Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZENOWSKI H
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000018275
Ocena adaptacji brzeżnej oraz stanu powierzchni okolicy połączenia szkliwno - materiałowego w mikroskopii optycznej i AFM (Atomic Free Microscopy).
[Aut.]: M. Tanasiewicz, Jerzy** Żak, T. Kupka, Magdalena* Kołodziej-Sadlok, H. Szenowski, W. Fedorów.
-Stomatol. Współcz. 2000 vol. 7, s. 29

2/14
Nr opisu: 0000073099
Ocena stanu powierzchownej warstwy szkliwa oraz niektórych rodzajów wypełnień po działaniu lasera CO2.
[Aut.]: M. Tanasiewicz, Marian Nowak, T. Kupka, H. Szenowski, Andrzej Grabowski.
-Czas. Stomatol. 2000 t. 53 nr 12, s. 765-773, bibliogr. 9 poz.

laser molekularny CO2 ; szkliwo ; wypełniacz

molecular laser CO2 ; enamel ; filling material

3/14
Nr opisu: 0000073111
Próby zastosowania bioalikacji twardej wiązki laserowej na poziomie testów przedklinicznych. Doniesienie wstępne.
[Aut.]: M. Tanasiewicz, Marian Nowak, T. Kupka, H. Szenowski, Andrzej Grabowski, W. Fedodrów.
W: Biomateriały i mechanika w stomatologii. Materiały IV konferencji, Ustroń Jaszowiec, 19-22 październik 2000 r.. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 2000, s. 280-284, bibliogr. 9 poz. (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 31 0208-5607)

laser molekularny CO2 ; szkliwo

molecular laser CO2 ; enamel

4/14
Nr opisu: 0000025977
Ocena wpływu primerów zębinowych na wytrzymałość wiązania materiałów kompozytowych ze szkliwem.
[Aut.]: H. Szenowski, D. Skaba, H. Twardawa, T. Kupka, Mirosław** Gibas.
W: Biomateriały i mechanika w stomatologii. Materiały z III konferencji, Ustroń, 8-11 październik 1998. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 1998, s. 237-242, bibliogr. 16 poz. (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 26 0208-5607)

5/14
Nr opisu: 0000009776
Stomatologiczne kompozytowe materiały rekonstrukcyjne - zarys badań nad otrzymywaniem materiału własnego.
[Aut.]: Mirosław** Gibas, Witold** Pradellok, H. Szenowski, H. Twardawa, L. Ilewicz.
W: Biomateriały w stomatologii. Materiały I krajowej konferencji, Ustroń 19-22.10.1995. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 31-34, bibliogr. 5 poz.

6/14
Nr opisu: 0000052715
Porównawcza ocena adhezji do szkliwa materiałów własnych, Evicrolu i Dentositu z uwzględnieniem własnego materiału pośredniego ("bonding agent").
[Aut.]: Mirosław** Gibas, H. Szenowski, H. Twardawa, Witold** Pradellok, L. Ilewicz.
W: Konferencja szkoleniowa, Solina 14-17 maja 1992 r. Streszczenia referatów. Sekcja Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 5-6

7/14
Nr opisu: 0000056274
Porównawcza ocena wyników normatywnych badań własności fizycznych i biologicznych własnych kompozytów WMK-1 i WMK-2 oraz Evicrolu.
[Aut.]: H. Szenowski, H. Twardawa, Z. Szczurek, E. Pyka, Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok.
W: Konferencja szkoleniowa, Solina 14-17 maja 1992 r. Streszczenia referatów. Sekcja Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 2-3

8/14
Nr opisu: 0000060059
Composite material for restoring tooth tissue - preparation and preliminary biological evaluation.
[Aut.]: H. Szenowski, Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok.
-Chem. Stos. 1990 t. 34 z. 1/2, s. 59-76, bibliogr. 34 poz.

9/14
Nr opisu: 0000060395
Materiały kompozytowe w stomatologii zachowawczej.
[Aut.]: Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok, H. Szenowski.
W: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. T. 4: Biomateriały. Red. H. Kuś. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1990, s. 125-132, bibliogr. 29 poz.

10/14
Nr opisu: 0000064570
In vitro and in vivo investigations on dental polymers.
[Aut.]: H. Szenowski, L. Ilewicz, Witold** Pradellok, Mirosław** Gibas.
W: Polymers in medicine'88. International conference, Warsaw, October 3-7, 1988. Sect. 2: Polymers in medical devices. Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Katedry Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wrocław : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988, s. 157-158 (Polimery w Medycynie ; t. 18, nr 3 0370-0747)

11/14
Nr opisu: 0000065468
Otrzymywanie własnego materiału kompozytowego.
[Aut.]: Witold** Pradellok, Mirosław** Gibas, H. Szenowski, L. Ilewicz.
W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 33-34

12/14
Nr opisu: 0000064557
Własny materiał kompozytowy (WMK-1) - wstępne badania mutagenności i toksyczności "in vitro".
[Aut.]: L. Ilewicz, H. Szenowski, Witold** Pradellok, Mirosław** Gibas.
W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 80-81

13/14
Nr opisu: 0000065467
Własny materiał kompozytowy (WMK-1) w świetle badań strukturalnych i wytrzymałościowych.
[Aut.]: E. Pyka, M. Niedźwiedź, L. Ilewicz, H. Szenowski, Mirosław** Gibas, Witold** Pradellok.
W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 79

14/14
Nr opisu: 0000065466
Własny materiał kompozytowy (WMK-1) w świetle wstępnych badań "in vivo".
[Aut.]: H. Szenowski, L. Ilewicz, H. Grzybek, Mirosław** Gibas, Witold** Pradellok.
W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 79-80

stosując format:
Nowe wyszukiwanie