Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SYNOWIEC PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 94Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/94
Nr opisu: 0000138535   
Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Synowiec (1921-2020).
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 11, s. 1568-1569, bibliogr. 5 poz.

wspomnienie pośmiertne ; Jerzy J. Synowiec

obituary ; Jerzy J. Synowiec

2/94
Nr opisu: 0000134801   
The development of precipitate characteristics by the selection of a reactor type and fluid-dynamic conditions.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Chem. Eng. J. 2020 vol. 393, art. no. 124697 s. 1-11, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 10.652. Punktacja MNiSW 200.000

precypitacja ; fluorek wapnia ; mieszalnik statyczny ; reaktor zbiornikowy z mieszadłem mechanicznym (DTM)

precipitation ; calcium fluoride ; static mixer ; tank reactor with a stirrer (DTM crystallizer)

3/94
Nr opisu: 0000128658   
Analysis of CaF2 precipitation process in the selected static mixers.
[Aut.]: Piotr Synowiec, Magdalena Stec.
-J. Chem. 2019, art. ID 6728492 s. 1-20, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.790. Punktacja MNiSW 40.000

4/94
Nr opisu: 0000138294   
Patent. Polska, nr 231 473. Osiowy wirnik mieszający (OWM). Int. Cl. B01F 5/00, B01F 13/10 (2006.01).
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Agata Małysiak, Magdalena Stec, J. Thullie, Piotr Synowiec.
Zgłosz. nr 417 356 z 30.05.2016. Opubl. 28.02.2019, 6 s.

osiowy wirnik mieszający ; budowa modułowa

axial mixing impeller ; modular construction

5/94
Nr opisu: 0000126463   
Study of fluid dynamic conditions in the selected static mixers. Part 3 - Research of mixture homogeneity.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
-Can. J. Chem. Eng. 2019 vol. 97 iss. 4, s. 995-1007, bibliogr. 49 poz.. Impact Factor 1.687. Punktacja MNiSW 40.000

mieszalnik statyczny ; rura ; CoV ; tryb dyspersji osiowej

static mixer ; pipe ; CoV ; axial dispersion mode

6/94
Nr opisu: 0000130788
The kinetics of CaF2 precipitation carried out in the selected static mixers.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
W: 23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Jachranka, 2-5 June 2019. Book of abstracts. Eds.: Jan Krzysztoforski, Maciej Wieczorek. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2019, s. 162, bibliogr. 4 poz.

7/94
Nr opisu: 0000124675   
Badania hydrodynamiki przepływu i kinetyki krystalizacji z reakcją chemiczną w wybranych mieszalnikach statycznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Magdalena Stec.
Gliwice, 2018, 187 k., bibliogr. 160 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Synowiec

mieszalnik statyczny ; precypitacja ; fluorek wapnia ; hydrodynamika przepływu ; krystalizacja ; CFD

static mixer ; precipitation ; calcium fluoride ; flow hydrodynamics ; crystallization ; CFD

8/94
Nr opisu: 0000123306   
Patent. Polska, nr 228 351. Grawitacyjny zagęszczacz do zawiesin krystalicznych. Int. Cl. B01D 21/00, B01F 7/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Janusz Wójcik, Piotr Synowiec.
Zgłosz. nr 414 049 z 17.09.2015. Opubl. 30.03.2018, 4 s.

zawiesina krystaliczna ; zagęszczacz ; sedymentacja

crystalline suspension ; thickener ; sedimentation

9/94
Nr opisu: 0000119310
Investigation of CaF2 precipitation in the selected static mixers.
[Aut.]: Piotr Synowiec, Magdalena Stec.
W: 20th International Symposium on Industrial Crystallization. ISIC 20, Dublin, Ireland, 3-6 September 2014. Posters [online]. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik html) s. 1-2
Dostepny w Internecie: https://az659834.vo.msecnd.net/AttendeeApp/confpartners [dostęp 23 października 2017]

wtrącenie ; mieszalnik statyczny ; dynamika płynów ; fluorek wapnia

precipitation ; static mixer ; fluid dynamics ; calcium fluoride

10/94
Nr opisu: 0000119311
Preprocessing of highly corrosive fluids of by precipitation.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec, B. Sołtysik.
W: 20th International Symposium on Industrial Crystallization. ISIC 20, Dublin, Ireland, 3-6 September 2014. Posters [online]. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik html) s. 1-2
Dostepny w Internecie: https://az659834.vo.msecnd.net/AttendeeApp/confpartners [dostęp 23 października 2017]

krystalizacja przemysłowa ; wtrącenie ; fluorek wapnia ; korozja

industrial crystallization ; precipitation ; calcium fluoride ; corrosion

11/94
Nr opisu: 0000119439   
Study of fluid dynamic conditions in the selected static mixers. Part 1- Research of pressure drop.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
-Can. J. Chem. Eng. 2017 vol. 95 iss. 11, s. 2156-2167, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.265. Punktacja MNiSW 25.000

mieszalnik statyczny ; rura ; spadek ciśnienia ; badanie eksperymentalne ; CFD

static mixer ; pipe ; pressure drop ; experimental research ; CFD

12/94
Nr opisu: 0000119446   
Study of fluid dynamic conditions in the selected static mixers. Part 2 - Determination of the residence time distribution.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
-Can. J. Chem. Eng. 2017 vol. 95 iss. 12, s. 2410-2422, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.265. Punktacja MNiSW 25.000

mieszalnik statyczny ; rura ; RTD

static mixer ; pipe ; RTD

13/94
Nr opisu: 0000106447   
Krystalizacja przemysłowa siarczanu amonu z roztworu po odsiarczaniu spalin metodą amoniakalną.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 5, s. 953-958, bibliogr. 6 poz.
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

siarczan amonu ; krystalizacja przemysłowa ; odsiarczanie spalin

ammonium sulphate ; industrial crystallization ; flue gas desulphurisation

14/94
Nr opisu: 0000101666
Amoniakalna technologia oczyszczania spalin ze spalania paliw stałych.
[Aut.]: Piotr Synowiec, Wojciech Mokrosz, B. Bunikowska.
W: 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". TECHEM 8, Rzeszów 30.08 - 4.09.2015 r. Materiały kongresowe. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 107

oczyszczanie spalin ; sole amonowe ; krystalizacja

flue gas purification ; ammonium salts ; crystallization

15/94
Nr opisu: 0000101008   
Analysis of the pressure drop calculation method impact on the accuracy of the experimental results in the Koflo static mixer.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 4, s. 201-203, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

mieszalnik statyczny ; spadek ciśnienia ; CFD

static mixer ; pressure drop ; CFD

16/94
Nr opisu: 0000101676
Industrial crystallization of ammonium sulphate from solution after water ammonia FGD process.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
W: 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". TECHEM 8, Rzeszów 30.08 - 4.09.2015 r. Materiały kongresowe. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 414

siarczan amonu ; FGD ; krystalizacja przemysłowa

ammonium sulphate ; FGD ; industrial crystallization

17/94
Nr opisu: 0000098559   
Numerical method effect on pressure drop estimation in the Koflo static mixer.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 2, s. 48-50, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

mieszalnik statyczny ; spadek ciśnienia ; Koflo ; przepływ burzliwy

static mixer ; pressure drop ; Koflo ; turbulent flow

18/94
Nr opisu: 0000097562
Pomoce projektowe. Operacje jednostkowe. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Raczka.
[Aut.]: Jerzy** Raczek, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 459 s., bibliogr. 67 poz.
Skrypt nr 2548

hydraulika ; ruch ciepła ; ruch masy ; destylacja ; filtracja ; sedymentacja ; mieszanie ; krystalizacja ; suszenie

hydraulics ; heat transfer ; mass transfer ; destilation ; filtration ; sedimentation ; mixing ; crystallization ; drying

19/94
Nr opisu: 0000100276   
The theoretical analysis of the scale-up possibilities in a DTM crystallizer.
[Aut.]: Agata Małysiak, Piotr Synowiec.
-Chem. Eng. Process. 2015 vol. 92, s. 61-66, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.154. Punktacja MNiSW 30.000

powiększanie skali ; krystalizator DTM ; czas pierwotnej cyrkulacji ; krystalizacja

scale up ; DTM crystallizer ; primary circulation time ; crystallization

20/94
Nr opisu: 0000101140
Wykorzystanie metod numerycznej mechaniki płynów (CFD) do określania spadków ciśnienia w mieszalnikach statycznych.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1. [Dokument elektroniczny]. T. 3. Red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 904-908, bibliogr. 5 poz.
Referat wygłoszony na Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - VII edycja - Kraków 6.12.2014 i Łódź 13.12.2014

mieszalnik statyczny ; spadek ciśnienia ; CFD

static mixer ; pressure drop ; CFD

21/94
Nr opisu: 0000090476   
Designing of industrial crystallization plants in the light of ammonium sulphate technology.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 191-193, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

krystalizacja przemysłowa ; siarczan amonu ; FGD ; CFD

industrial crystallization ; ammonium sulphate ; FGD ; CFD

22/94
Nr opisu: 0000090480   
Metody usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego i łupkowego.
[Aut.]: Mateusz* Korpyś, Janusz Wójcik, Piotr Synowiec.
-Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 211-215, bibliogr. 15 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/03/10.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

usuwanie siarkowodoru ; dwutlenek węgla ; gaz ziemny ; gaz łupkowy ; siarkowodór

hydrogen sulphide removal ; carbon dioxide ; natural gas ; shale gas ; hydrogen sulphide

23/94
Nr opisu: 0000093470
New solution of crystal discharge from FL crystallizer.
[Aut.]: Janusz Wójcik, Piotr Synowiec, M. H. Al-Rashed.
W: 19th International Symposium on Industrial Crystallization. ISIC 19, Toulouse, France, 16-19 September 2014. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 351-352, bibliogr. 23 poz.

kocioł fluidalny ; krystalizator ; wyładowania

fluidized bed ; crystallizer ; discharge

24/94
Nr opisu: 0000090477   
Nowe rozwiązanie odbioru zawiesiny z krystalizatora fluidalnego.
[Aut.]: Janusz Wójcik, Piotr Synowiec.
-Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 194-197, bibliogr. 23 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/03/6.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

zawiesina ; krystalizator fluidalny

suspension ; fluidal crystallizer

25/94
Nr opisu: 0000090479   
Scale-up problems in crystallizers with the draft tube and propeller.
[Aut.]: Agata Małysiak, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik.
-Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 202-204, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

przenoszenie skali ; krystalizator DTM ; cyrkulacja

scale up ; DTM crystallizer ; circulation

26/94
Nr opisu: 0000093469
The theoretical analysis of the scale-up possibilities in a DTM crystallizer.
[Aut.]: Agata Małysiak, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik.
W: 19th International Symposium on Industrial Crystallization. ISIC 19, Toulouse, France, 16-19 September 2014. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 348-350, bibliogr. 14 poz.

przenoszenie skali ; krystalizator DTM ; czas pierwotnej cyrkulacji

scale up ; DTM crystallizer ; primary circulation time

27/94
Nr opisu: 0000098171
Wykorzystanie metod numerycznej mechaniki płynów (CFD) do określania spadków ciśnienia w mieszalnikach statycznych.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - VII edycja. Dotyczy sesji: 6.12.2014 roku w Krakowie, 13.12.2014 w Łodzi. Materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień 2. [Dokument elektroniczny]. Oprac.: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 231, bibliogr. 2 poz.

CFD ; mechanika płynów ; optymalizacja numeryczna ; mieszalnik statyczny

CFD ; fluid mechanics ; numerical optimization ; static mixer

28/94
Nr opisu: 0000081258   
Multiphase CFD modeling: fluid dynamics aspects in scale-up of a fluidized-bed crystallizer.
[Aut.]: M. Al-Rashed, Janusz Wójcik, Roch* Plewik, Piotr Synowiec, Agata Kuś.
-Chem. Eng. Process. 2013 vol. 63, s. 7-15, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.959. Punktacja MNiSW 30.000

powiększanie skali ; złoże fluidalne ; krystalizator ; przepływ wielofazowy ; CFD

scale up ; fluidized bed ; crystallizer ; multiphase flow ; CFD

29/94
Nr opisu: 0000088910
Wybrane zagadnienia przenoszenia w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agata Małysiak.
Gliwice, 2013, 169 k., bibliogr. 121 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Synowiec

przenoszenie skali ; krystalizacja DTM ; modelowanie CFD ; cyrkulacja zawiesiny

scale conveying ; DTM crystallization ; CFD modelling ; circulation of suspension

30/94
Nr opisu: 0000076298   
Fluid-dynamics scale-up problems in the DTM crystallizer.
[Aut.]: Piotr Synowiec, Agata Małysiak, Janusz Wójcik.
-Chem. Eng. Sci. 2012 vol. 77, s. 78-84, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.386. Punktacja MNiSW 35.000

powiększanie skali ; krystalizator DTM ; dynamika cieczy ; CFD

scale up ; DTM crystallizer ; fluid dynamics ; CFD

31/94
Nr opisu: 0000081760   
Patent. Polska, nr 211 484. Układ odbioru zawiesiny produktu z krystalizatora fluidalnego. Int. Cl. B01D 9/02, C30B 35/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Janusz Wójcik, Piotr Synowiec, Roch* Plewik.
Zgłosz. nr 382 328 z 30.04.2007. Opubl. 31.05.2012, 4 s.

krystalizator fluidalny ; system odbioru zawiesiny

fluidal crystallizer ; system of receipt of suspended matter

32/94
Nr opisu: 0000081311
Fluid-dynamics scale-up problems in the DTM crystallizer.
[Aut.]: Piotr Synowiec, Agata Kuś, Janusz Wójcik.
W: 18th International Symposium on Industrial Crystallization. ISIC 18, Zurich, Switzerland, 13-16 September 2011. Book of abstracts. Milano : Associazione Italiana di Ingegneria Chimica, 2011, s. 377-378, bibliogr. 5 poz.

powiększanie skali ; krystalizator DTM ; dynamika cieczy

scale up ; DTM crystallizer ; fluid dynamics

33/94
Nr opisu: 0000067582
Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów przy przenoszeniu skali krystalizatorów z cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Agata Kuś, Piotr Synowiec.
W: Mieszanie. XII Ogólnopolskie seminarium, Szczecin - Międzyzdroje, 6-9 czerwca 2011. Materiały konferencyjne. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011, s. 118-123

krystalizator ; cyrkulacja zawiesiny ; modelowanie numeryczne

crystallizer ; circulation of suspension ; numerical modelling

34/94
Nr opisu: 0000058882   
New technology of vacuum trioxane crystallization from water solutions.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, P. Tyński.
-Chem. Eng. Res. Des. 2010 vol. 88 iss. 9, s. 1284-1289, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 1.519

krystalizacja próżniowa ; trioksan ; równowaga para-ciecz ; kinetyka

vacuum crystallization ; trioxane ; vapour-liquid equilibrium ; kinetics

35/94
Nr opisu: 0000057401
Pomoce projektowe z inżynierii chemicznej i procesowej. Praca zbiorowa. Pod red. Michała Palicy i Jerzego Raczka.
[Aut.]: Henryk** Merta, Michał** Palica, Jerzy** Raczek, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik, Józef** Zioło.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 460 s., 1 tabl., bibliogr. 67 poz.
Skrypt nr 2449

hydraulika ; ruch ciepła ; ruch masy ; destylacja ; suszenie ; filtracja ; sedymentacja ; mieszanie ; krystalizacja

hydraulics ; heat transfer ; mass transfer ; destilation ; drying process ; filtration ; sedimentation ; mixing ; crystallization

36/94
Nr opisu: 0000058885   
Suspension flow in crystallizers with and without hydraulic classification.
[Aut.]: Roch* Plewik, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik, Agata Kuś.
-Chem. Eng. Res. Des. 2010 vol. 88 iss. 9, s. 1194-1199, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.519

krystalizator ; przepływ dwufazowy ; złoże fluidalne ; obliczeniowa mechanika płynów ; CFD ; DTM ; DDT

crystallizer ; two-phase flow ; fluidized bed ; computational fluid dynamics ; Computational Fluid Dynamics (CFD) ; Draft Tube Magma (DTM) ; Double Draft Tube (DDT)

37/94
Nr opisu: 0000051522
Multiphase CFD modeling - scale-up of fluidized-bed crystallizer.
[Aut.]: M. Al-Rashed, Janusz Wójcik, Roch* Plewik, Piotr Synowiec, Agata Kuś.
W: 19th European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Ed. by Jacek Jeżowski, Jan Thullie. Amsterdam : Elsevier, 2009, s. 695-700, bibliogr. 12 poz. (Computer-Aided Chemical Engineering ; 26 1570-7946)

powiększanie skali ; złoże fluidalne ; krystalizator ; przepływ wielofazowy ; CFD

scale up ; fluidized bed ; crystallizer ; multiphase flow ; CFD

38/94
Nr opisu: 0000046498
CFD technique as a tool for recognition of two phase flow in the DTM fluidised bed crystallizers.
[Aut.]: Roch* Plewik, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik.
W: 17th International Symposium on Industrial Crystallization in combination with the 8th Workshop on Crystal Growth of Organic Materials - CGOM, Maastricht, The Netherlands, September 14-17, 2008. Vol. 3. Maastricht : European Federation of Chemical Engineering, 2008, s. 1775-1782 (Event of the European Federation of Chemical Engineering ; 665)

39/94
Nr opisu: 0000051608
Czy problematyka krystalizacji przemysłowej może liczyć na zainteresowanie w Polsce?. Rozmowa z panem Piotrem Synowcem z Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach profesorem Politechniki Śląskiej. [Rozm. przepr.] Anna Bieniecka.
[Aut.]: Piotr Synowiec, A. Bieniecka.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 491-493

krystalizacja przemysłowa ; przemysł chemiczny ; przemysł spożywczy ; współpraca naukowo-przemysłowa

industrial crystallization ; chemical industry ; food industry ; scientific and industrial cooperation

40/94
Nr opisu: 0000041493
Krystalizacja próżniowa trioksanu w skali półtechnicznej.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, P. Tyński, W. Szczypiński, W. Kozioł, M. Gruszczyński.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 533-535, bibliogr. 7 poz.

krystalizacja ; trioksan ; przemysł

crystallization ; trioxane ; industry

41/94
Nr opisu: 0000041487
Kwas adypinowy - nowe wyzwanie.
[Aut.]: B. Bunikowska, B. Sołtysik, Piotr Synowiec, S. Szarlik.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 502-504, bibliogr. 2 poz.

kwas adypinowy ; adsorpcja ; białość ; skala Hazena ; krystalizacja

adipic acid ; adsorption ; whiteness ; Hazen Scale ; crystallization

42/94
Nr opisu: 0000041490
Przepływ zawiesiny w krystalizatorach z klasyfikacją i bez klasyfikacji hydraulicznej.
[Aut.]: Roch* Plewik, Janusz Wójcik, Piotr Synowiec.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 520-522, bibliogr. 8 poz.

krystalizator ; CFD ; przepływ dwufazowy

crystallizer ; CFD ; two-phase flow

43/94
Nr opisu: 0000038035   
Two-phase cfd simulation of the monodyspersed suspension hydraulic behaviour in the tank apparatus from a circulatory pipe.
[Aut.]: Roch* Plewik, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik.
-Pol. J. Chem. Technol. 2008 vol. 10 nr 1, s. 22-27, bibliogr. 21 poz.

CFD ; złoże fluidalne ; krystalizator ; przepływ dwufazowy

CFD ; fluidized bed ; crystallizer ; two-phase flow

44/94
Nr opisu: 0000031589
Siarczan potasu dla potrzeb agronomii z wytwórni biopaliw.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Chemik 2007 R. 60 nr 10, s. 479-484, bibliogr. 15 poz.

siarczan potasu ; biopaliwo ; utylizacja ; odpadowy produkt uboczny

potassium sulphate ; biofuel ; utilization ; by-product

45/94
Nr opisu: 0000032690
Symulacja dwufazowa CFD klasyfikacji hydraulicznej złoża w aparacie zbiornikowym z rurą cyrkulacyjną.
[Aut.]: Roch* Plewik, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik.
W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne. T. 3: Modelowanie procesów i inżynieria systemów procesowych. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2007, s. 163-166, bibliogr. 3 poz.

metoda CFD ; krystalizator fluidalny ; symulacja komputerowa

CFD method ; fluidal crystallizer ; computer simulation

46/94
Nr opisu: 0000021077
New technology of vacuum trioxane crystallization from water solutions.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, W. Szczypiński, M. Gruszczyński.
-Pol. J. Chem. Technol. 2006 vol. 8 nr 2, s. 70-72, bibliogr. 2 poz.

trioksan ; krystalizacja ; kinetyka ; ekonomia

trioxane ; crystallization ; kinetics ; economy

47/94
Nr opisu: 0000021855
Nowa technologia otrzymywania trioksanu z roztworów wodnych.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek.
W: V Kongres Technologii Chemicznej. Techem 5, Poznań, 11-15 września 2006. Streszczenia. T. 1. Poznań : [Poli-Graf-Jak], 2006, s. 98

48/94
Nr opisu: 0000021021
Wpływ wybranych parametrów geometrycznych mieszalnika na czas makro mieszania.
[Aut.]: Tomasz Gmerek, Piotr Synowiec, Joanna* Bigda.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4, s. 11-15, bibliogr. 3 poz.

parametry geometryczne ; mieszalnik ; makromieszanie

geometrical parameters ; mixing tank ; macromixing

49/94
Nr opisu: 0000018490
Application of crystallization with chemical reaction in the process of waste brine purifying in evaporative sodium chloride production.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Ind. Eng. Chem. Res. 2005 vol. 44 no. 7, s. 2273-2280, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.504

50/94
Nr opisu: 0000081291
CFD technique as a tool for recognition of turbulent field in the DTM crystallizer.
[Aut.]: Piotr Synowiec, Joanna* Bigda, Janusz Wójcik.
W: 16th International Symposium on Industrial Crystallization, Dresden, Germany, 11th-14th September 2005. Hrsg. J. Ulrich. Dusseldorf : VDI-Verlag, 2005, s. 873-878, bibliogr. 11 poz. (VDI-Berichte ; 1901.1 0083-5560)

51/94
Nr opisu: 0000081275
Modeling of crystal attrition.
[Aut.]: Janusz Wójcik, Piotr Synowiec, K. Opaczyńska, M. H. Al-Rashed.
W: 16th International Symposium on Industrial Crystallization, Dresden, Germany, 11th-14th September 2005. Hrsg. J. Ulrich. Dusseldorf : VDI-Verlag, 2005, s. 331-335, bibliogr. 15 poz. (VDI-Berichte ; 1901.1 0083-5560)

52/94
Nr opisu: 0000010704   
Utylizacja odpadowej solanki z warzelni soli.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 1, s. 36-40, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.104

sole odpadowe ; krystalizacja ; oczyszczanie solanki

waste salts ; crystallization ; brine treatment

53/94
Nr opisu: 0000012733
Wykorzystanie pakietu CFD w projektowaniu mieszalników.
[Aut.]: Joanna* Bigda, Piotr Synowiec.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 272-274, bibliogr. 17 poz.

54/94
Nr opisu: 0000009360
Oznaczanie metodą CFD rozkłądu prędkości w krystalizatorach typu DTM.
[Aut.]: Piotr Synowiec, J. Bigda.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 43-44, bibliogr. 5 poz.

mieszalnik ; prędkość osiowa ; pompowanie ; wydajność ; CFD

mixer ; axial velocity ; pumping ; productivity ; CFD

55/94
Nr opisu: 0000009358
Przesycenie roztworów w procesie strącania soli trudno rozpuszczalnych.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 19-20, bibliogr. 7 poz.

strącanie ; współczynnik aktywności ; współczynnik osmotyczny ; dihydrat siarczanu(VI) wapnia ; odpady

precipitation ; activity coefficient ; osmotic coefficient ; calcium sulphate dihydrate ; wastes

56/94
Nr opisu: 0000009361
Uwarunkowania krystalizacji próżniowej trioksanu.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, K. Makal.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 45-47, bibliogr. 7 poz.

krystalizacja próżniowa ; trioksan ; koszt wytwarzania

vacuum crystallization ; trioxane ; total costs

57/94
Nr opisu: 0000011000
Współkrystalizacja siarczanu i węglanu wapnia.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 763-768, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.337

siarczan wapnia ; węglan wapnia ; współkrystalizacja ; odpady ; roztwór chemiczny ; chlorek sodu ; gips ; kalcyt

calcium sulphate ; calcium carbonate ; co-crystallization ; waste ; chemical solution ; sodium chloride ; gypsum ; calcite

58/94
Nr opisu: 0000015764   
CFD methods as a modern tool in optimisation of hydrodynamic conditions in magma crystallizers.
[Aut.]: Piotr Synowiec, Janusz Wójcik, Joanna* Bigda.
-TASK Q. 2003 vol. 7 nr 3, s. 459-466, bibliogr. 7 poz.

CDF ; krystalizacja ; sprawność hydrauliczna

CDF ; crystallization ; hydraulic efficiency

59/94
Nr opisu: 0000011328
Wpływ warunków hydrodynamicznych w krystalizatorze na proces strącania węglanu wapnia i siarczanu wapnia.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Inż. Chem. Proces. 2003 t. 24 z. 4, s. 685-700, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.337

60/94
Nr opisu: 0000001184   
Effect of selected geometry aspects in the DTM crystallizer on power input and pumping capacity.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Chem. Eng. Res. Des. 2002 vol. 80 iss. 2, s. 209-214, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.413

61/94
Nr opisu: 0000000806   
Metoda cyrkonowa - alternatywa w odsiarczaniu roztworów.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 1, s. 32-35, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.180

62/94
Nr opisu: 0000000533
Wykorzystanie metod CFD w określaniu warunków hydraulicznych pracy krystalizatora.
[Aut.]: Piotr Synowiec, J. Bigda, Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 3, s. 9-12, bibliogr.14 poz.

63/94
Nr opisu: 0000002246
Krystalizacja - nowe możliwości przemysłowego wykorzystania.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 2, s. 17-23, bibliogr. 7 poz.

64/94
Nr opisu: 0000001699
Modelowanie procesu ścierania kryształów w krystalizatorze typu DTM.
[Aut.]: Piotr Synowiec, Janusz Wójcik, J. Koniak.
-Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3E, s. 1333-1338, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.473

65/94
Nr opisu: 0000001862
Utylizacja ciekłych odpadów przemysłowych na drodze krystalizacji.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 31-32, bibliogr. 2 poz.

66/94
Nr opisu: 0000001991   
Utylizacja pohydrolitycznego kwasu siarkowego z wykorzystaniem procesu krystalizacji.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2001 t. 80 nr 8, s. 334-337, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.164

67/94
Nr opisu: 0000002130
Wpływ warunków krystalizacji na stopień rozdziału kryształów jednowodnego siarczanu żelaza (II) w roztworze kwasu siarkowego.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 1, s. 123-134, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.473

68/94
Nr opisu: 0000001866
Wprowadzenie do VII Sympozjum "Krystalizacja Przemysłowa".
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 5-6

69/94
Nr opisu: 0000001865
Wstępne przygotowanie roztworów dla procesów wyparnego zatężenia i krystalizacji.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 13-14, bibliogr. 3 poz.

70/94
Nr opisu: 0000004298
Crystallization processes in the liquid wastes developing.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 329

71/94
Nr opisu: 0000016053
Procesy krystalizacji w zagospodarowaniu odpadów ciekłych.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 777-780

72/94
Nr opisu: 0000008469   
Patent. Polska, nr 176 887. Sposób rozruchu krystalizatora zbiornikowego. Int. Cl. B01D 9/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Janusz Wójcik, Andrzej Gierczycki, Piotr Synowiec.
Zgłosz. nr 306 649 z 30.12.1994. Opubl. 31.08.1999, 3 s.

73/94
Nr opisu: 0000054581
Nowe ujęcie zjawiska ścierania kryształów w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, 82 s., bibliogr. 164 poz.
(Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 66 Seria: Monografie ; nr 41 0324-9743)
Rozprawa habilitacyjna

74/94
Nr opisu: 0000024381
Wytwarzanie średniokrystalicznego chlorku sodu w krystalizatorze typu DDT.
[Aut.]: Piotr Synowiec, D. Łuczkowska.
-Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 3, s. 27-31, bibliogr. 6 poz.

75/94
Nr opisu: 0000026588
Liniowa szybkość ścierania kryształów w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Chem. Proces. 1997 t. 18 z. 1, s. 143-159, bibliogr. 32 poz.

76/94
Nr opisu: 0000026845
Parametry wpływajace na efektywność hydrauliczną krystalizatora z wewnętrzna cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Chem. Proces. 1997 t. 18 z. 2, s. 225-242, bibliogr. 33 poz.

77/94
Nr opisu: 0000026844
Przyczyny powstawania zjawiska wtórnej nukleacji w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Chem. Proces. 1997 t. 18 z. 2, s. 243-267, bibliogr. 42 poz.

78/94
Nr opisu: 0000026392
Wirówki dla potrzeb krystalizacji masowej z roztworu.
[Aut.]: D. Łuczkowska, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 2, s. 14-20, bibliogr. 19 poz.

79/94
Nr opisu: 0000033009   
Badania nad poprawą składu granulometrycznego masowo wytwarzanych produktów krystalicznych.
[Aut.]: J. Synowiec, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 1995 t. 74 nr 7, s. 260-263, bibliogr. 9 poz.

80/94
Nr opisu: 0000033335
Crystals attrition in turbulently stirred vessels.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Pol. J. Appl. Chem. 1995 vol. 39 nr 2, s. 335-339, bibliogr. 8 poz.

81/94
Nr opisu: 0000038262
Niszczenie kryształów w turbulentnym przepływie cieczy wymuszonym mieszadłem.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 55

82/94
Nr opisu: 0000032856
Problemy przenoszenia skali przy projektowaniu krystalizatorów z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 1, s. 22-24, bibliogr. 4 poz.

83/94
Nr opisu: 0000043915
Wpływ właściwości fizycznych kryształów na liniową szybkość abrazji w krystalizatorach typu DTM.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Chem. Proces. 1994 t. 15 z. 4, s. 567-576, bibliogr. 16 poz.

84/94
Nr opisu: 0000045195
Crystal break-up in dilute turbulently agitated suspensions.
[Aut.]: Piotr Synowiec, A. Jones, P. Shamlou.
-Chem. Eng. Sci. 1993 vol. 48 iss. 20, s. 3485-3495, bibliogr. 39 poz.

85/94
Nr opisu: 0000052851   
Patent. Polska, nr 155 601. Krystalizator z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny i cześciową klasyfikacją ziarn. Int.Cl. B01D 9/02.
Instytut Chemii Nieorganicznej, Polska
Twórcy: J. Synowiec, Piotr Synowiec.
Zgłosz. nr P 270 381 z 28.01.1988. Opubl. 31.03.1992, 3 s. 1 tabl.

86/94
Nr opisu: 0000052326
Moc pompowania w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Chem. Proces. 1992 t. 13 z. 1, s. 3-17, bibliogr. 21 poz.

87/94
Nr opisu: 0000052329
Określanie hydraulicznych warunków pracy w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 3, s. 7-12, bibliogr. 16 poz.

88/94
Nr opisu: 0000052332
Wydajność pompowania w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. [Cz.] 1: Rozkład lokalnych prędkości osiowych w przepływie jednorodnych cieczy.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Chem. Proces. 1992 t. 13 z. 2, s. 215-228, bibliogr. 23 poz.

89/94
Nr opisu: 0000052577
Wydajność pompowania w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. [Cz.] 2: Wydajność pompowania dla przepływu czystych cieczy i zawiesin.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Chem. Proces. 1992 t. 13 z. 3, s. 387-404, bibliogr. 18 poz.

90/94
Nr opisu: 0000060084
Wpływ kształtu i lokalizacji rury cyrkulacyjnej na minimalną liczbę obrotów mieszadła w krystalizatorze z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 2/3, s. 29-33, bibliogr. 6 poz.

91/94
Nr opisu: 0000060691
Badanie procesu chłodzenia wody na wypelnieniu komórkowym.
[Aut.]: Jerzy** Pikoń, Piotr Synowiec.
-Inż. Chem. Proces. 1989 t. 10 z. 1, s. 75-91, bibliogr. 19 poz.

92/94
Nr opisu: 0000062296
Wpływ kształtu i lokalizacji rury cyrkulacyjnej na minimalną liczbę obrotów mieszadła w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
W: Krystalizacja przemysłowa. III Krajowe sympozjum, Ustroń-Jaszowiec, 9 i 10 listopad 1989 r. Materialy konferencyjne. Instytut Chemii Nieorganicznej. Gliwice. [Gliwice] : [Instytut Chemii Nieorganicznej], 1989, s. 193-200, bibliogr. 6 poz.

93/94
Nr opisu: 0000064200
Jak przeciwdziałać unosowi kropel w krystalizatorach pracujących pod próżnią.
[Aut.]: J. Synowiec, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1988 R. 27 nr 1, s. 6-10, bibliogr. 11 poz.

94/94
Nr opisu: 0000064363
Projektowanie aparatów z mieszadłem śmigłowym w rurze cyrkulacyjnej.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1988 R. 27 nr 5/6, s. 16-21, bibliogr. 21 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie