Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SYNOWIEC ALEKSANDRA
Liczba odnalezionych rekordów: 55Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/55
Nr opisu: 0000134934   
Communication platforms: new positions and appointment.
[Aut.]: A. Dosenko, G. Iuksel, Aleksandra Synowiec, I. Pohrebniak, V. Shevchenko.
-Int. J. Manag 2020 vol. 11 iss. 3, s. 294-303, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

platforma komunikacji ; sieć społecznościowa ; cecha platformy ; komunikacja społeczna ; zrównoważony rozwój ; polsko-ukraińska widownia

communication platform ; social network ; feature of platform ; social communication ; sustainability ; Polish and Ukrainian audience

2/55
Nr opisu: 0000135739   
Global competence: a prerequisite for a global labor market and a challenge for education.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Organ. Manage. 2020 nr 1, s. 129-137, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

edukacja globalna ; edukacja ; globalizacja ; rynek pracy

global education ; education ; globalization ; labour market

3/55
Nr opisu: 0000137135
Kompetencja globalna w perspektywie edukacyjnej i organizacyjnej.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Współczesne problemy i dylematy. 12. Red. Aleksandra Kuzior. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 309-318, bibliogr. 24 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 858)

kompetencja globalna ; globalizacja ; zarządzanie różnorodnością kulturową ; edukacja

global competence ; globalization ; cultural diversity management ; education

4/55
Nr opisu: 0000135069   
Homo (post)sovieticus syndrome and civic awareness development in rural areas in Ukraine in Khmelnytskyi region.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 141, s. 395-403, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

Ukraina ; świadomość obywatelska ; postsocjalizm ; zmiana społeczna ; homo sovieticus

Ukraine ; civil awareness ; postsocialism ; social change ; homo sovieticus

5/55
Nr opisu: 0000131319
Mentalność homo (post) sovieticus a problemy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na Ukrainie.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Nowe trendy rozwojowe. Praca zbiorowa. 11. Pod red. Aleksandry Kuzior. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 159-169, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 804). Punktacja MNiSW 20.000

zmiana społeczna ; społeczeństwo obywatelskie ; antropologia postsocjalizmu ; zrównoważony rozwój ; Ukraina

social change ; civil society ; anthropology of postsocialism ; sustainable development ; Ukraine

6/55
Nr opisu: 0000133311
Perspektywy i bariery rozwoju świadomości obywatelskiej na terenach wiejskich na Ukrainie - refleksje z badań terenowych w obwodzie chmielnickim.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Humanistyczne i społeczne aspekty biznesu i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2019, s. 87-95, bibliogr. 16 poz. (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 519 1429-6063). Punktacja MNiSW 20.000

zmiana społeczna ; społeczeństwo obywatelskie ; antropologia postsocjalizmu ; zrównoważony rozwój ; Ukraina

social change ; civil society ; anthropology of postsocialism ; sustainable development ; Ukraine

7/55
Nr opisu: 0000131870
Syndrom homo (post)sovieticus a rozwój świadomości obywatelskiej na obszarach wiejskich w obwodzie chmielnickim na Ukrainie.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 142

Ukraina ; obszar wiejski ; świadomość obywatelska ; transformacja ustrojowa

Ukraine ; rural area ; civic awareness ; political transformation

8/55
Nr opisu: 0000127964   
Adaptacja i integracja osób wewnętrznie przesiedlonych ze społecznościami przyjmującymi na Ukrainie - wyzwania w obszarze społecznym.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 126, s. 187-195, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

migracja przymusowa ; przesiedlenia wewnętrzne ; integracja społeczna ; uchodźcy wewnętrzni ; Ukraina

forced migration ; internal displacement ; social integration ; internally displaced persons ; Ukraine

9/55
Nr opisu: 0000126400
Antropologia postsocjalizmu: trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej Ukrainy.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej ukraińskiej wsi w perspektywie antropologii postsocjalizmu. Refleksje z badań terenowych. Red. Aleksandra Synowiec. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznech Politechniki Śląskiej, 2018, s. 9-18, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

antropologia postsocjalizmu ; transformacja systemowa ; zmiana kulturowa ; Ukraina

anthropology of postsocialism ; system transformation ; culture change ; Ukraine

10/55
Nr opisu: 0000126410
Antropologìâ post-socìalìzmu: trivalìst' ta zmìna socìokul'turnogo prostoru sučasnogo ukraïns'kogo sela. Do pitannâ pro doslìdžennâ.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej ukraińskiej wsi w perspektywie antropologii postsocjalizmu. Refleksje z badań terenowych. Red. Aleksandra Synowiec. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznech Politechniki Śląskiej, 2018, s. 89-99, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

antropologia postsocjalizmu ; transformacja systemowa ; zmiana kulturowa ; Ukraina ; wieś

anthropology of postsocialism ; system transformation ; culture change ; Ukraine ; village

11/55
Nr opisu: 0000128357   
Perspektywy i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na Ukrainie w świetle badań terenowych w obwodzie chmielnickim.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 129, s. 581-594, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Ukraina ; zrównoważony rozwój obszarów wiejskich ; postsocjalizm ; zmiana społeczna

Ukraine ; sustainable development of rural areas ; postsocialism ; social change

12/55
Nr opisu: 0000127748   
Samorząd terytorialny w procesie decentralizacji na Ukrainie. Refleksje z badań terenowych w hannopolskiej zjednoczonej wspólnocie terytorialnej.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec, Katarzyna* Katana.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 527-536, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

decentralizacja ; Ukraina ; samorząd terytorialny ; zmiana społeczna

decentralization ; Ukraine ; local self-government ; social change

13/55
Nr opisu: 0000124032   
Trwanie i zmiana - studenci socjologii na badaniach terenowych na Ukrainie.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Biul. Pol. Śl. 2018 nr 3, s. 44

badania naukowe ; Ukraina ; badania terenowe ; studenci

scientific research ; Ukraine ; field test ; students

14/55
Nr opisu: 0000126155
Trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej ukraińskiej wsi. Refleksje z badań terenowych w Hannopolu.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec, Katarzyna* Katana.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 września 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 114-115

antropologia postsocjalizmu ; Ukraina ; wieś

anthropology of postsocialism ; Ukraine ; village

15/55
Nr opisu: 0000126390
Trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej ukraińskiej wsi w perspektywie antropologii postsocjalizmu. Refleksje z badań terenowych. Red. Aleksandra Synowiec.
Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznech Politechniki Śląskiej, 2018, 101 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

16/55
Nr opisu: 0000126402
Założenia i realizacja projektu "Trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej ukraińskiej wsi w perspektywie antropologii postsocjalizmu".
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej ukraińskiej wsi w perspektywie antropologii postsocjalizmu. Refleksje z badań terenowych. Red. Aleksandra Synowiec. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznech Politechniki Śląskiej, 2018, s. 19-38, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

antropologia postsocjalizmu ; Hryców ; Hannopol ; Hwardijskie

anthropology of postsocialism ; Hryców ; Hannopol ; Hwardijskie

17/55
Nr opisu: 0000129914   
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. Z. 126, W obliczu migracji: społeczne, kulturowe i ekonomiczne konsekwencje procesów migracyjnych w Polsce, Europie i na świecie. Red. Aleksandra Synowiec, Krzysztof Wodarski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018
PŚl. sygn. P.4568

18/55
Nr opisu: 0000119150
Antropologia postsocjalizmu: trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej Ukrainy.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 września 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 116

antropologia postsocjalizmu ; transformacja systemowa ; zmiana kulturowa ; Ukraina

anthropology of postsocialism ; system transformation ; culture change ; Ukraine

19/55
Nr opisu: 0000120625   
Antropologia postsocjalizmu: trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej Ukrainy.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 112, s. 369-377, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

antropologia postsocjalizmu ; transformacja systemowa ; zmiana kulturowa ; Ukraina

etnography of postsocialism ; anthropology of postsocialism ; transition ; culture change ; Ukraine

20/55
Nr opisu: 0000120135
Different dimension of cultural tourism: communism heritage and communist relics as a tourist attraction.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Soc. Komun. 2017 t. 4, s. 42-46, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

turystyka ; turystyka kulturowa ; postturystyka ; dziedzictwo komunizmu ; kolekcja znaków

tourism ; cultural tourism ; post-tourism ; communist heritage ; signs collection

21/55
Nr opisu: 0000115556
Dziedzictwo kulturowe, edukacja, dialog: funkcje działalnosci twórczej Łemków, Romów i Tatarów w Polsce.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec, M. Zybała.
W: Ukrajina i svit: teoretychni ta praktychni aspekty dijal'nosti u sferi mizhnarodnyh vidnosyn, Kijów, Ukraina, 2017.04.19-2017.04.20. Chastyna 2. Ministersvto osvity i nauki Ukrajiny, Ministerstwo kultury Ukrajiny, Kyjivs'kyj nacional'nyj universytet kul'tury i mystectv. Kyjiv : Kyjivs'kyj nacional'nyj universytet kul'tury i mystectv, 2017, s. 291-296, bibliogr. 4 poz.

22/55
Nr opisu: 0000115559
Istorija i popularnaja kult'tura: pol'skij i ukrainskij diskurs vokrug fil'ma Vojceha Smazhovskogo.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: V Severo-Kavkazskie sociologiceskie ctenia. Materialy mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii, Stavropol, 2016.11.16. Red. Lushnikov Dymitr. Stavropol : Severo-Kavkazskij federal'nyj universytet, 2017, s. 33-35, bibliogr. 10 poz.

23/55
Nr opisu: 0000120564   
Problemy społeczne współczesnej Ukrainy w świetle wybranych reklam społecznych.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 105, s. 485-494, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

reklama społeczna ; problemy społeczne ; Ukraina

social ad ; public service announcement ; social issues ; Ukraine

24/55
Nr opisu: 0000118085
Zachowanie dziedzictwa, edukacja, dialog: funkcje działalności twórczej Łemków, Romów i Tatarów.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec, M. Zybała.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Aktualne problemy. Praca zbiorowa. 9. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 189-197, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

mniejszość etniczna ; działalność twórcza ; zachowanie dziedzictwa ; dialog międzykulturowy ; edukacja

ethnic minority ; creative activity ; heritage preservation ; intercultural dialogue ; education

25/55
Nr opisu: 0000110557   
Aktualne tendencje w turystyce kulturowej na przykładzie turystyki literackiej.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 92, s. 325-334, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

turystyka kulturowa ; turystyka literacka ; turystyka zrównoważona

culture tourism ; literary tourism ; sustainable tourism

26/55
Nr opisu: 0000113304   
Działalność twórcza mniejszości etnicznych. Analiza wyników badań ilościowych.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku [online]. Red.: Agnieszka Słomian i Marcin Zybała. Kraków : Instytut Wschodnich Inicjatyw, 2016, s. 2-31, bibliogr. 9 poz.
Dostępny w Internecie: http://proetno.iwi.org.pl/photos_cms/Calosc_PL.pdf [dostęp 9 lutego 2017]

mniejszość etniczna ; działalność twórcza ; badania ilościowe ; badania ankietowe

ethnic minority ; creative activity ; quantitative research ; survey

27/55
Nr opisu: 0000111343   
Inny wymiar turystyki kulturowej - dziedzictwo i relikty komunizmu jako atrakcja turystyczna.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 503-513, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

turystyka kulturowa ; postturystyka ; dziedzictwo komunizmu

cultural tourism ; post-tourism ; communist heritage

28/55
Nr opisu: 0000113606
Pamięć, historia, tożsamość: reprezentacje przeszłości w procesach ukraińskiego nation building.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią. Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Bałdys Patrycja, Jakimowicz-Ostrowska Iwona, Charuty-Kojkoł Jannet. Gdańsk : Wydaw. Naukowe Katedra, 2016, s. 481-496

29/55
Nr opisu: 0000106515
Spektakl teatralny jako komunikat w dyskusji o tożsamości śląskiej.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Soc. Komun. 2016 t. 2, s. 68-72, bibliogr. 12 poz.

tożsamość ; komunikacja ; teatr ; Śląsk

identity ; communication ; theatre ; Silesia

30/55
Nr opisu: 0000112299   
Społeczno-organizacyjne aspekty działalności twórczej mniejszości etnicznych w Polsce - refleksje z badań terenowych.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec, M. Zybała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 98, s. 171-182, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

mniejszość etniczna ; działalność twórcza ; wspieranie działalności kulturowej mniejszości

ethnic minority ; creative activity ; support for minorities cultural activities

31/55
Nr opisu: 0000120070
Twórczość etniczna: charakterystyka, znaczenie i funkcje twórczości w środowisku mniejszości etnicznych we współczesnej Polsce.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 września 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 112

mniejszość etniczna ; działalność twórcza ; zachowanie dziedzictwa

ethnic minority ; creative activity ; heritage preservation

32/55
Nr opisu: 0000110819
Uchodźstwo wewnętrzne. Prawny, polityczny i społeczny wymiar zjawiska na przykładzie Ukrainy.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2016, s. 281-292, bibliogr. 13 poz.

uchodźcy wewnętrzni ; uchodźstwo wewnętrzne ; ochrona praw człowieka

internally displaced persons ; internal displacement ; human rights protection

33/55
Nr opisu: 0000113297
Wprowadzenie do badań nad działalnością twórczą mniejszości etnicznych.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec, M. Zybała.
W: Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku [online]. Red.: Agnieszka Słomian i Marcin Zybała. Kraków : Instytut Wschodnich Inicjatyw, 2016, s. 2-8
Dostępny w Internecie: http://proetno.iwi.org.pl/photos_cms/Calosc_PL.pdf [dostęp 9 lutego 2017]

mniejszość etniczna ; działalność twórcza ; wielokulturowość ; proces badawczy

ethnic minority ; creative activity ; multiculturalism ; research process

34/55
Nr opisu: 0000113311   
Współczesna twórczość Łemków w Polsce. Komentarz do badań terenowych.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku [online]. Red.: Agnieszka Słomian i Marcin Zybała. Kraków : Instytut Wschodnich Inicjatyw, 2016, s. 3-11, bibliogr. 27 poz.
Dostępny w Internecie: http://proetno.iwi.org.pl/photos_cms/Calosc_PL.pdf [dostęp 9 lutego 2017]

mniejszość etniczna ; Łemkowie ; działalność twórcza

ethnic minority ; Lemkos ; creative activity

35/55
Nr opisu: 0000101818
Język, polityka i procesy nation building - polityka językowa na Ukrainie a prawa mniejszości narodowościowych.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Społeczno-kulturowe, prawne, etyczne i polityczne uwarunkowania. Praca zbiorowa. 7. Pod red. Aleksandy Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznech. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2015, s. 209-221, bibliogr. 17 poz.

polityka językowa ; ochrona praw mniejszości ; tożsamość narodowa ; konstruowanie tożsamości, prawa i wolności człowieka

language policy ; protection of minority rights ; national identity ; construction of identity human rights and freedoms

36/55
Nr opisu: 0000108333   
Kijowski Majdan jako symbol nowej Ukrainy.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Stud. Etnol. Antropol. 2015 t. 15, s. 144-153, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

pamięć ; tożsamość ; miejsce pamięci ; przestrzeń ; ruch społeczny

memory ; identity ; memorial site ; space ; social movement

37/55
Nr opisu: 0000101834
Komercyjny wymiar wielokulturowości: multikulturalizm butikowy i przemysł turystyczny.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Humanistyka. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Jacka Rąba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2015, s. 166-175, bibliogr. 20 poz.

wielokulturowość ; multikulturalizm ; przemysł turystyczny ; komercjalizacja

multiculturalism ; tourist industry ; commercialization

38/55
Nr opisu: 0000099295
Spectacles of memory. Language of theatre as an instrument of communication in the discussion about Polish latest history.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Social'ni komunikacii: rezul'tati doslidžen' - 2014. Kolektivna monografiâ. Kiiv : [b.w.], 2015, s. 113-123, bibliogr. 15 poz.

39/55
Nr opisu: 0000105734
Spektakle pamięci - język teatru jako instrumenty komunikacji w debacie o polskiej historii.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Vremâ peremen: problemy obšestva - otvety sociologii. Time of changes: problems of society - responses sociology. Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (III Severo-Kavkazskie sociologičeskie čteniâ. Stavropol' : [b.w.], 2015, s. 7-10, bibliogr. 18 poz.

40/55
Nr opisu: 0000101900
Turystyka i podróż. Formy doświadczenia turystycznego jako wskaźniki stylu życia i oznaki statusu.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 110
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

turystyka ; socjologia podróży ; przemysł turystyczny ; zróżnicowanie społeczne ; styl życia

tourism ; sociology of journey ; tourist industry ; social differentiation ; lifestyle

41/55
Nr opisu: 0000101809   
Turystyka i podróż. Formy doświadczenia turystyczngo jako wskaźniki stylu życia i oznaki statusu.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 527-538, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

turystyka ; socjologia podróży ; przemysł turystyczny ; zróżnicowanie społeczne ; styl życia

tourism ; sociology of journey ; tourist industry ; social differentiation ; lifestyle

42/55
Nr opisu: 0000091910
Pamięć, historia, tożsamość - reprezentacje przeszłości jako instrument komunikacji.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Komun. Tehnol. 2014 t. 3, s. 99-105, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

tożsamość zbiorowa ; pamięć ; komunikacja

collective identity ; memory ; communication

43/55
Nr opisu: 0000099287
Spektakle pamięci. Język teatru jako instrument komunikacji w debacie o polskiej kulturze.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Komun. Tehnol. 2014 nr 5, s. 194-202, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

44/55
Nr opisu: 0000100123
Art of advertising - art in advertising.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Diâl'nost' produsera v kulturno-misteč'komu prostori XXI stolittâ. Tradicii, koncepcii, perspektivi, zbirnik naukovih prac', [za materialami Mizn. nauk.- prak. konf., Kiiv, 20-21 grudnâ 2012 roku]. Kiiv : NAKKiM, 2013, s. 3-7, bibliogr. 7 poz.

45/55
Nr opisu: 0000099288
Obraz Rosji w polskiej literaturze faktu.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Komun. Tehnol. 2013 nr 1, s. 130-138, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

46/55
Nr opisu: 0000088794
Przejawy strategii tożsamościowych w znakowaniu terytorium. Lwów jako przestrzeń emblematyzacji.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Rzeczywistość wielokulturowa. Red. L. Dyczewski, K. Jurek. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2013, s. 327-338 (Tożsamość osób, zbiorowości i instytucji ; 8)

47/55
Nr opisu: 0000089109   
W stronę analizy tekstu - wprowadzenie do teorii dyskursu.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 65, s. 383-396, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

dyskurs ; Foucault Michael ; komunikacja

discourse ; Foucault Michael ; communication

48/55
Nr opisu: 0000074370
Etyczny kontekst fotografii prasowej.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. 4. Pod red. Aleksandry Kuzior. Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2012, s. 113-120, bibliogr. 8 poz.

fotografia ; kultura wizualna ; etyka

photography ; visual culture ; ethics

49/55
Nr opisu: 0000074458
W stronę analizy tekstu. Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 września 2012. Księga streszczeń. Pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka Rąba. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2012, s. 300

dyskurs ; język ; tekst ; komunikacja

discourse ; language ; text ; communication

50/55
Nr opisu: 0000082474
Rekonstrukcje tożsamości - wielogłos pamięci abiorowych na przykładzie Republiki Bośni i Hercegowiny.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Wielokulturowość. Konflikt czy koegzystencja?. Pod red. A. Śliz i M. S. Szczepańskiego. Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2011, s.

51/55
Nr opisu: 0000069926
Poetyka sprzeciwu w dyskursie przeciwników IV RP.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Język IV Rzeczypospolitej. Pod red. M. Czerwińskiego, P. Nowaka, R. Przybylskiej. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2010, s. 285-295 (Czerwona Seria Instytutu Filologii Polskiej UMCS ; nr 27)

52/55
Nr opisu: 0000040415
Antagonizmy polsko-żydowskie w wymiarze symbolicznym na przykładzie sporu o żwirowisko i "sprawę Jedwabnego".
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Holokaust a teodycea. Pod red. Jerzego Diatłowickiego, Karoliny Rąb, Iwony Sobieraj. Kraków : Wydaw. Homini, 2008, s. 321-332
Zawiera referaty z konferencji "Holokaust a teodycea", Szczyrk, 28-30 września 2007 r.

53/55
Nr opisu: 0000068278
Funkcja języka w kształtowaniu tożsamości etnicznej Łemków.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 48-55 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

Łemkowie ; tożsamość etniczna

Lemkos ; ethnicity

54/55
Nr opisu: 0000039918
Turystyka "off road". Z perspektywy bocznej drogi - bezdroża i prowincje jako nowy cel podróży.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Fenomenologia autostrady. Aspekt filozoficzny. Red.: Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj. Zabrze : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2008, s. 106-116

55/55
Nr opisu: 0000028783
Język sukcesu w ofertach rekrutacyjnych.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 346-352

sukces ; rekrutacja ; oferta pracy

success ; recruitment ; job offer

stosując format:
Nowe wyszukiwanie