Wynik wyszukiwania
Zapytanie: STERNIK KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 56Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/56
Nr opisu: 0000137255   
Identification of pavement model parameters in the area of discontinuous surface deformation based on FWD tests.
[Aut.]: Marcin Grygierek, Krzysztof Sternik.
-Int. J. Civ. Eng. 2020, s. 1-18, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 1.446. Punktacja MNiSW 100.000

nawierzchnia ; teren górniczy ; ugięciomierz dynamiczny ; analiza wstecz ; MES

pavement ; mining area ; falling weight deflectometer ; back calculation ; FEM

2/56
Nr opisu: 0000123106   
Identyfikacja parametrów modelu nawierzchni drogowej w obszarze nieciągłych deformacji górniczych - badania wstępne.
[Aut.]: Marcin Grygierek, Krzysztof Sternik.
-Mag. Autostrady 2018 nr 5, s. 32-37, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

deformacja nieciągła ; deformacja górnicza ; model sprężysty ; model sprężysto-plastyczny ; model nawierzchni

discontinuous deformation ; mining deformation ; elastic model ; elastic-plastic model ; pavement model

3/56
Nr opisu: 0000124314   
Pullout capacity of cylindrical block embedded in sand.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, K. Dołżyk-Szypcio.
-Stud. Geot. Mech. 2018 vol. 40 iss. 1, s. 30-37, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

kotwice blokowe ; zdolność wyciągania ; analiza MES ; analiza granicy plastyczności

block anchors ; pullout capacity ; FEM analysis ; plastic limit analysis

4/56
Nr opisu: 0000115042   
Elasto-plastic constitutive model for overconsolidated clays.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Int. J. Civ. Eng. 2017 vol. 15 iss. 3, s. 431-440, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

sztywność w zakresie małych odkształceń ; modelowanie konstytutywne ; grunt spoisty

small strain stiffness ; constitutive modelling ; cohesive soil

5/56
Nr opisu: 0000118969
Identyfikacja wartości parametrów modelu nawierzchni w obszarze liniowej nieciągłej deformacji powierzchni na podstawie pomiarów z użyciem ugięciomierza FWD.
[Aut.]: Marcin Grygierek, Krzysztof Sternik.
W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-29 września 2017. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 20

sztywność podłoża ; nawierzchnia drogowa ; deformacja nieciągła liniowa ; ugięciomierz dynamiczny ; pomiar

subsoil stiffness ; road pavement ; linear discontinuous deformation ; falling weight deflectometer ; measurement

6/56
Nr opisu: 0000114756
Kryterium Hilla w analizie stateczności nasypu w warunkach zmiennego poziomu zwierciadła wody.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki i Mariana Łupieżowca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, s. 495-512, bibliogr. 20 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 651). Punktacja MNiSW 20.000

zniszczenie ; niestateczność materiałowa ; analiza stateczności ; kryterium Hilla ; nasyp

destruction ; material instability ; stability analysis ; Hill's criterion ; embankment

7/56
Nr opisu: 0000115002   
Rola pomiarów w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym. Rozm. Maria Szruba.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, M. Szruba.
-Nowocz. Bud. Inż. 2016 R. 11 nr 5, s. 80-81

osuwisko ; stateczność skarpy ; pomiary ; zarządzanie ryzykiem osuwiskowym

landslide ; slope stability ; measurements ; landslide risk management

8/56
Nr opisu: 0000106169   
Numerical analysis of consolidation of embankment subsoil reinforced with dynamic replacement stone columns.
[Aut.]: Piotr* Kanty, Krzysztof Sternik, Sławomir Kwiecień.
-Czas. Tech., Ś 2015 R. 112 z. 2-Ś, s. 79-100, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

wymiana dynamiczna ; kolumna kamienna ; analiza numeryczna

dynamic replacement ; stone column ; numerical analysis

9/56
Nr opisu: 0000101911
Wykorzystanie kryterium stateczności Hilla w analizie deformacji nasypu na podłożu górniczym.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 266-271, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

10/56
Nr opisu: 0000092862
Application of mircopiles to the stabilization of a deflected old tenement house.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, T. Blejarski.
W: The 12th International Workshop on Micropiles, Kraków, Poland, June 11-14, 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, pamięć USB (PenDrive) s. 1-13, bibliogr. 10 poz.

11/56
Nr opisu: 0000097706   
Technical note. Prediction of static liquefaction by Nor Sand constitutive model.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Stud. Geot. Mech. 2014 vol. 36 nr 3, s. 75-83, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

upłynnianie statyczne ; Nor Sand ; test elementu symulacji

static liquefaction ; Nor Sand ; element test simulation

12/56
Nr opisu: 0000097874   
Comparison of slope stability predictions by gravity increase and shear strength reduction methods.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Czas. Tech., Ś 2013 R. 110 z. 1-Ś, s. 121-130, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

metoda elementów skończonych ; metoda równowagi granicznej ; stateczność skarpy

finite element method ; limit equilibrium method ; slope stability

13/56
Nr opisu: 0000087840   
Koszt realizacji jako kryterium wyboru sposobu posadowienia budynku.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, Sz. Kita.
-Bud. Inż. Środ. 2013 vol. 4 no. 3, s. 225-236, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

analiza kosztów ; posadowienie ; zadaszenie łukowe hali

cost analysis ; foundation ; hall with vaulted roof

14/56
Nr opisu: 0000086365   
Podbicie fundamentów jako sposób na stabilizację wychylonego budynku.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, Krzysztof Gromysz.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXVI Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 21-24 maja 2013. Oprac. red. Maria Kaszyńska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013, s. 425-432, bibliogr. 5 poz.

fundament ; kolumna iniekcyjna ; mikropal ; stabilizacja ; wychylenie budynku

foundation ; jet grouting column ; micropile ; stability ; deflection of building

15/56
Nr opisu: 0000087846   
Posadowienie nasypu drogi ekspresowej na gruntach organicznych.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, Piotr* Kanty.
-Bud. Inż. Środ. 2013 vol. 4 no. 4, s. 309-319, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stateczność nasypu ; MES ; metoda Bishopa ; konsolidacja

stability of the embankment ; FEM ; Bishop method ; consolidation

16/56
Nr opisu: 0000073051
Analiza numeryczna przemieszczeń przyczółka mostu wspornikowego posadowionego na palach.
[Aut.]: Piotr* Kanty, Krzysztof Sternik.
-Prz. Komun. 2012 R. 67 nr 9, s. 40-45, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

przyczółek mostowy ; pal ; most wspornikowy ; analiza numeryczna

bridgehead ; pile ; cantilever bridge ; numerical analysis

17/56
Nr opisu: 0000089310   
Stateczność obwałowania osadnika płynnych odpadów kopalnianych w świetle analizy numerycznej.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Czas. Tech., Ś 2012 R. 109 z. 3-Ś, s. 103-114, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stateczność skarpy ; MES ; wytrzymałość na ścinanie ; metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie

slope stability ; FEM ; shear strength ; shear strength reduction method

18/56
Nr opisu: 0000080405
Analiza stateczności skarpy tymczasowego wykopu w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
-Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ. 2011 z. 58, s. 63-70, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

stateczność skarpy ; obudowa wykopu ; MES

slope stability ; excavation wall ; FEM

19/56
Nr opisu: 0000076534   
Awaria obiektu handlowego w wyniku przekroczenia nośności podłoża.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 24-27 maja 2011. T. 2. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011, s. 721-728

obiekt handlowy ; uszkodzenie budynku ; podłoże gruntowe ; osiadanie gruntu

shopping center ; building damage ; subsoil ; ground settlement

20/56
Nr opisu: 0000082428   
Wpływ degradacji parametrów mechanicznych odpadów kopalnianych na stateczność skarpy głębokiego wykopu.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Czas. Tech., Ś 2011 R. 108 z. 3-Ś, s. 165-180, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stateczność skarpy ; metoda elementów skończonych ; metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie

slope stability ; finite element method ; shear strength reduction method

21/56
Nr opisu: 0000071059
Zabezpieczenie skarpy tymczasowego wykopu w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
-Mag. Autostrady 2011 nr 11, s. 54-58, bibliogr. 4 poz.

skarpa ; stateczność skarpy ; metoda elementów skończonych

slope ; slope stability ; finite element method

22/56
Nr opisu: 0000067870   
The analysis of stresses and displacements beneath strip foundations in terms of FEM.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Found. Civil Environ. Eng. 2010 nr 13, s. 79-89, bibliogr. 12 poz.

podatność gruntu ; analiza MES ; naprężenie

soil plasticity ; FEM analysis ; stress

23/56
Nr opisu: 0000082426
Analiza stateczności skarpy kotwionej poddanej działaniu wody z wykorzystaniem MES.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, T. Costa.
W: Nowoczesne metody stabilizacji podłoża pod nawierzchnie drogowe i kolejowe. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna , Żmigród - Węgrowo, 22-23.10.2009 r. Materiały konferencyjne. Wrocław : EUROSYSTEM, 2009, s. 127-136, bibliogr. 7 poz.

24/56
Nr opisu: 0000058051
Analiza wpływu parametrów strefy kontaktowej na współpracę fundamentu palowego z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, D. Kwasecka.
W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Pod red. Eugeniusza Dembickiego, Macieja K. Kumora, Zbigniewa Lechowicza. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2009, s. 83-90

25/56
Nr opisu: 0000051624
Zabezpieczenie skarpy drogowej w rejonie osuwiska we fliszu karpackim.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, Marcin Grygierek.
-Mag. Autostrady 2009 nr 10, s. 138-145, bibliogr. 16 poz.

skarpa ; osuwisko ; flisz karpacki ; kotew bierna

escarpment ; landslide ; Carpathian flysch ; passive anchor

26/56
Nr opisu: 0000080568   
Zastosowanie kotew gruntowych do stabilizacji niestatecznych skarp głębokich wykopów.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2009, s. 313-320, bibliogr. 2 poz.

skarpa ; wykop ; stabilizacja ; kotwa gruntowa ; osuwisko

slope ; excavation ; stability ; ground anchor ; landslide

27/56
Nr opisu: 0000082424   
Constitutive models for predicting liquefaction of soils.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, F. Darve.
-Stud. Geot. Mech. 2008 vol. 30 nr 1/2, s. 123-130, bibliogr. 9 poz.

model matematyczny ; upłynnienie gruntu ; piasek ; ciśnienie ; plastyczność ; układ nieliniowy

mathematical model ; soil liquefaction ; sand ; pressure ; plasticity ; nonlinear system

28/56
Nr opisu: 0000040847   
Zastosowanie kotew gruntowych do zabezpieczenia wykopu w rejonie osuwiska.
[Aut.]: M. Derlacz, Krzysztof Sternik.
-Gór. i Geoinż., AGH 2008 R. 32 z. 2, s. 89-98, bibliogr. 5 poz.
Zawiera materiały z XXXI Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Krynica Zdrój, 9-14 marca 2008

kotew gruntowa ; osuwisko ; skarpa

soil anchor ; landscape ; escarpment

29/56
Nr opisu: 0000030098   
Analiza stateczności gwoździowanej skarpy w ujęciu metody elementów skończonych.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 383-390, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

MES ; skarpa ; model numeryczny

FEM ; slope ; numerical model

30/56
Nr opisu: 0000061273   
Symulacje badań elementowych piasku opisanego prawem przyrostowo nieliniowym.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Czas. Tech., Ś 2007 R. 104 z. 1-Ś, s. 129-140, bibliogr.6 poz.

grunt ; model konstytutywny ; upłynnianie ; piasek luźny ; ściskanie

soil ; constitutive model ; liquefaction ; loose sand ; compression

31/56
Nr opisu: 0000028526   
Uszkodzenia budynku mieszkalnego w następstwie błędów w jego posadowieniu.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 23-26 maja 2007. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007, s. 473-480

budynek wielorodzinny ; uszkodzenie ; osiadanie budynku ; posadowienie ; podłoże gruntowe ; badanie geotechniczne

multifamily building ; damage ; building subsidence ; foundation ; subsoil ; geotechnical investigation

32/56
Nr opisu: 0000082419
Analiza stateczności skarpy w oparciu o kryterium Hilla.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Metody numeryczne w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. Materiały XVIII konferencji naukowej, Kraków-Korbielów 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 113-126

33/56
Nr opisu: 0000020389
Awaria wysokiego nasypu autostrady A-4 między węzłami "Wirek" - "Batorego".
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Krzysztof Sternik.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 17-20 maja 2005. Oprac. Maria Kaszyńska. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2005, s. 545-552, bibliogr. 8 poz.

nasyp autostradowy ; autostrada A4 ; teren górniczy ; deformacja terenu

highway embankment ; A4 motorway ; mining area ; area deformation

34/56
Nr opisu: 0000059560
FEM analysis of road embankment on consolidating subsoil influenced by mining deformation.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. [16 ICSMGE, Osaka, Japan, 12-16 September 2005]. Vol. 3. Rotterdam : Millpress, 2005, s. 1925-1928

35/56
Nr opisu: 0000015937   
Podłogi wykonywane bezpośrednio na gruncie.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
-Mater. Bud. 2005 nr 11, s. 25-27

podłoga na gruncie ; uszkodzenie ; geotechnika ; błędy wykonawcze

floor on the ground ; damage ; geotechnics ; execution errors

36/56
Nr opisu: 0000013910
Application of elasto-plastic model with anisotropic hardening to analysis of cyclic loading of cohesive soil.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska, Krzysztof Sternik.
W: Cyclic behaviour of soils and liquefaction phenomena. Proceedings of the International Conference on Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena, Bochum, Germany, 31 March-02 April, 2004. Ed. Th. Triantafyllidis. Leiden : A. A. Balkema, 2004, s. 41-46

37/56
Nr opisu: 0000013565
Model gruntu z silną nieliniowością w obszarze prekonsolidacji w analizie osiadań.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Współpraca budowli z podłożem gruntowym. II Problemowa Konferencja Geotechniki, Białowieża, 17-18 czerwca 2004 r.. T. 2: Modele gruntów i podłoża, specjalne konstrukcje geotechniczne oraz zagadnienia geoinżynierii. Białystok : Politechnika Białostocka, 2004, s. 157-168

38/56
Nr opisu: 0000013156   
Analiza efektywności i numeryczna implementacja jednopowierzchniowego sprężysto-plastycznego modelu gruntu o silnie nieliniowym wzmocnieniu anizotropowym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
Gliwice, 2003, 146 s., bibliogr. 151 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Maciej* Gryczmański

mechanika gruntów ; grunt spoisty ; obciążenie ; model sprężysto-plastyczny ; wzmocnienie anizotropowe ; implantacja numeryczna ; model NAHOS

soil mechanics ; cohesive soil ; load ; elasto-plastic model ; anisotropic reinforcement ; numerical implantation ; NAHOS model

39/56
Nr opisu: 0000089303
Prosty niejednorodny model gruntu zależny od ścieżek naprężenia.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 05-08 marca 2001 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2001, s. 183-192

40/56
Nr opisu: 0000020173
Analiza porównawcza geotechnicznych programów komputerowych - problem deformacji górniczych.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Krzysztof Sternik.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 06-09 marca 2000 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział], 2000, s. 3-8

41/56
Nr opisu: 0000020166
Wpływ oddziaływań górniczych na deformacje nasypu drogowego na podstawie analiz numerycznych.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Stanisław** Chmielniak, Krzysztof Sternik.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 23-32, .

42/56
Nr opisu: 0000020201
Wzmocnienie podłoża nasypu drogowego poduszką zbrojoną geosiatkami - koncepcje, badania numeryczne i weryfikacja doświadczalna.
[Aut.]: J. Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 59-68

43/56
Nr opisu: 0000020116
Consolidation of soft soils in terms of finite element modelling.
[Aut.]: J. Dłużewski, P. Popielski, Krzysztof Sternik, Maciej* Gryczmański.
W: Numerical models in geomechanics. NUMOG VII. Proceedings of the Seventh International Symposium on Numerical Models in Geomechanics, Graz, Austria, 1-3 September 1999. Eds: G. N. Pande, S. Pietruszczak, H. F. Schweiger. Rotterdam : A. A. Balkema, 1999, s. 569-572

44/56
Nr opisu: 0000089297
Implementacja numeryczna sprężysto-plastycznego modelu gruntu Modified Cam-clay do przyrostowo-iteracyjnej procedury MES.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Metody numeryczne w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XI Konferencja naukowa, Kraków - Korbielów, 1-3 marca 1999. Materiały pokonferencyjne. Kraków : Politechnika Krakowska, 1999, s. 105-114

45/56
Nr opisu: 0000089308
The statics of reinforced grit cushions under embankments in mining areas.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
W: Sbornik prispevku XI. mezinarodni vedecke konference, konane pri prilezitosti 100. vyroci zalozeni Ceske Vysoke Skoly Technicke v Brne a zahajeni vyuky v odboru stavebniho inzenyrstvi, 18.-20. rijen 1999. Sekce c. 5: Geotechnika. Brno : CERM, 1999, s. 99-102

46/56
Nr opisu: 0000020134
Zapadlisko w jezdni na drogowej trasie średnicowej w Katowicach.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
W: Awarie budowlane. XIX Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 19-22 maja 1999. Referaty. T. 1. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 113-120, bibliogr. 3 poz.

47/56
Nr opisu: 0000089306
Modelowanie wybranych problemów geotechnicznych metodą elementów skończonych z wykorzystaniem programu obliczeniowego CRISP'93.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
-Inż. Mor. Geotech. 1998 nr 3, s. 122-126

48/56
Nr opisu: 0000080410
Wpływ plastyczności na zależność osiadań od kształtu i zagłebienia sztywnego fundamentu.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Krzysztof Sternik.
W: Współpraca budowli z podłożem gruntowym. I Problemowa Konferencja Geotechniki, Białystok - Wigry, 18-20 czerwca 1998 r. Sekcja Geotechniki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Polski Komitet Geotechniki. Białystok : Dział Wydaw. i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 1998, s. 19-28, bibliogr. 9 poz.

fundament sztywny ; podłoże gruntowe ; właściwości plastyczne ; osiadanie fundamentu

rigid foundation ; subsoil ; plastic properties ; foundation settlement

49/56
Nr opisu: 0000024274
Wzmocnienie podłoża drogowego metodą konsolidacji dynamicznej.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
-Drogownictwo 1998 R. 53 nr 1, s. 28-29

50/56
Nr opisu: 0000089296
Wzmocnienie słabego podłoża nasypowego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej GOP.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IV Międzynarodowa konferencja, Kielce, 5-6 maja 1998. Referaty = IV International conference durable and safete road pavements. Proceedings. T. 2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, s. 39-48, bibliogr. 8 poz.

DTŚ ; Aglomeracja Śląska ; grunt nasypowy ; wzmocnienie gruntu

DTŚ ; Silesian Agglomeration ; made ground ; ground improvement

51/56
Nr opisu: 0000089301
Anizotropowy model ścieżek naprężenia w analizie współdziałania fundamentu z podłożem.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 8: Geotechnika. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 93-100

52/56
Nr opisu: 0000080421
Wpływ historii obciążenia i geometrii fundamentu na osiadania i pionowe naprężenia kontaktowe.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Krzysztof Sternik.
W: Geotechnika w budownictwie i transporcie. XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gdańsk, 25-27 czerwca 1997. T. 2. Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Środowiska. Katedra Geotechniki, 1997, s. 205-210, bibliogr. 5 poz.

podłoże gruntowe ; naprężenie kontaktowe ; fundament ; analiza numeryczna ; osiadanie fundamentu

subsoil ; contact stress ; foundation ; numerical analysis ; foundation settlement

53/56
Nr opisu: 0000089298
Próba zastosowania metody ścieżek naprężenia w analizie deformacji ziemnej budowli hydrotechnicznej.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: VII/VIII Konferencja naukowa nt. Metody numeryczne do projektowania i analizy konstrukcji hydrotechnicznych, Korbielów, 1995 i 1996. Referaty. Samodzielna Katedra Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych Politechniki Krakowskiej, Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 50-54

54/56
Nr opisu: 0000037068
Model Modified Cam-Clay z nieliniowością w zakresie małych odkształceń.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Geotechnika w Ośrodku Gliwickim. Konferencja Środowiskowa Sekcji Mechaniki Gruntów i Skał oraz Fundamentowania Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Gliwice, 8-9 czerwiec 1995. Komunikaty naukowe. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, s. 24-28

55/56
Nr opisu: 0000078553
Wpływ plastycznych deformacji gruntu na osiadania i siły wewnętrzne w fundamencie pasmowym.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Maciej* Gryczmański, Małgorzata Jastrzębska, Krzysztof Sternik.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 1995", Kraków - Krynica, 1995. T. 8: Geotechnika. Kraków : RADAMSA, 1995, s. 5-12, bibliogr. 5 poz.

56/56
Nr opisu: 0000089295
Model numeryczny podłoża zależny od historii naprężenia.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, P. Jurczyk, Krzysztof Sternik.
W: Geotechnika w inżynierii wodnej i lądowej. Materiały jubileuszowej sesji naukowej poświęconej 40-leciu pracy naukowej i 65-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego, Gdańsk, 2 grudnia 1994. Katedra Geotechniki. Wydział Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Gdańsk : IMOGEOR, 1994, 165-177, bibliogr. 34 poz.

model numeryczny ; MES ; naprężenie ; podłoże gruntowe

numerical model ; FEM ; stress ; subsoil

stosując format:
Nowe wyszukiwanie