Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SPAŁEK SEWERYN
Liczba odnalezionych rekordów: 115Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/115
Nr opisu: 0000137616
Systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą. Wybrane zagadnienia. Red. Seweryn Spałek.
Warszawa : CeDeWu, 2020, 132 s.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 2: sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych). Punktacja MNiSW 80.000

2/115
Nr opisu: 0000138355
Współczesne wyzwania technologiczne a zarządzanie projektami w organizacjach.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach. Red. Ewa Sońta-Drączkowska, Izabela Bednarska-Wnuk. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, s. 103-114, bibliogr. 28 poz.

zarządzanie projektem ; Przemysł 4.0 ; media społecznościowe ; wiedza ; wpływ ; organizacja ; wyzwanie

project management ; Industry 4.0 ; social media ; knowledge ; influence ; organization ; challenge

3/115
Nr opisu: 0000137781
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2020, 245 s., bibliogr. 299 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

czwarta rewolucja przemysłowa ; zarządzanie projektem ; model zarządzania ; NPD ; rozwój produktu

fourth industrial revolution ; project management ; management model ; NPD ; product development

4/115
Nr opisu: 0000125605
Analytical challenges of a modern PMO.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Data analytics in project management. Ed. by Seweryn Spalek. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019, s. 43-62. Punktacja MNiSW 75.000

5/115
Nr opisu: 0000133748
Communication and building positive relationships within project teams in non-governmental organizations.
[Aut.]: Paulina Major, Seweryn Spałek.
W: Applied Research International Conference on Business and Economics. Applied Research International Conference on Pure and Applied Sciences. ARICBE. ARICPAS 2019, Cambridge, United Kingdom, 18th-19th November 2019. Abstract book. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 9

6/115
Nr opisu: 0000125604
Data analytics in project management. Ed. by Seweryn Spalek.
Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019, 222 s.. Punktacja MNiSW 200.000

7/115
Nr opisu: 0000127954
Introduction.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Data analytics in project management. Ed. by Seweryn Spalek. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019, s. 1-6. Punktacja MNiSW 75.000

8/115
Nr opisu: 0000130226
Managing projects for smart cities and urban development. Towards hybridization.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: BIT's 6thAnnual World Congress of InfoTech-2019. Theme: Launch a New Era of 5G and Global Future Network, May 10-11, 2019, Nanjing Qinhuai South, China. Conference proceeding. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 092

9/115
Nr opisu: 0000129197   
Opportunities and threats presented by social media in project management.
[Aut.]: Beata Hysa, Seweryn Spałek.
-Heliyon 2019 vol. 5 iss. 4, art. no. e01488 s. 1-28, bibliogr.. Punktacja MNiSW 40.000

biznes ; ekonomia ; przemysł ; informatyka ; psychologia ; socjologia

business ; economics ; industry ; information science ; psychology ; sociology

10/115
Nr opisu: 0000129194   
Socially Responsible Innovations - designation of the concept and operational definition.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Remigiusz* Kozubek.
-Organ. and Manage. 2019 no. 1, s. 23-31, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

innowacje ; CSR ; społeczna odpowiedzialność ; zrównoważony rozwój

innovation ; CSR ; social responsibility ; sustainable development

11/115
Nr opisu: 0000129196
Strategic simulation games in management teaching.
[Aut.]: M. Stoma, A. Dudziak, Seweryn Spałek.
W: 13th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2019, 11-13 March, 2019, Valencia, Spain. Conference proceedings. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. Valencia : IATED Academy, 2019, s. 4020-4028 (INTED Proceedings ; 2340-1079). Punktacja MNiSW 5.000

grywalizacja ; zarządzanie ; gra symulacyjna ; symulacja biznesowa

gamification ; management ; simulation game ; business simulation

12/115
Nr opisu: 0000129425   
Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych - wyniki badań.
[Aut.]: Paulina Major, Seweryn Spałek.
-Prz. Organ. 2019 nr 3, s. 21-26, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie projektem ; organizacja pozarządowa

project management ; non-governmental organization

13/115
Nr opisu: 0000123296   
Czynniki ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie. zarys problematyki badawczej.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Mateusz Trzeciak.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2018 nr 496, s. 150-160, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne. Red. Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Sabina Zaremba-Warnke. Punktacja MNiSW 10.000

ryzyko ; zarządzanie projektem ; Agile ; kluczowe czynniki ryzyka

risk ; project management ; Agile ; key risk factors

14/115
Nr opisu: 0000127588
Education project: The Silesian University of Technology as a center of modern education - perspective of stakeholders management.
[Aut.]: Marzena Podgórska, Seweryn Spałek.
W: 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2018, Seville, Spain, 12th - 14th November, 2018. Conference proceedings. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. [B.m.] : IATED Academy, 2018, s. 3083-3087, bibliogr. 11 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

projekt edukacyjny ; zarządzanie interesariuszami ; szkolnictwo wyższe

education project ; stakeholders management ; higher education

15/115
Nr opisu: 0000123287
Implikacje eksternalizacji wiedzy przedstawicieli twórczych specjalistów.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Iwona Zdonek.
W: Organizacja kreatywna. Teoria i praktyka. Red. Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk. Warszawa : Oficyna Wydaw. SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018, s. 313-323, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

kreatywność ; szkolenie ; doskonalenie ; grywalizacja ; gra edukacyjna ; zdalna edukacja ; pracownik naukowo-dydaktyczny

creativity ; training ; improvement ; gamification ; educational game ; distance education ; scientific and educational staff

16/115
Nr opisu: 0000124737
Importance of time management in IT projects.
[Aut.]: A. Biskupek, Seweryn Spałek.
W: 13th International Conference on Software Technologies. ICSOFT 2018, Porto, Portugal, Spain, 26-28 July, 2018. Proceedings. [B.m.] : SciTePress - Science and Technology Publications, 2018, s. 583-590. Punktacja MNiSW 70.000

17/115
Nr opisu: 0000124667   
Modelowanie ryzyka w Agile Project Management - APM. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mateusz Trzeciak.
Zabrze, 2018, 201 k., bibliogr. 256 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Seweryn Spałek, dr Agnieszka Kowalska-Styczeń

zarządzanie projektem ; Agile ; zarządzanie ryzykiem ; interesariusz ; projekt IT

project management ; Agile ; risk management ; stakeholder ; IT project

18/115
Nr opisu: 0000122112   
Rozpoznawalność i stosowanie zwinnego zarządzania projektami w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2018 nr 159, s. 155-166, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

Agile ; badania empiryczne ; Przemysł 4.0 ; Polska ; projekt ; zarządzanie ; przedsięwzięcie ; hybryd

Agile ; empirical research ; Industry 4.0 ; Poland ; project ; management ; undertaking ; hybrid

19/115
Nr opisu: 0000125601
Unexploited potential of revitalisation in Silesia Province area - case study.
[Aut.]: Paulina Major, Seweryn Spałek.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.2, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 1011-1018, bibliogr. 12 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

teren pogórniczy ; teren przemysłowy ; rewitalizacja ; rekultywacja terenu

post-mining area ; industrial area ; revitalization ; land reclamation

20/115
Nr opisu: 0000124736   
Wpływ wybranych czynników na dzielenie się wiedzą w projektach.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Paulina Major, M. Kowalewska.
-Manage. Forum 2018 vol. 6 no. 2, s. 28-33, bibliogr.. Punktacja MNiSW 9.000

zarządzanie projektem ; zarządzanie wiedzą ; badania empiryczne ; biuro zarządzania projektami

project management ; knowledge management ; knowledge sharing ; empirical research ; Project Management Office

21/115
Nr opisu: 0000123720
Współdzielenie informacji w zespole projektowym z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Dariusz Zdonek.
W: Kierunki badań innowacyjności. Red. Aneta Lipińska, Patrycja Klimas. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, s. 85-96, bibliogr. (Biznes i Zarządzanie ; ). Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie projektem ; współdzielenie informacji ; aplikacja chmurowa ; przetwarzanie w chmurze

project management ; information sharing ; cloud application ; cloud computing

22/115
Nr opisu: 0000118043   
Modele zarządzania zespołem projektowym w branży informatycznej.
[Aut.]: Mateusz Trzeciak, Seweryn Spałek.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2017 nr 463, s. 404-415, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami. Punktacja MNiSW 10.000

zespół projektowy ; struktura sieciowa ; zarządzanie zespołem ; Agile

project team ; network structure ; team management ; Agile

23/115
Nr opisu: 0000118780   
Modele zarządzania zespołem projektowym w praktyce gospodarczej.
[Aut.]: Mateusz Trzeciak, Seweryn Spałek.
-Przeds. Współcz. Gosp. Teor. Prakt. 2017 no. 2, s. 225-235, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

zespół projektowy ; zarządzanie projektem ; struktury zespołów

project team ; project management ; structure of teams

24/115
Nr opisu: 0000114404   
Omówienie tradycyjnych i współczesnych metod komunikacji w zespołach projektowych.
[Aut.]: Paulina Major, Seweryn Spałek.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 200-211, bibliogr. 49 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

komunikacja ; zespół projektowy ; techniki teleinformatyczne ; narzędzia teleinformatyczne

communication ; project team ; ICT ; ICT tools

25/115
Nr opisu: 0000118798   
Shedding new light on project portfolio risk management.
[Aut.]: M. Hofman, Seweryn Spałek, G. Grela.
-Sustainability 2017 vol. 9 iss. 10, art. no. 1798 s. 1-18, bibliogr. 77 poz.. Impact Factor 2.075. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie ryzykiem portfela projektów ; negatywne zjawiska w portfelu projektów ; współzależności w ryzyku zarządzania portfelem projektów

project portfolio risk management ; portfolio negative phenomena ; project portfolio risk relationship

26/115
Nr opisu: 0000121212
Zarządzanie projektami w erze przemysłu 4.0.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Ekon. Organ. Przeds. 2017 nr 9, s. 106-112. Punktacja MNiSW 12.000

27/115
Nr opisu: 0000116264   
Zintegrowana ocena stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Maciej Wolny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 102, s. 331-343, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorstwo ; zarządzanie projektem ; dojrzałość ; ocena ; badania empiryczne

company ; project management ; maturity ; assessment ; empirical studies

28/115
Nr opisu: 0000107046   
Doskonalenie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Manage. Forum 2016 vol. 4 no. 2, s. 3-9, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo ; dojrzałość ; usprawnianie ; doskonalenie działalności ; branża maszynowa ; budownictwo ; technologie informatyczne

project management ; company ; maturity ; improvement ; ctivities advancement ; machinery industry ; construction industry ; information technologies

29/115
Nr opisu: 0000105990
Innovative vs. innovation projects in organisations.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty. Red. Ewa Wszendybył-Skulska. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 226-237

innowacje ; projekt ; zarządzanie ; koncepcja ; organizacja

innovations ; project ; management ; idea ; organization

30/115
Nr opisu: 0000106887   
Kwalifikacje kierownika projektu a sukces przedsięwzięcia.
[Aut.]: A. Biskupek, Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 88, s. 11-36, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie projektem ; kierownik projektu ; sukces projektu ; kwalifikacje ; badanie empiryczne ; ankieta

project management ; project manager ; project success ; qualifications ; empirical research ; questionnaire

31/115
Nr opisu: 0000106407   
Projekty innowacyjne. Istota i uwarunkowania.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Nauki Zarz. 2016 nr 1, s. 132-141, bibliogr.. Punktacja MNiSW 10.000

innowacje ; projekt ; zarządzanie ; koncepcja ; organizacja ; paradoks

innovations ; projects ; management ; idea ; organization ; paradox

32/115
Nr opisu: 0000108700
Real-life examples of how to ensure PMO alignment with organisational needs.
[Aut.]: Seweryn Spałek, T. Kuhn, S. Dayton.
W: PMI Global Congress - EMEA, Barcelona, Spain, 9-11 May 2016. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 1
Dostępny w Internecie: http://www.pmi.org/learning/library/pmo-alignment-organizational-needs-10164 [dostęp 6 października 2016]

Project Management Office ; PMO ; studium przypadku ; przykład z życia wzięty ; organizacja

Project Management Office ; PMO ; case study ; real-life example ; organization

33/115
Nr opisu: 0000106409
Traditional vs. modern project management methods. Theory and practice.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: ICEM 2016. International Scientific Conference Economics and Management. Smart and efficient economy: preparation for the future innovative economy. 21st International scientific conference, May 19-20, 2016, Brno, Czech Republic. Programme and collected abstracts. Brno : [b.w.], 2016, s. 136

TPM ; APM ; tradycyjne zarządzanie projektami ; nowoczesne zarządzanie projektami ; zwinne zarządzanie projektami ; sekwencyjne zarządzanie projektami ; ankieta

TPM ; APM ; traditional project management ; modern project management ; agile project management ; waterfall project management ; survey ; non-IT company

34/115
Nr opisu: 0000118904
Traditional vs. modern project management methods. Theory and practice.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: 21st International Scientific Conference on Smart and Efficient Economy - Preparation for the Future Innovative Economy, Brno, Czech Republic, May 19-20, 2016. Ed. by: Simberova I., Milichovsky F., Zizlavsky O.. Brno : Brno University of Technology Faculty of Business and Management, 2016, s. 499-506

TPM ; APM ; tradycyjne zarządzanie projektami ; nowoczesne zarządzanie projektami ; zwinne zarządzanie projektami ; sekwencyjne zarządzanie projektami ; ankieta

TPM ; APM ; traditional project management ; modern project management ; agile project management ; waterfall project management ; survey ; non-IT company

35/115
Nr opisu: 0000106415
Wykorzystanie wiedzy i nowoczesnych metod w zarządzaniu projektami. Zarys problematyki w kontekście badań polskich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich. Red. Cezary Suszyński, Grażyna Leśniak-Łebkowska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydaw., 2016, s. 345-358, bibliogr. 34 poz.

zarządzanie wiedzą ; zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo

knowledge management ; project management ; company

36/115
Nr opisu: 0000105064   
Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach infrastruktury teleinformatycznej na przykładzie projektu Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.
[Aut.]: A. Biskupek, Seweryn Spałek.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 13-24, bibliogr. 15 poz.

zarządzanie ryzykiem ; APF ; czynniki ryzyka ; infrastruktura teleinformatyczna ; projekt ; studium przypadku

risk management ; APF ; risk factors ; teleinformatics infrastructure ; project ; case study

37/115
Nr opisu: 0000108797   
Zarządzanie ryzykiem w ramach metodyk tradycyjnych oraz zwinnych w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Mateusz Trzeciak, Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 483-492, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ryzyko ; identyfikacja ; czynniki ryzyka ; zarządzanie ryzykiem

risk ; identification ; risk factors ; risk management

38/115
Nr opisu: 0000098548
Establishing a conceptual model for assessing project management maturity in industrial companies.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Int. J. Ind. Eng. 2015 vol. 22 no. 2, s. 301-313. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

zarządzanie projektem ; dojrzałość ; model ; przemysł ; sprawność organizacyjna ; ocena

project management ; maturity ; model ; industry ; organizational efficiency ; assessment

39/115
Nr opisu: 0000096962   
Granice inwestycyjne zwiększania stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 821-830, bibliogr. 43 poz.

zarządzanie projektem ; dojrzałość ; przedsiębiorstwo ; inwestycja ; koszty ; czas ; rozwój produktu ; NPD

project management ; maturity ; company ; investment ; costs ; time ; product development ; NPD

40/115
Nr opisu: 0000099986
Knowledge management in new product development projects.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Abstracts of the Fifteenth International Conference on Knowledge, Culture, and Change in Organizations, Berkley, USA, University of California, 19-20.02.2015. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1

zarządzanie wiedzą ; tworzenie nowych produktów ; badania międzynarodowe

knowledge management ; new product development ; international study

41/115
Nr opisu: 0000114427   
Znaczenie i rola interesariuszy w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Iwona Zdonek, A. Sołtysik-Piorunkiewicz.
-Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Pragmata tes Oikonomias 2015 z. 9, s. 29-37, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zarządzanie projektem ; interesariusz ; sukces ; wpływ ; badania literaturowe

project management ; stakeholder ; success ; influence ; literature review

42/115
Nr opisu: 0000106249   
Znaczenie interesariuszy w zarządzaniu ryzykiem w fazie planowania projektu.
[Aut.]: Mateusz Trzeciak, Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 399-410, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

interesariusz ; ryzyko ; identyfikacja ; zarządzanie projektem ; współczynnik

stakeholder ; risk ; identification ; project management ; factor

43/115
Nr opisu: 0000091795   
An empirical study on project management maturity in human resources.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Manage. Stud. 2014 vol. 2 no. 2, s. 73-80, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

dojrzałość zarządzania projektami ; PMM ; zasoby ludzkie ; HR ; ocena ; poziom ; maszyna ; budownictwo ; informatyka ; IT ; badania empiryczne

project management maturity ; PMM ; human resources ; HR ; assessment ; level ; machinery ; construction ; information technologies ; IT ; empirical studies

44/115
Nr opisu: 0000092137   
An investigation of planning practices in select companies.
[Aut.]: P. Wyrozębski, Seweryn Spałek.
-Manage. Prod. Eng. Rev. 2014 vol. 5 nr 2, s. 78-87, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

zarządzanie projektem ; projektowanie ; proces planowania ; badania empiryczne ; czynnik kluczowy ; badanie

project management ; project planning ; planning process ; empirical studies ; key factor ; research

45/115
Nr opisu: 0000091796   
Assessing project management maturity in the area of knowledge management in select companies.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Int. J. Econ. Financ. Manage. Sci. 2014 vol. 2 no. 2, s. 164-170, bibliogr. 49 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie projektem ; dojrzałość ; wiedza ; IT ; informatyka ; budownictwo ; przemysł maszynowy ; przedsiębiorstwo ; badanie doświadczalne ; badanie ; ocena ; poziom

project management ; maturity ; knowledge ; IT ; information technologies ; construction ; machinery industry ; company ; empirical studies ; research ; assessment ; level

46/115
Nr opisu: 0000089954   
Branża maszynowa, budowlana i informatyczna w kontekście dojrzałości środowiska projektowego.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 895-903, bibliogr. 25 poz.

zarządzanie projektem ; budownictwo ; informatyka ; IT ; środowisko projektowe ; projekt ; dojrzałość ; przemysł maszynowy ; ocena

project management ; building engineering ; informatics ; IT ; design environment ; project ; maturity ; machine building industry ; evaluation

47/115
Nr opisu: 0000092052
Czynniki demotywujące ekspertów do udziału w badaniach ankietowych.
[Aut.]: Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek, Seweryn Spałek.
W: Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami. Monografia. Red. R. Kucęba [i in.]. Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 100-111, bibliogr. 21 poz.

demotywacja ; teoria motywacji ; czynnik demotywujący ; ekspert ; badanie ankietowe

demotivation ; theory of motivation ; demotivating factor ; expert ; survey

48/115
Nr opisu: 0000091793
Do you really want your project management office to survive?.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: PMI Global Congress - EMEA, Dubai, Unated Arab Emirates, 5-7 May 2014. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr.

Project Management Office ; PMO ; przetrwanie ; sukces ; badanie doświadczalne

Project Management Office ; PMO ; survival ; success ; empirical studies

49/115
Nr opisu: 0000091819   
Does investment in project management pay off?.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Ind. Manag. Data Sys. 2014 vol. 114 iss. 5, s. 832-856, bibliogr. 81 poz.. Impact Factor 1.226. Punktacja MNiSW 25.000

50/115
Nr opisu: 0000095448   
Finding a new way to increase project management efficiency in terms of time reduction.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Eng. Econ. 2014 vol. 25 iss. 5, s. 538-548, bibliogr.. Impact Factor 0.871. Punktacja MNiSW 20.000

inwestycja ; presja czasowa ; przedsiębiorstwo ; projekt ; doskonalenie ; PM ; realizacja strategii ; wiedza ; innowacja

investment ; time pressure ; company ; project ; improvement ; PM ; implementation of strategy ; knowledge ; innovation

51/115
Nr opisu: 0000091792
How to facilitate the knowledge transfer.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: PMI Global Congress - EMEA, Dubai, Unated Arab Emirates, 5-7 May 2014. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr.

wiedza ; projekt ; zarządzanie projektem ; PMO ; transfer ; rozwiązanie ; zastosowanie ; repozytorium danych

knowledge ; project ; project management ; PMO ; transfer ; solution ; application ; data repository

52/115
Nr opisu: 0000092708
Project-based learning. Experiences from the initial stage of implementation in a higher education institution.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Int. J. Innov. Learn. 2014 vol. 16 no. 1, s. 1-11. Punktacja MNiSW 5.000

nauczanie przez projekty ; nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów ; PBL ; nowe metody nauczania ; zastosowanie wiedzy ; uniwersytet ; doświadczenie ; wdrożenie pilotażowe ; innowacja ; szkolnictwo wyższe

project based learning ; problem based learning ; PBL ; new teaching methods ; knowledge application ; university ; experience ; pilot implementation ; innovation ; higher education

53/115
Nr opisu: 0000096748
Rekomendacje dla zwiększenia stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Andrzej Karbownik.
-Prz. Organ. 2014 nr 9, s. 8-12, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

zarządzanie projektem ; dojrzałość ; przemysł maszynowy ; wydajność

project management ; maturity ; machinery industry ; effectiveness

54/115
Nr opisu: 0000090849
Success factors in project management. Literature review.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: 8th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2014, Valencia, Spain, March 10th-12th, 2014. Conference abstracts. [Dokument elektroniczny]. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. [B.m.] : IATED Academy, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1

zarządzanie projektem ; projekt edukacyjny ; sukces ; współczynnik

project management ; educational project ; success ; factor

55/115
Nr opisu: 0000091330
Success factors in project management. Literature review.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: 8th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2014, Valencia, Spain, March 10th-12th, 2014. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. [B.m.] : IATED Academy, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 4828-4834, bibliogr. 77 poz.

zarządzanie projektem ; projekt ; sukces ; współczynnik ; organizacja ; awaria ; innowacja ; zarządzanie operacyjne

project management ; project ; success ; factor ; organization ; failure ; innovation ; operational management

56/115
Nr opisu: 0000104674   
The influence of country of origin on project management: an international empirical study.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: 19th International Scientific Conference on Economics and Management 2014. ICEM 2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Ed. by: E. Gimzauskiene. Amsterdam : Elsevier Science, 2014, s. 4-7, bibliogr. 26 poz. (Procedia - Social and Behavioral Sciences ; vol. 156 1877-0428)

zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo ; kraj pochodzenia ; wpływ

project management ; company ; country of origin ; influence

57/115
Nr opisu: 0000091794   
Wybrane branże a dojrzałość w obszarze metod i narzędzi w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2014 nr 136, s. 117-129, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo ; dojrzałość ; projekt ; badania empiryczne ; informatyka ; IT ; budownictwo ; przemysł maszynowy

project management ; company ; maturity ; project ; research ; empirical studies ; information technologies ; IT ; construction ; machinery industry

58/115
Nr opisu: 0000091942   
Zwiększanie stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami. Koncepcje, uwarunkowania i możliwe zastosowania praktyczne.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Mark. i Rynek 2014 R. 21 nr 5, dysk optyczny (CD-ROM) s. 149-155, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

zarządzanie projektem ; dojrzałość ; przedsiębiorstwo ; metoda ; koncepcja ; aplikacja ; projekt

project management ; maturity ; company ; method ; idea ; application ; project

59/115
Nr opisu: 0000087678
Czynnik ludzki w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Społeczne aspekty gospodarki rynkowej. SAGR - 2013. V Międzynarodowa konferencja, Czarny Las, 23-24.09.2013 r. Księga abstraktów. Zespół Badawczy Metod Ilościowych. Instytut Zarządzania i Marketingu. Wydział Nauk Społecznych. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 1

zarządzanie projektem ; zarządzanie zasobami ludzkimi

project management ; human resources management

60/115
Nr opisu: 0000089120   
Czynniki motywujące ekspertów do udziału w badaniach ankietowych.
[Aut.]: Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek, Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 67, s. 145-154, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

motywacja ; badanie ankietowe ; grupa docelowa ; ekspert

motivation ; survey ; target group ; expert

61/115
Nr opisu: 0000089267
Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 180 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 513)

zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo ; przemysł maszynowy ; dojrzałość przedsiębiorstwa ; zarządzanie wiedzą projektową

project management ; enterprise ; machine building industry ; enterprise maturity ; project knowledge management

62/115
Nr opisu: 0000085376   
Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach. Zarys problematyki.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 1, cz. 2, s. 305-314, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

zarządzanie wiedzą ; zarządzanie projektem

knowledge management ; project management

63/115
Nr opisu: 0000085393   
Funkcje i role biur zarządzania projektami w Polsce w przemyśle maszynowym. Wybrane wyniki badań.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŁódz., Org. Zarz. 2013 z. 55, s. 165-172, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

zarządzanie projektem ; środowisko wieloprojektowe ; biuro zarządzania projektami ; przemysł maszynowy

project management ; multi-project environment ; Project Management Office ; machinery industry

64/115
Nr opisu: 0000087538   
Gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy projektowej w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 1, s. 303-316, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

zarządzanie projektem ; zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwo ; przemysł maszynowy ; badanie

project management ; knowledge management ; enterprise ; machine building industry ; investigation

65/115
Nr opisu: 0000085647   
Improving industrial engineering performance through a successful project management office.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Eng. Econ. 2013 vol. 24 iss. 2, s. 88-98, bibliogr.. Impact Factor 0.771. Punktacja MNiSW 20.000

sukces ; zarządzanie projektem ; zarządzanie operacyjne ; PMO ; Project Management Office ; badania empiryczne

success ; project management ; operational management ; PMO ; Project Management Office ; empirical research

66/115
Nr opisu: 0000085432   
Influence of project management maturity on project duration.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: International Scientific Conference Economics and Management. ICEM 2013. Collected abstracts. Kaunas University of Technology. Faculty of Economics and Management [et al.]. Kaunas : Technologija, 2013, s. 162-163

zarządzanie produktem ; dojrzałość ; oddziaływanie ; czas trwania ; przemysł

project management ; maturity ; impact ; duration ; industry

67/115
Nr opisu: 0000088584   
Metody oceny dostępności stron internetowych i problemy związane z ich wiarygodnością.
[Aut.]: Dariusz Zdonek, Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 64, s. 277-291, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

strona internetowa ; dostępność ; wiarygodność ; prawo polskie ; niepełnosprawność ; administracja publiczna

website ; availability ; credibility ; Polish law ; disability ; public administration

68/115
Nr opisu: 0000081605
Przykład wykorzystania metodyki Agile w projekcie badawczym.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 238-246

69/115
Nr opisu: 0000086359
Rozwój metod i koncepcji w zarządzaniu projektami od lat 50. ubiegłego stulecia do dziś.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu. Praca zbiorowa. Pod red. A. Czecha, A. Szplita. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 593-602

70/115
Nr opisu: 0000088070
Wykorzystanie biura projektów w usprawnieniu działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne. Red. M. Wirkus. Warszawa : Difin, 2013, s. 205-212, bibliogr. 17 poz.

organizacja ; struktura organizacyjna ; zarządzanie organizacją ; zarządzanie projektem ; biuro projektów

organization ; organizational structure ; organization management ; project management ; Project Management Office

71/115
Nr opisu: 0000082432
Wykorzystanie e-kwestionariuszy w badaniach przemysłu maszynowego w Polsce.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Dariusz Zdonek.
W: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów. Monografia. Pod red. L. Kiełtyki. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013, s. 441-452

72/115
Nr opisu: 0000088571   
Zwinne podejście projektowe a projekty badawcze.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Dariusz Zdonek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 64, s. 241-249, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zwinne zarządzanie projektami ; sekwencyjne zarządzanie projektami ; produkt innowacyjny ; projekt badawczy

agile project management ; waterfall project management ; innovative product ; research project

73/115
Nr opisu: 0000075336
Analiza potrzeb i uwarunkowań przedsiębiorstw jako punkt wyjścia do prowadzenia badań dojrzałości projektowej organizacji.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka. Red. A. Sopińska. Warszawa : Oficyna Wydaw. Szkoła Główna Handlowa, 2012, s. 195-205

74/115
Nr opisu: 0000068903
PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji.
[Aut.]: Seweryn Spałek, M. Bodych.
Gliwice : Helion, 2012, 208 s.

Project Management Office ; PMO ; zarządzanie projektem ; zarządzanie organizacją

Project Management Office ; PMO ; project management ; organization management

75/115
Nr opisu: 0000074381
The role of project management office in the multi-project environment.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Int. J. Manage. Enterp. Dev. 2012 vol. 12 no. 2, s. 172-187, bibliogr.

projekt ; skuteczność ; zarządzanie projektem ; multi-projekt ; przedsiębiorstwo ; zarządzanie wiedzą ; rozwój przedsiębiorstwa ; Project Management Office ; PMO

project ; effectiveness ; project management ; multi-project ; company ; knowledge management ; enterprise development ; Project Management Office ; PMO

76/115
Nr opisu: 0000076382   
Zarządzanie wiedzą jako kluczowy element oceny stopnia dojrzałości projektowej organizacji.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 433-438, bibliogr. 38 poz.

zarządzanie projektem ; organizacja ; przedsiębiorstwo ; wiedza

project management ; organization ; enterprise ; knowledge

77/115
Nr opisu: 0000069058
A modern approach to managing projects.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Theory of management 4. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 160-163

78/115
Nr opisu: 0000069040
Diagnostyka drganiowa jako metoda wspomagania doboru oleju do smarowania przekładni zębatej.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Maciej* Kwaśny, Jacek** Spałek.
-Tribologia 2011 R. 42 nr 5, s. 205-211, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

przekładnia zębata ; diagnostyka ; drgania ; olej smarujący ; przenośnik taśmowy

gear ; diagnostics ; vibration ; lubricating oil ; belt conveyor

79/115
Nr opisu: 0000066203
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s. 343-349, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie projektem ; zarządzanie przedsiębiorstwem

project management ; business management

80/115
Nr opisu: 0000075674
Managing projects in an industrial environment: an overview of the project management maturity models.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: The 16th Annual International Conference on Industrial Engineering - Theory, Applications & Practice, Stuttgart, Germany, September 20-23, 2011. Eds: M. Kempf [et al.]. [B.m.] : IJIE, 2011, s. 515-520, bibliogr.

81/115
Nr opisu: 0000074373   
Nauczanie przez projekty jako metoda kształcenia menedżerów XXI wieku zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 79, s. 5-11, bibliogr. 8 poz.

kształcenie menedżerów ; nauczanie przez projekty

education of managers ; project based learning

82/115
Nr opisu: 0000068931   
Rola biura projektów (Project Management Office) w pozyskiwaniu informacji dla potrzeb zarządzania finansami.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. SGGW Warszawa, Ekon. Organ. Gosp. Żywn. 2011 nr 88, s. 165-173, bibliogr.

biuro projektów ; zarządzanie finansami ; baza wiedzy

Project Management Office ; financial management ; knowledge base

83/115
Nr opisu: 0000075333
The issue of the efficacy of the organisation operating in a multi-project environment.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Proceedings of the TIIM 2011. International Conference of Technology Innovation and Industrial Management, Oulu, Finland, 28-30 June, 2011. [Dokument elektroniczny]. Ed. by M. Savolainen [et al.]. Oulu : University of Oulu, 2011, pamięć USB (PenDrive) s. 1-12, bibliogr. 32 poz.

projekt ; zarządzanie projektem ; zarządzanie produktem ; organizacja ; środowisko wieloprojektowe ; Project Management Office

project ; project management ; product management ; organization ; multi-project environment ; Project Management Office

84/115
Nr opisu: 0000075341   
The issues connected with carrying out research on project management using a web-based survey approach.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Dariusz Zdonek.
-Manage. Prod. Eng. Rev. 2011 vol. 2 nr 1, s. 40-46, bibliogr. 15 poz.

zarządzanie projektem ; projekt ; zarządzanie ; kwestionariusz ; internet ; ekspertyza ; badanie internetowe

project management ; project ; management ; questionnaire ; internet ; expert study ; web based research

85/115
Nr opisu: 0000070951
Establishing a PMO!. Your way to success in business! A case study approach.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: PMI Global Congress - EMEA. Congress proceedings. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9

86/115
Nr opisu: 0000061228
Stan termiczny i drgania przekładni zębatej przenośnika taśmowego jako funkcja smarowania.
[Aut.]: Jacek** Spałek, Maciej* Kwaśny, Seweryn Spałek.
-Tribologia 2010 R. 41 nr 5, s. 285-294, bibliogr. 10 poz.

przekładnia zębata ; smarowanie ; drgania ; przenośnik

gearbox ; lubrication ; vibration ; conveyor

87/115
Nr opisu: 0000066233
The project management office concept supporting the decision making process within an organisation.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Knowledge base for management. Theory and practice. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - Vydav. Zilinskej Univerzity, 2010, s. 100-104 (Scientific Monograph Collection ; )

88/115
Nr opisu: 0000058826
Krytyczne podejście do klasycznej definicji sukcesu w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2009 z. 49, s. 315-321, bibliogr. 10 poz.

zarządzanie projektem ; sukces

project management ; success

89/115
Nr opisu: 0000077552
To PMO or not to PMO? That is the question!.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: PMI Global Congress - EMEA, Amsterdam, Netherlands, 2009. [Dokument elektroniczny]. Newtown Square : Project Management Institute, 2009, (plik pdf) GBS03, bibliogr. 5 poz.

90/115
Nr opisu: 0000080657
Successful project vs. success in project management.
[Aut.]: Seweryn Spałek, J. Stawicki.
-Proj. Manage. Technol. 2008 nr 7, s. 69-72

91/115
Nr opisu: 0000087236
Crisis!. What crisis? How to overcome it with BATNA!.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: PMI Global Congress, Atlanta, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Newtown Square : Project Management Institute, 2007, plik pdf s. 1-5

92/115
Nr opisu: 0000087252
Empowering PMO LIG using the knowledge and expertise of PMO SIG and PMI local structures.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Project management - professions & standards. Proceedings of IV international annual conference, Moscow, 12-13.11.2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 27-32

93/115
Nr opisu: 0000031288
Issue of Internet questionnaires involving participation of experts.
[Aut.]: Dariusz Zdonek, Seweryn Spałek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 4A, s. 397-400, bibliogr. 10 poz.

ankieta internetowa ; partycypacja

internet questionnaire ; participation

94/115
Nr opisu: 0000087232
A new chapter.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-PM Network 2006 vol. 20 no. 9, s. 18-19

zarządzanie projektem ; przemysł zaawansowanych technologii ; przedsiębiorstwo handlowe ; zmiana organizacyjna ; finanse

project management ; high technology industry ; business enterprise ; organizational change ; finance

95/115
Nr opisu: 0000022151
Rekomendacje dla skutecznego zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 163-175 bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

zarządzanie projektem ; cykl życia projektu ; zespół projektowy ; kierownik projektu ; kompetencje

project management ; project life cycle ; project team ; project manager ; learning

96/115
Nr opisu: 0000087233
The art of war in project management.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: PMI Global Congress - EMEA, Madrid, Spain, 2006. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Newtown Square : Project Management Institute, 2006, (plik pdf) s. 1-3

97/115
Nr opisu: 0000029704
Wykorzystanie strategii BATNA w sytuacjach kryzysowych w projekcie.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 38, s. 221-228, bibliogr. 10 poz.

strategia Batna ; strategia negocjacji ; sytuacja kryzysowa ; zarządzanie projektem

Batna strategy ; negotiation strategy ; crisis situation ; project management

98/115
Nr opisu: 0000087240
Critical success factors in project management. To fail or not to fail, that is the question!.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: PMI Global Congress - EMEA, Edinburgh, Scotland, 2005. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Newtown Square : Project Management Institute, 2005, (plik pdf) s. 1-6

99/115
Nr opisu: 0000010876
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Spałek.
-Prz. Organ. 2005 nr 1, s. 15-18, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie projektem ; krytyczne czynniki sukcesu

project management ; critical factors of the success

100/115
Nr opisu: 0000031168
Sztuka wojny w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
Gliwice : Helion, 2005, 135 s.

101/115
Nr opisu: 0000087251
Badania krytycznych czynników sukcesu projektu i ich wykorzystanie w praktyce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Spałek.
W: VIII Konferencja Project Management, Warszawa, 8-10 grudnia 2004. Gdańsk : Stowarzyszenie Project Management Polska, 2004, s. 45-53

102/115
Nr opisu: 0000011560
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 130 s., bibliogr. 169 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 76)

103/115
Nr opisu: 0000012082
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
Zabrze, 2004, 146, 132 s., bibliogr. 169 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

zarządzanie projektem ; sukces projektu ; zarządzanie zmianami ; zarządzanie ryzykiem

project management ; project success ; change management ; risk management

104/115
Nr opisu: 0000087237
Project management application. Companies research.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: PMI Global Congress, Prague, Czech Republic, 2004. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Newtown Square : Project Management Institute, 2004, (plik pdf) s. 1

105/115
Nr opisu: 0000009299
Wstrzymany projekt jako sukces w procesie zarządzania przedsięwzięciem.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 17, s. 155-162, bibliogr. 12 poz.

zarządzanie projektem ; projekt ; przedsiębiorstwo

project management ; project ; enterprise

106/115
Nr opisu: 0000011027
Zarządzanie projektami w wybranych przedsiębiorstwach - wyniki badań.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 23, s. 73-82, bibliogr. 4 poz.

zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo ; metody zarządzania

project management ; company ; management methods

107/115
Nr opisu: 0000075015
Stosowanie metody "zarządanie projektem" w wybranych przedsiębiorstwach województwa śląskiego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Spałek.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - ekonomia, prawo, kultura, etyka. Red. Włodzimierz Sitko. Politechnika Lubelska. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2003, s. 11-14, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie projektem ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; województwo śląskie

project management ; enterprise management ; Silesian Voivodeship

108/115
Nr opisu: 0000008023
Czy prawidłowo zarządzany projekt informatyczny może zakończyć się porażką?.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Systemy informatyczne. Zastosowania i wdrożenia 2002. T. 2. Pod red. Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002, s. 139-147, bibliogr. 12 poz.
XIV Górska Szkoła PTI, Szczyrk 2002

109/115
Nr opisu: 0000003938
Prezentacja wybranych zjawisk oraz ocena ich wpływu na realizację przedsięwzięcia informatycznego.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 9, s. 207-219, bibliogr. 11 poz.

110/115
Nr opisu: 0000004880   
Elementy wspomagania decyzji w zintegrowanych systemach kierowania produkcją. Praca zbiorowa. Pod red. A. Michalskiego.
[Aut.]: Roman** Bojarski, Waldemar* Gruszka, Grzegorz* Karcz, Dariusz* Mazur, Renata* Merta, Andrzej** Michalski, Krzysztof Michalski, Anna* Sołtysik-Piorunkiewicz, Seweryn Spałek, Jacek* Wychowaniec, Tomasz* Żurek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 142 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] 2216 0434-0825)

111/115
Nr opisu: 0000087250
Omówienie podstawowych czynników wpływających na niepowodzenie przedsięwzięcia.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Profesjonalizm. III Konferencja Project Management, [Jelenia Góra, 26-27 października 2000]. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, 2000, s. 67-72

112/115
Nr opisu: 0000003065
Procesy planistyczne w zarządzaniu projektami informatycznymi mającymi na celu wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 2000 z. 6, s. 157-167, bibliogr. 14 poz.

113/115
Nr opisu: 0000002996
Zarządzanie kosztami jako element zarządzania projektem informatycznym.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2000 z. 2, s. 197-210, bibliogr. 16 poz.

114/115
Nr opisu: 0000008173
Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa. Pod red. A. Michalskiego.
[Aut.]: Roman** Bojarski, Izabela* Krezel, W. Krygowski, Andrzej** Michalski, Renata* Merta, Henryk* Sroka, Seweryn Spałek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 175 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2158 0434-0825)

115/115
Nr opisu: 0000087241
Ogólna charakterystyka zintegrowanych systemów informatycznych dla przedsiębiorstw oraz zarys metodologii ich wdrażania.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
W: Nowoczesne systemy informatyczne w zarządzaniu z uwzględnieniem metod ilościowych. Materiały konferencyjne Katedry Informatyki i Ekonometrii. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 109-120, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie