Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SUCHY J
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/36
Nr opisu: 0000057522
Finite difference model of short-pulse laser interactions with thin metal film.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2009 vol. 9 no. 2, s. 316-321, bibliogr. 16 poz.

2/36
Nr opisu: 0000054618
Model of thermal interactions between laser pulse and thin metal film.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
W: Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów. XXIV Międzynarodowe sympozjum, Ostrava, 14 - 16 X 2009. Pod red. M. Prażmowskiego. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2009, s. 79-80, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 332 Mechanika ; z. 95)

3/36
Nr opisu: 0000056909
Numerical modeling of short-pulse laser interactions with Multi-layered thin metal films.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, A. Greer, J. Suchy.
-Comput. Model. Eng. Sci. 2009 vol. 41 no. 2, s. 131-146

4/36
Nr opisu: 0000048454   
Numerical simulation of thermal processes proceedings in a multi-layered film subjected to ultrafast laser heating.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
-J. Theor. Appl. Mech. 2009 vol. 47 no. 2, s. 383-396, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.178

przepływ ciepła w mikroskali ; warstwa cienka ; laser impulsowy ; modelowanie numeryczne

microscale heat transfer ; thin film ; pulsed laser ; numerical modelling

5/36
Nr opisu: 0000050363
Heat transfer in domain of casting superficial layer subjected to external heat flux.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
W: Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów. XXIII Międzynarodowe sympozjum, Jarnołtówek, 22-24.X.2008. Pod red. M. Prażmowskiego. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2008, s. 31-32, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 327 Mechanika ; z. 92)
Pełny tekst na CD-ROM

6/36
Nr opisu: 0000050124   
Heat transfer in domain of metal superficial layer subjected to a strong external heat flux.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
-Pr. Nauk. Inst. Mat. Informat. PCzęst. 2008 vol. 7 nr 1, s. 121-128, bibliogr. 8 poz.

7/36
Nr opisu: 0000047638
Identification of boundary heat flux on the external surface of casting.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
W: Selected topics of contemporary solid mechanics. 36th SolMech2008. Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9-12, 2008. Eds. Z. Kotulski, P. Kowalczyk, W. Sosnowski. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 422-423, bibliogr. 2 poz. (Prace IPPT ; nr 2 0208-5658)

8/36
Nr opisu: 0000037530   
Identification of substitute thermal capacity of solidifying alloy.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
-J. Theor. Appl. Mech. 2008 vol. 46 no. 2, s. 257-268, bibliogr. 17 poz.

odlewanie ; krzepnięcie ; zagadnienie odwrotne ; metody numeryczne

casting ; solidification ; inverse problem ; numerical methods

9/36
Nr opisu: 0000051928
Substitute thermal capacity of alloy. An inverse problem solution.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
W: 8th World Congress on Computational Mechanics. WCCM8. 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. ECCOMAS 2008, Venice, Italy, 30 June - 4 July 2008. [Dokument elektroniczny]. Eds. B. A. Schrefler, U. Perego. Department of Structural and Transport Engineering. Faculty of Engineering. Universita di Padova, Departament of Structural Engineering. Politecnico di Milano. Barcelona : CIMNE, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2, bibliogr. 3 poz.

10/36
Nr opisu: 0000038530   
Kinetics of casting solidification - an inverse approach.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
-Pr. Nauk. Inst. Mat. Informat. PCzęst. 2007 vol. 6 nr 1, s. 169-178, bibliogr. 7 poz.

11/36
Nr opisu: 0000024230   
Inverse problems in the thermal theory of foundry processes.
[Aut.]: B. Mochnacki, Ewa Majchrzak, R. Szopa, J. Suchy.
-Pr. Nauk. Inst. Mat. Informat. PCzęst. 2006 vol. 5 nr 1, s. 154-169, bibliogr. 18 poz.

12/36
Nr opisu: 0000030292
Linear model of crystallization - identification of nuclei density.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, J. Suchy, R. Szopa.
-Giessereiforschung 2006 nr 2, s. 29-32

13/36
Nr opisu: 0000015396   
Sensitivity analysis of macrosegregation process.
[Aut.]: B. Mochnacki, Ewa Majchrzak, J. Suchy.
-Pr. Nauk. Inst. Mat. Informat. PCzęst. 2004 vol. 3 nr 1, s. 161-164, bibliogr. 4 poz.

14/36
Nr opisu: 0000011197   
Sensitivity analysis of macrosegregation simulation with respect to partition and diffusion coefficients.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
-Int. J. Cast Met. Res. 2004 vol. 17 iss. 2, s. 72-78, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.230

metoda elementów brzegowych ; krzepnięcie ; odlewanie ; segregacja ; analiza wrażliwości

boundary element method ; solidification ; casting ; segregation ; sensitivity analysis

15/36
Nr opisu: 0000016751
Virtual prototyping as a way to product development.
[Aut.]: J. Suchy, B. Mochnacki, Ewa Majchrzak, J. Lelito, M. Urbanowicz.
W: Casting technology - 5000 years and beyond. 66th World Foundry Congress, Istambul, Turkey, 6-9 September 2004. Proceedings. Vol. 1. Istanbul : TUDOKSAD, 2004, s. 279-286

16/36
Nr opisu: 0000009876
Wirtualne modelowanie jako metoda rozwoju produkcji.
[Aut.]: J. Suchy, B. Mochnacki, Ewa Majchrzak, J. Lelito, M.. Urbanowicz.
-Prz. Odlew. 2004 t. 54 nr 9, s. 752-755, bibliogr. 10 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

produkcja odlewnicza ; modelowanie wirtualne ; proces makrosegregacji ; analiza wrażliwości

foundry production ; virtual modelling ; macrosegregation process ; sensitivity analysis

17/36
Nr opisu: 0000006860
Boundary element model of coupled heat and mass transfer in solidifying castings.
[Aut.]: B. Mochnacki, Ewa Majchrzak, J. Suchy.
-Int. J. Cast Met. Res. 1999 vol. 12 iss. 4, s. 227-232

18/36
Nr opisu: 0000006864
Computer simulation of heat transfer between the particles and metal matrix during the solidification of a cast composite.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
-Int. J. Cast Met. Res. 1999 vol. 12 iss. 4, s. 241-249

19/36
Nr opisu: 0000005095
Numeryczne modelowanie procesu ciągłego odlewania z wykorzystaniem metody elementów brzegowych.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy, Romuald* Szopa.
-Prz. Odlew. 1999 t. 49 nr 5, s. 169-174, bibliogr. 15 poz.

20/36
Nr opisu: 0000025710
Solidification of cast composite - numerical analysis of heat transfer between spherical particle and metal matrix.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'98. Proceedings of the 7th international scientific conference, Gliwice - Zakopane, Poland, 29 Nov - 2 Dec, 1998. Extended abstracts volume. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian Technical University, 1998, s. 329-332, bibliogr. 4 poz.

21/36
Nr opisu: 0000026059
Substitute thermal capacity in two-phase zone for an eutectic Al alloy.
[Aut.]: J. Suchy, Radosław Grzymkowski.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 67-70, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

22/36
Nr opisu: 0000026852   
Modelling of Fe-C alloys solidification using the artificial heat source method.
[Aut.]: B. Mochnacki, Ewa Majchrzak, E. Pawlak, J. Suchy.
-J. Mater. Process. Technol. 1997 vol. 64 nr 1/3, s. 293-302, bibliogr. 13 poz.

23/36
Nr opisu: 0000028009
Symulacja komputerowa procesu COS.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
W: Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali. Materiały IV konferencji, Ustroń-Jaszowiec, 13-15 stycznia 1997. [Red.]: A. Piela, M. Pietrzyk, J. Kusiak. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Politechnika Śląska, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Akademia Górniczo-Hutnicza, Komitet Metalurgii. Polska Akademia Nauk. Kraków : Wydaw. Akapit, 1997, s. 33-40, bibliogr. 44 poz.

24/36
Nr opisu: 0000041930
Numerical model of cast composite solidification process.
[Aut.]: B. Mochnacki, Ewa Majchrzak, Jerzy Mendakiewicz, J. Suchy.
W: Modelowanie w mechanice. XXXV Sympozjon, [Wisła, 13.02-17.02.1996]. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Technicznej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Technicznej, 1996, s. 149-154, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej ; Politechnika Śląska nr 2)

25/36
Nr opisu: 0000070814
Numerical model of macrosegregation proceeding during directional crystallization process.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'96. Proceedings of the 5th international scientific conference, Gliwice - Wisla, Poland, 4-6 December, 1996. Extended abstracts volume. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference "Achievements in Mechanical and Materials Engineering", 1996, s. 185-188, bibliogr. 5 poz.

26/36
Nr opisu: 0000070815
Numerical simulation of cast composite solidification.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'96. Proceedings of the 5th international scientific conference, Gliwice - Wisla, Poland, 4-6 December, 1996. Extended abstracts volume. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference "Achievements in Mechanical and Materials Engineering", 1996, s. 189-192, bibliogr. 2 poz.

27/36
Nr opisu: 0000046595
Reproduction of parameters of solidification process.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, J. Suchy.
W: Modelling and simulation of castings solidification. Foundry Conference, Opole - Jarnołtówek 1993. Katowice : Polish Academy of Sciences. Department Katowice. Foundry Commission, 1993, s. 53-57, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 18 0208-9386)

28/36
Nr opisu: 0000045762
Solidification of casts - identification of parameters.
[Aut.]: J. Suchy, Radosław Grzymkowski.
W: III. Medzinarodne metalurgicke sympozium, Rajecke Teplice, Rekreacne zariadenie PChZ Zilina, 2.-3.11.1993. Katedra Materialov a Technologie Strojnickej Fakulty Vysokej Skoly Dopravy a Spojov v Ziline, Vedecka Spolocnost' pre Nauku o Kovoch. Pobocka Zilina. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 73-76, bibliogr. 4 poz.

29/36
Nr opisu: 0000053142
Identification of parameters of solidification.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, J. Suchy.
W: Numerical methods in industrial forming processes. NUMIFORM'92. Proceedings 4th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes, Valbonne (France), 14-18 September 1992. Ed. by J.-L. Chenot, R. D. Wood, O. C. Zienkiewicz. Rotterdam : A. A. Balkema, 1992, s. 811-816, bibliogr. 10 poz.

30/36
Nr opisu: 0000053638
Modelowanie numeryczne procesów krzepnięcia i stygnięcia odlewu w formie.
[Aut.]: Bohdan* Mochnacki, Wacław** Sakwa, J. Suchy.
-Prz. Odlew. 1991 t. 41 nr 4/5, s. 185-193, bibliogr. 48 poz.

31/36
Nr opisu: 0000054176
The identification of boundary conditions in the single crystal production process by the Verneuil method.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, J. Suchy.
W: Computational mechanics '91. Theory and applications. Proceedings of the International Conference on Computational Engineering Science, August 12-16, 1991, Melbourne, Australia. Eds: S. N. Atluri, D. E. Beskos, R. Jones, G. Yagawa. Atlanta : ICES Publications, 1991, s. 1303-1306, bibliogr. 8 poz.

32/36
Nr opisu: 0000054177
The method for evaluation of distribution of the crystallization heat.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, J. Suchy.
W: Computational mechanics. Proceedings of the Asian Pacific Conference on Computational Mechanics, Hong Kong, 11-13 December, 1991. Ed. by Y. K. Cheung, J. H. W. Lee, A. Y. T. Leung. Rotterdam : A. A. Balkema, 1991, s. 715-719, bibliogr. 3 poz.

33/36
Nr opisu: 0000061950
Identification of parameters of solidification.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, J. Suchy.
W: XVI Sympozjum naukowo-szkoleniowe z okazji Dnia Odlewnika 1990. Referaty. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Kraków : [b.w.], 1990, s. 71-76, bibliogr. 2 poz.

34/36
Nr opisu: 0000059857   
Kronika działalności Komisji Odlewnictwa w roku 1987.
[Aut.]: J. Suchy.
-Krzep. Metali 1990 t. 14, s. 117-118

35/36
Nr opisu: 0000062743
Numeryczna metoda wyznacznia oporu cieplnego szczeliny na styku odlewu i formy.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, J. Suchy.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 114-121, bibliogr. 6 poz.

36/36
Nr opisu: 0000064828
Realization of some reciprocal problems in computer simulation of solidification of casts.
[Aut.]: J. Suchy, Radosław Grzymkowski.
W: Kompleksnaja avtomatizacija promyslennosti. III Pol'sko-sovetskaja naucno-techniceskaja konferencija, Vroclav, 11-14 oktjabrja 1988. C. 3. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988, s. 142-145, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej ; nr 33 Seria: Konferencje nr 7 0324-9395)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie