Wynik wyszukiwania
Zapytanie: STAWIARSKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 100Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/100
Nr opisu: 0000135533
Wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0 w wybranych funkcjonalnych obszarach zarządzania przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej : próba diagnozy.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Danuta Szwajca, Mirosław Matusek, Radosław Wolniak.
Warszawa : CeDeWu, 2021, 209 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

Przemysł 4.0 ; branża motoryzacyjna ; zarządzanie przedsiębiorstwem

Industry 4.0 ; motor industry ; enterprise management

2/100
Nr opisu: 0000135182   
Management of innovation performance on the example of the automotive supply chains.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Sustainable mobility [online]. Ed. Bernardo Llamas, Marcelo F. Ortega Romero, Eugenia Sillero. London : IntechOpen, 2020, (plik pdf) s. 1-22, bibliogr. 49 poz.
Dostępny w Internecie: https://www.intechopen.com/books/sustainable-mobility/management-of-innovation-performance-on-the-example-of-the-automotive-supply-chains [dostęp 4 maja 2020]. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie łańcuchem dostaw ; rozwój zrównoważony

supply chain management ; sustainability

3/100
Nr opisu: 0000137604
Model zarządzania przedsiębiorstwem z branży motoryzacyjnej w kontekście rozwijania Przemysłu 4.0.
[Aut.]: Mirosław Matusek, Radosław Wolniak, Danuta Szwajca, Ewa Stawiarska.
W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 201-223, bibliogr. 44 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)

przemysł motoryzacyjny ; Przemysł 4.0 ; ocena wdrażania

automotive industry ; Industry 4.0 ; evaluation of implementation

4/100
Nr opisu: 0000136288
Wsparcie dla internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw - polskie i europejskie doświadczenia. Red. Krzysztof Wodarski, Marek Krannich. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 189-211, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; internacjonalizacja ; wsparcie ; Wielka Brytania

small and medium enterprises ; internationalization ; support ; Great Britain

5/100
Nr opisu: 0000137524
Zrównoważona logistyka i transport odpadów w inteligentnym mieście (kontekst prawny, organizacyjny, innowacyjny).
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Paweł Sobczak.
W: Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 73-87, bibliogr. 16 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilność przyszłości)

inteligentne miasto ; transport odpadów ; zrównoważona logistyka

smart city ; waste transportation ; sustainable logistics

6/100
Nr opisu: 0000132524
IT platforms and new services by international logistics service providers as a support for the internationalisation of SMEs (based on Great Britain).
[Aut.]: Ewa Stawiarska, P. Sobczak, Elżbieta Pawłowska.
W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, November 3rd - 5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. TANGER Ltd., SKODA AUTO University, SKODA AUTO Logistics, VSB - Technical University Ostrava, AGH University of Science and Technology, Technical University in Kosice, Automotive Industry Association. Ostrava : Tanger, 2019, s. 1-8, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

transport transgraniczny ; logistyka ; SMES ; internacjonalizacja

cross-border transport ; logistics ; SMES ; internationalization

7/100
Nr opisu: 0000130007
Modele zarządzania innowacjami w łańcuchach i sieciach dostaw międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
Warszawa : CeDeWu, 2019, 365 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

łańcuch dostaw ; sieć dostaw ; zarządzanie innowacjami ; system zarządzania ; innowacje ; polityka innowacyjna ; branża motoryzacyjna

supply chain ; supply network ; innovation management ; management system ; innovations ; innovation policy ; automotive branch

8/100
Nr opisu: 0000132528
R&D organizations in automotive supply chains.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Elżbieta Pawłowska.
W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, November 3rd - 5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. TANGER Ltd., SKODA AUTO University, SKODA AUTO Logistics, VSB - Technical University Ostrava, AGH University of Science and Technology, Technical University in Kosice, Automotive Industry Association. Ostrava : Tanger, 2019, s. 1-7, bibliogr. 12 poz. Punktacja MNiSW 5.000

łańcuch dostaw ; własność intelektualna ; zarządzanie innowacjami

supply chain ; intellectual property ; innovation management

9/100
Nr opisu: 0000127993
Systemy zabezpieczenia człowieka w ruchu drogowym.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa. Pod red. Renaty Runiewicz, Justyny Żylińskiej, Moniki Szczerbak, Iwony Przychockiej, Krzysztofa Gawkowskiego. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2019, s. 732-742, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

transport ; system zabezpieczeń ; człowiek

transport ; security system ; human

10/100
Nr opisu: 0000123753
A model for managing the environment by coordinating the flow of goods in the regions of the European Union (based on the example of the Netherlands).
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Elżbieta Pawłowska.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 30 June - 9 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.2, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 3-10, bibliogr. 11 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

KPI ; transport ; ITS ; zrównoważony rozwój

KPI ; transport ; ITS ; sustainable development

11/100
Nr opisu: 0000126331   
Logistics management of the rail connections using graph theory: the case of a public transportation company on the example of Koleje Dolnośląskie S.A..
[Aut.]: P. Sobczak, Ewa Stawiarska, J. Olah, J. Popp, T. Kliestik.
-Eng. Manag. Prod. Serv. 2018 vol. 10 iss. 3, s. 7-22, bibliogr. 38 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

Koleje Dolnośląskie ; transport kolejowy ; analiza strukturalna sieci ; zarządzanie firmą transportową ; sieć transportowa

Koleje Dolnośląskie ; railway transport ; structural analysis of network ; transport company management ; transport network

12/100
Nr opisu: 0000124519
Managing green logistiscs chains for the automotive industry.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.2, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 601-608, bibliogr. 12 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

zielony łańcuch dostaw ; zarządzanie ; przemysł motoryzacyjny

green supply chain ; management ; motor industry

13/100
Nr opisu: 0000127344   
Proces pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań od dostawców i analiza ryzyka występującego w tym procesie na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 499-512, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja ; otwarty model innowacji ; transfer technologii ; ryzyko transferu

innovation ; open innovation model ; technology transfer ; technology transfer risk

14/100
Nr opisu: 0000123213
Proekologiczne kształtowanie procesów w łańcuchu dostaw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Aspekty logistyczne w biznesie. Red. Lech Bukowski, Paweł Sobczak. Dabrowa Górnicza : Wydaw. Naukowe Akademii WSB, 2018, s. 134-150, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

15/100
Nr opisu: 0000124441   
Study of the relationship between the progressive development of logistics and transport infrastructures of regions and the economic performance of regions (NUTS 2 UE).
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Logist. Transp. 2018 vol. 38 no. 2, s. 91-99, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

infrastruktura logistyczna ; infrastruktura transportowa ; regionalny wzrost gospodarczy ; NUTS 2 UE

logistics infrastructure ; transport infrastructure ; regional economic growth ; NUTS 2 UE

16/100
Nr opisu: 0000126399
Supporting the internationalization of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic.
[Aut.]: Elżbieta Pawłowska, Ewa Stawiarska.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Modern science. Iss. 1.5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 989-996, bibliogr. 10 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

internacjonalizacja ; małe i średnie przedsiębiorstwa

internationalization ; small and medium-sized enterprises

17/100
Nr opisu: 0000132827   
Szanse i zagrożenia rozwoju ict/ai w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw ICT.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Synergia na rzecz kształtowania ładu społeczno-gospodarczego w duchu idei zrównoważonego rozwoju. Red. Anna Piekacz. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2018, s. 107-122, bibliogr. 14 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 1 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

produktywność ; ICT/AI ; wdrożenie ; szansa ; zagrożenie

productivity ; ICT/AI ; implementation ; chance ; threat

18/100
Nr opisu: 0000122926   
The impact of intelligent transportation system implementations on the sustainable growth of passenger transport in EU regions.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, P. Sobczak.
-Sustainability 2018 vol. 10 iss. 5, art. no. 1318 s. 1-32, bibliogr. 72 poz.. Impact Factor 2.592. Punktacja MNiSW 20.000

ITS ; przewóz masowy ; rozwój regionów UE

ITS ; mass transit ; development of EU regions

19/100
Nr opisu: 0000123100   
Zrównoważony rozwój gospodarczy regionów UE wspierany przez budowanie strategii rozwoju i dynamicznie modelowane systemów logistyczno-transportowych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Współcz. Gosp. 2018 vol. 9 iss. 1, s. 11-23, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

branże wiodące regionu ; inteligentne specjalizacje regionu ; regionalny system logistyczno-transportowy

region's leading industries ; intelligent specializations of the region ; regional logistic and transport system

20/100
Nr opisu: 0000118075
Analysis of the region specialization in the issue of "ecology" and "transport".
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 53, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 51-59, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

region zrównoważonego rozwoju gospodarczego ; modelowanie dynamiczne ; transport ; sieć logistyczna

sustainable economic development region ; dynamic modelling ; transportation ; logistic network

21/100
Nr opisu: 0000123098
Bezpieczeństwo e-zakupów i e-zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Nauki społeczne i ekonomiczne - węzłowe zagadnienia. Pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej. Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017, s. 774-791, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

handel elektroniczny ; e-procurement ; przedsiębiorstwo

e-commerce ; e-procurement ; enterprise

22/100
Nr opisu: 0000118083
Cele i zadania edukacji w świetle zagrożenia, jakim jest znikanie zawodów (ze szczególnym uwzględnieniem zawodu logistyka) zastępowanych przez sztuczną inteligencję.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Aktualne problemy. Praca zbiorowa. 9. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 177-188, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

sztuczna inteligencja ; znikanie zawodów ; zawód logistyk

artificial intelligence ; disappearing profession ; logistics professionals

23/100
Nr opisu: 0000118078
Eco-innovation applied to the logistics and transport processes.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 53, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 207-215, bibliogr. 7 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

ekoinnowacja ; proces transportowy

eco-innovation ; transport process

24/100
Nr opisu: 0000124379   
Higher education courses expected by the enterprises the business activities of which are related to smart specialisations of the regions (on the example of the Silesian voivodeship).
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2017 nr 4, s. 117-131, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

szkolnictwo wyższe ; kurs ; inteligentna specjalizacja ; region ; system IT

higher education ; course ; smart specialization ; region ; IT system

25/100
Nr opisu: 0000118746
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Monografia.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, P. Dzikowski, K. Bartczak.
Warszawa : Texter, 2017, (e-book) 140 s., bibliogr. 73 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

26/100
Nr opisu: 0000115804
Współczesne wyzwania łańcuchów dostaw. Monografia.
[Aut.]: M. Wincewicz- Bosy, Ewa Stawiarska, A. Łupicka.
Warszawa : Texter, 2017, 134 s.. Punktacja MNiSW 20.000

27/100
Nr opisu: 0000110510
Kształtowanie etycznych zachowań z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi informatycznych i aplikacji interenetowych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Kulturowe i etyczne aspekty gospodarki , biznesu i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2016, s. 69-78, bibliogr. 16 poz. (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 449 1429-6063)

innowacyjne narzędzia ; aplikacja internetowa ; narzędzia informatyczne ; etyka zawodowa ; kształtowanie etycznych zachowań

innovative tools ; internet application ; information tools ; professional ethics ; development of ethical behavior

28/100
Nr opisu: 0000114883   
Logistyczne systemy informatyczne wykorzystujące sztuczną inteligencję w branży motoryzacyjnej.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 4, s. 99-117, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

sztuczna inteligencja ; logistyka ; ERP ; Six Sigma

artificial intelligence ; logistics ; ERP ; Six Sigma

29/100
Nr opisu: 0000112053
Modelowanie małych i średnich biznesów motoryzacyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kierunku innowacyjności i bezpiecznego włącznia ich do dynamicznych sieci dostaw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych. Pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Moniki Filipowskiej-Tuthill. Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016, s. 690-705, bibliogr. 15 poz.

30/100
Nr opisu: 0000112060
Nowe rozwiązana organizacyjne, produktowe i procesowe w kulturze japońskiej i europejskiej.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Toyotaryzm. Analiza strumieni wartości produkcyjnych. Warszawa : Polski Instytut Jakości, 2016, s. 33-43, bibliogr. 17 poz.

31/100
Nr opisu: 0000115328   
Polityka rozwoju zrównoważonego transportu i konieczne działania marketingowe na rynku usług transportowych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w organizacjach i gospodarce. Pod red. Izabeli Jonek-Kowalskiej. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, s. 149-162, bibliogr. 12 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 3 2451-456X)

polityka transportowa ; marketing transportu

transport policy ; transport marketing

32/100
Nr opisu: 0000112058
Rozwijanie innowacyjności przedsiębiorstw sektora automotive w kulturze japońskiej i europejskiej.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Toyotaryzm. Analiza strumieni wartości produkcyjnych. Warszawa : Polski Instytut Jakości, 2016, s. 57-70, bibliogr. 9 poz.

33/100
Nr opisu: 0000111546
Współpraca firm regionu śląskiego i małopolskiego na potrzeby rozwoju inteligentnych specjalizacji. Aspekty transportowo-logistyczne.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Gosp. Mater. Logist. 2016 R. 68 nr 12, s. 26-32. Punktacja MNiSW 8.000

region ; inteligentna specjalizacja ; zintegrowane łańcuchy dostaw ; dynamiczna sieć dostaw

region ; smart specialization ; integrated supply chains ; dynamic supply network

34/100
Nr opisu: 0000110742
Współpraca regionów śląskiego i małopolskiego na potrzeby rozwoju inteligentnych specjalizacji. Aspekty transportowo-logistyczne.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Gosp. Mater. Logist. 2016 R. 68 nr 11, s. 35-43, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

region ; inteligentna specjalizacja ; infrastruktura logistyczno-transportowa

region ; smart specialization ; logistic and transport infrastructure

35/100
Nr opisu: 0000106015
Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego osób 55+.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Mark. i Rynek 2016 R. 23 nr 4, s. 30-37, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

turystyka seniora ; technika informatyczna ; turystyczne systemy transportowe ; logistyka turystyczna

senior tourism ; computer technics ; tourist transport systems ; logistics of tourist

36/100
Nr opisu: 0000111532
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w budowaniu europejskich sieci logistycznych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Mark. i Rynek 2016 R. 23 nr 12, s. 2-10, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

sieć dostaw ; narzędzia informatyczne ; infrastruktura transportowa ; TSL

supply chain ; IT tools ; transport infrastructure ; TSL

37/100
Nr opisu: 0000111252   
Zastosowanie współczesnych narzędzi informatycznych w nauczaniu w kierunku zachowań etycznych i antykorupcyjnych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 2, s. 143-156, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

korupcja ; etyka ; technologie informatyczne ; nauczanie antykorupcyjne

corruption ; ethics ; information technologies ; anti-corruption teaching

38/100
Nr opisu: 0000105681   
Creating product innovation in the context of the risks involved in the supply systems in the automotive sector.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2015 nr 3, s. 115-129, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

ryzyko ; łańcuch dostaw ; innowacja produktowa ; sektor motoryzacyjny

risk ; supply chain ; product innovation ; automotive sector

39/100
Nr opisu: 0000098970
Development of the euroregion through the improvement of the cross-border logistics flow.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Contemporary management. Theoretical and practical aspects. Ed. by Stefan Hittmar, Marek Lisiński. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. Zilina : Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, 2015, s. 153-173, bibliogr. 14 poz.

40/100
Nr opisu: 0000104265   
Intermodalne centra logistyczne w systemie transportowym UE.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Aspekty logistyczne w biznesie. Red. Krystyna Kowalska, Paweł Sobczak. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 81-101, bibliogr. 16 poz. (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; )

41/100
Nr opisu: 0000101405
Komunikowanie społecznej odpowiedzialności łańcucha dostaw w social mediach.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju. Red. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 575-587, bibliogr. (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; )

zarządzanie łańcuchem dostaw ; media społecznościowe ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; CSR

supply chain management ; social media ; corporate social responsibility ; CSR

42/100
Nr opisu: 0000104264
Realizowanie polityki CSR i budowanie wizerunku współpracujących biznesów motoryzacyjnych a odpowiedzialność zakupowa Polaków.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Społeczne i kulturowe determinanty biznesu, gospodarki i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2015, s. 81-97, bibliogr. 16 poz. (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 421 1429-6063)

43/100
Nr opisu: 0000104266   
The role of TSL sector in provision of services to the automotive supply chains/networks.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Forum Sci. Oecon. 2015 vol. 3 no. 2, s. 17-28, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sektor motoryzacyjny ; sektor TSL ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; zarządzanie siecią dostaw

automotive sector ; TSL sector ; supply chain management ; supply network management

44/100
Nr opisu: 0000100013   
Wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych w kształceniu odpowiedzialnych społecznie spedytorów i transportowców.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 239-251, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

technologie informatyczne ; transport drogowy ; transport intermodalny

information technologies ; road transport ; intermodal transport

45/100
Nr opisu: 0000104276
Zarządzanie procesami i projektami transportowo-logistycznymi w regionalnych sieciach turystycznych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 8357-8365, bibliogr. 17 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 2

zarządzanie projektem ; turystyka ; logistyka

project management ; tourism ; logistics

46/100
Nr opisu: 0000097619   
Innowacje organizacyjne, techniczne, procesowe, marketingowe i finansowe powstałe w klastrach sektora TSL.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 63-75, bibliogr. 20 poz.
Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja ; innowacyjność organizacji ; klaster TSL ; innowacja organizacyjna ; innowacja procesowa

innovation ; organizational innovativeness ; TSL cluster ; organizational innovation ; process innovation

47/100
Nr opisu: 0000094664   
Kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych w kierunku społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców/pracowników.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2014 nr 3, s. 125-141, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

CSR ; logistyka ; szkolnictwo wyższe

CSR ; logistics ; higher education

48/100
Nr opisu: 0000097278   
Kształcenie odpowiedzialnych logistyków wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Logistyka 2014 nr 6, dysk optyczny (CD-ROM) s. 14781-14788, bibliogr. 9 poz.
Dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 6

proces kształcenia ; dydaktyka ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw ; etyka biznesu ; logistyka ; narzędzia IT

process of educating ; didactics ; corporate social responsibility ; responsible supply chain management ; business ethics ; logistics ; IT tools

49/100
Nr opisu: 0000093201   
Logistics system and smart specialisation at the regional level.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Logistyka 2014 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 3335-3342, bibliogr. 12 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 3

region przemysłowy ; inteligentna specjalizacja ; system logistyczny ; infrastruktura ; innowacyjność ; sieć przedsiębiorstw

industrial region ; smart specialization ; logistic system ; infrastructure ; innovativeness ; enterprises network

50/100
Nr opisu: 0000096035
Narzędzia informatyczne wspierające podejmowanie bezpiecznych decyzji transakcyjnych w sieciach dostaw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Transp. i Komun. 2014 nr 7, s. 26-29

51/100
Nr opisu: 0000102732
Odpowiedzialność społeczno-środowiskowa sektora motoryzacyjnego.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Sektorowe studia przypadków. Red. Jerzy Rossa, Małgorzata Chojnacka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014, s. 71-89, bibliogr. 36 poz.

52/100
Nr opisu: 0000096036
Poprawa bezpieczeństwa przepływów w łańcuchach/sieciach dostaw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Transp. i Komun. 2014 nr 6, s. 39-44, bibliogr. 23 poz.

53/100
Nr opisu: 0000096033
Powoływanie inicjatyw klastrowych a skuteczność komercjalizacji prac B+R w sektorze TSL.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Transp. i Komun. 2014 nr 3, s. 46-51, bibliogr. 25 poz.

54/100
Nr opisu: 0000095982
Ryzyko w systemach zaopatrzeniowych sektora automotive w aspekcie społecznej odpowiedzialności dostawców.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Natura i uwarunkowania ryzyka. Red. I. Staniec. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 196-209, bibliogr. 33 poz. (Monografie Politechniki Łódzkiej ; nr 2118)

55/100
Nr opisu: 0000092779
Sektor TSL w obsłudze łańcuchów i sieci dostaw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Gosp. Mater. Logist. 2014 R. 66 nr 7, s. 2-10, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zarządzanie ; łańcuch dostaw ; sieć dostaw ; sieć logistyczna ; klaster TSL

management ; supply chain ; supply network ; logistic network ; TSL cluster

56/100
Nr opisu: 0000096037
Specjalizacja regionów, a regionalne systemy transportu kombinowanego.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Transp. i Komun. 2014 nr 4, s. 31-35, bibliogr. 23 poz.

57/100
Nr opisu: 0000117518
Systemy logistyczne a inteligentne specjalizacje regionów.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. XI Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 22-23 września 2014. Materiały konferencyjne. Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2014, s. 53

region przemysłowy ; inteligentna specjalizacja ; system logistyczny

industrial region ; smart specialization ; logistic system

58/100
Nr opisu: 0000090904   
The role of higher education institutions in creating a collective vision of sustainable business development.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2014 nr 1, s. 115-134, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; CSR ; zarządzanie ; uczelnia wyższa

corporate social responsibility ; CSR ; management ; higher education institution

59/100
Nr opisu: 0000094617   
Zabezpieczanie ładunku po zdarzeniu drogowym.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Logistyka 2014 nr 5, s. 1459-1467, bibliogr. 10 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 2

transport drogowy ; wypadek drogowy ; zabezpieczenie ładunku ; zarządzanie kryzysowe ; SIPR

road transport ; road accident ; protection of cargo ; crisis management ; SIPR

60/100
Nr opisu: 0000121337   
Bariery rozwojowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw i próby ich przezwyciężania przez działania instytucji okołobiznesowych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym. Audyt strategiczny przedsiębiorstwa. Katowice : Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw, 2013, s. 22-24

MŚP ; bariera rozwoju ; audyt

SME ; barrier to development ; audit

61/100
Nr opisu: 0000088685
Funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora TSL w klastrach na przykładzie Śląskiego Klastra Logistycznego.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Gosp. Mater. Logist. 2013 R. 65 nr 11, bibliogr. 13-19. Punktacja MNiSW 8.000

logistyka ; infrastruktura transportowa ; klaster TSL ; Śląski Klaster Logistyczny ; integracja sektora TSL

logistics ; transport infrastructure ; TSL cluster ; Silesian Cluster of Logistics ; TSL sector integration

62/100
Nr opisu: 0000090967
Modelowanie transgranicznych systemów logistycznych na przykładzie euroregionów Śląsk Cieszyński, Beskidy, Silesia.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2013 R. 20 nr 10, dysk optyczny (CD-ROM) s. 753-763, bibliogr. 12 poz.
CD-ROM zawiera materiały z konferencji TransComp, Zakopane 2.XII-5.XII.2013. Punktacja MNiSW 5.000

transgraniczny system logistyczny ; euroregion ; polityka transportowa ; system logistyczny

cross-border logistics system ; euro region ; transportation policy ; logistic system

63/100
Nr opisu: 0000101400   
Rola uczelni wyższych w kształceniu odpowiedzialnych logistyków.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Zesz. Nauk. USzczec., Probl. Transp. Logist. 2013 nr 23, s. 229-242, bibliogr. 9 poz.
Tytuł zeszytu: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Diagnoza i przyszłe wyzwania. Punktacja MNiSW 10.000

CSR ; logistyka ; szkolnictwo wyższe

CSR ; logistics ; higher education

64/100
Nr opisu: 0000084825
Rola wyższych uczelni w analitycznym wsparciu oraz promocji regionalnych MŚP.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności. Pod red. K. Malickiego. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013, s. 529-543

65/100
Nr opisu: 0000092468   
Współczesne kierunki polityki innowacyjnej a współpraca sieciowa w transferze wiedzy z sektora nauki.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2013 t. 51 nr 6, s. 23-34, bibliogr. 17 poz.
Tytuł zeszytu: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. Red. T. Leczykiewicz. Punktacja MNiSW 8.000

polityka innowacyjna ; transfer wiedzy ; sieć

innovation policy ; knowledge transfer ; network

66/100
Nr opisu: 0000089717   
Zmiany modeli biznesowych w branży meblowej w Polsce.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2013 nr 4, s. 151-169, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

model biznesowy ; klaster ; łańcuch dostaw

business model ; cluster ; supply chain

67/100
Nr opisu: 0000075901
Analityczne wsparcie regionalnych MŚP.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczyrk, 21-23 czerwca 2012 r.. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012, s. 123-138, bibliogr. 16 poz.

68/100
Nr opisu: 0000085015
CSR w łańcuchu dostaw a oszczędność i efektywność.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: XVI. Konferencja Logistyki Stosowanej. Total Logistic Management, Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 r. [Dokument elektroniczny]. Red. A. Lichota. Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. [B.m.] : [b.w.], 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 28 poz.

zarządzanie ; łańcuch dostaw ; CSR

management ; supply chain ; CRS

69/100
Nr opisu: 0000075920   
Klastry logistyczne jako mechanizm rozwoju regionu i konkurencyjności śląskich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Zesz. Nauk. Ostroł. Tow. Nauk. 2012 z. 26, s. 273-295, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

70/100
Nr opisu: 0000075895
Marketing partnerski biblioteki - tworzenie relacji z otoczeniem.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Gdzie jesteś czytelniku?. Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej. XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod red. Krzysztofa Zioło. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 175-193, bibliogr. 18 poz. (Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ; nr 2 1899-6515)

marketing partnerski ; biblioteka szkoły wyższej ; public relations ; zarządzanie relacjami

partnership marketing ; academic library ; public relations ; relationship management

71/100
Nr opisu: 0000072112   
Marketingowo-logistyczne zarządzanie procesami zamawiania i realizacji zamówienia klienta.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2012 nr 1, s. 29-51, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

marketing ; logistyka ; zarządzanie procesami biznesowymi ; realizacja zamówienia

marketing ; logistics ; business process management ; order fulfillment

72/100
Nr opisu: 0000076201
Nowoczesne metody zarządzania zasobami małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
W: Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji. Monografia = Conditions and methodological aspects of development of organization. Red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012, s. 225-244

73/100
Nr opisu: 0000075453
Programy etyczne superorganizacji (zintegrowanego łańcucha dostaw).
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T. 1. Red. L. Karczewski, H. Kretek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2012, s. 303-320, bibliogr. 28 poz.

etyka biznesu ; organizacja ; przedsiębiorstwo ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; integrator

business ethics ; organization ; enterprise ; supply chain management ; integrator

74/100
Nr opisu: 0000075902
Rola wyższych uczelni w analitycznym wsparciu oraz promocji regionalnych MŚP.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: II Międzynarodowa konferencja w ramach projektu Internetowa Promocja Nauki, Rzeszów, 15-16.03.2012. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 89-95, bibliogr. 17 poz.

75/100
Nr opisu: 0000075898
Komercjalizacja wiedzy a innowacyjne narzędzia marketingu.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji. Praca zbiorowa. Pod red. J. Teszke [i in.]. Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 203-213, bibliogr. 17 poz.

76/100
Nr opisu: 0000075900
Marketingowo-logistyczne zarządzanie procesami obsługi klienta w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczyrk, 9-11 czerwca 2011 r.. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011, s. 147-158, bibliogr. 20 poz.

77/100
Nr opisu: 0000075897
Promowanie innowacji komercjalizowanej przez spin-off.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu. Red. A. Balcerzak, M. Moszyński. Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, s. 87-111, bibliogr. 17 poz.

78/100
Nr opisu: 0000075899
Relacje jednostek nauki i biznesu w procesie tworzenia i komercjalizacji innowacji.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Nauka Gosp. 2011 nr 1, s. 11-20, bibliogr. 18 poz.

79/100
Nr opisu: 0000076624
Tworzenie i rola sieci powiązań administracji i instytucji pozarządowych w rozwoju środowisk lokalnych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Trzeci sektor: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Red.: M. Urbaniec, P. Stec. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2011, s. 156-168, bibliogr. 16 poz.

80/100
Nr opisu: 0000065683   
Działalność marketingowa w procesie komercjalizacji technologii. Studium dobrych praktyk promowania innowacji technologicznej przez organizacje akademickie oraz wynalazców.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2010 nr 2, s. 123-139, bibliogr. 15 poz.

marketing ; promocja ; innowacja ; uczelnia techniczna

marketing ; promotion ; innovation ; technical university

81/100
Nr opisu: 0000071009
Promocja działalności edukacyjnej, badawczej i usługowej realizowana przez uczelnie techniczne.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji. Monografia. Red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010, s. 198-210

82/100
Nr opisu: 0000070288
Rola uczelni i klastrów wiedzy w promowaniu komercjalizacji rezultatów prac badawczych, wiedzy i technologii.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy. Red.: J. Teczke, J. Czekaj. Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 109-127

83/100
Nr opisu: 0000067523   
Tworzenie i rola sieci powiązań administracji i instytucji publicznych, szkolnictwa oraz przedsiębiorstw w udzielaniu pomocy niepełnosprawnym na przykładzie miasta Zabrze.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2010 nr 4, s. 163-180, bibliogr. 21 poz.

niepełnosprawność ; zarządzanie wiedzą ; administracja publiczna ; Zabrze

disability ; knowledge management ; public administration ; Zabrze

84/100
Nr opisu: 0000070290   
Tworzenie i rola systemu powiązań administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw w kształtowaniu podaży i popyty na innowacje.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Publikacja z konferencji pt. Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, 9 grudnia 2010. Warszawa : Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2010, s. 27-42, bibliogr. 18 poz.

zarządzanie wiedzą ; administracja publiczna ; nnowacyjność

knowledge management ; public administration ; innovation

85/100
Nr opisu: 0000067504   
Zarządzanie wiedzą w procesie komercjalizacji technologii opracowanych na uczelniach wyższych.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2010 nr 4, s. 127-139, bibliogr. 16 poz.

zarządzanie wiedzą ; uczelniany klaster wiedzy ; klaster wiedzy ; komercjalizacja technologii

knowledge management ; college cluster of knowledge ; knowledge cluster ; commercialization of technology

86/100
Nr opisu: 0000070287
Zastosowanie filozofii kaizen w zarządzaniu procesami logistycznymi przebiegającymi w łańcuchu dostaw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Flow management. Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych. Pod red. G. Wróbla. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2010, s. 67-72

87/100
Nr opisu: 0000048273
Klastry meblowe jako ważne ogniwa dystrybucji towarów eksportowanych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Gosp. Mater. Logist. 2009 R. 61 nr 3, s. 15-20

klaster meblowy ; dystrybucja ; polityka eksportowa ; promocja

furniture cluster ; distribution ; export policy ; promotion

88/100
Nr opisu: 0000056018
Marketing relacji w klastrach branży meblowej.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami. Monografia. Red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009, s. 93-104, bibliogr. 10 poz.

89/100
Nr opisu: 0000056019
Proces kształtowania efektywnych relacji z klientami przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 78-84, bibliogr. 9 poz.

90/100
Nr opisu: 0000056017
Rola klastrów wiedzy i potrzeba zwiększania umiejętności akademickich w zakresie komercjalizacji rezultatów praz badawczych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego. Red. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 319-331, bibliogr. 9 poz.

91/100
Nr opisu: 0000047563
Systemy informacyjne wspomagajace zarządzanie łańcuchami dostaw w organizacjach transnarodowych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Gosp. Mater. Logist. 2009 R. 61 nr 2, s. 18-24

logistyka ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; strategia organizacji ; strategia informacyjna ; przedsiębiorstwo transportowe

logistics ; supply chain management ; corporate strategy ; information strategy ; transport company

92/100
Nr opisu: 0000041503   
Marketing relacji w procesie kształtowania efektywności działalności przedsiębiorstw różnych branż.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2008 nr 3, s. 45-66, bibliogr. 24 poz.

marketing relacji ; zarządzanie relacjami ; efektywność przedsiębiorstwa ; marketing

relationship marketing ; relationship management ; efficiency of enterprise ; marketing

93/100
Nr opisu: 0000075817
Zarządzanie łańcuchem dostaw w globalnych strukturach kooperacyjnych branży motoryzacyjnej.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w obliczu procesów internacjonailzacji i globalizacji. Red. M. Szymczak. Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 53-63, bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 85)

94/100
Nr opisu: 0000023979
Zintegrowane systemy zarządzania przedsięborstwem i łańcuchem dostaw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 193-204, bibliogr. 18 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1724 Organizacja i Zarządzanie ; z. 37)

zintegrowany system zarządzania ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; łańcuch dostaw ; integracja przedsiębiorstw

integrated management system ; enterprise management ; supply chain ; integration of enterprise

95/100
Nr opisu: 0000010211
Marketing partnerski korporacji transnarodowych a drożność kanałów informacyjnych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 237-248, bibliogr. 15 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1626 Organizacja i Zarządzanie ; z. 24)

korporacja międzynarodowa ; marketing partnerski ; kanał informacyjny

multinational corporation ; partnership marketing ; information channel

96/100
Nr opisu: 0000010606
Rozwiązania integrujące łańcuch dostaw przemysłu samochodowego.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Gosp. Mater. Logist. 2003 R. 55 nr 10, s. 14-18

logistyka ; łańcuch dostaw ; przemysł motoryzacyjny

logistics ; supply chain ; automotive industry

97/100
Nr opisu: 0000010595
Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie przedsiębiorstw sektora samochodowego.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Gosp. Mater. Logist. 2003 R. 55 nr 3, s. 19-22

logistyka ; łańcuch dostaw

logistics ; supply chain

98/100
Nr opisu: 0000075816
Systemy informatyczne i multimedia elektroniczne w obsłudze klienta przemysłu samochodowego.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu. Uniwersytet Gdański. Instytut Handlu Zagranicznego. Zakład Marketingu, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. Sopot : Instytut Handlu Zagraniczego Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 474-481, bibliogr. 16 poz.
Materiały z konferencji, Sopot 24-26 października 2001

99/100
Nr opisu: 0000075815
Zintegrowany łańcuch dostaw na przykładzie sektora samochodowego.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Eurologistyka drogą do sukcesu firmy. III Ogólnopolskie Warsztaty Logistyczne, Poznań, 2-3 kwietnia 2001. Red. E. Gołembska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Logistyki Międzynarodowej. Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 20-28, bibliogr. 12 poz.

100/100
Nr opisu: 0000003092
Społeczno-kulturowe aspekty zarządzania łańcuchem dostaw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 2000 z. 7, s. 77-88, bibliogr. 11 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie