Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZEWC TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/70
Nr opisu: 0000136403   
Protection of personal data in the freight forwarding industry.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 145, s. 485-498, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

przewóz towarów ; spedycja ; ochrona danych osobowych ; zarządzanie

freight ; forwarding ; personal data protection ; management

2/70
Nr opisu: 0000136265
Rozwiązania wspierające internacjonalizację MŚP w instytucjach Unii Europejskiej.
[Aut.]: Tomasz Szewc, Szymon Rubisz.
W: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw - polskie i europejskie doświadczenia. Red. Krzysztof Wodarski, Marek Krannich. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 33-53, bibliogr. 50 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; internacjonalizacja ; Unia Europejska ; wspieranie przedsiębiorstw

small and medium enterprises ; internationalization ; European Union ; support of enterprises

3/70
Nr opisu: 0000137525
Smart City jako zadanie publiczne.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
W: Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 89-100, bibliogr. 25 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilność przyszłości)

Smart City ; interesariusz ; samorząd terytorialny

smart city ; stakeholder ; local self-government

4/70
Nr opisu: 0000129722   
Obciążeni godzinami.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Forum Akad. 2019 nr 5, s. 44-46. Punktacja MNiSW 5.000

czas pracy ; szkoła wyższa ; nauczyciel akademicki

work time ; university ; academic teacher

5/70
Nr opisu: 0000124407
Rozpatrywanie skarg powszechnych przez organizacje pozarządowe.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Trzeci Sektor 2018 nr 42, s. 38-49, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

organizacja pozarządowa ; skarga

non-governmental organization ; complaint

6/70
Nr opisu: 0000129300   
Wsparcie internacjonalizacji MSP w instytucjach Unii Europejskiej.
[Aut.]: Tomasz Szewc, Szymon Rubisz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 132, s. 507-521, bibliogr. 41 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; internacjonalizacja ; Unia Europejska ; wsparcie biznesu

small and medium enterprises ; internationalization ; European Union ; business support

7/70
Nr opisu: 0000127332   
Wykorzystanie mediacji w sporach pracowniczych.
[Aut.]: Elżbieta Pawłowska, Tomasz Szewc.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 396-409, bibliogr. 38 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

mediacje ; spory pracownicze ; sąd ; konflikt

mediation ; employee disputes ; court ; conflict

8/70
Nr opisu: 0000122611
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz [online]. Red. Piotr Stec, Paweł Chmielnicki.
[Aut.]: M. Bąba, A. Bednarczyk-Płachta, M. Bendorf-Bundorf, L. Bielecki, P. Chmielnicki, J. Dobkowski, S. Kisiel, E. Kozerska, P. Malinowski, M. Mariański, D. Mucha, S. Nitecki, E. Paśnik, E. Pierzchała, P. Ruczkowski, T. Sheffler, P. Sobotko, P. Stec, Tomasz Szewc.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, (e-book) 1006 s.. Punktacja MNiSW 80.000

9/70
Nr opisu: 0000115195
Samorządowa skarga powszechna a ochrona praw i wolności jednostki.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
W: Sądowa kontrola administracji publicznej. Doświadczenia, dylematy, perspektywy. Red. Ewa Wójcicka. Częstochowa : Akademia Jana Długosza, 2017, s. 77-90. Punktacja MNiSW 5.000

10/70
Nr opisu: 0000122574
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w podmiocie leczniczym. Red. Krzysztof Skowron.
[Aut.]: Krzysztof Skowron, Tomasz Szewc.
Radom : [b.w.], 2017, 110 s.. Punktacja MNiSW 20.000

dane osobowe ; służba zdrowia

personal data ; health service

11/70
Nr opisu: 0000107682
Skarga powszechna w samorządzie terytorialnym.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 389 s., bibliogr. 675 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 607)

samorząd terytorialny ; skarga powszechna ; administracja publiczna ; interes prawny

local self-government ; universal complain ; public administration ; legal interest

12/70
Nr opisu: 0000105706
Skuteczność samorządowych mechanizmów antykorupcyjnych.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Samorz. Teryt. 2016 nr 4, s. 45-54, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

13/70
Nr opisu: 0000108264
Termin wniesienia samorządowej skargi powszechnej. Glosa krytyczna do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2007 r. (II OPS 2/07). Orzecznictwo w sprawach samorządowych.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Orzecz. Sprawach Samorz. 2016 nr 3, s. 102-107

14/70
Nr opisu: 0000096659
Herby i inne oznaczenia odróżniające jednostek samorządu terytorialnego.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Prz. Prawa Publicznego 2015 nr 1, s. 92-106. Punktacja MNiSW 7.000

15/70
Nr opisu: 0000098118   
Korupcja: wybrane konsekwencje prawne.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Organ. i Zarz. 2015 nr 1, s. 127-144, bibliogr. 41 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

korupcja ; odpowiedzialność ; etyka

corruption ; responsibility ; ethics

16/70
Nr opisu: 0000103022   
Mobbing w organizacjach publicznych na przykładzie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
[Aut.]: N. Nadolska, Elżbieta Pawłowska, Tomasz Szewc.
-Organ. i Zarz. 2015 nr 2, s. 65-81, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

mobbing ; służba zdrowia ; prawo ; zarządzanie ; znęcanie się

mobbing ; public health service ; law ; management ; bullying

17/70
Nr opisu: 0000094663   
Competences of local self-government managers.
[Aut.]: Elżbieta Pawłowska, Tomasz Szewc.
-Organ. i Zarz. 2014 nr 3, s. 93-106, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

kompetencje menedżerskie ; kadra kierownicza ; zadania publiczne ; organizacja samorządowa

managerial competences ; managerial staff ; public tasks ; local self-government organization

18/70
Nr opisu: 0000093540
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
[Aut.]: S. Hoc, Tomasz Szewc. Wyd. 2.
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2014, 220 s., bibliogr. 145 poz.

19/70
Nr opisu: 0000092563   
Prawne uwarunkowania ochrony innowacji.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Organ. i Zarz. 2014 nr 2, s. 79-98, bibliogr. 46 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

innowacja ; własność przemysłowa ; prawo autorskie ; ochrona własności intelektualnej

innovation ; industrial property ; copyright law ; intellectual property protection ; author's right

20/70
Nr opisu: 0000093539
Prawo autorskie a samorząd terytorialny.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Samorz. Teryt. 2014 nr 7/8, s. 171-180. Punktacja MNiSW 11.000

21/70
Nr opisu: 0000094665   
Transfer wiedzy w procesach wdrażania innowacji - aspekty prawne.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Organ. i Zarz. 2014 nr 3, s. 145-162, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

wiedza ; innowacja ; własność intelektualna ; własność przemysłowa ; transfer wiedzy ; szkolnictwo wyższe ; know-how

knowledge ; innovation ; intellectual property ; industrial property ; knowledge transfer ; higher education ; know-how

22/70
Nr opisu: 0000095821
Zarządzanie wiedzą w organizacjach samorządowych.
[Aut.]: Elżbieta Pawłowska, Tomasz Szewc.
-Administracja 2014 nr 2, s. 5-19. Punktacja MNiSW 8.000

23/70
Nr opisu: 0000088949
Kwalifikacje funkcjonariuszy służby publicznej.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
W: Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania, oczekiwania. Red. M. Stec, S. Płażek. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 249-268 (Monografie Lex ; 1897-4392)

24/70
Nr opisu: 0000085760
Oznaczenia odróżniające.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
W: Podstawy ochrony własności intelektualnej. Praca zbiorowa. Pod red.: Małgorzaty Baron-Wiaterek, Piotra Horosza, Tomasza Szewca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 100-122

znak towarowy ; chronione oznaczenie geograficzne ; gwarantowana tradycyjna specjalność ; ochrona własności przemysłowej

trademark ; protected geographical indication ; traditional speciality guaranteed ; industrial property protection

25/70
Nr opisu: 0000085630
Podstawy ochrony własności intelektualnej. Praca zbiorowa. Pod red. Małgorzaty Baron-Wiaterek, Piotra Horosza, Tomasza Szewca.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 174 s.

własność intelektualna ; prawo autorskie ; nieuczciwa konkurencja ; własność przemysłowa ; prawa pokrewne

intellectual property ; copyright law ; unfair competition ; industrial property ; related laws

26/70
Nr opisu: 0000088948   
Przetwarzanie danych osobowych przez organizacje pozarządowe.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Periodyk Nauk. Akad. Polon. 2013 t. 7 nr 1, s. 43-57, bibliogr.

przetwarzanie danych osobowych ; organizacja pozarządowa ; ochrona danych osobowych

personal data processing ; non-governmental organization ; personal data protection

27/70
Nr opisu: 0000085759
Rozwiązania.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
W: Podstawy ochrony własności intelektualnej. Praca zbiorowa. Pod red.: Małgorzaty Baron-Wiaterek, Piotra Horosza, Tomasza Szewca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 72-99

wynalazek ; wzór użytkowy ; wzór przemysłowy ; układ scalony ; patent ; prawo autorskie ; ochrona własności przemysłowej

invention ; utility model ; industrial design ; integrated circuit ; patent ; copyright law ; industrial property protection

28/70
Nr opisu: 0000093534   
Transfer wiedzy w instytucjach naukowych - wybrane aspekty prawne.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2013 t. 51 nr 6, s. 197-212, bibliogr. 31 poz.
Tytuł zeszytu: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. Red. T. Leczykiewicz. Punktacja MNiSW 8.000

transfer wiedzy ; uczelnia ; komercjalizacja ; własność intelektualna

knowledge transfer ; university ; commercialization ; intellectual property

29/70
Nr opisu: 0000081921
Ustalanie i zmiana wynagrodzenia wójta.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Samorz. Teryt. 2013 nr 1/2, s. 130-136, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

30/70
Nr opisu: 0000088947
Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji zadań publicznych dotyczących niepełnosprawnych.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Administracja 2013 nr 1, s. 63-81. Punktacja MNiSW 8.000

31/70
Nr opisu: 0000089015
Wykorzystanie własności intelektualnej w inteligentnej specjalizacji w zakresie tradycyjnych produktów regionalnych.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 559-567

32/70
Nr opisu: 0000074424
Administracja wobec rozwoju e-usług.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Prz. Prawa Publicznego 2012 nr 7, s. 110-122. Punktacja MNiSW 6.000

33/70
Nr opisu: 0000074430
Co jest informacją publiczną. Cz. 1.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Kadra Kier. Adm. 2012 nr 1, s. 19-21, bibliogr. 8 poz.

34/70
Nr opisu: 0000074429
Co jest informacją publiczną. Cz. 2.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Kadra Kier. Adm. 2012 nr 2, s. 16-18, bibliogr. 1 poz.

35/70
Nr opisu: 0000074426
Obniżenie wynagrodzenia wójta.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Kadra Kier. Adm. 2012 nr 6, s. 18-21, bibliogr. 4 poz.

36/70
Nr opisu: 0000074425
Uznanie administracyjne.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Kadra Kier. Adm. 2012 nr 9, s. 12-15, bibliogr. 7 poz.

37/70
Nr opisu: 0000074427
Zasady nawiązywania współpracy międzynarodowej.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Kadra Kier. Adm. 2012 nr 3, s. 56-61, bibliogr. 5 poz.

38/70
Nr opisu: 0000074419
Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz. Red. Andrzej Szewc.
[Aut.]: A. Jochymczyk, R. Majewska, A. Szewc, Tomasz Szewc.
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2011, 298 s.
(Krótkie Komentarze Becka ; )

39/70
Nr opisu: 0000067501   
Ewolucja ustroju i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Organ. i Zarz. 2010 nr 3, s. 125-141, bibliogr. 33 poz.

Unia Europejska ; administracja publiczna

public administration ; European Union

40/70
Nr opisu: 0000071152
Organizacja warsztatów terapii zajęciowej.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2010 R. 10 nr 3, s. 51-66

41/70
Nr opisu: 0000058259
Działalność uchwałodawcza rady gminy.
[Aut.]: A. Szewc, Tomasz Szewc.
-Wspólnota 2009 nr 6, s. 28-39

42/70
Nr opisu: 0000080518
Model samorządu terytorialnego a standardy europejskie (15 lat po ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego).
[Aut.]: Tomasz Szewc.
W: Samorząd terytorialny - ale jaki?. Pod red. A. Lutrzykowskiego. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009, s. 149-158

43/70
Nr opisu: 0000058264
Nowa ustawa o pracownikach samorządowych.
[Aut.]: A. Szewc, Tomasz Szewc.
-Zesz. Praw. WSEiA Bytom 2009 nr 1, s. 28-39

44/70
Nr opisu: 0000080516
Konstytucyjność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Prz. Sądowy 2008 nr 5, s. 22-34

45/70
Nr opisu: 0000080517
Ocena istniejącego kształtu odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
W: Stosunki pracy pracowników samorządowych. Pod red. M. Steca. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 57-66

46/70
Nr opisu: 0000080511
Oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych po zmianach.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Prz. Prawa Publicznego 2008 nr 1, s. 9-18

47/70
Nr opisu: 0000080512
Opłata za zajęcie pasa drogowego.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Prz. Prawa Publicznego 2008 nr 10, 75-83

48/70
Nr opisu: 0000080514
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Państwo i Prawo 2008 nr 2, 87-96

49/70
Nr opisu: 0000085961
Informacje niejawne.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Prz. Prawa Publicznego 2007 nr 1/2, s. 40-48

50/70
Nr opisu: 0000085964
Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Ruch Filoz. 2007 t. 62 nr 2, s. 81-91

prawo miejscowe ; akt prawny ; terminologia

local law ; legal act ; terminology

51/70
Nr opisu: 0000085973
Ochrona informacji niejawnych. Komentarz.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2007, 342 s., bibliogr.

52/70
Nr opisu: 0000085974
Publicznoprawna ochrona informacji.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2007, 208 s., bibliogr.

53/70
Nr opisu: 0000085899
Samorząd terytorialny w pracach Rady Europy (wybrane zagadnienia).
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Samorz. Teryt. 2007 nr 1/2, s. 5-14

54/70
Nr opisu: 0000085900
Status Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej w polskim prawie.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Samorz. Teryt. 2007 nr 6, s. 37-41

55/70
Nr opisu: 0000085962
Związanie celem przetwarzania danych osobowych.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Administracja 2007 nr 1, s. 57-69

56/70
Nr opisu: 0000085968
Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, 2006, 238 s.

57/70
Nr opisu: 0000085960   
Problem kwalifikacji aktów prawa miejscowego.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Prz. Sejmowy 2006 R. 14 nr 3, s. 47-57

58/70
Nr opisu: 0000085898
Projektowany status samorządu regionalnego w prawie międzynarodowym.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Samorz. Teryt. 2006 nr 7/8, s. 18-26

59/70
Nr opisu: 0000085969
Samorząd terytorialny w konwencjach Rady Europy i w prawie europejskim.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006, 166 s., bibliogr.

60/70
Nr opisu: 0000085970
Wójt, burmistrz, prezydent miasta.
[Aut.]: A. Szewc, Tomasz Szewc.
Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2006, 389 s., bibliogr.

61/70
Nr opisu: 0000085958
Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Zesz. Praw. WSEiA Bytom 2005 nr 1, s. 102-114

62/70
Nr opisu: 0000085901
Formy realizacji prawa do samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego i w prawie polskim.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Państwo i Prawo 2004 nr 7, s. 53-58

63/70
Nr opisu: 0000085897
Glosa do wyroku TK z 18 lutego 2003 r. (K 24/02).
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Samorz. Teryt. 2004 nr 7/8, s. 129-136

64/70
Nr opisu: 0000085896
Charakterystyka Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Samorz. Teryt. 2003 nr 1/2, s. 132-139

65/70
Nr opisu: 0000086165
Komentarz do ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych [online].
[Aut.]: Tomasz Szewc. Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2003 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2003, plik html
Dostępny w Internecie: http://www.lex.pl/ [dostęp 05 lipca 2013]

66/70
Nr opisu: 0000085894
Pojęcie pracodawcy samorządowego i osoby dokonującej czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Samorz. Teryt. 2002 nr 9, s. 45-52

67/70
Nr opisu: 0000085893
Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Państwo i Prawo 2002 nr 9, s. 47-56

68/70
Nr opisu: 0000085895
Uwagi w sprawie tłumaczenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
-Samorz. Teryt. 2002 nr 11, s. 3-28

69/70
Nr opisu: 0000085965
Orzecznictwo do ustawy o samorządzie gminnym z objaśnieniami.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
Warszawa : Difin, 2000, 371 s.

70/70
Nr opisu: 0000085966
Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego.
[Aut.]: A. Szewc, Tomasz Szewc.
Warszawa : Difin, 1999, 317 s., bibliogr.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie