny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2009 z. 49, s. 373-380, bibliogr. 8 poz.

uzdrowisko ; analiza porównawcza

spa ; comparative analysis

157/191
Nr opisu: 0000058829
Wskaźniki godzinowej i dobowej gęstości zaludnienia parku uzdrowiskowego.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2009 z. 49, s. 349-361, bibliogr. 14 poz.

uzdrowisko ; turystyka zdrowotna ; wypoczynek ; gęstość zaludnienia

spa ; health tourism ; leisure ; population density

158/191
Nr opisu: 0000058819
Wykorzystanie cech auksologicznych w klasyfikacji diagnostycznej niskorosłych pacjentów - próba wypracowania nowej metody klasyfikacji.
[Aut.]: E. Krajewska-Siuda, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2009 z. 49, s. 175-185, bibliogr. 19 poz.

niskorosłość ; cechy auksologiczne ; diagnostyka medyczna

short stature ; auxiological features ; medical diagnostics

159/191
Nr opisu: 0000075992
Health tourism and cycles of the spa life.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych = Health & rest. The great book of Polish spas, seaside resorts and places with spa-climatic qualities = Gesundheit und Erholung. Das grosse Buch der polnischen Kurorte, Seebadeorte und Ortschaften mit Klima-Kureigenschaften. Praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa Franczukowskiego. Bydgoszcz : Wydaw. "Mirex", 2008, s. 32-36

160/191
Nr opisu: 0000039864   
Hypotheses concerning the development of Polish spas in the years 1949-2006.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Adam Szromek.
-Tour. Manage. 2008 vol. 29 iss. 5, s. 1035-1037, bibliogr. 2 poz.. Impact Factor 1.274

uzdrowisko ; turystyka zdrowotna ; Polska ; rozwój

spa ; health tourism ; Poland ; development

161/191
Nr opisu: 0000049258   
Koncepcja klasyfikacji diagnostycznej dzieci z niskorosłością i jej ekonomiczne implikacje. Ilościowe modele klasyfikacyjne w diagnostyce medycznej.
[Aut.]: Adam Szromek, E. Krajewska-Siuda.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 155 s., bibliogr. 120 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 206)

diagnostyka medyczna ; niskorosłość ; dzieci ; model ilościowy ; ocena ekonomiczna

medical diagnostics ; short stature ; children ; quantitative model ; economic evaluation

162/191
Nr opisu: 0000051582
Problem definiowania pojęcia "uzdrowisko" jako kategorii społeczno-ekonomicznej.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce. Praca zbiorowa. Pod red. W. Siwińskiego, R. Taubera, E. Muchy-Szajek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2008, s. 549 (Monografie ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu nr 4)

163/191
Nr opisu: 0000075991
Prognoza skali emigracji lekarzy z Polski. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Krajewskiego-Siudy.
[Aut.]: Adam Szromek, Ł. Fyderek, E. Goździak, J. Jamiołkowski, K. Kaczmarek, B. Karczewska, K. Krajewski-Siuda, A. Mińkowska, P. Romaniuk, R. Słoniewski, M. Starosolski, A. Szpak, J. Ślusarczyk.
Bytom : Wydział Zdrowia Publicznego. Zakład Polityki Zdrowotnej, 2008, 176 s., bibliogr.

164/191
Nr opisu: 0000040832
Socioeconomic problems of the Polish spas. History and contemporary situation.
[Aut.]: Adam Szromek, U. Lulkiewicz.
W: Vadybos šiuolaikines tendencijos = Modern tendencies of management. Red. A. Makštutis. The General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania. Wilno : Wydaw. Technologija, 2008, s. 369-377

165/191
Nr opisu: 0000051581   
Socioeconomic problems of the Polish spas. History and contemporary situation.
[Aut.]: Adam Szromek, U. Lulkiewicz.
W: Vadybos šiuolaikinés tendencijos. Makslo darby rinkinys. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija,, 2008, s. 369-377, bibliogr. 14 poz.

uzdrowisko ; gmina ; społeczeństwo ; rozwój ; zarządzanie ; ekonomia ; gospodarka

spa ; community ; society ; development ; management ; economy

166/191
Nr opisu: 0000046543
Symulacyjny model decyzyjny wyboru miejscowości wypoczynkowej przez turystów.
[Aut.]: Agnieszka Kowalska-Styczeń, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 45, s. 215-225, bibliogr. 11 poz.

proces decyzyjny ; model symulacyjny ; preferencje konsumenta ; rynek turystyczny

decision-making process ; simulation model ; consumer preferences ; tourist market

167/191
Nr opisu: 0000051485
The revitalisation of Polish spas.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Tourism in the new Eastern Europe. Global challengers - regional answers. International conference, Warsaw, 29-30 November 2008. Ed. K. Ferfet. Warsaw : College of Tourism and Hospitality Management, 2008, s. 115-118

168/191
Nr opisu: 0000040830
Turystyka zdrowotna i cykle życia uzdrowisk.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Franczukowskiego. Bydgoszcz : Wydaw. Mirex, 2008, s. 32-36

169/191
Nr opisu: 0000051336
Turystyka zdrowotna i cykle życia uzdrowisk.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk, kapielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Franczukowskiego. Bydgoszcz : Wydaw. Mirex, 2008, s. 32-36

170/191
Nr opisu: 0000040831
Cykliczność zjawisk w turystyce.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich. Red. M. Turek. Sopot : Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości - Szkoła Wyższa w Sopocie, 2007, s. 32-41

171/191
Nr opisu: 0000040829
Egzemplifikacja rewitalizacji poprzemysłowej dla celów rekreacyjno-turystycznych.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej. Katowice : Agencja Artystyczna PARA, 2007, s. 103-108

172/191
Nr opisu: 0000039956
Perspektywy powstania uzdrowisk termalnych w Polsce.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Tur. i Rekreac. 2007 t. 3, s. 56-61

173/191
Nr opisu: 0000040013
Problem lokalizacji uzdrowisk termalnych w Polsce.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania. Red. A. Rapacz. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Jelenia Góra : Jaremen Press, 2007, s. 32-40

174/191
Nr opisu: 0000030072
Turystyka w polskich uzdrowiskach i prawne uwarunkowania jej rozwoju.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 40, s. 267-287, bibliogr. 29 poz.

uzdrowisko ; turystyka zdrowotna ; przedsiębiorstwo uzdrowiskowe ; gmina uzdrowiskowa ; prawo polskie

spa ; health tourism ; spa enterprise ; spa community ; Polish law

175/191
Nr opisu: 0000030073
Wskaźniki ilościowe jako podstawa porządkowania wielkości w konstruowaniu rankingów.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 40, s. 289-312, bibliogr. 16 poz.

proces decyzyjny ; ranking turystyczny ; wskaźnik ilościowy ; transformacja zmiennych ; zmienna diagnostyczna ; wskaźniki syntetyczne

decision-making process ; tourist ranking ; quantitative indicator ; variable transformation ; diagnostic variable ; synthetic indicators

176/191
Nr opisu: 0000027933
Wskaźniki ilościowe w ocenie sprawności operacyjnej sanatoriów.
[Aut.]: Adam Szromek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 167 s., bibliogr. 162 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 123)

turystyka zdrowotna ; sanatorium ; wskaźnik ilościowy ; sprawność operacyjna

health tourism ; sanatorium ; quantitative indicator ; operational efficiency

177/191
Nr opisu: 0000040018
Wskaźniki oceny sprawności operacyjnej sanatorium. Pojemność i zdolność usługowa sanatorium.
[Aut.]: Adam Szromek, Jan** Kałuski.
W: Studia nad turystyką. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. T. 3: Prace ekonomiczne i społeczne. Pod red. Włodzimierza Kurka i Roberta Pawlusińskiego. Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 71-78

178/191
Nr opisu: 0000040017
Wskaźniki oceny sprawności operacyjnej sanatorium. Stopień realizacji popytu na usługi sanatoryjne.
[Aut.]: Adam Szromek, Jan** Kałuski.
W: Studia nad turystyką. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. T. 3: Prace ekonomiczne i społeczne. Pod red. Włodzimierza Kurka i Roberta Pawlusińskiego. Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 79-86

179/191
Nr opisu: 0000040828
Znaczenie infrastruktury poprzemysłowej XIX i XX wieku w turystyce uzdrowiskowej.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej. Katowice : Agencja Artystyczna PARA, 2007, s. 139-144

180/191
Nr opisu: 0000040827
Analiza rozwoju działalności wybranych uzdrowisk na przełomie XX i XXI wieku.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 - założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki. Red. A. Dąbrowski, R. Rowiński. Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006, s. 136-142

181/191
Nr opisu: 0000024222
Ilościowy model prognostyczny popytu na usługi uzdrowiskowe.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Red.: J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz. Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 245-254, bibliogr. 14 poz.

model ilościowy ; model prognostyczny ; turystyka uzdrowiskowa ; turystyka zdrowotna ; LCA ; popyt

quantitative model ; prediction model ; spa function ; health tourism ; LCA ; demand

182/191
Nr opisu: 0000019084
Model Butlera jako podstawa kreowania strategii rozwoju rynku polskich uzdrowisk XXI w..
[Aut.]: Adam Szromek.
-Mark. i Rynek 2006 nr 5, s. 36-39

uzdrowisko ; przedsiębiorstwo uzdrowiskowe ; model Butlera ; cykl życia produktu ; produkt uzdrowiskowy

spa ; spa enterprise ; Butler model ; product life cycle ; spa product

183/191
Nr opisu: 0000040822
Nowoczesne uzdrowiska starego kontynentu. Analiza wybranych rozwiązań organizacyjnych w działalności europejskich uzdrowisk.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju. Red. T. Iwanek. Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2006, s. 107-118 (Monografie, Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 3)

184/191
Nr opisu: 0000040823
Przeszłość i przyszłość polskich uzdrowisk. Historia uzdrowisk i nowe wyzwania.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia. Pod red. B. Raszki, S. Bosiackiego. Poznań : BETAGRAF, 2006, s. 169-176

185/191
Nr opisu: 0000040826
The spa enterprises and the market integration processes. The example of P.F. Drucker's strategic areas.
[Aut.]: Adam Szromek, A. Winogrodzka.
W: Problemi rozvitku prikordonnih teritoij - ta ih učasti v integracijnih procesah. Lucbk : VEŽA, 2006, s. 117-121

186/191
Nr opisu: 0000019562
Zastosowanie wskaźników ilościowych w ewaluacji regionalnych strategii polityki społecznej.
[Aut.]: Adam Szromek.
W: Nowa ekonomia a społeczeństwo. [T.] 1. Pod red. Sławomira Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006, s. 495-500, bibliogr. 10 poz.

187/191
Nr opisu: 0000040835
Cykl życia uzdrowisk w Polsce.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Gaz. Zdroj. 2004 nr 3/4, s. 54-55

188/191
Nr opisu: 0000040833
Dwa wymiary zarządzania sanatoriami, czyli sanatorium przedsiębiorcze czy intuicyjne?.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Gaz. Zdroj. 2004 nr 1, s. 80-81

189/191
Nr opisu: 0000040836
Ilościowe wskaźniki zarządzania turystyką w dobie transformacji przystosowawczych do współtworzenia Unii Europejskiej.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 20, cz. 1, s. 221--241, bibliogr. 23 poz.

zarządzanie turystyką ; Unia Europejska ; HDI ; turystyka krajowa ; turystyka międzynarodowa

tourism management ; European Union ; HDI ; domestic tourism ; international tourism

190/191
Nr opisu: 0000040834
Nowy wiek - nowa sytuacja. Sytuacja turystyki uzdrowiskowej w Polsce.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Gaz. Zdroj. 2004 nr 2, s. 64-65

191/191
Nr opisu: 0000040820
Konstrukcja kluczowych wskaźników efektywności wypoczykowo-rehabilitacyjnej regionów wypoczynkowych i kurortów sanatoryjnych.
[Aut.]: Jan** Kałuski, Adam Szromek.
W: Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego. Pod red. I. Jędrzejczyk, W. Mynarskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2003, s. 380-389

stosując format:
Nowe wyszukiwanie