Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZEGA MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 189Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/189
Nr opisu: 0000137943
Improving the accuracy of electricity production forecasting in a supervision computer system of a selected gas-fired CHP plant operation.
[Aut.]: Marcin Szega, Piotr Żymełka, T. Janda.
W: Proceedings of the 6th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2020, Poland, 21-24 September 2020. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Lucyna Czarnowska. Gliwice : Departement of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2020, s. 995-1006, bibliogr. 17 poz.

skojarzony blok ciepłowniczo-energetyczny ; turbina gazowa ; modelowanie matematyczne ; zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie pomiarów ; walidacja krzyżowa

combined heat and power unit ; gas turbine ; mathematical modelling ; advanced data validation and reconciliation ; cross-validation

2/189
Nr opisu: 0000136586
Issues of an improving the accuracy of energy carriers production forecasting in a computer-aided system for monitoring the operation of a gas-fired cogeneration plant.
[Aut.]: Piotr Żymełka, Marcin Szega.
-Energy 2020 vol. 209, s. 1-10, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 6.082. Punktacja MNiSW 200.000

skojarzona gospodarka energetyczna ; model symulacyjny ; model turbiny gazowej ; kalibracja ; test ilorazu wiarogodności ; walidacja krzyżowa

Combined Heat and Power ; simulation modelling ; gas turbine model ; calibration ; likelihood ratio test ; cross-validation

3/189
Nr opisu: 0000136496
Methodology of advanced data validation and reconciliation application in industrial thermal processes.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Energy 2020 vol. 198, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 6.082. Punktacja MNiSW 200.000

zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie pomiarów ; wykrywanie błędów grubych ; metodologia aplikacji do sprawdzania poprawności danych ; proces cieplny w przemyślnie

advanced data validation and reconciliation ; gross error detection ; methodology of data validation application ; thermal process in industry

4/189
Nr opisu: 0000135937   
Power and frequency control in the national power system of the 370 MW coal fired unit superstructured with a gas turbine.
[Aut.]: R. Bartnik, Z. Buryn, A. Hnydiuk-Stefan, Marcin Szega, T. Popławski.
-Energies 2020 vol. 13 iss. 10, s. 1-35, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

jednostka mocy ; odbudowa mocy ; turbina gazowa ; generator pary z odzyskiem ciepła ; kontrola systemu elektroenergetycznego ; analiza ekonomiczna

power unit ; repowering ; gas turbine ; heat recovery steam generator ; control of power system ; economic analysis

5/189
Nr opisu: 0000132413
Techno-economic optimization of electricity and heat production in a gas-fired combined heat and power plant with a heat accumulator.
[Aut.]: Piotr Żymełka, Marcin Szega, P. Madejski.
-Trans. ASME, J. Energy Resour. Technol. 2020 vol. 142 iss. 2, art. no. 022101 s. 1-15, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 3.183. Punktacja MNiSW 100.000

konwersja energii ; system energetyczny ; analiza systemów energetycznych ; wytwarzanie energii ecieplnej ; magazynowanie energii ecieplnej ; transfer energii ecieplnej ; współwytwarzanie energii

energy conversion ; energy system ; energy systems analysis ; heat energy generation ; heat energy storage ; heat energy transfer ; power (co-)generation

6/189
Nr opisu: 0000135562   
Using generalized advanced data validation and reconciliation in steam power unit energy balancing.
[Aut.]: Marcin Szega.
-J. Power Technol. 2020 vol. 100 iss. 1, s. 68-84, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie pomiarów ; warunkowe równanie funkcyjne ; bilansowanie energii bloku parowego

advanced data validation and reconciliation ; steam power unit energy balancing ; conditional equation

7/189
Nr opisu: 0000138563
Uwiarygodnione pomiary podstawą oceny efektywności energetycznej.
[Aut.]: Marcin Szega, Andrzej** Ziębik.
-Energetyka 2020 nr 11, s. 575-582, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

efektywność energetyczna ; zwiększenie wiarygodności wyników pomiarów ; metoda zaawansowanej walidacji pomiarów ; opis metody i jej podstawy matematyczne

energy efficiency ; increasing the reliability of measurement results ; advanced data validation and reconciliation method ; description of the method and its mathematical basis

8/189
Nr opisu: 0000129355
Analiza zasilania w energię elektryczną odbiorców infrastruktury krytycznej na przykładzie wybranych szpitali.
[Aut.]: Hanna Wojtuszek-Szewczyk, Marcin Szega.
-Energetyka 2019 nr 4, s. 317-324, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

infrastruktura krytyczna ; szpital ; dostawa energii elektrycznej ; analiza zagrożeń

critical infrastructure ; hospital ; electric energy supply ; hazard analysis

9/189
Nr opisu: 0000130733   
Biomass-fired ORC cogeneration plant operation support by expert system.
[Aut.]: Jacek Kalina, Andrzej Sachajdak, Marcin Szega, Mateusz Świerzewski, R. Strzałka, P. Zarębski, D. Łoziński, J. Ćwięka.
W: Papers of the 27th European Biomass Conference and Exhibition. Setting the course for a biobased economy. Extracted from the Proceedings of the International Conference held in Lisbon, Portugal, 27-30 May 2019 [online]. Ed. by: M. d. G. Carvalho, N. Scarlat, A. Grassi, P. Helm. Florence : ETA-Florence Renewable Energies, 2019, (plik pdf) s. 1765-1778, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

biomasa ; spalanie ; kogeneracja ; sieć ciepłownicza ; organiczny cykl Rankine'a ; ORC

biomass ; combustion ; cogeneration ; district heating ; Organic Rankine Cycle ; ORC

10/189
Nr opisu: 0000135295
Methodology of advanced data validation and reconciliation application in industrial thermal processes.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2019, Wrocław, Poland, 23-28 June 2019. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Wojciech Adamczyk. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019, s. 4435-4449, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie pomiarów ; proces cieplny w przemyślnie ; metodologia aplikacji do sprawdzania poprawności danych

advanced data validation and reconciliation ; thermal process in industry ; methodology of data validation application

11/189
Nr opisu: 0000129685   
Problems of calculation the energy efficiency of a dual-fuel steam boiler fired with industrial waste gases.
[Aut.]: Marcin Szega, T. Czyż.
-Energy 2019 vol. 178, s. 134-144, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 6.082. Punktacja MNiSW 200.000

kocioł dwupaliwowy gazowo-parowy ; wydajność energetyczna ; norma EN 12952-15 ; wykorzystanie energii odpadowej ; zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie pomiarów

dual-fuel gas steam boiler ; energy efficiency ; EN 12952-15 standard ; use of waste energy ; advanced data validation and reconciliation

12/189
Nr opisu: 0000131135
Short-term scheduling of gas-fired CHP plant with thermal storage using optimization algorithm.
[Aut.]: Piotr Żymełka, Marcin Szega.
W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2019, Wrocław, Poland, 23-28 June 2019. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Wojciech Adamczyk. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019, pamięć USB (PenDrive) s. 2493-2507, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

skojarzona gospodarka energetyczna ; planowanie ; optymalizacja ; modelowanie matematyczne ; prognozowanie

Combined Heat and Power ; scheduling ; optimization ; mathematical modelling ; forecasting

13/189
Nr opisu: 0000129189
Analiza możliwości obniżenia energochłonności procesu podgrzewania rud żelaza w tunelu rozmrażalniczym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Ronald Urbańczyk.
Gliwice, 2018, 171 s., bibliogr. 36 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Marcin Szega, dr inż. Andrzej Sachajdak

ruda żelaza ; podgrzewanie ; model matematyczny ; tunel rozmrażalniczy ; technika cieplna ; ruda magnetytowa ; ruda hematytowa

iron ore ; heating ; mathematical model ; thawing tunnel ; heat technology ; magnetite ore ; hematite ore

14/189
Nr opisu: 0000125812   
Extended applications of the advanced data validation and reconciliation method in studies of energy conversion processes.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Energy 2018 vol. 161, s. 156-171, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 5.537. Punktacja MNiSW 45.000

zaawansowana walidacja pomiarów ; uwiarygodnienie bilansów ; blok parowy i skojarzony blok gazowo-parowy ; optymalizacja lokalizacji nadmiarowych pomiarów ; rozmyte niepewności pomiarów

data validation and reconciliation ; reconcillation of balances ; steam and gas-and-steam CHP unit ; optimization of redundant measurements location ; fuzzy uncertainties of measurements

15/189
Nr opisu: 0000124590
Gospodarka energetyczna z przykładami obliczeniowymi.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 481 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

energia ; pozyskiwanie energii ; gospodarka energetyczna ; bezpieczeństwo energetyczne ; nośnik energii ; efektywność energetyczna ; egzergia ; skojarzona gospodarka energetyczna ; elektrociepłownia ; energia odpadowa ; rekuperator ; kocioł odzyskowy ; koszt termoekologiczny ; blok energetyczny ; audyt energetyczny

energy ; power generation ; energy management ; energy security ; energy carrier ; energy efficiency ; exergy ; Combined Heat and Power ; heat and power plant ; waste energy ; recuperator ; heat recovery steam generator ; thermoecological cost ; power unit ; energy audit

16/189
Nr opisu: 0000126396   
Issues of an optimization of measurements location in redundant measurements systems of an energy conversion process - a case study.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Energy 2018 vol. 165 Pt. A, s. 1034-1047, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 5.537. Punktacja MNiSW 45.000

zaawansowana walidacja i uzgodnienie danych ; blok parowy i skojarzony blok gazowo-parowy ; optymalizacja lokalizacji nadmiarowych pomiarów

advanced data validation and reconciliation ; gas-and-steam CHP unit ; optimization of redundant measurements location

17/189
Nr opisu: 0000128178
Problematyka obliczania sprawności energetycznej dwupaliwowego kotła parowego opalanego gazami odpadowymi.
[Aut.]: Marcin Szega, T. Czyż.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa ICBT. Poland 2018, Szczyrk, 23-26 października 2018. 13th International Conference on Boiler Technology 2018. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2018, s. 261-263 + tekst na USB PenDrive, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 48 1506-9702)
Pełny tekst na USB PenDrive. Punktacja MNiSW 20.000

kocioł parowy dwupaliwowy ; kocioł OPG-430 ; sprawność energetyczna ; PN-EN 12952-15 ; VDI 2048

dual-fuel steam boiler ; OPG-430 boiler ; energy efficiency ; PN-EN 12952-15 ; VDI 2048

18/189
Nr opisu: 0000125877
Techno-economic optimization of electricity and heat production in gas-fired CHP plant with heat accumulator.
[Aut.]: P. Żymełka, Marcin Szega, P. Madejski.
W: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy systems in the near future: energy, exergy, ecology and economics, [CPOTE 2018], Gliwice, Poland, 18-21 September 2018. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Wojciech Kostowski, Paweł Gładysz. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2018, s. 573-589, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

turbina gazowa ; skojarzona gospodarka energetyczna ; CHP ; optymalizacja ; modelowanie matematyczne

gas turbine ; Combined Heat and Power ; CHP ; optimization ; mathematical modeling

19/189
Nr opisu: 0000120221
Thermodynamic and economic analysis of the production of electricity, heat, and cold in the combined heat and power unit with the absorption chillers.
[Aut.]: Marcin Szega, P. Żymełka.
-Trans. ASME, J. Energy Resour. Technol. 2018 vol. 140 iss. 5, art. no 052002, s. 1-13, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 2.759. Punktacja MNiSW 25.000

agregaty absorpcyjne ; efektywność energetyczna ; analiza termodynamiczna ; trójgeneracja

absorption chillers ; energy efficiency ; thermodynamic analysis ; trigeneration

20/189
Nr opisu: 0000125891
Using generalized advanced data validation and reconciliation in a steam power unit energy balancing.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy systems in the near future: energy, exergy, ecology and economics, [CPOTE 2018], Gliwice, Poland, 18-21 September 2018. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Wojciech Kostowski, Paweł Gładysz. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2018, s. 1349-1359, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie pomiarów ; bilansowanie energii bloku parowego ; warunkowe równanie funkcyjne

advanced data validation and reconciliation ; conditional equation ; steam power unit energy balancing

21/189
Nr opisu: 0000116554
Akumulacja ciepła z wykorzystaniem przemiany fazowej - wykorzystanie przemiany fazowej wody w lód.
[Aut.]: Jarosław Szymanek, Marcin Szega.
W: Rozwiązania dla przyszłych rynków energii - magazynowanie energii, bloki niskoemisyjne i efektywność energetyczna. Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki, Szczyrk, 24-26 maj 2017. Solutions for future energy markets - energy storage, low-emission technologies and energy efficiency. Symposium organised by Stanisław Ochęduszko Student Scientific Association of Thermal Technology. Praca zbiorowa. Pod red. Lucyny Czarnowskiej i Wojciecha Stanka. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska, 2017, s. 133-138, bibliogr. 7 poz. (Archiwum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej ; )

przemiana fazowa ; akumulacja ciepła ; pompa ciepła

phase change ; heat accumulation ; heat pump

22/189
Nr opisu: 0000116607   
An improvement of measurements reliability in thermal processes by application of the advanced data reconciliation method with the use of fuzzy uncertainties of measurements.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Energy 2017 vol. 141, s. 2490-2498, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 4.968. Punktacja MNiSW 45.000

zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie pomiarów ; rozmyta niepewność pomiaru ; blok ciepłowniczy gazowo-parowy ; entropia informacyjna

advanced data validation and reconciliation ; fuzzy uncertainty of measurement ; gas-and-steam CHP unit ; information entropy

23/189
Nr opisu: 0000119831
Analiza termodynamiczna uciepłownienia elektrowni kondensacyjnej na przykładzie bloku "200".
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Współczesne problemy termodynamiki. Monografia. Praca zbiorowa. Pod red. Tomasza Burego i Andrzeja Szlęka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 585-596, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

blok kondensacyjny ; uciepłownienie ; kogeneracja ; wskaźnik ubytku mocy ; wskaźnik oszczędności paliwa

condensing unit ; heat production ; cogeneration ; coefficient of power loss ; coefficient of energy saving

24/189
Nr opisu: 0000130029
Analiza termodynamiczna uciepłownienia elektrowni kondensacyjnej na przykładzie bloku "200".
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: XXIII Zjazd Termodynamików, Ustroń, 19-22 września 2017 roku. Książka streszczeń referatów. Red. Andrzej Szlęk, Jacek Kalina, Tomasz Bury, Paweł Gładysz. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 278-279

blok kondensacyjny ; uciepłownienie ; kogeneracja ; wskaźnik ubytku mocy ; wskaźnik oszczędności paliwa

condensing unit ; heat production ; cogeneration ; coefficient of power loss ; coefficient of energy saving

25/189
Nr opisu: 0000119874
Badania eksperymentalne oraz model procesu rozmrażania rudy żelaza.
[Aut.]: R. Urbańczyk, Andrzej Sachajdak, Marcin Szega.
W: Współczesne problemy termodynamiki. Monografia. Praca zbiorowa. Pod red. Tomasza Burego i Andrzeja Szlęka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 1333-. Punktacja MNiSW 5.000

rudy żelaza ; transport kolejowy ; proces rozmrażania ; model matematyczny

iron ore ; rail transport ; thawing process ; mathematical model

26/189
Nr opisu: 0000130020
Badania eksperymentalne oraz model procesu rozmrażania rudy żelaza.
[Aut.]: R. Urbańczyk, Andrzej Sachajdak, Marcin Szega.
W: XXIII Zjazd Termodynamików, Ustroń, 19-22 września 2017 roku. Książka streszczeń referatów. Red. Andrzej Szlęk, Jacek Kalina, Tomasz Bury, Paweł Gładysz. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 251-252

ruda żelaza ; transport kolejowy ; proces rozmrażania ; model matematyczny

iron ore ; railway transport ; thawing process ; mathematical model

27/189
Nr opisu: 0000120323
Optymalizacja lokalizacji pomiarów w redundantnym systemie pomiarowym procesu konwersji energii - studium przypadku.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Rynek Energ. 2017 nr 6, s. 14-26, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zaawansowana walidacja pomiarów ; blok gazowo-parowy ; optymalizacja lokalizacji pomiarów

advanced data validation ; gas-and-steam CHP unit ; optimization of measurements location

28/189
Nr opisu: 0000119120   
Simulation based performance evaluation of biomass fired cogeneration plant with ORC.
[Aut.]: Jacek Kalina, Mateusz Świerzewski, Marcin Szega.
W: 4th International Seminar on ORC Power Systems, September 13-15th 2017 Politecnico Di Milano Bovisa Campus Milano, Italy. Ed. by Vincenzo Dossena, Alberto Guardone, Marco Astolfi. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 660-667, bibliogr. 13 poz. (Energy Procedia ; vol. 129 1876-6102). Punktacja MNiSW 15.000

spalanie biomasy ; ORC ; symulacja komputerowa

biomass combustion ; ORC ; computer simulation

29/189
Nr opisu: 0000119840
Techniczno-ekonomiczna analiza produkcji czynnika chłodniczego w układzie trójgeneracyjnym z wykorzystaniem chłodziarek absorpcyjnych.
[Aut.]: P. Żymełka, Marcin Szega.
W: Współczesne problemy termodynamiki. Monografia. Praca zbiorowa. Pod red. Tomasza Burego i Andrzeja Szlęka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 615-633, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

trójgeneracja ; analiza techniczno-ekonomiczna ; chłodziarka absorpcyjna ; odmetanowanie

trigeneration ; techno-economic analysis ; absorption chiller ; demethanization

30/189
Nr opisu: 0000130031
Techniczno-ekonomiczna analiza produkcji czynnika chłodniczego w układzie trójgeneracyjnym z wykorzystaniem chłodziarek absorpcyjnych.
[Aut.]: P. Żymełka, Marcin Szega.
W: XXIII Zjazd Termodynamików, Ustroń, 19-22 września 2017 roku. Książka streszczeń referatów. Red. Andrzej Szlęk, Jacek Kalina, Tomasz Bury, Paweł Gładysz. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 284-285

trójgeneracja ; analiza techniczno-ekonomiczna ; chłodziarka absorpcyjna ; odmetanowanie kopalni

trigeneration ; techno-economic analysis ; absorption chiller ; mine demethanization

31/189
Nr opisu: 0000118180
Uciepłownienie bloków 200 MW efektywnym sposobem produkcji systemowego ciepła i chłodu.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
-Energetyka 2017 nr 8, s. 511-517, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

analiza energetyczna ; blok 200 MW ; wskaźnik ubytku mocy ; kogeneracja

energy analysis ; 200 MW energy unit ; power loss indicator ; cogeneration

32/189
Nr opisu: 0000121241   
Wybrane problemy energetyki i techniki cieplno-przepływowej III. Praca zbiorowa. Pod red.: Ziemowita Ostrowskiego, Tomasza Burego, Lucyny Czarnowskiej, Wiesława Gazdy, Wojciecha Stanka oraz Marcina Szegi.
Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska, 2017, 190 s.
(Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej ; Politechnika Śląska vol. 4 2451-277X). Punktacja MNiSW 80.000

sieć ciepłownicza ; instalacja fotowoltaiczna ; układ trójgeneracyjny ; modernizacja budynku ; odzysk energii ; odnawialne źródła energii ; wymiana ciepła

heat network ; photovoltaic system ; trigeneration plant ; building modernization ; energy recovery ; renewable energy sources ; heat exchange

33/189
Nr opisu: 0000119873
Zagadnienia optymalizacji lokalizacji pomiarów w redundantnych systemach pomiarowych procesów cieplnych.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Współczesne problemy termodynamiki. Monografia. Praca zbiorowa. Pod red. Tomasza Burego i Andrzeja Szlęka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 1313-1332, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zaawansowana walidacja pomiarów ; blok gazowo-parowy ; optymalizacja lokalizacji pomiarów

advanced data validation ; gas-and-steam CHP unit ; optimization of measurements location

34/189
Nr opisu: 0000130019
Zagadnienia optymalizacji lokalizacji pomiarów w redundantnych systemach pomiarowych procesów cieplnych.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: XXIII Zjazd Termodynamików, Ustroń, 19-22 września 2017 roku. Książka streszczeń referatów. Red. Andrzej Szlęk, Jacek Kalina, Tomasz Bury, Paweł Gładysz. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 241-242

zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie pomiarów ; blok gazowo-parowy ; optymalizacja lokalizacji pomiarów

advanced data validation and reconciliation ; gas-and-steam CHP unit ; optimization of measurements location

35/189
Nr opisu: 0000108779
An improvement of measurements reliability in thermal processes by application of the advanced data reconciliation method with the use of fuzzy uncertainties of measurements.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Proceedings of 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2016, Gliwice - Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska, Karolina Petela. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 215-228, bibliogr. 22 poz.

zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie pomiarów ; rozmyta niepewność pomiaru ; blok ciepłowniczy gazowo-parowy ; entropia informacyjna

advanced data validation and reconciliation ; fuzzy uncertainty of measurement ; gas-and-steam CHP unit ; information entropy

36/189
Nr opisu: 0000108804
Thermodynamic and economic analysis of the production of electricity, heat and cold in the CHP unit with the absorption chillers.
[Aut.]: Marcin Szega, P. Żymełka.
W: Proceedings of 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2016, Gliwice - Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska, Karolina Petela. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 437-455, bibliogr. 22 poz.

trójgeneracja ; analiza termodynamiczna ; chłodziarka absorpcyjna ; efektywność energetyczna

trigeneration ; thermodynamic analysis ; absorption chiller ; energy efficiency

37/189
Nr opisu: 0000112356
Zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie danych pomiarowych w procesach cieplnych.
[Aut.]: Marcin Szega.
Katowice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2016, 313 s., bibliogr.

technika cieplna ; walidacja ; dane pomiarowe ; rachunek wyrównawczy

heat technology ; validation ; measurement data ; data reconciliation

38/189
Nr opisu: 0000104236   
An optimization of redundant measurements location for thermal capacity of power unit steam boiler calculations using data reconciliation method.
[Aut.]: Marcin Szega, Grzegorz Tadeusz* Nowak.
-Energy 2015 vol. 92, pt. 1, s. 135-141, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 4.292. Punktacja MNiSW 45.000

rachunek wyrównawczy ; kocioł parowy ; symulacja numeryczna ; optymalizacja lokalizacji pomiarów

data reconciliation ; steam boiler ; numerical simulation ; optimization of measurements location

39/189
Nr opisu: 0000098902   
Dobór struktury i parametrów parowego bloku energetycznego w technologii oxy-spalania. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jakub* Tuka.
Gliwice, 2015, 137 k., bibliogr. 71 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Marcin Szega, dr inż. Marcin* Liszka

blok energetyczny ; oxy-spalanie ; CCS ; sekwestracja ; wychwyt CO2 ; optymalizacja

power unit ; oxy-combustion ; CCS ; sequestration ; CO2 capture ; optimization

40/189
Nr opisu: 0000101493   
Exergo-ecological assessment of auxiliary fuel injection into blast-furnace.
[Aut.]: Wojciech Stanek, Marcin Szega, Leszek Blacha, M. Niesler, M. Gawron.
-Arch. Metall. Mater. 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 711-719, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 30.000

wielki piec ; wdmuchiwanie pyłu węglowego ; recyrkulacja gazu gardzielowego ; koszt termoekologiczny ; PCI ; BF ; TGR ; TEC

blast furnace ; pulverized coal injection ; top-gas recirculation ; thermo-ecological cost ; PCI ; BF ; TGR ; TEC

41/189
Nr opisu: 0000096039   
Methods of mathematical modeling for evaluation of energy management of blast-furnace plant.
[Aut.]: Marcin Szega, Leszek Blacha, Wojciech Stanek.
-Metalurgija 2015 vol. 54 iss. 3, s. 499-502, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

metalurgia ; proces wielkopiecowy ; modelowanie matematyczne ; paliwo pomocnicze

metallurgy ; blast-furnace process ; mathematical modelling ; auxiliary fuel

42/189
Nr opisu: 0000101298
Optymalizacja struktury systemu pomiarowego parowego bloku energetycznego w technologii spalania tlenowego z wykorzystaniem rachunku wyrównawczego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Grzegorz* Nowak (MT).
Gliwice, 2015, 119 s., bibliogr. 82 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Marcin Szega, dr inż. Marcin* Liszka

blok energetyczny ; system pomiarowy ; spalanie tlenowe ; rachunek wyrównawczy

power unit ; measurement system ; oxy-combustion ; data reconciliation

43/189
Nr opisu: 0000104380   
Sensitivity analysis of the specific consumption of chemical energy of fuels for assumed uncertainty of selected measurements in a steam combined heat and power unit.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
W: 2015 16th International Carpathian Control Conference. ICCC, 27-30 May 2015, Szilvasvarad, Hungary. Ed. Ivo Petras. Piscataway : IEEE, 2015, s. 526-531, bibliogr. 9 poz.

rachunek wyrównawczy ; niepewność pomiaru ; analiza wrażliwości ; blok ciepłowniczy gazowo-parowy

data reconciliation ; measurement uncertainty ; sensitivity analysis ; CHP unit ; steam combined heat and power unit

44/189
Nr opisu: 0000104597
Systemy energetyczne a środowisko.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Wojciech Stanek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 367 s., bibliogr.

system ; analiza systemowa ; pozyskiwanie energii ; duży system energetyczny ; Krajowy System Elektroenergetyczny ; modelowanie matematyczne ; input-output analysis ; przemysłowy system energetyczny ; system energetyczny budynku ; system kontroli eksploatacji ; odnawialne źródła energii ; bezpieczeństwo energetyczne ; ekologia ; użytkowanie energii

system ; system analysis ; power generation ; large power system ; Polish Power System ; mathematical modelling ; input-output analysis ; industrial energy system ; energy system of the building ; control system of operation ; renewable energy sources ; energy security ; ecology ; energy use

45/189
Nr opisu: 0000099149
Systemy nadzoru eksploatacji bloków energetycznych z zastosowaniem metody rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: Marcin Szega, Andrzej** Ziębik, Grzegorz Tadeusz* Nowak.
W: Wybrane aspekty eksploatacji i diagnostyki bloków energetycznych nowych generacji. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Rusina. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 274-394, bibliogr. 67 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 554)

blok energetyczny ; eksploatacja ; system nadzoru ; wiarygodność pomiaru ; rachunek wyrównawczy ; błąd ; identyfikacja ; detekcja ; układ cieplny ; rozproszony system sterowania ; optymalizacja ; separacja CO2

power unit ; exploitation ; surveillance system ; reliability of measurement ; data reconciliation ; error ; identification ; detection ; thermal system ; distributed control system ; optimization ; CO2 separation

46/189
Nr opisu: 0000094465   
Thermo-ecological cost (TEC) evaluation of metallurgical processes.
[Aut.]: Wojciech Stanek, Leszek Blacha, Marcin Szega.
-Metalurgija 2015 vol. 54 iss. 1, s. 270-272, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

metalurgia ; wielki piec ; termoekologia ; egzergia ; zasoby nieodnawialne

metallurgy ; blast furnace ; thermo-ecology ; exergy ; non-renewable resources

47/189
Nr opisu: 0000101106   
Using data reconciliation to improve the reliability of the energy evaluation of a gas-and-steam CHP unit.
[Aut.]: Marcin Szega.
-J. Power Technol. 2015 vol. 95 iss. 5, s. 91-99, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

entropia informacji ; rachunek wyrównawczy ; CHP ; blok gazowo-parowy

information entropy ; data reconciliation ; CHP ; gas-steam unit

48/189
Nr opisu: 0000094629   
An optimization of redundant measurements location for thermal capacity of power unit steam boiler calculations using data reconciliation method.
[Aut.]: Marcin Szega, Grzegorz Tadeusz* Nowak.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014, Szczyrk, 21-24 października 2014.12th International Conference on Boiler Technology 2014. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO S.A. Racibórz. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2014, s. 363-365 + tekst na CD-ROM (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 35 1506-9702)
Pełny tekst na CD-ROM

blok parowy ; kocioł nadkrytyczny ; moc cieplna ; model symulacyjny

steam power unit ; supercritical boiler ; thermal power ; simulation model

49/189
Nr opisu: 0000091774   
Ocena energochłonności procesu koksowania węgla z zastosowaniem metody uzgadniania bilansów substancji i enegrii.
[Aut.]: Marcin Szega, L. Kosyrczyk, T. Chwoła.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 5, s. 681-685, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

koksowanie ; bilans substancji i energii ; energochłonność

coking ; substance and energy balances ; energy consumption

50/189
Nr opisu: 0000094994
Poprawa wiarygodności oceny energetycznej bloku elektrociepłowni gazowo-parowej z zastosowaniem rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Polski Mix Energetyczny 2014. PME 2014. Konferencja, Ustroń, 15-17 października 2014. Zeszyt streszczeń referatów. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2014, s. 111-112
Toż w jęz. ang. s. 112

elektrociepłownia gazowo-parowa ; blok energetyczny ; rachunek wyrównawczy ; niepewność pomiaru

gas-steam power plant ; power unit ; data reconciliation ; measurement uncertainty

51/189
Nr opisu: 0000095146
Identification of an unmeasured variables in the set of model constraints of the data reconciliation in a power unit.
[Aut.]: Marcin Szega, Grzegorz Tadeusz* Nowak.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. XI Konferencja PBEC, Warszawa, 2013 = Research & development in power engineering. XI Conference RDPE. Książka streszczeń. Warszawa : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Warszawska, 2013, s. 69

52/189
Nr opisu: 0000089003   
Identification of unmeasured variables in the set of model constraints of the data reconciliation in a power unit.
[Aut.]: Marcin Szega, Grzegorz Tadeusz* Nowak.
-Arch. Thermodyn. 2013 vol. 34 no. 4, s. 235-245, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

modelowanie matematyczne ; charakterystyka empiryczna ; uzgadnianie danych

mathematical modelling ; empirical characteristics ; data reconciliation

53/189
Nr opisu: 0000104397
Model bilansu energii baterii koksowniczej.
[Aut.]: L. Kosyrczyk, Marcin Szega.
W: Modelowanie pracy baterii koksowniczej i sterowanie jej eksploatacją. Pod red. Ludwika Kosyrczyka. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Zabrze : Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 2013, s. 207-244, bibliogr. 21 poz.

bateria koksownicza ; bilans energii ; bilans masy ; koksowanie ; niepewność pomiaru

coke oven battery ; energy balance ; mass balance ; coking ; measurement uncertainty

54/189
Nr opisu: 0000104386
Opracowanie regresyjnych charakterystyk energetycznych bloku ciepłowniczego z wykorzystaniem wyników pomiarów eksploatacyjnych.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, J. Pawłowska.
W: Rynek ciepła 2013. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin : Wydaw. Kaprint, 2013, s. 99-106

charakterystyka energetyczna ; blok ciepłowniczy ; rozproszony system sterowania ; dane pomiarowe

energy performance ; power unit ; distributed control system ; measurement data

55/189
Nr opisu: 0000088814
Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin* Plis, Marcin Szega.
-Rynek Energ. 2013 nr 6, s. 103-106, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

blok ciepłowniczy ; optymalizacja ; rozdział obciążenia ; algorytm genetyczny

power unit ; optimization ; load distribution ; genetic algorithm

56/189
Nr opisu: 0000112248
Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin* Plis, Marcin Szega.
W: Rynek ciepła 2013. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin : Wydaw. Kaprint, 2013, s. 107-114

blok energetyczny ; optymalizacja ; rozkład obciążenia ; algorytm genetyczny

power unit ; optimization ; load distribution ; genetic algorithm

57/189
Nr opisu: 0000104324
Symulator pracy baterii koksowniczej i system kontroli jej eksploatacji.
[Aut.]: B. Leśniak, Marcin Szega.
W: Modelowanie pracy baterii koksowniczej i sterowanie jej eksploatacją. Pod red. Ludwika Kosyrczyka. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Zabrze : Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 2013, s. 62-91, bibliogr. 37 poz.

bateria koksownicza ; sterowanie pracą baterii koksowniczej ; symulator baterii koksowniczej ; parametry pracy

coke oven battery ; coke oven battery control ; coke oven battery simulation ; operation parameters

58/189
Nr opisu: 0000089316
Uwiarygodnienie pomiarów w procesach cieplnych za pomocą rachunku wyrównawczego z zastosowaniem rozmytych niepewności pomiarów.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Energetyka 2013 nr 11, s. 798-803, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

proces cieplny ; rachunek wyrównawczy ; pomiar cieplny ; niepewność pomiaru

thermal process ; data reconciliation ; thermal measurement ; measurement uncertainty

59/189
Nr opisu: 0000095172
Uwiarygodnienie pomiarów w procesach cieplnych za pomocą rachunku wyrównawczego z zastosowaniem rozmytych niepewności pomiarów.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. XI Konferencja PBEC, Warszawa, 2013 = Research & development in power engineering. XI Conference RDPE. Książka streszczeń. Warszawa : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Warszawska, 2013, s. 94

proces cieplny ; rachunek wyrównawczy ; pomiar cieplny ; niepewność pomiaru

thermal process ; data reconciliation ; thermal measurement ; measurement uncertainty

60/189
Nr opisu: 0000077977
Application of neural modelling to determine energy characteristics of multi-fuel fluidized bed boiler.
[Aut.]: Michał* Budnik, Wojciech Stanek, Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Proceedings of 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2012, Gliwice, Poland, September 18-20, 2012. Eds: Wojciech Stanek, Michał Budnik, Lucyna Czarnowska. Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, 2012, s. 143-144, bibliogr. 10 poz.

sieć neuronowa ; kocioł fluidalny ; charakterystyka energetyczna

neural network ; fluidized bed boiler ; energy characteristic

61/189
Nr opisu: 0000077099   
Empirical energy characteristic of a fluidized-bed boiler based on measurements from a distributed control system.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, Adam* Milejski.
W: 13th International Carpathian Control Conference. ICCC 2012, Podbanske, Slovakia, 28-31 May 2012. [B.m.] : [Institute of Electrical and Electronics Engineers], 2012, s. 699-702, bibliogr. 6 poz.

empiryczna charakterystyka energetyczna ; kocioł fluidalny ; regresja krokowa

empirical energy characteristic ; fluidized bed boiler ; stepwise regression

62/189
Nr opisu: 0000078011
Mathematical model of CO2 capture process using MEA used for data reconciliation.
[Aut.]: Grzegorz Tadeusz* Nowak, Marcin Szega, Michał* Budnik.
W: Proceedings of 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2012, Gliwice, Poland, September 18-20, 2012. Eds: Wojciech Stanek, Michał Budnik, Lucyna Czarnowska. Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, 2012, s. 231

wychwyt CO2 ; symulacja procesu ; monoetanoloamina ; MEA ; rachunek wyrównawczy

CO2 capture ; process simulation ; monoethanolamine ; MEA ; data reconciliation

63/189
Nr opisu: 0000077097   
Mathematical model of the CFB boiler co-fired with coal and biomass.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Adam* Milejski.
W: 13th International Carpathian Control Conference. ICCC 2012, Podbanske, Slovakia, 28-31 May 2012. [B.m.] : [Institute of Electrical and Electronics Engineers], 2012, s. 604 - 607, bibliogr. 8 poz.

kocioł CFB ; biomasa ; współspalanie ; model matematyczny

CFB boiler ; biomass ; co-firing ; mathematical model

64/189
Nr opisu: 0000069983   
Application of the entropy information for the optimization of an additional measurements location in thermal systems.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Arch. Thermodyn. 2011 vol. 32 no. 3, s. 215-229, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

proces cieplny ; entropia informacji ; rachunek wyrównawczy

thermal process ; information entropy ; data reconciliation

65/189
Nr opisu: 0000065590
Calculation of thermal power of a heat recovery steam generator with reliability increase of the measurements applying the data reconciliation.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Rynek Energ. 2011 nr 2, s. 157-162, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

kocioł odzyskowy ; moc cieplna ; blok ciepłowniczy gazowo-parowy ; rachunek wyrównawczy ; entropia informacji ; odzyskiwanie ciepła odpadowego

heat recovery steam generator ; waste-heat boiler ; thermal power ; CHP unit ; data reconciliation ; information entropy ; waste heat recovery

66/189
Nr opisu: 0000078673
Komputerowy system bilansowania bloków energetycznych nr 2 i 3 w Elektrowni Jaworzno III - Elektrowni II.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, J. Pawłowska.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 193-194

blok energetyczny ; elektrownia Jaworzno ; bilans energetyczny

power unit ; Jaworzno power plant ; energy balance

67/189
Nr opisu: 0000063939
Obliczanie mocy cieplnej kotła odzyskowego elektrociepłowni gazowo-parowej z zastosowaniem metody uwiarygodnienia pomiarów.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT 2010, Szczyrk, 19-22 października 2010 = 11th International Conference on Boiler Technology 2010. T. 3. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary [i in.]. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2010, s. 205-223, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 25 1506-9702)

elektrociepłownia gazowo-parowa ; kocioł ; moc cieplna

gas-steam power plant ; boiler ; thermal power

68/189
Nr opisu: 0000056388
Systemy kontroli eksploatacji bloków.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
-Energ. Ciepl. Zaw. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 3, s. 7-11, bibliogr. 11 poz.

blok energetyczny ; energetyka światowa ; MSKE ; Modułowy System Kontroli Eksploatacji

power unit ; world power engineering ; Modular Operating Control System ; MSKE

69/189
Nr opisu: 0000056967
Zastosowanie rachunku wyrównawczego w optymalizacji lokalizacji pomiarów do obliczeń mocy cieplnej kotła parowego.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Rynek Energ. 2010 nr 2, s. 149-153, bibliogr. 12 poz.

rachunek wyrównawczy ; optymalizacja ; lokalizacja pomiaru ; kocioł parowy

data reconciliation ; optimization ; measurement location ; steam boiler

70/189
Nr opisu: 0000054625   
Advantages of an application of the generalized method of data reconciliation in thermal technology.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Arch. Thermodyn. 2009 vol. 30 no. 4, s. 219-232, bibliogr. 13 poz.

rachunek wyrównawczy ; proces cieplny ; niepewność pomiaru

data reconciliation ; thermal process ; measurement uncertainty

71/189
Nr opisu: 0000057855
Operating control systems of the power plants.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Grzegorz* Szapajko, W. Mijal.
W: 10th International Carpathian Control Conference. ICCC' 2009, Zakopane, Poland, May 24-27, 2009. Ed. A. Kot. Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. AGH University of Science and Technology, 2009, s. 245-248, bibliogr. 15 poz.

system kontroli eksploatacji ; elektrownia ; Modułowy System Kontroli Eksploatacji

operating control system ; power plant ; Modular Operating Control System

72/189
Nr opisu: 0000055990
Optymalny dobór nadmiarowych pomiarów do obliczeń użytecznej mocy cieplnej kotła siłowni parowej z wykorzystaniem rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Jubileuszowa Konferencja Kotłowa 2009, Szczyrk, 13-15 października 2009. T. 3. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Fabryka Kotłów RAFAKO SA. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2009, s. 121-137, bibliogr. 14 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 23 1506-9702)

kocioł parowy ; moc cieplna ; siłownia parowa ; niepewność pomiaru ; rachunek wyrównawczy

steam boiler ; thermal power ; steam electric power station ; measurement uncertainty ; data reconciliation

73/189
Nr opisu: 0000057856
Software packages in the control systems of operation in power plants.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, Z. Buryn.
W: 10th International Carpathian Control Conference. ICCC' 2009, Zakopane, Poland, May 24-27, 2009. Ed. A. Kot. Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. AGH University of Science and Technology, 2009, s. 27-30, bibliogr. 9 poz.

elektrownia ; system kontroli eksploatacji ; pakiet programowy

power plant ; control system of operation ; software package

74/189
Nr opisu: 0000046478
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiarów w układzie cieplnym bloku energetycznego siłowni parowej.
[Aut.]: Marcin Szega.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 197 s., bibliogr. 182 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 193)

siłownia parowa ; blok energetyczny ; rachunek wyrównawczy

steam electric power station ; power unit ; data reconciliation

75/189
Nr opisu: 0000042845   
A module system for thermal diagnosis of power units in the Opole power plant.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Andrzej** Ziębik, W. Mijal, Z. Buryn.
-Arch. Thermodyn. 2008 vol. 29 no. 4, s. 153-163, bibliogr. 9 poz.

diagnostyka cieplna ; walidacja danych ; model symulacyjny ; blok energetyczny

thermal diagnostics ; data validation ; simulation model ; power unit

76/189
Nr opisu: 0000047715   
Energy analysis of a blast-furnace system operating with the Corex process and CO2 removal.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Krzysztof* Lampert, Marcin Szega.
-Energy 2008 vol. 33 iss. 2, s. 199-205, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 1.712

proces wielkopiecowy ; corex ; usuwanie CO2 ; integracja procesu ; charakterystyka energetyczna

blast-furnace process ; corex ; CO2 removal ; process integration ; energy characteristic

77/189
Nr opisu: 0000077095
Modułowy system kontroli eksploatacji bloków energetycznych w BOT Elektrowni Opole S.A..
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, W. Mijal, Z. Buryn.
W: Forum Energetyków. GRE 2008. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 19-21 maja 2008. Opole : Politechnika Opolska, 2008, s. 203-204, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 323 Elektryka ; z. 60)

78/189
Nr opisu: 0000051052
Modułowy System Kontroli Eksploatacji Bloków Energetycznych w BOT Elektrowni Opole S.A..
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, W. Mijal, Z. Buryn.
-Energ. Ciepl. Zaw. Branż. Mag. Przem. 2008 nr 5, s. 72-75, bibliogr. 8 poz.

blok energetyczny ; Elektrownia Opole ; MSKE ; Modułowy System Kontroli Eksploatacji

power unit ; Opole Power Plant ; MSKE ; Modular Operating Control System

79/189
Nr opisu: 0000051089
Modułowy System Kontroli Eksploatacji w BOT Elektrowni OPOLE S.A. - doświadczenia eksploatacyjne.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, M. Dradrach, W. Mijal, Z. Buryn.
-Systems 2008 vol. 13 t. 2 spec. iss., s. 170-176

80/189
Nr opisu: 0000042374
Problematyka szacowania wartości entalpii pary wylotowej z turbiny kondensacyjnej w uogólnionej metodzie uzgadniania bilansów układu cieplnego siłowni parowej.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 1, s. 123-144, bibliogr. 24 poz.

blok energetyczny ; siłownia parowa ; entalpia pary wylotowej ; turbina kondensacyjna

power unit ; steam electric power station ; outlet steam enthalpy ; condensing turbine

81/189
Nr opisu: 0000038586   
Uzgadnianie bilansów pierwiastków w procesie produkcji kwasu azotowego z wykorzystaniem metody rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 6, s. 696-701, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.254

kwas azotowy ; bilans pierwiastków ; rachunek wyrównawczy ; instalacja dwuciśnieniowa

nitric acid ; elements balance ; data reconciliation ; two-pressure plant

82/189
Nr opisu: 0000086694
Ocena energetyczna eksploatacji bloku energetycznego z wykorzystaniem modelowania empirycznego.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Wojciech Stanek.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 469-480 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

83/189
Nr opisu: 0000086998
Wpływ nadmiarowej informacji pomiarowej w rachunku wyrównawczym na niepewność pomiarów po uwiarygodnieniu na przykładzie wybranego procesu cieplnego.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 573-584, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

84/189
Nr opisu: 0000086999
Detection of gross measurement errors using constraints test in data reconciliation algorithm and interval methods.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Proceedings of 7th International Carpathian Control Conference. ICCC'2006. Roznov pod Radhostem, Czech Republic, May 29 - 31, 2006. Ed. R. Farana. Vysoká Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava : [b.w.], 2006, s. 545-548

85/189
Nr opisu: 0000022589
Energy analysis of a blast furnace system operating with the corex process and CO2 removal.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Krzysztof* Lampert, Marcin Szega.
W: Proceedings of the 19th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2006, Aghia Pelagia, Crete, Greece, 12-14 July, 2006. Vol. 2. Eds.: Ch. Frangopoulos, C. D. Rakopoulos, G. Tsatsaronis. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 671-678, bibliogr. 10 poz.

86/189
Nr opisu: 0000087000
Wybrane zagadnienia rozwiązywania zadań wyrównawczych w technice cieplnej.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Energetyka 2006. Konferencja naukowo techniczna, Wrocław, 8-11.11.2006. T. 2. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 587-594, bibliogr. 14 poz. (Systems ; vol. 11, spec. iss. 1/2)

87/189
Nr opisu: 0000087004
Comparison of methods of analysis of the quality of measured data in the data validation algorithm.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Proceedings of 6th International Carpathian Control Conference, Miskolc - Lillafured, Hungary, May 24-27, 2005. Miskolc : [b.w.], 2005, s. 161-172

88/189
Nr opisu: 0000115760
Komputerowy system kontroli eksploatacji bloku ciepłowniczego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 91-94

blok ciepłowniczy ; kocioł fluidalny ; model matematyczny

power unit ; fluidized bed boiler ; mathematical model

89/189
Nr opisu: 0000015718   
Ocena energetyczna eksploatacji bloku ciepłowniczego z zastosowaniem procedury zaawansowanej walidacji danych pomiarowych.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Henryk Rusinowski, Marcin Szega, M. Kita, J. Pawłowska.
-Energetyka 2005 nr 10, s. 673-682, bibliogr. 18 poz.

90/189
Nr opisu: 0000011924
Systemy kontroli eksploatacji bloków kondensacyjnych i ciepłowniczych z zastosowaniem zaawansowanej walidacji pomiarów.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Kongres nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60-lecia Uczelni. 50-lecie kierunku Inżynieria Środowiska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 241-250, bibliogr. 13 poz.

blok kondensacyjny ; system kontroli eksploatacji ; system komputerowy ; blok ciepłowniczy ; pomiar ; walidacja ; uogólniona metoda najmniejszych kwadratów ; rachunek wyrównawczy

condensing unit ; control system of operation ; computer system ; power unit ; measurement ; validation ; generalised least squares method ; compensatory account

91/189
Nr opisu: 0000020877
Zagadnienia bilansowania obiegu kondensacyjnej siłowni parowej z zastosowaniem rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VII Konferencja PBEC, Warszawa 2005. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 247-258, bibliogr. 14 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Mechanika ; z. 211)

siłownia parowa ; rachunek wyrównawczy ; zużycie paliwa

steam electric power station ; data reconciliation ; fuel consumption

92/189
Nr opisu: 0000022029
Zastosowanie wnioskowania rozmytego w kontroli dotrzymania założonej dokładności pomiarów w rachunku wyrównawczym.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, Gdańsk - Sopot, 5-8.09.2005. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. Pruszcz Gdański : Wydaw. AGNI, 2005, s. 359-360
Toż na CD-ROM

dokładność pomiaru ; rachunek wyrównawczy ; wnioskowanie rozmyte ; bilans substancji i energii ; układ wysokoprężnej regeneracji ciepła ; blok energetyczny

measurement accuracy ; data reconciliation ; fuzzy inference ; substance and energy balances ; high-pressure heat regeneration system ; power unit

93/189
Nr opisu: 0000029024
Calculation of the outlet steam enthalpy from a condensing turbine together with the checking of the validity of the results of measurements.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: 5th International Carpathian Control Conference. ICCC'2004, Zakopane, Poland, May 25-28, 2004. Vol. 1. Krakow : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. AGH University of Science and Technology, 2004, s. 527-532, bibliogr. 10 poz.

94/189
Nr opisu: 0000010199
Computer-aided systems to calculate the energy losses and start-up costs and control of operation of a power units.
[Aut.]: H. Majchrzak, Marcin Szega.
W: Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice-Ustroń, Poland, June 21-25, 2004. Eds: Andrzej Ziębik [i in.]. Institute of Thermal Technology Silesian University of Technology, Commision of Energy Engineering Polish Academy of Sciences, Centre of Excellence OPTI_Energy. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2004, s. 513-524, bibliogr. 12 poz.

blok energetyczny ; straty rozruchowe ; optymalizacja pracy ; bilans substancji i energii

power unit ; start-up losses ; optimization of operation ; substance and energy balances

95/189
Nr opisu: 0000010203
Control system of the operation of a power unit adapted to the production of heat.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Henryk Rusinowski, A. Ossera, M. Sloma.
W: Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice-Ustroń, Poland, June 21-25, 2004. Eds: Andrzej Ziębik [i in.]. Institute of Thermal Technology Silesian University of Technology, Commision of Energy Engineering Polish Academy of Sciences, Centre of Excellence OPTI_Energy. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2004, s. 565-573, bibliogr. 12 poz.

system kontroli eksploatacji ; blok energetyczny ; metoda najmniejszych kwadratów ; pomiar ; walidacja

control system of operation ; power unit ; least squares method ; measurement ; validation ; reconcillation of balances

96/189
Nr opisu: 0000010201
Operation control system of a combined heat and power unit with an improved reliability of the results of measurements.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, M. Kita, J. Pawłowska.
W: Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice-Ustroń, Poland, June 21-25, 2004. Eds: Andrzej Ziębik [i in.]. Institute of Thermal Technology Silesian University of Technology, Commision of Energy Engineering Polish Academy of Sciences, Centre of Excellence OPTI_Energy. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2004, s. 533-539, bibliogr. 8 poz.

skojarzony blok ciepłowniczo-energetyczny ; metoda najmniejszych kwadratów ; układ sterowania

combined heat and power unit ; least squares method ; control system

97/189
Nr opisu: 0000007655
Identyfikacja charakterystyk empirycznych w uzgadnianiu parametrów kalorycznych pary przed i po rozprężeniu w grupie stopni turbiny.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. [V Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, 11-13 czerwca 2003 r.]. T. 1. Pod red. Z. Bubnickiego i A. Grzecha. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 398-405, bibliogr. 9 poz.

98/189
Nr opisu: 0000087005
Improvement of the reliability of the calorific parameters of steam before and after adiabatic expansion in the groups of turbine stages.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: 4th International Carpathian Control Conference. Proceedings of ICCC'2003, High Tatras, Tatranská Lomnica, Slovak Republic, May 26-29, 2003. Kosice : Technical University of Kosice. BERG Faculty, 2003, s. 397-400

99/189
Nr opisu: 0000050992
Metody szacowania wartości entalpii pary wylotowej z turbiny kondensacyjnej w uogólnionym algorytmie uzgadniania.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. PBEC. VI Konferencja, Warszawa 2003. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2003, s. 239-250, bibliogr. 15 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Mechanika ; z. 202)

entalpia pary wylotowej ; turbina kondensacyjna ; algorytm uzgadniania danych pomiarowych ; technika cieplna

outlet steam enthalpy ; condensing turbine ; measurement data reconciliation algorithm ; heat technology

100/189
Nr opisu: 0000006898
Ocena eksploatacji procesów i systemów energetycznych z zastosowaniem rachunku wyrównawczego dla uwiarygodnienia wyników pomiarów i obliczeń.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Andrzej** Ziębik.
W: Aktualne problemy energetyki cieplnej. Seminarium poświęcone 80-tej rocznicy urodzin profesora Jana Szarguta, Gliwice, październik 2003. Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2003, s. 127-141, bibliogr. 12 poz.

rachunek wyrównawczy ; ocena eksploatacyjna ; urządzenie energetyczne

data reconciliation ; exploitation assessment ; energy device

101/189
Nr opisu: 0000086735
An algorithm for the control of the burner of a rotary-rocking furnace for the melting of lead.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Proceedings of the 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2002, Berlin, Germany, July 3-5, 2002. Eds: G. Tsatsaronis [et al.]. Berlin : Institute for Energy Engineering, 2002, s. 1336-1343

102/189
Nr opisu: 0000003515
Control systems of thermal power plant operation applying the least squares adjustment method.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
W: The First UCF - SUT [University of Central Florida - Silesian University of Technology] Seminar, Niedzica Castle, Poland, June 7-9, 2002. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], [2002], dysk optyczny (CD-ROM) 11 slajdów

103/189
Nr opisu: 0000086728
Energy analysis of the lead smelting process in a rotary-rocking furnace.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Proceedings of the II Industrial Furnaces and Refractory Materials Conference, Podbanske, Slovakia, 2002. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 204-209

104/189
Nr opisu: 0000086724
Energy evaluation of a heat-and-power unit operation together with the checking of the validity of the results of measurements.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference ICCC'2002. XXVIIth Seminary ASR'2002 "Instruments & Control" (ASR'2002), 16th International Conference Automated Systems of Control of Technological Processes (ASRTP'2002), 4th Automatyzacja Maszyn, Urządzeń i Procesów (APRO), Malenovice, Czech Republic, May 27-30, 2002. Ed. Radim Farana. Ostrava : Vysoka Skola Banska, 2002, s. 599-604

105/189
Nr opisu: 0000086715
Evaluation of the energy losses and temperature drop of exhaust gases in the anode furnace combustion train.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
W: Proceedings of the II Industrial Furnaces and Refractory Materials Conference, Podbanske, Slovakia, 2002. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 157-162

106/189
Nr opisu: 0000001198   
Methods of choosing the optimal parameters for solid fuel combustion in stoker-fired boilers.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Andrzej Szlęk, Ryszard* Wilk.
-Energy Convers. Manage. 2002 vol. 43 iss. 9/12, s. 1363-1375. Impact Factor 0.643

107/189
Nr opisu: 0000009417
Ocena energetyczna bloku ciepłowniczego z turbiną upustowo-kondensacyjną w systemie kontroli eksploatacji.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1395-1402, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

108/189
Nr opisu: 0000003407
Określenie parametrów palnych gazów technologicznych z procesu ogniowej rafinacji miedzi.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 41-50, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

109/189
Nr opisu: 0000086725
Selected problems of uncertainty determination of measurements and computational value in thermal processes.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
W: Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference ICCC'2002. XXVIIth Seminary ASR'2002 "Instruments & Control" (ASR'2002), 16th International Conference Automated Systems of Control of Technological Processes (ASRTP'2002), 4th Automatyzacja Maszyn, Urządzeń i Procesów (APRO), Malenovice, Czech Republic, May 27-30, 2002. Ed. Radim Farana. Ostrava : Vysoka Skola Banska, 2002, s. 541-545

110/189
Nr opisu: 0000003509
Software package for the evaluation of the energy effectiveness of the power and heat-and-power units operation.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, Andrzej** Ziębik.
W: The First UCF - SUT [University of Central Florida - Silesian University of Technology] Seminar, Niedzica Castle, Poland, June 7-9, 2002. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], [2002], dysk optyczny (CD-ROM) 17 slajdów

111/189
Nr opisu: 0000004737
Software package for the evaluation of the energy effectiveness of the power and heat-and-power units operation.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
W: The First UCF - SUT [University of Central Florida - Silesian University of Technology] Seminar, Niedzica Castle, Poland, June, 7-9, 2002. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 46, bibliogr. 1 poz.

112/189
Nr opisu: 0000086737
System kontroli eksploatacji bloku ciepłowniczego z zastosowaniem metod rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1049-1056 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

113/189
Nr opisu: 0000000450   
System kontroli pracy bloku energetycznego z zastosowaniem rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, H. Majchrzak, T. Witos, P. Szyszka, W. Trojnar.
-Energetyka 2002 nr 3, s. 109-116, bibliogr. 13 poz.

114/189
Nr opisu: 0000003264
Wyznaczanie niepewności obliczeń sprawności energetycznej dwupaliwowego kotła fluidalnego CFB 260 Compact w systemie kontroli eksploatacji bloku ciepłowniczego.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, R. Składzień.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. IX Konferencja Kotłowa 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 12-15 listopada 2002 r.. T. 4. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 61-75, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 10 1506-9702)

115/189
Nr opisu: 0000003227
Wyznaczanie sprawności energetycznej dwupaliwowego kotła fluidalnego CFB 260 Compact w systemie kontroli eksploatacji bloku ciepłowniczego.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, A. Szerszeń.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. IX Konferencja Kotłowa 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 12-15 listopada 2002 r.. T. 3. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 255-270, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 10 1506-9702)

116/189
Nr opisu: 0000087008
Zagadnienia identyfikacji równań warunków w procedurze uzgadniania parametrów kalorycznych pary przed i po rozprężeniu w grupie stopni turbiny.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Kierunki i sposoby oszczędzania energii. Identyfikacja i sterowanie procesów energetycznych. VIII Konferencja Energetyków, Katowice, 2002. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 118-125

117/189
Nr opisu: 0000002111
Analiza energochłonności wybranych procesów w hutnictwie miedzi.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Jacek* Jamborski.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 5/6, s. 235-239, bibliogr. 5 poz.

118/189
Nr opisu: 0000086749
Evaluation of the energy effectiveness energy systems using the least squares adjustment method.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: International Carpathian Control Conference, Krynica, Poland, May 22-25, 2001. Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2001, s. 557-562

119/189
Nr opisu: 0000086755
Improvement of the reliability of evaluation of the energy indices of a power unit using the least squares adjustment method.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Efficiency, costs, optimization, simulation and environmental impact of energy systems and First International Conference on Applied Thermodynamics. Proceedings of ECOS'01, Istanbul, Turkiye, July 4-6, 2001. Vol. 1. Ed. by Aksel Ozturk, Yalcin A. Gogus. Istanbul : [b.w.], 2001, s. 393-401

120/189
Nr opisu: 0000086744
Określenie przebiegu czasowego zapotrzebowania tlenu dla reakcji technologicznych w systemie sterowania palnikiem.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, D. Gubała.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. IX Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Poraj k. Częstochowy 10-12.10.2001. Red. E. Bulewicz [i in.]. Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Huta "Częstochowa". Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2001, s. 185-191

121/189
Nr opisu: 0000086745
Określenie zmienności strumienia i parametrów spalin z pieca energotechnologicznego dla projektowanego układu odpylania.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, Jacek* Jamborski.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. IX Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Poraj k. Częstochowy 10-12.10.2001. Red. E. Bulewicz [i in.]. Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Huta "Częstochowa". Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2001, s. 221-230

122/189
Nr opisu: 0000086742
Software package for the evaluation of the energy effictiveness utilization of the 370 MW power unit.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, W. Trojnar.
W: International Carpathian Control Conference, Krynica, Poland, May 22-25, 2001. Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2001, s. 319-324

123/189
Nr opisu: 0000022082
System kontroli eksploatacji bloku energetycznego nr 4 w Elektrowni Opole z zastosowaniem metod rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Andrzej** Ziębik, H. Majchrzak, J. Szweda.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. V Konferencja PBEC, Warszawa 2001. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2001, s. 249-260, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Mechanika ; z. 190)

124/189
Nr opisu: 0000001348
Teoretyczno-empiryczna charakterystyka energetyczna chłodni mokrych.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Wiesław Gazda, Marcin Szega.
-Arch. Energ. 2001 t. 30 nr 1/2, s. 47-56, bibliogr. 11 poz.

125/189
Nr opisu: 0000007042   
The influence of the operational parameters of chamber furnaces on the consumption of the chemical energy of fuels.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
-Energy 2001 vol. 26 iss. 12, s. 1121-1133. Impact Factor 0.553

126/189
Nr opisu: 0000001912
Wyznaczanie charakterystyki energetycznej kotła wielopaliwowego z zastosowaniem rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiarów.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
-Gosp. Paliw. 2001 R. 49 nr 9, s. 2-7, bibliogr. 9 poz.

127/189
Nr opisu: 0000002603
Energetyczne wykorzystanie gazu gardzielowego z procesu szybowego w kotłach EC Huty Miedzi Głogów - charakterystyka energetyczna kotła wielopaliwowego.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, A. Szydło, A. Kamecki.
W: Energetyka gazowa. I Konferencja naukowo-techniczna'2000, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2000 r.. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2000, s. 179-193, bibliogr. 8 poz.

128/189
Nr opisu: 0000002609
Energetyczne wykorzystanie gazu gardzielowego z procesu szybowego w kotłach EC Huty Miedzi Głogów. Ocena energetyczna pracy kotłów.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, A. Szydło, A. Kamecki.
W: Energetyka gazowa. I Konferencja naukowo-techniczna'2000, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2000 r.. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2000, s. 129-143, bibliogr. 8 poz.

129/189
Nr opisu: 0000086762
Ocena energetyczna opalania pieca energotechnologicznego w procesie eksploatacji.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. VIII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Poraj k. Częstochowy, 4-7.X.2000. Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Huta "Częstochowa" S.A.. Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, 2000, s. 305-312, bibliogr. 5 poz.

130/189
Nr opisu: 0000086767
The influence of the operational parameters of chamber furnaces on the consumption of the chemical energy of fuels per unitof charge.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Proceedings of International Carpathian Control Conference, 14th International Conference Automated Systems of Control of Technological Processes (ASRTP '2000), 2nd Conference on Information and Control Systems of Production (ICSP '2000), 2. Konferencja Automatyzacja Maszyn, Urzadzeń i Procesów (APRO), 25. Konference Automatizované Systémy Řízení (ASŘ), High Tatras, Podbanské, Slovak Republic, May 23-26, 2000. Kosice : Technical University of Kosice. BERG Faculty, 2000, s. 127-130

131/189
Nr opisu: 0000074847
Wykorzystanie zasad rachunku wyrównawczego do wyznaczania charakterystyki chłodni wody przemysłowej.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Wiesław Gazda, Marcin Szega.
W: Woda przemysłowa '2000. VI Międzynarodowa Konferencja Energetyków "Kierunki i sposoby oszczędzania energii", Wisła, grudzień 2000. T. 2. Red. Joachim Kozioł. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 57-64

132/189
Nr opisu: 0000006797
Control system of substance and energy balances of combined heat - and - power plants applying the least squares adjustment method.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
W: Efficiency, cost, optimization, simulation and environmental aspects of energy systems. Proceedings of ECOS'99, Tokyo, Japan, Tokyo Institute of Technology, June 8-10, 1999. Ed. by M. Ishida, G. Tsatsaronis, M. J. Moran, H. Kataoka. Tokyo : ECOS, 1999, s. 234-239, bibliogr. 5 poz.

133/189
Nr opisu: 0000022074   
Control system of substance and energy balances of combined heat-and-power plants applying the least squares adjustment method.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
-Int. J. Appl. Thermodyn. 1999 vol. 2 no. 4, s. 159-164, bibliogr. 5 poz.

134/189
Nr opisu: 0000086770
Energochłonność wybranych procesów energotechnologicznych w hutnictwie miedzi.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Kierunki i sposoby oszczędzania energii. V Konferencja Energetyków, Ustroń, 1999. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 1-7

135/189
Nr opisu: 0000086773
Methods of choosing the optimal parameters for solid fuel combustion in stoker-fired boilers.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Andrzej Szlęk, Ryszard* Wilk.
W: Efficiency, cost, optimization, simulation and environmental aspects of energy systems. Proceedings of ECOS'99, Tokyo, Japan, Tokyo Institute of Technology, June 8-10, 1999. Ed. by M. Ishida, G. Tsatsaronis, M. J. Moran, H. Kataoka. Tokyo : ECOS, 1999, s. 209-214

136/189
Nr opisu: 0000004964
Metoda bilansowa oceny efektywności energetycznej procesów cieplnych oraz jej zastosowania.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Joachim** Kozioł, Tadeusz Kruczek, Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
-Gosp. Paliw. 1999 R. 47 nr 1, s. 12-15,18-21, bibliogr. 28 poz.

137/189
Nr opisu: 0000086771
Określenie strat ciepła w piecu technologicznym i ich wpływ na energochłonność procesu.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. VII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Poraj k. Częstochowy, 6-9.X.1999 r. Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Huta "Częstochowa" S.A.. Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, 1999, s. 271-279, bibliogr. 8 poz.

138/189
Nr opisu: 0000008049
Planowanie bilansu materiałowo-energetycznego ZA Kędzierzyn z wykorzystaniem modelu matematycznego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, H. Nawrot.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 34

139/189
Nr opisu: 0000086772
Porównanie energochłonności bezpośredniej i skumulowanej dla procesów z zastosowaniem tlenu.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
W: Kierunki i sposoby oszczędzania energii. V Konferencja Energetyków, Ustroń, 1999. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 1-6

140/189
Nr opisu: 0000005124
Rekuperacyjne wykorzystanie energii odpadowej stali z nagrzewnic dmuchu wielkopiecowego.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
-Hutnik 1999 R. 66 nr 7/8, s. 340-344, bibliogr. 13 poz.

141/189
Nr opisu: 0000003137   
Systemy kontroli bilansów substancji i energii w elektrowniach i elektrociepłowniach.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1999 z. 131, s. 189-200, bibliogr. 7 poz.

142/189
Nr opisu: 0000006962
Wpływ strat ciepła do otoczenia w piecu anodowym na jednostkowe zużycie energii chemicznej paliw.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Jacek* Jamborski.
W: Materiały konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999. T. 3. Kraków : [Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Politechnika Krakowska], 1999, s. 1177-1187, bibliogr. 7 poz.

143/189
Nr opisu: 0000086769
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uzgadniania bilansów na przykładzie wybranych procesów energetycznych w metalurgii.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Kierunki i sposoby oszczędzania energii. V Konferencja Energetyków, Ustroń, 1999. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 1-10

144/189
Nr opisu: 0000024280
Analiza możliwości obniżenia zużycia energii przez nagrzewnicę szybową.
[Aut.]: A. Besia, Marcin Szega.
-Gosp. Paliw. 1998 R. 46 nr 1, s. 16-17, bibliogr. 3 poz.

145/189
Nr opisu: 0000074763
Balance method of evaluating the energy effectiveness of thermal processes and its applications.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Joachim** Kozioł, Tadeusz Kruczek, Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Contemporary problems of thermal engineering. International seminar devoted to professor Jan Szargut's 50-th anniversary of scientific activity = Współczesne problemy energetyki cieplnej. Międzynarodowe seminarium poświęcone 50-leciu pracy naukowej profesora Jana Szarguta, Gliwice-Ustroń 2-4 września 1998. Eds: Zbigniew Rudnicki, Janusz Skorek, Andrzej Ziębik. Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej, Polska Akademia Nauk. Komitet Problemów Energetyki, Komitet Termodynamiki i Spalania. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 1998, s. 373-391, bibliogr. 28 poz.

146/189
Nr opisu: 0000086781
Empirical characteristic of water boiler and its application in steering algorithm.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Proceedings of ICAMC '98. 13th International Committee on Automation in Mining Conference and ASRTP '98. 13th International Conference on Process Control and Simulation, High Tatras, Slovak Republic, September 8-11, 1998. Department of Management and Control Engineering. BERG Faculty. Technical University of Košice. Kosice : Technical University of Kosice. BERG Faculty, 1998, s. 273-278

147/189
Nr opisu: 0000024454   
Systemy optymalnego sterowania pracą kotłów rusztowych.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Ryszard* Wilk, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Andrzej Szlęk, R. Widziszowski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1998 nr 9, s. 5-10, bibliogr. 11 poz.

148/189
Nr opisu: 0000086782
Wpływ czasu przebywania węgla na ruszcie na stratę chemiczną w kotle rusztowym - wyniki badań eksploatacyjnych.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Ryszard* Wilk, Marcin Szega.
W: II Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 21-23 września 1998 r. Szczecin : PUI Kursor, 1998, s. 212-216

149/189
Nr opisu: 0000086783
Wpływ wzbogacania powietrza w tlen i substytucji paliwa na zwiększenie wydajności i energochłonność skumulowaną procesu wytopu ołowiu w piecu Dorschla.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
W: Energeticke premeny v priemysle '98. VI. Medzinarodna Konferencia, Herzany, 5.-7. oktobra 1998 = Energy transformations in industry. Kosice : Technicka Univerzita. Katedra Peci a Teplotechniky, 1998, s. 25-29

150/189
Nr opisu: 0000027452
A method and the results of investigating the energy effectiveness of firing an anode furnace.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Thermodynamic analysis and improvement of energy systems. TAIES'97. Proceedings of international conference, Beijing, China, June 10-13, 1997. Eds.: C. Ruixian [i in.]. Beijing : World Publishing Corporation, 1997, s. 377-383, bibliogr. 7 poz.

151/189
Nr opisu: 0000086785
Efekty skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej w aspekcie przebudowy bloków energetycznych elektrowni Halemba do pracy ciepłowniczej.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, W. Januszkiewicz, B. Kardoliński.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. Konferencja, Warszawa, 02-5.12.1997. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1997, s. 191-198 (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej ; Konferencje ; z. 15)

152/189
Nr opisu: 0000026350
Obniżenie zużycia paliwa i intensyfikacja wytopu ołowiu w wyniku zainstalowania palnika olejowo-tlenowego w piecu obrotowo-wahadłowym.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, W. Bas, M. Łaganowski.
-Gosp. Paliw. 1997 R. 45 nr 2, s. 5-8, bibliogr. 3 poz.

153/189
Nr opisu: 0000086594
Ocena efektów energetycznych podwyższania parametrów termicznych dmuchu w wielkich piecach Huty Katowice.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Wojciech Stanek, R. Ciecieręga.
W: XVI Konferencja naukowo-techniczna Huty Katowice S.A. pt.: Postęp techniczny i technologiczny w okresie 20-lecia Huty Katowice oraz zamierzenia rozwojowe do 2001 roku, Szczyrk, listopad 1996 r. Sekcja: Spiekalnictwo, wielkopiecownictwo, ochrona środowiska. Dąbrowa Górnicza : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział Dąbrowa Górnicza, 1997, s. 150-163

154/189
Nr opisu: 0000086784
Optymalizacja opalania pieca Dorschla po zainstalowaniu palnika olejowo-tlenowego.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Poraj k. Częstochowy, 8-11.X.1997 rok. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 227-232

155/189
Nr opisu: 0000028621
Recirculation of top-gas as a way of improving the blast-furnace process towards a wasteless technology.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Nowe koncepcje w energetyce. Energetyka a ochrona środowiska. Materiały warsztatów na temat..., Zakopane - Gliwice, 16-21 czerwca 1997. Red. R. A. Białecki, Z. Rudnicki. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 31-41, bibliogr. 14 poz.
Tempus Structural Joint European Project S JEP-07397-94

156/189
Nr opisu: 0000027454
Simulated investigations concerning the influence of the thermal parameters of the blast on the energy characteristics of a blast-furnace plant and the energy systems of ironworks.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Wojciech Stanek, Marcin Szega.
W: Thermodynamic analysis and improvement of energy systems. TAIES'97. Proceedings of international conference, Beijing, China, June 10-13, 1997. Eds: C. Ruixian [i in.]. Beijing : World Publishing Corporation, 1997, s. 188-196, bibliogr. 11 poz.

157/189
Nr opisu: 0000086596
Simulated investigations concerning the influenceof the thermal parameters of the blast on the energy characteristics of a blast-furnace plant and the energy system of ironworks.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Wojciech Stanek, Marcin Szega.
W: Thermodynamic analysis and improvement of systems. Proceedings of international conference, June 10 - 13, 1997, Beijing, China. Eds: C. Ruixian. Beijing : World Publishing Corporation, 1997, s. 188-196

158/189
Nr opisu: 0000086618
System kontroli bilansów substancji i energii elektrociepłowni z zastosowaniem rachunku wyrównawczego (na przykładzie EC ZA Puławy SA).
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Henryk Rusinowski, Wojciech Stanek, J. Bielecki, Cz. Seliga, S. Całus.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. Konferencja, Warszawa, 02-5.12.1997. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1997, s. 277 (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej ; Konferencje ; z. 15)

159/189
Nr opisu: 0000026819
Thermal investigations of open-flame fired furnaces in copper metallurgy with the application of the least squares adjustment method.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
-Arch. Metall. 1997 vol. 42 iss. 4, s. 397-416, bibliogr. 9 poz.

160/189
Nr opisu: 0000086582
A method of evaluating the energy effectiveness on firing an anode furnace.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Energeticke premeny v priemysle, Kosice, 12.-13. jun 1996. Zborník = Energy transformations in industry. Technická Univerzita Kosice. Kosice : Slovensky Plynarensky Priemysel, 1996, s. 33-38

161/189
Nr opisu: 0000086474
Analiza bilansów substancji w energotechnologicznym procesie skojarzonym COREX.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, R. Fechner, Marcin Szega.
W: XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin 1996. Materiały konferencyjne. T. 2. Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Koszalińska. Kołobrzeg : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1996, s. 587-596

162/189
Nr opisu: 0000086592
Analiza energetyczna procesu COREX.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, R. Fechner.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Poraj, 2-5.10.1996. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1996, s. 265-273

163/189
Nr opisu: 0000035217
Analysis of influence of top-gas recirculation on the energy characteristics of the blast-furnace process.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 1996 vol. 44 no. 4, s. 367-379, bibliogr. 11 poz.

164/189
Nr opisu: 0000085528
Application of the least squares adjustment method in experimental thermal investigations of anode furnaces.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Materiały warsztatów na temat Metody pomiarowe w procesach i systemach energetycznych. Energetyka a ochrona środowiska, Niedzica - Gliwice, 17-22 czerwca 1996 = Proceedings of a workshop on Measurement techniques in energy systems and processes. Joint energy and environment protection project. Red. R. A. Białecki, Z. Rudnicki. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 267-279, bibliogr. 3 poz.

165/189
Nr opisu: 0000034864
Metoda oceny efektywności energetycznej procesu opalania pieca anodowego w ekspertowym systemie sterowania.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Andrzej** Ziębik.
-Gosp. Paliw. 1996 R. 44 nr 3, s. 2-5, bibliogr. 3 poz.

166/189
Nr opisu: 0000086590
Thermodynamic analysis of the energy effects of injecting auxiliary fuels into a blast furnace.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Wojciech Stanek, Marcin Szega.
W: Efficiency, costs, optimization, simulation and environmental impact of energy systems. ECOS '96. Proceedings of the international symposium, Stockholm, Sweden, June 25 - 27, 1996. Ed. P. Alvfors. Stockholm : American Society of Mechanical Engineers, 1996

167/189
Nr opisu: 0000086576
Analiza energochłonności skumulowanej recyrkulacji gazu wielkopiecowego.
[Aut.]: Marcin Szega, Andrzej** Ziębik.
W: Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska. III Konferencja, Szczyrk, 16-18.10.1995. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 130-135

168/189
Nr opisu: 0000086572
Analiza systemowa racjonalizacji gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Aktualne problemy energetyki przemysłowej. Sympozjum Komitetu Energetyki, Szczyrk, 1995. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 93-105

169/189
Nr opisu: 0000086570
Comparison on the effects of two methods of the utilization of recirculating blast-furnace gas.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Efficiency, costs, optimization, simulation and environmental impact of energy systems. ECOS '95, Istanbul, Turkey July 11-14, 1995. Eds: Y. Gogus, A.l Ozturk, G. Tsatronis. Istanbul : American Society of Mechanical Engineers, 1995, s. 275-280

170/189
Nr opisu: 0000033139   
Efekty energetyczne wykorzystania gazu wielkopiecowego zawracanego do procesu.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1995 z. 124, s. 157-172, bibliogr. 20 poz.

171/189
Nr opisu: 0000033589   
Laboratorium techniki cieplnej. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. Praca zbiorowa. Pod red. J. Nadziakiewicza.
[Aut.]: Adam* Jełowicki, Tadeusz Kruczek, Jan** Nadziakiewicz, Ireneusz Szczygieł, Marcin Szega, Józef** Szymczyk, Ewald** Wystemp.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 223 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1853 0434-0825)

172/189
Nr opisu: 0000036980
Problemy gospodarki cieplnej spiekalni i wielkich pieców.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Tadeusz Kruczek, Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 15

173/189
Nr opisu: 0000086575
Wpływ recyrkulacji gazu wielkopiecowego na wykorzystanie jego energii chemicznej i podwyższonego ciśnienia.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Poraj k/Częstochowy, 4-6.X.1995. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1995, s. 59-68

174/189
Nr opisu: 0000086556
Computer system of the energy balance of industrial plants and its applications.
[Aut.]: Marcin Szega, Andrzej** Ziębik.
W: 11th International Conference on Process Control and Simulation, Kosice - Zlata Idka, 19-20 September 1994. Kosice : Technical University of Kosice, 1994, s. 366-373

175/189
Nr opisu: 0000043554
Efekty energetyczne recyrkulacji gazu wielkopiecowego.
[Aut.]: Marcin Szega, Andrzej** Ziębik.
-Hutnik 1994 R. 61 nr 10/11, s. 302-313, bibliogr. 25 poz.

176/189
Nr opisu: 0000086557
Efekty energetyczne wdmuchiwania pyłu węglowego do wielkiego pieca.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Wojciech Stanek.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Poraj k/Częstochowy, 5-7.X.1994. Red. W. Król. Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych, 1994, s. 145-153

177/189
Nr opisu: 0000086559
Wpływ parametrów termicznych procesu wielkopiecowego na ilość i wartość opałową gazu wielkopiecowego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Poraj k/Częstochowy, 5-7.X.1994. Red. W. Król. Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych, 1994, s. 155-192

178/189
Nr opisu: 0000043887
Zone-balance method of predicting the energy characteristics of blast-furnace plant.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 1994 vol. 42 no. 4, s. 521-539, bibliogr. 21 poz.

179/189
Nr opisu: 0000046748
A system analysis of the energy effects of top-gas recirculation in the blast-furnace process.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Energy systems and ecology. ENSEC'93. Proceedings of the international conference, Cracow, Poland, July 5-9, 1993. Vol. 2. Ed. by J. Szargut, Z. Kolenda, G. Tsatsaronis, A. Ziębik. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 815-824, bibliogr. 9 poz.

180/189
Nr opisu: 0000086547
Komputerowy system bilansowania Elektrociepłowni Puławy.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, J. Bielecki, Cz. Seliga, J. Kowalski.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. Referaty konferencji naukowej, Warszawa, 8-10 grudnia 1993 r.. Warszawa : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Warszawska, 1993, s. 363-368

181/189
Nr opisu: 0000086544
Weryfikacja strefowej metody bilansowej prognozowania wskaźników energetycznych procesu wielkopiecowego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: XV Zjazd Termodynamików, Gliwice-Kokotek, wrzesień 1993. Materiały konferencyjne. T. 2. Red. Z. Rudnicki, I. Szczygieł. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej, 1993, s. 793-800

182/189
Nr opisu: 0000086545
Wpływ podwyższenia parametrów dmuchu i dodatku paliw zastępczych w wielkim piecu na sprawność energetyczną nagrzewnic wielkopiecowych.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: XV Zjazd Termodynamików, Gliwice-Kokotek, wrzesień 1993. Materiały konferencyjne. T. 2. Red. Z. Rudnicki, I. Szczygieł. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej, 1993, s. 549-556

183/189
Nr opisu: 0000045952
Wpływ sposobu opalania nagrzewnic wielkopiecowych na stopień wewnętrznego wykorzystania gazu wielkopiecowego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Poraj, 6-8.10.1993. Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych, Huta "Częstochowa". Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1993, s. 219-227, bibliogr. 4 poz.

184/189
Nr opisu: 0000046236   
Analiza termodynamiczna możliwości wykorzystania składników redukcyjnych gazu wielkopiecowego zawracanego do procesu. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marcin Szega.
Gliwice, 1992, 160 s., bibliogr. 66 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Energetyczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej** Ziębik

185/189
Nr opisu: 0000052444
Przykład zastosowania metody macierzowej do sporządzenia planu bilansu gospodarki energetycznej zakładu chemicznego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, W. Gawliński, H. Nawrot, J. Skrzyński.
-Przem. Chem. 1992 t. 71 nr 2, s. 47-51, bibliogr. 1 poz.

186/189
Nr opisu: 0000054645
Efekty energetyczne recyrkulacji gazu wielkopiecowego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: IX Międzynarodowa Konferencja INTERENERGOMET '91 pt.: Postęp techniczny w energetyce hutniczej, Ustroń październik 1991. Referaty. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Komitet Energetyki. [B.m.] : [b.w.], 1991, [Ref. 5] s. 1-11, bibliogr. 6 poz.

187/189
Nr opisu: 0000053637
Metoda macierzowa planowania energetycznego bilansu zakładu chemicznego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
-Przem. Chem. 1991 t. 70 nr 11, s. 453-455, bibliogr. 2 poz.

188/189
Nr opisu: 0000055435
Mikrokomputerowy system sporządzania rocznych i dobowych bilansów gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, J. Gwóźdź, Marcin Szega.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 28

189/189
Nr opisu: 0000086174
Model matematyczny symulacyjny dla potrzeb bieżącej prognozy bilansu energii przemysłowego systemu energetycznego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, J. Gwóźdź, Marcin Szega.
W: XIV Zjazd Termodynamików, Kraków, 2-6 wrzesień 1990. Materiały konferencyjne. Z. 2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1990, s. 932-939, bibliogr. 2 poz.

przemysłowy system energetyczny ; bilans energii ; model matematyczny ; symulacja matematyczna

industrial energy system ; energy balance ; mathematical model ; mathematical simulation

stosując format:
Nowe wyszukiwanie