Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SUCHON ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000134495   
Motherhood is not so "temporary". Replacement and temporary guardians - true emotions.
[Aut.]: Anna Suchon, Anna Potyka.
-J. Hum. Dignity Wellbeing 2019 no. 7, s. 40-52, bibliogr. 17 poz.
Tytuł numeru: Woman in different walks of life. Punktacja MNiSW 5.000

piecza zastępcza ; strata ; więź ; przywiązanie

foster care ; loss ; bond ; attachment

2/15
Nr opisu: 0000133364
Piecza zastępcza - identyfikacja specjalnych potrzeb edukacyjnych.
[Aut.]: Anna Suchon.
W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Beaty Pituły, Jerzego Wolnego. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019, s. 235-253, bibliogr. (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 3). Punktacja MNiSW 20.000

rodzina ; opieka zastępcza ; instytucje wspomagające funkcjonowanie rodziny

family ; foster care ; family support institutions

3/15
Nr opisu: 0000115975
Der Platz von Menschen mit mäßiger geistiger Behinderung in der polnischen Gesellschaft.
[Aut.]: J. Kruk-Lasocka, Anna Suchon.
W: Respekt - Relevanz - Ressourcen. Sonderpädagogischer Kongress 2016, Weimar, Germany, 21-23.04.2016. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-19, bibliogr. 15 poz.

4/15
Nr opisu: 0000099376
Kompetencje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
[Aut.]: Anna Suchon.
W: Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy I. Medzinárodna konferencia PF KU, Ružomberok, 10.-11.3.2015. [Dokument elektroniczny]. Emil Turiak. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Ružomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 203-209, bibliogr. 5 poz.

funkcjonowanie w społeczeństwie ; niepełnosprawność intelektualna ; osoba niepełnosprawna

functioning in society ; intellectual disability ; disabled person

5/15
Nr opisu: 0000098022      
Niesamodzielność nabyta i co dalej?. Jak wspomagać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w rozwijaniu kompetencji do samostanowienia?.
[Aut.]: J. Kruk-Lasocka, Anna Suchon.
W: Projekt Zrobimy to sami.... W drodze do samostanowienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Red.: Joanna Kruk-Lasocka, Maria Flanczewska-Wolny, Dariusz Dziuba, Jerzy Wolny. Katowice : Wydaw. STAPIS, 2013, s. 15-22, bibliogr. 5 poz.

niepełnosprawność umysłowa ; edukacja ; adekwatność osobowa

mental disability ; education ; personal adequacy

6/15
Nr opisu: 0000096997
Pedagog specjalny w pracy z uczniem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - kilka uwag na podstawie badań własnych.
[Aut.]: Anna Suchon.
W: Wychowanie - mądrość - kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej = Education - wisdom - culture. Problems of contemporary education from the socratic perspective. Pod red. Bogusławy Jodłowskiej i Marii Flanczewskiej-Wolny. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011, s. 153-158, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowo-Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach ; Integracja - Nauczyciel - Wychowanie ; t. 4)

pedagog specjalny ; nauczyciel ; niepełnosprawność umysłowa

special education teacher ; teacher ; mental disability

7/15
Nr opisu: 0000098742
Lokalne inicjatywy społeczne i ich rola w budowaniu przestrzeni dla uczestnictwa w kulturze osób z upośledzeniem umysłowym.
[Aut.]: Maria Flanczewska-Wolny, Anna Suchon.
W: Specialne vzdelavacie potreby = Specjalne potrzeby edukacyjne. T. 2, Vybrane aspekty fungovania osob zo zdravotnym postihnutim = Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Praca zbiorowa. Pod red. Adama Stankowskiego. Katolicka univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka fakulta. Ruzomberok : Katolicka univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka faculta, 2009, s. 203-207, bibliogr. 4 poz.

działania kulturalne ; społeczność lokalna ; aktywizacja osób niepełnosprawnych ; Śląski Nieprzetarty Szlak

cultural activities ; local community ; activation of disabled persons ; Śląski Nieprzetarty Szlak

8/15
Nr opisu: 0000097041
Poziom kompetencji społecznych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Polsce i Niemczech.
[Aut.]: Anna Suchon.
W: Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Red. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska. Uniwersytet Szczeciński. Zakład Pedagogiki Specjalnej. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Katedra Pedagogiki Specjalnej, 2009, s. 619-623 (Pedagogika Specjalna - Koncepcje i Rzeczywistość ; t. 4 1897-1857)

9/15
Nr opisu: 0000097032
Rodzina zastępcza dziecka niepełnosprawnego - życie "z" i "obok".
[Aut.]: Maria Flanczewska-Wolny, Anna Suchon.
W: Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie. Red. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński, Marzenna Zaorska. Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, s. 349-354

10/15
Nr opisu: 0000096987
Praca z osobami z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w opinii słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego oraz nauczycieli - analiza wyników badań własnych.
[Aut.]: Anna Suchon.
W: Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008, s. 107-113, bibliogr. 1 poz. (Prace Naukowo-Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach ; Integracja - Nauczyciel - Wychowanie ; t. 3)

niepełnosprawność umysłowa ; szkoła specjalna ; nauczyciel

mental disability ; special school ; teacher

11/15
Nr opisu: 0000096989
Samodzielność osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako wspólne wyzwanie szkoły i domu.
[Aut.]: Anna Suchon.
W: Jakość życia w niepełnosprawności - mity a rzeczywistość. Pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007, s. 119-124, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowo-Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach ; Integracja - Nauczyciel - Wychowanie ; t. 2)

niepełnosprawność umysłowa ; osoba niepełnosprawna ; samodzielność ; edukacja

mental disability ; disabled person ; independence ; education

12/15
Nr opisu: 0000098544   
Der länderübergreifende Dialog als Ausgangspunkt methodisch-struktureller Innovationen in einer Sonderschule in Polen [online].
[Aut.]: H. Schafer, Anna Suchon.
Hamburg : Verband Sonderpädagogik e.V, 2005 [dostęp 17 kwietnia 2015], (plik pdf) 24 s., bibliogr. 3 poz.

13/15
Nr opisu: 0000097042   
Kształcenie kadry pedagogicznej dla szkół specjalnych w Niemczech.
[Aut.]: Anna Suchon.
-Konspekt [online] 2004 nr 18, s. 1-2

nauczyciel ; pedagog specjalny ; kształcenie kadry pedagogicznej

teacher ; special education teacher ; pedagogical staff training

14/15
Nr opisu: 0000097043
Sonderpadagogik in Polen.
[Aut.]: Anna Suchon.
-Z. Heilpadagog. 2003 nr 3, s. 105-109

15/15
Nr opisu: 0000097040   
System kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Niemczech na przykładzie Nadrenii Palatynatu (Rheinland-Pfalz).
[Aut.]: Anna Suchon.
W: Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich. Praca zbiorowa. Red. Janina Wyczesany, Zenon Gajdzica. Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 2003, s. 29-40

stosując format:
Nowe wyszukiwanie