Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZCZEPAŃSKI MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/27
Nr opisu: 0000135334   
Noise removal in the developing process of digital negatives.
[Aut.]: Marek Szczepański, Filip Giemza.
-Sensors 2020 vol. 20 iss. 3, art. no. 902 s. 1-21, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 3.275. Punktacja MNiSW 100.000

demosaicing ; interpolation ; color filter array ; Bayer filter ; image filtering ; image noise

2/27
Nr opisu: 0000104521   
Fast spatio-temporal digital paths video filter.
[Aut.]: Marek Szczepański.
-J. Real-Time Image Process. 2019 vol. 16 iss. 2, s. 477-489, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.968. Punktacja MNiSW 70.000

udoskonalenie wizyjne ; redukcja hałasu ; ścieżka cyfrowa ; filtr rozmycia

video enhancement ; noise reduction ; digital path ; fuzzy filter

3/27
Nr opisu: 0000119692   
Digital path approach despeckle filter for ultrasound imaging and video.
[Aut.]: Marek Szczepański, Krystian Radlak.
-J. Healthc. Eng. 2017 vol. 2017, art. ID 9271251 s. 1-13, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 1.261. Punktacja MNiSW 15.000

4/27
Nr opisu: 0000103806   
Adaptive Vision Studio - educational tool for image processing learning.
[Aut.]: Krystian Radlak, Mariusz Frąckiewicz, Marek Szczepański, Michał Kawulok, M. Czardybon.
W: Frontiers in Education Conference. Launching a new vision in Engineering Education, El Paso, Texas, October 21-24, 2015. Proceedings. Piscataway : IEEE, 2015, s. 1-8, bibliogr. 19 poz.

algorytm projektowania i analizy ; analiza obrazu ; analiza obrazu kolorowego ; wizja maszynowa ; programowanie ; oprogramowanie

algorithm design and analysis ; image analysis ; image colour analysis ; machine vision ; programming ; software

5/27
Nr opisu: 0000098581
Escaping path approach for speckle noise reduction.
[Aut.]: Marek Szczepański, Krystian Radlak.
W: Seventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2014), 19-21 November 2014, Milan, Italy. Eds. Antanas Verikas, Branislav Vuksanovic, Petia Radeva, Jianhong Zhou. Bellingham : SPIE, 2015, paper 94451N, bibliogr. 20 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 9445 0277-786X)

6/27
Nr opisu: 0000101179
Escaping path approach with extended neighborhood for speckle noise reduction.
[Aut.]: Marek Szczepański, Krystian Radlak, Adam Popowicz.
W: Pattern recognition and image analysis. 7th Iberian Conference, IbPRIA 2015, Santiago de Compostela, Spain, June 17-19, 2015. Proceedings. New York : Springer, 2015, s. 184-191, bibliogr. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9117 0302-9743)

filtrowanie obrazu ; szum multiplikatywny ; obrazowanie ultradźwiękowe ; ścieżka cyfrowa

image filtering ; multiplicative noise ; ultrasound imaging ; digital path

7/27
Nr opisu: 0000099263
Spatio-temporal digital path approach to video enhancement.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: Image Processing & Communications Challenges 6. Ed. Ryszard S. Choraś. Cham : Springer, 2015, s. 219-226, bibliogr. 15 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 313 2194-5357)

8/27
Nr opisu: 0000084874   
Spatio-temporal filters in video stream processing.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: Computer recognition systems 4. Eds: R. Burduk, M. Kurzyński, M. Woźniak, A. Żołnierek. Berlin : Springer-Verlag, 2011, s. 421-430, bibliogr. 11 poz. (Advances in Intelligent and Soft Computing ; vol. 95 1867-5662)

9/27
Nr opisu: 0000071589   
Spatio-temporal fuzzy FDPA filter.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: Computer analysis of images and patterns. CAIP 2011. 14th International conference, Seville, Spain, August 29-31, 2011. Proceedings. Pt 2. Eds: P. Real [et al.]. Berlin : Springer, 2011, s. 316-323, bibliogr. 10 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6855 0302-9743)

10/27
Nr opisu: 0000041104   
Fast digital paths approach spatio-temporal filter.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 207-222, bibliogr. 18 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

filtr FDPA ; filtracja obrazu ; filtr czasowo-przestrzenny ; szum gaussowski ; szum impulsowy

FDPA filter ; image filtering ; spatio-temporal filter ; gaussian noise ; impulse noise

11/27
Nr opisu: 0000041105   
Filtry czasowe i przestrzenne w przetwarzaniu strumieni wideo.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 223-230, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

filtr przestrzenny ; filtr czasowy ; filtr FDPA ; strumień wideo ; czas rzeczywisty ; detekcja ruchu

temporal filter ; spatial filter ; FDPA filter ; video stream ; real time ; movement detection

12/27
Nr opisu: 0000039056
Video based road traffic detection and analysis.
[Aut.]: K. Marusiak, Marek Szczepański.
-Mach. Graph. Vision 2006 vol. 15 no. 3/4, s. 505-514, bibliogr. 8 poz.

13/27
Nr opisu: 0000022044
Między lękiem i podziwem. Getta społeczne w starym regionie przemysłowym.
[Aut.]: Marek Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir.
W: Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta. [VIII] Publikacja z serii Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej. Pod red.: Andrzeja Niezabitowskiego, Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak. Gliwice : TaP - Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej. Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2006, s. 33-50, bibliogr. 21 poz.

region przemysłowy ; Górny Śląsk ; getto społeczne

industrial region ; Upper Silesia ; social ghetto

14/27
Nr opisu: 0000011404   
On the distance function approach to color image enhancement.
[Aut.]: Marek Szczepański, Bogdan Smołka, K. Plataniotis, A. Venetsanopoulos.
-Discret. Appl. Math. 2004 vol. 139 iss. 1/3, s. 283-305. Impact Factor 0.557

15/27
Nr opisu: 0000013634
Robust color image retrieval for the world wide web.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Marek Szczepański, R. Lukac, A. Venetsanopoulos.
W: IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. [ICASSP 2004], Montreal, Quebec, Canada, May 17-21, 2004. Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2004, s. 461-464

16/27
Nr opisu: 0000018109
Detekcja nadużyć a detekcja uszkodzeń.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 101-106, bibliogr. 4 poz.

detekcja nadużyć ; detekcja uszkodzeń ; surowiec ; przetwarzanie ; statystyka ; grupowanie ; odkrywanie wiedzy w bazach danych ; metoda detekcji

fraud detection ; fault detection ; raw material ; processing ; statistic ; clustering ; knowledge discovery in databases ; detection method

17/27
Nr opisu: 0000018053
Knowledge based fraud detection.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: Computer recognition systems. KOSYR, Miłków, Polska, 26-29 maja 2003. Eds: M. Kurzyński, E. Puchała, M. Woźniak. Wrocław : Chair of Systems and Computer Networks. Technical University of Wrocław, 2003, s. 399-401

18/27
Nr opisu: 0000016473
Knowledge discovery for fraud detection.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: Poster abstracts of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces. ITI 2003. Silver interfaces: computer at the university, Cavtat, Croatia, June 16-19, 2003. Eds: L. Budin [at al.]. Zagreb : SRCE University Computing Centre. University of Zagreb, 2003, s. 27-28

19/27
Nr opisu: 0000008322   
On the geodesic paths approach to color image filtering.
[Aut.]: Marek Szczepański, Bogdan Smołka, [i in.].
-Signal Process. 2003 vol. 83 iss. 6, s. 1309-1342. Impact Factor 0.569

przetwarzanie obrazów kolorowych ; redukcja hałasu ; proces błądzenia przypadkowego ; filtr rozmycia ; hałas impulsywny ; złożoność obliczeniowa

color image processing ; noise reduction ; random walk process ; fuzzy filter ; impulsive noise ; computational complexity ; geodesic paths ; rank-typed filter

20/27
Nr opisu: 0000018237
Solving traveling salesman problem with CHIP.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: 5th Workshop on Constraint Programming for Decision and Control. CPDC'2003, Gliwice, Poland, 25th June, 2003. Ed. J. Figwer. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2003, s. 39-45, bibliogr. 15 poz.

problem komiwojażera ; TSP ; CHIP ; obwód

travelling salesman problem ; TSP ; chip ; circuit

21/27
Nr opisu: 0000008371   
Towards automatic redeye effect removal.
[Aut.]: Bogdan Smołka, K. Czubin, J. Hardeberg, K. Plataniotis, Marek Szczepański, Konrad** Wojciechowski.
-Pattern Recognit. Lett. 2003 vol. 24 iss. 11, s. 1767-1785. Impact Factor 0.809

efekt czerwonych oczu ; detekcja skóry ; renowacja ; poprawa jakości obrazu kolorowego

red eye effect ; skin detection ; restoration ; colour image enhancement

22/27
Nr opisu: 0000010102
Unsupervised fraud detection.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 131

23/27
Nr opisu: 0000010779
Unsupervised fraud detection.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Full papers. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 303-306, bibliogr. 4 poz.

24/27
Nr opisu: 0000016342
On the red eye effect removal algorithm.
[Aut.]: K. Czubin, Bogdan Smołka, Marek Szczepański, J. Hardeberg, K. Plataniotis.
W: First European Conference on Color in Graphics, Imaging and Vision. CGIV'2002, Poitiers, France, April 2-5, 2002. Final program and proceedings. Springfield : IS&T, 2002, s. 292-297

25/27
Nr opisu: 0000016343
Robust filter for noise reduction in color images.
[Aut.]: Marek Szczepański, Bogdan Smołka, K. Plataniotis, A. Venetsanopoulos.
W: First European Conference on Color in Graphics, Imaging and Vision. CGIV'2002, Poitiers, France, April 2-5, 2002. Final program and proceedings. Springfield : IS&T, 2002, s. 517-522

26/27
Nr opisu: 0000010869
Special case of fraud detection.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2002, Gliwice, Poland, 13-15 November 2002. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2002, s. 413-416, bibliogr. 4 poz.

27/27
Nr opisu: 0000016327
On the segmentation of the comet assay images.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Marek Szczepański, Andrzej Świerniak, Henryk Palus, K. Plataniotis.
-J. Med. Informat. Technol. 2001 vol. 2, s. MI29-MI39, bibliogr. 22 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie