Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZMAL ARKADIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/71
Nr opisu: 0000139172
Challenges before the competence centre in the area of materials production and processing in the Silesian Province.
[Aut.]: Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal.
W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 13584-13591, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

centrum kompetencji ; operacje innowacyjne ; warunki innowacji

competence centre ; iInnovative operations ; innovation conditions

2/71
Nr opisu: 0000137675   
Evaluation of the customer service quality with Servqual method in the chosen company. Pt. 1, Customer perspective.
[Aut.]: Monika Odlanicka-Poczobutt, Arkadiusz Szmal.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 551-564, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

metoda Servqual ; poziom obsługi klienta ; jakość

Servqual method ; customer service level ; quality

3/71
Nr opisu: 0000137676   
Evaluation of the customer service quality with Servqual method in the chosen company. Pt. 2, Personnel perspective.
[Aut.]: Monika Odlanicka-Poczobutt, Arkadiusz Szmal.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 565-576, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

metoda Serqual ; obsługa klienta ; jakość

Serqual method ; customer service ; quality

4/71
Nr opisu: 0000139173
Innovations as the source of creating the value in business models.
[Aut.]: Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal.
W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 13592-13602, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

model biznesowy ; innowacje ; wartość ; zrównoważona karta wyników

business model ; innovations ; value ; Balanced Scorecard ; business processes

5/71
Nr opisu: 0000126504
Activities of knowledge intermediaries in regional innovation system - experiences, perspectives and challenges.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal, Adam Janiszewski.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Modern science. Iss. 1.5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 11-18 (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

6/71
Nr opisu: 0000121872
Co-ownership of intellectual property as a symptom of cooperation in the Polish metal industry.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal, Przemysław* Ziemski.
W: METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials, May 24th - 26th, 2017, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2332-2337, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

otwarta innowacja ; własność intelektualna w przemyśle hutnicznym ; zarządzanie przemysłem hutniczym ; analiza patentowa

open innovation ; intellectual property in metal industry ; management of metal industry ; patent analysis

7/71
Nr opisu: 0000126614   
Działalność centrów transferu technologii a ko-kreacja wiedzy.
[Aut.]: Adam Janiszewski, Arkadiusz Szmal.
-Przeds. Zarz. 2018 t. 19 z. 4, cz. 3, s. 237-250, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Innowacyjność w polityce regionalnej, przedsiębiorstwie i w procesach transferu wiedzy. Red. Dariusz M. Trzmielak, Bartłomiej Stopczyński. Punktacja MNiSW 14.000

transfer technologii ; broker ; otwarte innowacje ; model biznesowy ; transfer wiedzy

technology transfer ; broker ; open innovation ; business model ; knowledge spillovers

8/71
Nr opisu: 0000129107
Knowledge commercialization ecosystem - the case of the AGH University of Science and Technology.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal, D. Kowal.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Modern science. Iss. 1.5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 601-609, bibliogr. 15 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

ekosystem wiedzy ; komercjalizacja wiedzy ; przedsiębiorczość akademicka ; start-up

knowledge ecosystem ; knowledge commercialization ; academic entrepreneurship ; start-up

9/71
Nr opisu: 0000127122   
Projekt racjonalizatorski jako endogeniczne źródło innowacji.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 183-194, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

źródło innowacji ; projekt racjonalizatorski ; endogeniczna innowacja ; własność intelektualna

innovation source ; rationalization project ; endogenous innovation ; intellectual property

10/71
Nr opisu: 0000118979
Business model of transportation and spedition company.
[Aut.]: Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC'2016, November 28th - 30th 2016, Zakopane, Poland. Conference proceedings. TANGER Ltd., VSB - Technical University Ostrava. Czech Republic, Technical University in Kosice. Slovakia, AGH University of Science & Technology. Cracow. Poland. Ostrava : Tanger, 2017, s. 511-518, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

model biznesowy ; firma transportowa ; firma spedycyjna ; wartość klienta

business model ; transportation company ; spedition company ; customer value

11/71
Nr opisu: 0000119231
Conditions of creating academic start-ups - configuration of roles in the process.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal, D. Kowal.
W: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2017, 24-30 August 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 1, Modern science. Vol. 5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 195-202, bibliogr. 11 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)

spin-off ; start-up ; przedsiębiorczość akademicka ; komercjalizacja wiedzy ; zachowanie przedsiębiorcze

spin-off ; start-up ; academic entrepreneurship ; knowledge commercialization ; entrepreneurial behavior

12/71
Nr opisu: 0000121118
Innovation ecosystem in the Silesian region - configuration of the key actors.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2017, 24-30 August 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 1, Modern science. Vol. 5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 525-532, bibliogr. 15 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)

ekosystem innowacji ; aktorzy ekosystemu innowacji ; dyfuzja innowacji

innovation ecosystem ; actors of the innovation ecosystem ; diffusion of innovations

13/71
Nr opisu: 0000118983
The aspects of knowledge logistics in the process of creating university high-growth technology businesses. The case of the agh university of science and technology.
[Aut.]: D. Kowal, Arkadiusz Szmal.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC'2016, November 28th - 30th 2016, Zakopane, Poland. Conference proceedings. TANGER Ltd., VSB - Technical University Ostrava. Czech Republic, Technical University in Kosice. Slovakia, AGH University of Science & Technology. Cracow. Poland. Ostrava : Tanger, 2017, s. 645-653, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

logistyka wiedzy ; transfer wiedzy ; innowacja ; transfer technologii ; spin-off ; politechnika ; przedsiębiorczość akademicka ; komercjalizacja wiedzy

knowledge logistics ; knowledge transfer ; innovation ; technology transfer ; spin-off ; university of technology

14/71
Nr opisu: 0000117384   
Własność intelektualna jako komponent rozwoju inteligentnej specjalizacji w obszarze medycyny.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal, Przemysław* Ziemski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 425-438, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

inteligentna specjalizacja ; własność intelektualna ; technologia medyczna

smart specialization ; intellectual property ; medical technology

15/71
Nr opisu: 0000112069
Intelectual property as the element of the steel industry innovative potential.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: METAL 2016. 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 25th - 27th, 2016. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2055-2060, bibliogr. 15 poz.

innowacyjność przemysłu stalowego ; model R&D ; przemysł stalowy

steel industry innovation ; R&D model ; steel industry

16/71
Nr opisu: 0000100717   
Analiza potrzeb w obszarze dystrybucji jako etap projektowania sieci logistycznej na przykładzie wybranego producenta produktów drewnopochodnych.
[Aut.]: Monika Odlanicka-Poczobutt, Arkadiusz Szmal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 319-333, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

projektowanie sieci ; sieć logistyczna ; dystrybucja

network designing ; logistic network ; distribution

17/71
Nr opisu: 0000100317   
Technical-economic perspective of using composite alternative fuels in metallurgical production.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal, M. Jodkowski.
W: METAL 2015. 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, June 3rd-5th, 2015. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2106-2112

paliwo innowacyjne ; paliwo alternatywne ; optymalizacja procesów metalurgicznych ; materiał odpadowy

innovative fuel ; alternative fuel ; metallurgical process optimization ; waste material

18/71
Nr opisu: 0000102868
The role of innovative initiatives in innovative activities in the enterprise.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2015, 26 August-1 September, 2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 2, Political sciences, law, finance, economics and tourism. Vol. 3, Economics and tourism. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 915-922, bibliogr. 10 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)

innowacyjna inicjatywa ; działalność innowacyjna ; innowacja endogenna

innovative initiative ; innovative activity ; endogenous innovation

19/71
Nr opisu: 0000104122   
Warto skorzystać z naszych usług. Wywiad z dr. inż. Arkadiuszem Szmalem, dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Rozm. przepr. Paweł Doś.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal, Paweł* Doś.
-Biul. Pol. Śl. 2016 nr 1, s. 4-7

Politechnika Śląska ; przedsiębiorczość akademicka ; transfer technologii

Silesian University of Technology ; academic entrepreneurship ; technology transfer

20/71
Nr opisu: 0000103044
Knowledge infrastructure for innovation ecosystem in the Silesian Voivodeship.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC'2013, Cracow, Poland, December 9th - 11th, 2013. Ostrava : Tanger, 2014, s. 583-588, bibliogr. 10 poz.

innowacja ; inteligentna specjalizacja ; infrastruktura B+R ; ekosystem innowacji

innovation ; smart specialization ; infrastructure R&D ; innovation ecosystem

21/71
Nr opisu: 0000103149   
Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 [online].
[Aut.]: Jan Brzóska, Leszek Blacha, Lilla Knop, Sławomir Olko, Adam Ryszko, Arkadiusz Szmal, J. Pyka, M. Baron, B. Szczupak, J. Wesołowski, B. Bujnowskia-Sęda, A. Jedynak, B. Kowalska, M. Ptak-Kruszelnicka, J. Bondaruk, A. Gieroszka, A. Siwek-Skalny, E. Uszok, J. Kotra, M. Góra.
Katowice : [b.w.], 2014, 215 s.
Dostępny w Internecie: http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2014/07/24/1406194806/1406195121.pdf [dostęp 7 grudnia 2015]

ekosystem innowacji ; model wdrożeniowy ; inteligentna specjalizacja ; Regionalna Strategia Innowacyjna ; województwo śląskie

innovation ecosystem ; deployment model ; smart specialization ; Regional Innovation Strategy ; Silesian Voivodeship

22/71
Nr opisu: 0000093023   
The competitive challenges for the polish steel industry.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: METAL 2014. 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 21st-23rd, 2014. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1914-1919, bibliogr. 9 poz.

konkurencyjność ; zarządzanie zmianami ; innowacja ; współpraca

competitiveness ; change management ; innovation ; cooperation

23/71
Nr opisu: 0000088416   
The effects of temperature on the kinetics of aluminium evaporation from the Ti-6Al-4V alloy.
[Aut.]: Grzegorz Siwiec, J. Mizera, Danuta** Jama, Arkadiusz Szmal, Rafał Burdzik.
-Metalurgija 2014 vol. 53 iss. 2, s. 225-227, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.959. Punktacja MNiSW 25.000

stop Ti-6Al-4V ; próżniowy piec indukcyjny ; wytapianie ; całkowity współczynnik przenikania masy

Ti-6Al-4V alloy ; vacuum induction furnace ; smelting ; overall mass transfer coefficient

24/71
Nr opisu: 0000092087   
Condition and prospects of innovative activity in the steel industry in Poland.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: METAL 2013. 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 15th-17th, 2013. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2036-2042, bibliogr. 13 poz.

innowacja ; współpraca ; przemysł stalowy

innovation ; cooperation ; steel industry

25/71
Nr opisu: 0000089690
Rozwój specjalizacji regionu jako ważny czynnik wzrostu innowacyjności województwa śląskiego.
[Aut.]: Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 657-666, bibliogr. 10 poz.

rozwój regionalny ; innowacyjność ; inteligentna specjalizacja ; województwo śląskie

regional development ; innovativeness ; smart specialization ; Silesian Voivodeship

26/71
Nr opisu: 0000072182   
Identyfikacja dóbr intelektualnych podlegających komercjalizacji.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 321-333, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

komercjalizacja wiedzy ; kapitał intelektualny ; innowacja

knowledge commercialization ; intellectual capital ; innovation

27/71
Nr opisu: 0000072048
Strategiczna Karta Wyników w teorii i praktyce.
[Aut.]: Jan Brzóska, Andrzej Karbownik, Mariusz* Kruczek, Arkadiusz Szmal, Zbigniew Żebrucki.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 190 s., bibliogr. 80 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 392)

zarządzanie przedsiębiorstwem ; Strategiczna Karta Wyników ; planowanie strategiczne ; motywowanie pracowników ; efektywność przedsiębiorstwa

enterprise management ; Balanced Scorecard ; strategic planning ; employees motivation ; efficiency of enterprise

28/71
Nr opisu: 0000066673   
Dyfuzja innowacji jako zjawisko sieciowe.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 291-304, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

innowacja ; dyfuzja innowacji ; transfer technologii ; gospodarka sieciowa

innovation ; diffusion of innovation ; technology transfer ; economy network

29/71
Nr opisu: 0000081012
Knowledge commercialization from financial perspective.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC'2011. 1st International congress. VI Conference Logistics & Transport. LOADO'2011. 7th International conference Financial and Logistic Management 2011. FLM'2011. 15th Logistic conference Total Logistic Management. TLM'2011, Podbanske, Slovak Republic, September, 27.-30. 2011. [Dokument elektroniczny]. Kosice : BERG Faculty TU, Logistics Institute of Industry and Transport, 2011, s. 719-726, bibliogr. 6 poz. (Transport & Logistics ; spec. iss. 9 1451-107X)

komercjalizacja wiedzy ; transfer technologii ; gospodarka oparta na wiedzy ; innowacja

knowledge commercialization ; technology transfer ; knowledge based economy ; innovation

30/71
Nr opisu: 0000058138
Audyt technologiczny i audyt innowacyjny jako narzędzie zarządzania technologiami.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 437-447, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie technologią ; audyt innowacyjny ; audyt technologiczny ; innowacyjność ; transfer technologii

technology management ; innovative audit ; technology audit ; innovation ; technology transfer

31/71
Nr opisu: 0000049212
Antycypacja i kooperacja w kształtowaniu procesów zmian we współczesnym przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 161-170, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 214)

zarządzanie przedsiębiorstwem ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; zatrudnienie ; Fiat Auto Poland S.A.

enterprise management ; enterprise restructuring ; employment ; Fiat Auto Poland S.A.

32/71
Nr opisu: 0000080701
Jubileuszowe, trzydzieste forum naukowców i praktyków zarządzania.
[Aut.]: Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal.
-Prz. Organ. 2009 nr 1, s. 41-43

zarządzanie ; organizacja przedsiębiorstwa ; konferencja

management ; business organization ; conference

33/71
Nr opisu: 0000103810
The possibilities of clusters support in Poland.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Invence - inovace - investice. Od recese k prosperite. Invention - innovation - investment. From recession to prosperity. Pod red. R. Lenorta a I. Voznakove. Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materialoveho inzenyrstvi. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2009, s. 71-77, bibliogr. 10 poz.

34/71
Nr opisu: 0000047912
Financing of cluster initiatives in Poland.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Four-year membership of central and eastern European countries in the European Union: the effects and new calls for the national and regional labour markets. Academic international conference, Karvina, May 14-16, 2008. Conference proceedings. Eds: Ch. Klikova [et al.]. Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, Friedrich-Ebert-Stiftung. Karvina : Slezska Univerzita v Opave. Obchodne Podnikatelska Fakulta v Karvinie, 2008, s. 344-351, bibliogr. 11 poz.

35/71
Nr opisu: 0000080653
Kształtowanie się potencjału przedsiębiorczego społeczności akademickiej na przykładzie uczelni technicznej.
[Aut.]: Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal.
W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. Praca zbiorowa. T. 3. Pod red.: A. Hermana, K. Poznańskiej. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2008, s. 203-212

36/71
Nr opisu: 0000047855
Przedsiębiorczość akademicka jako nośnik transferu innowacji.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy. Praca zbiorowa. Pod red. B. Godziszewskiego. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 71-82

37/71
Nr opisu: 0000037789
Przedsiębiorczość akademicka jako źródło endogenicznego kreowania wartości.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 215-229, bibliogr. 11 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 158)

przedsiębiorczość akademicka ; spin-off ; split-off

academic entrepreneurship ; spin-off ; split-off

38/71
Nr opisu: 0000048956
Stvorennâ novih pidpriêmstv âk pidpriêmnic'kij proces.
[Aut.]: J. Pyka, Arkadiusz Szmal.
-Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika, Probl. Ekon. Uprav. 2008 no. 628, s. 617-622, bibliogr. 20 poz.

39/71
Nr opisu: 0000047944
Tworzenie nowych przedsiębiorstw jako proces przedsiębiorczy.
[Aut.]: J. Pyka, Arkadiusz Szmal.
W: Upravlinnâ innovacijnim procesom v Ukraini: problemi, perspektivi, riziki. Tezi dopovidej II mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii, L'viv, 29-31 travnâ 2008 r.. Nacional'nij Universitet "L'vivs'ka Politehnika" [i in.]. L'viv : Vidav. Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika", 2008, s. 392-394

40/71
Nr opisu: 0000047804
Uwarunkowania transferu technologii w publicznej szkole wyższej.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 200-208, bibliogr. 9 poz.

41/71
Nr opisu: 0000047882
Venture capital jako instrument finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji. Red. Wiesława Caputa. Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 279-294, bibliogr. 11 poz.

42/71
Nr opisu: 0000047758
Wybrane problemy transferu innowacji.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 65-72, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo ; innowacja ; transfer innowacji ; transfer technologii ; współpraca naukowo-biznesowa ; przedsiębiorczość akademicka

enterprise ; innovation ; innovation transfer ; technology transfer ; scientific and business cooperation ; academic entrepreneurship

43/71
Nr opisu: 0000047799   
Zarządzanie sieciami dostaw jako zachowanie przedsiębiorcze.
[Aut.]: Monika Odlanicka-Poczobutt, Arkadiusz Szmal.
W: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Monografia. T. 1. Pod red. L. Woźniaka. Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności. Wydział Zarządzania i Marketingu. Politechnika Rzeszowska, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2008, s. 169-178, bibliogr. 17 poz.

łańcuch dostaw ; sieć dostaw ; zarządzanie siecią dostaw ; przepływ informacji

supply chain ; supply network ; supply network management ; information flow

44/71
Nr opisu: 0000028298
Monitoring w strategicznej karcie wyników.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 349-357, bibliogr. 4 poz.

Strategiczna Karta Wyników ; monitoring ; uczenie się ; strategia

Balanced Scorecard ; monitoring ; learning ; strategy

45/71
Nr opisu: 0000020617
Definiowanie celów, miar i wskaźników strategicznej karty wyników.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 331-342, bibliogr. 5 poz.

Strategiczna Karta Wyników ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie przedsiębiorstwem

Balanced Scorecard ; strategic management ; enterprise management

46/71
Nr opisu: 0000030283
Mapa strategii narzędziem wspierającym wdrożenie strategicznej karty wyników.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 161-169, bibliogr. 6 poz.

47/71
Nr opisu: 0000018775   
Czynniki rozwoju przedsiębiorstw powstałych w wyniku restrukturyzacji sektora górniczego.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 27, s. 281-291, bibliogr. 4 poz.

48/71
Nr opisu: 0000017450
Polskie przedsiębiorstwa energetyczne po integracji z Unią Europejską.
[Aut.]: Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal.
W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. Red. A. Peszko. Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005, s. 121-131, bibliogr. 7 poz.

49/71
Nr opisu: 0000017522
Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw poprzez franchising.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 366-373, bibliogr. 7 poz.

franchising ; rozwój przedsiębiorstwa ; tworzenie przedsiębiorstwa

franchising ; enterprise development ; setting up of enterprise

50/71
Nr opisu: 0000017546
Tworzenie nowych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa : [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa], 2005, s. 265-272

51/71
Nr opisu: 0000015414
Analiza porównawcza modeli I, II, V, VIII, XII, XIV.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym. Praca zbiorowa pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 413-415

52/71
Nr opisu: 0000017517
Czynniki rozwoju przedsiębiorstw powstałych w wyniku restrukturyzacji sektora hutniczego.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz.1: Zmiany w teorii i praktyce zarządzania. Pod red. A. Podobińskiego. Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 657-669, bibliogr. 7 poz.

53/71
Nr opisu: 0000017449
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw powstałych w otoczeniu sektorów hutniczego i górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Red.: J. Adamczyk, P. Bartkowiak. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, s. 253-274, bibliogr.

54/71
Nr opisu: 0000015413
Ocena przemian w badanym sektorze paliwowo-energetycznym w świetle tendencji światowych.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 318-322

55/71
Nr opisu: 0000011078
Uwarunkowania i czynniki rozwoju przedsiębiorstw tworzonych w procesie transformacji hutnictwa i górnictwa.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 166 s., bibliogr. 197 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 74)

56/71
Nr opisu: 0000011028
Wydzielanie jednostek biznesu (spin-off) jako element zmiany strukturalnej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 23, s. 83-98, bibliogr. 13 poz.

spin-off ; kopalnia węgla kamiennego ; podmiot gospodarczy

spin-off ; hard coal mine ; business entity

57/71
Nr opisu: 0000017455
Kreowanie aktywności gospodarczej. Podręcznik przedsiębiorczości.
[Aut.]: Jan Brzóska, Krzysztof* Pałucha, J. Pyka, Arkadiusz Szmal.
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, 174 s., bibliogr. 60 poz.

58/71
Nr opisu: 0000017453
Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość. Poradnik dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą.
[Aut.]: Jan Brzóska, Krzysztof* Pałucha, J. Pyka, Arkadiusz Szmal.
Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, 142 s., bibliogr. 48 poz.

59/71
Nr opisu: 0000017468
Przedsiębiorstwo a interesariusze.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 107-117, bibliogr. 6 poz.

60/71
Nr opisu: 0000017461
Proces poszukiwania przewagi konkurencyjnej przez polskie przedsiębiorstwa przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Lilla Knop, Elfryda** Dyczek-Formanek, Arkadiusz Szmal.
W: Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 303-315

61/71
Nr opisu: 0000017590
Proces poszukiwania przewagi konkurencyjnej przez polskie przedsiębiorstwa przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Lilla Knop, Elfryda** Dyczek-Formanek, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2001, s. 374-386, bibliogr. 13 poz.

62/71
Nr opisu: 0000086703
Strategia logistyczna a rozwój przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Logisticke rizeni podniku. Sbornik referatu z mezinarodni konference, Reka, 22.-23.11.2001. VSB - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inzenyrstvi. Katedra Ekonomiky a Managamentu v Metalurgii [et al.]. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2003, s. 81-88

63/71
Nr opisu: 0000017605
Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikające z akcesji do UE.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Konkurencyjność zasobów i umiejętności przedsiębiorstw w warunkach przedakcesyjnych. Pod red. A. Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach], 2001, s.403-411

64/71
Nr opisu: 0000017464
Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw jako etap restrukturyzacji przemysłu w województwie śląskim.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Praktyczne problemy przedsiębiorczości. Praca zbiorowa. Pod red. H. Wnorowskiego, A. Letkiewicza. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2001, s. 113-123, bibliogr. 16 poz.

65/71
Nr opisu: 0000004925
Zarządzanie przedsiębiorstwem a koncepcja zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Zarządzanie środowiskiem. Praca zbiorowa. Cz. 1. Pod red. Z. Nowaka. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, s. 50-72, bibliogr.

66/71
Nr opisu: 0000017577
Analiza interesariuszy jako istotny element rozpoznania strategicznego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: E. Formanek, Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług 2000. [XXII Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 308-319, bibliogr. 13 poz.

67/71
Nr opisu: 0000084394
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie procesu integracji z Unią Europejską.
[Aut.]: Krzysztof* Pałucha, Arkadiusz Szmal.
W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu integracji europejskiej. (Wybrane problemy teorii i praktyki zarządzania). T. 1. Red. H. Lewandowski, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2000, s. 21-32

68/71
Nr opisu: 0000017581
Restrukturyzacja organizacyjna jako proces kreowania nowych przedsiębiorstw.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług 2000. [XXII Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 429-436, bibliogr. 13 poz.

69/71
Nr opisu: 0000017493
Kluczowe czynniki sukcesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług '99 - uwarunkowania regionalne. [XXI Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 1999. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Pyki. [Katowice] : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, [1999], s. 129-137, bibliogr. 12 poz.

70/71
Nr opisu: 0000017465
Restrukturyzacja proekologiczna - istotny element poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Problemy zarządzania strategicznego przedsiębiorstw i ekorozwoju w warunkach gospodarki rynkowej. VII Międzynarodowe sympozjum naukowe, Lublin, 6-7 maja 1999. [Lublin] : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, [1999], s. 105-108, bibliogr. 3 poz.

71/71
Nr opisu: 0000105473
Znaczenie programu naprawczego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa (studium przypadków).
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. XX Śląskie Dni Organizacji, Katowice - Ustroń, 1998 r. Materiały konferencyjne. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1998, s. 191-206, bibliogr. 4 poz.

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; analiza SWOT ; analiza strategiczna

enterprise restructuring ; SWOT analysis ; strategic analysis

stosując format:
Nowe wyszukiwanie