Wynik wyszukiwania
Zapytanie: STEFAŃSKI T
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000131162   
Bond strength of orthodontic adhesives to dry and saliva-moistened enamel - a comparative in vitro study.
[Aut.]: T. Stefański, Anna Kloc-Ptaszna, L. Postek-Stefańska.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2019 vol. 96 nr 2, s. 79-84, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

siła wiązania ; lepiszcze ; wiązania ortodontyczne

bond strength ; adhesive ; orthodontic attachments

2/19
Nr opisu: 0000134413   
Dental erosive potential of ready-to-drink and powdered sports drinks.
[Aut.]: T. Stefański, W. Tynior, L. Postek-Stefańska, Anna Kloc-Ptaszna.
-J. Stomatol. 2019 vol. 72 no. 2, s. 52-57, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

erozja zębów ; napoje dla sportowców ; roztwór węglowodanów i elektrolitów ; zdrowie jamy ustnej

dental erosion ; sports drinks ; carbohydrate-electrolyte solution ; oral health

3/19
Nr opisu: 0000134419
Potencjał erozyjny gotowych do spożycia i przygotowanych z proszku napojów dla sportowców.
[Aut.]: W. Tynior, T. Stefański, Anna Kloc-Ptaszna, L. Postek-Stefańska.
W: 19 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego "Uśmiech dziecka - radość życia", Kazimierz Dolny nad Wisłą, 24-25.05.2019. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 40-41

4/19
Nr opisu: 0000134420
Siła wiązania klejów ortodontycznych do szkliwa suchego i zwilżonego śliną - badania porównawcze in vitro.
[Aut.]: T. Stefański, Anna Kloc-Ptaszna, L. Postek-Stefańska.
W: 22 Zjazd PTO [Polskie Towarzystwo Ortodontyczne], Kraków, 15-18.09.2019. Książka streszczeń. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 83-84

5/19
Nr opisu: 0000130653   
The effect of simulated erosive conditions on the frictional behavior of different orthodontic bracket-wire combinations.
[Aut.]: T. Stefański, Anna Kloc-Ptaszna, L. Postek-Stefańska.
-Dent. Med. Probl. 2019 vol. 56 iss. 2, s. 173-177, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

6/19
Nr opisu: 0000134416
Ocena działania przeciwerozyjnego różnych związków profilaktycznych w warunkach krótkotrwałej ekspozycji erozyjnej szkliwa in vitro.
[Aut.]: T. Stefański, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna, L. Postek-Stefańska.
W: 18 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Zabrze 19-20.05.2017. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 50

7/19
Nr opisu: 0000114875
Progresja zmian erozyjnych i próchnicopodobnych w szkliwie zębów ludzkich i krowich - badania porównawcze mikrotwardości,.
[Aut.]: T. Stefański, L. Postek-Stefańska, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna.
W: Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa , Nałęczów 27.04.2016. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 1

8/19
Nr opisu: 0000114072
Progression of erosine and carious-like lesions in human and bovine enamel - a comparative microhardness study.
[Aut.]: T. Stefański, L. Postek-Stefańska, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna.
-Pol. J. Environ. Stud. 2016 vol. 25 no. 6A, s. 37-41. Punktacja MNiSW 15.000

9/19
Nr opisu: 0000107258
Ocena biopolimerów polisacharydowych jako inhibitorów procesu roztwarzania szkliwa w kwasie cytrynowym.
[Aut.]: L. Postek-Stefańska, T. Stefański, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna, Leszek** Dobrzański.
W: Biomateriały i mechanika w stomatologii. XV konferencja, Ustroń, 15-18 października 2015 r. Program i streszczenia referatów. Red. Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. Ustroń : [b.w.], 2015, s. 66

biopolimer polisacharydowy ; kwas cytrynowy ; roztwarzanie ; szkliwo zębów

polysaccharide biopolymer ; citric acid ; dissolution ; tooth enamel

10/19
Nr opisu: 0000114075   
Przegląd metod badania zmian erozyjnych zębów.
[Aut.]: T. Stefański, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna, L. Postek-Stefańska.
-Dent. Forum 2015 vol. 43 nr 2, s. 75-84, bibliogr. 63 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

erozja zęba ; szkliwo ; zębina ; metody badań ; pomiar

dental erosion ; enamel ; dentine ; research methods ; measurement

11/19
Nr opisu: 0000114077
The influence of calcium-supplementation to orange juice to reduce enamel erosion within the oral environment.
[Aut.]: L. Postek-Stefańska, T. Stefański, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna, Marta* Górniak.
-Pol. J. Environ. Stud. 2015 vol. 24 no. 6A, s. 43-48. Punktacja MNiSW 15.000

12/19
Nr opisu: 0000114876
Wpływ dodatku wapnia do soku pomarańczowego na zmniejszenie erozji szkliwa w środowisku jamy.
[Aut.]: L. Postek-Stefańska, T. Stefański, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna.
W: Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa , Nałęczów 22-23.04.2015. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 44

13/19
Nr opisu: 0000114877
Ocena potencjału erozyjnego soku pomarańczowego modyfikowanego chitozanem - badania in situ.
[Aut.]: T. Stefański, L. Postek-Stefańska, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna, Marta* Górniak, Leszek** Dobrzański.
-J. Stomatol. 2014 t. 67 Supl.1, s. 78-79
Zeszyt zawiera materiały z: 12. Kongresu Stomatologów Polskich, Kraków 9-12.04.2014

14/19
Nr opisu: 0000092046
Zastosowanie polimerów polisacharydowych w celu ograniczenia potencjału erozyjnego kwaśnych napojów w stosunku do szkliwa zębów.
[Aut.]: L. Postek-Stefańska, T. Stefański, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna.
W: Inżynieria biomedyczna w stomatologii. IBwS 2014. III Konferencja naukowa, Wisła, 06-08.06.2014. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 5-6

polimer polisacharydowy ; szkliwo ; erozja

polysaccharide polymer ; enamel ; erosion

15/19
Nr opisu: 0000085844   
Effect of water dilution and alcohol mixing on erosive potential of orange juice on bovine enamel.
[Aut.]: Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna, Leszek** Dobrzański, Marta* Górniak, T. Stefański.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2013 vol. 62 nr 1, s. 15-21, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

erozja ; ząb ; szkliwo ; sok pomarańczowy ; alkohol ; mikrotwardość

erosion ; tooth ; enamel ; orange juice ; alcohol ; microhardness

16/19
Nr opisu: 0000090678   
Effect of water dilution and alcohol mixing on erosive potential of orange juice on bovine enamel.
[Aut.]: Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna, Leszek** Dobrzański, Marta* Górniak, T. Stefański.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2013. Programme and proceedings of the twenty first international scientific conference, Gliwice - Kraków, [23rd-26th June 2013]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2013, s. 93-94

17/19
Nr opisu: 0000090830   
Erosive potential of calcium-supplemented citric acid on bovine enamel.
[Aut.]: T. Stefański, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna, B. Janoszka, L. Postek-Stefańska, K. Tyrpień-Golder, Leszek** Dobrzański.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2013 vol. 64 nr 2, s. 175-181, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

ząb ; erozja zęba ; szkliwo ; kwas cytrynowy ; wapń ; mikrotwardość ; profilometria

tooth ; dental erosion ; enamel ; citric acid ; calcium ; microhardness ; profilometry

18/19
Nr opisu: 0000115858
Komentarz do artykułu: Olek A., Klimek L., Bołtacz-Rzepkowska E.: Wykorzystanie pomiaru twardości zmineralizowanych tkanek zęba w doświadczalnych badaniach stomatologicznych - przegląd piśmiennictwa. Protet. Stomatol. 2013, 63, 3, 217-223.
[Aut.]: T. Stefański, Anna Kloc-Ptaszna, L. Postek-Stefańska.
-Protet. Stomatol. 2013 t. 63 nr 6, s. 497-499, bibliogr. 9 poz.

metody badań ; metody pomiaru ; wyniki badań ; stomatologia

test methods ; measurement methods ; findings ; dentistry

19/19
Nr opisu: 0000090834
Wpływ wybranych dodatków na potencjał erozyjny soku pomarańczowego w stosunku do szkliwa zębów.
[Aut.]: Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna, Leszek** Dobrzański, T. Stefański, Marta* Górniak, Grzegorz Chladek.
W: Biomateriały i mechanika w stomatologii. XIII konfrencja, Ustroń 2013. Program i streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 45

szkliwo zębów ; erozja szkliwa ; kwas ; potencjał erozyjny ; demineralizacja

tooth enamel ; enamel erosion ; acid ; erosive potential ; demineralization

stosując format:
Nowe wyszukiwanie