Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZCZUREK J
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000079854
Charakterystyka obszarów technologicznych.
[Aut.]: H. Aleksa, S. Chwaszczewski, P. Czerski, K. Dreszer, A. Froński, Z. Gebhardt, T. Golec, S. Jarema-Suchorowska, H. Jędrzejowska-Tyczkowska, M. Klisińska, A. Klupa, B. Kozdryk, J. Lubaś, M. Łuszcz, A. Myszkowska, R. Ney, W. Ociepka, J. Rakowski, M. Rudkowski, K. Stańczyk, K. Steczko, J. Szczurek, T. Szczygielski, J. Świądrowski, Marian Czesław Turek, R. Wasielewski, J. Zuwała.
W: Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Praca zbiorowa. Cz. 1: Studium gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 55-110, bibliogr. 52 poz.

technologie energetyczne ; polski sektor energetyczny ; surowce energetyczne ; zasoby naturalne ; gospodarka światowa

power engineering technologies ; Polish energy sector ; energy materials ; natural resources ; global economy

2/12
Nr opisu: 0000079856
Przegląd technologii związanych z gospodarką energetyczną.
[Aut.]: H. Aleksa, S. Chwaszczewski, P. Czerski, K. Dreszer, A. Froński, Z. Gebhardt, T. Golec, N. Howaniec, S. Jarema-Suchorowska, H. Jędrzejowska-Tyczkowska, K. Kapusta, M. Klisińska, A. Klupa, B. Kozdryk, J. Lubaś, M. Łuszcz, A. Myszkowska, W. Ociepka, R. Ney, J. Rakowski, M. Rudkowski, A. Smoliński, Krzysztof* Stańczyk, K. Steczko, J. Szczurek, T. Szczygielski, J. Świądrowski, Marian Czesław Turek, R. Wasielewski, J. Zuwała.
W: Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Praca zbiorowa. Cz. 1: Studium gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 111-258, bibliogr.

energetyka gazowa ; energetyka jądrowa ; energetyka węglowa ; technologie wodorowe ; odnawialne źródła energii

gas power engineering ; nuclear power engineering ; coal power engineering ; hydrogen technologies ; renewable energy sources

3/12
Nr opisu: 0000079863
Scenariusze rozwoju technologicznego obszarów sektora energetyki.
[Aut.]: H. Aleksa, A. Barbacki, H. Bartosiewicz-Burczy, M. Błesznowski, W. Bujakowski, S. Chwaszczewski, P. Czerski, U. Dąbrowska, K. Dreszer, K. Dreszer, F. Dyduch, A. Froński, Z. Gebhardt, T. Golec, N. Howaniec, S. Jarema-Suchorowska, K. Kapusta, M. Klisińska, A. Klupa, A. Kostecki, B. Kozdryk, J. Lubaś, M. Ludwik-Pardała, M. Łuszcz, A. Myszkowska, A. Myśko, R. Ney, L. Pająk, A. Piłatowicz, J. Rogut, A. Smoliński, K. Steczko, J. Szczurek, T. Szczygielski, J. Świądrowski, B. Świątkowski, Marian Czesław Turek, H. Tyczkowska-Jędrzejowska, R. Wasielewski, K. Wierzchowski.
W: Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Praca zbiorowa. Cz. 2: Scenariusze opracowane na podstawie foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 16-141, bibliogr. 84 poz.

4/12
Nr opisu: 0000086993
Analiza termodynamiczna układów lokalizacji awarii w elektrowniach jądrowych z reaktorami lekkowodnymi.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, J. Szczurek.
W: Letnia Szkoła Energetyki Jądrowej. Konferencja naukowa, Warszawa, 4-6 czerwca 2001 roku. Instytut Enegii Atomowej. Otwock : Instytut Energii Atomowej, 2001, s. 263-271

5/12
Nr opisu: 0000009619
Analiza wrażliwości modelu zjawisk termodynamicznych w ULA reaktora PWR na zmiany wybranych parametrów.
[Aut.]: Tomasz Bury, Adam** Fic, Jan** Składzień, J. Szczurek.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 19-23.02.2001. [T. 1]. Red. Ewa Opoka. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 47-52, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika Śląska] nr 15)

6/12
Nr opisu: 0000086994
Probabilistyczne oceny ryzyka poważnej awarii w elektrowniach jądrowych z reaktorami typu WWER i PWR zlokalizowanych w pobliżu granic Polski.
[Aut.]: J. Szczurek, Adam** Fic, Jan** Składzień.
W: Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności. KONBiN 2001. T. 2: Teoretyczne podstawy badań niezawodności i bezpieczeństwa. Warszawa : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2001, s. 271-284

7/12
Nr opisu: 0000007507
Symulacje awarii typu LOCA w zmodernizowanych blokach z reaktorami WWER 440/230.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Tomasz Bury, A. Tkac, J. Szczurek.
W: XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy połączone z jubileuszem XXX-lecia Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice - Szczyrk, 3-6 września 2001. T. 1. Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej, Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], [2001], s. 397-404, bibliogr. 6 poz.

8/12
Nr opisu: 0000086991
Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelnieniowej w układzie a reaktorem wodnym ciśnieniowm.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek, J. Szczurek.
W: Polska nauka i technika dla energetyki jądrowej jutra. Seminarium naukowe, Mądralin k. Warszawy, 13-14 kwietnia 2000 roku. Otwock : Instytut Energii Atomowej, 2000, s. 103-107 (Raport IAE ; nr 65/A)

9/12
Nr opisu: 0000009014
Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelnieniowej w układzie z reaktorem PWR.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek, J. Szczurek.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIX Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 14-18.02.2000. Streszczenia referatów. [Red. E. Opoka]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 95
Toż w j. ang. s. 96

10/12
Nr opisu: 0000009440
Symulacja skutków termodynamicznych rozszczelnienia obiegu pierwotnego reaktora wodnego ciśnieniowego.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek, J. Szczurek.
W: Energetyka 2000. Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 8-10 listopada 2000. T. 1. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 262-270, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej ; nr 56 Seria: Konferencje ; nr 10 0324-9395)

11/12
Nr opisu: 0000003152   
Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelniowej w układzie z reaktorem wodnym ciśnieniowym.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek, J. Szczurek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1999 z. 131, s. 65-79, bibliogr. 14 poz.

12/12
Nr opisu: 0000086985
Wybrane aspekty bezpieczeństwa elektrowni jądrowej z reaktorem typu WWER-440/123 na przykładzie EJ Mochowce.
[Aut.]: J. Szczurek, Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
W: Materiały na Krajową Konferencję Bezpieczeństwo i Niezawodność. Konbin '99, Zakopane-Kościelisko, 22-25.11.1999. Warszawa : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 1999, s. 231-238

stosując format:
Nowe wyszukiwanie