Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SPECJAŁ ALEKSANDRA
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/71
Nr opisu: 0000135278   
Wirtualizacja budynku uniwersyteckiego na potrzeby analiz środowiska wewnętrznego.
[Aut.]: Marek Salamak, Aleksandra Specjał, Michał Sitek, K. Cemor, M. Chrapek, M. Mądry, N. Moćko, J. Orzeł, M. Pająk, R. Radziecki.
-PM News 2020 wyd. 23, s. 23

wirtualizacja ; budynek uniwersytecki ; środowisko wewnętrzne ; analiza

virtualization ; university building ; indoor environment ; analysis

2/71
Nr opisu: 0000133469
Analiza doboru źródła ciepła dla budynku jednorodzinnego.
[Aut.]: Aleksandra Specjał.
-Przew. Proj. 2019 nr 1, s. 30-34, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

budynek jednorodzinny ; termomodernizacja ; ogrzewanie budynku ; koszt ogrzewania

single-family building ; thermomodernization ; building heating ; heating cost

3/71
Nr opisu: 0000133394   
Case study of thermal diagnostics of single-family house in temperate climate.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Aleksandra Lipczyńska, Maria Hurnik, Małgorzata Król, Agnieszka Palmowska, Zbigniew Popiołek.
-Energies 2019 vol. 12 iss. 23, art. no. 4549 s. 1-20, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

diagnostyka cieplna ; wydajność energetyczna ; studium przypadku ; klimat umiarkowany

thermal diagnostics ; energy performance ; case study ; temperate climate

4/71
Nr opisu: 0000125987   
Analysis of accuracy determination of the seasonal heat demand in buildings based on short measurement periods.
[Aut.]: Joanna Ferdyn-Grygierek, Dorota* Bartosz, Aleksandra Specjał, Krzysztof Grygierek.
-Energies 2018 vol. 11 iss. 10, art. no. 2734 s. 1-19, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 2.707. Punktacja MNiSW 25.000

sygnatura energetyczna ; zużycie energii ; symulacja wydajności bydynku ; budynek wielorodzinny ; budynek szkolny

energy signature ; energy consumption ; building performance simulation ; multi-family building ; school building

5/71
Nr opisu: 0000119292   
Assessment of single-family house thermal renovation based on comprehensive on-site diagnostics.
[Aut.]: Maria Hurnik, Aleksandra Specjał, Zbigniew Popiołek, Wojciech Kierat.
-Energy Build. 2018 vol. 158, s. 162-171, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 4.495. Punktacja MNiSW 40.000

diagnostyka in-situ ; termorenowacja ; system pomiarowy ; dom jednorodzinny ; zużycie energii

on-site diagnostics ; thermal renovation ; measurement system ; single-family house ; energy consumption

6/71
Nr opisu: 0000121607
Propozycja modyfikacji rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
-INSTAL 2018 nr 1, s. 6-12, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

podzielnik kosztów ogrzewania ; koszt ogrzewania ; oszczędność energii

heat cost allocator ; heating cost ; energy saving

7/71
Nr opisu: 0000113337
Determination of the seasonal heat consumption based on the short-term measurements in the building.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Dorota* Bartosz.
-J. Build. Phys. 2017 vol. 40 iss. 6, s. 544-560, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.226. Punktacja MNiSW 35.000

charakterystyka energetyczna ; pomiar in situ ; sezonowe zużycie ciepła ; budynek wielorodzinny ; budynek zamieszkały

energy performance ; measurement in situ ; seasonal heat consumption ; multifamily building ; occupied building

8/71
Nr opisu: 0000118176   
Estimation of the seasonal demand for cooling based on the short-term data.
[Aut.]: Dorota* Bartosz, Aleksandra Specjał.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 2, s. 133-143, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

chłodzenie ; zapotrzebowanie na energię ; charakterystyka energetyczna ; sygnatura energetyczna ; regresja liniowa ; budynek biurowy

cooling ; energy demand ; energy performance ; energy signature ; linear regression ; office building

9/71
Nr opisu: 0000116368   
On-site diagnosis of hybrid ventilation system in a renovated single-family house.
[Aut.]: Maria Hurnik, Aleksandra Specjał, Zbigniew Popiołek.
-Energy Build. 2017 vol. 149, s. 123-132, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 4.457. Punktacja MNiSW 40.000

renowacja budynku ; wentylacja hybrydowa ; hermetyczność ; symulacja przepływu powietrza ; zapotrzebowanie na energię ; diagnoza in-situ

building renovation ; hybrid ventilation ; airtightness ; airflow simulation ; energy demand ; on-site diagnosis

10/71
Nr opisu: 0000118178   
On-site thermal diagnostics of heating and DHW installations.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Halina** Ciuman.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 2, s. 165-173, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system grzewczy ; ciepła woda użytkowa ; kontrola ; wydajność systemu ; diagnostyka termiczna

heating system ; domestic hot water ; inspection ; system efficiency ; thermal diagnostics

11/71
Nr opisu: 0000115486
Rozliczenia kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy wykorzystaniu podzielników kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 230 s., bibliogr. 145 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

budynek wielorodzinny ; ogrzewanie budynku ; koszt ogrzewania ; podzielnik kosztów ogrzewania

multifamily house ; building heating ; heating cost ; heat cost allocator

12/71
Nr opisu: 0000120058   
Settlements of individual heating costs in multifamily buildings - polish experience.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Halina** Ciuman.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 3, s. 143-151, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

efektywność energetyczna ; energooszczędność ; ogrzewanie ; podzielnik kosztów ogrzewania ; koszt ogrzewania

energy efficiency ; energy saving ; heating ; heat cost allocator ; heating cost

13/71
Nr opisu: 0000101996
Ocena energetyczna budynków w świetle przepisów i praktyki.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Dorota* Bartosz, Halina** Ciuman.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 9-18, bibliogr. 9 poz.

charakterystyka energetyczna budynku ; pomiary ; sezonowe zużycie ciepła ; metoda sygnatury energetycznej ; metoda bilansowa

energy performance of building ; measurements ; seasonal heat consumption ; energy signature method ; balance method

14/71
Nr opisu: 0000095336
Metoda bilansowa wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło na podstawie dwutygodniowych pomiarów zużycia ciepła w budynku.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Dorota* Bartosz.
-INSTAL 2014 nr 12, s. 37-43, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

charakterystyka energetyczna ; sezonowe zużycie ciepła ; zapotrzebowanie na ciepło ; metoda bilansowa

energy performance ; seasonal heat consumption ; heat demand ; balance method

15/71
Nr opisu: 0000087158
Alternatywa dla wyznaczania obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynków.
[Aut.]: Dorota* Bartosz, Aleksandra Specjał.
-INSTAL 2013 nr 7/8, s. 30-33, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

charakterystyka energetyczna budynku ; metody pomiaru ; budynek wielorodzinny ; sezonowe zużycie ciepła ; metoda sygnatury energetycznej

energy characteristic of building ; measuring methods ; multifamily building ; seasonal heat consumption ; energy signature method

16/71
Nr opisu: 0000085283
Diagnostyka cieplna in situ instalacji centralnego ogrzewania (podsystemu rozdziału i przekazywania ciepła do pomieszczeń).
[Aut.]: Aleksandra Specjał.
W: Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 2, Diagnostyka in situ źródeł ciepła oraz instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej. Pod red. Henryka Foita. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013, s. 243-287, bibliogr.

diagnostyka cieplna ; centralne ogrzewanie ; instalacja c.o. ; prawo polskie

thermal diagnostics ; central heating ; central heating installation ; Polish law

17/71
Nr opisu: 0000087107
Inaccuracies in determining the energy performance of buildings based on energy consumption measurements.
[Aut.]: Aleksandra Specjał.
W: Energy efficient, smart and healthy buildings. 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013. [Dokument elektroniczny]. Eds: K. Kabele [et al.]. Praga : Society of Environmental Engineering, 2013, pamięć USB (PenDrive) s. 1-10, bibliogr. 4 poz.

zużycie ciepła ; sygnatura energetyczna ; pomiar zużycia ciepła

heat consumption ; energy signature ; heat consumption measurement

18/71
Nr opisu: 0000085404
Metoda bilansowa dla wyznaczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji.
[Aut.]: Dorota* Bartosz, Aleksandra Specjał.
W: Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 6, Metodyka wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarów. Pod red. Aleksandry Specjał. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013, s. 29-42

zużycie energii ; ogrzewanie budynku ; wentylacja ; bilans cieplny ; sezonowe zużycie ciepła

energy consumption ; building heating ; ventilation ; heat balance ; seasonal heat consumption

19/71
Nr opisu: 0000085403
Metoda sygnatury energetycznej dla wyznaczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji.
[Aut.]: Dorota* Bartosz, Aleksandra Specjał.
W: Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 6, Metodyka wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarów. Pod red. Aleksandry Specjał. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013, s. 21-28, bibliogr.

zużycie energii ; ogrzewanie budynku ; wentylacja ; sygnatura energetyczna ; sezonowe zużycie ciepła

energy consumption ; building heating ; ventilation ; energy signature ; seasonal heat consumption

20/71
Nr opisu: 0000085406
Metodyka wyznaczenia składników charakterystyki energetycznej na podstawie pomiarów.
[Aut.]: Dorota* Bartosz, Halina** Ciuman, Joanna Ferdyn-Grygierek, Aleksandra Specjał.
W: Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 6, Metodyka wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarów. Pod red. Aleksandry Specjał. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013, s. 59-75, bibliogr.

charakterystyka energetyczna budynku ; zużycie ciepła ; pomiar in situ ; ogrzewanie budynku ; wentylacja ; chłodzenie budynku ; zużycie energii

energy characteristic of building ; heat consumption ; in situ measurement ; building heating ; ventilation ; building cooling ; energy consumption

21/71
Nr opisu: 0000085408
Podsumowanie.
[Aut.]: Aleksandra Specjał.
W: Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 6, Metodyka wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarów. Pod red. Aleksandry Specjał. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013, s. 85-101, bibliogr.

charakterystyka energetyczna budynku ; sygnatura energetyczna ; bilans cieplny

energy characteristic of building ; energy signature ; heat balance

22/71
Nr opisu: 0000085410
Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 6, Metodyka wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarów. Pod red. Aleksandry Specjał.
Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013, 105 s.

diagnostyka cieplna ; in situ ; charakterystyka cieplna budynku ; ogrzewanie budynku ; chłodzenie budynku ; wentylacja ; sezonowe zużycie ciepła

thermal diagnostics ; in situ ; heat characteristic of building ; building heating ; building cooling ; ventilation ; seasonal heat consumption

23/71
Nr opisu: 0000085405
Wyznaczanie zużycia energii do chłodzenia i wentylacji w standardowym sezonie chłodniczym na podstawie wyników z całego sezonu.
[Aut.]: Dorota* Bartosz, Aleksandra Specjał.
W: Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 6, Metodyka wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarów. Pod red. Aleksandry Specjał. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013, s. 43-58, bibliogr.

sezonowe zużycie ciepła ; chłodzenie budynku ; wentylacja ; bilans cieplny

seasonal heat consumption ; building cooling ; ventilation ; heat balance

24/71
Nr opisu: 0000074315
Analiza możliwości stosowania metody regresji liniowej do obliczeń sezonowego zużycia ciepła na podstawie wyników krótkich pomiarów.
[Aut.]: Aleksandra Specjał.
W: Rynek ciepła 2012. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin : Wydaw. Kaprint, 2012, s. 185-197, bibliogr. 8 poz.

sezonowe zużycie ciepła ; budynek ; sygnatura energetyczna ; pomiar zużycia ciepła

seasonal heat consumption ; building ; energy signature ; heat consumption measurement

25/71
Nr opisu: 0000079030
Diagnostyka instalacji c.o.. Podstawowe zadania i czynności.
[Aut.]: Aleksandra Specjał.
W: Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice : [b.w.], 2012, s. 31-32, bibliogr. 4 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

instalacja c.o. ; diagnostyka cieplna ; efektywność energetyczna ; charakterystyka energetyczna budynku

central heating installation ; thermal diagnostics ; energy efficiency ; energy characteristic of building

26/71
Nr opisu: 0000076317
Dokładność wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków na podstawie krótkich pomiarów.
[Aut.]: Aleksandra Specjał.
-Rynek Energ. 2012 nr 6, s. 63-69, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

charakterystyka energetyczna budynku ; sygnatura energetyczna ; zużycie ciepła ; pomiar zużycia ciepła

energy performance of building ; energy signature ; heat consumption ; heat consumption measurement

27/71
Nr opisu: 0000079073
Metody wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków ogrzewanych na podstawie pomiarów in situ.
[Aut.]: Dorota* Bartosz, Aleksandra Specjał.
W: Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice : [b.w.], 2012, s. 51-52, bibliogr. 2 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

charakterystyka energetyczna budynku ; pomiar in situ ; zużycie ciepła

energy characteristic of building ; in situ measurement ; heat consumption

28/71
Nr opisu: 0000066749
Model termostatycznego zaworu grzejnikowego dla symulacji energetycznej budynków programem TRNSYS 16.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa.
W: Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. T. 2. Pod red. S. Anisimova [i in.]. Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Wydział Inżynierii Środowiska. Politechnika Wrocławska. Wrocław : [Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Wydział Inżynierii Środowiska. Politechnika Wrocławska], 2011, s. 223-228, bibliogr. 8 poz.

29/71
Nr opisu: 0000068612
Problematyka rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w aspekcie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał.
-Rynek Energ. 2011 nr 5, s. 87-96, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

ogrzewnictwo ; oszczędność energii ; budownictwo wielorodzinne ; koszt ogrzewania ; podzielnik kosztów ogrzewania

heating ; energy saving ; multifamily building ; heating cost ; heat cost allocator

30/71
Nr opisu: 0000070683
Wybór metody pomiarowego wyznaczania charakterystyki energetycznej obiektów dla zastosowania w procesie certyfikacji budynków.
[Aut.]: Aleksandra Specjał.
W: Rynek ciepła 2011. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin : Wydaw. Kaprint, 2011, s. 279-290, bibliogr. 16 poz.

charakterystyka energetyczna budynku ; sygnatura energetyczna ; obciążenie cieplne budynku

energy characteristic of building ; energy signature ; thermal load of building

31/71
Nr opisu: 0000011545   
Możliwość zastosowania skróconego zestawu danych meteorologicznych w badaniach laboratoryjnych elementów instalacji centralnego ogrzewania.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R. 36 nr 3, s. 20-22, 27, bibliogr. 7 poz.

32/71
Nr opisu: 0000012881
Nowoczesne konstrukcje kolektorów słonecznych.
[Aut.]: Aleksandra Specjał.
-INSTAL 2005 nr 6, s. 36-39, bibliogr. 7 poz.

kolektor słoneczny ; kolektor z rurkami cieplnymi ; kolektor z osłonami

solar collector ; heat pipe collector ; solar louvre collector

33/71
Nr opisu: 0000017249
Odwzorowanie klimatu zewnętrznego w badaniach laboratoryjnych grzejników i podzielników kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
W: Energoszczędne kształtowanie środowiska wewnętrznego. Praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa Popiołka. Politechnika Śląska. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Gliwice : Politechnika Śląska. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, 2005, s. 161-173

34/71
Nr opisu: 0000014948
Reproduction of the external climate in laboratory tests of radiators and heat cost allocators.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
W: Energy efficient technologies in indoor environment. International conference, Gliwice, Poland, 29-30 September, 2005. Proceedings - book of abstracts. Ed. Zbigniew Trzeciakiewicz. Gliwice : Silesian University of Technology. Faculty of Power and Environmental Engineering. Department of Heating, Ventilation and Dust Removal Technology, 2005, s. 77-79, bibliogr. 4 poz.
Pełny tekst na CD

35/71
Nr opisu: 0000016653
Reproduction of the external climate in laboratory tests of radiators and heat cost allocators.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
W: Energy efficient technologies in indoor environment. International conference, Gliwice, Poland, September 29-30, 2005. Proceedings - full texts. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Zbigniew Trzeciakiewicz. [B.m.] : [b.w.], 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-13, bibliogr.

36/71
Nr opisu: 0000076309
Analiza pracy instalacji centralnego ogrzewania w aspekcie poprawy funkcjonowania systemu podziału kosztów.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał.
W: Rozliczanie kosztów ciepła i wody w aspekcie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. V Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Krynica Zdrój, 26-28.05.2004 r. Politechnika Śląska. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 2004, s. 31
Pełny tekst na CD-ROM

centralne ogrzewanie ; charakterystyka energetyczna budynku ; podzielnik kosztów ogrzewania

central heating ; energy characteristic of building ; heating cost allocator

37/71
Nr opisu: 0000009890   
Laboratorium do badań grzejników i podzielników kosztów ogrzewania w warunkach dynamicznych.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 10, s. 15-18,23, bibliogr. 11 poz.

38/71
Nr opisu: 0000010442
Laboratory for investigations of heating equipment elements of buildings in unsteady states during heating season.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał, Zbigniew Popiołek, Wojciech Kierat.
W: Dynamic analysis and modelling techniques for energy in buildings, Ispra, Italy, 13-14 November 2003. Conference proceedings. Ed. by J. J. Bloem. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004, 43-50, bibiogr. 17 poz.

39/71
Nr opisu: 0000010443
Possibility of the use of shortened set of climatic data in laboratory tests of heating equipment elements of buildings under unsteady conditions.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
W: Dynamic analysis and modelling techniques for energy in buildings, Ispra, Italy, 13-14 November 2003. Conference proceedings. Ed. by J. J. Bloem. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004, 51-57, bibiogr. 6 poz.

40/71
Nr opisu: 0000008017
Wewnętrzne instalacje grzewcze.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska. Poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych. Praca zbiorowa pod red. Jana Norwisza. Gliwice : Narodowa Agencja Poszanowania Energii, 2004, s. 315-339, bibliogr. 24 poz.
Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii

41/71
Nr opisu: 0000076310
Wpływ stanów eksploatacyjnych grzejnika na wskazania podzielników kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał.
W: Rozliczanie kosztów ciepła i wody w aspekcie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. V Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Krynica Zdrój, 26-28.05.2004 r. Politechnika Śląska. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 2004, s. 45
Pełny tekst na CD-ROM

podzielnik kosztów ogrzewania ; centralne ogrzewanie ; podzielnik cieczowy

heating cost allocator ; central heating ; liquid divisor

42/71
Nr opisu: 0000014665
Wyznaczenie charakterystyki energetycznej budynku i przykład zastosowania dla oceny funkcjonowania instalacji ogrzewania wyposażonej a podzielniki kosztów.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał.
-Domus 2004 nr 7/8, s. 65-69

43/71
Nr opisu: 0000006557   
Badania podzielników kosztów ogrzewania pod kątem doskonalenia podziału kosztów.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
-Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 2003 z. 48, s. 69-78, bibliogr. 8 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. PŚl., Energ. z. 139

koszt ogrzewania ; podzielnik kosztów ogrzewania ; zużycie energii ; oszczędność energii

heating cost ; heating cost allocator ; energy consumption ; energy saving

44/71
Nr opisu: 0000002488
Laboratorium do badań grzejników i podzielników kosztów ogrzewania w symulowanym sezonie grzewczym.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
W: Doskonalenie podziału kosztów ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym - a jednak podzielniki. IV Konferencja naukowo-techniczna, Krynica-Zdrój, 21-23.05.2003 r.. Politechnika Śląska. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 29-40, bibliogr. 17 poz.

45/71
Nr opisu: 0000002332
Wykorzystanie skróconego testowego sezonu grzewczego (STSG) w badaniach elementów instalacji grzewczych.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. IX Polska konferencja naukowo-techniczna, Łódź 2003. Materiały konferencyjne. Cz. 2. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka], 2003, s. 622-629, bibliogr. 6 poz.

46/71
Nr opisu: 0000002491
Wykorzystanie skróconego testowego sezonu grzewczego w badaniach laboratoryjnych grzejników i podzielników kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
W: Doskonalenie podziału kosztów ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym - a jednak podzielniki. IV Konferencja naukowo-techniczna, Krynica-Zdrój, 21-23.05.2003 r.. Politechnika Śląska. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 55-64, bibliogr. 6 poz.

47/71
Nr opisu: 0000006392
Zmienność strumienia masy wody w grzejniku w sezonie grzewczym w aspekcie podziału kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał, Halina** Ciuman.
W: Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2003. Ósme ogólnopolskie sympozjum, Gliwice - Wisła, [24-27 września] 2003. Materiały sympozjum. [Gliwice] : [Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska], 2003, s. 183-193, bibliogr. 11 poz.

grzejnik ; przepływ wody ; koszt ogrzewania

heater ; water flow ; heating cost

48/71
Nr opisu: 0000012971   
Możliwości kształtowania zmiennych warunków cieplnych w badaniach laboratoryjnych grzejników i podzielników kosztów ogrzewania. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Aleksandra Specjał.
Gliwice, 2002, 129 s., bibliogr. 92 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Popiołek

49/71
Nr opisu: 0000003553
Metoda oceny wskazań wyparnych podzielników kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Indywidualne koszty ogrzewania, oszczędzanie ciepła a komfort cieplny. II Konferencja naukowo-techniczna, Jodłowy Dwór, 24-26 maja 2001 r.. Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, Fundacja Odbiorców ciepła i Wody "Foka" Warszawa. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 73-80, bibliogr. 9 poz.

50/71
Nr opisu: 0000001421
Możliwości przewidywania wskazań wyparnych podzielników kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Problems of environment engineering at the treshold of the new millenium. International conference, Wrocław - Szklarska Poręba, October 5-7, 2000. Wrocław University of Technology. Department of Environmental Engineering. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 325-329, bibliogr. 5 poz.

51/71
Nr opisu: 0000001381
Wpływ grzejnikowych ekranów refleksyjnych na wskazania wyparnych podzielników kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.. V Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. ENERGODOM'2000, Kraków - Zakopane, 25-27 października 2000. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego. [B.m.] : [b.w.], [2000], s. 197-204, bibliogr. 6 poz.

52/71
Nr opisu: 0000006228
Wybrane zagadnienia badań podzielników kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Problemy rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania. Teoria i praktyka. Materiały szkoleniowo-dyskusyjne, Jedlnia, 11-12 maja 2000 r. Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", Warszawa. [B.m.: b.w. 2000]. Jedlnia, 2000, s. 29-36, bibliogr. 8 poz.
[Aut.]: C. KOLASA, H. CIUMAN, A. SPECJAŁ

53/71
Nr opisu: 0000007200
Czynniki generujące błędy w procesie podziału kosztów ogrzewania - doświadczenia praktyczne.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce "Łódź'99". VII Konferencja naukowo-techniczna, Łódź 1999 r. Materiały konferencyjne. [Łódź] : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka], [1999], s. 251-261, bibliogr. 9 poz.

54/71
Nr opisu: 0000008538
System ciepłowniczy i wewnętrzne instalacje grzewcze.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Audyt energetyczny. Materiały pomocnicze. Praca zbiorowa pod red. J. Norwisza. Warszawa : Narodowa Agencja Poszanowania Energii, 1999, s. 125-141, bibliogr. 20 poz. (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii ; )

55/71
Nr opisu: 0000008536
Wentylacja i klimatyzacja.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Audyt energetyczny. Materiały pomocnicze. Praca zbiorowa pod red. J. Norwisza. Warszawa : Narodowa Agencja Poszanowania Energii, 1999, s. 143-158, bibliogr. 17 poz. (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii ; )

56/71
Nr opisu: 0000007110
Wpływ zmian strumienia wody grzejnej na wskazania wyparnego podzielnika kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Wentylacja i termodynamika w budownictwie ogólnym. Materiały XIII Ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej, Zakopane-Kościelisko, 27-28 maja 1999 r.. [Kraków] : [Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Krakowie], [1999], s. 131-140, bibliogr. 7 poz.
Wydaw. PZITS nr 767/99

57/71
Nr opisu: 0000026057
Wybrane problemy podziału kosztów ogrzewania związane z termomodernizacją budynków.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. ENERGODOM'98. IV Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Kraków - Mogilany, 14-17 października 1998. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 229-236, bibliogr. 12 poz.

58/71
Nr opisu: 0000026629
Diagnostyka energetyczna wyposażenia technicznego budynku w świetle wymogów audytingu energetycznego w budownictwie.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Halina** Ciuman.
-Prz. Bud. 1997 nr 11, s. 19-21, bibliogr. 4 poz.

59/71
Nr opisu: 0000026448
Kierunki modernizacji wewnętrznych instalacji grzewczych i wentylacyjnych w aspekcie oszczędności energii.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
-Prz. Bud. 1997 nr 5, s. 22-24,21, bibliogr. 5 poz.

60/71
Nr opisu: 0000026578
Ocena energetyczna instalacji wewnętrznych w budynkach poddawanych modernizacji cieplnej.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Halina** Ciuman.
-Ogrzew. Prakt. 1997 R. 3 nr 5, s. 25-28, bibliogr. 5 poz.

61/71
Nr opisu: 0000027259
Warunki funkcjonowania grzejników w budynkach mieszkalnych w związku z podziałem kosztów ogrzewania.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał.
W: Techniczne i ekonomiczne problemy wynikające z opomiarowania i rozliczania energii cieplnej, wodnej i ścieków. Sympozjum szkoleniowe, Kiekrz pod Poznaniem, 23-25 kwietnia 1997 r.. Red.: J. Gucki, S. Zabawa. Polskie Zrzeszenie Inżynierow i Techników Sanitarnych, Wielkopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska CEDEKO przy PZITS O/Poznań. [B.m.] : [b.w.], 1997, [Ref. 9] s. 1-10, bibliogr. 15 poz.

62/71
Nr opisu: 0000026605
Wybrane zagadnienia stosowania systemu podziału kosztów ogrzewania w budynkach poddanych modernizacji cieplnej.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
-Ogrzew. Prakt. 1997 R. 3 nr 6, s. 5-8, bibliogr. 13 poz.

63/71
Nr opisu: 0000042073
Diagnostyka energetyczna budynku w zakresie jego wyposażenia technicznego.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Halina** Ciuman.
W: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. ENERGODOM'96. III Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Kraków-Mogilany, 16-19 października 1996. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego. Kraków : Agencja Wydaw. Zebra, 1996, s. 373-382, bibliogr. 3 poz.

64/71
Nr opisu: 0000042074
Modernizacja instalacji grzewczych i wentylacyjnych w budynkach poddawanych termorenowacji.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. ENERGODOM'96. III Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Kraków-Mogilany, 16-19 października 1996. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego. Kraków : Agencja Wydaw. Zebra, 1996, s. 45-52, bibliogr. 4 poz.

65/71
Nr opisu: 0000035796
Możliwości oceny dokładności podziału kosztów centralnego ogrzewania na podstawie wskazań podzielników wyparnych.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał.
W: Modernizacja instalacji wewnętrznej budynku poddanego termoizolacji. Seminarium: Oszczędzamy energię, [Kokotek k. Lublińca, 11-12.04.1996]. Pod red. W. Nowaka. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1996, s. 111-126, bibliogr. 12 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 8)

66/71
Nr opisu: 0000034575
Dokładność systemu podziału kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o wskazania podzielników wyparnych.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał.
W: Uwarunkowania wyboru źródeł ciepła. VII Konferencja Ciepłowników Polski Południowo-Wschodniej, Rzeszów-Solina, 5-7 październik 1995. Materiały konferencyjne. Politechnika Rzeszowska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Rzeszowie. Rzeszów : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Rzeszowie, 1995, s. 163-171, bibliogr. 7 poz.

67/71
Nr opisu: 0000037145
Efektywność usprawniania kanałowej wentylacji naturalnej w modernizowanych budynkach mieszkalnych.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Marian** Nantka.
W: Uwarunkowania wyboru źródeł ciepła. VII Konferencja Ciepłowników Polski Południowo-Wschodniej, Rzeszów-Solina, 5-7 październik 1995. Materiały konferencyjne. Politechnika Rzeszowska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów Techników Sanitarnych. Oddział w Rzeszowie. Rzeszów : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Rzeszowie, 1995, s. 143-149, bibliogr. 9 poz.

68/71
Nr opisu: 0000036929
Efektywność usprawnienia kanałowej wentylacji naturalnej w modernizowanych budynkach mieszkalnych.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Marian** Nantka.
W: Materiały Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska (Inżynierii Sanitarnej) Politechniki Śląskiej, Gliwice, 17 listopada 1995. Politechnika Śląska. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 77-83, bibliogr. 9 poz.

69/71
Nr opisu: 0000034756
System ciepłowniczy i wewnętrzne instalacje grzewcze.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Doradztwo energetyczne w budownictwie. [Kurs dla wykładowców doradztwa energetycznego, Białobrzegi, 4-9 grudnia 1995 r.]. Materiały szkoleniowe. Rozdz. 7. Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Warszawa. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 1-18, tabl. 15, bibliogr. 21 poz.

70/71
Nr opisu: 0000034757
Wentylacja i klimatyzacja.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
W: Doradztwo energetyczne w budownictwie. [Kurs dla wykładowców doradztwa energetycznego, Białobrzegi, 4-9 grudnia 1995 r.]. Materiały szkoleniowe. Rozdz. 5. Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Warszawa. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 1-15, tabl. 5, bibliogr. 8 poz.

71/71
Nr opisu: 0000047044
Optymalizacja procesu termorenowacji budynków z wykorzystaniem programu "OPERA".
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał.
W: Wentylacja w budownictwie i przemyśle. XI Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 24-25 listopad 1994. Materiały konferencyjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Krakowie i Gdańsku. [B.m.] : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 1994, s. 67-73, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie