Wynik wyszukiwania
Zapytanie: STRZAŁKOWSKI PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 188Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/188
Nr opisu: 0000134197   
Assessment of post-mining terrain suitability for economic use.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Int. J. Environ. Sci. Technol. 2020 vol. 17 s. 3143-3152, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 2.540. Punktacja MNiSW 70.000

deformacja ciągła ; deformacja nieciągła ; likwidacja kopalni ; niecka górnicza

continuous development ; discontinuous deformation ; mine closure ; mining subsidence

2/188
Nr opisu: 0000136546   
Environmental protection problems in the areas of former mines with emphasis on sinkholes: selected examples.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, P. Litwa.
-Int. J. Environ. Sci. Technol. 2020 in press, s. 1-10, bibliogr.. Impact Factor 2.540. Punktacja MNiSW 70.000

niecka górnicza ; oddziaływanie górnicze na środowisko ; teren pogórniczy ; zapadlisko

mining subsidence ; mining impact on environment ; post-mining area ; sinkhole

3/188
Nr opisu: 0000134997   
Occurrence of linear discontinuous deformations in Upper Silesia (Poland) in conditions of intensive mining extraction - case study.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Katarzyna Szafulera.
-Energies 2020 vol. 13 iss. 8, art. no. 1897 s. 1-16, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

deformacja nieciągła ; szczelina ; niecka górnicza ; rów tektoniczny

discontinuous deformation ; crack ; mining subsidence ; graben

4/188
Nr opisu: 0000138444
Prognozowanie powierzchniowych nieciągłych deformacji na terenach górniczych i pogórniczych. Red. Piotr Strzałkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 127 s.
(Monografia ; Politechnika Śląska nr 816). Punktacja MNiSW 80.000

5/188
Nr opisu: 0000138462
Przykład wykorzystania wybranych metod do wykonywania prognozy powstania zapadlisk a posteriori.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Prognozowanie powierzchniowych nieciągłych deformacji na terenach górniczych i pogórniczych. Red. Piotr Strzałkowski. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 87-106 bibliogr. 13 poz. (Monografia ; Politechnika Śląska nr 816)

MES ; metoda Chudka-Olaszowskiego ; teoria sklepienia ciśnień

FEM ; Chudek-Olaszkowski method ; pressure arch theory

6/188
Nr opisu: 0000129513   
Assessment of the hazard level posed to a post-mining area by discontinuous surface deformations.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski.
W: Mining of Sustainable Development, 28 November 2018, Gliwice, Poland [online]. Eds. Iwona Jonczy, Joanna Komorek. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 012004 s. 1-12, bibliogr. 14 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315). Punktacja MNiSW 20.000

7/188
Nr opisu: 0000130882   
Assessment of underground mining influences in the area of historic church building.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, Katarzyna Szafulera.
W: 5th International Scientific Conference on Civil Engineering-Infrastructure-Mining, Kraków, Poland, January 17-18, 2019 [online]. Eds. E. Pilecka, T. Tatara and J. P. Kogut. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-9, bibliogr. 18 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 106 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/32/e3sconf_ceim2019_01011/e3sconf_ceim2019_01011.html [dostęp 20 sierpnia 2019]. Punktacja MNiSW 5.000

deformacje pogórnicze ; szkody górnicze ; prognozowanie wpływu eksploatacji górniczej

post-mining deformations ; mining damage ; forecasting of underground mining influences

8/188
Nr opisu: 0000130876   
Categories of mining areas of closed mines due to limitations of land use for building purposes on selected examples.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, Katarzyna Szafulera.
W: 5th International Scientific Conference on Civil Engineering-Infrastructure-Mining, Kraków, Poland, January 17-18, 2019 [online]. Eds. E. Pilecka, T. Tatara and J. P. Kogut. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-8, bibliogr. 13 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 106 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/32/e3sconf_ceim2019_01010/e3sconf_ceim2019_01010.html [dostęp 20 sierpnia 2019]. Punktacja MNiSW 5.000

likwidacja kopalni ; ochrona terenu górniczego ; deformacje pogórnicze

mine closure ; mining area protection ; post-mining deformations

9/188
Nr opisu: 0000131817   
Modeling of discontinuous deformations over shallow post-mining voids in the rock mass.
[Aut.]: W. Piwowarski, Piotr Strzałkowski.
-Acta Geodyn. Geomater. 2019 vol. 16 no. 3, s. 253-256, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.227. Punktacja MNiSW 40.000

zapadlisko ; deformacje pogórnicze ; prognozowanie

sinkhole ; post-mining deformations ; prediction

10/188
Nr opisu: 0000133772   
Obciążenie obudowy odrzwiowej w warunkach ciśnienia statycznego - uwagi do obliczeń.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Józef** Markowicz.
-Prz. Gór. 2019 t. 75 nr 12, s. 46-52, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

obudowa odrzwiowa ; ciśnienie statyczne

yielding support ; static pressure

11/188
Nr opisu: 0000127593   
Sinkhole formation hazard assessment.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Environ. Earth Sci. 2019 vol. 78 iss. 1, art. no. 9, s. 1-6, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 2.180. Punktacja MNiSW 70.000

zagrożenie zapadliskiem ; bezpieczeństwo inwestycji

sinkhole hazard ; investment safety

12/188
Nr opisu: 0000128296   
Some remarks on impact of mining based on an example of building deformation and damage caused by mining in conditions of Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Pure Appl. Geophys. 2019 vol. 176 iss. 6, s. 2595-2605, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 1.586. Punktacja MNiSW 70.000

deformacja górnicza ; wstrząs górniczy ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

mining deformation ; mining tremor ; Upper Silesian Coal Basin

13/188
Nr opisu: 0000134996   
The influence of extraction speed on the value of the coefficient of subsidence rate.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, W. Piwowarski, Roman Ścigała.
-Acta Montanistica Slovaca 2019 vol. 24 nr 4, s. 331-341, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 1.181. Punktacja MNiSW 100.000

prognoza ; przejściowe odkształcenia pogórnicze ; teoria geometryczno-całkowa

prediction ; post-mining transient deformations ; geometric-integral theory ; speed of extraction front

14/188
Nr opisu: 0000128640
Uproszczona analiza przebiegu deformacji ciągłych w miejscu posadowienia obiektu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2019 nr 2, s. 3-8, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

deformacja ciągła ; obiekt budowlany ; wpływ eksploatacji górniczej ; teoria Budryka-Knothego

continuous deformation ; building object ; impact of mining exploitation ; Budryk-Knothe's theory

15/188
Nr opisu: 0000124785   
Analiza możliwości powstania zapadliska według wybranych metod prognozowania.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Katarzyna Szafulera.
-Prz. Gór. 2018 t. 74 nr 7, s. 30-34, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

eksploatacja górnicza ; deformacja górotworu ; zapadlisko

mining exploitation ; rock mass deformation ; sinkhole

16/188
Nr opisu: 0000123799   
Analiza oddziaływania eksploatacji górniczej na budynek. Studium przypadku.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2018 t. 74 nr 5, s. 35-41, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

deformacja terenu górniczego ; wstrząs górotworu ; wpływ eksploatacji górniczej

mining area deformation ; rock mass tremor ; impact of mining exploitation

17/188
Nr opisu: 0000123090
Analiza rozkładu wartości przyśpieszeń i prędkości drgań sejsmicznych terenu górniczego w wybranych warunkach geologiczno-górniczych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Katarzyna Szafulera.
-Bud. Gór. Tunelowe 2018 R. 24 nr 1, s. 1-6, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

teren górniczy ; warunki geologiczno-górnicze ; drgania sejsmiczne

mining area ; geological-mining conditions ; seismic vibrations

18/188
Nr opisu: 0000122547   
Influence of continuous deformations and tremors of rock mass on a building. Case study.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: BIG 2018 - 4th Nationwide Scientific Conference on Engineering - Infrastructure - Mining, Kraków, Poland, January 11-12, 2018 [online]. Eds. E. Pilecka, T. Tatara and J. P. Kogut. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-9, bibliogr. 16 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 36 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183601009 [dostęp 12 kwietnia 2018]. Punktacja MNiSW 5.000

deformacja ciągła ; wstrząs górniczy

continuous deformation ; mining tremor

19/188
Nr opisu: 0000127799   
Linear discontinuous deformations in the light of investigations performed with ERT method.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, Katarzyna Szafulera, Marek Kruczkowski.
W: 4th International Conference on Applied Geophysics. AG 2018, Cracow, Poland, June 28-29, 2018 [online]. Eds. Z. Pilecki, J. Dubiński, H. Marcak and J. Dec. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) art. no. 01006 s. 1-9, bibliogr. 15 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 44 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/41/e3sconf_ag2018_01006/e3sconf_ag2018_01006.html [dostęp 9 stycznia 2019]. Punktacja MNiSW 5.000

pogórnicze deformacje nieciągłe ; deformacja liniowa ; metoda ERT

post-mining discontinuous deformations ; linear deformation ; ERT method

20/188
Nr opisu: 0000127175
Ocena stopnia zagrożenia terenu pogórniczego deformacjami nieciągłymi powierzchniowymi.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 34

teren pogórniczy ; deformacja nieciągła ; zapadlisko

post-mining area ; discontinuous deformation ; sinkhole

21/188
Nr opisu: 0000121046
Oddziaływanie deformacji ciągłych i wstrząsów górotworu na obiekt budowlany. Studium przypadku.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Budownictwo - Infrastruktura - Górnictwo. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIG, Kraków, 11-12 stycznia 2018. Temat konferencji: "Monitoring, profilaktyka i zabezpieczanie infrastruktury budowlanej na terenach górniczych i pogórniczych". [Dokument elektroniczny]. Kraków : [b.w.], 2018, pamięć USB (PenDrive) s. 1

deformacja ciągła ; wstrząs górotworu ; budynek ; wpływ eksploatacji górniczej

continuous deformation ; rock mass tremor ; building ; impact of mining

22/188
Nr opisu: 0000124991
Ostatnie kopalnie w centrum Katowic.
[Aut.]: Ewa Strzałkowska, Piotr Strzałkowski.
W: XII Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, Ostrowiec Świętokrzyski, 19-21 kwietnia 2018 r.. Oprac. Maciej Madziarz, Andrzej J. Wójcik. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018, s. 9-10. Punktacja MNiSW 20.000

23/188
Nr opisu: 0000126856   
Ostatnie kopalnie w centrum Katowic.
[Aut.]: Ewa Strzałkowska, Piotr Strzałkowski.
-Cuprum 2018 nr 2, s. 49-58, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

węgiel kamienny ; rewitalizacja ; obiekt pogórniczy ; Kopalnia Katowice ; Kopalnia Gottwald

hard coal ; revitalization ; post-mining object ; Katowice coal mine ; Gottwald coal mine

24/188
Nr opisu: 0000127917   
Przykład określenia wartości wskaźników deformacji oraz prędkości i przyśpieszeń drgań podłoża w miejscu posadowienia budynku.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Zesz. Nauk. Inst. Gosp. Sur. Miner. Energ. PAN 2018 nr 107, s. 187-202, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

eksploatacja górnicza ; deformacja ciągła ; wstrząs górotworu

mining extraction ; continuous deformation ; mining tremor

25/188
Nr opisu: 0000122553   
Some aspects of forecasting the post-mining substratum deformation for evaluation of its influence on constructions.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, Katarzyna Szafulera.
W: BIG 2018 - 4th Nationwide Scientific Conference on Engineering - Infrastructure - Mining, Kraków, Poland, January 11-12, 2018 [online]. Eds. E. Pilecka, T. Tatara and J. P. Kogut. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-8, bibliogr. 16 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 36 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183601008 [dostęp 12 kwietnia 2018]. Punktacja MNiSW 5.000

deformacje pogórnicze ; nieustalony stan deformacji

post-mining deformations ; transient deformation state

26/188
Nr opisu: 0000127477
Wpływ stopnia zruszenia górotworu na czas trwania końcowej fazy procesu deformacji terenu górniczego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, Katarzyna Szafulera.
W: Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. XXV Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, październik 2018. Red. Stanisław Duży. Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2018, s. 40-46. Punktacja MNiSW 5.000

27/188
Nr opisu: 0000121047
Wybrane aspekty prognozowania deformacji podłoża górniczego dla oceny oddziaływania eksploatacji na budowle.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, Katarzyna Szafulera.
W: Budownictwo - Infrastruktura - Górnictwo. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIG, Kraków, 11-12 stycznia 2018. Temat konferencji: "Monitoring, profilaktyka i zabezpieczanie infrastruktury budowlanej na terenach górniczych i pogórniczych". [Dokument elektroniczny]. Kraków : [b.w.], 2018, pamięć USB (PenDrive) s. 1

deformacja podłoża ; prognozowanie ; wpływ eksploatacji górniczej ; budynek

subsoil deformation ; prediction ; impact of mining ; building

28/188
Nr opisu: 0000118423
Analiza stateczności płytkiego wyrobiska w aspekcie możliwości wystąpienia zapadliska na powierzchni.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2017 R. 23 nr 2, s. 1-5, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zapadlisko ; stateczność wyrobiska ; analiza stateczności

sinkhole ; heading stability ; stability analysis

29/188
Nr opisu: 0000114343   
Analysis of rock mass destruction processes with different activity diagrams.
[Aut.]: W. Piwowarski, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Acta Geodyn. Geomater. 2017 vol. 14 no. 1, s. 83-92, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.886. Punktacja MNiSW 20.000

deformacje pogórnicze ; wstrząs górniczy ; pomiary ; prognozowanie ; transformata falkowa

post-mining deformations ; mining tremor ; survey ; prediction ; wavelet transform

30/188
Nr opisu: 0000119702
Ocena stopnia zagrożenia terenu powstaniem zapadliska nad sztolnią w ROW - studium przypadku.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, październik 2017. Red. Stanisław Duży. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2017, s. 35-40, bibliogr. 10 poz.

wyrobisko ; sztolnia odwadniająca ; zapadlisko ; prognozowanie ; stateczność płytkich wyrobisk

excavation ; drainage adit ; sinkhole ; prediction ; stability of shallow pits

31/188
Nr opisu: 0000120761
Przykładowa prognoza wystąpienia zapadliska w przypadku zmiennej miąższości nadkładu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2017 R. 23 nr 3, s. 12-16, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zapadlisko ; nadkład ; ciągłe deformacje górnicze

sinkhole ; clay ; continuous mining deformations

32/188
Nr opisu: 0000120552
Rekultywacja zdegradowanego terenu pogórniczego na przykładzie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: IV Polski Kongres Górniczy, Kraków 20-22.11.2017. Lista wszystkich wystąpień IV Polskiego Kongresu Górniczego wraz ze streszczeniami. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 116-117

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku ; teren zdegradowany ; rekultywacja

Provincial Park of Culture and Recreation ; brownfield ; reclamation

33/188
Nr opisu: 0000121112   
Rekultywacja zdegradowanego terenu pogórniczego na przykładzie wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, M. D. Chudek.
-Inż. Miner. 2017 R. 18 nr 2, s. 245-250, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

rekultywacja terenów pogórniczych ; oddziaływanie górnicze ; szkody górnicze

reclamation of post-mining areas ; mining influence ; mining damage

34/188
Nr opisu: 0000117885
Studium przypadku wystąpienia zapadliska na terenie górniczym.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2017 nr 7, s. 3-7, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

zapadlisko ; prognozowanie ; eksploatacja górnicza ; teren górniczy ; osiadanie

sinkhole ; prediction ; mining exploitation ; mining area ; subsidence

35/188
Nr opisu: 0000119109   
The causes of mining induced ground steps occurence - case study from Upper Silesia in Poland.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Acta Geodyn. Geomater. 2017 vol. 14 no. 3, s. 305-312, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.886. Punktacja MNiSW 20.000

deformacje pogórnicze nieciągłe ; prognoza deformacji pogórniczych ; uskok schodowy

post-mining discontinuous deformations ; predictions of post-mining deformations ; ground step

36/188
Nr opisu: 0000115178   
The proposal of predicting formation of sinkholes with an exemplary application.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-J. Min. Sci. 2017 vol. 53 iss. 1, s. 53-58, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.435. Punktacja MNiSW 15.000

tunel ; zwalisko ; zapadlisko ; metoda predykcji ; zastosowanie

tunnel ; rock fall ; sinkhole ; prediction method ; application

37/188
Nr opisu: 0000121932
Weryfikacja wybranych metod prognozowania zapadlisk.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2017 R. 23 nr 4, s. 1-5, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zapadlisko powierzchniowe ; prognozowanie ; stateczność wyrobiska ; teren górniczy

surface subsidence ; forecasting ; heading stability ; mining area

38/188
Nr opisu: 0000114841
Wpływ uskoku na zmiany profilu niecki obniżeniowej w świetle wyników pomiarów geodezyjnych.
[Aut.]: Roman Ścigała, Piotr Strzałkowski, Katarzyna Szafulera.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2017 nr 2, s. 3-10, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

wpływ eksploatacji górniczej ; deformacja ciągła ; strefa uskoku

impact of mining ; discontinuous deformation ; fault zone

39/188
Nr opisu: 0000121933
Wpływ uskoku tektonicznego na przebieg deformacji terenu górniczego. Studium przypadku.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Marek Kruczkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2017 R. 23 nr 4, s. 11-15, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

eksploatacja górnicza ; deformacja nieciągła ; warunki geologiczno-górnicze ; uskok tektoniczny

mining exploitation ; discontinuous deformation ; geological-mining conditions ; tectonic fault

40/188
Nr opisu: 0000118432
Wpływ zmienności parametru B w górotworze na przebieg odkształceń.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, Katarzyna Szafulera, Marek Kruczkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2017 R. 23 nr 2, s. 12-19, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

górotwór ; odkształcenie poziome ; prognozowanie wpływów eksploatacyjnych

rock mass ; horizontal deformation ; forecasting of exploitation influences

41/188
Nr opisu: 0000107432
Analiza przyczyn powstania zapadliska przy zastosowaniu wybranych metod deterministycznych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2016 R. 22 nr 2, s. 10-13, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zapadlisko ; metody deterministyczne ; płytkie wyrobisko górnicze

sinkhole ; deterministic methods ; shallow mine-working

42/188
Nr opisu: 0000109659
Analiza skojarzonego oddziaływania eksploatacji górniczej i warunków geologicznych na obiekt na powierzchni.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2016 R. 22 nr 3, s. 1-9, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

eksploatacja górnicza ; deformacja budynku ; wstrząs górotworu

mining exploitation ; building deformation ; rock mass tremor

43/188
Nr opisu: 0000108596
Czas trwania ruchów terenu górniczego w świetle wyników pomiarów geodezyjnych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2016 nr 9, s. 3-7, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

ruchy górotworu ; proces deformacji ; pomiar geodezyjny ; teren górniczy

earth movements ; deformation process ; geodetic measurement ; mining area

44/188
Nr opisu: 0000108389
Modelowanie współczynnika prędkości osiadania w czasie - weryfikacja modelu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Marek Kruczkowski.
-Wiad. Gór. 2016 R. 67 nr 9, s. 521-525, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

deformacja terenu górniczego ; obniżenie terenu górniczego ; prognozowanie deformacji ; modelowanie

mining surface deformation ; mining ground subsidence ; deformation prediction ; modelling

45/188
Nr opisu: 0000104286   
Ocena stateczności górotworu w otoczeniu płytkiej pustki w aspekcie możliwości wystąpienia zapadliska.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, Katarzyna Szafulera.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 1, s. 43-49, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo węgla kamiennego ; górotwór ; wpływ eksploatacji górniczej ; zapadlisko

hard coal mining ; rock mass ; impact of mining ; sinkhole

46/188
Nr opisu: 0000111522
Prędkość postępu wybierania a wielkość deformacji terenu górniczego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Dagmara Dylewicz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 48

deformacja terenu górniczego ; prędkość postępu frontu wybierania ; wskaźnik deformacji

mining area deformation ; face advance speed ; deformation indicator

47/188
Nr opisu: 0000112731
Prędkość postępu wybierania a wielkość deformacji terenu górniczego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Dagmara Dylewicz.
-Bud. Gór. Tunelowe 2016 R. 22 nr 4, s. 14-18, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

deformacja terenu górniczego ; prędkość postępu frontu wybierania ; wskaźnik deformacji

mining area deformation ; face advance speed ; deformation indicator

48/188
Nr opisu: 0000107451
Prognozowanie wystąpienia zapadliska w przypadku wypełnienia pustek popiołami poelektrownianymi.
[Aut.]: Ewa Strzałkowska, Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2016 R. 22 nr 2, s. 30-34, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

metody deterministyczne ; zapadlisko ; płytkie wyrobisko górnicze ; MES ; teoria sklepienia ciśnień ; teoria Sałustowicza

deterministic methods ; sinkhole ; shallow mine-working ; FEM ; pressure arch theory ; Salustowicz's theory

49/188
Nr opisu: 0000110622
Przykład analizy sumowania deformacji terenu górniczego w długim przedziale czasu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Katarzyna Szafulera.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2016 nr 10, s. 14-19, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

deformacja terenu górniczego ; eksploatacja górnicza ; wskaźnik deformacji ; sumowanie deformacji

mining area deformation ; mining exploitation ; deformation indicator ; deformations adding

50/188
Nr opisu: 0000105968   
Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w roku jubileuszu 65-lecia.
[Aut.]: Marian** Dolipski, Piotr Strzałkowski.
-Arch. Mining Sci. 2016 vol. 61 iss. 1, s. 3-13. Impact Factor 0.550. Punktacja MNiSW 20.000

Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii ; historia nauki

Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology ; history of science

51/188
Nr opisu: 0000104305   
Analytical and numerical method assessing the risk of sinkholes formation in mining areas.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Krzysztof Tomiczek.
-Int. J. Min. Sci. Technol. 2015 iss. 1, s. 85-89. Punktacja MNiSW 5.000

eksploatacja górnicza ; deformacja nieciągła ; zapadlisko krasowe ; stabilność ; ryzyko powstawania zapadliska ; odkształcenia rozciągające skały

mining exploitation ; discontinuous deformation ; sinkhole ; stability ; risk of sinkhole formation ; tensile deformations of rocks

52/188
Nr opisu: 0000103103
Czas trwania ruchów terenu górniczego w świetle wyników pomiarów geodezyjnych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Zagospodarowanie terenów na obszarach górniczych kopalń czynnych i zlikwidowanych w subregionie zachodnim województwa śląskiego. XX Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, październik 2015. Red. Stanisław Duży. Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2015, s. 95-99, bibliogr. 4 poz.

eksploatacja górnicza ; teren górniczy ; deformacja terenu górniczego ; obniżenie terenu górniczego ; pomiar geodezyjny ; ruchy górotworu

mining exploitation ; mining area ; mining surface deformation ; mining ground subsidence ; geodetic measurement ; rock mass movement

53/188
Nr opisu: 0000099104
Górnictwo ogólne.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 320 s., bibliogr.

górnictwo ; surowce mineralne ; produkcja górnicza ; górnictwo podziemne ; górnictwo odkrywkowe ; górnictwo otworowe ; górnictwo miedzi

mining ; mineral resources ; mine production ; underground mining ; surface mining ; borehole mining ; copper mining

54/188
Nr opisu: 0000099879   
Mathematical model of forecasting the formation of sinkhole using Salustowicz's theory.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Arch. Mining Sci. 2015 vol. 60 iss. 1, s. 63-71, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.448. Punktacja MNiSW 20.000

mechanika górotworu ; płytka pustka pogórnicza ; zapadlisko ; prognozowanie

rock mechanics ; shallow cavern ; sinkhole ; forecasting

55/188
Nr opisu: 0000100181
Ocena stateczności górotworu w otoczeniu płytkiej pustki w aspekcie możliwości wystąpienia zapadliska.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, Katarzyna Szafulera.
W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Krynica-Zdrój, 10-12 czerwca 2015. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 4

górnictwo węgla kamiennego ; górotwór ; wpływ eksploatacji górniczej ; zapadlisko

mining industry ; rock mass ; impact of mining ; sinkhole

56/188
Nr opisu: 0000100288
Płytkie pustki na terenach górniczych a możliwość powstania zapadlisk.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2015 R. 21 nr 2, s. 30-34, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zapadlisko powierzchniowe ; eksploatacja górnicza ; płytka pustka pogórnicza ; deformacja nieciągła ; stateczność wyrobiska ; wypełnianie pustki poeksploatacyjnej ; prognozowanie deformacji

surface subsidence ; mining exploitation ; shallow cavern ; discontinuous deformation ; heading stability ; filling of void-closure ; deformation prediction

57/188
Nr opisu: 0000103262
Propozycja prognozowania zagrożenia wystąpieniem zapadliska w przypadku wypełniania pustek popiołami poelektrownianymi.
[Aut.]: Ewa Strzałkowska, Piotr Strzałkowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2015. Konferencja naukowa, Gliwice, 25 listopada 2015. Jubileusz 65-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 13 poz.

popiół elektrowniany ; zapadlisko ; stateczność ; wypełnianie pustek ; popiół lotny

power station ash ; sinkhole ; stability ; filling of voids ; fly ash

58/188
Nr opisu: 0000102234
Przykład wykorzystania teorii sklepienia ciśnień do określenia możliwości powstania zapadliska.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Wiad. Gór. 2015 R. 66 nr 10, s. 520-523, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sklepienie ; zapadlisko ; prognozowanie ; wyrobisko górnicze

vault ; sinkhole ; forecasting ; mine working

59/188
Nr opisu: 0000102238
Wpływ eksploatacji górniczej na obiekt budowlany.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Katarzyna Szafulera, Roman Ścigała.
-Wiad. Gór. 2015 R. 66 nr 10, s. 525-532, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

eksploatacja górnicza ; obiekt budowlany ; oddziaływanie górnicze ; uszkodzenie budynku

mining exploitation ; building object ; mining impact ; building damage

60/188
Nr opisu: 0000102130
Wykorzystanie teorii sklepienia ciśnień do prognozowania wystąpienia zapadlisk.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: III Polski Kongres Górniczy 2015, Wrocław, 14-16.09.2015. Rozszerzone abstrakty. Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015, s. 379-381, bibliogr. 4 poz.
Toż na CD-ROM

płytkie wyrobisko górnicze ; zapadlisko ; prognozowanie

shallow mine-working ; sinkhole ; forecasting

61/188
Nr opisu: 0000105174
Zarys ochrony terenów górniczych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 192 s., bibliogr.

górnictwo ; ochrona powierzchni ; wpływ eksploatacji górniczej ; deformacja powierzchni ; deformacja górotworu

mining ; surface protection ; impact of mining ; surface deformation ; rock mass deformation

62/188
Nr opisu: 0000093036
Analiza wystąpienia zapadlisk na powierzchni nad płytką eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2014 R. 20 nr 3, 1-4, bibliogr. 4 poz. Punktacja MNiSW 5.000

zapadlisko powierzchniowe ; eksploatacja górnicza ; warunki geologiczno-górnicze

surface subsidence ; mining exploitation ; geological-mining conditions

63/188
Nr opisu: 0000095706   
Problem stateczności płytkich pustek w górotworze, a możliwość powstania zapadliska na powierzchni.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 12, s. 40-43, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo węgla kamiennego ; odkształcenie górotworu ; eksploatacja ; płytka pustka pogórnicza ; teoria sklepienia ciśnień ; teoria Sałustowicza ; stateczność płytkich wyrobisk ; prognozowanie ; teoria Budryka-Knothego

hard coal mining ; rock mass deformation ; exploitation ; shallow cavern ; pressure arch theory ; Salustowicz's theory ; stability of shallow pits ; prediction ; Budryk-Knothe's theory

64/188
Nr opisu: 0000091315   
Prognozowanie czasu trwania końcowej fazy poeksploatacyjnych ruchów terenu górniczego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 4, s. 30-34, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

deformacja terenu górniczego ; pomiar geodezyjny ; osiadanie terenu górniczego

mining surface deformation ; geodetic measurement ; mining area subsidence

65/188
Nr opisu: 0000095621
Przykład praktycznego wykorzystania metody M. Chudka - W. Olaszowskiego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2014. Konferencja naukowa, Gliwice, 26 listopada 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 3 poz.

eksploatacja górnicza ; wyrobisko górnicze ; zapadlisko powierzchniowe ; prognozowanie

mining exploitation ; mine working ; surface subsidence ; forecasting

66/188
Nr opisu: 0000079682
Charakterystyka wybranych obszarów zagrożonych występowaniem deformacji nieciągłych na Górnym Śląsku.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Bud. Gór. Tunelowe 2013 R. 19 nr 1, s. 27-30, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

eksploatacja górnicza ; deformacja nieciągła ; Górny Śląsk

mining exploitation ; discontinuous deformation ; Upper Silesia

67/188
Nr opisu: 0000088120
Deformacje terenu górniczego jako wynik występowania zjawiska sufozji w rejonie strefy uskokowej.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2013 R. 19 nr 3, s. 13-17, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sufozja ; deformacja terenu górniczego ; uszkodzenie budynku ; strefa uskoku ; deformacja nieciągła

suffosion ; mining surface deformation ; building damage ; fault zone ; discontinuous deformation

68/188
Nr opisu: 0000095735
Discontinuous deformations as a result of horizontal deformations.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-EGRSE Int. J. 2014 nr 2, s. 18-24, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

eksploatacja podziemna ; teren górniczy ; deformacja nieciągła

underground exploitation ; mining area ; discontinuous deformation

69/188
Nr opisu: 0000070793
Likwidacja zagrożenia zapadliskami z wykorzystaniem popiołów lotnych.
[Aut.]: Ewa Strzałkowska, Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2012 R. 18 nr 1, s. 20-24, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

popiół lotny ; wyrobisko górnicze ; zapadlisko powierzchniowe ; deformacja

fly ash ; mine working ; surface subsidence ; deformation

70/188
Nr opisu: 0000077418
Profesor Kazimierz Podgórski 1929-2012.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2012 R. 18 nr 4, s. 77. Punktacja MNiSW 4.000

Podgórski Kazimierz ; budownictwo podziemne ; mechanika górotworu ; działalność naukowa ; biografia

Podgórski Kazimierz ; underground construction ; rock mechanics ; scientific activity ; biography

71/188
Nr opisu: 0000082700   
Verification of model describing temporary area subsidence.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-EGRSE Int. J. 2012 nr 1, s. 76-81, bibliogr. 3 poz.

niecka górnicza ; stan przejściowy ; nowy model matematyczny

mining subsidence ; transient state ; new mathematical model

72/188
Nr opisu: 0000072091   
Wybrane aspekty określania stanu deformacji terenu górniczego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 6, s. 21-26, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo ; teren górniczy ; deformacja terenu

mining ; mining area ; ground deformation

73/188
Nr opisu: 0000072221   
Zagrożenie dla powierzchni wynikające z dawnej, płytkiej eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 1, s. 163-178, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

eksploatacja górnicza ; warunki geologiczno-górnicze ; zapadlisko powierzchniowe

mining exploitation ; geological-mining conditions ; surface subsidence

74/188
Nr opisu: 0000079896
Forecasting of subsidence cease time taking into account construction planning in mining areas.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: 12. Geokinematischer Tag des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie, Freiberg, 5. und 6. Mai 2011. Ed. A. Sroka. Essen : VGE Verlag, 2011, s. 252-257, bibliogr. 8 poz. (Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie an der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg ; 1)

75/188
Nr opisu: 0000066580   
Górnictwo węgla kamiennego w Wietnamie. Wybrane informacje.
[Aut.]: Ewa Strzałkowska, Piotr Strzałkowski.
-Gór. i Geol. 2011 t. 6 z. 1, s. 203-209, bibliogr. 5 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; Wietnam ; Wietnamskie Zagłębie Węglowe

coal mining ; Vietnam ; Coal Basins in Vietnam

76/188
Nr opisu: 0000070415
Likwidacja zagrożenia zapadliskami z wykorzystaniem popiołów lotnych.
[Aut.]: Ewa Strzałkowska, Piotr Strzałkowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2011. Konferencja naukowa, Gliwice, 23 listopada 2011. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 5 poz.

wyrobisko górnicze ; deformacja górotworu ; eksploatacja górnicza ; zapadlisko powierzchniowe ; popiół lotny

mine working ; rock mass deformation ; mining exploitation ; surface subsidence ; fly ash

77/188
Nr opisu: 0000069631
Prognozowanie chwilowych wartości obniżeń górotworu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, M. Maruszczyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 84 s., bibliogr. 104 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 341)

górotwór ; niecka obniżeniowa ; deformacja górotworu ; model numeryczny

rock mass ; subsidence trough ; rock mass deformation ; numerical model

78/188
Nr opisu: 0000065654
Przykład prognozy deformacji szybu w przypadku naruszenia jego filara ochronnego.
[Aut.]: Roman Ścigała, Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2011 R. 17 nr 1, s. 16-21, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

mechanika górotworu ; filar ochronny ; deformacja szybu kopalni

rock mechanics ; protecting pillar ; deformation of the shaft

79/188
Nr opisu: 0000082693   
The remarks on using selected models describing post mining deformations in case of high extraction speed.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-EGRSE Int. J. 2011 nr 2, s. 57-62, bibliogr. 12 poz.

niecka górnicza ; deformacja powierzchni ; model numeryczny

mining subsidence ; surface deformation ; numerical model

80/188
Nr opisu: 0000067327
Wpływ eksplotacji górniczej na stateczność płytkich wyrobisk porudnych i występowanie deformacji nieciągłych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna Szafulera.
Gliwice, 2011, 226 k., bibliogr. 124 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Piotr Strzałkowski

eksploatacja górnicza ; stateczność płytkich wyrobisk ; deformacja nieciągła

mining exploitation ; stability of shallow pits ; discontinuous deformation

81/188
Nr opisu: 0000069648
Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 125 s., bibliogr.

górnictwo podziemne ; rozwój technologii ; tradycje górnicze

underground mining ; technology development ; mining traditions

82/188
Nr opisu: 0000059041
Analiza tranzytywności profili niecek obniżeniowych uzyskanych na podstawie wyników badań modelowych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, M. Maruszczyk.
-Wiad. Gór. 2010 R. 61 nr 9, s. 544-548, bibliogr. 8 poz.

niecka ; górnictwo ; górotwór

trough ; mining ; rock mass

83/188
Nr opisu: 0000068634
Determination of the duration of surface subsidence caused by underground extraction.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: 11. Geokinematischer Tag des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie, Freiberg, 6. und 7. Mai 2010. Essen : VGE Verlag Gluckauf, 2010, s. 77-81 (Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie an der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg ; 1)

84/188
Nr opisu: 0000070541
Duża prędkość postępu frontu wybierania a deformacje terenu górniczego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2010. [Konferencja, Gliwice, 24 listopada 2010]. [Dokument elektroniczny]. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 12 poz.

deformacja terenu ; teoria Knothego ; kopalnia Twentymile ; teren górniczy

ground deformation ; Knothe's theory ; "Twentymile" mine ; mining area

85/188
Nr opisu: 0000062773   
Forecasts of mine-induced land deformations in consideration of the variability of the parameter describing the process kinematics.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Arch. Mining Sci. 2010 vol. 55 iss. 4, s. 865-872, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.312

teren górniczy ; deformacja terenu ; prognozowanie

mining area ; ground deformation ; prediction

86/188
Nr opisu: 0000068598
Mining in Poland - selection of information.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Advanced Mining for Sustainable Development. International Mining Conference 2010, Ha Long, Vietnam. Proceedings. [B.m.] : Hoi mo Viet Nam, 2010, s. 23-25

87/188
Nr opisu: 0000057688   
Prognozowanie deformacji górotworu z uwzględnieniem zmiennej czasowej.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, M. Maruszczyk.
-Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 2, s. 193-201, bibliogr. 12 poz.

górotwór ; deformacja górotworu

rock mass ; rock mass deformation

88/188
Nr opisu: 0000062763   
The Faculty of Mining and Geology, Silesian University of Technology.
[Aut.]: Marian** Dolipski, Piotr Strzałkowski.
-Arch. Mining Sci. 2010 vol. 55 iss. 4, s. 707-714, bibliogr. 5 poz.
Toż w jęz. pol. s. 715-722. Impact Factor 0.312

Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii

Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology

89/188
Nr opisu: 0000068562
The impact of mining and geotechnical factors on structures located in Upper Silesian Coal Basin - selected examples.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Sb. Ved. Pr. Vys. Sk. Banske - Tech. Univ. Ostrava, Rada Staveb. 2010 R. 10 nr 2, s. 149-156, bibliogr. 6 poz.

górnictwo ; geotechnika ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; eksploatacja górnicza

mining ; geotechnics ; Upper Silesian Coal Basin ; mining exploitation

90/188
Nr opisu: 0000057368
Zarys ochrony terenów górniczych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 192 s., bibliogr.

górnictwo ; teren górniczy ; deformacja ciągła ; deformacja nieciągła ; roboty górnicze

mining ; mining area ; continuous deformation ; discontinuous deformation ; mining works

91/188
Nr opisu: 0000054671
Analiza wybranych metod minimalizacji wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 11/12, s. 83-87, bibliogr. 11 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; obliczanie wskaźników deformacji

mining exploitation ; ground deformation ; calculation of deformation indexes

92/188
Nr opisu: 0000078229
Discontinuous deformations in mining areas - the analysis of occurrence conditions.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Sb. Ved. Pr. Vys. Sk. Banske - Tech. Univ. Ostrava, Rada Staveb. 2009 R. 9 nr 2, s. 263-270, bibiogr. 8 poz.

93/188
Nr opisu: 0000069666
Działalność prof. zw. dr hab. inż. Mirosława Chudka, dr h.c.. Wybrany serwis informacyjno-zdjęciowy.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: IX Szkoła Geomechaniki 2009. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 20-23 października 2009 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2009, s. 29-69

Chudek Mirosław ; działalność naukowa ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika Śląska

Chudek Mirosław ; scientific activity ; Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology

94/188
Nr opisu: 0000055871
Optymalizacja warunków współpracy stalowej obudowy odrzwiowej podatnej wzmocnionej warstwą betonu natryskowego z górotworem w aspekcie zachowania stateczności wyrobiska oraz ochrony środowiska górniczego. Praca zbiorowa. Pod red. Mirosława Chudka.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Piotr Strzałkowski, Marek Jendryś, Arkadiusz* Bączek, Grzegorz Dyduch.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 392 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 250)

stalowa obudowa odrzwiowa ; stalowa obudowa podatna ; wyrobisko korytarzowe ; stateczność wyrobiska ; korozja ; bezpieczeństwo konstrukcji ; diagnostyka obudowy ; wzmocnienie konstrukcji

steel arch support ; steel yielding support ; dog heading ; heading stability ; corrosion ; construction safety ; support diagnostics ; strengthening of construction

95/188
Nr opisu: 0000049338
Prognozowanie poeksploatacyjnych deformacji terenu górniczego z uwzględnieniem zmiennej czasowej i w stanie końcowym.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Gór. i Geol. 2009 t. 4 z. 2b, s. 179-187, bibliogr. 8 poz.

eksploatacja górnicza ; teren górniczy ; deformacja terenu

mining exploitation ; mining area ; ground deformation

96/188
Nr opisu: 0000062938
Weryfikacja modelu M. Chudka - A. Flisowskiego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: IX Szkoła Geomechaniki 2009. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 20-23 października 2009 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2009, s. 609-618, bibliogr. 20 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja górotworu ; model matematyczny ; model M. Chudka - A. Flisowskiego ; pomiar geodezyjny

mining exploitation ; rock mass deformation ; mathematical model ; M. Chudek - A. Flisowski model ; geodetic measurement

97/188
Nr opisu: 0000042705
Deformacje nieciągłe typu liniowego - analiza przyczyn występowania we współczesnych warunkach prowadzenia podziemnej eksploatacji.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Geotechnika - Geotechnics 2008. XIII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 14-17 października 2008 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2008, s. 425-437, bibliogr. 8 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; deformacja nieciągła liniowa

mining exploitation ; ground deformation ; linear discontinuous deformation

98/188
Nr opisu: 0000038639
Prognozowanie wpływu prędkości postępu frontu wybierania na przebieg deformacji w czasie.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 253-263, bibliogr. 23 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu górniczego ; wybieranie pokładów węgla ; prognozowanie deformacji ; model matematyczny

mining exploitation ; mining surface deformation ; coal seam extraction ; deformation prediction ; mathematical model

99/188
Nr opisu: 0000046329
Przykład analizy wpływu eksploatacji górniczej na obiekt budowlany.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2008 R. 14 nr 4, s. 25-28, bibliogr. 13 poz.

eksploatacja górnicza ; obiekt budowlany

mining exploitation ; building object

100/188
Nr opisu: 0000079881
The analysis of behaviour of multi-storeyed building complex located in mining area.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Geotechnika 2008. Konstrukce, technologie a monitoring, 12. rocnik medzinarodnej konferencie, Vysoke Tatry, Slovenska republika, 10.-12.09.2008. Zbornik. , s. 409-414, bibliogr. 5 poz.

101/188
Nr opisu: 0000042778
Wpływ eksploatacji górniczej na obiekt o niskiej odporności na przykładzie budynku kościoła.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, P. Polanin.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 145-154, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1798 Górnictwo ; z. 286)

szkody górnicze ; deformacja terenu ; uszkodzenie budynku ; deformacja budynku

mining damage ; ground deformation ; building damage ; building deformation

102/188
Nr opisu: 0000048554
Wpływ warunków geologiczno-górniczych na tworzenie się deformacji nieciągłych liniowych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Ochrona środowiska na terenach górniczych. VII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 2-4 czerwiec 2008. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [i in.]. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2008, s. 283-288, bibliogr. 7 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; deformacja nieciągła ; warunki geologiczno-górnicze ; uskok

mining exploitation ; ground deformation ; discontinuous deformation ; geological-mining conditions ; fault

103/188
Nr opisu: 0000042153
Analiza wpływu dokonanej eksploatacji górniczej w strefach przyuskokowych na możliwości występowania deformacji nieciągłych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 385-391, bibliogr. 7 poz.

104/188
Nr opisu: 0000032125
Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni - spacjalność na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2007 R. 13 nr 4, s. 23-25

budownictwo podziemne ; ochrona powierzchni ; Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii

underground construction ; surface protection ; Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology

105/188
Nr opisu: 0000041003
Multiple underground extraction influence on the duration of land surface deformation process.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Sb. Ved. Pr. Vys. Sk. Banske - Tech. Univ. Ostrava, Rada Staveb. 2007 R. 7 nr 2, s. 327-331

106/188
Nr opisu: 0000030373
Ochrona środowiska na terenach górniczych. Wybrane problemy.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 93 s., bibliogr.

ochrona środowiska ; teren górniczy ; oddziaływanie górnicze ; degradacja środowiska ; deformacja podłoża

environmental protection ; mining area ; mining impact ; environmental degradation ; ground deformation

107/188
Nr opisu: 0000030161
Praktyczny sposób określania czasu trwania końcowej fazy procesu deformacji terenów górniczych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-22 czerwca 2007. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 441-449, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1752 Górnictwo ; z. 278)

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; teren górniczy

mining exploitation ; ground deformation ; mining area

108/188
Nr opisu: 0000040101   
Specjalność studiów Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3, s. 357-361

budownictwo podziemne ; ochrona powierzchni ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika Śląska ; dydaktyka

underground construction ; surface protection ; Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology ; didactics

109/188
Nr opisu: 0000028318
Weryfikacja metody prognozowania deformacji górotworu wykorzystującej funkcję wpływów całkowalną przez kwadraturę.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Andrzej** Flisowski.
W: Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. II Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 7-13, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1751 Górnictwo ; z. 276)

deformacja górotworu ; prognozowanie deformacji ; pomiar geodezyjny ; funkcja wpływów

rock mass deformation ; deformation prediction ; geodetic measurement ; influence function

110/188
Nr opisu: 0000028323
Wpływ intensywnej eksploatacji górniczej na sieć wodno-kanalizacyjną na wybranym przykładzie.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. II Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 151-160, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1751 Górnictwo ; z. 276)

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu górniczego ; sieć kanalizacyjna ; awaria

mining exploitation ; mining surface deformation ; sewerage system ; failure

111/188
Nr opisu: 0000030976
Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego = Nhung net chinh cua nganh than da ham lo. Praca zbiorowa. Pod red. Krystiana Probierza, Piotra Strzałkowskiego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Jan** Drenda, Stanisław Duży, Piotr** Głuch, Marian* Jaromin, Anna** Kijewska, Marian** Kolarczyk, Zygmunt Korban, Stanisław** Krzemień, Małgorzata Lewandowska, Józef Władysław** Parchański, Wojciech** Preidl, Krystian** Probierz, Henryk** Przybyła, Piotr** Sobota, Piotr Strzałkowski, Józef** Sułkowski, Zenon** Szczepaniak, Roman Ścigała, Jan** Urbańczyk, Witold** Wagner, Ryszard** Żyliński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 758 s., bibliogr.

górnictwo węgla kamiennego ; eksploatacja podziemna ; wentylacja kopalń ; zagrożenia górnicze ; mechanizacja górnictwa ; zarządzanie w kopalni

hard coal mining ; underground exploitation ; mine ventilation ; mining hazards ; mechanization of mining ; management in mine

112/188
Nr opisu: 0000032263
Zmienność współczynnika prędkości osiadania w górotworze.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, M. Maruszczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 161-167, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1764 Górnictwo ; z. 279)

współczynnik prędkości osiadania ; górotwór

subsidence rate coefficient ; rock mass

113/188
Nr opisu: 0000030083
Anwendung des Gebirgsdeformationsmodells - unter Berucksichtigung der Variabilitat der den zeitlichen Verlauf des Prozesses beschreibenden Parameter.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Gluckauf 2006 Jg 142 nr 7/8, s. 347-351

114/188
Nr opisu: 0000098458
Einleitung.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
W: Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu Ruhry, 30.06.-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski. Gliwice : [b.w.], 2006, s. 7-10

115/188
Nr opisu: 0000098463
Kopalnia wegla brunatnego Garzweiler koncernu RWE Rheinbraun AG.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
W: Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu Ruhry, 30.06.-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski. Gliwice : [b.w.], 2006, s. 57-60, bibliogr. 2 poz.

węgiel brunatny ; górnictwo odkrywkowe ; kopalnia węgla brunatnego Garzweiler ; Zagłębie Ruhry ; geoturystyka

lignite ; surface mining ; Lignite Coal Mine Garzweiler ; Ruhr Basin ; geotourism

116/188
Nr opisu: 0000020568
Określenie czasu trwania poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu dla warunków jednej z kopalń GZW.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, W. Piwowarski.
W: Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 7-16, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1715 Górnictwo ; z. 271)

szkody górnicze ; deformacja terenu ; ochrona powierzchni

mining damage ; ground deformation ; surface protection

117/188
Nr opisu: 0000023796
Opracowanie metody określania wpływu wstrząsów (tąpnięć) w górotworze na stan naprężeniowo-odkształceniowy wyrobisk korytarzowych wraz z kryterium dynamicznej utraty ich stateczności.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, W. Guljaew, P. Ługowoj, W. Krawiec, Piotr Strzałkowski, Henryk** Kleta, Stanisław Duży, Józef Władysław** Parchański.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 451 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 116)

tąpnięcie górotworu ; wyrobisko korytarzowe ; model matematyczny ; mechanika górotworu ; wstrząs górniczy

rockburst ; dog heading ; mathematical model ; rock mechanics ; mining tremor

118/188
Nr opisu: 0000098456
Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu Ruhry, 30.06-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski.
Gliwice : [b.w.], 2006

geologia ; górnictwo ; geodezja ; geoturystyka ; praktyka studencka ; praktyka zawodowa ; Zagłębie Ruhry

geology ; mining ; geodesy ; geotourism ; student practice ; professional practice ; Ruhr Basin

119/188
Nr opisu: 0000029490
Predicting of the rate of deformation indices changes.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Sb. Ved. Pr. Vys. Sk. Banske - Tech. Univ. Ostrava, Rada Staveb. 2006 nr 2, s. 285-291

120/188
Nr opisu: 0000029926
Wpływ prędkości postępu frontu eksploatacyjnego na przebieg deformacji na powierzchi terenu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Geotechnika - Geotechnics 2006. XII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 17-20 października 2006 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Cz. 2: Zagraniczna. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2006, s. 59-71, bibliogr. 23 poz.
Zeszyty specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; front eksploatacji

mining exploitation ; ground deformation ; excavation front

121/188
Nr opisu: 0000098460
Wstęp.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
W: Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu, Ruhry 30.06.-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski. Gliwice : [b.w.], 2006, s. 3-6

geologia ; geodezja ; górnictwo ; Zagłębie Ruhry ; praktyka studencka ; praktyka zawodowa

geology ; geodesy ; mining ; Ruhr Basin ; student practice ; professional practice

122/188
Nr opisu: 0000022745
Wybrane problemy ochrony terenów górniczych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 137-146, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1737 Górnictwo ; z. 274)

górnictwo ; oddziaływanie na środowisko ; teren górniczy ; sozologia ; deformacja nieciągła

mining ; environmental impact ; mining area ; environmental science ; discontinuous deformation

123/188
Nr opisu: 0000029238
Występowanie deformacji nieciągłych liniowych w świetle analiz warunków geologiczno-górniczych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, J. Piwowarczyk, K. Łapajski.
-Prz. Gór. 2006 t. 62 nr 5, s. 1-5, bibliogr. 4 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; deformacja nieciągła liniowa ; warunki geologiczno-górnicze

mining exploitation ; area deformation ; linear discontinuous deformation ; geological-mining conditions

124/188
Nr opisu: 0000020596
Zagrożenie budynku deformacjami nieciągłymi.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, K. Szafulera, K. Koźmiński.
W: Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 139-147, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1715 Górnictwo ; z. 271)

szkody górnicze ; deformacja nieciągła ; teren górniczy

mining damage ; discontinuous deformation ; mining area

125/188
Nr opisu: 0000021939
Góry Harzu - kolebka górnictwa niemieckiego.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Wojciech** Preidl, Piotr Strzałkowski.
-Z Życia Pol. Śl. 2004/2005 nr 10/11, s. 28-30

126/188
Nr opisu: 0000021816
Polnischer Bergbau angesichts des Beitritts Polens zur Europaischen Union.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
W: Kolloquium Schacht, Strecke und Tunnel 2005, Freiberg, 14. und 15. April 2005. Hrsg.: Christian Buhrow. TU Bergakademie Freiberg. Freiberg : Technische Universitat Bergakademie Freiberg, 2005, s. 225-234

127/188
Nr opisu: 0000012727
Przebieg procesu deformacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy zaniku ruchów górotworu.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 6, s. 19-20, bibliogr. 5 poz.

deformacja górotworu ; deformacja powierzchni ; osiadanie ; pomiar geodezyjny

rock mass deformation ; surface deformation ; subsidence ; geodetic measurement

128/188
Nr opisu: 0000016640
Przebieg procesu deformacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy zaniku ruchów górotworu.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Materiały Sympozjum Warsztaty Górnicze z cyklu "Zagrożenia naturalne w górnictwie". Sesja okolicznościowa Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20-22 czerwca 2005. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2005, s. 235-242, bibliogr. 5 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 65 2081-0237)

deformacja górotworu ; deformacja powierzchni ; osiadanie ; pomiar geodezyjny

rock mass deformation ; surface deformation ; subsidence ; geodetic measurement

129/188
Nr opisu: 0000108941
Some aspects connected with mining influence on the environment in Upper Silesia.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Krzysztof Tomiczek.
W: International Conference Innovation - a tool for encouraging the revitalization and rehabilitation of brown field areas. INNOTOOL 2, Miskolc-Lillafüred Hungary, June 9-10, 2005. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 6 poz.

130/188
Nr opisu: 0000085592
The example of linear discontinuous deformations caused by underground extraction.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Sb. Ved. Pr. Vys. Sk. Banske - Tech. Univ. Ostrava, Rada Staveb. 2005 R. 5 c. 2, s. 193-198, bibliogr. 9 poz.

131/188
Nr opisu: 0000105384
Wpływ warunków geologicznych i gruntowych na uszkodzenia obiektu na terenie górniczym.
[Aut.]: H. Buczek, Piotr Strzałkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 33-45, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

uszkodzenie obiektu ; teren górniczy ; warunki geologiczne ; warunki gruntowe

damage of object ; mining area ; geological conditions ; soil conditions

132/188
Nr opisu: 0000090259
Wpływ wielokryterialnej eksploatacji górniczej na obiekty o niskiej odporności na przykładzie budynku kościoła w M.
[Aut.]: H. Buczek, Piotr Strzałkowski.
W: VII Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 13-16 września 2005 r. Jubileusz prof. zw. dr hab. inż. Dr h.c. Mirosława Chudka. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Cz.2: Zagraniczna. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2005, s. 161-173, bibliogr. 4 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu górniczego ; uszkodzenie budynku

mining exploitation ; mining surface deformation ; building damage

133/188
Nr opisu: 0000015534
Wyznaczanie wartości parametrów deformacji chwilowych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 10, s. 38-40, bibliogr. 14 poz.

eksploatacja podziemna ; deformacja chwilowa

underground exploitation ; instantaneous deformation

134/188
Nr opisu: 0000013407
Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 125 s., bibliogr.

135/188
Nr opisu: 0000014366
Land surface subsidence in transient state over extraction provided on great depth.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Rozvoj seizmologie, inżenyrske geofizyky a geotechniky. Sbornik 13 regionalni konference s mezinarodni ucasti, Ostrava, 30.03-01.04. 2004. [Ostrava] : [b.w.], [2004], s. 301-308

136/188
Nr opisu: 0000009934
Ochrona środowiska w Górnośląskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym. Praca zbiorowa. Pod red. M. Chudka i K. F. Sapickiego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Jan** Zych, Marian* Kawulok, Piotr Strzałkowski, Henryk Dźwigoł, Henryk** Kleta, Janusz* Konior, Józef Władysław** Parchański, Roman Ścigała, [i in.].
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 592 s., bibliogr. 36 poz.

137/188
Nr opisu: 0000010376
Przykład analizy oddziaływania eksploatacji górniczej na obiekt budowlany z uwzględnieniem czasoprzestrzennego położenia frontu eksploatacyjnego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 297-304, bibliogr. 15 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1650 Górnictwo ; z. 261)

138/188
Nr opisu: 0000010620
Wpływ sposobu kierowania stropem na rozkład deformacji powierzchni terenu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała, D. V. Kien.
W: Geotechnika - Geotechnics 2004. XI Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 19-22 października 2004 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2004, s. 461-469, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

139/188
Nr opisu: 0000085594
Analiza stateczności zbocza na terenie górniczym przy zastosowaniu metody Bishopa.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: VI Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 21-24 października 2003 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2003, s. 215-224, bibliogr. 6 poz.

140/188
Nr opisu: 0000040141   
Application of numerical optimization method for identification of parameters utilized in forecasting of underground minning effects on ground surface.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-GeoSci. Eng. 2003 vol. 49 no. 2, s. 103-110, bibliogr. 3 poz.

górnictwo podziemne ; osiadanie ; prognozowanie ; parametr

underground mining ; subsidence ; prediction ; parameter

141/188
Nr opisu: 0000006332
Kompleksowa metoda prognozowania oddziaływania wpływu podziemnej eksploatacji złóż oraz wstrząsów górotworu na chronione obiekty powierzchniowe w brzeżnym obszarze niecki obniżeniowej. Praca zbiorowa. Pod red. M. Chudka.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, W. Krawiec, A. Samedow, A. Wowk, Piotr Strzałkowski, Henryk** Kleta, Stanisław Duży, Roman Ścigała, Anna* Pęciak, Mirosław Pleskot.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 535 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 55)
Monografia jest wynikiem prac badawczych w projekcie badawczym KBN 8T12 A 04120

142/188
Nr opisu: 0000006440
Propozycja prognozowania poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu w stanie nieustalonym.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2003 t. 59 nr 11, s. 50-54, bibliogr. 19 poz.

ruchy górotworu ; eksploatacja górnicza ; skutki eksploatacji górniczej ; prognozowanie

rock mass movement ; mining ; effects of mining ; forecasting

143/188
Nr opisu: 0000006500
Stateczność zbocza na terenie górniczym w warunkach obciążenia gruntu.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 71-78, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

teren górniczy ; szkody górnicze ; ochrona powierzchni ; deformacja powierzchni

mining area ; mining damage ; surface protection ; surface deformation

144/188
Nr opisu: 0000000822
Aktualne kierunki badań w zakresie prognoz chwilowych wartości deformacji ciagłych powierzchni terenu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2002 t. 58 nr 9, s. 37-41, bibliogr. 26 poz.

145/188
Nr opisu: 0000065398
Aproksymacja zmienności i współczynnika prędkości osiadania przy uwzględnieniu jego zmienności w czasie.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 417-424, bibliogr. 25 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

146/188
Nr opisu: 0000000815
Jakość prognozowania osiadań nieustalonych w początkowej fazie procesu deformacji w świetle analiz wyników pomiarów geodezyjnych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2002 t. 58 nr 3, s. 31-35, bibliogr. 13 poz.

147/188
Nr opisu: 0000000347
Akredytacja kierunków studiów na Wydziale Górnictwa i Geologii.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Seminarium Dydaktyczne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Gliwice, rok akademicki 2000/2001. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 27-32

148/188
Nr opisu: 0000001157
New mathematical model for description of time-dependent surface subsidence.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Trans. Inst. Min. Metall., A Min. Technol. 2001 vol. 110, s. A178-A182. Impact Factor 0.103

149/188
Nr opisu: 0000002892
Prognozowanie osiadań nieustalonych z uwzględnieniem zmienności parametru opisującego przebieg procesu w czasie.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 16-19 października 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska.Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2001, s. 503-511, bibliogr. 12 poz.

150/188
Nr opisu: 0000002059
Analiza wybranych algorytmów identyfikacji parametrów "teorii S. Knothego" na podstawie osiadań chwilowych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2000 t. 57 nr 6, s. 6-11, bibliogr. 4 poz.

151/188
Nr opisu: 0000085441
Czas trwania procesu poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu w zależności od warunków geologiczno-górniczych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Bud. Gór. Tunelowe 2000 R. 6 nr 3, s. 38-42, bibliogr. 4 poz.

152/188
Nr opisu: 0000002058
Czas trwania ruchów górotworu i zasięg deformacji w likwidowanych kopalniach.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 2000 t. 57 nr 4, s. 18-22, bibliogr. 11 poz.

153/188
Nr opisu: 0000085445
Software for predictions of underground mining influences on the land surface and rock mass.
[Aut.]: Roman Ścigała, Piotr Strzałkowski.
W: Geotechnika - Geotechnics 2000. Trendy Vyvoja Geotechnickych Stavieb v Buducom Tisicroci. 5. Rocnik medzinarodnej konferencie, Vysoke Tatry, Slovenska Republika, 3.-5.10.2000 = Development Trends of Geotechnical Construction in Forthcoming Millennium. The 5th international conference. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 158-160, bibliogr. 2 poz

154/188
Nr opisu: 0000004325   
Wpływ płytkiej eksploatacji górniczej na zagrożenie powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 5: Ochrona środowiska naturalnego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 339-347, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

155/188
Nr opisu: 0000002434
Wybrane aspekty przyjmowania wartości parametrów dla celów prognoz poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Geotechnika'2000. IX Międzynarodowe sympozjum organizowane w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii, Gliwice - Ustroń 17-21 października 2000 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2000, s. 431-439, bibliogr. 8 poz.

156/188
Nr opisu: 0000004323   
Wybrane aspekty przyjmowania wartości parametrów dla celów prognoz poeksploatacyjnych deformacji terenu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 5: Ochrona środowiska naturalnego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 331-338, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

157/188
Nr opisu: 0000086015
Określenie czasu trwania ruchów górotworu dla warunków geologiczno-górniczych ZG "Wojkowice".
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: IV Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 18-22 października 1999. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [Gliwice] : [Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej], [1999]

158/188
Nr opisu: 0000026036
Identyfikacja parametrów teorii prognozowania wpływów w przypadku prowadzenia intensywnej eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Geotechnika'98. VIII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 18-21 październik 1998 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1 - polska. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 371-379, bibliogr. 3 poz.

159/188
Nr opisu: 0000024715   
Model nieustalonych przemieszczeń pionowych górotworu w obszarze objętym oddziaływaniem eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 125 s., 3 tabl., bibliogr. 66 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1385 Górnictwo ; z. 237)
Rozprawa habilitacyjna

160/188
Nr opisu: 0000024425
Możliwości podnoszenia jakości prognoz chwilowych deformacji powierzchni terenu na bazie teorii S. Knothego.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 1998 t. 54 nr 7/8, s. 24-28, bibliogr. 15 poz.

161/188
Nr opisu: 0000026179
Określenie czasu trwania ruchów górotworu spowodowanych dokonaną eksploatacją górniczą KWK "Halemba" w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Geotechnika'98. VIII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 18-21 październik 1998 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1- polska. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 363-370, bibliogr. 2 poz.

162/188
Nr opisu: 0000024384
Próba analogowego modelowania wpływu eksploatacji na powierzchnię.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 1998 t. 54 nr 6, s. 29-34, bibliogr. 13 poz.

163/188
Nr opisu: 0000086040
Verification of new influence function integrable by quadrature on the basis of the results of geodesic measurements.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Andrzej** Flisowski, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Geotechnika 97. Zaklad modernych technologii vystavby, Podbanske, Slovak Republik, 28.-30.5.1997. Zbornik = Geotechnics 97. The rudiment of modern technology of construction. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 119-

164/188
Nr opisu: 0000063879
Wartości parametrów teorii geometryczno całkowych w nietypowych przypadkach prowadzenia eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, M. Mikołajczyk, Piotr Strzałkowski.
W: III Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 23-26 listopada 1997 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], [1997], s. 45-53, bibliogr. 4 poz.

165/188
Nr opisu: 0000085741
The influence of face advance speed on kinematics of the deformation process in the light of geodesic measurements from "Czeczott" coal mine.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Geotechnika - Geotechnics, Ostrava, Czech Republic, 28.-30. maj 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 185-188, bibliogr. 7 poz.

166/188
Nr opisu: 0000042441
Wpływ prędkości postępu frontu eksploatacyjnego na przebieg deformacji powierzchni terenu.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski.
W: Geotechnika - Geotechnics 96. VII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 22-25 październik 1996 r. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 17-24, bibliogr. 5 poz.

167/188
Nr opisu: 0000037234
Doszczelnianie zrobów zawałowych a deformacje powierzchni terenu.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'95, Szczyrk, 27 luty - 3 marzec 1995. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zakład Górnictwa Podziemnego AGH. Kraków : Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1995, s. 27-40, bibliogr. 3 poz.

168/188
Nr opisu: 0000034587
Minimalizacja wpływów robót górniczych na powierzchnię terenu poprzez lokowanie odpadów w wyrobiskach eksploatacyjnych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Ryszard** Żyliński.
W: Milion ton popiołów lotnych z Elektrowni "Łaziska" ulokowanych w wyrobiskach podziemnych KWK "Bolesław Śmiały". Konferencja techniczna, Łaziska Górne, 20 październik 1995. Elektrownia "Łaziska", Gliwicka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Bolesław Śmiały", UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. [B.m.] : [b.w.], 1995, [Ref.6] s. 1-5, bibliogr. 4 poz.

169/188
Nr opisu: 0000090253
Możliwości bezpiecznego składowania odpadów w nieczynnych wyrobiskach odkrywkowych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: II Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Ustroń-Zawodzie, 17-20 października 1995. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, Vysoka Skola Banska. Instytut Budownictwa i Geotechniki. Gliwice : [b.w.], 1995, s. 29-37, bibliogr. 4 poz.

170/188
Nr opisu: 0000032873
Obniżenia stropu nad eksploatowanym pokładem.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Ryszard** Żyliński.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 1, s. 41-45, bibliogr. 5 poz.

171/188
Nr opisu: 0000036886
Osiadanie chwilowe powierzchni terenu przy eksploatacji pokładu z szybko postępujacym frontem górniczym w świetle rozważań teoretycznych i wyników pomiarów geodezyjnych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 25-31, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

172/188
Nr opisu: 0000048916
Analiza możliwości stosowania systemu krótkofrontowego typu miniwall w aspekcie ochrony powierzchni.
[Aut.]: Włodzimierz** Sikora, Piotr Strzałkowski, Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec.
W: Materiały sympozjum pod hasłem "Czy ścianowy system eksploatacji pokładów węgla kamiennego ma pozostać monopolistą?", Ustroń, 22-23 marca 1994 r.. Referaty i komunikaty. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : [b.w.], 1994, s. 287-312, bibliogr. 3 poz.

173/188
Nr opisu: 0000090410
Predicting mining extraction influences on a shaft support.
[Aut.]: Jan** Zych, Piotr Strzałkowski.
W: Podzemne stavby. Zbornik referatov. Ostrava, 22.-24.3.1994. Vysoka Skola Banska v Ostravie. Katedra Hornicke Geotechniky a Podziemniho Stavitelstvi. Bratislava : Orgware, 1994, s. 117-121, bibliogr. 5 poz.

174/188
Nr opisu: 0000043640
Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej na szyby.
[Aut.]: Jan** Zych, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 161-172, bibliogr. 3 poz.

175/188
Nr opisu: 0000043641
Teoria S. Knothego dla stanów nieustalonych w świetle analizy pomiarów geodezyjnych wykonanej przy użyciu techniki cyfrowej.
[Aut.]: Jan** Zych, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 173-185, bibliogr. 25 poz.

176/188
Nr opisu: 0000043403
Wpływ doszczelniania zrobów zawałowych na wielkość deformacji powierzchni terenu.
[Aut.]: Ryszard** Żyliński, Piotr Strzałkowski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 2, s. 48-52, bibliogr. 7 poz.

177/188
Nr opisu: 0000085740
Wykorzystanie techniki cyfrowej w procesie prognozowania wpływów eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Jan** Zych, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Kierunki rozwoju komputeryzacji w górnictwie. Konferencja naukowa, Gliwice, 24 czerwca 1994 r. Cz. 2. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 201-207, bibliogr. 4 poz.

178/188
Nr opisu: 0000046119   
Prognozowanie deformacji powierzchni terenu pod wpływem eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Jan** Zych, Bernard** Drzęźla, Piotr Strzałkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1993, 162 s., bibliogr. 99 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1684 0434-0825)

179/188
Nr opisu: 0000048183
Wpływ doszczelniania zrobów zawałowych na wielkość deformacji powierzchni terenu.
[Aut.]: Jan** Zych, Ryszard** Żyliński, Piotr Strzałkowski.
W: II Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej, Ustroń-Jaszowiec, 19-21 maja 1993 r.. Główny Instytut Górnictwa. Samodzielny Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 307-311, bibliogr. 7 poz.

180/188
Nr opisu: 0000052399
Analiza osiadania punktów w czasie.
[Aut.]: Andrzej** Karchniwy, Piotr Strzałkowski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 4, s. 45-52, bibliogr. 8 poz.

181/188
Nr opisu: 0000053097
Praktyczne możliwości wykorzystania metody J. Zycha prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.
[Aut.]: Jan** Zych, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 319-328, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

182/188
Nr opisu: 0000052382
Prognozowanie osiadania powierzchni terenu w stanie nieustalonym.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Prz. Gór. 1992 t. 48 nr 7, s. 1-5, bibliogr. 20 poz.

183/188
Nr opisu: 0000056073
Analiza motywów wyboru kierunku studiów na Wydziale Górniczym z uwzględnieniem oceny programów nauczania.
[Aut.]: Jan** Zych, Ewa Strzałkowska, Piotr Strzałkowski.
W: IV Ogólnopolska konferencja dydaktyczna z serii "Problemy dydaktyki" nt.: Potrzeby i możliwości unowocześnienia planów i programów studiów na kierunku "Górnictwo i geologia", Ustroń-Zawodzie, 14-16 października 1991. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 175-182, bibliogr. 4 poz.

184/188
Nr opisu: 0000059921
Zmienność parametrów metody uwzględniajacej asymetryczny przebieg wskaźników deformacji w świetle wyników pomiarów geodezyjnych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 229-241, bibliogr. 26 poz.

185/188
Nr opisu: 0000043175   
Wpływ warunków geologiczno-górniczych na parametry asymetrycznego rozkładu deformacji powierzchni terenu. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
Gliwice, 1989, 131 s., bibliogr. 54 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: doc. dr hab. inż. Jan** Zych

186/188
Nr opisu: 0000060465
Wykorzystanie algorytmu Powella do wyznaczania parametrów metody nieliniowej prognozowania wpływów eksploatacji górniczej opracowanej przez J. Zycha.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Ochr. Teren. Gór. 1989 R.23 nr 87, s. 31-35, bibliogr. 11 poz.

187/188
Nr opisu: 0000062720
Wykorzystanie mikrokomputera w nauczaniu przedmiotu "Projekt z ochrony powierzchni i górotworu".
[Aut.]: Jan** Zych, Piotr Strzałkowski.
W: III Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyczne nt.: Perspektywy kształcenia inżynierów dla potrzeb przemysłu górniczego, Ustroń-Zawodzie, 11-13 maja 1989 r.. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górniczy, Zarząd Szkolenia Zawodowego Wspólnoty Węgla Kamiennego w Katowicach. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 97-107, bibliogr. 5 poz.

188/188
Nr opisu: 0000064098
Program do wyznacznia parametrów teorii statystyczno-całkowych prognozowania wpływów eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Ochr. Teren. Gór. 1988 R. 22 nr 86, s. 29-33, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie